Vietnamese - Polish subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:00,054 --> 00:00:08,054
Translator: Fire Hunter
facebook.com/tranbaochaut34

2
00:00:10,000 --> 00:00:16,074
Zareklamuj swój produkt lub Firmę

3
00:00:29,029 --> 00:00:34,126
MUNE
VỆ BINH MẶT TRĂNG

4
00:00:35,467 --> 00:00:36,760
Sách cổ kể rằng

5
00:00:36,794 --> 00:00:38,394
Từ thuở khai thiên lập địa,

6
00:00:38,419 --> 00:00:40,494
thế giới của chúng ta không có ánh sáng.

7
00:00:41,367 --> 00:00:43,237
Cần những người siêu mạnh

8
00:00:43,262 --> 00:00:46,339
để có thể đưa mặt trời xuống
hành tinh nhỏ bé của chúng ta.

9
00:00:49,515 --> 00:00:50,948
Vệ binh Mặt trời điều tiết lại bốn mùa

10
00:00:50,973 --> 00:00:52,554
và canh giác nông vụ.

11
00:00:52,579 --> 00:00:54,270
Mấy việc kiểu thế đó!

12
00:00:55,526 --> 00:00:56,666
Còn Mặt trăng

13
00:00:56,691 --> 00:00:58,397
thì được đem về từ Thế giới Giấc mơ,

14
00:00:58,422 --> 00:01:00,082
Bởi Vệ binh Mặt trăng đời đầu tiên.

15
00:01:03,099 --> 00:01:04,173
Thực ra,

16
00:01:04,198 --> 00:01:06,293
ông chính là người đã
đem giấc mơ đến cho chúng ta.

17
00:01:09,143 --> 00:01:10,182
Và đó là cách

18
00:01:10,207 --> 00:01:11,932
mà sự cân bằng được tạo nên,

19
00:01:11,957 --> 00:01:13,624
giữa Ban ngày và Ban đêm.

20
00:01:51,483 --> 00:01:52,483
Sohone!

21
00:01:55,737 --> 00:01:56,937
Chào các quý cô!

22
00:01:58,279 --> 00:01:59,479
Khỏe cả chứ?

23
00:02:00,296 --> 00:02:01,296
Aaaah!

24
00:02:02,548 --> 00:02:04,257
Mai là một ngày quan trọng phải không?

25
00:02:04,282 --> 00:02:05,694
Đoán thử xem ai

26
00:02:05,719 --> 00:02:07,531
sẽ là Vệ binh Mặt trời kế tiếp đi.

27
00:02:07,556 --> 00:02:09,015
Sohone!

28
00:02:10,054 --> 00:02:11,321
Đúng rồi đó!

29
00:02:12,610 --> 00:02:13,997
Yaaaaaah!

30
00:02:28,290 --> 00:02:29,290
Glim! (Nến)

31
00:02:29,314 --> 00:02:30,787
Ta biết con định làm trò gì.

32
00:02:30,812 --> 00:02:32,660
Và ta cấm con đừng hòng nghĩ tới chuyện đó.

33
00:02:32,685 --> 00:02:34,983
Con sẽ không được tới
buổi đăng quang với vẩn đó.

34
00:02:35,008 --> 00:02:36,083
Cha nói sao cũng được.

35
00:02:36,117 --> 00:02:37,657
Đó không phải là việc của con
và nó quá nguy hiểm.

36
00:02:37,761 --> 00:02:39,214
Ta đã nói với con cả triệu lần rồi.

37
00:02:39,268 --> 00:02:40,761
Nhưng không, không, không, không, không.

38
00:02:40,821 --> 00:02:42,634
Sao con không nghe cây nến già này hả?

39
00:02:42,659 --> 00:02:43,744
Cô nương à,

40
00:02:43,769 --> 00:02:46,362
vì cây nến già này hiểu biết hơn con.

41
00:02:46,747 --> 00:02:49,103
Con biết con không thể đứng dưới Mặt trời được.

42
00:02:49,128 --> 00:02:50,534
Lần trước con lẻn ra ngoài,

43
00:02:50,559 --> 00:02:52,269
Tay con nỏng chảy xuống tới chân.

44
00:02:52,294 --> 00:02:52,810
Đúng!

45
00:02:52,835 --> 00:02:55,059
Ta sẽ không dành cả đời
để chỉnh sửa lại cho con đâu.

46
00:02:55,084 --> 00:02:56,013
Tất nhiên.

47
00:02:56,038 --> 00:02:57,445
Con muốn kết thúc như mẹ con hả?

48
00:02:57,470 --> 00:02:59,797
Bà ấy cũng muốn thấy thế giới.

49
00:03:00,480 --> 00:03:03,786
Ôi, Ursula, người vợ tội nghiệp của anh!

50
00:03:03,811 --> 00:03:05,564
Sao em lại đi ra ngoài nhổ cà rốt

51
00:03:05,589 --> 00:03:07,083
trong một ngày cực nóng

52
00:03:07,108 --> 00:03:08,129
lúc 3 giờ chiều vậy?

53
00:03:08,154 --> 00:03:10,717
Anh đã bảo là cánh đồng không an toàn mà.

54
00:03:10,742 --> 00:03:12,794
Aaaa! Màn đêm sắp buông xuống.

55
00:03:12,819 --> 00:03:13,881
Nhanh lên giường

56
00:03:13,906 --> 00:03:15,700
và kiếm chuyện gì đó để mơ đi.

57
00:03:15,725 --> 00:03:17,467
Nếu để ta bắt gặp con trốn đi

58
00:03:17,492 --> 00:03:18,921
thì con sẽ gặp rắc rối lớn đó,

59
00:03:18,946 --> 00:03:19,952
- Cô nương!
- Cô nương!

60
00:03:19,983 --> 00:03:21,380
Con làm cha giận sôi người,

61
00:03:21,434 --> 00:03:23,379
sự tan chảy làm ta nhăn nhó.

62
00:03:23,404 --> 00:03:25,204
Kết thúc cuộc

63
00:03:25,229 --> 00:03:26,344
nói

64
00:03:26,369 --> 00:03:27,369
chuyện.

65
00:03:27,531 --> 00:03:28,531
Ha!

66
00:04:10,636 --> 00:04:12,370
Các bạn của tôi!

67
00:04:13,003 --> 00:04:15,229
Như các bạn đã biết,

68
00:04:15,254 --> 00:04:16,943
ngày mai tôi sẽ được phong làm

69
00:04:16,968 --> 00:04:19,837
Vệ binh Mặt trăng mới.

70
00:04:20,257 --> 00:04:20,777
Ôi!

71
00:04:21,110 --> 00:04:23,196
Buổi lễ sẽ là khoảnh khắc lịch sử,

72
00:04:23,276 --> 00:04:25,311
đối với cư dân,

73
00:04:25,451 --> 00:04:26,717
của Ban đêm.

74
00:04:27,926 --> 00:04:30,839
Ha! Ha! Ha!

75
00:04:38,166 --> 00:04:40,339
Hụt rồi nha.

76
00:04:46,793 --> 00:04:48,192
Giỏi thì bắt tao đi!

77
00:04:51,428 --> 00:04:53,274
Và tôi sẽ là...

78
00:05:02,306 --> 00:05:05,314
Con không thể đứng đắn một lần được sao?

79
00:05:05,339 --> 00:05:07,223
Con làm cha mất mặt trước Leeyoon.

80
00:05:09,740 --> 00:05:12,286
Ta cấm con tới buổi lễ ngày mai.

81
00:05:12,311 --> 00:05:14,457
Con có thể ra khi con khiến bản thân có ích hơn.

82
00:05:22,190 --> 00:05:23,490
Nhưng con có ích mà.

83
00:06:12,228 --> 00:06:13,228
Yeah!

84
00:06:13,473 --> 00:06:14,956
Chính là ngày hôm nay!

85
00:06:14,996 --> 00:06:17,049
Mọi người tới buổi bổ nhiệm đi!

86
00:06:39,054 --> 00:06:41,860
Tội nghiệp cha, vẫn bị đông cứng!

87
00:06:43,675 --> 00:06:45,122
Hôm nay sẽ là một ngày mang tính lịch sử.

88
00:06:45,235 --> 00:06:46,467
Con không thể nào bỏ lỡ được.

89
00:06:47,328 --> 00:06:48,963
Đừng lo, con sẽ ở dưới bóng râm.

90
00:06:49,150 --> 00:06:50,150
Con hứa đó.

91
00:06:50,590 --> 00:06:51,590
Yêu cha!

92
00:06:53,299 --> 00:06:54,699
Con sẽ về ăn trưa.

93
00:07:15,686 --> 00:07:16,686
Wow!

94
00:07:19,031 --> 00:07:20,397
Cư dân của Ban ngày!

95
00:07:20,791 --> 00:07:22,430
Hãy vỗ tay chào mừng

96
00:07:22,455 --> 00:07:23,618
người hùng...

97
00:07:23,643 --> 00:07:24,852
người vĩ đại...

98
00:07:24,877 --> 00:07:25,934
vị huyền thoại

99
00:07:26,853 --> 00:07:28,534
Vệ binh Mặt trời!

100
00:07:28,747 --> 00:07:30,713
Đại nhân Xolal.

101
00:07:33,814 --> 00:07:37,286
Cảm ơn, cảm ơn...

102
00:07:41,975 --> 00:07:43,608
Yeah! Yeah!

103
00:07:45,423 --> 00:07:46,962
Cảm ơn, cảm ơn...

104
00:07:47,029 --> 00:07:48,729
Aaaaaaah!

105
00:07:50,157 --> 00:07:52,630
Cảm ơn, cảm ơn...

106
00:07:52,991 --> 00:07:54,538
Cảm ơn Krrrack thân mến của ta!

107
00:07:54,605 --> 00:07:57,880
Cậu có trái tim đá tốt đẹp nhất!

108
00:07:59,491 --> 00:08:01,830
Cư dân Ban ngày!

109
00:08:01,855 --> 00:08:04,983
Ta đã trông coi Mặt trời

110
00:08:05,784 --> 00:08:08,869
được 350 năm rồi.

111
00:08:09,076 --> 00:08:11,146
Đã đến lúc ta về hưu.

112
00:08:11,403 --> 00:08:13,724
Ta xin mời học trò của ta

113
00:08:13,784 --> 00:08:15,864
tiến ra phía trước!

114
00:08:19,585 --> 00:08:20,585
Oh, Yeah!

115
00:08:31,756 --> 00:08:32,756
Yeah!

116
00:08:32,780 --> 00:08:35,220
Sohone!

117
00:08:37,359 --> 00:08:39,672
Aaaaaaaaaaaah!

118
00:08:42,646 --> 00:08:46,961
Chừng nào Mặt trời còn kiêu hãnh tỏa sáng,

119
00:08:47,210 --> 00:08:50,568
thì Mặt trăng khiêm nhường soi rạng,

120
00:08:50,593 --> 00:08:51,728
Tới đâu rồi ha?

121
00:08:52,597 --> 00:08:57,664
Ta là Yule, Vệ binh Mặt trăng.

122
00:08:58,327 --> 00:09:03,000
Ta xin mời học trò của ta

123
00:09:03,025 --> 00:09:05,296
tiến ra phía trước!

124
00:09:05,321 --> 00:09:06,854
Đúng, đúng rồi!

125
00:09:11,240 --> 00:09:13,739
Ôi Mặt trời!

126
00:09:13,764 --> 00:09:16,935
Con xin giới thiệu, học trò của con!

127
00:09:17,964 --> 00:09:20,254
Nó có trái tim rực lửa.

128
00:09:20,279 --> 00:09:23,272
Và con tin nó sẽ xứng đáng với người.

129
00:09:29,786 --> 00:09:32,439
Xin hãy công nhận cậu ấy!

130
00:09:36,127 --> 00:09:37,127
Hả!

131
00:09:46,745 --> 00:09:49,258
Chúng ta sẽ chết!

132
00:09:49,961 --> 00:09:51,641
Để ta làm!

133
00:09:58,455 --> 00:10:01,822
Mặt trời đã công nhận Vệ binh mới.

134
00:10:01,847 --> 00:10:03,723
Tên là...

135
00:10:03,823 --> 00:10:05,209
Tên gì nhỉ?

136
00:10:05,420 --> 00:10:06,652
Sohone!

137
00:10:06,677 --> 00:10:08,726
À đúng, Sohone!

138
00:10:10,036 --> 00:10:11,442
Chiêm ngưỡng đi!

139
00:10:14,522 --> 00:10:17,478
Cảm ơn, cảm ơn...

140
00:10:23,003 --> 00:10:24,003
Sohone!

141
00:10:24,116 --> 00:10:25,116
Sohone!

142
00:10:36,118 --> 00:10:37,991
Ôi Mặt trăng!

143
00:10:38,254 --> 00:10:39,601
Con xin giới thiệu

144
00:10:39,674 --> 00:10:41,057
với người

145
00:10:41,175 --> 00:10:42,490
học trò của con.

146
00:10:42,664 --> 00:10:43,664
Nó có

147
00:10:43,737 --> 00:10:45,010
một trái tim...

148
00:10:45,216 --> 00:10:46,216
Trời ạ!

149
00:10:46,291 --> 00:10:48,074
Và con tin rằng

150
00:10:48,099 --> 00:10:49,403
xứng đáng với người.

151
00:10:49,428 --> 00:10:52,748
Nhưng chỉ có một sinh vật trên hành tinh này

152
00:10:52,773 --> 00:10:55,266
có thể đánh giá đúng được.

153
00:10:57,146 --> 00:10:59,866
Sinh vật thuần khiết nhất thảy.

154
00:11:02,459 --> 00:11:04,467
Bởi vì Mặt trăng

155
00:11:04,492 --> 00:11:05,870
công nhận và...

156
00:11:31,901 --> 00:11:32,901
Mune!

157
00:11:32,925 --> 00:11:34,625
Đi ra khỏi đó ngay!

158
00:11:35,124 --> 00:11:36,124
Mune?

159
00:11:38,007 --> 00:11:39,458
Mày nghĩ mày là ai hả?

160
00:11:39,483 --> 00:11:39,969
Tôi...

161
00:11:39,994 --> 00:11:42,161
Mày phá hỏng lễ đăng quang của tao rồi.

162
00:11:43,731 --> 00:11:44,931
Xem chúng ta có gì đây?

163
00:11:47,396 --> 00:11:49,949
Đi! Đi chỗ khác đi!

164
00:11:52,513 --> 00:11:53,513
Đứng yên đó!

165
00:11:53,538 --> 00:11:56,205
Tên cậu là gì, hả sinh vật bé?

166
00:11:56,325 --> 00:11:57,898
Mune!

167
00:11:58,071 --> 00:11:59,071
Vậy thì...

168
00:11:59,476 --> 00:12:00,489
Mune!

169
00:12:00,514 --> 00:12:04,197
Cậu sẽ là Vệ binh Mặt trăng mới!

170
00:12:05,854 --> 00:12:07,574
Cái gì? Nó ư?

171
00:12:07,637 --> 00:12:10,590
Nhưng ngài đã nói với tôi
là việc này làm cho đúng thủ tục thôi mà.

172
00:12:10,724 --> 00:12:11,724
Thì...

173
00:12:11,797 --> 00:12:14,397
Mặt trăng lại ra quyết định khác.

174
00:12:30,188 --> 00:12:33,441
Sẽ không có ngày nếu không có đêm.

175
00:12:34,194 --> 00:12:38,009
Các Vệ binh cũng vậy.

176
00:12:38,034 --> 00:12:40,643
Sự hài hòa của hành tinh giờ đang

177
00:12:40,668 --> 00:12:42,561
nằm trong tay các con.

178
00:12:43,472 --> 00:12:46,276
Hãy chứng tỏ là mình xứng đáng!

179
00:12:53,853 --> 00:12:55,786
Cậu dám cướp chỗ của Leeyoon

180
00:12:55,888 --> 00:12:57,154
Đồ chuột xanh!

181
00:12:57,179 --> 00:12:58,685
Nhưng tôi đâu có muốn đâu!

182
00:12:59,145 --> 00:13:02,612
Cậu to con kia cũng kiêu ngạo như anh vậy.

183
00:13:02,637 --> 00:13:05,570
Cậu nhỏ kia cũng ngây thơ như anh đó thôi.

184
00:13:05,595 --> 00:13:10,088
Đúng là vinh hạnh khi đã được cùng làm Vệ binh với anh.

185
00:13:10,113 --> 00:13:11,779
Lại đây nào tên vô lại này!

186
00:13:40,702 --> 00:13:41,702
HA! HA! HA!

187
00:13:42,323 --> 00:13:43,323
Necross!

188
00:13:43,440 --> 00:13:45,051
Necross! Ha! Ha! Ha!

189
00:13:47,941 --> 00:13:49,750
Triều đại của Xolal kết thúc rồi!

190
00:13:49,844 --> 00:13:51,738
Con thằn lằn già đó sắp chầu trời rồi!

191
00:13:51,763 --> 00:13:53,557
Spleen, ra đây lẹ coi!

192
00:13:53,582 --> 00:13:54,937
Bình tĩnh đi Mox.

193
00:13:54,962 --> 00:13:56,696
Năng lượng tiêu cực ở đây

194
00:13:56,721 --> 00:13:57,866
làm tao căng thẳng.

195
00:13:57,891 --> 00:13:58,891
Gì? Muốn đánh nhau hả mày?

196
00:13:58,916 --> 00:14:00,265
Tao xử đẹp mày luôn.

197
00:14:00,325 --> 00:14:02,627
IM LẶNG ĐI!

198
00:14:06,132 --> 00:14:09,769
Ta đã sục sôi chờ đợi để nghe tin tốt này

199
00:14:09,801 --> 00:14:11,834
hàng thế kỷ!

200
00:14:11,883 --> 00:14:13,632
Giờ đã đến lúc

201
00:14:13,657 --> 00:14:15,435
cướp lại

202
00:14:15,460 --> 00:14:17,405
Mặt trời!

203
00:14:18,337 --> 00:14:20,509
Sếp đang rừng rực khí thế!

204
00:14:20,534 --> 00:14:23,503
Chúng ta sẽ gieo rắc hỗn loạn và đâu khổ khắp mọi nơi!

205
00:14:23,528 --> 00:14:24,549
Hoan hô...

206
00:14:27,457 --> 00:14:29,610
Đồng minh quý giá của ta!

207
00:14:30,177 --> 00:14:31,383
Chúng là gì vậy?

208
00:14:31,408 --> 00:14:34,408
Chúng là Hóa ác xà.

209
00:14:34,433 --> 00:14:38,899
Chúng tìm ra sự đen tối trong những tâm hồn khuần khiết nhất.

210
00:14:40,008 --> 00:14:41,180
Làm tôi ác đi!

211
00:14:41,205 --> 00:14:42,438
Làm tôi ác đi!

212
00:14:42,463 --> 00:14:43,669
Làm ơn đó!

213
00:14:44,049 --> 00:14:45,158
Thôi!

214
00:14:45,183 --> 00:14:46,183
Sao cũng được.

215
00:14:46,332 --> 00:14:50,387
Sớm thôi, Mặt trời sẽ là của ta!

216
00:14:57,767 --> 00:14:59,567
Tập luyện hàng năm trời...

217
00:14:59,592 --> 00:15:02,803
Ta đã sắp thành Vệ binh hoàn hảo.

218
00:15:02,835 --> 00:15:04,635
Mặt trăng đáng ra phải dành cho ta!

219
00:15:04,660 --> 00:15:05,660
Không ai khác!

220
00:15:07,999 --> 00:15:11,212
Rõ ràng Mặt trăng phải dành cho anh!

221
00:15:11,237 --> 00:15:13,291
Đúng, là tôi!

222
00:15:13,316 --> 00:15:16,303
Đương nhiên, không là ai khác!

223
00:15:16,328 --> 00:15:17,614
Dĩ nhiên là càng không phải

224
00:15:17,639 --> 00:15:20,826
con chuột xanh nhỏ ngớ ngẩn đó!

225
00:15:20,851 --> 00:15:23,955
Nó mà là Vệ binh sao?

226
00:15:23,980 --> 00:15:25,830
Chính xác, thấy mà chán!

227
00:15:25,855 --> 00:15:27,841
Rõ ràng là Vệ binh tiền nhiệm

228
00:15:27,866 --> 00:15:29,999
đã ra lựa chọn ngớ ngẩn.

229
00:15:30,024 --> 00:15:32,292
Necross cũng đồng ý với anh.

230
00:15:32,317 --> 00:15:33,406
Necross!

231
00:15:33,431 --> 00:15:35,278
Mune cướp chỗ của anh!

232
00:15:35,318 --> 00:15:36,987
Thế à?

233
00:15:37,012 --> 00:15:40,371
Necross nghĩ tôi nên làm gì về chuyện này?

234
00:15:40,396 --> 00:15:43,249
Lấy lại những gì đáng lý thuộc về anh.

235
00:15:43,274 --> 00:15:44,708
Nghĩa là...?

236
00:15:44,733 --> 00:15:46,407
Mặt trời thuộc về ngài ấy.

237
00:15:46,432 --> 00:15:47,905
Mặt trăng thì thuộc về cậu.

238
00:15:49,255 --> 00:15:50,655
Nào, Leeyoon!

239
00:15:50,680 --> 00:15:53,093
Anh biết anh xứng đáng với Mặt trăng mà.

240
00:15:54,215 --> 00:15:55,215
Đúng!

241
00:15:57,113 --> 00:15:59,106
Tôi xứng đáng.

242
00:16:20,856 --> 00:16:22,048
Mune này,

243
00:16:22,669 --> 00:16:25,209
Đây sẽ là ngôi nhà mới của con.

244
00:16:30,964 --> 00:16:34,431
Đúng, ta cũng thấy thế vào lần đầu.

245
00:16:34,456 --> 00:16:35,797
Chúng để làm gì vậy ạ?

246
00:16:36,924 --> 00:16:38,582
Để lái ngôi đền.

247
00:16:38,607 --> 00:16:40,087
Đương nhiên rồi.

248
00:17:08,200 --> 00:17:09,843
Cái gì đây ạ?

249
00:17:10,386 --> 00:17:13,861
Con biết Mặt trăng đến từ đâu, phải không?

250
00:17:13,886 --> 00:17:14,861
Không!

251
00:17:14,886 --> 00:17:17,768
Chúng đến từ Thế giới Giấc mơ.

252
00:17:17,793 --> 00:17:21,424
Vị Vệ binh đầu tiên đục ra Mặt trăng

253
00:17:21,449 --> 00:17:25,706
và đem nó tới thế giới của chúng ta qua cánh cửa này.

254
00:17:25,731 --> 00:17:29,263
Và giờ đã tới lượt con trông coi nó.

255
00:17:29,288 --> 00:17:31,393
Nhưng con không biết làm gì hết!

256
00:17:31,426 --> 00:17:33,925
Vai trò của Vệ binh Mặt trăng là, ờm...

257
00:17:33,957 --> 00:17:35,330
Rất phức tạp...

258
00:17:35,355 --> 00:17:37,126
Và không được quên phải...

259
00:17:37,151 --> 00:17:38,605
Cực kỳ cẩn thận...

260
00:17:38,630 --> 00:17:40,149
Con không được để...

261
00:17:40,174 --> 00:17:42,700
Hậu quả khủng khiếp.

262
00:17:43,723 --> 00:17:45,222
Vĩnh biệt.

263
00:17:52,740 --> 00:17:55,217
Nghe này, con nghĩ là có sự nhầm lẫn ở đây.

264
00:17:55,242 --> 00:17:56,242
Con sợ bóng tối.

265
00:17:56,256 --> 00:17:58,070
Với con các vì sao trông như nhau.

266
00:17:58,095 --> 00:17:59,977
Con hay nhầm bình minh với hoàng hôn.

267
00:18:00,002 --> 00:18:02,623
Con hát rất dở, nên...

268
00:18:02,648 --> 00:18:03,981
Vệ binh Mặt trăng?

269
00:18:05,537 --> 00:18:06,537
Đại nhân Yule?

270
00:18:09,137 --> 00:18:11,143
Đại nhân Yule, ngài không sao chứ?

271
00:18:46,026 --> 00:18:47,667
Wow!

272
00:18:47,692 --> 00:18:48,692
Nó...

273
00:18:49,153 --> 00:18:50,153
Wowww!

274
00:18:50,717 --> 00:18:52,320
Tôi không có từ nào diễn tả được,

275
00:18:52,345 --> 00:18:53,386
Nó thật...

276
00:18:54,006 --> 00:18:55,663
Nó thật... Wow!

277
00:18:55,688 --> 00:18:57,133
Tôi nói có đúng không?

278
00:18:57,158 --> 00:18:58,547
Lỗi của tôi.

279
00:18:58,680 --> 00:19:00,780
Đừng lo, tôi quen rồi.

280
00:19:01,130 --> 00:19:03,028
Đúng, nó thật...

281
00:19:03,053 --> 00:19:04,372
Wow!

282
00:19:04,397 --> 00:19:05,260
Chà...

283
00:19:05,285 --> 00:19:07,136
Ngài ấy ngầu quá!

284
00:19:07,161 --> 00:19:08,465
Anh tưởng tượng được không?

285
00:19:08,490 --> 00:19:09,871
Ngài phóng lao cắm vào Mặt trời

286
00:19:09,896 --> 00:19:11,829
Và mang nó đến hành tinh của chúng ta.

287
00:19:12,115 --> 00:19:14,045
Vậy bắt tay làm việc thôi nhỉ.

288
00:19:14,070 --> 00:19:15,099
Cây lao móc đó đâu?

289
00:19:15,124 --> 00:19:17,012
Chúng tôi ít khi dùng chúng lắm.

290
00:19:17,101 --> 00:19:19,035
Nhiệm vụ của Vệ binh Mặt trời

291
00:19:19,082 --> 00:19:20,345
trở nên phức tạp hơn

292
00:19:20,370 --> 00:19:21,963
từ khi khám phá ra thiên văn học,

293
00:19:21,988 --> 00:19:24,157
vật lý học thiên thể, vật lý lượng tử...

294
00:19:24,182 --> 00:19:26,437
Nhưng tôi tập luyện cũng vì cây lao móc đó.

295
00:19:26,462 --> 00:19:28,297
Còn những kỹ năng khác

296
00:19:28,322 --> 00:19:29,539
ngài cần phải học

297
00:19:29,564 --> 00:19:31,180
ngoài việc phóng lao vào các thứ.

298
00:19:31,205 --> 00:19:34,126
Điều chỉnh mùa vụ, sự quang hợp.

299
00:19:34,151 --> 00:19:35,932
Điều khiển Hạ chí, Đông chí.

300
00:19:36,377 --> 00:19:38,952
Ngài đang gặp Đại nhân Xolal.

301
00:19:39,339 --> 00:19:40,986
Cũng như các bậc tiền bối của ngài,

302
00:19:41,011 --> 00:19:44,098
Ngài đã biến thành bức tượng oai nghiêm.

303
00:19:44,123 --> 00:19:45,413
Gớm!

304
00:19:45,632 --> 00:19:48,103
Thật vinh hạnh khi được hầu hạ ngài.

305
00:19:48,128 --> 00:19:49,719
Đại nhân Xolal.

306
00:19:50,401 --> 00:19:51,415
Và giờ

307
00:19:51,440 --> 00:19:53,588
là lúc các vị Vệ binh can đảm

308
00:19:53,613 --> 00:19:55,573
bắt đầu cuộc hành trình ly kỳ

309
00:19:55,598 --> 00:19:57,633
trong vũ trụ và...

310
00:19:58,028 --> 00:19:59,028
Ô!

311
00:19:59,444 --> 00:20:00,444
Xin chào!

312
00:20:00,468 --> 00:20:01,492
Này!

313
00:20:01,517 --> 00:20:02,701
Quay lại đây!

314
00:20:02,726 --> 00:20:03,726
Ha Ha.

315
00:20:05,682 --> 00:20:06,682
Không.

316
00:20:07,281 --> 00:20:08,281
Glim.

317
00:20:08,305 --> 00:20:09,705
Dưa chuột ở đâu hết rồi?

318
00:20:11,986 --> 00:20:14,186
Vẫn ở chỗ cũ đó cha.

319
00:20:14,210 --> 00:20:22,210
Translator: Fire Hunter
facebook.com/tranbaochaut34

320
00:20:25,535 --> 00:20:26,800
Tôi là Vệ binh

321
00:20:26,825 --> 00:20:29,210
của Mặt trăng!!!

322
00:20:43,100 --> 00:20:47,220
Mình khá chắc là thứ này có thể đi nhanh hơn.

323
00:20:51,399 --> 00:20:52,399
Không!

324
00:20:52,423 --> 00:20:54,356
Không! Không! Không! Không! Không!

325
00:20:55,669 --> 00:20:56,669
Uh oh...

326
00:20:57,104 --> 00:20:58,104
Nhầm nốt.

327
00:21:03,454 --> 00:21:04,713
Là dây này...

328
00:21:04,738 --> 00:21:05,738
Đúng không nhỉ?

329
00:21:05,763 --> 00:21:08,010
Không! Không! Không! Không! Không!

330
00:21:20,847 --> 00:21:21,847
Để tôi xem.

331
00:21:21,949 --> 00:21:23,074
Dây này... không.

332
00:21:23,099 --> 00:21:24,355
Không phải.

333
00:21:42,393 --> 00:21:44,313
Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

334
00:21:49,586 --> 00:21:51,571
Chào anh bạn lông vũ nhỏ bé.

335
00:21:52,212 --> 00:21:55,172
Mày muốn nghỉ ngơi trên bờ vai cơ bắp
và rám nắng hoàn hảo của ta không?

336
00:21:58,104 --> 00:21:59,104
Sohone!

337
00:21:59,128 --> 00:22:01,129
Cứ thế này thì hư hết cây trồng.

338
00:22:01,154 --> 00:22:03,187
Tới lúc đưa Mặt trời lên cao rồi.

339
00:22:03,212 --> 00:22:04,545
Nghe này Krrrack!

340
00:22:04,570 --> 00:22:06,138
Thời thế đổi thay rồi.

341
00:22:06,163 --> 00:22:08,343
Mọi người muốn Mặt trời tỏa sáng quanh họ.

342
00:22:08,730 --> 00:22:09,763
Sáng như tôi vậy đó.

343
00:22:12,125 --> 00:22:13,125
Hả?

344
00:22:13,574 --> 00:22:15,521
Hắn làm cái quái gì ở bên đó vậy?

345
00:22:21,179 --> 00:22:22,179
Dừng lại!

346
00:22:23,121 --> 00:22:24,121
Dừng lại!

347
00:22:24,888 --> 00:22:27,597
Dừng lại, mày phá hết mọi thứ rồi!

348
00:22:31,453 --> 00:22:33,517
Xin lỗi!!!

349
00:22:40,516 --> 00:22:42,329
Mune làm gì với Ban đêm vậy?

350
00:22:48,034 --> 00:22:49,434
Làm ơn dừng lại đi.

351
00:22:58,295 --> 00:22:59,962
Đây là ác mộng.

352
00:23:11,836 --> 00:23:13,296
Tới tối rồi sao?

353
00:23:13,321 --> 00:23:14,583
Vào giờ này ư?

354
00:23:25,443 --> 00:23:26,977
Ngôi đền đi sai đường rồi.

355
00:23:28,082 --> 00:23:29,682
Vĩ độ sai hết cả.

356
00:23:32,626 --> 00:23:33,934
Đừng lo.

357
00:23:33,959 --> 00:23:35,492
Mọi việc trong tầm kiểm soát hết rồi.

358
00:23:46,404 --> 00:23:48,193
Mày đi đâu thế?

359
00:23:48,218 --> 00:23:49,233
Ở lại đây!

360
00:24:09,453 --> 00:24:11,320
Không!!!

361
00:24:30,280 --> 00:24:31,406
Trời ạ!

362
00:24:35,564 --> 00:24:38,464
Tên lông lá đó đang phá hỏng ngày làm việc đầu tiên của mình.

363
00:24:39,949 --> 00:24:42,993
Tôi tới để gửi lời hỏi thăm người bạn cũ.

364
00:24:43,337 --> 00:24:45,571
Xin chúc mừng anh!

365
00:24:46,426 --> 00:24:47,597
Leeyoon!

366
00:24:48,063 --> 00:24:50,016
Tôi lấy làm tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu.

367
00:24:50,041 --> 00:24:51,161
Nhưng cậu có thể thấy,

368
00:24:51,186 --> 00:24:52,969
Tôi đang gặp rắc rối với Ban đêm và...

369
00:24:52,994 --> 00:24:54,376
Vâng, tôi thấy rồi.

370
00:24:54,401 --> 00:24:57,537
Yule đã nhầm to khi chọn kẻ mạo danh đó.

371
00:24:57,562 --> 00:25:00,649
May cho chúng ta là có tôi trông coi Ban ngày.

372
00:25:00,674 --> 00:25:03,935
Mune không chỉ phá hỏng Ban đêm đâu Sohone.

373
00:25:03,960 --> 00:25:06,480
Nó đang đe dọa sự cân bằng của hành tinh.

374
00:25:06,505 --> 00:25:12,293
Anh phải chịu hậu quả vì sự thất bại của nó.

375
00:25:12,318 --> 00:25:13,804
Không hay chút nào!

376
00:25:13,829 --> 00:25:16,230
Anh phải đưa mọi thứ về đúng trật tự.

377
00:25:16,255 --> 00:25:17,936
Anh và tôi!

378
00:25:17,961 --> 00:25:19,298
Là những Vệ binh!

379
00:25:26,179 --> 00:25:28,534
Đại nhân Sohone, ngài đi đâu vậy?

380
00:25:28,559 --> 00:25:30,073
Đi tống cổ tên mạo danh đó!

381
00:25:30,494 --> 00:25:32,918
Tôi sẽ không để nó phá hỏng sự nghiệp của tôi!

382
00:25:33,472 --> 00:25:35,278
Nhưng ngài không thể đi khỏi ngôi đền.

383
00:25:35,303 --> 00:25:36,940
Đó là nhiệm vụ của Vệ binh để...

384
00:25:36,965 --> 00:25:38,098
Để làm cái gì?

385
00:25:38,130 --> 00:25:40,014
Anh có thấy kích thước của thứ này không?

386
00:25:40,039 --> 00:25:42,890
Anh lo sẽ có kẻ trộm nó khi tôi đi sao?

387
00:25:54,291 --> 00:25:55,358
Ôi không!

388
00:25:55,922 --> 00:25:57,195
Mặt trăng đang trôi đi.

389
00:26:15,286 --> 00:26:16,796
Tôi có ý này.

390
00:27:20,421 --> 00:27:23,344
Tao không nghĩ tao có bản tính xấu trong xương tủy.

391
00:27:23,369 --> 00:27:26,113
Mà tao không có khúc xương nào.

392
00:27:26,138 --> 00:27:29,864
Tao thấy tao như một con quỷ thảm hại.

393
00:27:29,927 --> 00:27:31,308
Tao rất dở trong...

394
00:27:32,120 --> 00:27:34,619
- Bóng tối làm tôi sợ chết khiếp...
- Suỵt! Im đi!

395
00:27:35,796 --> 00:27:37,415
Tao nghĩ tao tiêu rồi.

396
00:27:37,440 --> 00:27:38,651
Chỉ là...

397
00:27:38,676 --> 00:27:41,140
Tao lại yêu thiên nhiên.

398
00:27:55,623 --> 00:27:57,534
Thiên nhiên không yêu lại mày.

399
00:27:57,559 --> 00:27:58,613
Quen với việc đó đi!

400
00:27:58,638 --> 00:28:01,062
Giờ đi trộm thứ này thôi.

401
00:28:10,258 --> 00:28:12,298
Tên ngốc đó đang làm gì vậy?

402
00:28:12,323 --> 00:28:14,734
Đứng yên đấy, để tôi xử lý cho.

403
00:28:15,642 --> 00:28:16,648
Thôi mà, cầm lấy đi!

404
00:28:16,673 --> 00:28:17,906
Mặt trăng không sao cả.

405
00:28:17,931 --> 00:28:20,597
Hãy đưa nó về trời và quên mọi chuyện nhé.

406
00:28:21,391 --> 00:28:23,577
Thôi mà, chắc không ai nhận ra đâu.

407
00:28:23,677 --> 00:28:25,120
Đây sẽ là bí mật nhỏ giữa chúng ta.

408
00:28:25,288 --> 00:28:26,288
E hèm!

409
00:28:30,853 --> 00:28:33,239
Với tốc độ gió và graddien áp suất này,

410
00:28:33,264 --> 00:28:35,461
Mặt trăng phải chạm tới tầng đối lưu và...

411
00:28:37,104 --> 00:28:38,170
Cái gì thế?

412
00:28:46,258 --> 00:28:50,164
Cố lên... Mày đang làm gì ở đằng sau vậy?

413
00:28:50,227 --> 00:28:53,209
Mang vác mệt gì đâu.

414
00:28:53,257 --> 00:28:57,249
Tao đang làm mà. Đằng sau cũng mệt lắm.
Toát hết mồ hôi rồi nè.

415
00:29:05,448 --> 00:29:06,448
Mặt trời!

416
00:29:06,874 --> 00:29:07,881
Không!

417
00:29:13,806 --> 00:29:16,439
Con nghĩ con đi đâu vậy hả?

418
00:29:16,464 --> 00:29:18,197
Hai con quỷ đang trộm Mặt trời!

419
00:29:18,222 --> 00:29:20,467
Không phải chuyện của con.
Để Vệ binh xử lý.

420
00:29:20,492 --> 00:29:21,679
Nhưng con phải báo với họ.

421
00:29:21,704 --> 00:29:23,492
Con phải làm nghĩ gì ta bảo.

422
00:29:24,851 --> 00:29:25,867
Cha!

423
00:29:25,905 --> 00:29:27,380
Trả tay lại cho con.

424
00:29:29,214 --> 00:29:30,231
Cha!

425
00:29:31,545 --> 00:29:33,024
Ôi con gái yêu.

426
00:29:33,049 --> 00:29:34,516
Con mỏng manh dễ vỡ quá.

427
00:29:34,541 --> 00:29:35,696
Những gì ta muốn

428
00:29:35,721 --> 00:29:38,347
là bảo vệ con khỏi nguy hiểm.

429
00:29:39,603 --> 00:29:41,523
Cha phải tin con.

430
00:29:44,887 --> 00:29:47,584
Glim, quay lại đây.

431
00:29:48,622 --> 00:29:52,463
Con cũng làm từ thứ sáp y như mẹ con.

432
00:29:52,488 --> 00:29:54,080
Y như đám bạn Ban đêm của mày.

433
00:29:54,105 --> 00:29:55,496
Lẩn trốn và bò lung tung.

434
00:29:55,521 --> 00:29:56,710
Và khi mày bước ra ánh sáng,

435
00:29:56,735 --> 00:29:57,488
thì đúng là thảm họa.

436
00:29:57,513 --> 00:29:58,513
Không phải lỗi của tôi.

437
00:29:58,534 --> 00:29:59,956
Chịu trách nhiệm đi!

438
00:29:59,981 --> 00:30:02,057
Được làm Vệ binh là một vinh dự lớn.

439
00:30:02,082 --> 00:30:03,807
Một vinh dự mà tôi không bao giờ muốn cả.

440
00:30:03,832 --> 00:30:04,340
Sohone!

441
00:30:04,365 --> 00:30:05,280
Một cô gái?

442
00:30:05,305 --> 00:30:06,305
Sohone!

443
00:30:06,822 --> 00:30:07,822
Ưu tiên quý cô trước.

444
00:30:07,892 --> 00:30:09,652
Tao sẽ xử lý mày sao.

445
00:30:18,634 --> 00:30:20,328
Ô, một người hâm mộ.

446
00:30:20,353 --> 00:30:22,971
Em đến đây để xem người hùng của em hành động phải không?

447
00:30:23,849 --> 00:30:24,849
Ha! Ha!

448
00:30:25,031 --> 00:30:26,031
Wow!

449
00:30:27,261 --> 00:30:28,275
Mặt trời!

450
00:30:28,300 --> 00:30:29,679
Có kẻ đã trộm Mặt trời rồi!

451
00:30:29,704 --> 00:30:30,510
Hả?

452
00:30:30,535 --> 00:30:32,086
CÁI GÌ?

453
00:30:33,447 --> 00:30:35,011
Tôi sẽ quay lại ngay!

454
00:30:55,900 --> 00:30:58,323
Không! Không! Không! Không! Không! Không!
Chuyện này không thể xảy ra được!

455
00:30:58,348 --> 00:31:00,076
Không thể nào!

456
00:31:00,101 --> 00:31:01,228
Mặt trời!

457
00:31:02,259 --> 00:31:03,259
Ah!

458
00:31:05,124 --> 00:31:06,861
Đây là lỗi của mình!

459
00:31:11,798 --> 00:31:12,968
Ban đêm?

460
00:31:12,993 --> 00:31:14,951
Vào giờ này vào Ban ngày ư?

461
00:31:14,976 --> 00:31:15,976
Lạ thật đấy!

462
00:31:17,292 --> 00:31:19,214
Chắc chỉ là nhật thực thôi!

463
00:31:20,683 --> 00:31:21,850
Chà! Chà!

464
00:31:22,960 --> 00:31:24,858
Ngươi lại thuộc về ta!

465
00:31:25,895 --> 00:31:28,543
Ta đã trông coi ngươi nhiều năm.

466
00:31:28,568 --> 00:31:31,488
Ta lan tỏa ánh sáng của ngươi khắp hành tinh.

467
00:31:31,513 --> 00:31:33,536
Ta lan tỏa sự sống.

468
00:31:33,561 --> 00:31:35,801
Rồi chúng lấy ngươi lại.

469
00:31:35,826 --> 00:31:38,395
Chúng lấy đi ánh sáng của ngươi khỏi ta.

470
00:31:38,420 --> 00:31:41,178
Và chúng muốn ta chìm trong bóng tối.

471
00:31:42,171 --> 00:31:43,171
Được...

472
00:31:43,429 --> 00:31:44,642
...thôi!

473
00:31:49,395 --> 00:31:52,055
Mang tới bóng tối nào!

474
00:31:52,702 --> 00:31:53,895
Ah! Yeah!

475
00:31:53,920 --> 00:31:56,274
Mày thấy sếp hạnh phúc thế nào không?

476
00:31:56,299 --> 00:32:00,148
Không gì ngoài hỗn loạn và hủy diệt có thể làm ngài cười được.

477
00:32:03,482 --> 00:32:06,077
Đặt Mặt trời ở chỗ an toàn.

478
00:32:06,102 --> 00:32:09,004
Chỗ nào mà ta có thể thấy lõi của nó nguội dần đi.

479
00:32:09,029 --> 00:32:10,228
Và chết!

480
00:32:11,216 --> 00:32:12,217
Anh là đồ ngốc.

481
00:32:12,242 --> 00:32:13,907
Nhưng đó không là lỗi của tôi...

482
00:32:13,932 --> 00:32:14,352
Không?

483
00:32:14,377 --> 00:32:16,269
Không phải anh là người lái Ngôi đền

484
00:32:16,294 --> 00:32:17,500
nhưn đang cưỡi bò tót sao?

485
00:32:17,525 --> 00:32:18,920
Ngôi đền Mặt trăng.

486
00:32:18,945 --> 00:32:21,200
Mỗi Vệ binh đều có một phong cách riêng.

487
00:32:21,225 --> 00:32:23,380
Của tôi thì đang dần hoàn thiện.

488
00:32:24,547 --> 00:32:25,851
Dần hoàn thiện ư?

489
00:32:25,876 --> 00:32:27,212
Ôi trời!

490
00:32:27,237 --> 00:32:29,606
Rõ ràng anh không học từ sách cổ

491
00:32:29,631 --> 00:32:31,063
hay các quy luật thiên văn.

492
00:32:31,088 --> 00:32:32,786
Và anh tự nhận mình là Vệ binh ư?

493
00:32:34,413 --> 00:32:36,130
Thiệt hả trời?

494
00:32:36,155 --> 00:32:37,588
Cô nói đúng.

495
00:32:37,613 --> 00:32:39,641
Tôi chỉ là tên nhóc bình thường ở trong rừng.

496
00:32:39,666 --> 00:32:43,003
Tôi chỉ giỏi giúp em bé yên giấc khỏi ác mộng.

497
00:32:43,028 --> 00:32:45,012
Nhưng Yule giao nhiệm vụ cho tôi.

498
00:32:45,037 --> 00:32:45,979
Phải không?

499
00:32:46,004 --> 00:32:47,910
Phải có lý do tốt nào chứ?

500
00:32:48,170 --> 00:32:49,311
Tôi đã gây ra

501
00:32:49,336 --> 00:32:50,593
một sai lầm nhỏ

502
00:32:50,618 --> 00:32:51,487
- Nhưng...
- MÀY!

503
00:32:51,512 --> 00:32:52,640
Tao sẽ...

504
00:32:52,665 --> 00:32:53,801
Hả? Ê!

505
00:32:53,802 --> 00:32:56,378
Quay lại đây để tao có thể đánh mày!

506
00:32:56,925 --> 00:32:59,253
Tao thành trò cười của thiên hạ cũng vì mày.

507
00:32:59,278 --> 00:33:01,657
Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này!

508
00:33:01,682 --> 00:33:03,933
Đầu tiên là Mặt trăng, giờ là Mặt trời!!!

509
00:33:03,958 --> 00:33:06,085
Tao là người phải xử lý vấn đề mày gây ra.

510
00:33:06,110 --> 00:33:06,543
Nhưng...

511
00:33:06,568 --> 00:33:09,402
Mày sẽ có sự nghiệp làm Vệ binh ngắn nhất.

512
00:33:11,826 --> 00:33:13,145
Ê! Bỏ tay ra!

513
00:33:15,413 --> 00:33:17,673
Necross chính là kẻ trộm.

514
00:33:17,698 --> 00:33:19,298
Chỉ có thể là hắn thôi.

515
00:33:20,494 --> 00:33:23,113
Hắn đã âm mưu lên kế hoạch trả thù.

516
00:33:23,138 --> 00:33:28,095
Đêm nay Mune đã tạo thời cơ cho hắn ra tay.

517
00:33:28,120 --> 00:33:29,984
OK, làm rõ vài việc nào.

518
00:33:30,092 --> 00:33:31,958
Đây, cậu mới là Vệ binh thực sự.

519
00:33:32,253 --> 00:33:34,602
Mune, mày không có khả năng đâu.

520
00:33:35,797 --> 00:33:36,797
Ah!

521
00:33:39,791 --> 00:33:40,872
Này, Sohone

522
00:33:40,897 --> 00:33:42,577
Không có ánh sáng Mặt trời,

523
00:33:42,602 --> 00:33:45,281
ánh trăng cũng lụi tàn, và Mặt trăng sẽ tắt.

524
00:33:45,306 --> 00:33:47,265
Đừng lo, để tôi giải quyết!

525
00:33:47,290 --> 00:33:48,938
Tôi sẽ đi lấy Mặt trời về!

526
00:33:51,106 --> 00:33:53,077
Khoan! Tôi sẽ đi với anh!

527
00:33:56,292 --> 00:33:58,102
Anh ấm áp quá!

528
00:33:58,127 --> 00:34:00,420
Nếu anh đứng xa quá tôi sẽ bị đông cứng.

529
00:34:00,501 --> 00:34:01,974
Nghe này người đẹp...

530
00:34:01,999 --> 00:34:03,492
Anh định bỏi tôi ở đây...

531
00:34:03,517 --> 00:34:05,109
một mình...

532
00:34:05,134 --> 00:34:06,622
trong bóng tối...

533
00:34:06,647 --> 00:34:08,083
trong rừng...

534
00:34:08,108 --> 00:34:09,782
không ai bảo vệ sao?

535
00:34:43,170 --> 00:34:44,184
Ôi không!

536
00:34:47,903 --> 00:34:49,389
Mình đã làm gì thế này?

537
00:34:49,414 --> 00:34:52,598
Cậu đã phá hủy thứ linh thiêng nhất đối với chúng tôi!

538
00:34:54,174 --> 00:34:55,446
Các bạn của tôi!

539
00:34:55,471 --> 00:34:56,904
Tôi xin lỗi,

540
00:34:56,928 --> 00:34:58,502
tôi không có ý gây thiệt hại nào cả.

541
00:34:58,527 --> 00:34:59,546
Nhưng cậu đã làm.

542
00:35:00,392 --> 00:35:02,397
Cậu làm đứt dây néo Mặt trăng!

543
00:35:03,300 --> 00:35:05,073
Tôi đã cố gắng đưa nó về lại trời.

544
00:35:05,098 --> 00:35:06,382
Tôi đã sắp thành công, nhưng...

545
00:35:06,407 --> 00:35:09,191
Cậu không nhận ra hậu quả của việc cậu đã gây ra sao?

546
00:35:10,138 --> 00:35:12,598
Cậu không thuộc về nơi này nữa.

547
00:35:14,927 --> 00:35:16,065
Không!

548
00:35:16,580 --> 00:35:18,010
Đừng đi!

549
00:35:18,035 --> 00:35:19,862
Tôi vẫn có thể sửa chữa chuyện này!

550
00:35:25,626 --> 00:35:26,876
Cha!

551
00:35:26,901 --> 00:35:28,094
Con xin lỗi.

552
00:35:29,070 --> 00:35:31,365
Con hứa con sẽ tìm ra cách sửa chữa chuyện này!

553
00:35:48,782 --> 00:35:49,892
Glim!

554
00:35:50,705 --> 00:35:52,638
Con bé đó đâu rồi?

555
00:35:53,236 --> 00:35:54,673
Glim!

556
00:35:56,422 --> 00:35:57,422
Thiệt hả trời?

557
00:35:58,758 --> 00:36:00,363
Glim!

558
00:36:02,315 --> 00:36:05,299
Em thấy đó, cây lao móc này
phức tạp hơn vẻ bề ngoài.

559
00:36:05,711 --> 00:36:06,710
Nếu em muốn có kết quả tốt,

560
00:36:06,735 --> 00:36:09,382
thì phải quan tâm chăm sóc nó!

561
00:36:10,030 --> 00:36:11,470
Như với mấy quý cô đó!

562
00:36:11,495 --> 00:36:13,327
Ừ phải rồi!

563
00:36:13,352 --> 00:36:14,484
Oh! Ah!

564
00:36:15,429 --> 00:36:16,624
Giúp em một tay được không?

565
00:36:16,649 --> 00:36:17,553
Em bị mắc kẹt rồi.

566
00:36:17,578 --> 00:36:19,031
Mắc kẹt với anh hả?

567
00:36:19,908 --> 00:36:20,908
Wowww!

568
00:36:20,932 --> 00:36:21,932
Cô gái may mắn!

569
00:36:22,626 --> 00:36:24,989
Wow! Nhìn anh đi!

570
00:36:25,014 --> 00:36:28,619
Chắc không tìm được ai có bắp tay đẹp như anh đâu ha?

571
00:36:28,644 --> 00:36:29,770
Này, nhân tiện.

572
00:36:29,797 --> 00:36:31,817
Em từ Ban ngày hay Ban đêm?

573
00:36:31,842 --> 00:36:32,858
Tôi ở vùng trung gian.

574
00:36:32,883 --> 00:36:34,337
Tôi từ Bình minh và Hoàng hôn.

575
00:36:34,362 --> 00:36:35,624
Anh có vấn đề với việc đó hả?

576
00:36:35,649 --> 00:36:37,365
Anh không có thành kiến chứ?

577
00:36:37,390 --> 00:36:39,384
Gì? Không, tất nhiên là không!

578
00:36:39,409 --> 00:36:40,876
Ý tôi chỉ là với gã Ban đêm đó thôi.

579
00:36:40,907 --> 00:36:42,650
Họ khác.

580
00:36:43,258 --> 00:36:44,380
Họ dọa trẻ con.

581
00:36:44,413 --> 00:36:45,642
Khoan đã.

582
00:36:45,667 --> 00:36:48,470
Ngôi sao thứ tư của chòm sao Ngựa vằn chỉ hướng Bắc.

583
00:36:48,495 --> 00:36:50,048
Nghĩa là chúng ta đang đi về hướng Đông!

584
00:36:50,073 --> 00:36:52,254
Chúng ta đang đi vòng tròn!

585
00:36:52,279 --> 00:36:53,279
À! Không!

586
00:36:53,304 --> 00:36:55,453
Tôi biết chính xác chúng ta đang đi đâu.

587
00:36:55,478 --> 00:36:56,478
Aaaaaaaah!

588
00:36:57,651 --> 00:36:59,145
Tôi hiểu biết về thiên văn Sohone.

589
00:36:59,170 --> 00:37:00,648
Tôi sẽ dẫn đường.

590
00:37:15,903 --> 00:37:16,903
Wow!

591
00:37:17,407 --> 00:37:18,407
Thật sao?

592
00:37:18,431 --> 00:37:21,436
Đừng lấy làm lạ với ba cái con côn trùng nhấp nháy này.

593
00:37:24,603 --> 00:37:26,711
Tôi sẽ đi tìm Mặt trời cùng các bạn.

594
00:37:26,736 --> 00:37:28,529
Không được đâu nhóc sâu bọ.

595
00:37:28,554 --> 00:37:30,756
Tôi đang trên đường đên xuống Thế giới Ngầm.

596
00:37:30,781 --> 00:37:32,546
Làm như cậu có khả năng lo được vậy.

597
00:37:32,571 --> 00:37:34,357
Tôi muốn sửa chữa lỗi lầm đã gây ra.

598
00:37:34,818 --> 00:37:36,151
Dễ thương ghê!

599
00:37:36,180 --> 00:37:37,874
Và cậu sẽ làm gì với Necross hả?

600
00:37:37,899 --> 00:37:39,119
Hát ru cho ổng hả?

601
00:37:39,166 --> 00:37:40,933
Cậu sẽ không một mình vượt rừng được.

602
00:37:45,248 --> 00:37:46,248
Cậu cần tôi!

603
00:37:46,272 --> 00:37:48,891
Đi tìm Mặt trời là chuyện nghiêm túc đó nhóc.

604
00:37:48,931 --> 00:37:50,717
Hai anh cứ cãi nhau xem anh đàn ông hơn.

605
00:37:50,742 --> 00:37:51,922
Tôi sẽ đi.

606
00:37:55,741 --> 00:37:58,084
OK, cậu có thể dẫn đường cho tôi vượt rừng.

607
00:37:58,109 --> 00:37:59,789
Nhưng xong việc rồi cậu phải rời khỏi đội.

608
00:37:59,805 --> 00:38:01,570
Cậu không đủ sức mạnh để đối mặt với thứ đang chờ ta đâu.

609
00:38:01,624 --> 00:38:02,640
Nhanh lên!

610
00:38:02,665 --> 00:38:03,799
Tôi chết cóng rồi này!

611
00:38:04,362 --> 00:38:12,362
Translator: Fire Hunter
facebook.com/tranbaochaut34

612
00:38:13,674 --> 00:38:14,674
Ta là...

613
00:38:14,698 --> 00:38:16,891
Vệ binh Mặt trăng.

614
00:38:18,449 --> 00:38:20,069
Tu Tu tu tu Mặt trăng!

615
00:38:20,116 --> 00:38:21,721
Tu Tu tu tu Mặt trăng!

616
00:38:21,746 --> 00:38:23,339
Không thấy mấy đứa ở đó.

617
00:38:24,002 --> 00:38:25,428
Giờ thì...

618
00:38:25,453 --> 00:38:28,693
Bay lên và chiếu sáng màn đêm đi!

619
00:38:33,161 --> 00:38:34,161
Hả?

620
00:38:37,499 --> 00:38:38,499
Cái...

621
00:38:38,523 --> 00:38:39,333
Nhưng... nhưng...

622
00:38:39,358 --> 00:38:40,890
Sao người không ở trên đó?

623
00:38:46,489 --> 00:38:47,489
Sohone!

624
00:38:48,021 --> 00:38:50,251
Anh không sợ bị tia chớp tấn công hả?

625
00:38:50,276 --> 00:38:51,240
Ai cơ?

626
00:38:51,265 --> 00:38:52,386
Thì...

627
00:38:52,411 --> 00:38:55,383
Anh biết đó, sách cổ nói để xuống được Thế giới Ngầm,

628
00:38:56,208 --> 00:38:58,454
anh phải lặn xuống Lỗ Xanh Khổng lồ.

629
00:38:58,479 --> 00:39:00,775
Và đối mặt với Quái vật tia chớp khủng khiếp

630
00:39:00,800 --> 00:39:02,738
chuyên hút máu nhai xương,

631
00:39:02,763 --> 00:39:03,981
canh giữ lối vào!

632
00:39:04,006 --> 00:39:05,739
Không ai biết nó trông thế nào.

633
00:39:05,764 --> 00:39:07,974
Bởi vì không ai sống sót qua hành trình đó.

634
00:39:07,999 --> 00:39:08,812
Không một ai cả!

635
00:39:08,837 --> 00:39:09,610
Ha! Ha!

636
00:39:09,635 --> 00:39:10,951
Anh không đọc sách nhưng

637
00:39:10,976 --> 00:39:12,630
anh biết phóng lao móc.

638
00:39:12,655 --> 00:39:14,441
Em sẽ an toàn miễn là đi cùng với anh.

639
00:39:14,466 --> 00:39:15,890
Thế còn Necross thì sao?

640
00:39:15,915 --> 00:39:18,318
Sách cổ kể rằng hắn đã biến thành Quái vật Dung nham khổng lồ...

641
00:39:18,343 --> 00:39:19,763
Anh đã bảo là anh không đọc sách!

642
00:39:34,656 --> 00:39:35,809
Leeyoon?

643
00:39:35,834 --> 00:39:37,796
Chuyện gì xảy ra với Mặt trăng vậy?

644
00:39:37,821 --> 00:39:39,433
Sức mạnh của tôi, chúng biến mất rồi!

645
00:39:39,458 --> 00:39:42,471
Không phải sợ hỡi cư dân tốt của Ban đêm!

646
00:39:42,542 --> 00:39:44,959
Tôi chịu trách nhiệm ở đây.

647
00:39:56,674 --> 00:39:58,807
Chúng ta phải nhanh lên!

648
00:40:01,626 --> 00:40:02,782
Đừng hoảng loạn!

649
00:40:02,807 --> 00:40:04,074
Đừng lo lắng quá!

650
00:40:15,810 --> 00:40:17,352
Lỗ Xanh Khổng lồ!

651
00:40:17,377 --> 00:40:20,380
Đó chính xác là thứ sách cổ đã miêu tả.

652
00:40:20,405 --> 00:40:21,679
Thật đáng kinh ngạc.

653
00:40:21,704 --> 00:40:22,290
Hẳn rồi!

654
00:40:22,315 --> 00:40:25,788
Mà sao chúng ta xuống đó được đây?
Cải trang làm Cá mòi hả?

655
00:40:29,064 --> 00:40:31,341
Loại tảo này chứa đầy khí Oxy.

656
00:40:31,366 --> 00:40:32,942
Chúng sẽ cung cấp đủ dưỡng khí cho

657
00:40:32,967 --> 00:40:34,868
Ờ! Ờ! Tôi hiểu rồi!

658
00:40:34,893 --> 00:40:35,893
Oh! OK!

659
00:40:36,066 --> 00:40:38,115
Không thấy đắng sao?

660
00:40:38,140 --> 00:40:39,081
Không.

661
00:40:39,106 --> 00:40:40,120
Ngon tuyệt!

662
00:40:40,145 --> 00:40:41,059
Cái gì?

663
00:40:41,084 --> 00:40:41,979
Kỳ ghê đó!

664
00:40:42,011 --> 00:40:44,621
Tảo khí Heli thường đắng lắm.

665
00:40:44,646 --> 00:40:46,709
Mày cố tình đúng không?

666
00:40:46,734 --> 00:40:48,585
Quay lại đây thằng nhãi.

667
00:40:48,626 --> 00:40:50,882
Đây mới là tảo Oxy.

668
00:40:53,344 --> 00:40:54,528
Thấy chưa?

669
00:40:56,479 --> 00:40:57,492
À, Glim.

670
00:40:57,517 --> 00:40:58,523
Miếng tảo này cho cô.

671
00:40:58,548 --> 00:41:00,032
Em không cần đâu.

672
00:41:00,057 --> 00:41:00,891
Nhưng...

673
00:41:00,916 --> 00:41:03,298
Thứ này ngon ghê đó!

674
00:41:03,323 --> 00:41:05,136
Thứ nước này lạnh quá.

675
00:41:05,161 --> 00:41:07,388
Em sẽ bị đông cứng và vỡ vụn.

676
00:41:07,413 --> 00:41:09,385
Thế em tưởng hành trình chỉ toàn cưỡi kỳ lân

677
00:41:09,410 --> 00:41:11,094
và nhảy múa với yêu tinh sao?

678
00:41:11,119 --> 00:41:12,415
Tin xấu đây cưng à!

679
00:41:12,440 --> 00:41:14,704
Chúng ta không sống trong truyện cổ tích!

680
00:41:14,729 --> 00:41:15,844
Sẽ không sao đâu.

681
00:41:15,869 --> 00:41:18,070
Tôi sẽ đưa cô đi.

682
00:41:18,095 --> 00:41:19,666
Nóng ghê ha.

683
00:41:26,093 --> 00:41:27,874
Đừng để tôi chìm nhé!

684
00:41:27,899 --> 00:41:29,186
Sẽ an toàn mà.

685
00:41:32,858 --> 00:41:34,736
Cứ tự nhiên mà đi.

686
00:41:39,270 --> 00:41:41,246
Tôi sẽ không làm cô thất vọng.

687
00:41:41,271 --> 00:41:42,699
Tôi hứa.

688
00:42:01,426 --> 00:42:03,507
Cậu đối xử tệ với quý cô quá.

689
00:42:03,532 --> 00:42:04,849
Gì cơ?

690
00:42:04,874 --> 00:42:05,895
Không.

691
00:42:27,932 --> 00:42:28,933
Các cậu!

692
00:42:29,570 --> 00:42:30,570
Giúp tôi với!

693
00:42:30,595 --> 00:42:32,311
Mặt trăng đang chết dần.

694
00:42:35,159 --> 00:42:37,265
Tôi đang nói với các cậu đó!

695
00:42:37,290 --> 00:42:38,441
Làm cái gì đi!

696
00:42:46,589 --> 00:42:47,589
Không!

697
00:42:51,247 --> 00:42:52,247
Không!

698
00:43:12,413 --> 00:43:13,659
Không!

699
00:43:44,754 --> 00:43:45,761
Ôi không!

700
00:43:45,786 --> 00:43:47,151
Là thời kỳ đen tối!

701
00:43:47,176 --> 00:43:48,753
Là tận thế rồi!

702
00:43:48,778 --> 00:43:49,778
Aaaaaaaah!

703
00:43:55,816 --> 00:43:59,308
Bóng tối đang tràn lan khắp hành tinh.

704
00:43:59,333 --> 00:44:00,333
HA! HA! HA!

705
00:44:00,358 --> 00:44:03,019
Hỗn loạn! Hú hú! Hỗn loạn! Hỗn loạn! Hỗn loạn!

706
00:44:03,292 --> 00:44:05,870
Đừng nói về hỗn loạn nữa.

707
00:44:05,895 --> 00:44:07,975
Tôi sẽ gặp ác mộng mất.

708
00:44:09,227 --> 00:44:10,801
Hỗn loạn! Hỗn loạn! Hỗn loạn!

709
00:44:10,996 --> 00:44:12,617
Hỗn loạn! Hỗn loạn! Hỗn loạn!

710
00:44:12,870 --> 00:44:14,577
Hỗn loạn! Hú! Hỗn loạn! Hú!

711
00:44:33,053 --> 00:44:34,452
Glimmmm!

712
00:44:34,477 --> 00:44:36,530
Ê! Tôi bảo vệ cô ấy mà!

713
00:44:39,269 --> 00:44:40,269
Glim!

714
00:44:40,279 --> 00:44:41,613
Glim, tôi tới đây!

715
00:44:43,467 --> 00:44:44,508
Có tôi đây rồi!

716
00:44:44,533 --> 00:44:46,016
Thả cô ấy ra!

717
00:44:55,448 --> 00:44:56,467
Glim!

718
00:45:01,682 --> 00:45:02,849
Oh! Aaaah!

719
00:45:05,225 --> 00:45:06,865
Oh! Aaaah!

720
00:45:08,526 --> 00:45:09,526
Sohone!

721
00:45:09,550 --> 00:45:11,335
Sohone, làm cái gì đi!

722
00:45:11,360 --> 00:45:12,360
Đang cố đây!

723
00:45:18,942 --> 00:45:20,067
Đúng rồi đó!

724
00:45:20,092 --> 00:45:21,247
Anh xử lý được nó mà!

725
00:45:25,629 --> 00:45:27,169
Quái vật Tia chớp!

726
00:45:27,393 --> 00:45:29,255
Nó xé xác chúng ta ra mất!

727
00:45:29,280 --> 00:45:30,877
Bơi thục mạng đi Mune!

728
00:45:30,902 --> 00:45:32,589
Cậu gọi ai là Quái vật hả?

729
00:45:32,621 --> 00:45:33,872
Thằng nhãi.

730
00:45:33,897 --> 00:45:34,604
Ê!

731
00:45:34,629 --> 00:45:36,096
Tôi là Vệ binh Mặt trời!

732
00:45:36,121 --> 00:45:37,181
Tỏ ra tôn trọng chút đi!

733
00:45:37,206 --> 00:45:38,273
Và ta là...

734
00:45:38,298 --> 00:45:39,811
Phospho!

735
00:45:43,006 --> 00:45:45,121
Ông có phải là Vệ binh ở Thế giới Ngầm không?

736
00:45:45,146 --> 00:45:47,274
Hồi xưa ta là Vệ binh Mặt trăng,

737
00:45:47,299 --> 00:45:49,699
nhưng hồi đó ta còn trẻ và phát sáng hơn.

738
00:45:49,731 --> 00:45:52,565
Thôi nào Spiky, thả cô bé ra đi!

739
00:45:53,187 --> 00:45:54,637
Giỏi lắm!

740
00:45:54,662 --> 00:45:56,319
Cô bé xinh lắm.

741
00:45:56,344 --> 00:45:57,770
Mà lại không nói nhiều nhỉ?

742
00:45:58,104 --> 00:45:59,143
Ha! Ha!

743
00:45:59,168 --> 00:46:00,897
Chúng tôi cần phải tới Thế giới Ngầm.

744
00:46:00,922 --> 00:46:02,355
Necross đã trộm Mặt trời.

745
00:46:02,380 --> 00:46:03,632
Tại sao cậu không chặn hắn lại?

746
00:46:03,657 --> 00:46:06,092
Ta tưởng cậu là Vệ binh?

747
00:46:06,117 --> 00:46:07,543
Hắn phái đi 2 con quỷ nhỏ.

748
00:46:07,568 --> 00:46:08,849
Khoan đã.

749
00:46:08,874 --> 00:46:11,612
Cậu bị ăn trộm bởi 2 đứa thuộc hạ bé xíu đó hả?

750
00:46:11,839 --> 00:46:13,229
Ha! Ha!

751
00:46:13,254 --> 00:46:14,470
Không nhưng...

752
00:46:14,495 --> 00:46:16,029
Là lỗi của cậu ta trước.

753
00:46:16,054 --> 00:46:17,335
Đừng kêu ca nữa.

754
00:46:17,367 --> 00:46:18,566
Làm ta đau cả đầu.

755
00:46:18,591 --> 00:46:19,658
Đại nhân Phospho!

756
00:46:20,495 --> 00:46:21,739
Tôi được chọn là do tai nạn.

757
00:46:21,764 --> 00:46:22,419
Nhưng ngài...

758
00:46:22,444 --> 00:46:24,291
Ngài là Vệ binh thực thụ.

759
00:46:24,316 --> 00:46:25,686
Chúng tôi cần ngài giúp.

760
00:46:26,568 --> 00:46:28,501
Lâu rồi không được gọi như vậy.

761
00:46:28,526 --> 00:46:29,541
Vậy cho ta biết.

762
00:46:29,566 --> 00:46:31,793
Tại sao lại muốn cứu Mặt trời về tới như vậy?

763
00:46:32,548 --> 00:46:34,003
Để gây ấn tượng với các cô gái.

764
00:46:34,887 --> 00:46:35,887
Ha! Ha!

765
00:46:36,490 --> 00:46:38,010
Giờ mới nói!

766
00:46:41,191 --> 00:46:43,071
Gây ấn tượng với các cô gái!

767
00:46:43,096 --> 00:46:44,176
Thông minh lắm!

768
00:47:05,844 --> 00:47:06,958
Tới nơi rồi!

769
00:47:06,983 --> 00:47:08,603
Trên con đường dẫn tới Thế giới Ngầm.

770
00:47:09,508 --> 00:47:12,890
Đi nào, phía trước còn rất nhiều thứ kinh hãi lắm.

771
00:47:12,915 --> 00:47:13,915
Thế còn Glim thì sao?

772
00:47:14,617 --> 00:47:16,228
Không thể để cô ấy mãi thế này được.

773
00:47:18,168 --> 00:47:19,481
Được thôi.

774
00:47:20,015 --> 00:47:21,015
Cô bé nói nhiều.

775
00:47:22,323 --> 00:47:23,694
Tránh ra.

776
00:47:23,719 --> 00:47:26,156
Và để nghệ nhân làm việc.

777
00:47:36,576 --> 00:47:38,102
Aaaaaaaaah!

778
00:47:38,127 --> 00:47:39,711
Bỏ tay ra!

779
00:47:39,736 --> 00:47:42,136
Đó là cách cô cảm ơn người cứu mạng cô sao?

780
00:47:42,161 --> 00:47:44,178
Tôi gia cố sáp cho cô đó!

781
00:47:44,203 --> 00:47:46,842
Hẳn cô sẽ thấy mình linh hoạt hơn.

782
00:47:46,867 --> 00:47:48,328
Hôn một cái là được.

783
00:47:48,353 --> 00:47:50,288
Wow, tôi cũng có thể làm như vậy không?

784
00:47:50,313 --> 00:47:52,891
Mỗi một Vệ binh phát triển một tài năng riêng.

785
00:47:52,916 --> 00:47:53,922
Của cậu hẳn là

786
00:47:53,947 --> 00:47:56,071
phá hỏng mọi thứ.

787
00:47:56,096 --> 00:47:57,540
Lão đó là ai vậy?

788
00:47:57,565 --> 00:47:59,457
Ổng bảo ổng từng là Vệ binh Mặt trăng.

789
00:47:59,818 --> 00:48:00,871
Phospho, hay gì đó!

790
00:48:01,167 --> 00:48:02,185
Phospho!

791
00:48:02,210 --> 00:48:03,295
Nhưng sách cổ kể rằng...

792
00:48:03,321 --> 00:48:04,660
Nhanh nào!

793
00:48:04,685 --> 00:48:06,193
Đường này!

794
00:48:07,590 --> 00:48:08,738
Mune!

795
00:48:08,763 --> 00:48:10,183
Cảm ơn anh.

796
00:48:10,208 --> 00:48:11,910
Vì đã trông chừng em.

797
00:48:13,036 --> 00:48:14,048
Glim.

798
00:48:14,073 --> 00:48:15,987
Em có thể nắm tay anh nếu thấy sợ.

799
00:48:16,021 --> 00:48:17,968
Thế tôi có thể nắm tay cậu

800
00:48:18,009 --> 00:48:20,308
nếu tôi thấy sợ không?

801
00:48:20,333 --> 00:48:21,409
Không.

802
00:48:21,434 --> 00:48:22,698
Đại nhân Phospho.

803
00:48:22,723 --> 00:48:24,476
Tôi đã đọc hết sách lịch sử.

804
00:48:24,501 --> 00:48:25,827
Nhưng ngài từng ở đó.

805
00:48:25,852 --> 00:48:28,168
Ngài có thể chuyện thực sự đã xảy ra với Necross không?

806
00:48:28,193 --> 00:48:29,193
Necross hả?

807
00:48:30,016 --> 00:48:33,879
Kẻ phản bội này từng là một Vệ binh vĩ đại.

808
00:48:33,904 --> 00:48:36,413
Nhưng hắn bị khống chế.

809
00:48:40,315 --> 00:48:43,681
Hắn cố chiếm đoạt Mặt trời cho riêng mình.

810
00:48:44,446 --> 00:48:47,049
May thay Xolal đã ngăn hắn lại.

811
00:48:47,074 --> 00:48:47,900
Xolal ư?

812
00:48:47,925 --> 00:48:49,180
Quả mận khô đó hả?

813
00:48:49,205 --> 00:48:51,084
Đúng vậy, nhưng hồi đó...

814
00:48:51,109 --> 00:48:54,241
ông ấy là chiến binh mạnh mẽ nhất hành tinh.

815
00:48:54,266 --> 00:48:56,523
Nên đã có cuộc chiến ác liệt.

816
00:49:00,172 --> 00:49:01,705
Ông ấy đập Necross.

817
00:49:01,730 --> 00:49:05,025
Xuống tận dưới Thế giới Ngầm.

818
00:49:05,050 --> 00:49:06,883
Ở Thế giới Ngầm.

819
00:49:06,908 --> 00:49:10,750
Thứ đang đợi các ngươi là đáy vực sâu này.

820
00:49:11,265 --> 00:49:12,340
Wow!

821
00:49:12,365 --> 00:49:14,715
Nhưng tôi không hiểu tại sao Xolal phải can thiệp.

822
00:49:14,740 --> 00:49:15,942
Là một Vệ binh Mặt trăng,

823
00:49:15,989 --> 00:49:18,247
không phải ngài có nhiệm vụ giữ sự hài hòa của hành tinh sao?

824
00:49:18,272 --> 00:49:20,053
Đúng, và ta có làm.

825
00:49:20,078 --> 00:49:22,037
Ta trông coi Mặt trăng.

826
00:49:25,097 --> 00:49:26,809
Aaaaaaaaaaah!

827
00:49:27,681 --> 00:49:29,558
Nhưng tại sao ngài lại tự đày mình đi vậy?

828
00:49:29,583 --> 00:49:31,352
Chương 35 của cuốn sách thứ 4 nói...

829
00:49:31,377 --> 00:49:33,016
Có người nghiên cứu ghê ha?

830
00:49:33,384 --> 00:49:35,251
Nếu cô biết nhiều như thế,

831
00:49:35,276 --> 00:49:37,394
ta nghĩ là các ngươi không cần ta giúp nữa.

832
00:49:37,419 --> 00:49:38,792
Đó không phải là ý của cô ấy, chúng...

833
00:49:38,817 --> 00:49:40,443
Chúc may mắn nhé mấy nhóc.

834
00:49:42,448 --> 00:49:43,816
Làm tốt đó!

835
00:49:43,841 --> 00:49:45,434
Gì? Em chỉ hỏi thôi mà.

836
00:49:55,107 --> 00:49:56,126
Ngôi đền!

837
00:49:56,151 --> 00:49:57,998
Nó làm gì ở đây?

838
00:50:04,096 --> 00:50:05,190
Mặt trăng?

839
00:50:05,215 --> 00:50:06,221
Không.

840
00:50:06,285 --> 00:50:07,706
Mặt trăng biến mất rồi.

841
00:50:07,731 --> 00:50:09,074
Ngôi đền điên lên rồi.

842
00:50:09,099 --> 00:50:10,690
Tôi phải đi ngăn nó lại.

843
00:50:10,715 --> 00:50:12,139
Chúng ta không có thời gian cho việc đó.

844
00:50:12,164 --> 00:50:13,719
Mặt trời đang chết dần.

845
00:50:13,744 --> 00:50:15,237
Chắc có lẽ đã quá trễ.

846
00:50:15,961 --> 00:50:17,201
Cậu lo cứu Mặt trời.

847
00:50:17,681 --> 00:50:18,791
Tôi phải đi cứu Mặt trăng.

848
00:50:19,476 --> 00:50:22,045
Không, Mune, phải nhớ là các Vệ binh được liên kết với nhau.

849
00:50:22,070 --> 00:50:23,304
Sách cổ nói...

850
00:50:23,329 --> 00:50:25,415
Em đừng đọc đống sách đó nữa.

851
00:50:25,440 --> 00:50:26,489
Đi thôi.

852
00:50:30,371 --> 00:50:32,197
Cút đi tên đầu đất!

853
00:50:42,351 --> 00:50:43,351
Goroun!

854
00:50:43,376 --> 00:50:45,055
Mày đang làm gì ở đây?

855
00:50:46,788 --> 00:50:47,841
Lại đây nào!

856
00:50:53,140 --> 00:50:54,140
Nhanh nào!

857
00:50:54,164 --> 00:50:55,606
Chúng ta phải đuổi kịp nó.

858
00:50:55,673 --> 00:50:57,617
OK cùng chặn Ngôi đền đó lại nào!

859
00:50:57,642 --> 00:50:59,375
Chúng ta còn phải cứu cả hành tinh.

860
00:50:59,400 --> 00:51:00,229
Đi đi!

861
00:51:00,254 --> 00:51:01,227
Yaaaaaaaaaah!

862
00:51:01,252 --> 00:51:02,512
Oooooh!

863
00:51:04,178 --> 00:51:05,245
Aaaaaah!

864
00:51:05,270 --> 00:51:06,270
Boom!

865
00:51:13,430 --> 00:51:18,996
Zzzzzzzzzzh!

866
00:51:32,946 --> 00:51:34,566
Cẩn thận!

867
00:51:35,229 --> 00:51:36,229
Đừng lo.

868
00:51:36,400 --> 00:51:36,653
Huh!

869
00:51:37,354 --> 00:51:39,080
Anh biết cách xử lý.

870
00:51:52,573 --> 00:51:53,573
Bám chắc vào!

871
00:51:59,575 --> 00:52:03,399
Đừng bỏ tôi lại! Mune!!!!

872
00:52:03,424 --> 00:52:05,967
Ôi không, không, không, không, không.

873
00:52:05,992 --> 00:52:08,588
Mình không biết lái thứ này!

874
00:52:15,702 --> 00:52:16,702
Bình tĩnh nào!

875
00:52:16,726 --> 00:52:17,726
Bình tĩnh nào!

876
00:52:28,782 --> 00:52:30,195
Ngoan nào! Ngoan nào!

877
00:52:30,220 --> 00:52:31,433
Bình tĩnh đi!

878
00:52:31,458 --> 00:52:32,487
Tao ở đây rồi.

879
00:52:47,533 --> 00:52:48,757
Hiệu nghiệm rồi!

880
00:52:50,881 --> 00:52:51,881
Bình tĩnh...

881
00:52:51,905 --> 00:52:53,870
đi!!!

882
00:53:02,894 --> 00:53:04,840
Thật tuyệt vời!

883
00:53:10,791 --> 00:53:11,791
Mune!

884
00:53:13,124 --> 00:53:14,217
Mune!

885
00:53:18,661 --> 00:53:19,794
Em thấy không?

886
00:53:19,819 --> 00:53:21,529
Bụi của anh có hiệu quả với nó!

887
00:53:26,143 --> 00:53:27,344
Nhìn xem kìa!

888
00:53:28,050 --> 00:53:30,517
Thằng bé đã trẫn tĩnh Ngôi đền.

889
00:53:31,717 --> 00:53:32,717
Có bản lĩnh đó!

890
00:53:34,210 --> 00:53:37,010
Bản lĩnh hơn mình nhiều.

891
00:53:47,065 --> 00:53:49,098
Ai thế này?

892
00:53:49,361 --> 00:53:52,799
Có vẻ như là Vệ binh Mặt trời!

893
00:53:53,111 --> 00:53:54,780
Tôi là Vệ binh Mặt trời!

894
00:53:55,032 --> 00:53:57,598
Có phải là tên ngốc đã làm mất Mặt trời không?

895
00:53:57,623 --> 00:53:58,258
Này!

896
00:53:58,352 --> 00:54:00,462
Thật thảm hại!

897
00:54:00,702 --> 00:54:03,035
Mune mới là anh hùng thực sự.

898
00:54:03,859 --> 00:54:06,182
Ngươi chỉ là kẻ theo sau thôi.

899
00:54:06,316 --> 00:54:08,848
Ngươi thật thảm hại.

900
00:54:09,063 --> 00:54:10,735
Vô dụng.

901
00:54:10,974 --> 00:54:12,516
Ai muốn gặp ngươi nữa chứ?

902
00:54:13,855 --> 00:54:16,162
Muốn thoát ra hả?

903
00:54:16,307 --> 00:54:17,780
Ngu ngốc!

904
00:54:18,101 --> 00:54:20,173
Thật thảm hại!

905
00:54:20,450 --> 00:54:24,383
Ngươi là Vệ binh Mặt trời thảm hại nhất trong lịch sử!

906
00:54:26,601 --> 00:54:28,287
HA! HA! HA!

907
00:54:28,312 --> 00:54:30,375
Thật thảm hại!

908
00:54:30,622 --> 00:54:34,348
Ngươi chỉ có thế thôi sao hả anh hùng?

909
00:54:35,304 --> 00:54:38,011
HA! HA! HA! HA! HA!

910
00:54:38,971 --> 00:54:39,971
Quái vật!

911
00:54:40,311 --> 00:54:44,529
Translator: Fire Hunter
facebook.com/tranbaochaut34

912
00:54:44,874 --> 00:54:45,874
Ah!

913
00:54:46,070 --> 00:54:47,070
Aaah!

914
00:54:47,490 --> 00:54:48,490
Oooooooh!

915
00:54:48,514 --> 00:54:49,013
Leeyoon!

916
00:54:49,389 --> 00:54:50,577
Leeyoon, anh đang ở đâu?

917
00:54:50,912 --> 00:54:51,912
A, Leeyoon.

918
00:54:51,917 --> 00:54:53,113
Anh đang làm gì vậy?

919
00:54:53,138 --> 00:54:54,565
Leeyoon!

920
00:54:54,590 --> 00:54:55,590
Thôi nào!

921
00:54:55,741 --> 00:54:56,741
Thức tỉnh đi!

922
00:54:56,766 --> 00:54:57,885
Mặt trăng đâu rồi?

923
00:54:57,932 --> 00:54:59,185
Nó chết rồi!

924
00:54:59,210 --> 00:55:02,428
Tôi thành Vệ binh rồi nó chết.

925
00:55:02,453 --> 00:55:04,041
Mọi thứ sai hết cả.

926
00:55:04,122 --> 00:55:05,400
Tại sao lại là tôi?

927
00:55:05,481 --> 00:55:07,239
Tại sao lại là tôi?

928
00:55:07,906 --> 00:55:09,411
Thế là kết thúc rồi!

929
00:55:09,647 --> 00:55:10,714
Không công bằng.

930
00:55:11,060 --> 00:55:12,806
Sao Necross lại phản bội tôi?

931
00:55:13,744 --> 00:55:15,545
Tôi đã làm mọi việc hắn bảo.

932
00:55:15,570 --> 00:55:17,383
Lũ rắn dối trá!

933
00:55:17,408 --> 00:55:20,295
Bọn xảo trá!

934
00:55:20,320 --> 00:55:21,818
Toàn chọn mình để tấn công.

935
00:55:21,843 --> 00:55:24,444
Sao chúng lại dễ thương khi tiếp cận mình chứ?

936
00:55:24,469 --> 00:55:25,929
Hãy biết...

937
00:55:26,223 --> 00:55:28,416
Tôi sẽ đem Mặt trăng mới từ Thế giới Giấc mơ.

938
00:55:28,783 --> 00:55:30,369
Cậu nghĩ cậu là ai?

939
00:55:31,053 --> 00:55:32,264
Một vị thần hả?

940
00:55:32,289 --> 00:55:34,636
Thần mới có thể tạo ra Mặt trăng được.

941
00:55:35,117 --> 00:55:36,403
Vệ binh đầu tiên đã làm được.

942
00:55:38,141 --> 00:55:40,580
Chúng ta tiêu hết rồi!

943
00:55:40,605 --> 00:55:42,122
Tiêu cả rồi!

944
00:55:42,147 --> 00:55:43,147
Hả?

945
00:55:52,525 --> 00:55:53,525
Đi nào Glim.

946
00:55:53,858 --> 00:55:54,858
Đi thôi!

947
00:55:56,426 --> 00:55:58,371
Này, đợi tôi với!

948
00:55:58,660 --> 00:56:00,094
Ôi đau!

949
00:56:00,655 --> 00:56:03,235
Aaaaaaaaaaah!

950
00:56:04,050 --> 00:56:05,050
Xin chào!

951
00:56:14,638 --> 00:56:16,068
Cái gì thế?

952
00:56:22,444 --> 00:56:23,557
Chúng tôi đang ở trong Thế giới Giấc mơ hả?

953
00:56:23,625 --> 00:56:25,437
Ác mộng! Ác mộng khắp mọi nơi!

954
00:56:29,370 --> 00:56:31,269
Aaaaaaaaaah!

955
00:56:33,573 --> 00:56:34,573
Dừng lại!

956
00:56:38,134 --> 00:56:39,134
Wow!

957
00:56:39,267 --> 00:56:40,267
Anh lại làm được rồi!

958
00:56:40,751 --> 00:56:41,751
Ừ.

959
00:56:42,738 --> 00:56:43,738
Anh có sức mạnh!

960
00:56:48,854 --> 00:56:50,740
Có lẽ Mặt trăng đã đúng.

961
00:56:50,990 --> 00:56:51,990
Hi! Hi!

962
00:56:52,525 --> 00:56:53,525
Okay!

963
00:56:53,601 --> 00:56:55,424
Giờ anh sẽ cho tụi quái vật xấu xí này thấy

964
00:56:55,449 --> 00:56:57,091
ai mới là bá chủ của Giấc mơ.

965
00:56:57,860 --> 00:57:00,390
Đã đủ với ác mộng rồi!

966
00:57:00,415 --> 00:57:02,922
Lan tỏa giấc mộng đẹp nào!

967
00:57:28,397 --> 00:57:30,183
BOOM!

968
00:57:38,378 --> 00:57:39,778
Tạo nguyệt thạch!

969
00:57:40,586 --> 00:57:41,985
Em tưởng nó chỉ là truyền thuyết!

970
00:57:43,458 --> 00:57:45,520
Bằng sức mạnh toàn năng của Vệ binh,

971
00:57:45,720 --> 00:57:48,896
ta ra lệnh cho Mặt trăng mới xuất hiện.

972
00:58:28,837 --> 00:58:29,837
Mune!

973
00:58:29,861 --> 00:58:31,007
Tôi đã thấy cậu ta!

974
00:58:31,032 --> 00:58:33,814
Cậu ta đang tạc Mặt trăng mới.

975
00:58:34,094 --> 00:58:35,094
Ai quan tâm chứ!

976
00:58:35,101 --> 00:58:36,101
Mặt trời đang chết dần.

977
00:58:36,268 --> 00:58:38,451
Và Mặt trăng mới rồi cũng sẽ chết thôi.

978
00:58:42,609 --> 00:58:44,783
Thật ngớ ngẩn.

979
00:58:44,870 --> 00:58:47,249
Thật đáng xấu hổ!

980
00:58:48,433 --> 00:58:51,170
Họ gọi ngươi là Vệ binh Mặt trời?

981
00:58:51,284 --> 00:58:53,091
Buồn cười quá!

982
00:58:53,116 --> 00:58:54,704
Dừng lại!

983
00:58:54,831 --> 00:58:56,031
Ta sẽ chiến đấu với ngươi.

984
00:58:56,149 --> 00:58:57,149
Với tất cả các ngươi.

985
00:58:57,414 --> 00:58:58,414
Đúng!

986
00:58:58,438 --> 00:58:59,741
Đầy giận dữ!

987
00:58:59,841 --> 00:59:01,067
Đầy căm ghét!

988
00:59:01,328 --> 00:59:03,006
Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?

989
00:59:03,031 --> 00:59:04,742
Ngươi còn đen tối hơn cả Necross!

990
00:59:05,184 --> 00:59:06,184
Đồ quỷ dữ!

991
00:59:06,209 --> 00:59:07,652
Không ổn tí nào!

992
00:59:07,677 --> 00:59:09,856
Lại đi nghe lời dối trá của bọn giun đất.

993
00:59:14,734 --> 00:59:17,510
Tôi biết anh không ở xa nơi này, Necross

994
00:59:17,535 --> 00:59:19,510
Anh gieo giắc hỗn loạn một lần.

995
00:59:19,535 --> 00:59:22,579
Nhưng lần này tôi sẽ không để anh làm vậy nữa đâu.

996
00:59:22,849 --> 00:59:23,849
Phospho!

997
00:59:24,348 --> 00:59:27,733
Kẻ mạo danh vô dụng đó là đứa hỗ trợ của anh sao?

998
00:59:27,758 --> 00:59:30,865
Ta ngạc nhiên khi thấy anh ở đây, người bạn cũ.

999
00:59:31,441 --> 00:59:35,968
Tôi tưởng anh trốn chui trốn nhủi sau đống đá chứ.

1000
00:59:35,993 --> 00:59:37,686
HA! HA! HA! HA! HA!

1001
00:59:37,711 --> 00:59:40,146
Đừng nghe lời bọn rắn đó!

1002
00:59:40,367 --> 00:59:42,077
Chúng muốn cậu trở nên xấu xa

1003
00:59:42,102 --> 00:59:43,744
như chúng đã làm với Necross

1004
00:59:43,769 --> 00:59:44,344
Ah!

1005
00:59:44,619 --> 00:59:46,217
Im đi giẻ lau.

1006
00:59:46,242 --> 00:59:48,921
Tôi chán cái bản mặt già nhăn nheo của ông rồi.

1007
00:59:50,516 --> 00:59:52,954
Ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi.

1008
01:00:00,747 --> 01:00:03,307
Tôn trọng giẻ lau đi nhóc!

1009
01:00:04,486 --> 01:00:05,953
Bình phục lại đi!

1010
01:00:07,600 --> 01:00:09,320
Đã quá trễ rồi!

1011
01:00:19,786 --> 01:00:20,949
Anh làm bằng cách nào thế?

1012
01:00:21,413 --> 01:00:22,413
Ah!

1013
01:00:22,437 --> 01:00:23,437
Anh không biết.

1014
01:00:23,992 --> 01:00:25,343
Chỉ làm bình thường thôi.

1015
01:00:29,009 --> 01:00:30,009
Ah!

1016
01:00:52,293 --> 01:00:54,060
Anh thích mơ cùng em.

1017
01:01:11,069 --> 01:01:13,062
Aaaaaaaaaah!

1018
01:01:17,690 --> 01:01:18,690
Em...

1019
01:01:18,947 --> 01:01:20,419
Em có một giấc mơ rất lạ.

1020
01:01:21,048 --> 01:01:22,167
Ừ!

1021
01:01:23,401 --> 01:01:24,699
Anh cũng thế!

1022
01:01:52,182 --> 01:01:53,182
Mune!

1023
01:01:53,206 --> 01:01:54,788
Tôi đã lầm về cậu.

1024
01:01:55,503 --> 01:01:56,503
Tha thứ cho tôi.

1025
01:01:56,957 --> 01:01:59,557
Cậu quả là Vệ binh Mặt trăng.

1026
01:02:04,120 --> 01:02:05,120
Vậy...

1027
01:02:05,144 --> 01:02:06,979
Anh nên đưa nó về với bầu trời.

1028
01:02:07,631 --> 01:02:09,603
Mặt trăng không thể sáng mà không có ánh Mặt trời.

1029
01:02:09,628 --> 01:02:11,505
Chúng liên kết với nhau.

1030
01:02:11,530 --> 01:02:12,965
Giống như các Vệ binh, nhớ không?

1031
01:02:12,990 --> 01:02:14,247
Thế thì đừng phí thời gian nữa.

1032
01:02:14,272 --> 01:02:15,525
Đi tìm Sohone thôi.

1033
01:02:53,045 --> 01:02:54,512
Bình tĩnh đi nhóc.

1034
01:02:56,364 --> 01:02:58,121
Hít thở sâu đi!

1035
01:03:00,569 --> 01:03:01,569
Đây,

1036
01:03:01,593 --> 01:03:03,413
Hãy lấy năng lượng của ta!

1037
01:03:08,998 --> 01:03:10,412
Trông cậu

1038
01:03:10,437 --> 01:03:12,727
tốt hơn khi cậu phát sáng.

1039
01:03:16,568 --> 01:03:17,568
Phosho!

1040
01:03:18,225 --> 01:03:19,669
Phosho, ông đang làm gì vậy?

1041
01:03:19,694 --> 01:03:22,093
Ta đang tạo phong cách mới.

1042
01:03:22,803 --> 01:03:25,059
Cho các cô gái!

1043
01:03:25,439 --> 01:03:27,246
Không! Không!

1044
01:03:42,284 --> 01:03:44,023
Thank Phospho!

1045
01:03:48,171 --> 01:03:51,157
Thế mới là vụ nổ lớn chứ!

1046
01:03:53,664 --> 01:03:55,952
Muốn gây ấn tượng với tao thì phải cố gắng hơn nữa!

1047
01:03:55,977 --> 01:03:56,611
Spleen!

1048
01:03:56,636 --> 01:04:00,139
Chúng mày thật bất tài vô dụng.

1049
01:04:01,062 --> 01:04:04,082
Ta sẽ tự đi giải quyết.

1050
01:04:09,141 --> 01:04:10,164
Sohone!

1051
01:04:12,017 --> 01:04:13,071
Sohone!

1052
01:04:13,096 --> 01:04:14,262
Glim!

1053
01:04:14,287 --> 01:04:15,289
Mune!

1054
01:04:15,314 --> 01:04:17,658
Tôi tưởng sẽ không gặp được hai người nữa.

1055
01:04:18,444 --> 01:04:19,750
Ha! Ha! Ha! Ha!

1056
01:04:19,958 --> 01:04:21,357
Haaaaaaaa!

1057
01:04:22,152 --> 01:04:23,942
Nóng! Nóng! Nóng!

1058
01:04:26,723 --> 01:04:28,564
Chúng tớ cũng nhớ cậu, anh bạn ạ.

1059
01:04:30,168 --> 01:04:31,168
Ok!

1060
01:04:31,192 --> 01:04:32,221
Đi chứ?

1061
01:04:59,787 --> 01:05:02,102
Chào mừng các Vệ binh.

1062
01:05:02,127 --> 01:05:03,173
Necross!

1063
01:05:03,198 --> 01:05:06,667
Mặt trời và Mặt trăng đều ở Thế giới Ngầm.

1064
01:05:06,692 --> 01:05:08,092
Thật hay biết bao!

1065
01:05:08,117 --> 01:05:09,240
Bám chắc vào.

1066
01:05:11,492 --> 01:05:12,992
Sohone, coi chừng!

1067
01:05:13,017 --> 01:05:14,137
Cứu Mặt trời đi.

1068
01:05:14,162 --> 01:05:15,931
Tôi sẽ lo tên này.

1069
01:05:16,567 --> 01:05:17,567
Ah!

1070
01:05:17,662 --> 01:05:20,372
Là kẻ thất bại mà lại tự tin như thế sao?

1071
01:05:20,397 --> 01:05:22,921
Ngươi làm mất danh dự của Vệ binh Mặt trời.

1072
01:05:22,946 --> 01:05:24,939
Ta rất thích nghiền nát ngươi.

1073
01:05:25,628 --> 01:05:27,095
Nhanh, chúng ta phải đi mau.

1074
01:05:35,040 --> 01:05:37,127
Haaaaaaaaaaaaaaaa!

1075
01:05:41,274 --> 01:05:43,148
Ngươi là của ta, đồ khờ.

1076
01:05:43,259 --> 01:05:44,078
Và bây giờ,

1077
01:05:44,145 --> 01:05:45,380
bạn gái của người đang trong nanh vuốt

1078
01:05:45,400 --> 01:05:47,729
của đồng phạm độc ác của ta!

1079
01:05:47,754 --> 01:05:49,367
Hoa vàng thì đẹp thật,

1080
01:05:49,392 --> 01:05:50,996
nhưng nó mỏng manh hơn phải không?

1081
01:05:51,021 --> 01:05:52,589
Đúng... Và...

1082
01:05:52,614 --> 01:05:53,809
đó là lý dó tôi phải đi.

1083
01:05:53,834 --> 01:05:55,080
Phải tưới nước cho chúng chứ.

1084
01:05:55,105 --> 01:05:56,419
Tất nhiên rồi.

1085
01:05:56,444 --> 01:05:57,444
Tạm biệt nha!

1086
01:05:59,063 --> 01:06:00,063
Oh!

1087
01:06:00,087 --> 01:06:03,684
Ngươi tưởng ngươi có thể gieo giắc bóng tối lên hành tinh của ta hả?

1088
01:06:03,709 --> 01:06:05,376
Ta không để yên cho ngươi đâu.

1089
01:06:06,508 --> 01:06:08,732
Chừng nào còn có ta.

1090
01:06:13,918 --> 01:06:15,385
Ngươi tới quá trễ rồi.

1091
01:06:15,699 --> 01:06:17,240
Mặt trời đã chết.

1092
01:06:20,143 --> 01:06:23,496
Ngươi không thể làm gì để cứu hành tinh của ngươi nữa.

1093
01:06:25,565 --> 01:06:27,351
Thế hả?

1094
01:06:28,162 --> 01:06:30,162
Nhận lấy đi!

1095
01:06:31,254 --> 01:06:32,340
HA HA HA!

1096
01:06:32,365 --> 01:06:35,411
Giáo mác gì như muỗi đốt.

1097
01:06:35,909 --> 01:06:37,748
Aaaaaaaaaaaah!

1098
01:06:41,740 --> 01:06:42,999
Đau quá!

1099
01:06:43,886 --> 01:06:45,246
Ha Ha Ha!

1100
01:06:53,081 --> 01:06:54,081
Glim!

1101
01:06:54,400 --> 01:06:55,467
Đừng tới gần.

1102
01:06:57,882 --> 01:06:58,882
Bắt được rồi.

1103
01:06:58,890 --> 01:07:00,536
Tới lúc hỗn loạn rồi!

1104
01:07:46,561 --> 01:07:47,561
Glim!

1105
01:07:47,947 --> 01:07:50,370
Nó sẽ biến thành cây nến đẹp!

1106
01:07:50,457 --> 01:07:53,169
Cút đi với hơi thở hôi thối của ngươi.

1107
01:07:54,321 --> 01:07:56,727
Aaaaaaaaaaaaah!

1108
01:07:58,421 --> 01:07:59,421
Glim!

1109
01:08:02,181 --> 01:08:03,181
Haaaa!

1110
01:08:32,723 --> 01:08:33,790
Em đã cứu được Mặt trời!

1111
01:08:35,237 --> 01:08:36,237
Đúng.

1112
01:08:36,261 --> 01:08:37,261
Em đã làm được.

1113
01:08:37,568 --> 01:08:38,674
Anh phải...

1114
01:08:38,699 --> 01:08:39,699
cứu Sohone!

1115
01:08:40,222 --> 01:08:41,222
Không!

1116
01:08:41,246 --> 01:08:43,179
Không, anh phải cứu em.

1117
01:08:43,204 --> 01:08:44,106
Không.

1118
01:08:44,131 --> 01:08:45,370
Quá trễ để cứu em rồi.

1119
01:08:46,540 --> 01:08:48,537
Nhưng anh có thể đánh bại Necross!

1120
01:08:50,278 --> 01:08:52,653
Em đã thấy sức mạnh của anh.

1121
01:08:52,678 --> 01:08:55,133
Đi đi!

1122
01:08:55,158 --> 01:08:56,959
Vị thần cát của em. (Thần chuyên ban giấc mơ)

1123
01:09:12,631 --> 01:09:16,831
Ngươi tưởng ngươi có thể thắp sáng Mặt trời bằng cách thổi vào nó sao?

1124
01:09:16,856 --> 01:09:18,658
Ta sẽ thổi tắt công sức

1125
01:09:18,683 --> 01:09:20,884
mà bạn gái ngươi thổi tới mức tan chảy.

1126
01:09:21,102 --> 01:09:24,576
Ngươi mắc bẫy rồi, con chuột nhắt xanh.

1127
01:09:31,027 --> 01:09:32,027
Sohone!

1128
01:09:32,599 --> 01:09:33,599
Nhanh lên, Mune

1129
01:09:33,623 --> 01:09:34,623
Đi ra khỏi đây!

1130
01:09:35,259 --> 01:09:36,637
Tôi không giữ được lâu đâu.

1131
01:09:36,662 --> 01:09:39,246
Thế thì chết chung với nhau đi!

1132
01:09:39,271 --> 01:09:40,271
Lũ sâu bọ.

1133
01:09:56,319 --> 01:09:57,319
Ah! Huh!

1134
01:09:59,748 --> 01:10:01,135
Chuyện gì xảy ra vậy?

1135
01:10:02,737 --> 01:10:04,270
Tôi cũng cảm nhận được.

1136
01:10:05,903 --> 01:10:07,542
Hãy cho hắn thấy chúng ta như thế nào.

1137
01:10:07,608 --> 01:10:10,895
Ừ, kết liễu hắn thôi.

1138
01:10:18,565 --> 01:10:19,565
Để tôi lo.

1139
01:10:20,806 --> 01:10:22,466
Đi ngủ đi!

1140
01:10:24,033 --> 01:10:25,033
Cái gì?

1141
01:10:25,172 --> 01:10:26,758
Ngươi đã làm gì với ta vậy?

1142
01:10:27,358 --> 01:10:29,211
Ngươi đang ngủ đó đồ bự con.

1143
01:10:29,238 --> 01:10:30,238
Ta đã khiến ngươi ngủ.

1144
01:10:30,684 --> 01:10:32,317
Đồ chuột nhắt bản thỉu.

1145
01:10:34,418 --> 01:10:35,951
Tôi là bá chủ của Giấc mơ.

1146
01:10:36,317 --> 01:10:37,814
Ở đây ông không làm gì tôi được.

1147
01:10:37,839 --> 01:10:39,078
Ngươi sẽ phải trả giá.

1148
01:10:40,011 --> 01:10:41,730
Ngươi cần phải được làm nguội.

1149
01:10:55,594 --> 01:10:57,728
Đứng yên đó đồ ngu.

1150
01:11:20,833 --> 01:11:23,153
Con rắn này đã bóp nghẹt trái tim ngươi lâu quá rồi.

1151
01:12:09,124 --> 01:12:10,124
Mune!

1152
01:12:11,753 --> 01:12:12,753
Mune!

1153
01:12:14,095 --> 01:12:15,095
Hả?

1154
01:12:15,943 --> 01:12:17,976
Chúng ta đã gột sạch bóng tối khỏi Thế giới Ngầm.

1155
01:12:23,984 --> 01:12:25,737
Thật phi thường!

1156
01:12:36,838 --> 01:12:38,571
Không ngờ tôi lại nói thế này, nhưng...

1157
01:12:38,870 --> 01:12:39,870
Mune!

1158
01:12:40,350 --> 01:12:43,709
Cậu quả là Vệ binh mạnh mẽ nhất mọi thời đại.

1159
01:12:54,159 --> 01:12:55,159
Mày không sao chứ Mox?

1160
01:12:55,433 --> 01:12:57,079
Tao bị nở hoa.

1161
01:12:58,431 --> 01:13:00,497
Hu hu hu!

1162
01:13:06,011 --> 01:13:07,991
Chúng ta sẽ ổn ở đây.

1163
01:14:57,635 --> 01:14:58,902
Đó là Mune!

1164
01:14:58,927 --> 01:15:00,206
Vệ binh Mặt trăng.

1165
01:15:01,656 --> 01:15:03,616
Tôi luôn biết là cậu ta sẽ thành công mà.

1166
01:15:05,229 --> 01:15:06,229
Gì nào?

1167
01:15:53,361 --> 01:15:54,361
Glim!

1168
01:15:55,133 --> 01:15:56,133
Glim!

1169
01:16:02,012 --> 01:16:04,304
Sẽ tuyệt lắm đây!

1170
01:17:19,368 --> 01:17:20,368
Glim!

1171
01:17:21,538 --> 01:17:23,437
Sohone!

1172
01:17:23,462 --> 01:17:24,462
Glim!

1173
01:17:32,406 --> 01:17:34,617
Glim! Glim! Cha ở đằng này!

1174
01:17:34,640 --> 01:17:36,538
Cha yêu con!

1175
01:17:36,539 --> 01:17:39,515
Cha ở đây!

1176
01:18:21,654 --> 01:18:23,326
Ôi con gái của ta.

1177
01:18:57,900 --> 01:18:59,768
Tôi thích kết thúc có hậu.

1178
01:19:01,957 --> 01:19:03,157
Lỗi của tôi!

1179
01:19:03,181 --> 01:19:11,181
Translator: Fire Hunter
facebook.com/tranbaochaut34

1179
01:19:12,305 --> 01:19:18,268
Wspomóż nas i zostań członkiem VIP