Proud.Mary.2018.BRRip.x264 - Slovak subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:02:35,072 --> 00:02:36,859
Neodpovedajte.

3
00:02:56,760 --> 00:02:57,967
Správny.

4
00:03:03,141 --> 00:03:04,177
Jo.

5
00:03:47,185 --> 00:03:48,221
Ste strýko chlapec?

6
00:03:48,395 --> 00:03:50,352
- Ty Jerome?
- Áno. Poď dnu.

7
00:03:51,064 --> 00:03:52,350
Poď. Ponáhľaj sa.

8
00:03:54,901 --> 00:03:56,437
Sadni si.

9
00:03:56,611 --> 00:03:58,694
Urobte si pohodlie.

10
00:04:02,075 --> 00:04:04,158
Takže si to prináša?

11
00:04:20,552 --> 00:04:21,759
Dobre?

12
00:04:21,928 --> 00:04:23,464
Len sekundu.

13
00:04:30,479 --> 00:04:31,936
Tam to idete, malý muž.

14
00:04:37,694 --> 00:04:38,855
Čo robíš?

15
00:04:39,321 --> 00:04:40,812
Ste 500 krátky.

16
00:04:40,989 --> 00:04:42,605
O čom to rozprávaš?
Dohoda bola 25.

17
00:04:42,783 --> 00:04:44,740
- Nie, dohoda bola 3.
- Nie, dohoda bola 25 rokov.

18
00:04:44,910 --> 00:04:47,072
- Dohoda bola 3.
- Chcete zavolať strýka? Nech ho povie?

19
00:04:47,245 --> 00:04:49,111
Nie, strýko pozná dohodu. Zavoláte mu.

20
00:04:49,289 --> 00:04:50,575
- Hej, maličkosti.
- Hej.

21
00:04:53,293 --> 00:04:55,080
S tým by ste mali byť ľahké.

22
00:04:55,587 --> 00:04:57,749
Začal som ľahko.

23
00:04:58,131 --> 00:04:59,667
Teraz...

24
00:04:59,841 --> 00:05:03,460
... dlužíte ďalšie 5.

25
00:05:05,013 --> 00:05:06,299
Choďte do chladničky.

26
00:05:06,473 --> 00:05:09,557
Tam je stoh hotovosti tam.
Je tu 1000 dolárov.

27
00:05:09,726 --> 00:05:11,592
Môžete si vziať 5.

28
00:05:20,529 --> 00:05:22,020
Nie, povedal som, že by si mohol vziať 5.

29
00:05:22,197 --> 00:05:24,564
- Klamal si.
- Och, dobre.

30
00:05:24,741 --> 00:05:27,529
Dobre, ani sa o to
nestarajte, malý človek.

31
00:05:32,958 --> 00:05:34,494
Ďakujem.

32
00:06:16,626 --> 00:06:17,742
Mlč.

33
00:06:17,919 --> 00:06:19,205
Mlč. Zmlkni.

34
00:06:19,379 --> 00:06:20,836
Robíš hlavu zranená.

35
00:06:21,006 --> 00:06:23,749
Meškáš. Príďte tu. Posaď sa.

36
00:06:24,301 --> 00:06:25,542
Pretože to je vaša práca.

37
00:06:28,597 --> 00:06:30,213
Zavrel dvere.

38
00:06:31,182 --> 00:06:33,094
Zavrel dvere!

39
00:06:37,355 --> 00:06:39,688
Čo to je?
Na košeli máte drobky.

40
00:06:39,858 --> 00:06:41,440
Nedal som vám hotovosť za jedlo.

41
00:06:41,610 --> 00:06:43,852
To znamená, že si vezmeš z tašky.

42
00:06:44,029 --> 00:06:47,193
Pozri sa na mňa.

43
00:06:47,365 --> 00:06:51,279
Chcete, aby ste odrezali špičku
prstov pre krádež? Je to to čo chceš?

44
00:06:51,953 --> 00:06:52,989
Dajte mi to.

45
00:07:00,503 --> 00:07:02,711
Pečivo bolo 3.

46
00:07:05,216 --> 00:07:07,173
Použil som 20 a dal zvyšok späť.

47
00:07:07,344 --> 00:07:09,506
Dostal som ďalších 500 od známky.

48
00:07:09,971 --> 00:07:11,257
Čo čo?

49
00:07:11,431 --> 00:07:13,889
Snažil sa nám skrátiť 5, a tak som to zvládol.

50
00:07:14,059 --> 00:07:15,891
Ešte stále neznamená, že
mi odo mňa ukradnete.

51
00:07:16,436 --> 00:07:19,304
No tak, Danny. Chováme vás tu.

52
00:07:19,481 --> 00:07:21,473
Nepôjdete hladom.

53
00:07:21,650 --> 00:07:22,891
Druhýkrát.

54
00:07:23,068 --> 00:07:25,651
Je to druhýkrát, čo odo mňa ukradnete.

55
00:07:29,908 --> 00:07:31,069
Bol som hladný.

56
00:07:33,828 --> 00:07:37,947
Keď sa mi odvtedy ukradneš, rozbil som
si ruku. Dala som ju do chladničky.

57
00:07:38,124 --> 00:07:40,457
Preto vás teraz posielam späť.
Vstať.

58
00:08:22,293 --> 00:08:23,829
Hey!

59
00:08:24,004 --> 00:08:25,540
Hey! Kreténi!

60
00:08:29,676 --> 00:08:31,087
Hej.

61
00:09:26,191 --> 00:09:28,274
Späť od mŕtvych, huh?

62
00:09:31,279 --> 00:09:32,315
Kde som?

63
00:09:34,157 --> 00:09:35,819
Si v bezpečí.

64
00:09:36,201 --> 00:09:37,567
Nachádzate sa v mojom byte.

65
00:09:38,244 --> 00:09:39,780
A kto si sakra vy?

66
00:09:40,205 --> 00:09:41,946
Ja som Mária.

67
00:09:43,666 --> 00:09:46,204
Bol si zranený. Vyšiel v uličke.

68
00:09:47,378 --> 00:09:49,210
Poď. Jesť.

69
00:09:49,923 --> 00:09:52,540
- Kde je moja taška?
- Obdržíte to späť.

70
00:09:52,717 --> 00:09:55,380
- Všetko v ňom.
- Teraz to potrebujem.

71
00:09:55,553 --> 00:09:57,044
Posaď sa.

72
00:09:57,472 --> 00:09:59,008
Musím sa vrátiť.

73
00:10:00,350 --> 00:10:02,057
Kde späť?

74
00:10:02,227 --> 00:10:04,310
Mal som ísť do Back Bay.

75
00:10:04,896 --> 00:10:06,512
Poviem ti čo.

76
00:10:07,565 --> 00:10:10,023
Sedíte, máte nejaké jedlo...

77
00:10:10,193 --> 00:10:12,856
... vezmem vás do Back Bay sám.
Ako to, že?

78
00:10:30,922 --> 00:10:32,413
Dohoď, spomaľte.

79
00:10:32,590 --> 00:10:34,047
Kedy ste naposledy jedli?

80
00:10:39,973 --> 00:10:41,305
Takže, čo je v Back Bay?

81
00:10:41,808 --> 00:10:42,844
Tvoja mama.

82
00:10:46,646 --> 00:10:50,560
- Čo máš tam?
- Čo je so všetkými otázkami, pani?

83
00:10:51,025 --> 00:10:52,061
Ty si policajt?

84
00:10:52,944 --> 00:10:54,856
Nie práve.

85
00:10:55,572 --> 00:10:57,609
Snažím sa len pomôcť. To je všetko.

86
00:10:57,782 --> 00:11:01,025
- Áno? Nepotrebujem tvoju pomoc.
- Hmm.

87
00:11:01,244 --> 00:11:04,578
Vidíte, myslím, že to robíte, najmä
vedieť, čo je v tvojom batohu.

88
00:11:05,874 --> 00:11:08,958
Dve tehly hnedej...

89
00:11:09,669 --> 00:11:13,458
... a poloautomatickou pištoľou?

90
00:11:13,882 --> 00:11:15,248
Hmm?

91
00:11:21,306 --> 00:11:24,549
Muž, ktorý ti dal tú
tašku, ako sa volá?

92
00:11:24,726 --> 00:11:27,264
- Zabije ma, že s tebou hovorím.
- Nebude vám položiť prst.

93
00:11:27,437 --> 00:11:29,178
Zabije nás oboch.

94
00:11:30,481 --> 00:11:32,973
Vieš, čo sa stane...

95
00:11:33,151 --> 00:11:35,359
... keby ste sa s tou taškou dostali?

96
00:11:35,570 --> 00:11:36,811
Hmm?

97
00:11:38,072 --> 00:11:41,531
- Policajti z vás urobia informátora.
- Áno?

98
00:11:42,410 --> 00:11:45,574
- No, ja nie som nijaký, tak...
- Áno, to je jedno.

99
00:11:45,747 --> 00:11:48,990
Všetko, čo je dôležité, je to, čo ľudia myslia.

100
00:11:49,167 --> 00:11:53,081
A nikto nemá rád hovoriť s deťmi,
ktoré hovoria s policajtmi. Správny?

101
00:11:53,254 --> 00:11:55,246
Najmä odkiaľ pochádzame.

102
00:11:57,926 --> 00:12:00,669
Pozri, som na tvojom boku.

103
00:12:00,845 --> 00:12:02,928
Poďme vyčistiť ten výsek.

104
00:12:11,147 --> 00:12:13,514
Máš krv po celej košeli.

105
00:12:14,776 --> 00:12:16,688
Zostaňte tu.

106
00:12:30,333 --> 00:12:31,369
Nech sa páči.

107
00:12:38,258 --> 00:12:39,339
Kto ti to spravil?

108
00:12:40,969 --> 00:12:41,959
Strýko?

109
00:12:43,304 --> 00:12:46,092
- Ako viete strýka?
- Nebojte sa o to.

110
00:12:46,933 --> 00:12:48,549
Urobil to pre teba?

111
00:12:51,354 --> 00:12:52,890
Kam ideš?

112
00:12:53,064 --> 00:12:54,976
Naučiť niekomu nejaké správanie.

113
00:12:55,149 --> 00:12:57,482
Do riti. Prichádzam s vami.

114
00:13:22,552 --> 00:13:25,761
- Čo chceš urobiť?
- Zostávaš v aute.

115
00:13:26,639 --> 00:13:28,631
Udržujte dvere zamknuté. V poriadku?

116
00:13:31,644 --> 00:13:33,135
Položte kapotu.

117
00:13:53,041 --> 00:13:55,033
Čo pre vás môžem urobiť?

118
00:13:56,419 --> 00:13:59,127
Je to všetko. Nedotkol sa nič.

119
00:14:01,049 --> 00:14:03,166
Niečo pre vás, nie?

120
00:14:03,343 --> 00:14:05,209
Myslel som, že to vrátim.

121
00:14:05,386 --> 00:14:07,673
- Nechceme ťažké pocity.
- Neberte to v zlom?

122
00:14:07,847 --> 00:14:10,305
- Áno.
- Oh.

123
00:14:11,851 --> 00:14:14,844
Myslíš si, pretože si Benny,
zatracená Spencerova dievča...

124
00:14:15,021 --> 00:14:20,392
... vstúpite tu a strieľať
ústa ako papagáj s prsami?

125
00:14:22,320 --> 00:14:24,983
Dobre, dobre.
Teraz ste len hrubý.

126
00:14:25,156 --> 00:14:26,272
Danny patrí mne.

127
00:14:26,449 --> 00:14:28,065
Danny nie je nikomu.

128
00:14:29,452 --> 00:14:33,321
To je v poriadku. Vieš, mám rád svoj štýl.

129
00:14:34,707 --> 00:14:36,118
Neberte to v zlom.

130
00:14:39,379 --> 00:14:42,747
Prečo nejdeš dostať malého zlodeja?
Prineste ho sem.

131
00:14:42,924 --> 00:14:44,790
A potom za pár rokov...

132
00:14:45,927 --> 00:14:48,010
... ak už ho nechcem...

133
00:14:48,179 --> 00:14:51,138
... a ak je ešte nažive,
možno ho predám.

134
00:14:51,307 --> 00:14:53,970
Myslím, že máte na mysli, či ste ešte nažive.

135
00:15:08,783 --> 00:15:10,274
Strýko?

136
00:15:33,641 --> 00:15:34,722
Čo si robil?

137
00:15:34,892 --> 00:15:36,929
Práve som si posral.

138
00:15:37,270 --> 00:15:38,386
Bad.

139
00:16:02,545 --> 00:16:06,209
Spíte na pohovke, dobre?
Mali by ste byť pohodlní.

140
00:16:08,593 --> 00:16:09,959
Uh...

141
00:16:10,178 --> 00:16:11,885
Musím trochu utiecť.

142
00:16:12,054 --> 00:16:14,797
- Chceš ma nechať vo svojom dome?
- Áno. Prečo nie?

143
00:16:14,974 --> 00:16:16,886
- Mohol by som vás okradnúť.
- Áno, ale nie ste.

144
00:16:17,059 --> 00:16:20,097
Cíť sa ako doma.
Získajte čo chcete z chladničky.

145
00:16:20,271 --> 00:16:22,888
Viete, kde je kúpeľňa.
Trvá minúta, kým príde horúca voda.

146
00:16:25,026 --> 00:16:26,733
Zostaňte z mojej izby.

147
00:18:11,507 --> 00:18:12,873
Nemôžete sa prihlásiť?

148
00:18:13,092 --> 00:18:15,709
Heh. Môj telefón zomrel.

149
00:18:15,886 --> 00:18:17,798
Niekto vytiahol strýka a jeho posádku.

150
00:18:18,347 --> 00:18:20,213
Kozlovci si myslia, že sme to my.

151
00:18:20,391 --> 00:18:21,723
Kde je Benny?

152
00:18:22,977 --> 00:18:25,139
- Jeho kancelária.
- Budem hore.

153
00:18:43,289 --> 00:18:46,999
Kozlovia si myslia, že sme to urobili,
aby sme zažili územie strýka.

154
00:18:47,168 --> 00:18:49,285
- To je smiešne.
- Samozrejme, že je.

155
00:18:49,462 --> 00:18:51,078
Ktokoľvek zabil tá dudá
taška, urobil svet láskavosť.

156
00:18:51,255 --> 00:18:53,042
- Kto to urobil?
- Ahoj ako on...

157
00:18:53,215 --> 00:18:55,252
-... každý je podozrivý.
- Dobre, Walter.

158
00:18:55,426 --> 00:18:57,509
Musíme urobiť nejaký krok
pred tým, než sa odplatí.

159
00:18:57,678 --> 00:19:00,591
- Posledná vec, ktorú chceme, je ďalšia vojna.
- Možno presne to, čo potrebujeme, je vojna.

160
00:19:00,765 --> 00:19:01,881
Možno má pravdu, Pop.

161
00:19:04,143 --> 00:19:05,384
Mary?

162
00:19:08,648 --> 00:19:10,184
Mary.

163
00:19:10,358 --> 00:19:11,565
Bol si taký ticho.

164
00:19:11,859 --> 00:19:13,100
Oh...

165
00:19:13,277 --> 00:19:14,859
Len som premýšľal.

166
00:19:15,029 --> 00:19:16,361
Máš pravdu.

167
00:19:16,530 --> 00:19:18,066
Nepotrebujeme ďalšiu vojnu.

168
00:19:18,240 --> 00:19:20,653
Teraz to musíme dať do postele.

169
00:19:21,118 --> 00:19:22,575
Tom.

170
00:19:22,745 --> 00:19:26,034
- Zorganizujte stretnutie na zajtra.
- To máš, Pop.

171
00:20:50,291 --> 00:20:52,123
Včera večer ste prešli cez moje veci.

172
00:20:52,877 --> 00:20:55,119
Myslela som, že som ti povedala,
aby si zostala mimo moju izbu.

173
00:20:57,006 --> 00:20:59,498
Myslíš, že je to smiešne?

174
00:21:01,844 --> 00:21:03,255
Nie.

175
00:21:04,638 --> 00:21:06,174
Prečo máte vo svojej izbe zbrane?

176
00:21:06,348 --> 00:21:08,385
Nevideli ste žiadne zbrane.
Rozumieš mi?

177
00:21:12,605 --> 00:21:14,767
Povedal som, rozumiete mi?

178
00:21:19,111 --> 00:21:20,227
Áno, mám to.

179
00:21:22,782 --> 00:21:26,446
Pri najbližšom čase vám poviem, aby
ste niečo urobili, radšej počúvajte.

180
00:21:26,994 --> 00:21:28,405
Navzájom si rozumieme?

181
00:21:28,871 --> 00:21:30,362
Mám to.

182
00:21:32,374 --> 00:21:35,082
Pretože musím odísť, ale ja sa vrátim.

183
00:21:35,252 --> 00:21:36,959
Zostaňte v tomto byte. Zamkni dvere.

184
00:21:37,129 --> 00:21:39,212
Neodpovedajte za
žiadnych okolností.

185
00:21:39,381 --> 00:21:40,747
Rozumieš mi?

186
00:21:40,925 --> 00:21:42,712
Áno, čokoľvek, chlape.

187
00:21:43,219 --> 00:21:44,380
Nechcem "čokoľvek" ma.

188
00:21:44,553 --> 00:21:46,636
Čo urobíš, čo?

189
00:21:46,806 --> 00:21:48,638
Ak ma udrieš, urob to.

190
00:21:52,394 --> 00:21:54,101
Prepáč.

191
00:21:55,481 --> 00:21:57,143
Prepáč.

192
00:22:28,514 --> 00:22:30,927
Prosím, ušetrte mi svoj súcit.

193
00:22:33,018 --> 00:22:35,010
Vezmi toto. Tu.

194
00:22:35,896 --> 00:22:40,391
Strýko bol najmladším bratom môjho otca.
Nie je to jeho najjasnejší a nie moja najobľúbenejšia...

195
00:22:40,860 --> 00:22:42,067
... ale bol to rodina.

196
00:22:42,695 --> 00:22:45,187
Chceme spravodlivosť.

197
00:22:45,364 --> 00:22:47,356
Sme tu, aby sme sa vyhli
akémukoľvek nedorozumeniu.

198
00:22:47,533 --> 00:22:51,117
Povedz mi, ako vieme, že to
nie je zvrhlík Walter King?

199
00:22:51,287 --> 00:22:53,574
On a strýko vždy mali zlú krv.

200
00:22:53,747 --> 00:22:56,160
Ten, kto zabíjal strýka,
nebol odsúdený mnou.

201
00:22:57,251 --> 00:23:01,837
Ale ak pracujú pre mňa, môžem vás
ubezpečiť, že budú okamžite riešené.

202
00:23:02,006 --> 00:23:04,714
Vždy si bol chytrý človek.

203
00:23:04,884 --> 00:23:06,716
Ale čo ma pýtate, Benny?

204
00:23:06,886 --> 00:23:08,878
Odpustiť a zabudnúť?

205
00:23:09,054 --> 00:23:11,762
Hovorí vám, buďte opatrní,
kam smerujete prsty.

206
00:23:11,932 --> 00:23:14,891
Ktokoľvek to mohol urobiť, ale
ak je to jeden z mojich ľudí...

207
00:23:15,352 --> 00:23:16,638
...máš moje slovo.

208
00:23:16,812 --> 00:23:18,348
Oceňujem, že.

209
00:23:18,522 --> 00:23:21,936
A teraz je tu ešte niečo,
čo by som rád diskutoval.

210
00:23:22,109 --> 00:23:23,645
- West End.
- Čo s tým?

211
00:23:23,819 --> 00:23:26,061
- Dajte nám to.
- Zbláznil si sa?

212
00:23:26,238 --> 00:23:29,652
- vo veci nápravy.
- Neprišiel som na opätovné rokovanie o územiach.

213
00:23:30,326 --> 00:23:35,117
Určite však túto
záležitosť vážne uvažujem.

214
00:23:36,248 --> 00:23:37,864
Robíš to, Benny.

215
00:23:42,212 --> 00:23:44,169
- Sľubujem ti, Luke.
- Dobre.

216
00:23:45,591 --> 00:23:46,957
Ďakujem, Benny.

217
00:24:33,263 --> 00:24:36,097
Takže si myslia, že použijú
tie kecy ako pákový efekt...

218
00:24:36,266 --> 00:24:38,508
... prerozdelenie územia? V žiadnom prípade.

219
00:24:38,936 --> 00:24:42,100
Musíme zistiť, kto to sakra
začal tým, že stráca strýka.

220
00:24:42,481 --> 00:24:44,097
Walter.

221
00:24:44,608 --> 00:24:47,521
Luka povedal, že strýko
a Walter mali zlú krv.

222
00:24:47,903 --> 00:24:49,485
Strýko ho nazval perv.

223
00:24:49,989 --> 00:24:52,231
Povedal, že Walter zneužil jedného z jeho chlapcov.

224
00:24:52,408 --> 00:24:56,072
Musíme zistiť, kto to začal, a
vziať toho bičového syna von.

225
00:24:56,245 --> 00:24:58,953
Nie. Nie, stačí mu hodiť kosť.

226
00:24:59,123 --> 00:25:00,409
To je kecy.

227
00:25:00,582 --> 00:25:03,541
- Musíme poslať správnu správu.
- Len mu daj Waltera.

228
00:25:04,878 --> 00:25:08,167
- Predtým sa zameral na strýka. Luka to povedala.
- To bolo dávno.

229
00:25:08,340 --> 00:25:10,707
Poď, človeče, zármutky nezomrú.
Vieš to.

230
00:25:10,884 --> 00:25:12,625
Nenávidí ho. Počula si ho.

231
00:25:13,012 --> 00:25:15,550
Ak by niekto chcel strýka
mŕtvy, bol by to Walter.

232
00:25:16,598 --> 00:25:18,555
Nie je zle.

233
00:25:18,726 --> 00:25:20,638
Walter by bol
jediný arogantný...

234
00:25:20,811 --> 00:25:23,303
... urobiť krok bez môjho požehnania.

235
00:25:23,480 --> 00:25:26,143
Mary. A to urobíte?

236
00:25:27,276 --> 00:25:29,643
Každým dňom chodí na 3 p. m.

237
00:25:30,404 --> 00:25:32,316
Rovnako ako strojček.

238
00:25:33,449 --> 00:25:35,691
- Hotový.
- Tak to byť.

239
00:25:36,285 --> 00:25:37,571
Predám ho Luke.

240
00:25:50,632 --> 00:25:51,998
Hej.

241
00:25:52,634 --> 00:25:53,750
Ste v poriadku?

242
00:25:54,720 --> 00:25:57,713
- Čo myslíte na strýka?
- A čo on?

243
00:25:58,766 --> 00:26:00,758
Povedali ste, že sa už
nemusím starať o neho.

244
00:26:00,934 --> 00:26:02,175
Nemáte.

245
00:26:02,936 --> 00:26:04,143
Nikto nevie.

246
00:26:07,733 --> 00:26:08,769
Oh, hovno.

247
00:26:08,942 --> 00:26:09,978
- Badass.
- Hej.

248
00:26:10,152 --> 00:26:12,940
- Čo si do pekla zač? Nejaký druh...?
- Tvoje ústa.

249
00:26:14,615 --> 00:26:17,733
Hovoril som ti, že nenechám, aby sa
niekto dotkol teba, a ja som to myslela.

250
00:26:21,246 --> 00:26:23,158
Takže robíte všetko pre mňa, huh?

251
00:26:23,332 --> 00:26:25,949
Sakra to určite neurobil pre seba.

252
00:26:26,710 --> 00:26:27,871
No dakujem.

253
00:26:28,045 --> 00:26:29,661
To je droga.

254
00:26:31,799 --> 00:26:35,008
Ale viete, že má priateľov.
Mohli by ma hľadať práve teraz.

255
00:26:35,552 --> 00:26:36,838
Tu.

256
00:26:42,643 --> 00:26:44,430
- Takže, dáma...
- Mary.

257
00:26:44,603 --> 00:26:45,969
Prosím. Ďakujem.

258
00:26:47,439 --> 00:26:49,681
Fine. Mary.

259
00:26:51,276 --> 00:26:53,734
Prečo máte všetky
zbrane vo svojej izbe?

260
00:26:53,904 --> 00:26:55,270
Tie, ktoré som nevidel.

261
00:26:55,447 --> 00:26:58,190
- Podnikanie.
- Aký druh biznisu?

262
00:26:58,367 --> 00:26:59,858
Bezpečnosť, dobre?

263
00:27:00,035 --> 00:27:02,243
- "Bezpečnosť" ako ochrana?
- Áno.

264
00:27:02,412 --> 00:27:03,903
Ochrana pre koho?

265
00:27:04,081 --> 00:27:07,119
- Do toho vás nič.
- Prečo ste dostali tie peniaze vo svojej izbe?

266
00:27:07,292 --> 00:27:10,376
Dobre, pozrite sa, nie vaše podnikanie znova.
Máte radi horúce psy, tučné ústa?

267
00:27:10,546 --> 00:27:12,378
- Žiadne hovno. Kto nemá rád hot dog?
- Sledujte...

268
00:27:12,548 --> 00:27:14,380
- Mám hlad ako matka...
- Uh-uh.

269
00:27:14,550 --> 00:27:17,293
Mám s tebou veľa práce.

270
00:27:17,469 --> 00:27:19,005
Hrávam sa s vami, vieš, že?

271
00:27:19,179 --> 00:27:22,593
Musíte byť opatrní, ako hráte s
dospelými, pretože nehrajem.

272
00:27:23,225 --> 00:27:25,638
- Je to správne?
- Áno, to je pravda.

273
00:27:26,061 --> 00:27:27,848
Radšej sa rada, že máte rád párky v rožku.

274
00:27:28,021 --> 00:27:30,980
Neverím ľuďom, ktorí
nemajú radi dobrého psa.

275
00:27:32,359 --> 00:27:33,600
Ako sa vám páči vaša?

276
00:27:33,777 --> 00:27:34,938
Neviem. Kečup?

277
00:27:35,112 --> 00:27:36,444
Kečup? To je všetko?

278
00:27:36,613 --> 00:27:39,401
- Chcel by som sa s mojimi dielami, prosím.
- Čo je to "diela"?

279
00:27:39,575 --> 00:27:40,907
Všetko.

280
00:27:41,952 --> 00:27:43,693
- Dva s dielami.
- Dva?

281
00:27:44,997 --> 00:27:46,454
Čo budeš jesť?

282
00:27:48,000 --> 00:27:49,662
Radšej to urobte štyri.

283
00:27:50,878 --> 00:27:54,963
Áno, mohol by som jesť celý deň.
Nechcem ani vedieť, čo je v nich.

284
00:28:04,850 --> 00:28:08,594
Čo tak, my, um, sedíme
tam na lavičke...

285
00:28:09,021 --> 00:28:10,512
... a zaklopať tie šteňatá von?

286
00:28:10,731 --> 00:28:12,688
Mm... Mám lepší nápad.

287
00:28:25,537 --> 00:28:28,996
Tu som prišiel uniknúť.

288
00:28:30,876 --> 00:28:32,367
Docela cool, čo?

289
00:28:33,253 --> 00:28:35,290
Za chladom.

290
00:28:36,506 --> 00:28:37,838
Jo.

291
00:28:39,468 --> 00:28:40,504
Skôr než nás opustila...

292
00:28:42,095 --> 00:28:43,927
... moja mama ma sem vzala.

293
00:28:45,390 --> 00:28:46,801
Usadil sa na vode.

294
00:28:47,976 --> 00:28:49,968
Veľké obedové sáčky.

295
00:28:50,646 --> 00:28:51,807
Naplňte čajky.

296
00:28:57,736 --> 00:28:59,068
Môj otec bol zabitý.

297
00:29:02,449 --> 00:29:03,815
Pred rokom.

298
00:29:06,662 --> 00:29:10,827
Potom som šla zostať so svojou
babičkou, kým nezomrela.

299
00:29:14,628 --> 00:29:16,460
A potom čo?

300
00:29:19,132 --> 00:29:21,795
Chtěli ma poslať do
nejakého domu pre chlapcov.

301
00:29:21,969 --> 00:29:23,005
Kto?

302
00:29:24,012 --> 00:29:26,345
Tí kretéri v službách pre deti.

303
00:29:27,474 --> 00:29:29,136
Bežal som.

304
00:29:29,726 --> 00:29:32,309
Žije v parkoch už nejaký čas.

305
00:29:32,896 --> 00:29:35,354
Potom ma našiel jeden z chlapcov od strýka.

306
00:29:36,441 --> 00:29:38,353
Myslím, že poznáš zvyšok.

307
00:29:47,494 --> 00:29:49,656
Dokončite hot dog.

308
00:30:15,439 --> 00:30:18,648
Hej. Počúvajte.
Musím s vami hovoriť na chvíľu. Pozrite sa.

309
00:30:19,860 --> 00:30:22,227
Počúvajte, ak ste tu,
nechajte dvere zamknuté...

310
00:30:22,404 --> 00:30:24,987
... a neotvoríš to.
Nechoďte nikam.

311
00:30:25,157 --> 00:30:27,900
Ty si tu je naše tajomstvo, však?

312
00:30:28,076 --> 00:30:29,817
- Hej hej.
- Nie, nie, nie, pozrite sa na mňa.

313
00:30:29,995 --> 00:30:33,113
Nie "áno, jo." Toto je vážne. V poriadku?

314
00:30:33,915 --> 00:30:35,076
Mám to.

315
00:30:35,250 --> 00:30:37,412
"Mám to." Dovoľte mi vidieť loptu.

316
00:30:38,211 --> 00:30:39,918
Zastavte to na mojej stene.

317
00:30:42,215 --> 00:30:44,002
Vrátim sa.

318
00:30:47,220 --> 00:30:48,677
Čo som povedal?

319
00:30:48,847 --> 00:30:51,134
Chceš, aby som sa tam vrátil?

320
00:32:41,418 --> 00:32:43,125
Zakryť ho. Pokrytie!

321
00:32:57,893 --> 00:33:00,601
Mali päť našich najlepších.

322
00:33:00,770 --> 00:33:03,604
V Matteovi položili guľku.

323
00:33:07,777 --> 00:33:09,109
Derek je v intenzívnej starostlivosti.

324
00:33:09,988 --> 00:33:11,900
Mohlo to byť ty alebo ja, Pop.

325
00:33:12,073 --> 00:33:16,113
Je len jedna vec, ktorú tieto zvieratá
rozumejú, a to je oko pre oko.

326
00:33:16,286 --> 00:33:18,994
Povedal som, že sme teraz znova zasiahli Kozlovcov.

327
00:33:19,581 --> 00:33:21,117
Slow...

328
00:33:21,958 --> 00:33:23,074
... nadol.

329
00:33:23,793 --> 00:33:25,659
Nezačínáme vojnu...

330
00:33:25,837 --> 00:33:29,581
... kým si nebudeme úplne istí, že to boli oni.

331
00:33:29,758 --> 00:33:31,124
Nepovedala by ste
to pred 20 rokmi.

332
00:33:31,301 --> 00:33:33,384
- Čo sa snažíš povedať?
- Nechcem nič povedať.

333
00:33:33,553 --> 00:33:35,886
Ak nemôžete zvládnuť to, budem.

334
00:33:47,484 --> 00:33:48,895
Omar, čo si myslíš?

335
00:33:49,069 --> 00:33:51,482
- Kozlovs.
- Ja tiež. Potrebujem dôkaz.

336
00:33:51,655 --> 00:33:53,237
Mám to, šéfe.

337
00:34:14,553 --> 00:34:17,136
... váš odznak? Má zbraň. Zastreľ ho!

338
00:34:38,118 --> 00:34:40,110
Kto sakra ste?

339
00:34:40,287 --> 00:34:41,994
Som Danny.

340
00:34:42,998 --> 00:34:44,330
Kto si?

341
00:34:44,499 --> 00:34:46,786
- Čo tu robíš?
- Čo tu robíš?

342
00:34:46,960 --> 00:34:49,373
Hľadáte Mary.
Neodpovedá na svoj telefón.

343
00:34:49,546 --> 00:34:51,412
Žijete tu?

344
00:34:52,215 --> 00:34:53,877
Jo. Jamaica Plain.

345
00:34:54,050 --> 00:34:55,757
Tak ako poznáš Máriu?

346
00:34:59,556 --> 00:35:01,513
Skúsme to znova.

347
00:35:02,642 --> 00:35:03,974
Ako poznáš Máriu?

348
00:35:05,395 --> 00:35:07,102
Z okolia.

349
00:35:07,731 --> 00:35:10,269
- Ako poznáš Máriu?
- Spolupracujeme.

350
00:35:10,442 --> 00:35:11,603
V oblasti bezpečnosti?

351
00:35:11,985 --> 00:35:13,317
Bezpečnostná činnosť.

352
00:35:13,486 --> 00:35:16,854
To je dobrý. Akonáhle sa dostane
domov, poviete jej, aby mi zavolal.

353
00:35:17,449 --> 00:35:18,690
Je to veľmi dôležité.

354
00:35:19,159 --> 00:35:20,570
Chápete to?

355
00:35:21,703 --> 00:35:22,739
Poriadku.

356
00:35:23,830 --> 00:35:24,991
Dajte jej správu.

357
00:36:01,868 --> 00:36:03,325
Danny?

358
00:36:11,294 --> 00:36:12,785
Povedal som vám, aby ste nechodili...

359
00:36:12,962 --> 00:36:15,295
-... v mojej zatracenej miestnosti.
- Klamal si mi.

360
00:36:15,465 --> 00:36:17,377
- Klamal som ťa?
- Áno.

361
00:36:17,550 --> 00:36:19,041
Čo si myslíš, že som hlúpa?

362
00:36:19,219 --> 00:36:21,381
Povedal som ti, aby si
neprešla moje veci, Danny.

363
00:36:21,554 --> 00:36:24,262
Váš priateľ prišiel. Milý chlapík.

364
00:36:24,432 --> 00:36:26,515
Tom? A ty si ho dovolil?

365
00:36:26,685 --> 00:36:27,892
Mal kľúč.

366
00:36:29,270 --> 00:36:31,353
- Je to váš priateľ?
- Už nie.

367
00:36:31,523 --> 00:36:33,480
Áno, ale bol.

368
00:36:34,067 --> 00:36:37,526
- Pozrite, je to zložité, dieťa.
- Komplikované ako?

369
00:36:39,572 --> 00:36:42,565
Povedzme, že Tom
je teraz ako brat.

370
00:36:42,742 --> 00:36:44,904
- Ale nebol vždycky.
- Nie, Oprah, nebol.

371
00:36:46,830 --> 00:36:49,413
- Čo to sakra robil tu?
- Neviem.

372
00:36:49,582 --> 00:36:51,039
No, čo povedal?

373
00:36:51,209 --> 00:36:53,792
Povedal, že nie ste v bezpečnosti.
To je pre istotu.

374
00:36:53,962 --> 00:36:55,828
- Jo, no, Tom je kretén.
- Duš.

375
00:36:56,339 --> 00:36:59,082
- Čo ešte povedal?
- Povedal, že chce, aby si mu zavolal.

376
00:36:59,259 --> 00:37:00,921
Bolo to dôležité. Bolo to naliehavé.

377
00:37:01,094 --> 00:37:02,460
Bol dosť naštvaný.

378
00:37:03,096 --> 00:37:04,132
Lady...

379
00:37:06,057 --> 00:37:08,174
... čo to skutočne robíte?

380
00:37:09,519 --> 00:37:11,977
Som mníška. Som naštvaná mníška.

381
00:37:12,147 --> 00:37:14,059
Čo je to pre teba?

382
00:37:14,232 --> 00:37:16,849
Dobre, viete čo?
Chceš, aby som odišiel? Pôjdem!

383
00:37:17,026 --> 00:37:19,188
OK, v poriadku. Tam sú dvere. Go.

384
00:37:21,448 --> 00:37:24,486
- Je to to čo chceš?
- Povedal som, že to je to, čo chcem? Ja som?

385
00:37:36,713 --> 00:37:37,749
Pozrite sa...

386
00:37:39,966 --> 00:37:42,128
... nemusíte sa
obávať Toma, dobre?

387
00:37:42,302 --> 00:37:45,136
Toto je o vás a mne.

388
00:37:45,305 --> 00:37:46,967
Toto je o nás.

389
00:37:47,432 --> 00:37:48,843
Rozumieš?

390
00:37:49,726 --> 00:37:51,012
Jo.

391
00:37:51,186 --> 00:37:52,927
Dobre.

392
00:38:11,831 --> 00:38:13,117
Držali ste si kľúč?

393
00:38:13,500 --> 00:38:16,038
Prečo vám viac nemôžem kontaktovať?
Zavolal vám, žiadna odpoveď.

394
00:38:16,211 --> 00:38:18,578
Text ste vy, žiadna odpoveď.
Rozhlasové ticho. Nie je to hovor.

395
00:38:18,755 --> 00:38:21,168
Čo je pre vás tak zatraceně
dôležité, aby ste museli...?

396
00:38:21,341 --> 00:38:24,254
Kozlov sa pokúsil zasiahnuť Popa.
To je dôležité.

397
00:38:24,427 --> 00:38:26,544
- Po tom, čo sme im dal Waltera?
- Doteraz ho zasiahli.

398
00:38:26,721 --> 00:38:27,757
Nezaujíma sa o Waltera.

399
00:38:27,931 --> 00:38:30,890
Snažia sa ho využiť ako
príležitosť vytiahnuť Bennyho.

400
00:38:31,392 --> 00:38:32,724
Ako vieš?

401
00:38:32,894 --> 00:38:34,305
Poď.

402
00:38:48,993 --> 00:38:50,450
Pozri sa na mňa.

403
00:38:52,455 --> 00:38:53,536
Nie.

404
00:39:09,889 --> 00:39:11,972
Nepýtam sa vás znova.

405
00:39:26,739 --> 00:39:29,322
Viete, ako dlho tam bol s Tomom?

406
00:39:29,492 --> 00:39:31,108
Dve hodiny.

407
00:39:31,995 --> 00:39:34,112
Vieš, čo mu je povedal?

408
00:39:35,081 --> 00:39:37,869
- Všetko.
- Aký je náš ďalší krok?

409
00:39:38,042 --> 00:39:40,876
Tom nový priateľ priznal, že
Luka bude hostiť stretnutie...

410
00:39:41,045 --> 00:39:43,833
... pre všetkých členov
rodiny tento piatok.

411
00:39:44,507 --> 00:39:48,342
Potrebujem vás a Tom, aby
vám doručili správu.

412
00:39:49,512 --> 00:39:50,923
Rozumiem.

413
00:39:51,347 --> 00:39:53,930
Počul som, že ste sa zablúdili.

414
00:39:55,560 --> 00:39:58,598
Áno, nie je to veľký problém.
Povedal som ti to.

415
00:39:58,771 --> 00:39:59,807
A predsa ste to neurobili.

416
00:40:01,274 --> 00:40:02,810
Takže si na mňa naštvaný?

417
00:40:02,984 --> 00:40:04,475
Mala by som byť?

418
00:40:04,861 --> 00:40:07,524
Bol zranený. Potreboval pomoc.

419
00:40:08,823 --> 00:40:11,156
On bol so mnou len pár dní.

420
00:40:11,326 --> 00:40:12,817
- Ako starý?
- Dvanásť.

421
00:40:12,994 --> 00:40:15,281
Alebo 13. Vôbec neviem.

422
00:40:15,455 --> 00:40:17,663
Tak ho prineste do
domu na večeru.

423
00:40:18,416 --> 00:40:20,328
Sú to Mina narodeniny.

424
00:40:21,127 --> 00:40:22,243
Čo je?

425
00:40:22,420 --> 00:40:25,128
Práve sme hovorili o
narodeninovej osla vašej matky.

426
00:40:25,298 --> 00:40:27,130
So všetkým máme párty?

427
00:40:27,300 --> 00:40:30,634
Chcete jej povedať, že jej 65.
narodeninová oslava bola zrušená?

428
00:40:31,512 --> 00:40:33,970
- Nie.
- Dobre.

429
00:40:39,979 --> 00:40:41,390
Hej.

430
00:40:42,065 --> 00:40:44,273
Urobme to hotovo.

431
00:40:46,778 --> 00:40:50,021
Prečo potrebujem športový kabát?
Nemôžem ani vysloviť polovicu týchto vecí.

432
00:40:50,198 --> 00:40:52,360
Pretože ste boli niekde pozvaní.

433
00:40:52,533 --> 00:40:53,899
- Takže?
- A vhodný mladý muž...

434
00:40:54,410 --> 00:40:55,867
... nosí správnu bundu.

435
00:40:56,412 --> 00:40:58,995
Okrem toho musíme
získať novú mikinu.

436
00:40:59,165 --> 00:41:01,828
- Čo sa deje s mojou mikina?
- Kedy sa naposledy umyješ?

437
00:41:02,001 --> 00:41:03,958
- "Umývanie"?
- Presne. Poď sem.

438
00:41:05,588 --> 00:41:07,329
Dajte to tu.

439
00:41:07,507 --> 00:41:09,499
Ďakujem mnohokrát.

440
00:41:10,009 --> 00:41:12,171
- Tu.
- Získame nový... Pozrite si postoj.

441
00:41:12,345 --> 00:41:15,338
- A vy dostanete aj nové džínsy.
- Mám rád túto mikinu.

442
00:41:17,558 --> 00:41:19,766
Toto je milé. Pozri sa na toto.

443
00:41:19,936 --> 00:41:22,144
- Modrá mikina.
- To je v poriadku.

444
00:41:22,647 --> 00:41:24,058
Nie?

445
00:41:25,650 --> 00:41:28,643
- Myslím, že ti to dokonale vyhovuje.
- Oh, to je pekné.

446
00:41:28,820 --> 00:41:31,358
- Neznášam to.
- Prepáčte mi.

447
00:41:31,531 --> 00:41:33,022
- Čo, do pekla, je toto?
- Poď sem.

448
00:41:33,199 --> 00:41:36,112
Volá sa to rešpekt, dobre?
Dajte zatracenú bundu na.

449
00:41:36,285 --> 00:41:39,028
- Nechcem, aby si zatracenú bundu...
- Dávaj si pozor na ústa.

450
00:41:44,210 --> 00:41:45,826
- Vyzeráš veľmi pekne.
- Áno.

451
00:41:46,004 --> 00:41:48,121
- Vyzerám ako vrece na sprchovanie.
- Ah.

452
00:41:48,297 --> 00:41:49,333
Jazyk.

453
00:41:49,716 --> 00:41:51,628
Možno by bol pohodlnejší v...

454
00:41:51,801 --> 00:41:54,134
- Nie, sme tu dobre.
- Oh, dobre...

455
00:41:56,723 --> 00:41:59,887
Takže kto bude o tom, o
čom to stále hovoríš?

456
00:42:00,059 --> 00:42:01,140
Family.

457
00:42:01,310 --> 00:42:04,394
No, ak je to rodina, nie je
to pekné tričko dosť dobré?

458
00:42:04,564 --> 00:42:05,850
Nie to nie je.

459
00:42:06,024 --> 00:42:07,981
- Nie pre Bennyho.
- Kto je Benny?

460
00:42:08,151 --> 00:42:09,517
- Tomov otec.
- Oh.

461
00:42:09,694 --> 00:42:12,983
- Myslíš Toma, svojho priateľa?
- Ale Sklapni. Nie je môj priateľ.

462
00:42:13,197 --> 00:42:15,610
- Mm-hm.
- Benny Tomov otec...

463
00:42:15,783 --> 00:42:18,116
... a staral sa o mňa,
keď som bol malý.

464
00:42:18,911 --> 00:42:21,870
Postará sa o teba, ako
si sa o mňa staral?

465
00:42:23,916 --> 00:42:25,373
Druh.

466
00:42:26,419 --> 00:42:28,126
Akosi?

467
00:42:33,509 --> 00:42:36,752
Keď som bol dieťa, môj otec,
nebol pre mňa a mojej matke.

468
00:42:36,929 --> 00:42:39,171
Keď som dostal dosť starý na to,
aby som bežal, utiekol som.

469
00:42:41,017 --> 00:42:43,225
A žil som na ulici na chvíľu.

470
00:42:45,646 --> 00:42:46,853
Ako ja?

471
00:42:48,775 --> 00:42:50,186
Áno, rovnako ako vy.

472
00:42:53,738 --> 00:42:54,979
Tu sa vrátila.

473
00:42:55,156 --> 00:42:57,819
- Ako to je?
- Oveľa lepšie.

474
00:42:57,992 --> 00:43:00,405
Vyskúšaj si to. Tu.

475
00:43:01,412 --> 00:43:03,028
- Vyskúšaj si to.
- Nechcem to skúsiť.

476
00:43:03,206 --> 00:43:05,619
- No tak, teraz. Presunúť.
- Chcem z tohto bujarého suseda...

477
00:43:05,792 --> 00:43:06,908
Dávaj si pozor na ústa.

478
00:43:08,711 --> 00:43:09,997
Je to elegantné.

479
00:43:10,171 --> 00:43:12,413
Áno, pozrite sa na vás. Vidíte, máte radi to.

480
00:43:12,590 --> 00:43:15,048
Zmena je dobrá. Poď.

481
00:43:18,096 --> 00:43:20,133
Pamätajte si, čo som vám
povedal o Benny, že?


482
00:43:20,306 --> 00:43:21,968
Ak začne klásť otázky?

483
00:43:22,141 --> 00:43:25,259
Nehovorte mu, na koho som pracoval,
a nehovorte mu o strýkovi.

484
00:43:25,436 --> 00:43:27,052
To je správne.

485
00:43:27,605 --> 00:43:29,016
Sakra.

486
00:43:29,190 --> 00:43:30,681
Poď sem.

487
00:43:32,735 --> 00:43:33,976
Aké je tvoje priezvisko?

488
00:43:34,153 --> 00:43:36,736
- Warren.
- Danny Warren z...?

489
00:43:36,906 --> 00:43:39,114
- Dorchester.
- Mm-hm. Akú ulicu?

490
00:43:41,160 --> 00:43:43,026
- Norfolk Avenue.
- Mm-hm.

491
00:43:43,996 --> 00:43:45,487
A čo rodičia?

492
00:43:47,166 --> 00:43:48,782
Nikdy som ich nestretol.

493
00:43:49,710 --> 00:43:52,168
Bol som v mnohých pestovateľských
domoch, ale nepracovali.

494
00:43:53,422 --> 00:43:54,833
To je správne.

495
00:43:56,509 --> 00:43:57,545
Pozrite sa...

496
00:43:58,719 --> 00:44:00,927
... Je mi jedno, aký je tvoj Benny s tebou.

497
00:44:02,348 --> 00:44:04,431
Nemožno mu byť dôveryhodný.

498
00:44:04,600 --> 00:44:06,717
Nie je tvoj priateľ.

499
00:44:07,103 --> 00:44:08,139
Zapamätaj si to.

500
00:44:10,565 --> 00:44:11,976
Poriadku.

501
00:44:12,775 --> 00:44:15,267
Teraz to opäť prejdeme.
Aké je tvoje priezvisko?

502
00:44:15,444 --> 00:44:17,686
- Danny Warren.
- Danny Warren, čo?

503
00:44:18,573 --> 00:44:21,065
- Odkiaľ si?
- Dorchester.

504
00:44:21,534 --> 00:44:25,619
Jeden z mojich najlepších priateľov,
ktorý vyrastal, dostal meno Danny.

505
00:44:25,788 --> 00:44:28,280
Zavolali sme ho "Danny Boy". Heh.

506
00:44:28,958 --> 00:44:30,494
Niekto vás niekedy zavolá?

507
00:44:31,043 --> 00:44:32,079
Nejakí ľudia.

508
00:44:32,253 --> 00:44:34,961
Chcem toastovať moju ženu.

509
00:44:35,131 --> 00:44:37,669
Na ďalších 45 rokov šťastia.

510
00:44:37,842 --> 00:44:40,255
- Všetko najlepšie, Mina.
- Všetko najlepšie k narodeninám krásavica.

511
00:44:40,428 --> 00:44:41,794
Ďakujem. Ďakujem.

512
00:44:45,850 --> 00:44:47,091
Whoo.

513
00:44:47,643 --> 00:44:51,387
- Čo počujem? Strieľať. Ha-ha.
- Ó, Ježišu. Ó, môj Bože.

514
00:44:51,564 --> 00:44:54,898
Spomínate si, ako sme
na to tancovali?

515
00:44:55,109 --> 00:44:56,099
Uh Oh.

516
00:44:56,319 --> 00:44:59,232
- Benny sa pohybuje.
- Ako Fred a Ginger.

517
00:44:59,405 --> 00:45:03,149
- Ale nie. Zima je unavená dnes večer, zlatko.
- Ale nie.

518
00:45:03,326 --> 00:45:06,034
No, Mary, to som ja a vy.

519
00:45:12,501 --> 00:45:15,118
- Veľa šťastia, dievča.
- Áno. Potrebujem to.

520
00:45:21,761 --> 00:45:24,720
Vyzeralo to roztržito.
Na čo myslíš?

521
00:45:26,432 --> 00:45:28,640
No, len...

522
00:45:29,101 --> 00:45:32,560
Len niečo, o čom som premýšľal
o posledných pár dňoch.

523
00:45:33,147 --> 00:45:35,264
- Čo?
- No, ja...

524
00:45:35,441 --> 00:45:39,902
Len si myslím, že je načase,
aby som pokračoval, viete?

525
00:45:40,363 --> 00:45:43,822
Chcem len urobiť niečo
s mojim životom.

526
00:45:45,243 --> 00:45:47,155
Pozrite sa na mňa, miláčik.

527
00:45:47,328 --> 00:45:49,035
Je to o Tomovi?

528
00:45:49,205 --> 00:45:50,696
Nie, nie je o ňom.

529
00:45:50,873 --> 00:45:52,830
Je to o mne.

530
00:45:53,000 --> 00:45:55,037
Oh, dobre, potom.

531
00:45:55,795 --> 00:45:58,287
No, to môže počkať až zajtra.

532
00:46:00,591 --> 00:46:03,504
Pretože dnes je o Mine.

533
00:46:03,678 --> 00:46:06,295
- Samozrejme. Mm-hm.
- Dobre?

534
00:46:06,472 --> 00:46:08,054
Poriadku.

535
00:46:17,817 --> 00:46:21,731
Nikdy som nemohla pochopiť, ako sa ľudia
môžu jednoducho vzdať svojich detí.

536
00:46:21,904 --> 00:46:23,816
Radšej sa tam vrátim k nemu.

537
00:46:25,241 --> 00:46:26,527
Ahoj kočka.

538
00:46:27,076 --> 00:46:30,410
- Mm. Červený zamat.
- To je dobré.

539
00:46:30,579 --> 00:46:32,195
- Všetko najlepšie mami.
- Ďakujem.

540
00:46:32,665 --> 00:46:34,497
Áno prosím.

541
00:46:34,667 --> 00:46:37,831
Mohla by si vziať Dannyho kus, mamu?
Dajte mi sekundu s Máriou?

542
00:46:38,254 --> 00:46:39,620
- Áno.
- Dobre, vďaka.

543
00:46:40,006 --> 00:46:41,417
Ďakujem.

544
00:46:44,885 --> 00:46:46,797
Dnes večer vyzeráš skutočne krásne.

545
00:46:46,971 --> 00:46:49,554
Takže, čo máte na mysli, Tom?

546
00:46:51,517 --> 00:46:52,803
- Dieťa.
- A čo on?

547
00:46:52,977 --> 00:46:55,185
- Vyčistí skutočne pekné.
- Mm-hm.

548
00:46:56,022 --> 00:46:59,390
- Danny Warren z Dorchester.
- Áno.

549
00:46:59,567 --> 00:47:02,605
Povedal mi Jamajskú planinu.
Takže som sa pýtal sám seba:

550
00:47:02,778 --> 00:47:06,692
"Prečo by dieťa z Jamajskej planiny
povedalo, že je z Dorchesteru?"

551
00:47:06,866 --> 00:47:07,982
Aký je váš názor?

552
00:47:08,159 --> 00:47:10,367
Potom som sa zdalo, že si
pamätám, nebola tam hit...

553
00:47:10,536 --> 00:47:12,823
... na bookmaker minulý
rok z Jamajskej planiny?

554
00:47:12,997 --> 00:47:14,408
- Aká bola posledné meno?
- Nepamätám sa.

555
00:47:14,582 --> 00:47:16,073
Miller.

556
00:47:16,250 --> 00:47:19,914
Funny. Spomínam si tiež na novinový príbeh,
ktorý spomína dieťa, ktoré prežilo.

557
00:47:20,087 --> 00:47:22,795
- Nerobte to o nás.
- Povedal si, že nie je žiadny chlapec.

558
00:47:22,965 --> 00:47:25,298
Áno, pretože nemám
deti, a to viete.

559
00:47:25,468 --> 00:47:27,084
- To nie je zmysel.
- Bol to pre mňa.

560
00:47:27,678 --> 00:47:28,964
- Uvidil ťa?
- Nie.

561
00:47:29,138 --> 00:47:30,720
- Videl si ho?
- Nie.

562
00:47:30,890 --> 00:47:34,474
Mária, existuje nejaký spôsob, ako to dieťa
môže spojiť túto rodinu s týmto hitom?

563
00:47:34,643 --> 00:47:37,181
- Nie.
- Radšej si dúfam, že nie.

564
00:47:38,314 --> 00:47:40,772
- Kde ste ho našli?
- Dnes večer to neurobím.

565
00:47:40,941 --> 00:47:43,729
A nerobím to tu.
Len ho nechajte z toho.

566
00:47:43,903 --> 00:47:45,735
Ako si myslíš, že starý muž
bude reagovať, keď to počuje?

567
00:47:45,905 --> 00:47:49,148
Možno by sme tam mali
ísť a povedať mu spolu.

568
00:47:50,534 --> 00:47:52,366
Chápeš, viete, ako miluje tajomstvá.

569
00:47:53,746 --> 00:47:55,988
Nepotrebujeme žiadne ďalšie problémy.

570
00:47:56,165 --> 00:47:58,157
Táto vec s dieťaťom...

571
00:47:58,334 --> 00:48:01,077
... mohlo by to byť
veľmi nebezpečné, Mary.

572
00:48:01,962 --> 00:48:04,124
- Ľudia zistia, kto...
- To sa nestane.

573
00:48:04,298 --> 00:48:08,008
- Čo keby sa starý muž nepáčil?
- Čo ak idem povedať svojmu otcovi...

574
00:48:08,177 --> 00:48:09,759
... nazval si ho "starý muž"?

575
00:48:10,763 --> 00:48:13,881
- Oh, Tom, čo robíš?
- Snažím sa ospravedlniť.

576
00:48:14,809 --> 00:48:17,643
- Prepáč.
- Mm-hm.

577
00:48:17,853 --> 00:48:19,890
Nechcem povedať nič o dieťati...

578
00:48:20,064 --> 00:48:22,602
... alebo jeho meno starému mužovi.

579
00:48:23,067 --> 00:48:25,104
Chcem nás späť tak, ako sme boli.

580
00:48:26,362 --> 00:48:28,604
Tom, nemôžem s tebou urobiť, dobre?

581
00:48:29,073 --> 00:48:31,110
Poď sem, poď sem.

582
00:48:32,493 --> 00:48:35,907
Povedz mi, že ma nemiluješ.

583
00:48:36,664 --> 00:48:38,656
Už toľko rokov.

584
00:48:39,458 --> 00:48:42,292
A tá dievčina nikdy prestala milovať vás.

585
00:48:45,339 --> 00:48:48,628
- Už nie som to dievča.
- Čo to znamená?

586
00:48:48,801 --> 00:48:51,635
Znamená to, že by som mal
pravdepodobne dostať Dannyho domov.

587
00:48:51,804 --> 00:48:53,215
Musíte si odpočinúť.

588
00:48:53,848 --> 00:48:55,214
Zajtra máme veľkú prácu.

589
00:49:06,485 --> 00:49:08,147
Dobré ráno.

590
00:49:08,320 --> 00:49:09,652
Ty hladný?

591
00:49:10,364 --> 00:49:11,400
Obilnín.

592
00:49:25,004 --> 00:49:26,916
Povedal, že by som mohol
prísť kedykoľvek chcem.

593
00:49:27,131 --> 00:49:29,464
- Hm?
- Benny.

594
00:49:31,552 --> 00:49:32,668
A čo on?

595
00:49:32,845 --> 00:49:35,337
Povedal, že by som mohol
prísť kedykoľvek chcem.

596
00:49:38,476 --> 00:49:40,718
Danny, pozri, ja, uh...

597
00:49:40,895 --> 00:49:44,639
Viete, že peniaze, ktoré ste našli
v mojom šatníku? S pištoľami?

598
00:49:44,815 --> 00:49:46,977
Ak sa niečo stane...

599
00:49:47,985 --> 00:49:50,227
Chcem, aby si to mala, dobre?
Je to tvoje.

600
00:49:50,404 --> 00:49:51,986
Poriadku. O čom to rozprávaš?

601
00:49:52,156 --> 00:49:54,318
Len... chcem, aby si
bola pripravená, dobre?

602
00:49:54,492 --> 00:49:58,361
Viete, odkiaľ sme. Ak zostanete
pripravený, nemusíte sa pripravovať, nie?

603
00:49:59,079 --> 00:50:01,366
Tieto peniaze sú vašou slobodou.

604
00:50:02,374 --> 00:50:03,785
V poriadku?

605
00:50:06,837 --> 00:50:09,955
Chcem, aby si ty peniaze
vzal a chcem, aby si bežal.

606
00:50:10,132 --> 00:50:12,920
Chcem, aby ste bežali čo najrýchlejšie.

607
00:50:13,093 --> 00:50:16,632
Chcem, aby si ti kúpil skutočne pekný život.

608
00:50:17,556 --> 00:50:19,047
V poriadku?

609
00:50:19,517 --> 00:50:20,678
Sľúb mi to.

610
00:50:22,269 --> 00:50:23,805
Sľúb mi.

611
00:50:25,564 --> 00:50:27,100
Sľubujem.

612
00:50:27,691 --> 00:50:29,182
Poriadku.

613
00:50:29,944 --> 00:50:31,901
Choďte a jedzte.

614
00:51:43,350 --> 00:51:46,093
- Prečo si mi to nepovedal?
- Čo?

615
00:51:46,729 --> 00:51:49,187
Pop hovorí, že
hovoríte o opustení.

616
00:51:50,524 --> 00:51:53,642
- Je to kvôli mne?
- Nie, nie kvôli tebe.

617
00:51:53,819 --> 00:51:57,278
Tak prečo si mi to nepovedal?
Len si odišiel do dôchodku?

618
00:51:57,448 --> 00:51:58,484
A potom čo?

619
00:51:58,657 --> 00:52:00,740
Otvorte s dieťaťom
posteľ a raňajky?

620
00:52:01,702 --> 00:52:03,989
Toto nie je život, ktorý
si jednoducho vyberiete.

621
00:52:04,413 --> 00:52:05,529
Mary, viete to.

622
00:52:06,874 --> 00:52:09,366
Starý muž vám nedovolí
odtiaľto odísť.

623
00:52:09,543 --> 00:52:12,377
Okrem toho viete príliš veľa.
Bolo by to záväzok.

624
00:52:14,340 --> 00:52:16,957
On vám hovorí, čo chcete počuť.
Vždy má.

625
00:52:17,134 --> 00:52:19,046
Čo to robíte predstierať,
že nerozumiete?

626
00:52:23,766 --> 00:52:25,348
Zobudiť sa.

627
00:52:26,060 --> 00:52:27,176
Nikto neopustí.

628
00:55:23,320 --> 00:55:24,356
Kde je Luka?

629
00:55:25,364 --> 00:55:26,605
Zlá odpoveď.

630
00:55:38,335 --> 00:55:40,952
- Som v poriadku.
- Pomaly, Mary.

631
00:55:42,840 --> 00:55:43,876
Len by ste sa spomalili?

632
00:55:44,049 --> 00:55:46,041
- Došľaka.
- Zastav.

633
00:55:46,218 --> 00:55:49,302
Už nie som vašou zodpovednosťou, dobre?

634
00:56:00,023 --> 00:56:03,061
Máme ich, Pop. Správa bola doručená.

635
00:56:03,569 --> 00:56:05,401
- Kde je Mária?
- Urobila hit, ale...

636
00:56:05,571 --> 00:56:07,187
- Vzala si hit?
- Áno. Je v pohode.

637
00:56:07,364 --> 00:56:09,276
No, kde to sakra je ona?

638
00:56:09,783 --> 00:56:12,275
- Nechcela pomoc.
- Nechcela tvoju pomoc.

639
00:56:12,452 --> 00:56:16,696
- Nebol pre mňa, teraz by bola mŕtva.
- Keby ti to nebolo, bola by tu.

640
00:56:16,874 --> 00:56:18,285
- Nechcem ju stratiť.
- Myslíš, že chcem, aby odišla?

641
00:56:18,458 --> 00:56:20,541
- Neviem, čo chceš.
- No, nemám.

642
00:56:21,879 --> 00:56:24,371
To je dôvod, prečo musíš
vedieť o dieťati.

643
00:56:25,299 --> 00:56:27,541
A čo dieťa?

644
00:57:01,710 --> 00:57:03,793
- Čo sa deje?
- Nič.

645
00:57:06,089 --> 00:57:07,125
Len škrípanie.

646
00:57:07,716 --> 00:57:09,127
Je to v poriadku, miláčik.

647
00:57:09,301 --> 00:57:10,917
Je to len škrábanie, dobre?

648
00:57:11,094 --> 00:57:12,835
- Ste v poriadku?
- Choď späť do postele. To je v poriadku.

649
00:57:13,013 --> 00:57:14,220
Choď späť do postele.

650
00:57:14,389 --> 00:57:17,382
Potrebujem len minútu, dobre?

651
00:57:20,187 --> 00:57:22,930
Mary. Čo potrebuješ?
Môžem vám niečo?

652
00:57:23,148 --> 00:57:25,811
Oh, uh... Musím len
položiť a zatvoriť oči...

653
00:57:25,984 --> 00:57:28,476
... pár minút, zlatko.
To je všetko.

654
00:57:32,032 --> 00:57:34,445
Keď budeš lepšia, ideme, však?

655
00:57:35,160 --> 00:57:36,446
Dostaneme sa odtiaľto?

656
00:57:38,538 --> 00:57:40,746
Choď niekam ďaleko, ako si povedal?

657
00:57:46,755 --> 00:57:48,121
Tom mal pravdu.

658
00:57:49,925 --> 00:57:51,712
Nikdy ma nedovolí ísť.

659
00:57:53,261 --> 00:57:56,095
- Skúsil som.
- Skús to znova. To sú kecy, Mary.

660
00:58:01,436 --> 00:58:02,847
Skúsil som.

661
00:59:19,014 --> 00:59:20,596
Danny?

662
00:59:31,943 --> 00:59:33,525
Danny?

663
01:00:15,320 --> 01:00:16,436
Som tu, aby som videl Bennyho.

664
01:00:17,447 --> 01:00:19,939
Tu vidíš Bennyho?
Kto sakra ste?

665
01:00:20,117 --> 01:00:21,608
Danny.

666
01:00:21,785 --> 01:00:24,118
- Priateľka Márie.
- Dobre. Počkaj, chlape.

667
01:00:27,332 --> 01:00:28,368
Jo.

668
01:00:30,085 --> 01:00:32,623
Dostal som toto dieťa a videl som Bennyho.
Povedal, že je priateľkou Márie.

669
01:00:32,796 --> 01:00:34,537
Meno je Danny.

670
01:00:36,049 --> 01:00:38,086
- Áno.
- Povedzte mu, že je to Danny Boy.

671
01:00:38,260 --> 01:00:40,047
Danny Boy.

672
01:00:40,512 --> 01:00:41,844
Jo. Nie, je sám.

673
01:00:42,764 --> 01:00:43,800
Dobre.

674
01:00:44,432 --> 01:00:45,968
Pokračujte.

675
01:01:29,352 --> 01:01:30,433
Danny Boy.

676
01:01:32,272 --> 01:01:33,604
Kde je Mária?

677
01:01:34,191 --> 01:01:35,272
Bol som sám.

678
01:01:35,692 --> 01:01:38,275
Ako sa má? Tom hovorí, že bola zranená.

679
01:01:39,988 --> 01:01:41,354
Bude v poriadku.

680
01:01:41,907 --> 01:01:43,614
To je dobré.

681
01:01:44,784 --> 01:01:46,150
Niečo na vašej mysli?

682
01:01:51,833 --> 01:01:52,869
Danny?

683
01:01:57,005 --> 01:01:58,121
Musíš ju nechať ísť.

684
01:01:59,299 --> 01:02:00,790
Hmm.

685
01:02:01,509 --> 01:02:05,002
A viem, že Tom povedal,
že nikdy nebudeš, ale...

686
01:02:07,182 --> 01:02:08,718
...musíš.

687
01:02:08,892 --> 01:02:11,885
Danny, toto sú rodinné záležitosti.

688
01:02:12,562 --> 01:02:16,852
Lepšie je vyhnúť tomu, aby
ste sa niečo zmiešali...

689
01:02:17,025 --> 01:02:19,893
-... nerozumiete.
- Chápem dobre.

690
01:02:21,154 --> 01:02:22,520
V poriadku?

691
01:02:22,697 --> 01:02:24,279
Chcem povedať, nie som, ako...

692
01:02:24,449 --> 01:02:26,907
... hlúpy alebo nič.

693
01:02:27,577 --> 01:02:31,161
No, teraz, keď viem, že
nie si hlúpy alebo nič...

694
01:02:31,581 --> 01:02:33,163
... to je to, čo urobíte.

695
01:02:34,167 --> 01:02:37,080
Chystáš sa vrátiť domov
a povedať Márii...

696
01:02:37,462 --> 01:02:39,169
... že by som ju rád videl.

697
01:02:40,257 --> 01:02:42,214
A ak je zranená...

698
01:02:42,384 --> 01:02:45,502
... zabezpečíme, aby dostala
správnu lekársku starostlivosť.

699
01:02:47,973 --> 01:02:49,214
Nemyslím si to.

700
01:02:50,684 --> 01:02:51,720
Ó, nie?

701
01:02:54,020 --> 01:02:55,306
Nie.

702
01:02:56,648 --> 01:02:58,139
Ja nemám.

703
01:02:59,442 --> 01:03:00,478
Huh.

704
01:03:00,694 --> 01:03:02,856
Už pre teba nepracuje.

705
01:03:04,281 --> 01:03:05,442
Ste odvážny chlapec.

706
01:03:07,200 --> 01:03:08,236
Vidím, že.

707
01:03:09,869 --> 01:03:11,326
Ale urobíte chybu.

708
01:03:15,000 --> 01:03:16,912
Poviem vám príbeh, Danny.

709
01:03:19,004 --> 01:03:21,838
Pozrime sa.
Myslím, že to bolo asi pred rokom.

710
01:03:22,007 --> 01:03:25,091
Poslala som Mary na
zmluvu na Jamajke.

711
01:03:26,428 --> 01:03:29,421
Táto konkrétna známka bola kniha...

712
01:03:29,597 --> 01:03:32,180
... ktorý dlhoval za viac ako 100 000 dolárov.

713
01:03:35,687 --> 01:03:38,600
Marcus Miller.

714
01:03:39,816 --> 01:03:43,856
- Klamete.
- Mary ťa nenašla, Danny Miller.

715
01:03:45,905 --> 01:03:47,021
Nasledovala vás.

716
01:03:47,198 --> 01:03:48,405
- Klamete.
- Naozaj?

717
01:03:49,117 --> 01:03:51,530
Nič z toho nezná známe?

718
01:03:54,289 --> 01:03:55,825
Myslel som si.

719
01:03:56,458 --> 01:03:59,417
Si rozrušený. Je to pochopiteľné.

720
01:04:00,879 --> 01:04:03,041
Ale dať zbraň dole.

721
01:04:09,637 --> 01:04:13,221
Teraz ho môžete dať na zem...

722
01:04:14,351 --> 01:04:16,968
... alebo môžem prísť a vziať si to od teba.

723
01:04:20,190 --> 01:04:23,228
To je v poriadku. Rozumiem.

724
01:04:24,402 --> 01:04:27,019
Milujem aj Máriu. Všetci milujeme Máriu.

725
01:04:27,697 --> 01:04:29,859
Ale ona nie je tá, o ktorej si myslíte, že je.

726
01:04:31,993 --> 01:04:34,656
Ona sa stará len o teba...

727
01:04:34,829 --> 01:04:36,320
... pretože sa cíti vinná.

728
01:04:38,875 --> 01:04:40,582
A prečo by nemala?

729
01:04:41,294 --> 01:04:43,035
Vytvorila si sirota.

730
01:05:02,107 --> 01:05:03,188
Hej.

731
01:05:03,358 --> 01:05:05,941
- Všetko bude...
- Nech ide.

732
01:05:09,447 --> 01:05:11,029
Choď do auta.

733
01:05:12,242 --> 01:05:13,733
Go.

734
01:05:18,498 --> 01:05:20,740
Tom hovorí, že si bol zranený.

735
01:05:21,501 --> 01:05:23,868
- Vyzeráš dobre.
- Zložte zbraň.

736
01:05:36,558 --> 01:05:38,345
Danny a ja sme odtiaľto.

737
01:05:39,352 --> 01:05:40,638
Tak vidím.

738
01:05:40,812 --> 01:05:42,644
Áno, môj dlh voči tebe je zaplatený.

739
01:05:43,189 --> 01:05:44,771
Váš dlh?

740
01:05:45,775 --> 01:05:48,233
Starala som sa o teba. Dala vám rodinu.

741
01:05:48,403 --> 01:05:51,362
- Bol ťa ako otec.
- To je to, čo si povedal sám?

742
01:05:51,531 --> 01:05:53,272
Naučil som sa prežiť.

743
01:05:53,450 --> 01:05:56,534
Áno, je čas, aby som
sa teraz presunul.

744
01:05:59,289 --> 01:06:01,372
Mary, hej, zlatko.

745
01:06:01,958 --> 01:06:04,621
Robíte blázon. Prestaň.

746
01:06:05,378 --> 01:06:07,540
Ty vieš ako veľmi ťa milujem.

747
01:06:09,424 --> 01:06:10,835
No, ak ma miluješ...

748
01:06:11,676 --> 01:06:13,087
... Benny, nech ma ísť.

749
01:06:14,762 --> 01:06:16,219
Prosím nechaj ma ísť.

750
01:06:19,976 --> 01:06:21,012
Nie.

751
01:06:23,938 --> 01:06:25,679
Vy nevďačná suka.

752
01:06:27,525 --> 01:06:29,016
Dlh?

753
01:06:29,861 --> 01:06:31,227
Nevieš mi dlh.

754
01:06:33,072 --> 01:06:34,904
Vlastním ťa.

755
01:06:35,783 --> 01:06:37,740
A nikam nejdete.

756
01:06:38,870 --> 01:06:41,863
Budeš zostať v rodine
a pracovať pre mňa.

757
01:06:43,041 --> 01:06:47,331
A budete trénovať Danny
pracovať pre rodinu...

758
01:06:47,504 --> 01:06:49,712
... rovnako ako som ťa vycvičil.

759
01:06:50,798 --> 01:06:52,505
Ak opustíte...

760
01:06:53,092 --> 01:06:56,210
... nájdeme vás a chlapa.

761
01:06:56,930 --> 01:06:58,512
Takže vidíš?

762
01:06:59,224 --> 01:07:01,261
Nepôjdeš nikam.

763
01:07:03,811 --> 01:07:05,177
Teraz...

764
01:07:06,105 --> 01:07:07,812
...pozri sa na mňa...

765
01:07:08,399 --> 01:07:10,436
... a povedz mi, že rozumieš.

766
01:07:16,241 --> 01:07:17,777
Mary...

767
01:07:18,910 --> 01:07:21,243
... Potrebujem, aby si sa na mňa pozrel...

768
01:07:21,412 --> 01:07:23,904
... a povedz mi, že rozumieš.

769
01:07:29,963 --> 01:07:31,249
Rozumiem.

770
01:08:20,722 --> 01:08:22,304
Samozrejme.

771
01:08:37,155 --> 01:08:39,021
- Kde je on?
- V jeho kancelárii.

772
01:08:39,657 --> 01:08:41,649
- Policajti ešte vedia?
- Ešte nie.

773
01:08:41,826 --> 01:08:44,489
Uzavrite toto miesto. Žiadne hovory nie.

774
01:08:45,330 --> 01:08:47,538
- Nikto sa nikomu nehovorí.
- To máš, Tom.

775
01:08:55,965 --> 01:08:58,332
- Dajte mi ešte jednu.
- Všetci vonku.

776
01:09:13,775 --> 01:09:15,357
- Tom.
- Teraz nie.

777
01:09:15,526 --> 01:09:18,690
Prepáčte, šéfe, ale myslím,
že to budete chcieť počuť.

778
01:09:18,863 --> 01:09:20,229
Jerome.

779
01:09:20,406 --> 01:09:21,897
Príďte tu.

780
01:09:24,994 --> 01:09:26,906
Povedz mu, čo si videl.

781
01:09:27,580 --> 01:09:29,492
- Dieťa.
- Čo dieťa?

782
01:09:29,666 --> 01:09:30,782
Jeden z chlapcov strýka.

783
01:09:31,334 --> 01:09:34,418
Bol som vonku, vyložil
posledný z kontajnerov...

784
01:09:34,587 --> 01:09:37,421
... a videl som, že toto
dieťa prišlo do skladu.

785
01:09:37,590 --> 01:09:39,001
Hovoril s Rickom a Mauricom.

786
01:09:39,175 --> 01:09:41,462
Maurice zavolal a
nechal ho prísť hore.

787
01:09:41,844 --> 01:09:43,255
A ďalej?

788
01:09:43,429 --> 01:09:46,422
Asi po 10 minútach zrazu
vidím toto dieťa...

789
01:09:46,599 --> 01:09:49,216
... prišiel behať, ako
by miesto bolo v ohni.

790
01:09:49,394 --> 01:09:50,805
Si si istý?

791
01:09:50,978 --> 01:09:52,094
Jo.

792
01:09:52,271 --> 01:09:54,433
Jeden zbraň na mňa.

793
01:09:59,570 --> 01:10:01,027
A bol sám?

794
01:10:01,197 --> 01:10:03,484
Áno, pokiaľ to môžem povedať.

795
01:10:04,075 --> 01:10:05,566
Áno, dobre.

796
01:10:53,791 --> 01:10:55,202
Hej.

797
01:11:00,965 --> 01:11:03,423
Takže je pravda, čo povedal Benny?

798
01:11:05,052 --> 01:11:06,634
O mojom otcovi.

799
01:11:06,804 --> 01:11:08,261
Danny...

800
01:11:08,723 --> 01:11:11,056
... nie je na chvíľu...

801
01:11:11,476 --> 01:11:15,891
... v mojom živote, že nemám ľútosť,
že som zasiahla svojho otca.

802
01:11:16,063 --> 01:11:19,397
Mama opustila toho kurča,
keď mi bolo 7 rokov.

803
01:11:21,569 --> 01:11:24,437
Jediná vec, na ktorú
zabudla, bola mňa.

804
01:11:26,449 --> 01:11:27,815
Zabudla ma vziať.

805
01:11:32,663 --> 01:11:34,871
Ale povedal, že sa o mňa
staráte iba z viny.

806
01:11:35,041 --> 01:11:36,782
Nie, to nie je pravda.

807
01:11:41,589 --> 01:11:44,502
Dobre, možno to bolo na začiatku.

808
01:11:44,675 --> 01:11:46,086
Ale teraz to nie je.

809
01:11:46,719 --> 01:11:48,005
Klamal si mi.

810
01:11:49,305 --> 01:11:51,046
Myslím, že sa o mňa nestaráš.

811
01:11:51,224 --> 01:11:52,510
- Áno.
- Nie, nie.

812
01:11:52,683 --> 01:11:54,675
Danny, ja. Mám o teba starosti, dobre?

813
01:11:54,852 --> 01:11:56,309
Preto som vás našiel.

814
01:11:58,022 --> 01:11:59,388
Ako?

815
01:12:03,110 --> 01:12:04,726
Ako si ma našiel?

816
01:12:04,904 --> 01:12:07,897
Fotografia z vášho domu...

817
01:12:08,324 --> 01:12:10,236
... od toho dňa.

818
01:12:14,539 --> 01:12:16,576
Videl som ťa tiež.

819
01:12:22,255 --> 01:12:23,541
Tak som sa pýtal...

820
01:12:23,714 --> 01:12:26,502
... a nakoniec som zistil, že si
bol jedným z chlapcov strýka.

821
01:12:30,888 --> 01:12:32,880
Tak som sa začal pozerať na teba.

822
01:12:34,809 --> 01:12:38,018
Nevedel som, ako sa k
tebe blíži, takže...

823
01:12:38,938 --> 01:12:40,975
... ten deň, keď som ťa videl v...

824
01:12:41,148 --> 01:12:43,686
V uličke bolí...

825
01:12:46,946 --> 01:12:49,780
Chápem, či ma nenávidíš, Danny.

826
01:12:51,534 --> 01:12:53,901
Dokážem pochopiť, či ma chcete mŕtvym.

827
01:12:55,788 --> 01:12:57,654
Ale prídu za tebou.

828
01:13:01,043 --> 01:13:02,955
Budú po tebe.

829
01:13:03,838 --> 01:13:06,797
Musíš to opraviť, dobre?

830
01:13:07,550 --> 01:13:09,758
Musíme ísť. Poď.

831
01:13:16,517 --> 01:13:17,974
Dobre. Zostaňte v aute.

832
01:13:18,144 --> 01:13:20,181
Ak uvidíte niekoho,
trikrát zasiahnite.

833
01:13:20,354 --> 01:13:21,561
- Mám to?
- Mám to.

834
01:13:22,148 --> 01:13:23,605
Vráťte sa späť.

835
01:14:09,779 --> 01:14:11,145
Do riti!

836
01:14:36,597 --> 01:14:39,010
- Kam ideš?
- Hej! Daj mi ruky.

837
01:14:39,183 --> 01:14:41,391
- Pokojný. Ukľudni sa.
- Mary!

838
01:14:43,646 --> 01:14:44,682
Mám toho dieťa.

839
01:14:44,855 --> 01:14:46,471
Hovorí, že nás očakáva.

840
01:14:46,649 --> 01:14:47,810
Som si istá, že je.

841
01:14:47,984 --> 01:14:50,818
Prineste ho sem. Máme to, čo chce.

842
01:14:51,445 --> 01:14:53,311
Nech ju príde ho dostať.

843
01:15:10,798 --> 01:15:13,290
Čo mám ťažko veriť...

844
01:15:13,801 --> 01:15:16,009
... vstúpil si sem...

845
01:15:16,178 --> 01:15:17,510
... a zabili ho sám.

846
01:15:20,057 --> 01:15:21,673
Pozri sa na mňa!

847
01:15:23,394 --> 01:15:25,807
Nezabili som svojho starého muža.

848
01:15:27,648 --> 01:15:30,561
- Ty pekne.
- Áno.

849
01:15:30,735 --> 01:15:33,227
Bojím sa toho.

850
01:15:33,404 --> 01:15:35,066
Vezmi ho hore.

851
01:15:35,239 --> 01:15:37,322
Uistite sa, že tam zostane.

852
01:15:38,951 --> 01:15:40,362
Poďme, dieťa.

853
01:15:40,536 --> 01:15:42,869
- Stále prichádza za mňa.
- Poď.

854
01:15:43,039 --> 01:15:44,996
- Stále prichádza za mňa.
- Presuňte sa. Zmlkni.

855
01:15:52,339 --> 01:15:53,580
Sakra.

856
01:15:58,512 --> 01:16:01,630
Tom, tá fena sa správa, ako keby
skončila, stratila svoju mŕtvu myseľ.

857
01:16:01,807 --> 01:16:05,266
Chcem každého človeka, ktorý máme
pri každom vchode do tohto miesta.

858
01:16:08,856 --> 01:16:10,267
Poďme! Poďme!

859
01:19:33,185 --> 01:19:34,551
Mary.

860
01:19:37,398 --> 01:19:38,934
Naozaj si to posral.

861
01:20:01,422 --> 01:20:03,129
Kde je on?

862
01:20:10,556 --> 01:20:12,013
Ste v poriadku?

863
01:20:13,017 --> 01:20:14,849
Zabili ste strýka.

864
01:20:15,019 --> 01:20:19,389
Pýtal som sa sám seba: "Prečo
by si urobil niečo tak hlúpe?"

865
01:20:24,194 --> 01:20:27,437
Tom, odchádzam
odtiaľto a beriem ho.

866
01:20:27,614 --> 01:20:28,855
Nemôžem to nechať.

867
01:20:31,410 --> 01:20:32,651
Poď, Tom.

868
01:20:32,828 --> 01:20:34,285
Nič neurobil.

869
01:20:35,039 --> 01:20:36,621
Nech ide.

870
01:20:37,207 --> 01:20:39,620
Môžeme to vyriešiť bez toho, že by sme to dieťa ublížili.

871
01:20:41,879 --> 01:20:43,461
Danny.

872
01:20:44,173 --> 01:20:46,460
Chcem, aby si vstala
a vybehla von...

873
01:20:46,633 --> 01:20:48,750
- Nie bez teba.
- Nechcem to, chlape. Zostaňte tam, kde ste.

874
01:20:48,927 --> 01:20:50,839
Povedal som, vstať a ísť.

875
01:20:51,722 --> 01:20:53,384
- Choď!
- Posaď sa!

876
01:20:54,141 --> 01:20:57,054
- Urobím to. Prisahám, budem.
- Nie, nebudete, Tom.

877
01:20:57,227 --> 01:20:58,593
Vy a ja obaja vieme, že nemôžete.

878
01:21:00,814 --> 01:21:02,225
Počúvaj ma.

879
01:21:02,399 --> 01:21:04,516
Potrebujem, aby si ma počul.
Jednoducho to poviem len raz.

880
01:21:05,027 --> 01:21:07,644
Chystám sa odtiaľto,
nájdem Dannyho...

881
01:21:07,821 --> 01:21:10,188
... a odchádzam.
Nikdy sa nevrátim.

882
01:21:10,366 --> 01:21:13,154
Takže ak ma chceš
zastaviť, musíš ma zabiť.

883
01:21:13,327 --> 01:21:15,319
Ak to nebolo pre túto rodinu...

884
01:21:15,496 --> 01:21:16,907
... vaša rodina, Mária...

885
01:21:17,081 --> 01:21:19,164
... starý človek vás
odvedie z ulíc...

886
01:21:19,333 --> 01:21:22,542
... ty by si bol žeriav, ktorý
by si mal zaobchádzať s taxikou.

887
01:21:22,711 --> 01:21:25,374
Novinky flash, Mary:
nie je materinský typ.

888
01:21:27,883 --> 01:21:29,499
Ste patetický.

889
01:21:32,304 --> 01:21:34,421
Nevráť sa na mňa.

890
01:21:35,307 --> 01:21:37,299
Neodchádzaj odo mňa.

891
01:21:39,019 --> 01:21:40,635
Ja ťa odhodím, Mary!

892
01:21:53,534 --> 01:21:54,775
Novinky flash, kretén:

893
01:21:55,869 --> 01:21:57,781
Som materinský typ.

894
01:22:17,808 --> 01:22:19,219
Danny?

895
01:22:23,313 --> 01:22:24,804
Danny?

896
01:22:29,653 --> 01:22:31,189
Danny!

897
01:22:34,158 --> 01:22:35,569
Danny!

898
01:22:36,326 --> 01:22:38,488
Danny!

899
01:22:50,174 --> 01:22:51,631
Danny...

900
01:24:02,412 --> 01:24:05,951
- Čo sa sakra stalo dverám?
- Urobil som to tým, že si zachránil zadok.

901
01:24:06,124 --> 01:24:09,208
- Dobre, zobral si tvoj sakra.
- Hej, tvoje ústa.

902
01:24:13,340 --> 01:24:15,423
Takže kam ideme?

903
01:24:15,592 --> 01:24:17,299
Kdekoľvek chceš, zlatko.

904
01:24:17,469 --> 01:24:19,552
Ako asi niekde teplé a pekné?

905
01:24:19,972 --> 01:24:22,089
Teraz sa mi to páči.

906
01:24:22,266 --> 01:24:23,848
Poďme na to. Heh.

907
01:24:24,184 --> 01:24:25,470
Pripútať sa.

908
01:24:25,894 --> 01:24:27,226
Spúšťate.

909
01:24:27,396 --> 01:24:30,230
- Nemáte ani zatracené dvere.
- Hej, tvoje ústa.

910
01:24:30,399 --> 01:24:32,061
Budem si zobrať tvoje pery.

911
01:24:33,402 --> 01:24:34,984
Poďme odtiaľto preč.

911
01:24:35,305 --> 01:24:41,524
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/66qym
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.