Muse.2017.720p.BluRay.H264.AAC-RARBG - Polish subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Zareklamuj swój produkt lub firmę.

2
00:01:06,916 --> 00:01:10,500
"Przeze mnie droga
w gród łez niezliczonych.

3
00:01:11,416 --> 00:01:15,500
Przeze mnie droga w boleść wiekuistą.

4
00:01:17,291 --> 00:01:21,500
Przeze mnie droga w naród zatraconych.

5
00:01:22,416 --> 00:01:26,916
Sprawiedliwości dna grunt mój dosięga.

6
00:01:28,583 --> 00:01:32,916
Mnie zbudowała wszechmocna potęga,

7
00:01:33,500 --> 00:01:37,708
mądrość najwyższa, miłość samodzielna.

8
00:01:38,500 --> 00:01:42,291
Przede mną rzeczy nie było stworzonych.

9
00:01:42,791 --> 00:01:49,208
Prócz nieśmiertelnych
i jam nieśmiertelna.

10
00:01:51,000 --> 00:01:58,708
Wchodzący we mnie zostawcie nadzieję".

11
00:02:00,000 --> 00:02:04,208
Uniwersytet Trinity, Dublin

12
00:02:06,083 --> 00:02:08,791
Czy po wysłuchaniu tego
chwytającego za serce odczytu,

13
00:02:08,791 --> 00:02:10,000
ktoś z was powie mi,

14
00:02:10,000 --> 00:02:13,791
dlaczego "Piekło" Dantego
nadal posiada tak wielką wartość?

15
00:02:17,000 --> 00:02:19,291
Mam porzucić wszelką nadzieję?

16
00:02:20,791 --> 00:02:23,583
- Lawrence.
- To jego wyobrażenie piekła.

17
00:02:23,583 --> 00:02:27,708
Zgadza się.
Właśnie tak wyobrażał sobie piekło.

18
00:02:27,708 --> 00:02:33,083
Podzielił się z nami własną wersją
doświadczenia i egzystencji

19
00:02:33,083 --> 00:02:35,583
ze swoimi grzechami i śmiertelnością.

20
00:02:35,583 --> 00:02:38,583
Zjawiliście się tu,
by zmierzyć się z filologią klasyczną

21
00:02:38,583 --> 00:02:40,791
i zaczerpnąć inspiracji
od wielkich mistrzów,

22
00:02:40,791 --> 00:02:48,416
ale również by znaleźć sens
własnego zesłania do piekła.

23
00:02:48,416 --> 00:02:53,000
Zatem zamiast standardowej
analizy utworu Dantego

24
00:02:53,000 --> 00:03:01,708
chciałbym, żebyście poczęstowali mnie
poezją stanowiącą alternatywę dla "Piekła".

25
00:03:02,500 --> 00:03:04,208
Waszą własną.

26
00:03:04,208 --> 00:03:07,500
Zawrzyjcie w niej swoje zmagania,
lęki, grzechy,

27
00:03:07,500 --> 00:03:09,708
co tylko uznacie za stosowne.

28
00:03:11,500 --> 00:03:16,416
Napiszcie to na poniedziałek.
Miłego weekendu.

29
00:03:18,791 --> 00:03:20,208
Dzięki.

30
00:03:21,000 --> 00:03:22,208
- Podobało się wam?
- Tak.

31
00:03:22,208 --> 00:03:24,291
Poważnie?

32
00:03:24,291 --> 00:03:25,916
Witaj, Susan.

33
00:03:25,916 --> 00:03:28,416
Widzę, że jesteś najbardziej luzackim
profesorem ze wszystkich.

34
00:03:28,791 --> 00:03:32,291
Skarbie, nie śmiałbym zabierać ci
takiego tytułu.

35
00:03:32,291 --> 00:03:35,291
Ja nie wydałam książki.
Jak widać to ci pomogło.

36
00:03:35,291 --> 00:03:38,500
Nie przejmuj się.
Za tydzień o tym zapomną.

37
00:03:39,208 --> 00:03:41,708
Wieczorem odbędzie się u mnie
kolacja rektorska.

38
00:03:41,708 --> 00:03:44,916
Wstęp tylko dla wybrańców.
Mam nadzieję, że przyjdziesz.

39
00:03:45,291 --> 00:03:48,208
Przykro mi, ale mam już plany.

40
00:03:48,208 --> 00:03:50,291
Plany?

41
00:03:50,291 --> 00:03:53,416
Domyślam się,
że nie będziesz sprawdzał testów.

42
00:03:53,916 --> 00:03:55,583
Niezupełnie.

43
00:03:55,708 --> 00:03:58,500
- Miłego weekendu.
- Wzajemnie.

44
00:04:21,500 --> 00:04:24,083
Podwiezie mnie pan, profesorze?

45
00:05:10,791 --> 00:05:13,291
Śpisz?

46
00:05:16,291 --> 00:05:18,708
Cudownie pachniesz.

47
00:05:21,916 --> 00:05:26,291
Chciałabym tak leżeć przez wieczność.

48
00:05:26,583 --> 00:05:29,583
Po prostu nie ruszać się stąd.

49
00:05:29,791 --> 00:05:32,083
Mój wydawca nie byłby
z tego powodu zadowolony.

50
00:05:32,083 --> 00:05:35,208
Przecież ma innych pisarzy.
Poradziłby sobie.

51
00:05:37,583 --> 00:05:40,083
Musiałabyś rzucić studia.

52
00:05:40,916 --> 00:05:42,583
- Nie przeszkadzałoby mi to.
- Naprawdę?

53
00:05:42,583 --> 00:05:43,791
Nie.

54
00:05:43,791 --> 00:05:46,083
Nie moglibyśmy się więcej kochać.

55
00:05:48,000 --> 00:05:50,916
Jeśli to byłby warunek,
to byłabym w stanie się ruszyć.

56
00:06:03,416 --> 00:06:05,791
Jak długo razem jesteśmy?

57
00:06:07,416 --> 00:06:11,083
Nie wiem, prawie rok?

58
00:06:12,000 --> 00:06:15,500
- Trzynaście miesięcy.
- Naprawdę?

59
00:06:16,083 --> 00:06:18,416
I nikt o tym nie wie.

60
00:06:19,208 --> 00:06:20,916
Co w związku z tym?

61
00:06:22,500 --> 00:06:25,083
Kochasz mnie, Samuelu?

62
00:06:28,208 --> 00:06:29,500
Co to za pytanie?

63
00:06:29,500 --> 00:06:32,208
Nie śmiej się.
Mówię poważnie.

64
00:06:32,208 --> 00:06:34,000
Naprawdę.

65
00:06:34,416 --> 00:06:39,208
Gdybyś mnie kochał,
to nie ukrywałbyś mnie przed wszystkimi.

66
00:06:41,791 --> 00:06:43,291
To nie tak.

67
00:06:44,416 --> 00:06:48,500
Bylibyśmy wtedy na ustach
całego uniwersytetu.

68
00:06:50,416 --> 00:06:52,291
Chcesz tego?

69
00:06:52,291 --> 00:06:54,583
Nie chcę,
żeby to kiedykolwiek się skończyło.

70
00:06:54,583 --> 00:06:56,208
Ja również.

71
00:07:02,416 --> 00:07:08,416
Obiecaj, że będziesz mnie kochał
na zawsze.

72
00:07:11,583 --> 00:07:14,416
- Dobrze.
- Powiedz to.

73
00:07:15,583 --> 00:07:16,583
Obiecuję.

74
00:07:16,583 --> 00:07:18,791
Nie w taki sposób.
Powiedz to.

75
00:07:25,000 --> 00:07:30,708
Obiecuję, że będę cię kochał
na zawsze.

76
00:07:39,583 --> 00:07:41,000
Pa.

77
00:07:47,708 --> 00:07:49,291
Cześć.

78
00:07:51,416 --> 00:07:53,083
Jesteś głodny?

79
00:07:54,416 --> 00:07:56,291
Nadal mnie kochasz, prawda?

80
00:08:15,083 --> 00:08:16,916
Słuchaj...

81
00:08:23,583 --> 00:08:27,916
Kochanie, skończyła się karma dla kotów.
Wyskoczę na chwilę.

82
00:08:28,291 --> 00:08:31,291
Może zamówię dla nas coś na wynos?

83
00:08:45,000 --> 00:08:46,916
O Boże, coś ty narobiła?!

84
00:08:47,708 --> 00:08:50,083
Beatriz!

85
00:08:50,083 --> 00:08:52,083
Wytrzymaj!

86
00:08:52,583 --> 00:08:54,000
Wytrzymaj!

87
00:08:57,416 --> 00:08:59,916
Coś ty narobiła?!

88
00:09:01,583 --> 00:09:05,708
Kurwa mać!
Kochanie!

89
00:09:06,791 --> 00:09:08,083
Nie!

90
00:09:14,708 --> 00:09:16,083
Ocknij się!

91
00:09:17,208 --> 00:09:18,708
Obudź się!

92
00:09:22,583 --> 00:09:24,208
No już!

93
00:09:28,083 --> 00:09:30,000
Nie!

94
00:10:56,083 --> 00:10:59,583
Na podstawie powieści "Trzynasta dama"
José Carlosa Somozy

95
00:11:06,000 --> 00:11:09,000
tłumaczenie: techniacz
<< NAPISY DO HORRORÓW >>

96
00:12:04,000 --> 00:12:07,708
ROK PÓŹNIEJ

97
00:12:20,000 --> 00:12:21,500
Proszę.

98
00:12:23,916 --> 00:12:25,416
Puste.

99
00:13:24,083 --> 00:13:26,708
Przecież mówię panu,
że to są referencje.

100
00:13:26,708 --> 00:13:28,791
Musiałem to przeoczyć.

101
00:13:28,791 --> 00:13:33,291
- Poradzi sobie pani z tym?
- Tak, porozmawiamy później.

102
00:13:41,416 --> 00:13:44,416
Już myślałam,
że więcej cię tu nie zobaczę.

103
00:13:44,416 --> 00:13:49,291
Na pewno niektórym
byłoby to na rękę.

104
00:13:50,500 --> 00:13:52,500
Nieprawda.

105
00:13:53,583 --> 00:13:55,208
Jak się trzymasz?

106
00:13:55,291 --> 00:14:00,583
- Propozycja kolacji nadal aktualna?
- Oczywiście.

107
00:14:05,000 --> 00:14:09,083
Brzmi to strasznie.
Od kiedy je masz?

108
00:14:09,083 --> 00:14:14,583
Każdej nocy od trzech tygodni.

109
00:14:14,583 --> 00:14:16,708
Szukałeś u kogoś pomocy?

110
00:14:16,708 --> 00:14:21,208
Byłem u trenera emocjonalnego,
ale to nie dla mnie.

111
00:14:21,416 --> 00:14:23,083
Z pewnością bierzesz pod uwagę fakt,

112
00:14:23,083 --> 00:14:28,208
że te sny mogą mieć coś wspólnego z tym,
co przeżyłeś.

113
00:14:30,000 --> 00:14:32,291
Kobieta z moich snów
w niczym nie przypomina Beatriz.

114
00:14:32,291 --> 00:14:38,416
Twój umysł próbuje pozbyć się bólu.
To coś w rodzaju terapii.

115
00:14:38,416 --> 00:14:41,000
To nie ma z tym nic wspólnego.

116
00:14:42,916 --> 00:14:47,291
- Napisałeś coś ostatnio?
- Nie mam nic do powiedzenia.

117
00:14:49,000 --> 00:14:52,500
- To napisz o śnie.
- No jasne, zacznę pisać horrory.

118
00:14:52,500 --> 00:14:55,708
A co w tym złego?
Autorzy horrorów są sexy.

119
00:14:55,708 --> 00:14:57,208
Daj spokój.

120
00:14:57,208 --> 00:15:00,291
Poeci to nudziarze.

121
00:15:00,291 --> 00:15:03,083
Przy okazji...

122
00:15:03,083 --> 00:15:06,500
Kupiłam ci to na urodziny,
ale gdzieś zniknąłeś, więc...

123
00:15:06,500 --> 00:15:10,208
Lepiej późno niż wcale.
Wszystkiego najlepszego.

124
00:15:13,083 --> 00:15:15,000
Otwórz.

125
00:15:17,916 --> 00:15:19,708
To się nazywa presja.

126
00:15:19,708 --> 00:15:27,708
Możesz tym pisać listy zakupów
lub sprawdzać testy.

127
00:15:29,083 --> 00:15:33,708
Jesteś wykładowcą, pamiętasz?
I to dobrym.

128
00:15:33,708 --> 00:15:38,000
- Przestań obgryzać paznokcie.
- Wal się.

129
00:16:08,416 --> 00:16:09,583
Już za mną tęsknisz?

130
00:16:09,583 --> 00:16:11,583
Jesteś w domu?

131
00:16:11,583 --> 00:16:12,916
Tak, przed chwilą wróciłem.

132
00:16:12,916 --> 00:16:16,583
Włącz telewizor.
Telewizja lokalna. Szybko.

133
00:16:16,583 --> 00:16:18,916
-Dlaczego?
- Zrób to.

134
00:16:18,916 --> 00:16:21,416
-No już!
- Dobrze.

135
00:16:29,083 --> 00:16:29,916
Oglądasz?

136
00:16:29,916 --> 00:16:33,416
Spokojnymi przedmieściami Ballsbridge
wstrząsnęła tragedia.

137
00:16:33,416 --> 00:16:34,916
Policja poinformowała,

138
00:16:34,916 --> 00:16:38,416
że na drugim piętrze
budynku mieszkalnego,

139
00:16:38,416 --> 00:16:42,500
wewnątrz białego okręgu,
znaleziono okaleczone ciało.

140
00:16:42,500 --> 00:16:46,916
Zbrodnia posiada wszystkie cechy
zabójstwa rytualnego.

141
00:16:46,916 --> 00:16:47,916
Samuel?

142
00:16:47,916 --> 00:16:49,791
Policja rozpoczęła śledztwo

143
00:16:49,791 --> 00:16:53,500
mające na celu wyjaśnienie
wszystkich okoliczności zdarzenia.

144
00:16:58,500 --> 00:17:03,916
Została zabita kilka dni temu.
Ciało rankiem znalazła sprzątaczka.

145
00:17:04,416 --> 00:17:08,916
Była Włoszką.
Nazywała się Lidia Garetti.

146
00:17:08,916 --> 00:17:12,291
Właśnie ją widziałem w snach.
Jestem tego pewien.

147
00:17:12,291 --> 00:17:15,083
Zdajesz sobie sprawę,
jak bardzo to jest niesamowite?

148
00:17:15,083 --> 00:17:16,083
Tak.

149
00:17:16,083 --> 00:17:19,083
Śniłeś o czymś,
co dopiero miało się wydarzyć.

150
00:17:19,083 --> 00:17:21,708
Miało się wydarzyć.

151
00:17:21,708 --> 00:17:23,708
To się nazywa proroczy sen.

152
00:17:23,708 --> 00:17:25,000
Ale dlaczego ja?

153
00:17:25,000 --> 00:17:27,000
- Nie znam tej kobiety.
- Nie wiem.

154
00:17:27,000 --> 00:17:29,291
Musi istnieć wytłumaczenie.
Znajdziemy je.

155
00:17:29,291 --> 00:17:30,083
Nie znajdziemy.

156
00:17:30,083 --> 00:17:32,083
To nie jest twoja kolejna
przygoda ezoteryczna.

157
00:17:32,083 --> 00:17:33,916
Ta kobieta nie żyje.
To rzeczywistość.

158
00:17:33,916 --> 00:17:35,583
Widziałem to.

159
00:17:35,583 --> 00:17:38,708
To co zamierzasz zrobić?
Pójdziesz na policję?

160
00:17:38,708 --> 00:17:39,708
Co im powiesz?

161
00:17:39,708 --> 00:17:43,791
"Panie inspektorze,
wiem co się stało z tą Włoszką".

162
00:17:43,791 --> 00:17:46,916
"Nie było mnie tam,
ale widziałem to we śnie".

163
00:17:47,208 --> 00:17:49,416
Zdajesz sobie sprawę,
jak to będzie wyglądać?

164
00:17:49,416 --> 00:17:51,500
Wezmą cię za wariata.

165
00:21:00,583 --> 00:21:01,916
Zaczekaj!

166
00:21:02,083 --> 00:21:03,291
Stój!

167
00:21:03,291 --> 00:21:04,291
Zaczekaj!

168
00:21:04,291 --> 00:21:05,208
- Nie!
- Stój!

169
00:21:05,208 --> 00:21:07,708
Proszę, nie rób mi krzywdy!

170
00:21:07,708 --> 00:21:11,916
Nie zrobię!
Co tu robisz?

171
00:21:13,208 --> 00:21:18,791
- Jesteś policjantem?
- Nie...

172
00:21:19,416 --> 00:21:22,791
A ty kim jesteś?
Złodziejką?

173
00:21:23,500 --> 00:21:24,708
Nie.

174
00:21:25,291 --> 00:21:26,708
Ja...

175
00:21:27,208 --> 00:21:31,291
Widziałam w telewizji,
co spotkało tę kobietę.

176
00:21:33,416 --> 00:21:35,500
Znałaś ją?

177
00:21:37,083 --> 00:21:39,500
Nie.

178
00:21:40,791 --> 00:21:42,708
To co tutaj robisz?

179
00:21:44,000 --> 00:21:45,791
A ty?

180
00:21:46,291 --> 00:21:48,583
Jeśli nie jesteś z policji, to...

181
00:21:51,500 --> 00:21:53,208
Nie wiem...

182
00:21:54,916 --> 00:21:57,500
Tobie też się śniła, prawda?

183
00:22:06,791 --> 00:22:10,583
Powinieneś coś zobaczyć.
Chodź.

184
00:22:24,583 --> 00:22:26,083
Jezus Maria.

185
00:22:30,000 --> 00:22:32,291
Widzisz jakąś różnicę?

186
00:22:32,291 --> 00:22:34,416
Ja zauważyłam od razu,
gdy przyszłam.

187
00:22:34,708 --> 00:22:36,708
Czegoś brakuje.

188
00:22:41,083 --> 00:22:43,000
- Tam.
- Tak.

189
00:22:43,416 --> 00:22:47,000
Za półkami...

190
00:22:47,416 --> 00:22:49,583
- były drzwi.
- Dokładnie.

191
00:23:21,291 --> 00:23:23,083
Uważaj.

192
00:23:30,000 --> 00:23:32,583
Cholera, bateria padła.

193
00:23:32,583 --> 00:23:34,500
Mam zapałki.

194
00:23:35,000 --> 00:23:36,791
- Trzymaj.
- Dzięki.

195
00:23:57,583 --> 00:23:59,083
Jezu...

196
00:24:00,000 --> 00:24:03,083
Po co ktoś trzyma tu akwarium?

197
00:24:04,208 --> 00:24:05,708
Nie wiem.

198
00:24:06,791 --> 00:24:10,583
Coś w nim jest.

199
00:24:15,083 --> 00:24:18,000
- Co to?
- Sprawdźmy.

200
00:24:28,916 --> 00:24:31,416
Jest na tym jakiś napis.

201
00:24:33,708 --> 00:24:39,416
"Patrz, oto za mną w ślad
pędzi wilczyca".

202
00:24:39,791 --> 00:24:45,083
- To cytat z Dantego.
- Zgadza się.

203
00:24:46,500 --> 00:24:48,500
Ten, kto ją zabił,
czegoś tu szukał.

204
00:24:48,500 --> 00:24:51,500
Widzisz, jak wygląda dom.
Być może szukali tego.

205
00:24:51,500 --> 00:24:53,708
Chciała, żebyśmy to znaleźli.

206
00:24:54,208 --> 00:24:58,416
Dlatego mieliśmy ten sam sen.
Pomyśl o tym.

207
00:25:01,500 --> 00:25:04,000
O cholera.
Wynośmy się stąd.

208
00:25:07,208 --> 00:25:08,500
Szybko!

209
00:25:24,583 --> 00:25:25,791
Stójcie!

210
00:25:25,791 --> 00:25:27,083
Zatrzymajcie się!

211
00:25:27,416 --> 00:25:28,708
Stać!

212
00:26:38,416 --> 00:26:41,416
Jutro na 19:00.
Mamy listę oczekujących.

213
00:28:09,000 --> 00:28:13,208
Biały Krąg był czymś w rodzaju
eksperymentalnego koła literackiego.

214
00:28:13,208 --> 00:28:18,583
Zainteresowania członków skupiały się
wokół spraw ezoterycznych.

215
00:28:19,583 --> 00:28:22,083
Niezrozumiałe sonety Shakespeare'a.

216
00:28:22,083 --> 00:28:24,416
Nikt nie jest w stanie
ich rozszyfrować.

217
00:28:24,416 --> 00:28:26,791
Łącznie z samym Shakespearem.

218
00:28:26,791 --> 00:28:31,291
Twierdził, że czarna dama
podyktowała mu je we śnie.

219
00:28:31,291 --> 00:28:34,791
Milton, moja specjalność.

220
00:28:35,083 --> 00:28:41,083
Opowiadał o spotkaniu na peryferiach Florencji
kobiety o imieniu Herberia.

221
00:28:41,500 --> 00:28:45,500
Rzekomo była ona dla niego inspiracją
do napisania "Raju utraconego".

222
00:28:45,583 --> 00:28:49,583
Keats, Blake,
możemy wymieniać w nieskończoność.

223
00:28:49,583 --> 00:28:53,791
Wszyscy dawali do zrozumienia,
iż mieli kontakt z muzami.

224
00:28:54,416 --> 00:28:57,500
Muza pierwsza zaprasza.

225
00:28:57,500 --> 00:29:02,208
Muza druga przywołuje.
Muza trzecia kłamie.

226
00:29:02,208 --> 00:29:07,291
Czwarta karze.
Piąta przepowiada.

227
00:29:07,500 --> 00:29:11,916
Szósta roznamiętnia.
Siódma ukrywa się.

228
00:29:11,916 --> 00:29:15,583
- Siedem dam.
- Tajemnica muz.

229
00:29:15,583 --> 00:29:17,000
Co w związku z tym?

230
00:29:17,000 --> 00:29:21,416
Członkowie Białego Kręgu posunęli się
w swoich zainteresowaniach za daleko.

231
00:29:21,416 --> 00:29:25,791
Przez wiele lat publikowali swoje teorie
na łamach specjalistycznych magazynów.

232
00:29:25,791 --> 00:29:28,083
Najpierw w czasopismach akademickich,

233
00:29:28,083 --> 00:29:30,291
później zaś w niszowych
publikacjach okultystycznych.

234
00:29:30,291 --> 00:29:33,708
Wszędzie twierdzili,
że je spotkali.

235
00:29:35,708 --> 00:29:37,500
Co to jest?

236
00:29:38,708 --> 00:29:43,000
"Poetycka inspiracja zaczerpnięta z natury
w postaci kobiety".

237
00:29:43,583 --> 00:29:48,291
"Nadprzyrodzone ucieleśnienie
niewyobrażalnego zła".

238
00:29:49,083 --> 00:29:54,583
"Nieśmiertelne wiedźmy odwołujące się do poezji
poprzez użycie czarów".

239
00:30:02,083 --> 00:30:04,791
Myślisz, że możemy tych ludzi odnaleźć?

240
00:30:04,791 --> 00:30:11,583
Mogłabym zadzwonić do Berkeley,
ale mam już dosyć roli sekretarki.

241
00:30:11,583 --> 00:30:13,500
Poszedłeś tam nie mówiąc mi o tym.

242
00:30:13,500 --> 00:30:19,583
Znalazłeś w akwarium jakiś skarb,
który zabrała nieznajoma dziewczyna.

243
00:30:19,708 --> 00:30:21,916
Gdybym tam była,
nic takiego by się nie wydarzyło.

244
00:30:21,916 --> 00:30:24,583
Pomożesz mi ich znaleźć czy nie?

245
00:30:49,791 --> 00:30:52,083
Mamo! Co to jest?

246
00:30:52,083 --> 00:30:55,500
Nic, znalazłam to.

247
00:30:57,291 --> 00:30:58,583
Jesteś zdenerwowana?

248
00:30:58,583 --> 00:31:02,000
- Co takiego?
- Dziwnie wyglądasz.

249
00:31:02,083 --> 00:31:03,708
Jak to?

250
00:31:03,708 --> 00:31:07,708
Nie, skarbie, po prostu...
jestem zmęczona.

251
00:31:09,583 --> 00:31:14,791
- Idziesz wieczorem do pracy?
- Na chwilę.

252
00:31:16,291 --> 00:31:19,416
Ale niedługo wrócę, obiecuję.

253
00:31:20,708 --> 00:31:24,000
- I wiesz co?
- Co?

254
00:31:24,208 --> 00:31:27,500
Idę tam po raz ostatni.
Nie wrócę tam.

255
00:31:27,500 --> 00:31:30,291
- Naprawdę?
- Nigdy.

256
00:31:32,000 --> 00:31:33,583
Zrobię ci czochranie!

257
00:31:33,583 --> 00:31:35,208
Było ich pięciu.

258
00:31:35,208 --> 00:31:39,083
Lee Barlow, Matthew Osmen, Lawrence Colbert,
Barry Sutton, Herbert Rauschen.

259
00:31:39,083 --> 00:31:42,291
Świetnie, możemy się z nimi skontaktować?

260
00:31:42,583 --> 00:31:44,291
Zaczekaj.

261
00:31:44,416 --> 00:31:48,000
Lee Barlow zadźgał się na śmierć
sześć lat temu.

262
00:31:48,000 --> 00:31:52,083
28 pchnięć nożem na oczach rodziny.

263
00:31:52,708 --> 00:31:56,000
Matthew Osmen zapadł
na niespotykaną chorobę zwyrodnieniową,

264
00:31:56,000 --> 00:31:58,916
która spowodowała gnicie jego tkanki
aż do śmierci.

265
00:31:58,916 --> 00:32:01,500
Lekarze do tej pory nie wiedzą,
dlaczego tak się stało.

266
00:32:01,708 --> 00:32:04,916
Barry Sutton został znaleziony martwy
na nabrzeżu w Portland.

267
00:32:04,916 --> 00:32:09,500
Był pożarty od wewnątrz
przez niezidentyfikowanego owada.

268
00:32:09,916 --> 00:32:11,708
Interesujący jest fakt,

269
00:32:11,708 --> 00:32:15,708
iż na ciele miał wyryty
cytat Baudelaire'a.

270
00:32:16,416 --> 00:32:18,500
Lawrence Colbert oszalał.

271
00:32:18,500 --> 00:32:21,708
Zadźgał w szkolnej bramie
kilkoro dzieci.

272
00:32:21,708 --> 00:32:23,208
Został zastrzelony przez policję.

273
00:32:23,208 --> 00:32:28,791
I wiesz co?
Na plecach miał wytatuowane cytaty.

274
00:32:29,291 --> 00:32:34,208
Czyli nie mamy żadnych świadków.
To wszystko.

275
00:32:34,208 --> 00:32:38,500
Nie, mówiłaś jeszcze
o Herbercie Rauschenie.

276
00:32:38,500 --> 00:32:40,416
Uczelnia nie ma na jego temat
żadnych informacji.

277
00:32:40,416 --> 00:32:42,500
Nie słyszeli o nim.

278
00:32:53,291 --> 00:32:55,000
Rób to, co ci kazałem.

279
00:32:56,083 --> 00:32:58,791
Rachel, cóż za miła niespodzianka.

280
00:33:04,208 --> 00:33:07,708
Słyszałem, że się spóźniłaś.
Ponownie.

281
00:33:07,708 --> 00:33:11,208
Przepraszam, kiepsko się czuję.

282
00:33:12,208 --> 00:33:14,916
Szkoda, ja również.

283
00:33:15,000 --> 00:33:19,208
Spójrz na to gówno,
które muszę brać.

284
00:33:24,916 --> 00:33:28,500
- Ale ja nigdy się nie spóźniam, prawda?
- Nie.

285
00:33:32,291 --> 00:33:37,291
Powiedziałeś, że oddasz mi go,
gdy zarobię dla ciebie 100 tysięcy.

286
00:33:43,208 --> 00:33:45,000
To ostatnia rata.

287
00:33:51,791 --> 00:33:54,916
I co powiem ludziom,
którzy cię tu sprowadzili?

288
00:33:57,916 --> 00:33:59,708
Nie znasz ich.

289
00:34:00,083 --> 00:34:01,583
Oni...

290
00:34:02,416 --> 00:34:04,583
łatwo się denerwują.

291
00:34:16,708 --> 00:34:21,208
Chcesz nas opuścić?
Ty? Królowa dziwek?

292
00:34:21,208 --> 00:34:23,916
Po tym, co razem przeszliśmy?

293
00:34:26,000 --> 00:34:28,708
- Czyż nie opiekowaliśmy się tobą należycie?
- Tak.

294
00:34:28,708 --> 00:34:31,916
- Dobrze cię tu traktujemy?
- Tak.

295
00:34:35,291 --> 00:34:41,000
Nie spóźniaj się więcej!
Nigdy!

296
00:34:48,083 --> 00:34:51,708
Pomyliłaś się.
Jesteś mi winna 150 tysięcy.

297
00:34:51,708 --> 00:34:53,708
Taka była umowa.

298
00:35:00,208 --> 00:35:02,208
Znalazłeś coś?

299
00:35:03,208 --> 00:35:04,208
Tu.

300
00:35:04,208 --> 00:35:07,583
Profesor Herbert Rauschen
zaginął u wybrzeży Dunquin.

301
00:35:07,583 --> 00:35:09,583
Wcale mnie to nie dziwi.

302
00:35:10,916 --> 00:35:15,291
Dunquin.
To niedaleko, prawda?

303
00:35:15,291 --> 00:35:18,916
W hrabstwie Kerry.

304
00:35:19,083 --> 00:35:22,083
Nadal masz dostęp do bazy danych
uniwersytetu irlandzkiego?

305
00:35:22,083 --> 00:35:24,083
On nie żyje,
podobnie jak pozostali.

306
00:35:24,083 --> 00:35:27,791
Jasne, ale spójrz.
Nie znaleziono ciała.

307
00:35:27,791 --> 00:35:30,708
Musimy sprawdzić, czy miał jakieś powiązania
z naszym uniwersytetem.

308
00:35:30,708 --> 00:35:33,791
Doktoraty, konferencje,
obrony, cokolwiek.

309
00:35:33,791 --> 00:35:38,500
Znajdźmy jego miejsce zamieszkania.

310
00:35:39,416 --> 00:35:43,000
- Zajmę się tym.
- Kocham cię.

311
00:36:07,708 --> 00:36:09,708
Dino, jedzonko!

312
00:36:10,500 --> 00:36:12,000
Chodź!

313
00:36:18,083 --> 00:36:19,583
Dino?

314
00:36:36,000 --> 00:36:38,416
Jak weszłaś do mojego mieszkania?

315
00:36:39,791 --> 00:36:44,291
Przez rynnę.
Mogę robić niesamowite rzeczy.

316
00:36:45,000 --> 00:36:48,291
Wynoś się stąd,
bo zadzwonię na policję!

317
00:36:49,916 --> 00:36:55,000
Chcemy imago.
Znalazłeś to w akwarium.

318
00:36:55,000 --> 00:36:57,416
Należy do nas.

319
00:36:58,000 --> 00:36:59,708
Kim jesteś, do diabła?

320
00:36:59,708 --> 00:37:05,916
Wyciągnąłeś to z wody.
Musisz nam to oddać.

321
00:37:06,416 --> 00:37:10,291
Takie są zasady.

322
00:37:10,583 --> 00:37:12,416
Wynoś się!

323
00:37:16,416 --> 00:37:17,416
Coś ty, kurwa, mu zrobiła?!

324
00:37:17,416 --> 00:37:27,291
Mogę sprawić ci
długi ból i cierpienie.

325
00:37:45,708 --> 00:37:50,416
Jutro, przed północą,

326
00:37:51,916 --> 00:37:57,916
40 kilometrów na północ,
w Joy Hill.

327
00:37:57,916 --> 00:38:04,708
Przybądź z imago.

328
00:39:34,000 --> 00:39:35,708
Samuel?

329
00:39:37,208 --> 00:39:38,291
O cholera.

330
00:39:44,916 --> 00:39:46,500
Samuel, otwórz drzwi!

331
00:39:46,500 --> 00:39:50,416
Już! Chwila!
Idę!

332
00:39:52,583 --> 00:39:55,416
- Co z tobą?
- Przepraszam.

333
00:39:55,416 --> 00:39:57,000
Wszystko w porządku?
Pomóc ci?

334
00:39:57,000 --> 00:39:59,416
Muszę to przemyć.

335
00:39:59,416 --> 00:40:01,791
- Dowiedziałaś się czegoś?
- Miałeś rację.

336
00:40:01,791 --> 00:40:05,291
W połowie lat '90 Rauschen opuścił Brown
i przyleciał do Europy.

337
00:40:05,291 --> 00:40:09,791
Pracował na kilku angielskich uniwersytetach,
po czym osiadł w Cork.

338
00:40:09,791 --> 00:40:14,208
- Masz jego tamtejszy adres?
- Nie, podobno mieszkał w akademiku.

339
00:40:14,208 --> 00:40:18,583
Miał mieć mieszkanie w Dunquin,
ale odwołał je tuż przed rezygnacją.

340
00:40:20,708 --> 00:40:23,000
Wiesz, na co to wygląda?

341
00:40:23,083 --> 00:40:27,916
Na ukrywanie się.
On się boi.

342
00:40:30,500 --> 00:40:32,791
Masz adres?

343
00:40:33,291 --> 00:40:36,208
- Ja prowadzę.
- Nie, pojadę sam.

344
00:40:36,208 --> 00:40:37,416
- Co?
- Susan...

345
00:40:37,416 --> 00:40:39,416
- Myślałam, że siedzimy w tym razem.
- Susan!

346
00:40:39,416 --> 00:40:41,500
Spójrz na to!
Myślisz, że to przypadek?

347
00:40:41,500 --> 00:40:45,083
Ludziom, którzy mają z tym styczność,
dzieje się krzywda!

348
00:40:45,208 --> 00:40:48,000
Mówię poważnie!
Koniec tematu!

349
00:40:48,416 --> 00:40:50,208
Przerażasz mnie.

350
00:40:50,291 --> 00:40:52,708
Rób to,
o co cię proszę, dobrze?

351
00:41:37,291 --> 00:41:38,791
Dzień dobry.

352
00:41:38,916 --> 00:41:42,583
Nazywam się Samuel Salomon.
Pracuję na uniwersytecie.

353
00:41:42,583 --> 00:41:47,000
Chciałbym porozmawiać
z profesorem Rauschenem.

354
00:41:47,208 --> 00:41:49,291
Profesor nie żyje.

355
00:41:50,416 --> 00:41:52,083
Wiem.

356
00:41:53,791 --> 00:41:56,708
Proszę mu powiedzieć,
że chodzi o Biały Krąg.

357
00:42:18,583 --> 00:42:20,583
Niech pan wejdzie.

358
00:42:51,916 --> 00:42:54,583
Nazywam się Samuel Salomon.

359
00:42:55,916 --> 00:43:00,416
Muszę z panem porozmawiać
na temat Lidii.

360
00:43:00,416 --> 00:43:02,291
Lidii Garetti.

361
00:43:03,791 --> 00:43:06,083
Jak pan mnie znalazł?

362
00:43:11,416 --> 00:43:16,083
Znalazłem w jej domu to zdjęcie.

363
00:43:22,083 --> 00:43:24,083
Lidia nie żyje.

364
00:43:25,083 --> 00:43:28,916
Została zamordowana
trzy dni temu.

365
00:43:35,500 --> 00:43:37,708
Czego pan chce?

366
00:43:40,791 --> 00:43:45,416
Żeby powiedział mi pan wszystko,
co wie o niej

367
00:43:45,416 --> 00:43:47,500
oraz o Białym Kręgu.

368
00:43:49,208 --> 00:43:54,208
Sfingował pan własną śmierć.
Przed czym pan się ukrywa?

369
00:44:00,083 --> 00:44:02,500
Siedem dam istnieje.

370
00:44:05,000 --> 00:44:08,291
O tym chce pan porozmawiać, prawda?

371
00:44:10,916 --> 00:44:16,583
Spędziliśmy nad tym wiele lat.
To była nasza obsesja.

372
00:44:16,583 --> 00:44:20,500
- Co to jest?
- Lidia to nagrała.

373
00:44:20,708 --> 00:44:24,416
Zrobię panu mały pokaz.

374
00:44:31,208 --> 00:44:35,916
- Pokaz czego?
- Tego, czym one są.

375
00:44:37,500 --> 00:44:39,291
Chwila...

376
00:44:41,000 --> 00:44:44,916
Sugeruje pan, że Lidia...

377
00:44:44,916 --> 00:44:50,791
Tak, panie Salomon.
Ta, która przepowiada.

378
00:45:12,208 --> 00:45:14,500
"Tak było.

379
00:45:15,500 --> 00:45:18,000
Jednak za tym serca głosem,

380
00:45:18,500 --> 00:45:20,708
nie idziesz.

381
00:45:21,500 --> 00:45:24,291
Trudno miłością nam rządzić.

382
00:45:25,583 --> 00:45:29,208
Ciebie nie winię,
że moim jest losem.

383
00:45:30,208 --> 00:45:35,083
Żarliwie, próżno kochać cię
i błądzić".

384
00:45:47,208 --> 00:45:49,208
Co to, kurwa, było?

385
00:45:54,916 --> 00:46:00,500
Tym właśnie się zajmują.
Muzy bawią się słowami.

386
00:46:00,500 --> 00:46:05,208
Wykorzystują poetów,
by przeniknąć do naszego świata.

387
00:46:06,208 --> 00:46:08,500
Inspiracja.

388
00:46:09,416 --> 00:46:14,416
Te wersy są tak samo piękne,
jak każde inne, prawda?

389
00:46:14,916 --> 00:46:17,208
Ale to pułapki.

390
00:46:20,083 --> 00:46:21,291
Co to?

391
00:46:21,291 --> 00:46:23,708
Wygląda niegroźnie, prawda?

392
00:46:23,916 --> 00:46:28,000
Ale to zabija wszystko,
co kocham.

393
00:46:29,916 --> 00:46:34,083
Przyjaciół, dziecko...

394
00:46:34,083 --> 00:46:38,416
Potem kolejne i kolejne.

395
00:46:40,208 --> 00:46:41,916
Wszystko.

396
00:46:42,791 --> 00:46:48,916
Lidia nie jest twoim problemem.
Martw się o pozostałe.

397
00:46:50,791 --> 00:46:55,708
Daj im to czego chcą,
tak szybko, jak to możliwe.

398
00:46:55,708 --> 00:47:01,083
Nie mogę.
Nie mam tego, czego chcą.

399
00:47:01,500 --> 00:47:05,500
W takim razie... uciekaj.

400
00:47:51,500 --> 00:47:55,083
Mamo, największym
i najcięższym obiektem...

401
00:47:55,083 --> 00:47:58,083
Pakuj rzeczy.
Musimy jechać.

402
00:47:58,083 --> 00:48:01,416
- Dokąd?
- Nie wiem, okaże się.

403
00:48:01,416 --> 00:48:04,000
Dlaczego?
Tu jest nasz dom.

404
00:48:04,708 --> 00:48:07,708
Nie, skarbie.
Pośpiesz się.

405
00:48:21,583 --> 00:48:22,916
Przepraszam.

406
00:48:22,916 --> 00:48:25,000
Witam.

407
00:48:26,416 --> 00:48:27,500
Zamknięte.

408
00:48:27,500 --> 00:48:29,583
Tak, witam...

409
00:48:29,916 --> 00:48:31,791
Może będziecie w stanie mi pomóc.
Szukam dziewczyny.

410
00:48:31,791 --> 00:48:34,083
Wynocha.

411
00:48:34,083 --> 00:48:36,000
Nie szukam kłopotów.
Chcę tylko ją znaleźć...

412
00:48:36,000 --> 00:48:37,916
Masz jakiś problem?

413
00:48:59,291 --> 00:49:00,708
Nie bój się.

414
00:49:00,708 --> 00:49:03,416
- Coś ty, kurwa, za jeden?
- Szukam pewnej dziewczyny.

415
00:49:03,416 --> 00:49:05,000
Chyba tu pracuje.

416
00:49:05,000 --> 00:49:08,500
Czarne włosy, zielone oczy,
wschodnioeuropejski akcent.

417
00:49:08,500 --> 00:49:11,916
- To Rachel.
- Rachel?

418
00:49:11,916 --> 00:49:14,791
Myślisz, że jesteś pierwszym,
który jej szuka?

419
00:49:15,000 --> 00:49:17,416
Nie wiem, co ona w sobie ma,
że tracicie dla niej głowę.

420
00:49:17,416 --> 00:49:22,208
Nigdy tu nie byłem.
Poznałem ją kilka dni temu.

421
00:49:23,208 --> 00:49:26,083
Naprawdę muszę ją znaleźć.

422
00:49:26,083 --> 00:49:29,708
Chcę z nią porozmawiać.
To ważne.

423
00:49:31,291 --> 00:49:33,416
Jesteś facetem od snów.

424
00:49:36,708 --> 00:49:38,708
Opowiadała ci o mnie?

425
00:49:39,291 --> 00:49:43,083
Grozi jej niebezpieczeństwo.
Chcę jej pomóc.

426
00:49:43,083 --> 00:49:44,916
Proszę...

427
00:49:47,916 --> 00:49:49,583
W porządku.

428
00:49:49,791 --> 00:49:53,416
Mieszka w bloku
w Ogrodzie Świętej Teresy.

429
00:49:53,416 --> 00:49:57,000
Chyba w ostatnim budynku.
To wszystko, co wiem.

430
00:49:57,083 --> 00:49:58,791
Dziękuję.

431
00:50:01,000 --> 00:50:03,208
- Co robisz?
- Pakuję rzeczy.

432
00:50:03,208 --> 00:50:05,583
Miałeś pakować ubrania.

433
00:50:05,583 --> 00:50:08,583
- Nie zostawię tu zabawek.
- Kupię ci nowe, obiecuję.

434
00:50:08,583 --> 00:50:12,416
- Nie chcę nowych.
- Wybierz jedną ulubioną.

435
00:50:12,416 --> 00:50:15,291
- Tę?
- Za duża.

436
00:50:15,291 --> 00:50:19,000
- To tę, proszę...
- Skarbie, ta jest jeszcze większa.

437
00:50:38,500 --> 00:50:40,208
Załóż to.

438
00:50:40,708 --> 00:50:42,500
Jesteś gotów?

439
00:50:43,416 --> 00:50:44,791
To idziemy.

440
00:50:58,791 --> 00:51:00,791
Witaj, Rachel.

441
00:51:04,000 --> 00:51:06,083
Zapomniałaś, kto załatwił ci tę norę?

442
00:51:06,083 --> 00:51:09,000
Idź do sypialni!
Szybko!

443
00:51:09,708 --> 00:51:13,916
Wyjątkowo posłuszny, prawda?
Nie odziedziczył tego po tobie.

444
00:51:16,500 --> 00:51:19,583
- Czego chcesz?
- Szukałem twojego paszportu.

445
00:51:19,583 --> 00:51:22,916
Chciałem dotrzymać obietnicy.

446
00:51:23,000 --> 00:51:26,791
Ale wiesz co?
Nie mogłem go znaleźć.

447
00:51:26,791 --> 00:51:29,000
Proszę, nie rób nam krzywdy.
Zostaw mojego syna w spokoju.

448
00:51:29,000 --> 00:51:32,083
Kochanie, za kogo ty mnie uważasz?

449
00:51:32,083 --> 00:51:35,916
Myślisz, że kim jestem?
Dziś przychodzę w pokoju.

450
00:51:35,916 --> 00:51:38,916
Wieczorem przyjdziesz do klubu,

451
00:51:38,916 --> 00:51:41,916
napijemy się, zabawimy

452
00:51:42,291 --> 00:51:46,208
i zapomnimy o sprawie, dobrze?

453
00:51:47,083 --> 00:51:52,416
Ale przede wszystkim
odbędziemy małą pogawędkę.

454
00:51:52,416 --> 00:51:55,000
Wyjaśnimy sobie kilka kwestii.

455
00:51:57,708 --> 00:52:00,916
Proszę, nie!

456
00:52:06,500 --> 00:52:09,208
Zrozum wreszcie,
jak działa tutejszy świat!

457
00:52:09,208 --> 00:52:12,583
Chłopaki, szukam pewnej kobiety.

458
00:52:13,083 --> 00:52:15,791
Ma krótkie, czarne włosy
i jest bardzo ładna.

459
00:52:16,208 --> 00:52:20,416
- Jest pan gliną?
- Znacie ją?

460
00:52:29,083 --> 00:52:30,500
Będziesz robiła to, co ci każę!

461
00:52:30,500 --> 00:52:34,416
Będziesz wypełniała moje polecenia
albo twojemu synowi stanie się krzywda!

462
00:52:34,416 --> 00:52:36,791
A tego byś chyba nie chciała, prawda?!

463
00:52:44,708 --> 00:52:46,500
A teraz ją znacie?

464
00:52:49,916 --> 00:52:51,500
Sprawiasz mi dużo kłopotów, Rachel!

465
00:52:51,500 --> 00:52:54,500
A ja kłopotów nie chcę, zrozumiałaś?!

466
00:52:54,916 --> 00:52:56,416
Głowa do wody!

467
00:54:08,083 --> 00:54:09,791
Rachel?

468
00:54:10,291 --> 00:54:13,416
Tu Samuel.
Poznaliśmy się w domu Garetti.

469
00:54:15,583 --> 00:54:17,500
Rachel?

470
00:54:22,500 --> 00:54:24,791
Wiem, że tam jesteś.

471
00:54:30,291 --> 00:54:32,000
Mamo?

472
00:54:39,916 --> 00:54:44,208
Słyszałem cię.
Wiem, że tam jesteś.

473
00:54:53,708 --> 00:54:55,416
Rachel?

474
00:54:56,708 --> 00:54:58,708
Chciał nas zabić.

475
00:55:00,291 --> 00:55:01,916
Co?

476
00:55:04,000 --> 00:55:05,791
Pomóż nam.

477
00:55:06,416 --> 00:55:08,291
Pomóż nam.

478
00:55:28,916 --> 00:55:31,000
Jest pan policjantem?

479
00:55:34,416 --> 00:55:35,791
Nie.

480
00:55:38,000 --> 00:55:40,500
Nie ty pierwszy o to pytasz.

481
00:55:43,416 --> 00:55:47,916
- Wyglądam na policjanta?
- Raczej nie.

482
00:55:50,208 --> 00:55:52,791
Wie pan, kim chcę zostać,
gdy dorosnę?

483
00:55:54,416 --> 00:56:02,291
- Kim?
- Astronautą albo astronomem.

484
00:56:02,416 --> 00:56:06,500
Polecę z ekspedycją na Jowisza.

485
00:56:07,000 --> 00:56:10,791
Wie pan,
że jeszcze nikogo tam nie wysłali?

486
00:56:10,791 --> 00:56:15,916
Być może czekają na ciebie.
Będziesz pierwszy.

487
00:56:17,416 --> 00:56:20,291
Czas do łóżka.

488
00:56:40,000 --> 00:56:43,208
- Zasnął?
- Tak.

489
00:56:50,500 --> 00:56:52,291
Dziękuję.

490
00:56:58,791 --> 00:57:02,000
- Tamten mężczyzna...
- Nie chcę o tym wiedzieć.

491
00:57:02,500 --> 00:57:06,208
Nie wiem, kim jesteś
i niech tak zostanie.

492
00:57:07,083 --> 00:57:10,791
Chciałem tylko tego.
I to zdobyłem.

493
00:57:10,791 --> 00:57:12,791
Pomogłeś nam.

494
00:57:13,500 --> 00:57:18,583
Mogłeś zadzwonić na policję.
Mogłeś to wziąć i wyjść,

495
00:57:18,708 --> 00:57:21,000
ale przyprowadziłeś nas tu.

496
00:57:22,791 --> 00:57:24,416
Jesteś dobrym człowiekiem.

497
00:57:26,916 --> 00:57:32,208
Przestraszonym.
Oto, jaki jestem.

498
00:57:35,208 --> 00:57:37,083
I odrobinę smutnym.

499
00:57:46,708 --> 00:57:49,208
Dlaczego ten przedmiot
jest taki ważny?

500
00:57:49,416 --> 00:57:51,791
Wiem tylko tyle,

501
00:57:52,291 --> 00:57:54,416
że ktoś jest w stanie zrobić wszystko,
żeby go odzyskać.

502
00:57:54,416 --> 00:57:57,083
- Ludzie, który zabili Lidię.
- To bez znaczenia.

503
00:57:57,083 --> 00:57:59,583
Ta kobieta chciała, żebyśmy ją odnaleźli.
Jestem tego pewna.

504
00:57:59,583 --> 00:58:02,083
Chciała, żebyśmy ją znaleźli.
Świetnie, zrobiliśmy to.

505
00:58:02,500 --> 00:58:06,791
A teraz im to oddam.
Koniec opowieści.

506
00:58:09,083 --> 00:58:10,791
I co dalej?

507
00:58:12,000 --> 00:58:18,291
Zabiłam człowieka.
Będą mnie szukać.

508
00:58:18,500 --> 00:58:21,000
- To ucieknij.
- Nie mogę.

509
00:58:21,000 --> 00:58:23,416
Nie mam niczego.
Nie mam dokąd się udać.

510
00:58:23,416 --> 00:58:28,208
Masz syna.
Nadal możesz zmienić swoje życie.

511
00:58:35,916 --> 00:58:37,583
A ty?

512
00:58:46,708 --> 00:58:48,208
Na mnie już czas.

513
00:58:56,000 --> 00:59:00,791
Nie wrócisz tu, prawda?

514
00:59:03,208 --> 00:59:07,416
Zostań tu.
Nikomu nie otwieraj.

515
00:59:52,916 --> 00:59:55,291
Panie Salomon, mówi Rauschen.

516
00:59:55,291 --> 00:59:57,000
Nie powiedziałem panu o czymś.

517
00:59:57,000 --> 01:00:00,291
Kilka miesięcy temu
Lidia wysłała mi list.

518
01:00:00,291 --> 01:00:03,708
Przestraszyło mnie to,
gdyż przez wiele lat nie miałem z nią kontaktu.

519
01:00:03,708 --> 01:00:06,291
Sądzę, że list ten zwiastuje zło.

520
01:00:06,291 --> 01:00:08,500
Dziękuję, że pan zadzwonił, ale...

521
01:00:08,500 --> 01:00:09,708
Pan nie rozumie.

522
01:00:09,791 --> 01:00:14,000
Przypuszczam, że Lidia wiedziała,
że pan do mnie przyjdzie.

523
01:00:14,000 --> 01:00:16,583
Ten list jest zapewne do pana.

524
01:00:16,708 --> 01:00:19,416
Proszę posłuchać,
wszystko jest już wyjaśnione...

525
01:00:19,416 --> 01:00:22,083
Witam ponownie, profesorze.

526
01:00:45,708 --> 01:00:47,708
Panie Salomon.

527
01:01:33,708 --> 01:01:36,000
Co za okropny dzień.

528
01:01:39,500 --> 01:01:44,916
Witam, panie Salomon.
Czekałyśmy na pana.

529
01:01:45,416 --> 01:01:49,416
- Kim jesteś?
- Tą, która przywołuje.

530
01:01:50,583 --> 01:01:56,291
Niektórzy mówią na mnie Herberia,
ale brzmi to pretensjonalne, nieprawdaż?

531
01:01:57,291 --> 01:02:01,916
Może pan mi mówić Jaqueline.
To francuskie imię.

532
01:02:02,083 --> 01:02:05,916
- Podoba się panu?
- Nie.

533
01:02:07,416 --> 01:02:11,583
Jest pan bezczelny.
Poecie to nie przystoi.

534
01:02:11,583 --> 01:02:14,791
- Nie jestem poetą.
- Jest pan, ale zaprzestał pisania.

535
01:02:14,916 --> 01:02:16,916
Co za strata.

536
01:02:17,708 --> 01:02:21,000
Nie wie pan,
co pana ominęło.

537
01:02:21,291 --> 01:02:26,708
Jeden z wersów Kawafisa
potrafi wytworzyć pęcherze wypełnione ropą

538
01:02:26,708 --> 01:02:29,000
i wysoką gorączkę.

539
01:02:29,000 --> 01:02:34,291
Z kolei przegląd twórczości Nerudy
wybucha niczym elektrownia atomowa.

540
01:02:36,083 --> 01:02:39,291
Poezja potrafi czynić
niewiarygodne rzeczy.

541
01:02:39,708 --> 01:02:42,291
Nie przyszedłem tu podziwiać sztuczki.

542
01:02:43,500 --> 01:02:45,708
Oczywiście, że nie.

543
01:02:46,083 --> 01:02:49,291
Mamy coś do załatwienia, prawda?

544
01:02:49,500 --> 01:02:53,708
Najpierw musisz obiecać,
że nie zrobisz nam krzywdy.

545
01:02:54,291 --> 01:02:56,583
Stawia pan warunki?

546
01:02:57,291 --> 01:02:59,791
Powinien pan skończyć z whiskey.

547
01:02:59,791 --> 01:03:03,083
Nie skrzywdzisz dziewczyny ani dziecka.
Nikogo.

548
01:03:03,791 --> 01:03:09,916
Jeśli dam ci to, czego chcesz,
to zapomnisz o nas na zawsze.

549
01:03:10,583 --> 01:03:12,583
Chcę to zobaczyć.

550
01:03:24,916 --> 01:03:28,916
Obiecaj, a to dostaniesz.

551
01:03:30,916 --> 01:03:32,916
Obiecuję.

552
01:03:51,000 --> 01:03:55,916
To nie jest imago,
a zwykła skorupa.

553
01:03:56,583 --> 01:04:00,291
Chciał pan nas oszukać?

554
01:04:01,416 --> 01:04:04,208
Jak widać, ktoś to uczynił.

555
01:04:06,583 --> 01:04:09,708
Wygląda na to,
że pańskiej znajomej nie można ufać.

556
01:04:38,791 --> 01:04:41,583
Niech pan przyniesie nam imago.

557
01:04:42,416 --> 01:04:45,416
Tylko proszę nie oczekiwać
więcej litości.

558
01:05:11,291 --> 01:05:12,708
Samuel?

559
01:05:12,708 --> 01:05:15,000
Otwórz drzwi, Rachel.

560
01:05:16,583 --> 01:05:17,916
Kto tam?

561
01:05:17,916 --> 01:05:19,583
Dobrze wiesz.

562
01:05:19,583 --> 01:05:22,583
Proszę, otwórz drzwi.
Nie mogą mnie tu zobaczyć.

563
01:05:29,208 --> 01:05:30,791
Lidia.

564
01:05:33,416 --> 01:05:35,583
Zaczynasz sobie przypominać.

565
01:05:38,500 --> 01:05:40,083
Nie, ale...

566
01:05:41,208 --> 01:05:44,416
To niemożliwe.
Widziałam twoją śmierć.

567
01:05:46,583 --> 01:05:48,583
Oni też muszą w nią uwierzyć.

568
01:05:49,083 --> 01:05:50,083
Dlaczego?

569
01:05:50,083 --> 01:05:52,708
Nadal nie pamiętasz,
ale przypomnisz sobie.

570
01:05:54,416 --> 01:06:00,208
- To przez moje dziecko?
- Nie, nie przez dziecko.

571
01:06:00,583 --> 01:06:03,416
To był tylko pretekst.
Chodziło o ciebie.

572
01:06:04,000 --> 01:06:06,416
Jesteś inna.

573
01:06:06,583 --> 01:06:09,208
Zawsze byłaś.
Potrafisz czuć.

574
01:06:09,208 --> 01:06:14,583
One nigdy nie były w stanie.
Zazdroszczą ci.

575
01:06:16,416 --> 01:06:20,791
- A ty?
- Jestem po twojej stronie.

576
01:06:21,416 --> 01:06:26,791
Mamy plan.
Dlatego tu przyszłam.

577
01:06:28,500 --> 01:06:30,583
Chcesz sobie przypomnieć?

578
01:06:30,916 --> 01:06:34,708
Mamy szczęście, że zjawił się
ten nic nie znaczący mężczyzna.

579
01:06:34,791 --> 01:06:36,583
Samuel.

580
01:06:37,583 --> 01:06:39,500
Jaqueline jest zdezorientowana.

581
01:06:39,500 --> 01:06:42,416
Nie rozumie,
co on ma z tym wszystkim wspólnego.

582
01:06:45,708 --> 01:06:51,916
Ty go wezwałaś.
W snach, tak jak wezwałaś mnie.

583
01:06:51,916 --> 01:06:54,583
Zgadza się.

584
01:06:57,791 --> 01:07:00,083
Ależ jestem zapominalska.

585
01:07:05,000 --> 01:07:06,916
Kim jesteś?

586
01:07:21,208 --> 01:07:23,083
Mam cię.

587
01:07:24,708 --> 01:07:29,416
- Nie pamiętasz mnie?
- Ta, która kłamie.

588
01:07:30,583 --> 01:07:33,208
Wyszłam z wprawy.

589
01:07:34,000 --> 01:07:37,583
- Czego chcesz?
- Doskonale wiesz.

590
01:07:37,583 --> 01:07:39,708
Nie dostaniesz tego.

591
01:07:40,083 --> 01:07:43,000
Nie zabierzesz mi tego.
Znam zasady.

592
01:07:43,000 --> 01:07:49,416
Oczywiście, zasady.
Te, które łamiesz.

593
01:07:50,916 --> 01:07:53,291
Ale nie po to tu przyszłam.

594
01:07:54,916 --> 01:07:56,416
Mamo?

595
01:07:56,416 --> 01:07:58,416
Wracaj do łóżka.

596
01:08:33,416 --> 01:08:36,500
Sześć.
Gdzie one są?

597
01:09:03,291 --> 01:09:06,291
Ta, która karze.

598
01:09:06,291 --> 01:09:10,208
Czekałem na ciebie od dawna.

599
01:09:16,500 --> 01:09:19,083
Sekrety muszą pozostać dochowane, profesorze.

600
01:09:19,083 --> 01:09:21,708
Powinien pan już o tym wiedzieć.

601
01:09:23,791 --> 01:09:26,416
Proszę się nie wysilać.

602
01:09:28,583 --> 01:09:30,500
To cytaty Yatesa.

603
01:09:30,500 --> 01:09:32,583
Dzięki nim
pozostanie pan nieruchomy.

604
01:09:39,583 --> 01:09:42,083
Proszę się nie obawiać.

605
01:09:43,416 --> 01:09:45,916
Tym razem będzie krótko.

606
01:09:46,791 --> 01:09:50,791
Utrzyma to pana przy życiu
przez wiele godzin.

607
01:09:53,000 --> 01:09:56,291
Nie chcemy,
żeby coś pan przegapił.

608
01:10:20,000 --> 01:10:22,000
Co jest, kurwa?

609
01:10:29,291 --> 01:10:30,916
Sześć.

610
01:10:46,208 --> 01:10:48,000
Co zrobiłaś?

611
01:10:49,000 --> 01:10:51,083
Co ty, kurwa, zrobiłaś?!

612
01:10:51,916 --> 01:10:53,791
Zabrali mi syna.

613
01:10:54,708 --> 01:10:56,416
Co?

614
01:11:07,416 --> 01:11:11,083
Prosiłem cię tylko o jedno.
Dlaczego mi tego nie dałaś?

615
01:11:11,083 --> 01:11:16,000
Nie mogłam.
Przypomniałam sobie.

616
01:11:16,000 --> 01:11:18,791
O czym ty mówisz?
Co sobie przypomniałaś?

617
01:11:21,791 --> 01:11:23,583
Czym jestem.

618
01:11:28,500 --> 01:11:33,291
Moje imago.
Każda dama takie ma.

619
01:11:33,291 --> 01:11:39,791
To nasza moc, nasza pamięć.
To jest wieczność.

620
01:11:40,416 --> 01:11:44,208
Bez tego jesteśmy tylko
kawałkiem ciała.

621
01:11:44,208 --> 01:11:47,583
Widziałem je.
Nie jesteś taka.

622
01:11:47,583 --> 01:11:49,583
Dlatego właśnie mnie nienawidzą.

623
01:11:50,208 --> 01:11:54,791
Nienawidzą wszystkiego, co ludzkie,
gdyż nigdy nie będą mogły tego mieć.

624
01:11:56,583 --> 01:11:58,500
Ale ja umiem kochać.

625
01:11:59,208 --> 01:12:03,583
Od wieków szukały pretekstu,
by mnie wyrzucić.

626
01:12:04,208 --> 01:12:06,083
W końcu dopięły swego.

627
01:12:06,916 --> 01:12:11,083
Istnieją setki zasad.

628
01:12:11,083 --> 01:12:14,208
Dama nie może urodzić dziecka.
To zabronione.

629
01:12:14,416 --> 01:12:16,583
To był dla nich pretekst.

630
01:12:19,291 --> 01:12:22,500
Mogły zniszczyć imago
i pozwolić mi umrzeć jak człowiekowi,

631
01:12:22,500 --> 01:12:24,583
ale to było dla nich za mało.

632
01:12:24,583 --> 01:12:29,583
Opróżniły go i zakopały.
Straciłam moc i pamięć.

633
01:12:29,583 --> 01:12:32,208
Następnie sprzedały mnie
temu człowiekowi.

634
01:12:32,791 --> 01:12:35,583
Ale moje istnienie
miało pozostać nienaruszone.

635
01:12:36,916 --> 01:12:39,583
Kara miała trwać wiecznie.

636
01:12:40,916 --> 01:12:43,000
Lecz Lidia odzyskała imago.

637
01:12:43,500 --> 01:12:47,208
Ona również,
na swój sposób, była inna.

638
01:12:47,416 --> 01:12:49,583
Zawsze chciała mi pomóc.

639
01:12:49,791 --> 01:12:53,500
Musiały się o tym dowiedzieć,
dlatego ją zabiły.

640
01:12:54,791 --> 01:12:59,708
- Przecież to niemożliwe.
- Jest pewien sposób, rytuał.

641
01:13:01,416 --> 01:13:03,416
Biały Krąg.

642
01:13:06,000 --> 01:13:11,083
Lidia potrafiła widzieć przyszłość.
Chroni nas od samego początku.

643
01:13:12,000 --> 01:13:13,416
Dlaczego ja?

644
01:13:13,416 --> 01:13:15,791
Może uznała,
że potrzebuję pomocy.

645
01:13:20,791 --> 01:13:23,083
Nie powinna była mnie wybierać.

646
01:13:29,583 --> 01:13:32,000
Ja wybrałabym tak samo.

647
01:13:34,916 --> 01:13:39,000
"Bez pragnienia
ani słabości,

648
01:13:39,083 --> 01:13:43,791
wciąż konspiruje,
by związać nas

649
01:13:43,916 --> 01:13:46,000
z czymś nikczemnym".

650
01:13:52,500 --> 01:13:57,708
- Czym ty jesteś?
- Tą, która roznamiętnia.

651
01:14:05,000 --> 01:14:07,583
- Oddaj im to.
- Nie.

652
01:14:07,583 --> 01:14:09,291
Wygrały.

653
01:14:10,000 --> 01:14:12,583
Znów zrobią ci to samo.

654
01:14:13,416 --> 01:14:16,000
I jestem pewien,
że mnie zabiją.

655
01:14:16,500 --> 01:14:20,000
Dopóki mamy imago,
dopóty będę żył.

656
01:14:21,000 --> 01:14:23,208
Ja je zabrałem,
ja je muszę oddać.

657
01:14:23,208 --> 01:14:25,500
Takie są zasady.

658
01:14:25,708 --> 01:14:28,791
To jedyna rzecz,
która nas chroni.

659
01:14:34,000 --> 01:14:37,916
- Co?
- Dama siódma.

660
01:14:40,208 --> 01:14:42,583
Ta, która się ukrywa.

661
01:14:44,708 --> 01:14:47,291
Nawet my jej nie widziałyśmy.

662
01:14:47,500 --> 01:14:50,500
Ona jest najokrutniejsza
i najniebezpieczniejsza.

663
01:14:50,500 --> 01:14:52,583
Ale równocześnie jest najsłabsza.

664
01:14:53,083 --> 01:14:55,291
Jeśli ona zginie,
to pozostałe również.

665
01:14:55,291 --> 01:14:57,416
Dlatego się ukrywa.

666
01:14:57,500 --> 01:15:00,708
- Gdzie?
- W naczyniu.

667
01:15:01,708 --> 01:15:03,791
Nikt nie wie,
gdzie ono jest.

668
01:15:05,416 --> 01:15:10,500
Chwila. Lidia.
Może ona wiedziała.

669
01:15:11,208 --> 01:15:14,916
Gdyby chciała nam pomóc,
to w jakiś sposób by powiedziała.

670
01:15:18,291 --> 01:15:20,083
Może to zrobiła.

671
01:15:21,291 --> 01:15:24,500
To ma sens.
Lidia wiedziała, że ją obserwują.

672
01:15:24,500 --> 01:15:26,083
Dlatego była taka tajemnicza.

673
01:15:26,083 --> 01:15:29,916
- Dlatego wysłała Rauschenowi list.
- I ukryła zdjęcie.

674
01:15:29,916 --> 01:15:32,083
Wiedziała, że to cię do niego zaprowadzi.

675
01:15:52,291 --> 01:15:54,291
Lepiej tu zostań.

676
01:16:17,583 --> 01:16:19,416
Panie profesorze?

677
01:16:33,416 --> 01:16:35,291
Panie profesorze?

678
01:16:59,291 --> 01:17:00,791
Panie profesorze?

679
01:17:17,083 --> 01:17:18,583
Panie profesorze?

680
01:17:23,291 --> 01:17:25,083
Profesorze, to pan?

681
01:17:32,416 --> 01:17:35,000
Profesorze, list.

682
01:17:36,500 --> 01:17:38,416
Gdzie on jest?

683
01:17:41,791 --> 01:17:43,500
Profesorze?

684
01:18:35,500 --> 01:18:38,583
Posłuchaj mnie...

685
01:19:02,416 --> 01:19:07,291
"Boli mnie serce,
poraża senna drętwota..."

686
01:19:17,291 --> 01:19:21,416
- Myślisz, że wiedzą o tym liście?
- Nie, zabrałyby go.

687
01:19:24,291 --> 01:19:25,791
Klucz?

688
01:19:28,083 --> 01:19:30,500
"Odeszli wszyscy do świata światłości,

689
01:19:30,500 --> 01:19:33,416
a ja zostałem tu dalej samotny.

690
01:19:33,416 --> 01:19:36,000
Lecz ich wspomnienie
promieniem jasności,

691
01:19:36,000 --> 01:19:38,416
wlewa się w myśli moich
bieg markotny".

692
01:19:38,416 --> 01:19:40,583
"Wlewa się w myśli moich
bieg markotny".

693
01:19:40,583 --> 01:19:43,208
"Wlewa się w myśli moich
bieg markotny".

694
01:19:46,791 --> 01:19:49,416
Jestem pewien,
że to fragment z Miltona.

695
01:19:49,416 --> 01:19:52,416
- To musi coś oznaczać.
- Nie mam pojęcia.

696
01:19:55,791 --> 01:19:58,000
Ale znam kogoś,
kto będzie miał.

697
01:20:19,708 --> 01:20:21,083
Otwarte.

698
01:20:21,791 --> 01:20:23,208
O kurwa!

699
01:20:26,208 --> 01:20:27,708
Susan?

700
01:20:42,000 --> 01:20:43,416
O mój Boże!

701
01:20:43,416 --> 01:20:45,500
Przestań!

702
01:20:45,583 --> 01:20:46,708
Kurwa!

703
01:20:46,708 --> 01:20:50,083
Co oni ci zrobili?!
Kiedy to się stało?!

704
01:20:50,083 --> 01:20:52,291
Rany boskie, co robisz?!

705
01:20:52,500 --> 01:20:54,208
Przestań, do diabła!

706
01:20:54,208 --> 01:20:55,708
Przestań!

707
01:20:58,416 --> 01:20:59,791
Dosyć!

708
01:21:07,083 --> 01:21:10,083
- Co to znaczy?
- Zje sama siebie.

709
01:21:10,083 --> 01:21:12,000
Musi być sposób,
by ją powstrzymać!

710
01:21:12,000 --> 01:21:13,291
Nic nie możemy zrobić.

711
01:21:13,291 --> 01:21:14,916
Powstrzymałaś sutenera.
Może z nią też ci się uda.

712
01:21:14,916 --> 01:21:18,291
Nie powstrzymałam go, a zabiłam!
Teraz też mam to zrobić?

713
01:21:18,291 --> 01:21:20,083
Może uda nam się to wyciąć!

714
01:21:20,083 --> 01:21:21,708
- Co?
- Biegnij po nóż!

715
01:21:21,708 --> 01:21:22,708
To się nie uda.

716
01:21:22,708 --> 01:21:26,791
Kuchnia jest na końcu korytarza.
Przynieś, co tylko znajdziesz.

717
01:21:27,416 --> 01:21:28,791
Nie!

718
01:21:29,291 --> 01:21:31,916
Susan, przestań!

719
01:21:45,583 --> 01:21:48,208
Pośpiesz się!

720
01:21:52,083 --> 01:21:53,708
Rachel!

721
01:21:53,791 --> 01:21:55,083
Nie dam rady!

722
01:21:55,083 --> 01:21:58,583
Pomóż mi położyć ją na plecach!
Trzymaj ją za ręce!

723
01:21:58,791 --> 01:22:01,083
Złap ją!

724
01:22:02,416 --> 01:22:04,291
Jesteś pewien?

725
01:22:11,791 --> 01:22:12,916
Nie!

726
01:22:12,916 --> 01:22:14,208
Musimy ograniczyć jej ruchy.

727
01:22:14,208 --> 01:22:17,208
Niech przestanie robić sobie krzywdę.
Znajdź coś do związania.

728
01:22:17,208 --> 01:22:18,291
Nie skrzywdzę cię.

729
01:22:18,291 --> 01:22:21,083
Muszę cię powstrzymać
przed samookaleczeniem.

730
01:22:21,083 --> 01:22:22,208
Tak mi przykro...

731
01:22:22,208 --> 01:22:23,916
Mam!

732
01:22:25,083 --> 01:22:27,416
Odwróćmy ją.

733
01:22:30,791 --> 01:22:32,416
Mam.

734
01:22:34,083 --> 01:22:36,583
Położymy cię na łóżku.
Tu będzie ci dobrze.

735
01:22:49,083 --> 01:22:50,791
Oddychaj.

736
01:22:52,500 --> 01:22:54,291
Oddychaj...

737
01:22:55,083 --> 01:22:56,916
Oddychaj...

738
01:23:02,916 --> 01:23:04,791
Musimy wezwać karetkę.

739
01:23:05,000 --> 01:23:07,416
Zabiorą ją do szpitala
i tam jej to usuną.

740
01:23:07,416 --> 01:23:10,416
Nie usuną.
Nie będą wiedzieć, co to jest.

741
01:23:10,583 --> 01:23:12,708
Gdy tylko się oswobodzi,
znów zacznie robić to samo.

742
01:23:12,708 --> 01:23:14,291
Nie przestanie.
Przykro mi.

743
01:23:14,291 --> 01:23:18,416
A jeśli będą ją pilnować?
Może podadzą jej środki uspokajające?

744
01:23:19,291 --> 01:23:24,208
Nadal może nam pomóc.
Pokaż jej wiersz.

745
01:23:26,416 --> 01:23:31,916
Mają mojego syna.
Nie wiesz, do czego są zdolne.

746
01:23:36,208 --> 01:23:38,000
Wezwij karetkę.

747
01:23:42,083 --> 01:23:43,500
Susan...

748
01:23:47,500 --> 01:23:50,791
Przepraszam, że cię o to zapytam,
ale potrzebuję twojej pomocy.

749
01:23:50,791 --> 01:23:53,291
Powiedz mi, co to oznacza.

750
01:23:54,416 --> 01:23:56,291
"Odeszli wszyscy do świata światłości,

751
01:23:56,291 --> 01:23:59,000
a ja zostałem tu dalej samotny.

752
01:23:59,000 --> 01:24:01,000
Lecz ich wspomnienie
promieniem jasności,

753
01:24:01,000 --> 01:24:03,500
wlewa się w myśli moich
bieg markotny".

754
01:24:03,500 --> 01:24:05,291
To cytat z Miltona, prawda?

755
01:24:05,291 --> 01:24:07,708
- Jesteś ekspertem...
- Nie.

756
01:24:07,708 --> 01:24:11,583
Nie, to nie Milton.

757
01:24:11,583 --> 01:24:15,416
- A kto?
- Vaughan.

758
01:24:17,083 --> 01:24:19,291
Ludzie mylą...

759
01:24:19,500 --> 01:24:21,583
Co oznacza ten wiersz?

760
01:24:21,583 --> 01:24:23,000
Zostaw mnie.

761
01:24:23,208 --> 01:24:25,208
- Puść mnie.
- Susan, proszę...

762
01:24:26,791 --> 01:24:28,208
- Przepraszam.
- Puść mnie.

763
01:24:28,208 --> 01:24:30,291
- Zostaw mnie.
- Przykro mi.

764
01:24:30,291 --> 01:24:32,708
Co oznacza ten wiersz?

765
01:24:34,708 --> 01:24:36,791
Za zasłoną.

766
01:24:38,291 --> 01:24:39,791
Susan...

767
01:24:44,000 --> 01:24:46,791
Niedługo przyjadą.
Co powiedziała?

768
01:24:46,916 --> 01:24:48,291
Nic.

769
01:24:48,791 --> 01:24:51,208
"Za zasłoną" to tytuł wiersza?

770
01:24:52,708 --> 01:24:55,083
Dlaczego po prostu
nie zapisała adresu?

771
01:24:55,708 --> 01:24:57,791
Jeśli chciała nam powiedzieć...

772
01:25:03,000 --> 01:25:06,000
Chwila... Za zasłoną...

773
01:25:10,208 --> 01:25:12,500
Zapisała adres.

774
01:25:14,708 --> 01:25:19,083
Szpital psychiatryczny w Bortrane,
pokój 1007.

775
01:25:19,083 --> 01:25:20,916
To tam.

776
01:25:21,916 --> 01:25:24,000
Nieścieralny atrament.

777
01:25:24,083 --> 01:25:27,500
Lidia wysłała stamtąd ten list
pół roku temu.

778
01:25:27,916 --> 01:25:30,083
Ale szpital jest zamknięty
od wielu lat.

779
01:25:30,083 --> 01:25:34,083
- Musimy iść.
- Nie, zaczekamy na karetkę.

780
01:25:34,291 --> 01:25:38,500
Nie zostawimy jej w takim stanie.
To moja przyjaciółka.

781
01:25:40,000 --> 01:25:42,208
Zaczekam na zewnątrz.

782
01:25:49,916 --> 01:25:54,583
Karetka już jedzie.
Będą tu lada chwila.

783
01:25:56,583 --> 01:26:04,416
Słyszysz mnie, Susan?
Wszystko będzie jak dawniej, obiecuję.

784
01:26:04,416 --> 01:26:07,791
Wrócę na uczelnię,
tak jak chciałaś.

785
01:26:18,916 --> 01:26:23,000
Chyba mogę jej pomóc.
Zaczynam sobie przypominać.

786
01:26:24,708 --> 01:26:29,208
- W jaki sposób?
- Nie wiem, ale mogę spróbować.

787
01:26:32,500 --> 01:26:34,500
Zostaw nas same.

788
01:27:14,083 --> 01:27:15,708
Susan!

789
01:27:20,208 --> 01:27:22,000
Mam cię.

790
01:27:23,083 --> 01:27:26,583
Na pana miejscu
bym tam nie szła.

791
01:27:28,500 --> 01:27:30,500
Nie spodoba się to panu.

792
01:27:37,208 --> 01:27:39,416
Nie!

793
01:28:25,708 --> 01:28:27,791
Chcę je dorwać.

794
01:28:30,291 --> 01:28:32,708
Mam nadzieję, że zdechną.

795
01:28:40,208 --> 01:28:42,000
Naczynie.

796
01:28:43,500 --> 01:28:46,208
Cokolwiek nim jest,
znajduje się w środku.

797
01:28:46,208 --> 01:28:48,083
Tam ona się ukrywa.

798
01:28:54,916 --> 01:28:56,708
Musimy być gotowi.

799
01:29:00,208 --> 01:29:02,208
Co się stanie,
gdy ona umrze?

800
01:29:05,500 --> 01:29:07,208
Wtedy umrą wszystkie.

801
01:29:10,916 --> 01:29:12,583
Ty też?

802
01:29:18,916 --> 01:29:20,916
Mój syn przeżyje.

803
01:30:07,916 --> 01:30:11,916
Pośpieszmy się.
Niedługo nas znajdą.

804
01:30:11,916 --> 01:30:14,083
Pokój 1007.

805
01:30:35,708 --> 01:30:37,291
1000.

806
01:30:40,583 --> 01:30:42,291
1006.

807
01:30:42,916 --> 01:30:44,416
Siedem!

808
01:30:44,416 --> 01:30:46,000
Uwaga.

809
01:30:52,416 --> 01:30:54,291
Nic tu nie ma.

810
01:30:54,500 --> 01:30:58,000
Musi być.
Wiadomość jest jednoznaczna.

811
01:30:58,000 --> 01:31:00,208
- A jeśli się mylisz?
- Nie.

812
01:31:14,083 --> 01:31:15,791
Obiecaj...

813
01:31:15,916 --> 01:31:17,291
że będziesz...

814
01:31:18,291 --> 01:31:20,000
kochał...

815
01:31:23,791 --> 01:31:25,208
na zawsze.

816
01:31:25,291 --> 01:31:27,791
Obiecaj, że będziesz kochał na zawsze.

817
01:31:29,083 --> 01:31:30,791
O co chodzi?

818
01:31:45,916 --> 01:31:47,791
Co to ma znaczyć?

819
01:31:51,083 --> 01:31:52,916
To ty.

820
01:31:53,416 --> 01:31:55,000
Co?

821
01:31:56,291 --> 01:31:59,708
Ty jesteś naczyniem.

822
01:31:59,708 --> 01:32:04,916
- Co?
- Ona... jest w tobie.

823
01:32:07,000 --> 01:32:08,416
Lidia o tym wiedziała.

824
01:32:08,416 --> 01:32:11,208
Byłeś jedynym elementem
spoza układanki.

825
01:32:11,208 --> 01:32:14,208
- Teraz wszystko pasuje.
- Nie.

826
01:32:14,208 --> 01:32:15,416
- Samuel.
- Nie.

827
01:32:15,416 --> 01:32:16,916
Samuel!

828
01:32:17,208 --> 01:32:18,916
Spójrz prawdzie w oczy.

829
01:32:18,916 --> 01:32:21,208
Przypomnij sobie,
jak ją poznałeś.

830
01:32:21,208 --> 01:32:23,791
Jak pojawiła się w twoim życiu.
To wszystko było częścią planu.

831
01:32:23,791 --> 01:32:24,583
Przestań!

832
01:32:24,583 --> 01:32:28,208
Sprawiła, że się w niej zakochałeś,
po czym odeszła.

833
01:32:31,791 --> 01:32:32,708
Dlaczego?

834
01:32:32,708 --> 01:32:37,583
Wiedziała, że o niej nie zapomnisz.
Byłeś idealnym miejscem na kryjówkę.

835
01:32:37,583 --> 01:32:39,000
Nie!

836
01:32:39,208 --> 01:32:40,208
Nie!

837
01:32:40,208 --> 01:32:44,791
Ona jest w tobie,
w twoim sercu.

838
01:32:52,708 --> 01:32:55,583
Chcę ją stamtąd wyrzucić.

839
01:32:56,208 --> 01:32:58,291
Wiem, jak to zrobić.

840
01:32:59,208 --> 01:33:01,708
Ale musisz mi powiedzieć,
jak to się stało.

841
01:33:13,000 --> 01:33:15,583
Dobry wybór, Rachel.

842
01:33:16,708 --> 01:33:21,708
Najsmutniejsza ze scen
na najsmutniejszy koniec.

843
01:33:23,916 --> 01:33:25,708
Co to za miejsce?

844
01:33:27,583 --> 01:33:29,416
To tutaj.

845
01:33:30,208 --> 01:33:32,083
To musi stać się tutaj.

846
01:33:39,916 --> 01:33:43,000
- Co to?
- Lidia.

847
01:33:43,791 --> 01:33:47,500
- Czego szukasz?
- Idealne.

848
01:33:48,208 --> 01:33:50,000
Co robisz?

849
01:33:53,000 --> 01:33:56,416
Pomóż mi.
Zdejmij to.

850
01:34:05,416 --> 01:34:07,083
Biały Krąg.

851
01:34:08,291 --> 01:34:13,000
Chodź, będziesz mi potrzebny.

852
01:34:18,708 --> 01:34:20,583
Co mam robić?

853
01:34:20,583 --> 01:34:23,416
Oszukamy ją.
Zdemaskujemy.

854
01:34:24,291 --> 01:34:26,083
Zdejmij kurtkę.

855
01:34:27,500 --> 01:34:30,708
Jeśli naczynie jest w niebezpieczeństwie,
jeśli twoje ciało będzie ranne,

856
01:34:30,708 --> 01:34:32,583
ona zostanie zmuszona do wyjścia.

857
01:34:32,583 --> 01:34:34,291
Daj rękę.

858
01:34:37,916 --> 01:34:39,416
Musimy to zrobić szybko.

859
01:34:39,416 --> 01:34:41,416
Gdy wyjdzie, zorientuje się,
że jest w niebezpieczeństwie

860
01:34:41,416 --> 01:34:42,916
i stanie się agresywna.

861
01:34:42,916 --> 01:34:46,708
Musimy umieścić ją w kręgu.
To ją unieruchomi.

862
01:34:46,708 --> 01:34:48,708
To będzie ten moment.

863
01:34:49,208 --> 01:34:55,583
Samuel, będziesz musiał ją zabić.
Nie ma innego sposobu.

864
01:34:57,791 --> 01:34:59,500
Kurwa...

865
01:35:06,916 --> 01:35:09,000
Nie chcę, żebyś umarła.

866
01:35:14,708 --> 01:35:19,208
Obiecaj, że zaopiekujesz się moim synem.

867
01:35:20,583 --> 01:35:22,208
Na zawsze.

868
01:35:23,291 --> 01:35:25,291
Obiecaj, że go pokochasz.

869
01:35:27,083 --> 01:35:28,708
Proszę.

870
01:36:21,708 --> 01:36:23,416
Ucieka.

871
01:36:27,916 --> 01:36:29,583
Nadchodzi.

872
01:36:33,000 --> 01:36:34,708
Nadchodzi.

873
01:37:42,791 --> 01:37:46,583
Samuel, zaczekaj.
Proszę...

874
01:37:46,583 --> 01:37:48,916
Proszę, zaczekaj.

875
01:38:00,583 --> 01:38:02,291
"Ni krzty u mnie dowcipu,

876
01:38:02,583 --> 01:38:04,208
ni krzty słów,

877
01:38:04,291 --> 01:38:06,708
ani też łez.

878
01:38:07,291 --> 01:38:08,916
Żadnych łez".

879
01:38:20,916 --> 01:38:22,708
Przyprowadźcie chłopca.

880
01:38:49,291 --> 01:38:50,916
Samuel?

881
01:38:51,000 --> 01:38:54,000
Nie słuchaj jej.
Zabij ją.

882
01:38:54,000 --> 01:38:56,083
Ona kłamie.

883
01:38:56,083 --> 01:38:58,000
Nie ma pojęcia,
co między nami było.

884
01:38:58,000 --> 01:39:00,500
Nie słuchaj jej.
Zabij ją.

885
01:39:00,500 --> 01:39:06,000
Spójrz na mnie.
To ja. Nie pamiętasz?

886
01:39:06,000 --> 01:39:09,000
- Zabij ją.
- Nie rób tego!

887
01:39:09,000 --> 01:39:11,916
- Zabij ją.
- Nie słuchaj jej, proszę.

888
01:39:11,916 --> 01:39:12,791
Zrób to!

889
01:39:12,791 --> 01:39:15,000
- Mój ukochany.
- Nie jesteś Beatriz.

890
01:39:15,000 --> 01:39:17,083
- Nie mów tak.
- Nie jesteś Beatriz.

891
01:39:17,083 --> 01:39:19,416
Ona żyła.

892
01:39:19,416 --> 01:39:21,500
Mój ukochany,
to nie jest takie proste.

893
01:39:21,500 --> 01:39:23,916
Przyjmuję wiele postaci
w tym samym czasie.

894
01:39:24,583 --> 01:39:28,416
Nie, nie, nie!
Ona kłamie! Zabij ją!

895
01:39:28,416 --> 01:39:32,000
Spójrz na mnie.
Mogłam wybrać każdego.

896
01:39:32,000 --> 01:39:33,083
Ona kłamie.

897
01:39:33,083 --> 01:39:37,000
Ale wybrałam ciebie.
Wiesz, dlaczego?

898
01:39:37,000 --> 01:39:39,083
Zrób to!
Zabij ją!

899
01:39:39,083 --> 01:39:40,583
Bo cię kochałam.

900
01:39:40,583 --> 01:39:41,791
Nie, nie, nie!

901
01:39:41,791 --> 01:39:43,291
Wiesz o tym.

902
01:39:43,416 --> 01:39:45,208
Ona kłamie.
Spójrz na mnie.

903
01:39:45,208 --> 01:39:48,291
Obiecałeś, pamiętasz?

904
01:39:48,291 --> 01:39:50,416
Obiecałeś, że będziesz mnie kochał
na zawsze.

905
01:39:50,500 --> 01:39:51,916
Co?

906
01:39:52,083 --> 01:39:53,791
- Co?
- Zabij ją.

907
01:39:53,791 --> 01:39:55,500
Zabij ją!

908
01:40:11,208 --> 01:40:15,916
Muszę przyznać, iż nie sądziłam,
że uda ci się zajść tak daleko.

909
01:40:19,291 --> 01:40:22,208
- Mamo?
- Skarbie!

910
01:40:24,291 --> 01:40:28,583
Puśćcie go, proszę.

911
01:40:28,583 --> 01:40:32,708
Nie, zasady są inne.

912
01:40:33,291 --> 01:40:38,291
Ty uwolnisz ją,
a twój syn pożyje odrobinę dłużej.

913
01:40:40,583 --> 01:40:43,208
Przyszłyśmy po imago, pamiętasz?

914
01:40:44,416 --> 01:40:47,500
On nigdy wam tego nie odda.

915
01:40:48,916 --> 01:40:51,708
Nie będzie miał wyboru.

916
01:40:55,500 --> 01:40:58,583
Zakończenie tej historii
zostało już napisane.

917
01:40:59,500 --> 01:41:03,583
Oddaj imago,
a przekręcimy na następną kartkę.

918
01:41:05,708 --> 01:41:08,500
Mamo!

919
01:41:09,916 --> 01:41:12,916
Zaakceptuj swoje przeznaczenie, Rachel.

920
01:41:13,208 --> 01:41:16,791
Mam wobec ciebie niesamowite plany.

921
01:41:16,791 --> 01:41:19,583
Samuelu, nie...

922
01:41:31,791 --> 01:41:36,000
Widzisz?
Nie możesz tego zrobić.

923
01:41:36,791 --> 01:41:44,000
Nie chcesz zostawić syna samego
na tym żałosnym świecie.

924
01:41:45,583 --> 01:41:49,208
To nie byłoby
dobre zakończenie, prawda?

925
01:42:01,083 --> 01:42:05,083
Nie wymyśliłabym lepszego.

926
01:42:06,916 --> 01:42:08,583
Zabij ją.

927
01:42:11,500 --> 01:42:13,208
Teraz.

928
01:42:33,500 --> 01:42:36,208
Oto zakończenie historii.

929
01:42:37,083 --> 01:42:39,500
Najsmutniejszej ze wszystkich.

930
01:42:40,583 --> 01:42:42,708
Tak jak wszystkie historie,

931
01:42:42,916 --> 01:42:46,208
pewnego dnia
zostanie ona zapomniana.

932
01:42:48,583 --> 01:42:56,500
Będzie tylko śladem po atramencie
na kawałku papieru.

933
01:42:58,916 --> 01:43:02,000
Ale wiem, że to się wydarzyło.

934
01:43:04,708 --> 01:43:07,791
Wiem, że ona istniała.

935
01:43:09,708 --> 01:43:12,208
Wiem też, że pewnego dnia

936
01:43:12,500 --> 01:43:17,000
znajdziemy sposób,
by ją przywrócić.

937
01:43:23,208 --> 01:43:29,500
Poezja potrafi czynić
niewiarygodne rzeczy.

938
01:43:29,583 --> 01:43:34,416
MUZA

939
01:43:34,916 --> 01:43:38,291
Fragment "Piekła"
w przekładzie Juliana Korsaka.

940
01:43:38,500 --> 01:43:42,291
Fragment "Odeszli wszyscy do świata światłości"
w przekładzie Leszka Engelkinga.

941
01:43:42,416 --> 01:43:46,416
Fragment "Miłości i śmierci"
w przekładzie Juliusza Żuławskiego.

942
01:43:46,583 --> 01:43:50,416
Fragment "Ody do słowika"
zaczerpnięty z serwisu wiersze.kobieta.pl

943
01:43:50,500 --> 01:43:54,291
tłumaczenie: techniacz
<< NAPISY DO HORRORÓW >>

944
01:43:54,500 --> 01:43:58,291
Zapraszam również na
.:: GrupaHatak.pl ::.

945
01:43:59,305 --> 01:44:05,861
Wspomóż nas i zostań członkiem VIP