Raw.Edge.1956.eng.1080p.x264.ac3.mkv - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:01:19,487 --> 00:01:25,207
1842. Oregon je nové a sporné
územie na ktoré si robia nárok

3
00:01:25,327 --> 00:01:30,575
Spojené štáty a Veľká Británia.
V tom čase vládol

4
00:01:30,695 --> 00:01:33,972
zákon silnejšieho.

5
00:01:35,511 --> 00:01:41,631
Najsilnejší bol Gerald Montgomery,
ktorý oznámil, že každá slobodná

6
00:01:41,751 --> 00:01:47,066
žena patrí prvému mužovi
ktorý si ju zoberie.

7
00:01:47,186 --> 00:01:52,725
Na západe je legenda, ako osamelý
pištoľník prišiel

8
00:01:52,845 --> 00:01:59,281
na Montgomeryho územie a
postavil sa proti tomuto barbarskému zvyku.

9
00:02:52,036 --> 00:02:55,100
Všetko je pripravené, pani Montgomery.
- Vďaka Flyn.

10
00:02:58,742 --> 00:03:02,900
Čo to robíte? Vypadnite!
- Čo ma nezrazíte?

11
00:03:03,410 --> 00:03:05,600
Čo Montgomery neodstráni každého čo
sa mu postavý do cesty?

12
00:03:06,004 --> 00:03:07,270
Ste blázon, Kirby...

13
00:03:07,390 --> 00:03:10,246
Ak máte niečoproti môjmu
mužovi, povedzte to jemu.

14
00:03:10,366 --> 00:03:13,500
Urobím to. To je jediný jazyk
ktorému rozumie.

15
00:03:14,003 --> 00:03:16,509
Aj ja mám právo na lov,
tak ako i on.

16
00:03:16,629 --> 00:03:18,699
A jeho zákon ma nezadrží!

17
00:03:19,507 --> 00:03:23,300
Kedy to skončí? Toto mesto i ľudia
sú na ňom závislí!

18
00:05:50,725 --> 00:05:53,439
Kto to urobil?
- Neviem!

19
00:05:54,244 --> 00:05:55,800
Musíš vedieť!

20
00:05:57,086 --> 00:05:59,900
Nevidela som ho,
bola tma.

21
00:06:01,015 --> 00:06:04,234
Skús to, Hana. Musím to vedieť.

22
00:06:09,423 --> 00:06:14,500
Určite má jazvu na pravej ruke,

23
00:06:14,800 --> 00:06:16,300
lebo som ho uhryzla!

24
00:06:21,435 --> 00:06:23,200
Nájdeme ho.

25
00:06:23,909 --> 00:06:31,504
A keď ho nájdeme, obesíme ho.
Je to jasné?

26
00:06:47,669 --> 00:06:52,400
Pán Montgomery, možno nebudete
musieť veľa hľadať.

27
00:06:53,100 --> 00:06:56,500
Nie po tom čo Dan Kirby
povedal vašej žene dnes v meste.

28
00:06:56,895 --> 00:07:00,900
Dan Kirby?
- Tak je. Prišiel robiť problémy.

29
00:07:01,409 --> 00:07:05,400
Nechcel nechať pani Montgomery
prejsť, kým ho Tarp neovalil.

30
00:07:06,210 --> 00:07:09,306
Tak je, pane. Chcel sa s vami
vysporiadať.

31
00:07:09,426 --> 00:07:14,574
Aspoň tak hovoril pani Montgomery.
- Ideme!

32
00:07:47,484 --> 00:07:50,200
Čo je?
- Čakal som, že sa opýtaš.

33
00:07:50,847 --> 00:07:55,700
Tu máš šancu. - Povedz svojim ľuďom
nech ma nechajú. - Budeš súdený.

34
00:07:55,820 --> 00:07:59,176
Za čo? - Za porušenie zákona.
Za napadnutie mojej ženy.

35
00:07:59,296 --> 00:08:03,210
To je lož! - Pán Montgomery,
nemôžem vám dovoliť to urobiť.

36
00:08:03,539 --> 00:08:05,700
Je vinný. - Kto to hovorí?

37
00:08:06,608 --> 00:08:07,700
Tarp!

38
00:08:09,758 --> 00:08:12,515
Počul si Kirbyho keď povedal, že ide
do môjho domu?

39
00:08:12,635 --> 00:08:15,900
Prisaháš? - Áno, pane.
- Ale, to nie je dôkaz.

40
00:08:21,820 --> 00:08:23,500
Tu mám dôkaz!

41
00:08:24,635 --> 00:08:27,000
Toto mám odkedy na Tarp ovalil!

42
00:08:56,875 --> 00:08:59,000
Kto je? - Paka, otvorte!

43
00:09:03,142 --> 00:09:05,830
Čo sa stalo? - Chytili môjho muža,
zabijú ho!

44
00:09:05,950 --> 00:09:09,128
Kirbyho? Prečo, kto?
- Pán Montgomery!

45
00:09:09,248 --> 00:09:11,400
Hovorí, že Dan sa pokúsil..

46
00:09:12,793 --> 00:09:15,700
Nemohol to byť Dan.
Bol to nejaký vysoký muž.

47
00:09:16,615 --> 00:09:20,000
Obesia ho! Pomôžte mi,
nedovoľte im to!

48
00:09:21,642 --> 00:09:23,800
Jediný zločim, ktorý som spravil,
je, že som robil na seba.

49
00:09:24,416 --> 00:09:28,300
Nebudeš tu dlho vládnuť, Montgomery!
Do Oregonu príde pravý zákon!

50
00:09:28,882 --> 00:09:30,900
Je vinný. Obeste ho.

51
00:09:32,080 --> 00:09:33,046
Gerald!

52
00:09:37,663 --> 00:09:40,200
Hana? - Gerald, nemôžeš
to urobiť!

53
00:09:40,491 --> 00:09:42,600
Nebol to Kirby, ale nejaký
veľký muž.

54
00:09:42,841 --> 00:09:46,232
Veľký? Ako vieš? Povedala si,
že nevieš, bola tma

55
00:09:46,352 --> 00:09:49,600
a nič si nevidela. - No..
- Kirby ti dnes hrozil, nie?

56
00:09:49,856 --> 00:09:53,600
Človek povie hocičo, keď je rozčúlený.
- Je vinný a hotovo.

57
00:09:55,595 --> 00:09:57,979
Pozri mu na ruku, kde si ho uhryzla.

58
00:09:58,099 --> 00:10:02,000
Nemáte, právo ne iného život!
- Mýlite sa, padre.

59
00:10:03,212 --> 00:10:07,102
Oko za oko. Možno je to zákon
čo sa vám nepáči,

60
00:10:07,876 --> 00:10:09,678
ale je jediný.

61
00:10:10,700 --> 00:10:15,700
A on ho porušil. Pamätáte sa,
keď sme sem prišli, padre?

62
00:10:16,369 --> 00:10:20,000
Muži sa správali ako zvieratá,
1000 z nich sa bilo o jednu ženu.

63
00:10:21,379 --> 00:10:25,599
Teraz sa nik nedotkne ženy,
iba ak je slobodná.

64
00:10:26,051 --> 00:10:28,920
A je slobodná vtedy keď jej
muž zomrie.

65
00:10:29,366 --> 00:10:33,100
A prvý čo príde sa s ňou môže
oženiť a je jeho. To je môj zákon.

66
00:10:35,489 --> 00:10:38,300
Áno. A to je zle,
pán Montgomery.

67
00:10:39,208 --> 00:10:43,500
Nikdy to nebude v poriadku.
- Tu je.

68
00:10:44,567 --> 00:10:45,900
Obeste ho!

69
00:10:52,054 --> 00:10:56,100
Paka! Odíď, nemôžeš tu zostať!

70
00:10:57,129 --> 00:11:00,800
Čo mám teraz robiť. Zabijú ho.

71
00:11:02,098 --> 00:11:09,700
Ale počula si môjho muža muža.
Pozri. Nemáš kde by si išla?

72
00:11:10,646 --> 00:11:16,100
Len k národu mojej matky,
indiánom, ak sa mi podarí ujsť.

73
00:11:16,483 --> 00:11:18,200
Poď so mnou, rýchlo!

74
00:11:25,648 --> 00:11:27,120
Rýchlo!

75
00:12:22,620 --> 00:12:25,740
Prečo ste sem prišli? - Môj
muž Kirby bol zabitý.

76
00:12:25,860 --> 00:12:29,550
Vezmi ma k náčelníkovi Kajugovi.
- Dávno si opustila náš tábor.

77
00:12:30,283 --> 00:12:33,519
Tvoj domov je tam, s bielymi.

78
00:12:33,639 --> 00:12:37,529
Muži ju sledujú! Pusti ju do
svojho tábora, Päť Vrán!

79
00:12:37,649 --> 00:12:41,900
Moja i tvoja matka sú rovnakej krvi!
Moji strýkovia i tvoj otec spolu lovili!

80
00:12:42,693 --> 00:12:44,378
Čo čakáme?

81
00:12:47,892 --> 00:12:49,755
Vďaka ti.

82
00:13:05,652 --> 00:13:08,700
Odchádzajú do indiánskeho tábora.
Vy dvaja ich odrežte.

83
00:13:08,820 --> 00:13:10,500
Ideme!

84
00:14:09,241 --> 00:14:15,100
Pomaly Vate, nech si dáma vyberie.
- Poznáš pravidlá, prišiel som prvý.

85
00:14:16,556 --> 00:14:18,994
Budeš moja žena, indiánka?

86
00:14:36,836 --> 00:14:40,713
Ustúp Vate, nechaj pravého muža
nech si ju vezme.

87
00:14:40,833 --> 00:14:44,145
Myslíš, že nie som muž!
- Ustúp!

88
00:15:30,590 --> 00:15:34,800
Slobodná je a moja!
Kto tvrdí opak?

89
00:15:47,069 --> 00:15:49,305
Aj naďalej chceš byť ráno
na indiánskom území?

90
00:15:49,425 --> 00:15:52,480
Táto oblasť musí byť pod dozorom. Nechcem,
aby mi takí ľudia ako Dan Kirby

91
00:15:52,600 --> 00:15:54,476
pokúšaju vziať zem?

92
00:15:54,596 --> 00:15:59,184
Myslel som.. možno, no.. pani Montgomery.
- Bude v poriadku.

93
00:15:59,304 --> 00:16:01,055
Táto noc bola rušná.

94
00:16:01,175 --> 00:16:04,466
Už ju viac nik nebude obťažovať.
Nie po tejto noci.

95
00:16:18,233 --> 00:16:19,900
Mohita!

96
00:16:23,493 --> 00:16:25,900
Mohita, kam ideš?

97
00:16:26,942 --> 00:16:30,000
Indiánsky bojovník je mŕtvy.
Biely muž ho zabil.

98
00:16:30,764 --> 00:16:33,000
Náčelník Kajuga hovorí, prídite.

99
00:16:37,586 --> 00:16:40,898
Ale, môj muž išiel na indiánske
územie. Damina tu nechce byť.

100
00:16:41,018 --> 00:16:46,000
Nemôžem sa sama postarať o všetko.
- Náčelník povedal, prídite. My ideme.

101
00:16:49,121 --> 00:16:52,500
Mohita, nemôžete ma tu nechať samu.

102
00:17:13,271 --> 00:17:17,900
Dobrý deň, madam.
Môžete mi pomôcť?

103
00:17:18,326 --> 00:17:21,750
Teraz som prišiel, nepoznám
tento kraj. - Kde chete ísť?

104
00:17:21,870 --> 00:17:26,000
Hľadám človeka menom Dan Kirby.
Počul som, že tu niekde žije.

105
00:17:27,103 --> 00:17:30,400
Povedali, že je to blízko Twin Peaks,
je to tu?

106
00:17:31,768 --> 00:17:34,000
Áno. - Je to ďaleko?

107
00:17:35,043 --> 00:17:37,600
Niekoľko míľ odtiaľto.
- Vďaka.

108
00:17:38,618 --> 00:17:43,200
Nemôžem ho minúť?
- Nemôžete.

109
00:19:17,968 --> 00:19:22,300
Vyzeráte, že ste prišiel z pustiny.
- Nad čím premýšľate, pane?

110
00:19:22,742 --> 00:19:26,500
Lepšie mi dať napiť.
- To len povedal, súdiac

111
00:19:26,620 --> 00:19:29,700
podľa prachu na vás. Ste
možno z Texasu?

112
00:19:30,068 --> 00:19:32,600
Kansas.
- A tu chcete whisky.

113
00:19:32,720 --> 00:19:37,441
Iné pitie ani nepodávame.
- Poslúž pánovi, Francúz.

114
00:19:37,729 --> 00:19:39,700
Človeku i koňovi treba piť.

115
00:19:40,619 --> 00:19:46,724
Nechcel som ťa rozosmiať,
len sme tu nečakali nikoho nového.

116
00:19:48,129 --> 00:19:51,500
Pracujete tu?
- Len hľadám prácu.

117
00:19:52,821 --> 00:19:55,900
Dovoľte nech sa predstavím.
John Randolph.

118
00:19:57,253 --> 00:20:01,200
Ja som Vincent. - Len jedna
vec, pán Vincent.

119
00:20:01,986 --> 00:20:05,506
Viac vyzeráte na pištoľníka, než
na kožušníka či drevorubca.

120
00:20:06,568 --> 00:20:08,808
Len sa držte kariet.

121
00:20:10,887 --> 00:20:14,200
Ak naozaj hľadáte prácu,
Sale Dott vám môže pomôcť.

122
00:20:14,702 --> 00:20:15,736
Kto je to?

123
00:20:16,798 --> 00:20:21,421
Je vedúci u Montgomeryho.
Sale Dott je jeho prvý človek.

124
00:20:22,353 --> 00:20:25,774
Len pokračujte priamo cez mesto,
a na križovatke doprava.

125
00:20:25,894 --> 00:20:29,000
Tam je Dottov dom.
- Veľká vďaka.

126
00:20:38,846 --> 00:20:41,000
Dlhú cestu prešiel
kvôli práci.

127
00:20:42,956 --> 00:20:46,257
Nevyzerá tak, že by potreboval
prácu.

128
00:20:46,377 --> 00:20:48,952
Nie po tom ako nosí zbraň.

129
00:21:15,466 --> 00:21:18,800
Tex? Už si to počul?

130
00:21:28,541 --> 00:21:33,082
Dlho si nežialila za mojim bratom.
- Nemohla som inak.

131
00:21:34,884 --> 00:21:38,835
Prečo si nemohla inak?
- Nebolo inej cesty ako prežiť.

132
00:21:40,116 --> 00:21:45,328
Byť ženou na tomto mieste..
Keby si ma Sale Dott nevzal, urobil by to niekto iný.

133
00:21:46,619 --> 00:21:48,253
- Prečo si sa nevrátila k svojim ľuďom?

134
00:21:48,373 --> 00:21:51,496
Pokúšala som sa, ale tu
Montgomery určuje zákon.

135
00:21:51,886 --> 00:21:55,389
Ži podľa neho alebo umri.
On zabil Dana.

136
00:21:55,509 --> 00:22:00,259
Montgomery?
- Áno! Odíď odtiaľto Tex, pre tvoje dobro!

137
00:22:02,478 --> 00:22:05,584
Naposledy na Dan presviedčal nech
sem prídem, pamätáš?

138
00:22:05,704 --> 00:22:07,800
Nech začnem nový život.

139
00:22:08,094 --> 00:22:10,553
Lepšie keď budem žiť starý.

140
00:22:15,217 --> 00:22:18,697
Chlapi z mesta ma tu poslali.
Volám sa Vincent.

141
00:22:20,491 --> 00:22:22,457
Hľadáte prácu?

142
00:22:23,024 --> 00:22:26,401
Nezaškodilo by.
- Prečo Oregon?

143
00:22:28,558 --> 00:22:30,900
Len som šiel, to je všetko.

144
00:22:31,346 --> 00:22:35,500
Akú prácu ste robil?
- Drevorubec, traper, hocičo.

145
00:22:39,248 --> 00:22:42,173
Ten revolver nerúbe drevo, na
to je lepšia sekera.

146
00:22:42,293 --> 00:22:44,700
A nepoužije sa ani ako pasca.

147
00:22:44,820 --> 00:22:46,857
Pokúsim si to zapamätať.

148
00:22:48,363 --> 00:22:51,624
Nemôžem nikoho najať bez
súhlasu pána Montgomeryho.

149
00:22:51,987 --> 00:22:54,900
Teraz je v tábore. Môžete prísť
okolo poľudnia?

150
00:22:55,836 --> 00:22:57,300
Môžem.

151
00:23:08,035 --> 00:23:12,900
Teraz si moja žena, Paka.
Takže mi neklam.

152
00:23:16,332 --> 00:23:21,700
Kto je to? - Povedala som ti. - Viem, že
si mi povedala, ale teraz pravdu.

153
00:23:22,736 --> 00:23:25,407
Tri desiatky.
- Si lepší.

154
00:23:26,872 --> 00:23:29,927
Niekto z vás poslal za mnou
cudzinca?

155
00:23:30,290 --> 00:23:33,464
Áno, prečo? - Možno by ste
chceli vedieť kto to je.

156
00:23:33,584 --> 00:23:36,600
A kto to je? - Brat Dana Kirbyho.
- No a čo.

157
00:23:36,874 --> 00:23:40,799
Nevedel som, že má Dan rodinu.
- Ide so mnou na poľudnie.

158
00:23:40,919 --> 00:23:43,059
Chce hovoriť so šéfom o práci.

159
00:23:43,179 --> 00:23:44,936
Máš nejaké návrhy, Sale?

160
00:23:45,056 --> 00:23:48,700
Áno, nech ide niekto varovať
Montgomeryho. Bol by som vďačný.

161
00:23:48,820 --> 00:23:51,040
Nemám v úmysle ísť
tak ďaleko.

162
00:23:51,160 --> 00:23:53,194
Robím veci tu.

163
00:23:53,314 --> 00:23:58,572
Vieš Tom, podceňuješ brutálnu
silu. Nevieš kedy provokuješ šťastie.

164
00:23:59,469 --> 00:24:03,024
Keby som na tvojom mieste pretŕčal
po meste bolo by to ako na pohyblivom piesku.

165
00:24:03,144 --> 00:24:07,600
Ale nie si na mojom mieste.
- Hovoríš, ako by si bol jediný na svete.

166
00:24:08,627 --> 00:24:13,700
Vari nechceš krásnu vdovu, Tom?
- Hovoríš, že poznáš toho típka, Johnny?

167
00:24:14,243 --> 00:24:19,000
Len podľa rečí.
Bol jeden Kirby slávny v Santa Sendros.

168
00:24:19,401 --> 00:24:23,800
Potom sa pripojil k Texaským
rangerom. Počul som,, že je dobrý s pištoľou.

169
00:24:24,497 --> 00:24:29,469
Zujímavé, ani som sa nerostriasol.
- Ideme ráno, ak si Sale želá.

170
00:24:38,353 --> 00:24:41,387
Na tvojom mieste by som
nepredával Montgomeryho žralokov.

171
00:24:42,052 --> 00:24:45,700
Koľko si ochotný dať zo
svojho bohatstva? - 100 za kus.

172
00:24:46,345 --> 00:24:47,700
Dohovorené.

173
00:25:11,550 --> 00:25:14,331
Povedal som si, že sa zastavím, nech
vidím ako ste sa dohodol s Dottom.

174
00:25:14,451 --> 00:25:17,600
Fajn. - Nepodviedol ste ho, Tex.

175
00:25:20,187 --> 00:25:22,681
Hovoríte trochu nezrozumiteľne
pán Randolph.

176
00:25:23,064 --> 00:25:25,701
Dvaja Montgomeryho
ľudia ho šli varovať.

177
00:25:25,821 --> 00:25:27,900
Bude vás čakať, keď prídete s Dottom.

178
00:25:29,418 --> 00:25:31,123
Prečo si myslíte, že som prišiel
kvôli strieľaniu?

179
00:25:31,243 --> 00:25:34,486
Ja sa živým hraním, pán Kirby,
a vy blafujete.

180
00:25:36,233 --> 00:25:39,800
Pretože sa hrá o veľa, nebolo by zlé
vedieť, aké karty majú druhí.

181
00:25:41,799 --> 00:25:47,607
Pokiaľ ide o to s vašim bratom,
nesúhlasil som z rozsudkom ani exekúciou.

182
00:25:50,402 --> 00:25:54,200
Tu. Ak pôjdete podľa tejto
mapy, možno ich dostihnete.

183
00:25:55,868 --> 00:25:57,871
Prejdite cez rieku.
- Aký je váš záujem?

184
00:25:57,991 --> 00:26:01,700
Ako i eso, radšej by som si
to podržal v rukáve.

185
00:26:04,895 --> 00:26:10,220
Povedzme, že by som rád videl ako
niekto zasypáva Montgomeryho lopatou.

186
00:26:20,925 --> 00:26:25,473
Paka! Ideme, Kirby odišiel do
tábora pred hodinou.

187
00:26:28,761 --> 00:26:30,400
Pohni!

188
00:26:52,049 --> 00:26:56,028
Čo je pred nami?
- Les, plno stromov.

189
00:26:57,470 --> 00:27:00,723
Patrí Montgomerymu.
- Ty nájdi východ.

190
00:27:01,785 --> 00:27:04,800
Došli sme tak ďaleko ako
sme mohli.

191
00:27:05,703 --> 00:27:09,968
Už si premýšľal čo by sa stalo,
keby Hana Montgomery bola vdova?

192
00:27:12,950 --> 00:27:16,703
Nerozmýšľal som o tom.
- To je rozdiel medzi

193
00:27:16,823 --> 00:27:21,868
mnou a tebou, Tarp. Ty si vždy
úspešnejší u žien, ja nie.

194
00:27:23,080 --> 00:27:28,237
Pamätám, že som prišiel do tejto doliny
pred Montgomerym, a on ju prevzal.

195
00:27:31,052 --> 00:27:36,764
Keby človek vedel využiť správy,
mohol by mať všetko.

196
00:27:38,305 --> 00:27:43,161
Ja by som na tvojom mieste hral na istotu,
lebo Montgomery sa nedá tak ľahko zabiť.

197
00:27:43,281 --> 00:27:46,300
Vec je taká, že teraz to nemôžeme
zlomiť.

198
00:27:48,400 --> 00:27:51,556
Dymové signály hovoria, že
indiáni sú na vojnovom chodníku.

199
00:27:51,676 --> 00:27:54,800
Zdvihli veľa prachu kvôli
jednému mŕtvemu indiánovi.

200
00:27:55,651 --> 00:28:00,918
Áno. - Montgomery by iste nechcel,
aby sme ho nechali samého v takomto momente. A Pop?

201
00:28:02,753 --> 00:28:05,600
Ideme po tú korisť, Pop.

202
00:28:07,716 --> 00:28:09,894
Len jeden z nás dostane tú korisť.

203
00:28:12,709 --> 00:28:15,778
Myslel som, že to bude viac
než pre dvoch.

204
00:28:24,378 --> 00:28:27,600
Dobrý deň, pani Montgomery.
- Vitajte, pán Randolph.

205
00:28:28,800 --> 00:28:30,600
Nebola ste v meste.

206
00:28:31,686 --> 00:28:34,885
Ak hľadáte môjho muža, tak odišiel
na prieskumnú cestu.

207
00:28:35,005 --> 00:28:38,780
Vlastne preto som prišiel.
Nechcem vás strašiť,

208
00:28:38,900 --> 00:28:41,800
ale možno budú nejaké problémy.
Počul som, že ste sama.

209
00:28:42,959 --> 00:28:46,425
V poslednej dobe nie je koniec
s porblémami. Čo ste chcel?

210
00:28:46,545 --> 00:28:49,800
Kribyho brat hľadá vašeho
muža.

211
00:28:50,600 --> 00:28:53,600
Pokúšam sa zabudnúť na to meno
pán Randolph.

212
00:28:53,720 --> 00:28:55,917
Nie som hrdá na to čo sa stalo.

213
00:28:56,037 --> 00:28:59,671
Po tom čo som videl, jeho brat
nechce zabudnúť.

214
00:28:59,791 --> 00:29:01,300
Potom je blázon.

215
00:29:02,099 --> 00:29:05,113
Trochu sa ponáhľal ako blázon,
ale rozhodne nie je hlúpy.

216
00:29:05,233 --> 00:29:08,716
Kde je teraz? - Myslím, že tak
v polovici cesty do tábora.

217
00:29:08,836 --> 00:29:13,800
A vy ste ho pustil? - Nedal sa zadržať,
nebolo na výber pani Montgomery.

218
00:29:14,320 --> 00:29:16,600
Ale poslal som za ním ľudí.

219
00:29:17,758 --> 00:29:20,900
Veľká vďaka, pán Randolph.
- K vašim službám, pani.

220
00:29:21,396 --> 00:29:24,732
Zostanem, samozrejme, kým sa
váš muž nevráti. - Neni treba, vďaka.

221
00:29:24,852 --> 00:29:27,807
Za týchto okolností by som
nemohol urobiť nič menej.

222
00:29:28,992 --> 00:29:32,500
Ako si prajete. Ubytujte sa
v hosťovskom dome.

223
00:30:40,767 --> 00:30:44,700
Čo tu robíte? - Boli sme
v problémoch, museli sme sa vrátiť.

224
00:30:45,500 --> 00:30:48,500
Viete, že môj muž je v problémoch
a vrátili ste sa?

225
00:30:48,837 --> 00:30:51,000
Nemohli sme prejsť pani Montgomery.

226
00:30:51,310 --> 00:30:55,680
Presvedčte sa sama. Každý indián
v okolí je tam.

227
00:30:55,800 --> 00:30:58,800
Určite budeme mať návštevu pred
koncom noci.

228
00:30:59,132 --> 00:31:02,419
Vidím, že vy ste sa dokázali vrátiť!
- Ťažko.

229
00:31:03,371 --> 00:31:08,254
Počúvajte, nebojím sa o Montyho,
nie je sám a vy ste.

230
00:31:18,432 --> 00:31:20,672
Škoda, že ste nemohli prejsť.

231
00:31:20,792 --> 00:31:24,100
Žiadne žarty s indiánmi.
- Počul som, že je to tak.

232
00:31:24,460 --> 00:31:27,100
Vedia byť veľmi citliví keď
jeden z nich umrie.

233
00:31:28,353 --> 00:31:31,400
Ty a Tarp sa pridajte k pánu Randolphovi
v hosťovskom dome.

234
00:31:33,525 --> 00:31:36,562
Teraz, keď sme tu my, nemáš
dôvod zostávať, Randolph.

235
00:31:36,682 --> 00:31:39,100
Nechceli by ste, aby ma
oskalpovali, a Tom?

236
00:31:39,484 --> 00:31:42,998
Okrem toho, možno sa vám zíde
ešte jedna pištoľ proti indiánom či Kirbymu.

237
00:31:44,060 --> 00:31:48,799
Johnny sa nám len snaží pomôcť, Tarp.
Mali by sme mu poďakovať.

238
00:32:35,550 --> 00:32:37,678
Tentoraz nepotrebujete nikoho.

239
00:32:37,798 --> 00:32:39,236
Prišiel som za vášim mužom.

240
00:32:39,356 --> 00:32:41,034
Nie je tu.
- Viem.

241
00:32:41,959 --> 00:32:43,850
Je v tábore, ale ja ho tu počkám.

242
00:32:44,685 --> 00:32:47,474
Ak ste rozumný, pán Kirby, otočíte
sa pokiaľ môžete.

243
00:32:52,522 --> 00:32:56,665
Iste ste nový v tejto krajine,
inak by ste sem neprišiel.

244
00:33:00,274 --> 00:33:04,075
Môj brat bol obesený, pani Montgomery,
kvôli vám!

245
00:33:09,350 --> 00:33:10,450
Vypadnite!

246
00:33:11,994 --> 00:33:15,871
Nepovedal som, že vy ste uviazala
uzol na krku, ale ste to zariadila.

247
00:33:17,590 --> 00:33:20,668
Prečo by som niečo také robila?
- Vy mi to povedzte!

248
00:33:21,650 --> 00:33:24,150
Je zrejmé, že s Kirbyovcami sa nedá
rozprávať.

249
00:33:24,675 --> 00:33:26,230
Len so živými.

250
00:33:28,470 --> 00:33:31,850
Ešte raz vás zaprisahám
pán Kirby, odíďte!

251
00:33:35,463 --> 00:33:38,672
Ako som povadal, pani Montgomery,
čakám vašeho muža.

252
00:33:38,792 --> 00:33:40,084
Nehýb sa!

253
00:33:40,735 --> 00:33:45,063
Mal si počúvnuť radu od dámy.
Teraz sa zdvihni!

254
00:33:47,289 --> 00:33:49,139
Vytiahni zbraň a odhoď ju.

255
00:33:52,207 --> 00:33:53,905
Môžete ju zobrať,
pani Montgomery.

256
00:34:00,394 --> 00:34:01,833
Zviažte mu ruky.

257
00:34:03,874 --> 00:34:05,436
Čo s ním urobíte?

258
00:34:06,627 --> 00:34:08,898
To rozhodne môj manžel,
keď sa vráti.

259
00:34:09,018 --> 00:34:11,050
Potrebujete niekoho, kto sa o
neho postará.

260
00:34:11,450 --> 00:34:15,177
Presuniem ho do domu pre hostí.
- Postarajte sa, že dostane plnú pozornosť.

261
00:34:17,506 --> 00:34:19,698
Choďte, pán Kirby.

262
00:34:31,826 --> 00:34:34,682
Blafuješ. Viem to.

263
00:34:37,011 --> 00:34:38,483
Traja krali.

264
00:34:41,550 --> 00:34:44,235
Tarp nikdy nevedel kedy človek
blafuje a kedy nie.

265
00:34:45,571 --> 00:34:49,290
Johnny vie ako sm kartami,
o tom niet pochýb.

266
00:34:49,722 --> 00:34:52,521
Čakám na deň, kedy staví
všetko a prehrá.

267
00:34:53,650 --> 00:34:56,918
Nie každý vie pozerať človeku
do očí a odhaliť čo si myslí.

268
00:34:58,610 --> 00:35:01,973
Johnny, čo myslíš, akými kartami
hrá Kirby?

269
00:35:04,598 --> 00:35:06,262
Neverí v blafovanie.

270
00:35:11,906 --> 00:35:14,011
Je tak Kirby?

271
00:35:22,497 --> 00:35:25,301
Pýtal som sa ťa niečo, Kirby.
- Zbytočne hovoríš.

272
00:35:25,421 --> 00:35:28,876
Viem čo robím, niečo som sa
pýtal a čakám odpoveď.

273
00:35:28,996 --> 00:35:30,434
Ha, Kirby?

274
00:35:33,735 --> 00:35:38,023
A ako by si chcel nech hrám? - Ako
vynikajúci strelec, čo hovoria, že si.

275
00:35:39,721 --> 00:35:41,344
Indián, tam za stenou!

276
00:36:13,502 --> 00:36:15,612
Ak tam nejaký bol, teraz
tu nie je.

277
00:36:32,570 --> 00:36:35,605
Mylsel som, že si lepší strelec, Johnny.

278
00:36:36,577 --> 00:36:39,598
Jeden z nich bol tam za stenou.
- Si si istý?

279
00:36:41,399 --> 00:36:45,150
Ja myslím, že si nás oklamal, aby
si mu vrátil pištoľ.

280
00:36:45,933 --> 00:36:51,053
Čo plánuješ, Johnny? - Otočil som sa
a on sa oslobodil a zaskočil ma.

281
00:36:51,173 --> 00:36:52,550
- Klameš!

282
00:36:54,057 --> 00:36:56,650
Môžeš sa hádať so mnou.

283
00:36:57,966 --> 00:37:00,275
Chceš vedieť s akými kartami
hrajem?

284
00:37:01,850 --> 00:37:06,730
Povedz, uvidíš či blafujem.
- Dobre, synak, Tarp a ja sme

285
00:37:06,850 --> 00:37:11,975
už to riešili. Cítime, že nie je v poriadku
brániť mužovi v niečom čo zamýšľa.

286
00:37:38,950 --> 00:37:40,750
Možno, že vám pomôžem,
Hana?

287
00:37:47,050 --> 00:37:49,850
Možno sa môžete na mňa spoľahnúť.

288
00:37:51,948 --> 00:37:55,200
Odkiaľ má pištoľ?
- Vzal si ju.

289
00:37:56,537 --> 00:38:00,513
Vy traja ste tam boli.
A ani jeden ste mu v tom nezabránil?

290
00:38:00,633 --> 00:38:01,729
Tak.

291
00:38:04,030 --> 00:38:07,700
Ty a Tarp? Ale ty pracuješ pre môjho muža.

292
00:38:14,393 --> 00:38:15,907
Vy všetci!

293
00:38:46,893 --> 00:38:50,489
Budem vám na blízku Hana,
od teraz.

294
00:39:34,318 --> 00:39:36,700
Sale Dott prichádza.
Vidíš ho?

295
00:39:48,606 --> 00:39:51,366
Ešte ťa nenašiel.
- Kto ma má nájsť?

296
00:39:51,486 --> 00:39:53,480
Kirbyho brat, chystá sa ťa
zabiť.

297
00:39:53,600 --> 00:39:56,555
Povedal som Tarpovi
nech ide a upozorní ťa.

298
00:39:56,675 --> 00:39:59,089
Nechal si Hanu samu, aby si
mi to prišiel povedať?

299
00:39:59,209 --> 00:40:02,107
Nemohli sme riskovať, Monty.
Randolph hovorí, že ju ochráni.

300
00:40:03,052 --> 00:40:05,100
Možno je rozumnejší ako ty.

301
00:40:06,048 --> 00:40:07,986
Možno ma čaká na mojom ranči.

302
00:40:10,000 --> 00:40:11,370
Nemyslel som na to.

303
00:40:14,569 --> 00:40:17,100
Poďme, vrátime sa.
- Ako Monty?

304
00:40:17,676 --> 00:40:21,400
Výjdeš na priestranstvo, kde budeš
ľahký terč pre Kirbyho brata.

305
00:40:25,758 --> 00:40:27,464
Ak treba precválame to.

306
00:40:27,584 --> 00:40:29,300
Možno je jednoduchší spôsob.

307
00:40:32,806 --> 00:40:35,197
Možno indiáni počúvnu Paku.

308
00:40:35,745 --> 00:40:38,721
Ty si nemal pri prechode žiadne
problémy, Sale? - Žiadne.

309
00:40:38,841 --> 00:40:42,033
Keď tak premýšľam, videl sme veľa
hliadok, ale nás nik nezastavil.

310
00:40:50,752 --> 00:40:54,156
Viem, že ma nenávidíš, Paka,
ale taký je zákon.

311
00:40:54,588 --> 00:40:56,499
Urobil som čo som musel.

312
00:40:57,458 --> 00:41:00,800
Chceš mi pomôcť, nech prejdem?
Nezabudnem ti to.

313
00:41:02,768 --> 00:41:07,500
Ak to neurobíš, obesím ťa
na ten istý strom.

314
00:41:10,158 --> 00:41:12,100
Idem za náčelníkom Kajugom.

315
00:41:27,555 --> 00:41:31,754
Ako dobre poznáte tieto hory?
- Dosť dobre na ukázanie kde je východ.

316
00:41:38,965 --> 00:41:42,920
Nemal som v úmysle odísť.
- A čo si myslíte?

317
00:41:43,040 --> 00:41:45,878
Že počkáte v zákryte na môjho muža?
- Dostane šancu.

318
00:41:45,998 --> 00:41:48,334
To je viac než on urobil pre
môjho brata.

319
00:41:48,454 --> 00:41:52,330
Pán Kirby, urobíme všetko aby sme
napravili svoju chybu.

320
00:41:52,450 --> 00:41:54,823
Čo napríklad? Zaplatíte mi?

321
00:41:54,943 --> 00:41:57,525
Dovolíte mi, aby som
robil na Danovom ranči?

322
00:41:57,645 --> 00:41:59,480
Dan mal veľa dôvodov na život život.

323
00:41:59,600 --> 00:42:02,518
Miloval ženu, budúcnosť!
Môžete mi to všetko vrátiť?

324
00:42:02,638 --> 00:42:07,073
Vráti vám to zabitie môjho muža?
- Človek ako váš muž nemá

325
00:42:07,193 --> 00:42:10,097
právo na život. - Nie vždy bol
taký.

326
00:42:10,617 --> 00:42:14,898
Raz mal sen. Že v divočine
niečo vybuduje.

327
00:42:15,323 --> 00:42:18,900
Mal ste ho vidieť vtedy.
Láskavý a nežný, vzdelaný.

328
00:42:20,466 --> 00:42:23,418
A potom sa chopil moci.
Čím bol mocnejší tým viac chcel

329
00:42:23,538 --> 00:42:25,966
a nič a nikto ho nemohol
zastaviť.

330
00:42:26,086 --> 00:42:28,000
Ani jeho žena.

331
00:42:28,238 --> 00:42:32,299
Ktorú si ešte posvätil,
ako i všetko čo mu patrí.

332
00:42:32,745 --> 00:42:36,313
I Paka milovala svojho muža,
ale nemohla ho zachrániť.

333
00:42:36,662 --> 00:42:41,252
Nie, už žiadna láska. To málo
čo zostalo sa stratilo

334
00:42:41,372 --> 00:42:45,121
keď zabil vášho brata.
- Tak mu nič nedlhujete.

335
00:42:46,019 --> 00:42:50,962
Lepšie keď odídete pokiaľ
môžete. Večer! - Nie.

336
00:42:51,082 --> 00:42:54,650
Nemôžem to urobiť.
- Ako chcete.

337
00:42:54,770 --> 00:42:57,600
Ak si to rozmyslíte, osedlám
vám v stajni koňa.

338
00:43:22,855 --> 00:43:26,417
Blázon! Máš šťastie, že som ťa
videl prvý, Randolph by ťa zastrelil

339
00:43:26,537 --> 00:43:29,105
od chrbta. - Ak si myslíš,
že dostaš túto ženu..

340
00:43:29,225 --> 00:43:34,400
Možno ju budem mať ak budem chcieť.
Po všetkých tých rokoch si to i zaslúžim.

341
00:43:34,520 --> 00:43:38,569
Ty starý sup! Chceš Hanu
len kvôli pozemkom a peniazom!

342
00:43:50,204 --> 00:43:54,810
Monty žije na vysokej nohe.
Dobrá whisky i dobré ženy.

343
00:43:55,623 --> 00:44:00,803
Nemusíš si dlho zvykať.
- Ja som ako koň zvyknutý na cukor.

344
00:44:01,070 --> 00:44:03,200
Stále ho budem hľadať!

345
00:44:12,234 --> 00:44:15,100
Myslíš, že by som sa mohol
naučiť tancovať, Johnny?

346
00:44:15,566 --> 00:44:18,468
Videl som, že i muly sa naučili
tancovať.

347
00:44:28,554 --> 00:44:32,100
Jemne, Tarp.
To je vzácne.

348
00:44:35,600 --> 00:44:38,100
Sú tu drahé veci,

349
00:44:39,200 --> 00:44:41,786
a s nimi najlepšia žena
v Oregone.

350
00:44:45,510 --> 00:44:47,500
Myslím, že si opitý.

351
00:44:48,036 --> 00:44:51,927
Nemáš žiadnu šancu.
Nie, pokiaľ som živý.

352
00:44:52,047 --> 00:44:55,200
Tak? Potom sa možno i usadím.

353
00:44:57,612 --> 00:44:59,829
Nesnívaj, Tarp.

354
00:44:59,949 --> 00:45:03,810
Môžem rýchlejšie tasiť ako ty
a kedykoľvek ťa zastreliť.

355
00:45:03,930 --> 00:45:06,814
Ty si teraz hviezda, a ona
je mladá.

356
00:45:06,934 --> 00:45:09,000
Radšej ukáž nejaký rešpekt, Tarp.

357
00:45:10,076 --> 00:45:13,500
Nikdy ho nemal, dokonca ani
ako chlapec.

358
00:45:14,194 --> 00:45:16,652
Stále som mu ho pripomínal bičom.

359
00:45:16,772 --> 00:45:20,333
Možno si nastarší, Peny,
ale to neznamená, že si najlepší!

360
00:45:28,416 --> 00:45:31,900
Čo je v tej bedni, čo ťa tak
fascinuje, Johnny?

361
00:45:35,039 --> 00:45:37,119
Moja minulosť.

362
00:45:38,001 --> 00:45:43,600
Dámy, ktoré tancujú,
sála plná sviečok,

363
00:45:44,734 --> 00:45:46,200
vôňa magnolií.

364
00:45:47,774 --> 00:45:50,600
Magnolií?

365
00:45:59,495 --> 00:46:02,200
Vôňa magnolií!

366
00:46:10,950 --> 00:46:14,854
Pre vás len voda.
Nezabávate sa?

367
00:46:14,974 --> 00:46:17,833
Ale vy ste čestný hosť.

368
00:46:17,953 --> 00:46:20,500
Čo hovoríte na jednu partiu,
nech zabijeme čas.

369
00:46:20,951 --> 00:46:23,322
Nemohol by si sledovať
moju úlohu.

370
00:46:23,442 --> 00:46:27,600
Prečo? Hráš o niečo viac
ako sú peniaze, Pop?

371
00:46:28,083 --> 00:46:33,400
O mnoho viac ako peniaze,
o mnoho viac.

372
00:46:33,702 --> 00:46:37,300
Možno sa i Tarp pridá,
čo hovoríš, Tarp?

373
00:46:38,128 --> 00:46:41,200
Víťaz berie všetko.
Vieš čo.

374
00:46:43,771 --> 00:46:46,500
To je zákon vášho muža,
nie môj.

375
00:47:02,928 --> 00:47:08,100
Prijímaš výzvu?
- Čo hovoríš, Tarp, si za partiu kariet?

376
00:47:08,220 --> 00:47:12,808
Nemal by si hrať, Tarp.
Vieš, že nemáš šťastie.

377
00:47:12,928 --> 00:47:16,300
To bolo niekedy, teraz mám
šťastie v hre i láske.

378
00:47:16,994 --> 00:47:19,125
Stačí zmeniť šťastie.

379
00:47:42,439 --> 00:47:44,500
Dávaj spravodlivo, Johnny.

380
00:47:49,900 --> 00:47:53,900
Desať. Kráľ.

381
00:47:56,005 --> 00:47:57,255
Eso.

382
00:47:59,267 --> 00:48:00,491
Nič.

383
00:48:03,540 --> 00:48:05,209
Pár desiatok.

384
00:48:07,572 --> 00:48:08,925
Nič.

385
00:48:13,403 --> 00:48:17,100
Pár desiatok i eso.

386
00:48:19,404 --> 00:48:21,005
Pár štvoriek.

387
00:48:24,841 --> 00:48:27,024
Posledná karta.

388
00:48:29,655 --> 00:48:32,240
Pár desiatok i eso.

389
00:48:34,372 --> 00:48:36,213
Tri štvorky.

390
00:48:36,410 --> 00:48:40,254
Tri zaradom! Aká je to náhoda?

391
00:48:41,238 --> 00:48:43,500
Zabudol si, že Tarp sekal.

392
00:48:44,709 --> 00:48:48,100
Čo chceš? - Hovorí, že sa
pokúšaš oklamať šéfa!

393
00:48:53,245 --> 00:48:56,300
Vyzerá to, že ti dosť dlhujem!

394
00:50:35,489 --> 00:50:39,500
Ty si mu namiešal!
- Mýliš sa, Pop.

395
00:50:42,552 --> 00:50:46,000
Možno v tej bedni vidíš viac
ako svoju minulosť.

396
00:50:46,302 --> 00:50:48,200
Možno i trochu budúcnosti!

397
00:50:48,320 --> 00:50:51,500
Ja rozhodujem o tvojej budúcnosti!
- Prestaň, Johnny!

398
00:50:56,130 --> 00:50:59,711
Vy dvaja môžete pokračovať
v boji keď príde Montgomery.

399
00:50:59,831 --> 00:51:02,400
Tearz máme dosť starostí
s indiánmi.

400
00:51:46,954 --> 00:51:49,172
Nechcel som vás vydesiť, pani.

401
00:51:50,276 --> 00:51:53,000
Včera som to prehnal.

402
00:51:53,847 --> 00:51:58,200
Bol som opitý, nevedel som
čo robím.

403
00:51:59,292 --> 00:52:02,409
Rozmyslel som si všetko keď
som vytriezvel.

404
00:52:04,344 --> 00:52:08,487
Možno by mi váš muž bolo vďačný,
ak by som vás k nemu doviedol.

405
00:52:08,607 --> 00:52:11,696
Kde sú ostatní?
- Myslím, že ešte spia.

406
00:52:15,917 --> 00:52:19,256
Môžem ti veriť, Tarp?
- Áno, nadam!

407
00:52:20,934 --> 00:52:23,300
Ak ste pripravená, môžeme ísť.

408
00:52:45,700 --> 00:52:47,431
Prečo si zastal?

409
00:52:47,551 --> 00:52:49,700
Niečo nie je v poriadku s koňom.

410
00:53:04,674 --> 00:53:06,361
Pozriete sa?

411
00:53:28,330 --> 00:53:31,498
Stoj! Stoj! Stoj!

412
00:53:36,498 --> 00:53:39,290
Váš kôň sa niečoho bojí, madam.

413
00:53:39,410 --> 00:53:42,106
Tvoj kôň je v poriadku.

414
00:53:42,226 --> 00:53:44,315
Teraz musí niesť dvojakú záťaž.

415
00:53:44,435 --> 00:53:46,100
Musíte jazdiť so mnou.

416
00:53:55,668 --> 00:53:59,099
Nie je iná možnosť, madam,
ak sa chcete dostať k mužovi

417
00:53:59,219 --> 00:54:01,045
pred tým než sa vráti.

418
00:54:16,721 --> 00:54:18,800
Držte sa pevne!

419
00:54:56,473 --> 00:55:00,800
Čo je to teraz, Tarp? - Voda. Kôň je smädný
a i my musíme naplniť čutoru.

420
00:55:12,963 --> 00:55:14,200
No tak.

421
00:55:24,495 --> 00:55:27,106
Tvoj kôň nie je smädný,
pozri na neho.

422
00:55:27,226 --> 00:55:29,900
A tá čutora je skoro plná,
nemuseli sme zastaviť.

423
00:55:31,173 --> 00:55:33,900
Naozaj? Ja som mymslel,že
potrebujeme?

424
00:55:35,172 --> 00:55:37,275
Spomenul som si na cestu.

425
00:55:37,840 --> 00:55:40,854
Pokiaľ si bola pritisnutá na mňa,
bolo mi dobre.

426
00:55:46,941 --> 00:55:49,400
Pomyslel som si, ako by to
vyzeralo, ty a ja.

427
00:55:51,829 --> 00:55:53,500
Blázon!

428
00:55:54,415 --> 00:55:57,400
Zle si ma pochopila, Hana.
Nie som blázon.

429
00:55:58,276 --> 00:56:00,700
Ja som ten čo je tu s tebou.

430
00:56:09,269 --> 00:56:10,900
Ty si to bol v stodole!

431
00:56:55,981 --> 00:56:57,400
Vypadni!

432
00:57:20,630 --> 00:57:22,900
Nie! Prestaň!

433
00:57:25,288 --> 00:57:29,700
Hana! Hana, vodopád!
Pozor!

434
00:58:09,363 --> 00:58:11,400
Stoj! Stoj!

435
00:58:13,027 --> 00:58:15,600
Čo ak nie? Strieľaš?
- Možno!

436
00:58:17,265 --> 00:58:19,500
Pištoľ mám mokrú,
vieš, že nemám šancu!

437
00:58:20,587 --> 00:58:24,765
Ešte som nikdy nazabil nezbrojeného
človeka! Pusti ju a choď preč!

438
00:58:42,257 --> 00:58:44,100
Tex!

439
00:58:50,895 --> 00:58:53,100
Povedal som nech sa stratíš!
Choď preč!

440
00:59:07,916 --> 00:59:11,500
Radšej poď so mnou,
indiáni čoskoro prídu.

441
00:59:12,342 --> 00:59:14,400
Nejdeme rovankou cestou.
Ruky hore!

442
00:59:17,779 --> 00:59:20,500
Nie si veľmi vďačná.
- Vďačná?

443
00:59:21,321 --> 00:59:26,287
Nič ti nedlhujem.
Všetky tie reči, že mi pomôžeš utiecť

444
00:59:26,407 --> 00:59:29,574
len si potreboval niekoho,
kto ťa odvedie k môjmu mužovi.

445
00:59:29,866 --> 00:59:32,668
Dokonca si si myslel, že
budem súčasťou tvojej vraždy.

446
00:59:32,788 --> 00:59:34,629
Nepokúšaj sa o nič, Kirby.

447
00:59:34,749 --> 00:59:37,223
Zastrelím ťa tak ľahko ako
by si ty Tarpa.

448
00:59:37,993 --> 00:59:41,204
Že by? Nemyslím si to, Hana.

449
00:59:41,641 --> 00:59:45,154
Mýliš sa! Nebojím sa stlačiť spúšť.

450
00:59:46,096 --> 00:59:50,400
Nehovorím, že sa bojíš, ale že
ju nestlačíš na mňa.

451
00:59:57,132 --> 00:59:59,423
Pokúšam sa ti zachrániť
život.

452
00:59:59,543 --> 01:00:02,154
Indiáni by sa sem nahrnuli po
prvom výstrele.

453
01:00:02,274 --> 01:00:04,689
Hovorím ti! Nechcem byť súčasťou
tvojej vraždy!

454
01:00:04,809 --> 01:00:09,235
Dobre, nemám nič proti.
Keď si ma už doviedla sem, ľahko pôjdem ďalej.

455
01:00:10,648 --> 01:00:12,700
Dúfam, že ťa zabije!

456
01:01:30,635 --> 01:01:36,397
Tex, nechoď ďalej.
Nehovorím to kvôli nemu,

457
01:01:36,517 --> 01:01:38,641
ale kvôli tebe.

458
01:01:44,815 --> 01:01:49,800
Nesmiem zradiť svojho brata
a nedopustím, aby si ma donútila to urobiť.

459
01:01:50,954 --> 01:01:54,632
Chceš zabiť môjho muža, že vzal
zákon do svojich rúk,

460
01:01:54,752 --> 01:01:57,586
a teraz ho chceš brať do svojich!

461
01:02:02,047 --> 01:02:03,262
Tex!

462
01:02:14,588 --> 01:02:21,242
Pozriem sa. Bolí?
- Trochu.

463
01:02:33,305 --> 01:02:35,700
Utriem ti krv nech vidím
ako je to vážne.

464
01:02:42,183 --> 01:02:44,400
Len škrabnutie.

465
01:02:53,896 --> 01:02:55,300
Tu. - Vďaka.

466
01:02:59,925 --> 01:03:02,200
Nehýb sa.

467
01:03:04,009 --> 01:03:06,500
Je to príliš tesné?
- Nie.

468
01:03:13,743 --> 01:03:18,100
Vrátime sa. Ideme.

469
01:03:51,252 --> 01:03:55,300
Náčelník Kajuga vás prepustí,
ale musíte splniť jeho želanie.

470
01:03:55,858 --> 01:03:59,154
Veľmi veľkodušné od neho.
Aké je to želanie?

471
01:03:59,574 --> 01:04:02,178
Chce vašu pomoc pri nájdení
vraha mladého.

472
01:04:02,700 --> 01:04:08,500
Náčelník dáva svoje slovo?
- Dáva. Prejdete cez priechod.

473
01:04:11,099 --> 01:04:15,600
Dobre Paka. Vinník je na mojom
ranči. Náčelník si môže poň prísť.

474
01:04:23,496 --> 01:04:25,200
Kirby?

475
01:04:49,363 --> 01:04:52,172
Dlho ti trvalo sa vrátiť, Tex.

476
01:06:02,137 --> 01:06:05,200
Pán Montgomery, poďte so mnou.
Sám.

477
01:06:40,913 --> 01:06:43,165
Prišiel som na tvoje prianie, Kajuga.

478
01:06:46,838 --> 01:06:51,200
Dal si slovo. Pusti ma a dám
ti muža, ktorého chceš.

479
01:06:52,017 --> 01:06:54,800
Paka nám priviedla človeka
čo hľadáme.

480
01:06:57,120 --> 01:07:01,692
Povedz im. Povedz im, že nie som
muž, ktorého hľadajú.

481
01:07:02,232 --> 01:07:06,100
Náčelník Kajuga dodrží svoje slovo,
budete môcť pejsť cez priechod.

482
01:07:06,804 --> 01:07:08,300
Po obrade.

483
01:07:10,194 --> 01:07:15,100
Paka, pomôž mi! Paka
pomôž mi, dám ti všetko čo chceš!

484
01:07:15,374 --> 01:07:17,651
Čokoľvek chceš!

485
01:07:17,771 --> 01:07:19,920
Paka!

486
01:08:07,942 --> 01:08:10,100
Dobré ráno.
- Dobré ráno.

487
01:08:11,607 --> 01:08:13,500
Bála som sa otvoriť oči.

488
01:08:47,540 --> 01:08:49,200
Montgomery.

489
01:09:23,396 --> 01:09:25,100
Tex!

490
01:09:51,889 --> 01:09:53,276
Pozrite!

491
01:10:12,369 --> 01:10:14,000
Stojte!

492
01:10:14,543 --> 01:10:18,756
Neviem prečo ste tak ambiciózny.
Nikam nejdete.

493
01:10:19,432 --> 01:10:21,984
Toto je teraz Pennyho korisť!

494
01:10:23,234 --> 01:10:24,253
Nehýb sa!

495
01:10:24,373 --> 01:10:26,400
Odhoď tú pištoľ, Kirby.

496
01:10:29,330 --> 01:10:34,500
Chytil som ho, Tarp!
Vylez, teraz je naša!

497
01:10:37,826 --> 01:10:39,400
Tarp!

498
01:11:06,053 --> 01:11:08,800
Nenechaj sa rušiť,
to je len pár zločincov.

499
01:11:10,146 --> 01:11:12,458
Človek si musí chrániť
svoj majetok, nie?

500
01:14:12,598 --> 01:14:14,019
Nerob, Tex.

501
01:14:20,123 --> 01:14:26,100
Budem džentlmen do konca
alebo aspoň na konci.

502
01:14:53,606 --> 01:14:55,387
Odchádzaš?

503
01:15:05,704 --> 01:15:08,949
Kam?
- Do San Antonia.

504
01:15:10,670 --> 01:15:11,800
O..

505
01:15:34,591 --> 01:15:38,800
No, čo čakáš?

506
01:15:47,400 --> 01:15:53,200
Titulky gogo

507
01:15:54,305 --> 01:16:00,316
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/69kyc
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.