the.return.2003.720p.bluray.x264-usury - Croatian subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:07,467 --> 00:00:09,508
DMITRIJ LESNEVSKIJ predstavlja

2
00:00:13,383 --> 00:00:15,508
film ANDREJA ZVJAGINCEVA

3
00:00:17,000 --> 00:00:23,074
Reklamirajte vaš proizvod ili brend ovdje

4
00:00:25,280 --> 00:00:28,800
POVRATAK

5
00:01:16,200 --> 00:01:18,480
Nedjelja

6
00:01:32,000 --> 00:01:34,680
Skočimo, kao što smo rekli!

7
00:01:35,080 --> 00:01:38,000
Tko koristi ljestve,
kukavica je i budala!

8
00:01:39,080 --> 00:01:41,800
- 'Ajde, Vitjok. Ti si sljedeći.
- Zašto ja?

9
00:01:42,200 --> 00:01:45,800
- Jesi li uplašen?
- 'Ajde, više...

10
00:01:48,000 --> 00:01:51,080
- Strah me je!
- Ne boj se!

11
00:01:58,920 --> 00:02:01,200
Pazi da se ne povrijediš.

12
00:02:06,800 --> 00:02:11,480
- Andrej, da koristimo ljestve?
- Želiš da te zovu kukavicom?

13
00:02:12,000 --> 00:02:13,720
Što ako se nešto desi?

14
00:02:14,000 --> 00:02:17,080
Šuti! Skačeš poslije mene, OK?

15
00:02:48,600 --> 00:02:51,000
- Jesi li se povrijedio?
- Ne.

16
00:02:51,480 --> 00:02:53,720
Hajde, mali. Skači!

17
00:03:01,080 --> 00:03:03,720
Hej! Što nije u redu?

18
00:03:04,280 --> 00:03:09,080
Ako si se uplašio, siđi dolje.
Mi nećemo te čekati!

19
00:03:09,600 --> 00:03:12,920
Čekaj! Skočit će!
Treba se samo koncentrirati!

20
00:03:13,880 --> 00:03:15,000
Vanja,

21
00:03:15,800 --> 00:03:19,000
Skoči, hajde!

22
00:03:24,000 --> 00:03:25,800
Andrej, hajde!

23
00:03:26,600 --> 00:03:29,720
Već je kasno!
Skoči ili siđi!

24
00:03:32,200 --> 00:03:34,400
Jebi se onda!

25
00:04:09,000 --> 00:04:12,280
Vanja, sine!

26
00:04:14,000 --> 00:04:16,000
Mama! Mamice!

27
00:04:18,920 --> 00:04:21,600
Rekla sam ti da ne dolaziš ovdje!

28
00:04:26,920 --> 00:04:28,920
O, Bože!

29
00:04:29,400 --> 00:04:32,120
- Obuci se.
- Ne mogu.

30
00:04:32,800 --> 00:04:35,720
- Idemo kući!
- Ne mogu.

31
00:04:36,000 --> 00:04:38,680
- Zašto?
- Moram skočiti.

32
00:04:39,080 --> 00:04:41,720
- Ne mogu sići.
- Zašto?

33
00:04:42,400 --> 00:04:49,200
Ako siđem, reći će za mene
da sam budala i kukavica.

34
00:04:49,800 --> 00:04:53,400
Nitko neće saznati!
Ne brini se!

35
00:04:54,400 --> 00:04:56,000
Ti ćeš znati...

36
00:04:56,280 --> 00:05:00,600
Da sam se spustio,
a ne skočio.

37
00:05:01,600 --> 00:05:04,200
Ne glupiraj se,
neću nikom riječi.

38
00:05:04,600 --> 00:05:06,280
Možeš skočiti neki drugi put.

39
00:05:06,600 --> 00:05:08,200
- Zaista?
- Pa naravno.

40
00:05:08,520 --> 00:05:11,800
Mama, sjedio sam ovdje uplašen.

41
00:05:12,280 --> 00:05:14,200
Da nisi došla, umro bi.

42
00:05:14,520 --> 00:05:17,920
Ma što pričaš, dušo!
Zaista, ovdje sam sa tobom!

43
00:05:18,600 --> 00:05:21,080
Ponedjeljak

44
00:05:35,720 --> 00:05:37,480
Bok svima!

45
00:05:43,200 --> 00:05:44,600
Bok!

46
00:05:46,600 --> 00:05:49,000
Ne pričamo sa kukavicama.

47
00:05:49,720 --> 00:05:53,480
- Što? Tko je kukavica?
- Ti! Budala i kukavica!

48
00:05:54,600 --> 00:05:56,680
Ti si kukavica, zar ne?

49
00:05:57,800 --> 00:05:59,320
Riječi, Andrej, što je on?

50
00:06:01,600 --> 00:06:02,280
Kukavica.

51
00:06:03,000 --> 00:06:05,400
- Razumiješ?
- Budalo jedna!

52
00:06:24,400 --> 00:06:27,720
- Strgao si mi košulju, kretenu!
- Razbio si mi usnu, idiote!

53
00:06:28,120 --> 00:06:30,120
Mama će te ubiti!

54
00:06:34,680 --> 00:06:38,000
Hajde, uhvati me! Hajde!

55
00:08:39,000 --> 00:08:40,680
Mama!
Strgao mi je košulju!

56
00:08:41,080 --> 00:08:43,800
Laže! Razbio mi je usnu!

57
00:08:44,120 --> 00:08:46,400
- Šutite obojica!
- Mama...

58
00:08:46,880 --> 00:08:48,680
Tišina, kažem! Tata spava!

59
00:08:49,320 --> 00:08:50,880
Tko?

60
00:08:51,200 --> 00:08:52,200
Tko spava?

61
00:08:53,600 --> 00:08:55,080
Tvoj otac.

62
00:09:01,880 --> 00:09:03,200
Uđite.

63
00:11:06,680 --> 00:11:09,600
To je stvarno on.

64
00:12:07,080 --> 00:12:08,520
Sipaj im malo vina.

65
00:12:51,880 --> 00:12:53,480
Pa, bok.

66
00:12:54,120 --> 00:12:55,320
Bok.

67
00:12:56,600 --> 00:12:57,720
Bok, tata.

68
00:12:58,120 --> 00:12:59,480
Da popijemo.

69
00:13:07,880 --> 00:13:09,200
Sviđa ti se?

70
00:13:10,400 --> 00:13:11,720
Pa i ne.

71
00:13:12,600 --> 00:13:15,600
Meni se sviđa.
Mogu li dobiti još malo?

72
00:13:15,880 --> 00:13:18,520
Dosta ti je. Jedi.

73
00:13:33,000 --> 00:13:35,880
- Je li ono tvoj auto u dvorištu?
- Da.

74
00:13:36,200 --> 00:13:38,920
- Hoćeš li nas provozati?
- Naravno.

75
00:13:39,400 --> 00:13:42,680
- Idemo na put.
- Zaista?

76
00:13:43,320 --> 00:13:45,400
Da. Sutra ujutro.

77
00:13:45,800 --> 00:13:48,680
- Zaista mama?
- Da, sine.

78
00:13:51,200 --> 00:13:55,600
- Idemo na pecanje?
- Naravno, ako želiš?

79
00:14:53,000 --> 00:14:54,520
Mali!

80
00:14:55,800 --> 00:14:57,720
Slušaj, mali!

81
00:14:58,800 --> 00:15:01,320
- Što je?
- Jesi li spakirao olovo za pecanje?

82
00:15:01,720 --> 00:15:03,320
Da.

83
00:15:03,800 --> 00:15:05,800
Dobro.

84
00:15:06,120 --> 00:15:10,000
- Sam si ih spakirao.
- Točno.

85
00:15:10,600 --> 00:15:14,280
Jesi li vidio kako je veliki?
Vjerojatno trenira.

86
00:15:14,680 --> 00:15:16,520
Vjerojatno.

87
00:15:17,400 --> 00:15:22,600
- Odakle je došao?
- Samo je došao.

88
00:15:23,000 --> 00:15:27,200
- Zar nisi sretan?
- Sretan sam.

89
00:15:27,720 --> 00:15:30,800
Mama je rekla da je pilot.
Ne izgleda mi kao pilot.

90
00:15:31,200 --> 00:15:32,800
Zašto?

91
00:15:33,080 --> 00:15:35,320
Pa, znaš kakvi su piloti.

92
00:15:35,720 --> 00:15:39,000
Uniforme, kape...

93
00:15:44,200 --> 00:15:48,400
Na odmoru je,
zašto bi nosio uniformu?

94
00:15:48,800 --> 00:15:50,520
Možda.

95
00:15:52,280 --> 00:15:54,200
Jesi li spakirao kameru?

96
00:15:54,600 --> 00:15:57,880
Da, i svesku.

97
00:16:00,200 --> 00:16:02,520
Zašto će ti? Za domaći?

98
00:16:02,800 --> 00:16:05,880
Za dnevnik, budalo!
Mijenjat ćemo se.

99
00:16:06,400 --> 00:16:08,400
Da, možemo voditi dnevnik!

100
00:16:08,800 --> 00:16:11,080
Kakva je to priča?
Zašto se ne spava?

101
00:16:11,400 --> 00:16:13,200
OK, mama. Spavat ćemo.

102
00:16:14,800 --> 00:16:17,600
Što si ovdje stavio? Cigle?

103
00:16:18,120 --> 00:16:21,480
- Vratit ćete se kući za dva dana!
- Sve nam ovo treba!

104
00:16:21,880 --> 00:16:23,400
OK. Spavaj.

105
00:16:29,080 --> 00:16:31,080
Odakle je došao?

106
00:16:31,400 --> 00:16:35,200
Samo je došao.
Spavaj, ustaje se rano.

107
00:18:19,320 --> 00:18:21,000
Utorak

108
00:19:14,400 --> 00:19:15,080
Ivane...

109
00:19:16,800 --> 00:19:20,120
- Što je?
- "Molim, tata?"

110
00:19:20,400 --> 00:19:21,600
Što?

111
00:19:22,800 --> 00:19:25,400
Trebao si reći "Molim, tata".

112
00:19:28,120 --> 00:19:29,600
Molim... tata?

113
00:19:30,000 --> 00:19:32,280
Tako je bolje.
U čemu je problem?

114
00:19:34,000 --> 00:19:37,000
Je li se stidiš
zvati svog oca "tata"?

115
00:19:37,400 --> 00:19:39,680
- Ne...
- Ne laži!

116
00:19:40,000 --> 00:19:41,080
Ne lažem!

117
00:19:42,520 --> 00:19:45,520
Zovi me tata, kao i svaki sin!
Razumiješ?

118
00:19:45,800 --> 00:19:48,800
- Da, tata!
- U redu je, sine.

119
00:20:13,400 --> 00:20:17,000
- Andrej, gdje smo?
- Jesi li se probudio, mali?

120
00:20:17,320 --> 00:20:18,920
Mislio sam
da ćeš spavati cijelim putem!

121
00:20:19,320 --> 00:20:22,600
- Ti i jesi spavao cijelim putem.
- Što?

122
00:20:24,680 --> 00:20:26,680
Jesmo li stigli?

123
00:20:28,400 --> 00:20:31,080
Možda ima još 30 kilometara.

124
00:20:33,200 --> 00:20:33,900
Da.

125
00:20:34,080 --> 00:20:38,320
- Koga zove?
- Otkud ja znam?

126
00:20:43,400 --> 00:20:46,600
- Gladan sam.
- Izdrži.

127
00:20:47,680 --> 00:20:50,400
Grad nije daleko, tamo ćemo jesti.

128
00:20:50,720 --> 00:20:52,320
Tata je to rekao.

129
00:20:52,720 --> 00:20:54,400
- Tata?
- Da.

130
00:20:54,600 --> 00:20:56,800
Ali ja sam gladan sada!

131
00:21:10,600 --> 00:21:13,280
Ivane, izvadi bocu iz ruksaka.

132
00:21:14,720 --> 00:21:17,280
Nije tu, u džepu je!

133
00:21:19,400 --> 00:21:20,600
Hvala.

134
00:21:23,920 --> 00:21:25,920
Piješ i voziš?

135
00:21:26,400 --> 00:21:28,920
- Da, hoćeš i ti?
- Ne.

136
00:22:00,720 --> 00:22:03,120
Ne slikaj to govno!

137
00:22:03,520 --> 00:22:05,000
Slikaj mene.

138
00:22:05,400 --> 00:22:06,880
Pričekaj.

139
00:22:35,520 --> 00:22:36,320
Zatvoreno.

140
00:22:36,600 --> 00:22:39,280
- Tata, kafeterija je zatvorena.
- Vidim.

141
00:22:41,920 --> 00:22:44,320
Andrej, idi vidi gdje možemo jesti.

142
00:22:44,600 --> 00:22:47,680
- Kako?
- Pa pitaj nekoga!

143
00:22:48,080 --> 00:22:51,120
'Ajde, požuri!

144
00:24:06,720 --> 00:24:09,600
- Gdje je Andrej?
- Gladan sam.

145
00:24:09,920 --> 00:24:12,480
Ma naći će nas, nije mala beba.

146
00:24:36,480 --> 00:24:37,800
Andrej!

147
00:24:39,280 --> 00:24:40,720
Dolazi!

148
00:24:43,520 --> 00:24:44,880
Blize!

149
00:24:46,600 --> 00:24:48,200
- Što tražiš ovdje?
- Ja?

150
00:24:49,800 --> 00:24:53,280
Da, ti.
Što tražiš ovdje?

151
00:24:54,080 --> 00:24:56,080
Tata, našao sam restoran.

152
00:24:56,480 --> 00:25:00,000
- Trebalo ti je tri sata!
- Htio sam malo razgledati.

153
00:25:01,200 --> 00:25:05,120
Dok smo te mi čekali
ti si ovdje gubio vrijeme?

154
00:25:08,480 --> 00:25:10,600
Ovo se neće ponoviti, jel' tako?

155
00:25:11,920 --> 00:25:14,600
- Samo sam htio...
- Odgovori! Je li tako?

156
00:25:17,520 --> 00:25:19,520
To se neće više ponoviti, tata.

157
00:25:21,680 --> 00:25:23,800
Dobro. Jedimo onda.

158
00:25:24,080 --> 00:25:26,320
- Ivane, idemo!
- Ja neću.

159
00:25:26,720 --> 00:25:29,120
- Što?
- Nisam više gladan.

160
00:25:29,520 --> 00:25:31,200
Pa rekao si da si gladan.

161
00:25:32,400 --> 00:25:34,800
Prošlo me je...

162
00:25:35,520 --> 00:25:38,400
Pusti ga, Tata.
Tvrdoglav je kao magarac.

163
00:25:38,720 --> 00:25:43,200
- Idite vi jedite, ja ću ostati ovdje.
- Polaziš sa nama.

164
00:25:52,400 --> 00:25:53,680
Hvala.

165
00:26:08,320 --> 00:26:10,720
Ivane, imaš dvije minute
da pojedeš.

166
00:26:12,880 --> 00:26:14,320
Nisam gladan.

167
00:26:18,720 --> 00:26:20,200
Vrijeme ti istječe.

168
00:26:37,200 --> 00:26:39,520
Jedi taj kruh.

169
00:26:39,920 --> 00:26:41,280
Prljav je.

170
00:26:42,400 --> 00:26:44,480
Što misliš, tko će to pojesti?

171
00:26:45,400 --> 00:26:48,880
Nitko. Bacit ćemo to.

172
00:26:55,680 --> 00:26:58,000
Imaš još 30 sekundi.

173
00:26:58,320 --> 00:27:00,800
Jedi juhu i kruh.

174
00:27:03,680 --> 00:27:05,120
Čekat ću u kolima.

175
00:27:07,800 --> 00:27:11,120
Sjedni tu i pojedi svoju juhu i kruh.
Razumiješ?

176
00:27:13,120 --> 00:27:14,000
Da.

177
00:27:17,680 --> 00:27:19,520
"Da, tata. "

178
00:27:20,880 --> 00:27:22,000
Da.

179
00:27:25,000 --> 00:27:27,280
U redu je, sjedni tu.

180
00:27:59,920 --> 00:28:03,520
- Jesu li svi sretni i podmireni?
- Da. Hvala, tata.

181
00:28:04,480 --> 00:28:06,480
- Da.
- Dobro.

182
00:28:07,400 --> 00:28:10,000
Evo, zovi konobaricu i plati.

183
00:28:11,280 --> 00:28:13,520
Ne, sjedi tu i zovi je!

184
00:28:13,800 --> 00:28:16,880
- Ali kako?
- Imaš usta!

185
00:28:17,800 --> 00:28:19,120
Gospođice!

186
00:28:20,320 --> 00:28:20,800
Gospođo!

187
00:28:21,200 --> 00:28:24,000
Andrej! "Oprostite. "

188
00:28:25,680 --> 00:28:28,600
- Oprostite.
- Samo tren.

189
00:28:31,200 --> 00:28:33,120
Pričekajte me vani!

190
00:28:52,000 --> 00:28:54,400
Halo? Zdravo, ja sam.

191
00:28:54,800 --> 00:28:58,880
Što je to bilo s hranom?
Pokušavaš biti duhovit?

192
00:28:59,280 --> 00:29:00,800
Gubi se.

193
00:29:02,480 --> 00:29:04,400
Jesi li vidio sav taj novac?

194
00:29:04,720 --> 00:29:07,000
- Pa što?
- Nema veze.

195
00:29:07,280 --> 00:29:08,600
OK, momci!

196
00:29:11,680 --> 00:29:13,800
- Imaš nešto love?
- Ne.

197
00:29:14,080 --> 00:29:16,080
A ako vam ja nađem nešto love?

198
00:29:18,400 --> 00:29:19,600
OK.

199
00:29:24,600 --> 00:29:26,080
Sergej, idemo!

200
00:29:28,480 --> 00:29:30,800
Ukrali su mi novčanik!
Uhvatite ih.

201
00:29:31,120 --> 00:29:32,880
Možeš li sam?

202
00:29:33,800 --> 00:29:35,520
Pričekajte me ovdje!

203
00:29:36,800 --> 00:29:40,480
Ne znam što se desilo.
Napali su nas bez razloga.

204
00:29:57,400 --> 00:30:01,000
Ako ih pronađe, ubit će ih!
Znam da ja bi.

205
00:30:35,280 --> 00:30:36,800
Prati me!

206
00:30:47,120 --> 00:30:49,120
- Je li to taj?
- On mi je ukrao novac!

207
00:30:49,280 --> 00:30:51,400
- On je tvoj.
- Kako to misliš?

208
00:30:51,680 --> 00:30:54,400
Udario te je.
Radi sa njim što hoćeš.

209
00:30:54,800 --> 00:30:57,280
- Molim vas, nemojte!
- Čuti!

210
00:30:58,720 --> 00:31:01,600
'Ajde, udario te.

211
00:31:02,480 --> 00:31:04,800
Ne, neću!

212
00:31:08,200 --> 00:31:12,320
- Ivane, i tebe je udario. 'Ajde, sine!
- Pusti ga!

213
00:31:12,880 --> 00:31:15,400
- Zašto ti je trebao novac?
- Bio sam gladan.

214
00:31:18,400 --> 00:31:20,200
Gubi se!

215
00:31:23,680 --> 00:31:25,200
Nemate muda!

216
00:31:26,480 --> 00:31:29,000
- Nisam bio spreman.
- Trebao bi uvijek biti spreman.

217
00:31:29,400 --> 00:31:32,200
- Što da nisam dobio pare nazad?
- Ne znam.

218
00:31:32,480 --> 00:31:36,720
- Zašto nisi izašao?
- Bio sam na telefonu.

219
00:31:42,080 --> 00:31:44,400
Andrej, Ivane, dođite ovamo!

220
00:31:45,520 --> 00:31:47,400
Pokupite stvari.

221
00:31:50,200 --> 00:31:52,080
Ne zaboravite pecaljke.

222
00:31:54,080 --> 00:31:56,720
Andrej, ovdje imaš dovoljno
za dvije karte kući.

223
00:31:57,000 --> 00:31:58,080
Eno vam autobusa.

224
00:32:00,080 --> 00:32:03,120
- Zašto?
- Imam nekog posla.

225
00:32:03,520 --> 00:32:06,600
- Što je s vodopadima?
- Drugi put!

226
00:32:07,120 --> 00:32:09,000
Drugi put...

227
00:32:09,280 --> 00:32:11,120
Za 12 godina?

228
00:32:11,920 --> 00:32:13,600
Što si rekao?

229
00:32:14,080 --> 00:32:19,120
Proći će još 12 godina da bi
nas ponovo vodio na vodopade.

230
00:32:19,520 --> 00:32:22,080
Jesam li rekao nešto loše?

231
00:32:26,720 --> 00:32:28,480
- Tata!
- idi za svojim bratom.

232
00:32:28,800 --> 00:32:30,000
Idi, idi...

233
00:32:47,280 --> 00:32:51,520
- Mora da je zbog para.
- Nije.

234
00:32:52,320 --> 00:32:57,280
Onda zbog onog u restoranu.

235
00:32:58,880 --> 00:33:00,080
Nije zbog toga!

236
00:33:00,400 --> 00:33:04,000
- Zašto onda, pametnjakoviću?
- Baš ga briga za naš.

237
00:33:04,400 --> 00:33:07,200
Samo idiot kao ti ne vidi to.

238
00:33:07,520 --> 00:33:10,400
- Tko je idiot?
- Ti!

239
00:33:12,480 --> 00:33:14,000
A ti si kukavica!

240
00:33:20,080 --> 00:33:21,920
Budalo!

241
00:33:27,600 --> 00:33:29,200
Mani se!

242
00:33:37,200 --> 00:33:38,600
Vidiš i sam kakav si idiot!

243
00:33:41,520 --> 00:33:44,800
Što s tvojim poslom?
Idemo li na vodopad?

244
00:33:45,200 --> 00:33:47,920
Imam točno tri dana

245
00:33:48,320 --> 00:33:51,000
da dođem
na jedno mjesto zbog posla.

246
00:33:51,280 --> 00:33:53,600
A onda ćemo na vodopade.
Jel' može?

247
00:33:53,920 --> 00:33:56,480
Mama očekuje
da se sutra ujutro vratimo.

248
00:33:56,800 --> 00:34:00,600
Zar ne želiš još tri dana
provesti sa ocem?

249
00:34:01,120 --> 00:34:03,400
Ili hoćeš čekati još 12 godina?

250
00:34:03,800 --> 00:34:05,600
Što ti misliš?

251
00:34:06,200 --> 00:34:08,200
Htjeli smo pecati.

252
00:34:08,600 --> 00:34:11,680
A mama zna da smo sa tobom.
Što se mene tiče je sve u redu.

253
00:34:15,800 --> 00:34:16,800
Jednoglasno!

254
00:37:17,000 --> 00:37:18,880
Andrej, upadaj, krećemo!

255
00:37:29,200 --> 00:37:31,200
Gladan sam!

256
00:37:32,000 --> 00:37:34,680
- Andrej, jesi li ti gladan?
- Ne.

257
00:37:35,120 --> 00:37:37,920
Ni ja. Pričekaj do večere.

258
00:37:52,800 --> 00:37:54,600
Idem nabaviti...

259
00:38:00,320 --> 00:38:03,400
- Ovdje ima puno riba!
- Na kilo!

260
00:38:07,200 --> 00:38:09,520
- Upecaj mi jednu!
- Upecaj je sam.

261
00:38:09,920 --> 00:38:13,320
Pitaj me za još nešto.

262
00:38:35,520 --> 00:38:37,200
Evo, jedi ovo!

263
00:38:41,920 --> 00:38:43,600
Što ću s tim?

264
00:38:44,000 --> 00:38:47,680
Mogli bi napraviti riblju čorbu.
Znaš li kako se to radi?

265
00:38:48,680 --> 00:38:51,400
Da, ali ja ne jedem ribu.

266
00:38:53,120 --> 00:38:57,000
- Zašto?
- Ma dosadila mi je.

267
00:38:58,600 --> 00:39:00,000
Gdje to?

268
00:39:02,000 --> 00:39:03,320
Daleko odavde.

269
00:39:03,800 --> 00:39:06,200
Ne zaboravi ugasiti vatru.

270
00:39:07,680 --> 00:39:11,200
Hej, mudraci!
Tko je ovako podigao šator?

271
00:39:12,680 --> 00:39:14,600
Razvuci to!

272
00:39:37,120 --> 00:39:38,600
Andrej.

273
00:39:40,880 --> 00:39:43,320
- Andrej!
- Molim?

274
00:39:43,600 --> 00:39:47,600
Što je rekao za ribu?
Gdje bi to moglo biti?

275
00:39:48,400 --> 00:39:51,520
Na sjeveru, možda.

276
00:39:52,080 --> 00:39:56,080
Jesi li vidio kako je bio tih
kada si ga pitao gdje?

277
00:39:57,520 --> 00:39:59,320
Zašto?

278
00:39:59,520 --> 00:40:03,600
Tko zna?
Možda želi zaboraviti.

279
00:40:06,000 --> 00:40:10,680
- Zašto?
- "Zašto, zašto"! Otkud ja znam?

280
00:40:18,000 --> 00:40:21,000
- Laže o svemu!
- Ne laže.

281
00:40:21,320 --> 00:40:24,000
Tko zna gdje je on bio.

282
00:40:25,120 --> 00:40:27,200
Što mu se ulizuješ?

283
00:40:27,520 --> 00:40:32,320
- Tko mu se ulizuje?
- Samo pričaš: Tata ovo, tata ono.

284
00:40:33,400 --> 00:40:36,880
- On je odrastao.
- Pa što? Fale nam odrasli?

285
00:40:38,320 --> 00:40:40,400
Ti mu sve vjeruješ.

286
00:40:41,600 --> 00:40:46,000
Pa tko je on?
Možda je neki gangster!

287
00:40:46,400 --> 00:40:49,000
Možda nas zakolje u šumi!

288
00:40:49,400 --> 00:40:52,080
- Što?
- Čuo si!

289
00:40:54,080 --> 00:40:56,400
Glup si, mali.

290
00:40:56,800 --> 00:41:01,200
Vidjet ćemo tko je glup
kad izvadi nož.

291
00:41:01,920 --> 00:41:04,000
Samo se ti smij.

292
00:41:07,200 --> 00:41:09,200
Budala Ivan
će uskoro biti rasporen!

293
00:41:09,520 --> 00:41:13,320
- Što radiš?
- Mali Ivan će uskoro biti rasporen!

294
00:41:14,400 --> 00:41:17,320
Prekini!

295
00:41:19,800 --> 00:41:21,120
- Predaješ li se?
- Mani se!

296
00:41:21,320 --> 00:41:24,200
- Predaj se!
- Ne razumiješ?

297
00:41:24,600 --> 00:41:29,000
Kako da znam da je on naš tata?
Zašto mu ti vjeruješ?

298
00:41:30,080 --> 00:41:33,680
Budalo!
Mama je rekla da je on naš otac.

299
00:41:34,880 --> 00:41:37,600
Naš otac! Razumiješ?

300
00:41:38,400 --> 00:41:39,600
Idiote!

301
00:41:48,800 --> 00:41:50,080
Mali?

302
00:41:51,400 --> 00:41:54,600
Vanja! Plačeš li?

303
00:41:55,000 --> 00:41:56,200
Gubi se!

304
00:41:56,600 --> 00:41:58,800
Imaš mnogo glupave ideje u glavi.

305
00:41:59,200 --> 00:42:01,520
Hoću kući.

306
00:42:13,120 --> 00:42:15,800
idemo na pecanje sutra.

307
00:42:16,680 --> 00:42:19,800
Rano ujutro, dok on spava.

308
00:42:20,800 --> 00:42:22,880
Riba dobro radi zorom!

309
00:42:23,200 --> 00:42:25,920
OK, Vanja?

310
00:42:27,680 --> 00:42:29,120
OK.

311
00:42:30,320 --> 00:42:32,400
Spavaj onda.

312
00:42:34,800 --> 00:42:36,400
Što je to?

313
00:42:36,680 --> 00:42:39,600
Dnevnik, na tebe je red.

314
00:42:40,680 --> 00:42:43,680
Sutra ću, kasno je.

315
00:42:44,320 --> 00:42:48,600
Hvataj baklju,
rekli smo svakodnevno!

316
00:43:05,200 --> 00:43:07,400
Tebi ništa ne promiče, je li tako?

317
00:43:07,680 --> 00:43:09,120
Piši!

318
00:43:09,400 --> 00:43:11,400
Srijeda

319
00:44:02,080 --> 00:44:05,520
Mali, spremi se.

320
00:44:06,000 --> 00:44:07,000
Gdje ćemo?

321
00:44:07,600 --> 00:44:10,480
- Dalje.
- Je li to tata rekao?

322
00:44:10,880 --> 00:44:12,720
Da, tata.
Hajde!

323
00:44:57,920 --> 00:45:02,800
Zašto smo morali krenuti?
Tek su počele gristi.

324
00:45:06,000 --> 00:45:07,600
Ostavi taj kanal.

325
00:45:09,120 --> 00:45:11,400
Potrošio sam sav mamac.

326
00:45:27,800 --> 00:45:29,600
Isključi.

327
00:45:32,800 --> 00:45:35,000
Vidio sam veliku stuku tamo!

328
00:45:35,600 --> 00:45:38,320
Mogli smo probati drugu pecaljku.

329
00:45:40,320 --> 00:45:44,000
Andrej, pogledaj
koliko još ima do Beketova.

330
00:45:45,520 --> 00:45:49,120
Ma kome treba to Beketovo?
Ovdje ima dobrih riba!

331
00:45:57,200 --> 00:45:58,880
Zašto se žališ?

332
00:45:59,280 --> 00:46:03,600
Mogli smo još pecati,
na odmoru smo.

333
00:46:15,600 --> 00:46:17,520
Izlazi!

334
00:46:20,080 --> 00:46:22,080
Evo, ribe.

335
00:49:21,920 --> 00:49:23,920
Pa, grize li riba?

336
00:49:25,200 --> 00:49:27,280
Evo, presvuci se.

337
00:49:35,120 --> 00:49:37,680
Reci mi zašto si došao.

338
00:49:38,200 --> 00:49:39,800
Što zašto?

339
00:49:41,800 --> 00:49:44,480
Zašto si nas natjerao da pođemo?

340
00:49:47,680 --> 00:49:49,200
Mi ti ne trebamo!

341
00:49:50,320 --> 00:49:54,480
Bilo nam je dobro bez tebe!
Sa mamom i bakom.

342
00:49:54,880 --> 00:49:56,880
Zašto si došao?

343
00:49:57,200 --> 00:50:00,000
Zašto smo pošli sa tobom?

344
00:50:01,800 --> 00:50:05,200
Što ćemo ti mi?
Odgovori mi!

345
00:50:05,600 --> 00:50:09,920
- Mama mi je rekla da provedemo
malo vremena zajedno. - Mama?

346
00:50:10,320 --> 00:50:13,800
- A ti?
- I ja to želim.

347
00:50:14,080 --> 00:50:17,520
Zašto?
Da nas vrijeđaš?

348
00:50:21,400 --> 00:50:23,200
Presvuci se.

349
00:50:50,800 --> 00:50:53,200
Jesmo li u frci, tata?

350
00:51:09,400 --> 00:51:12,400
OK, izađi iz kola.

351
00:51:16,000 --> 00:51:18,000
Mogao bi se makar izuti!

352
00:51:18,480 --> 00:51:19,600
Što?

353
00:51:20,600 --> 00:51:22,200
Ivane, izuj se!

354
00:51:32,480 --> 00:51:34,600
Evo, obuci kaput!

355
00:51:41,120 --> 00:51:42,480
Odsjeci par grana.

356
00:51:54,400 --> 00:51:59,680
Andrej, reci mu da nećemo
ići nigdje više!

357
00:52:00,400 --> 00:52:02,880
Hoću nas vratiti kući!

358
00:52:03,200 --> 00:52:04,720
Ja to neću.

359
00:52:05,000 --> 00:52:07,600
- Još koliko?
- Sekundu.

360
00:52:15,800 --> 00:52:18,480
Stavi grane ispod kola.

361
00:52:22,800 --> 00:52:25,280
Rekoh ispod, ne ispred!

362
00:52:26,320 --> 00:52:27,680
Ali kako?

363
00:52:29,120 --> 00:52:31,520
Pa rukama svojim,
rukama svojim!

364
00:52:33,200 --> 00:52:35,120
Pokazat ću ti jednom.

365
00:52:37,120 --> 00:52:38,080
- Razumiješ?
- Da.

366
00:52:38,400 --> 00:52:41,120
Sad, isto to sa drugim kolom.

367
00:52:49,920 --> 00:52:51,280
Što sad radiš?

368
00:52:51,680 --> 00:52:54,800
Što?
Zašto ti to ne napraviš?

369
00:53:04,480 --> 00:53:06,600
Stani otraga i guraj!

370
00:53:08,720 --> 00:53:11,520
Guraj.
Na tri.

371
00:53:11,920 --> 00:53:14,320
Jedan, dva, tri, guraj.
Razumiješ?

372
00:53:14,800 --> 00:53:16,000
Razumijem!

373
00:53:20,320 --> 00:53:21,680
Je li ti bilo dosta?

374
00:53:29,200 --> 00:53:30,800
Idi i upravljaj.

375
00:53:31,680 --> 00:53:34,320
Gas je na desnoj,
kvačilo na lijevoj.

376
00:53:34,600 --> 00:53:35,520
Znam

377
00:53:45,000 --> 00:53:46,600
'Ajde!

378
00:53:51,520 --> 00:53:53,280
Odlično, Andrej!

379
00:53:53,920 --> 00:53:55,400
Mrdaj se.

380
00:53:56,880 --> 00:53:58,880
Ivane, upadaj!

381
00:54:31,600 --> 00:54:33,600
Četvrtak

382
00:54:46,400 --> 00:54:49,680
Tata, kakvo je ovo mjesto?
Gdje smo mi?

383
00:54:52,200 --> 00:54:57,000
- Ima li koga?
- Nema. Sami smo.

384
00:54:57,400 --> 00:55:01,120
- Što ćemo ovdje?
- Ništa.

385
00:55:01,520 --> 00:55:04,080
- Idemo na otok.
- Na otok?

386
00:55:04,480 --> 00:55:06,800
Koje? Ono?

387
00:55:07,800 --> 00:55:09,600
Ne, jedno drugo.

388
00:55:12,880 --> 00:55:14,400
Izađi.

389
00:55:48,720 --> 00:55:52,080
Pričvrsti to da ne mrda.

390
00:55:52,800 --> 00:55:56,600
Jesi li našao?
Odlično, stavi to na vatru.

391
00:55:57,120 --> 00:56:02,600
- Tata, što ćemo onda?
- Namazat ćemo brod i otploviti.

392
00:56:03,600 --> 00:56:06,320
- Hoće li to potrajati?
- Hoće.

393
00:56:31,520 --> 00:56:35,000
Andrej, lijepo to raširi,
da nema rupa.

394
00:56:36,800 --> 00:56:38,600
To ide tamo.

395
00:56:51,400 --> 00:56:53,680
Spustite brod do vode.

396
00:56:54,320 --> 00:56:56,400
Stavite stvari unutra.

397
00:58:34,320 --> 00:58:36,320
Uzmite i veslajte!

398
00:58:49,280 --> 00:58:51,200
Što piljiš?
Veslaj!

399
00:58:51,520 --> 00:58:53,600
- A gdje ćemo?
- Naprijed.

400
00:58:56,480 --> 00:58:59,680
Ivane, održavaj pramac
prema valu!

401
00:59:00,080 --> 00:59:01,920
Ne mogu!

402
00:59:04,080 --> 00:59:07,200
Veslaj na moju komandu!
Diži vesla!

403
00:59:07,920 --> 00:59:10,720
Rekoh diži vesla!

404
00:59:11,600 --> 00:59:12,480
Veslaj!

405
00:59:13,120 --> 00:59:16,400
Diži! Diži!

406
00:59:16,720 --> 00:59:19,120
Tako, Andrej!

407
00:59:19,600 --> 00:59:22,320
Diži, Diži!

408
00:59:30,480 --> 00:59:34,480
- Ne mogu više!
- Ma možeš!

409
00:59:35,400 --> 00:59:38,200
Veslaj ti, jači si!

410
00:59:40,400 --> 00:59:43,800
Diži, diži!

411
01:00:29,400 --> 01:00:31,120
Stigli smo.

412
01:02:15,920 --> 01:02:19,800
- Stavio si vlažne stvari da se suše?
- Naravno, tata.

413
01:02:23,920 --> 01:02:26,000
Uzmi zrak i popij.

414
01:02:40,880 --> 01:02:43,120
- Pij!
- Ne želim.

415
01:02:44,320 --> 01:02:45,680
Pij!

416
01:02:51,800 --> 01:02:53,520
Operi to.

417
01:03:09,520 --> 01:03:10,720
Što, tata?

418
01:03:13,400 --> 01:03:15,280
Idi na spavanje.

419
01:03:42,320 --> 01:03:44,400
Kako si, mali?

420
01:03:44,880 --> 01:03:47,920
Ako me još jednom pipne,
ubit ću ga.

421
01:03:56,480 --> 01:03:58,320
Prokletstvo, sve je mokro!

422
01:03:58,880 --> 01:04:01,680
- Jesi li ozbiljno mislio?

423
01:04:02,320 --> 01:04:06,320
- Da ga ubiješ?
- Ako me još jednom pipne, hoću.

424
01:04:08,800 --> 01:04:10,200
Znači tako.

425
01:04:24,000 --> 01:04:26,200
Petak

426
01:04:37,600 --> 01:04:41,280
- Odakle ti to?
- Iz šatora.

427
01:04:41,800 --> 01:04:44,720
- Spava li?
- Nije tu.

428
01:04:45,120 --> 01:04:46,600
Gdje je?

429
01:04:50,200 --> 01:04:52,880
- Jesi li ukrao to?
- Jesam.

430
01:04:55,280 --> 01:05:00,400
- Vrati to odmah!
- Neću, treba mi.

431
01:05:00,880 --> 01:05:02,000
Za što?

432
01:05:05,000 --> 01:05:08,600
- Što ako primijeti da nema noža?
- Baš me briga.

433
01:05:10,600 --> 01:05:13,200
Nemam ja veze sa tim.
Izgubio ga je.

434
01:05:14,080 --> 01:05:16,720
- Ti mu nećeš reći?
- Naravno da neću.

435
01:05:17,000 --> 01:05:18,480
U čemu je problem onda?

436
01:05:20,400 --> 01:05:23,520
Vidio sam ribu
kako se baca kraj obale.

437
01:05:25,400 --> 01:05:26,720
Bila je velika!

438
01:05:27,520 --> 01:05:30,480
Trebaju nam gliste.
Ova neće na kruh.

439
01:05:31,400 --> 01:05:34,320
Ne nosi nož sa sobom.
Ne sada, kasnije.

440
01:05:34,600 --> 01:05:36,600
Ma hoću ga imati sa sobom.

441
01:05:36,800 --> 01:05:37,800
'Ajmo, spavalice!

442
01:05:38,200 --> 01:05:41,600
Pokazat ću vam otok.

443
01:05:43,800 --> 01:05:48,400
- Što ćemo za doručak?
- Ma kasnije ćemo. 'Ajmo sada!

444
01:05:51,000 --> 01:05:53,280
- Ivane, nešto nije u redu?
- Boli me noga.

445
01:05:54,720 --> 01:05:58,200
Noga?
Možda ti je samo utrnula, idemo.

446
01:05:58,720 --> 01:06:00,600
Boli me noga!

447
01:06:03,280 --> 01:06:06,600
Ako ne prestane možeš se vratiti.

448
01:08:03,800 --> 01:08:05,680
Klinci, pratite me!

449
01:08:06,880 --> 01:08:08,880
Sad ćeš vidjeti.

450
01:08:17,400 --> 01:08:21,280
- Hoćeš li?
- Hajde ti, hajde...

451
01:08:21,680 --> 01:08:23,400
Uplašio si se?

452
01:08:24,320 --> 01:08:26,000
Boli me noga.

453
01:09:05,600 --> 01:09:08,800
- Daj ruku. Gdje je Ivan?
- Nije došao.

454
01:09:11,880 --> 01:09:14,200
Boji se visine, tata.

455
01:09:14,800 --> 01:09:15,800
Strava!

456
01:09:16,120 --> 01:09:17,600
Dođi ovamo!

457
01:09:22,000 --> 01:09:24,000
Vidi ono!

458
01:09:48,600 --> 01:09:51,400
Andrej, siđi! Brzo!

459
01:10:12,120 --> 01:10:14,200
Znaš li ovu foru?

460
01:10:14,600 --> 01:10:19,600
Tip zove:
"Halo, je li to raketna baza?"

461
01:10:20,000 --> 01:10:21,520
"Dobili ste pogrešan broj. "

462
01:10:21,880 --> 01:10:25,000
"Ne, ti si dobila
pogrešan broj, dušo!"

463
01:10:26,880 --> 01:10:30,200
Još jedan. Tip jaše devu...

464
01:10:30,480 --> 01:10:34,600
OK, dosta je.
Hvala na društvu.

465
01:10:35,120 --> 01:10:39,000
Andrej i ja idemo pokupiti drva,
ti operi suđe, Ivane.

466
01:10:39,400 --> 01:10:43,680
- Zašto ja moram prati suđe?
- Posljednji pere.

467
01:11:58,600 --> 01:12:02,120
Nije loše, s obzirom da je prvi put...

468
01:12:03,000 --> 01:12:04,200
Znaš...

469
01:12:07,120 --> 01:12:09,000
Tacna ti je potonula.

470
01:12:10,000 --> 01:12:11,280
Potonula?

471
01:12:14,800 --> 01:12:16,880
Val je odnio.

472
01:12:19,120 --> 01:12:20,800
Val?

473
01:12:22,000 --> 01:12:24,200
Kako ću sad jesti?

474
01:12:25,280 --> 01:12:27,200
Nije bilo namjerno.

475
01:12:28,800 --> 01:12:32,320
OK. Pokazat ću ti kako
napraviš drugu od drveća.

476
01:12:32,800 --> 01:12:36,200
- Ne bi to umio.
- Naučit ću te.

477
01:13:02,800 --> 01:13:05,600
- U čemu je problem?
- Ni u čemu.

478
01:13:06,600 --> 01:13:08,200
Pripazite jedan na drugog
na trenutak.

479
01:13:09,000 --> 01:13:12,480
- Gdje ćeš ti tata?
- Da se prošećem malo.

480
01:13:12,880 --> 01:13:17,680
Trebaju nam gliste.
Ova riba ovdje ne ide na kruh.

481
01:13:18,120 --> 01:13:19,200
Nađite ih.

482
01:13:19,520 --> 01:13:22,120
Lako je riječi...

483
01:13:23,000 --> 01:13:24,400
Pa ovdje je samo pijesak!

484
01:13:24,800 --> 01:13:28,800
- Zašto je ponio ruksak?
- Možda će skupljati gljive.

485
01:13:32,800 --> 01:13:36,880
Zašto ne bi otišli do šume
i nabavili malo glista?

486
01:13:37,680 --> 01:13:42,200
- Daleko je.
- Ali, gliste nam trebaju.

487
01:13:42,800 --> 01:13:44,200
'Ajmo onda...

488
01:13:44,720 --> 01:13:46,320
Ponesi teglu.

489
01:13:49,800 --> 01:13:52,320
- Može ovo?
- Može.

490
01:14:20,120 --> 01:14:23,680
- Jel' ovo zaista otok?
- Da, rekoh ti da je.

491
01:14:24,000 --> 01:14:27,280
Bio sam na tornju,
voda je skroz okolo.

492
01:14:29,120 --> 01:14:32,000
- Nema nikog osim naš?
- Tako mi izgleda.

493
01:15:45,600 --> 01:15:48,600
- Mora da je staro 100 godina.
- Moguće.

494
01:16:02,800 --> 01:16:05,880
- Andrej, gdje si ti?
- Dolazim.

495
01:16:11,680 --> 01:16:13,000
Dođi.

496
01:16:14,120 --> 01:16:18,000
- Vidi.
- Kako je ta jama nastala?

497
01:16:18,400 --> 01:16:21,400
Što me briga,
puna je glista!

498
01:16:27,000 --> 01:16:28,720
Gdje ti je tegla?

499
01:16:51,520 --> 01:16:53,680
Ribe će plakati za ovim glistama.

500
01:16:54,000 --> 01:16:57,520
- Hoćemo li pecati sa obale?
- Ne, sa čamca.

501
01:16:58,000 --> 01:17:00,800
Čekaj, moramo
pitati tatu je li smijemo.

502
01:17:01,880 --> 01:17:03,680
- Vanja!
- Zašto?

503
01:17:04,000 --> 01:17:06,400
Možemo li samo veslati?

504
01:17:06,800 --> 01:17:08,400
Hajde, guraj.

505
01:17:23,200 --> 01:17:27,680
- Gdje si krenuo? Vrati se!
- Nećemo daleko.

506
01:17:28,800 --> 01:17:30,880
Tata, nećemo dugo!

507
01:17:40,800 --> 01:17:43,800
OK, vratite se za sat vremena.

508
01:17:44,200 --> 01:17:47,200
- U pola četiri moramo krenuti!
- U redu je, tata.

509
01:17:47,680 --> 01:17:49,800
Hajde, sjedni.

510
01:17:58,120 --> 01:18:00,720
Budite ovdje za sat vremena!

511
01:18:02,320 --> 01:18:05,600
- I budite tu da vas vidim.
- U redu je, tata.

512
01:18:07,800 --> 01:18:09,800
"U redu je, tata!"

513
01:18:10,600 --> 01:18:13,800
Sam si to tražio, mali!
Upozoravam te!

514
01:18:27,680 --> 01:18:31,200
Mali, idemo.
Već je tri sata.

515
01:18:31,600 --> 01:18:34,320
Tata je rekao
da se vratimo za pola sata.

516
01:18:34,800 --> 01:18:37,280
Bacit ću još samo par puta.

517
01:18:40,000 --> 01:18:43,280
Nema svrhe.
Riba danas ne grize.

518
01:18:43,800 --> 01:18:47,000
Andrej, 'ajmo samo malo dalje.

519
01:18:47,680 --> 01:18:50,480
- Tata je rekao da se vratimo!
- Prestani!

520
01:18:50,800 --> 01:18:53,880
Samo još malo i vraćamo se.

521
01:18:56,120 --> 01:18:58,200
OK, 'ajde onda.

522
01:20:23,280 --> 01:20:25,600
Andrej! Dođi ovamo!

523
01:20:26,880 --> 01:20:27,800
Požuri!

524
01:20:34,120 --> 01:20:35,280
Što je bilo?

525
01:20:35,680 --> 01:20:38,400
Vidio sam ogromnu ribu tamo!

526
01:20:38,880 --> 01:20:39,520
Gdje?

527
01:20:40,200 --> 01:20:43,280
- Andrej, trci i daj mi veslo!
- Zašto ja?

528
01:20:43,680 --> 01:20:45,000
- Požuri!
- Sranje!

529
01:20:49,680 --> 01:20:51,400
Što li će tata riječi?

530
01:20:51,800 --> 01:20:55,600
Da smo uhvatili ribu a da
to nije bilo tvojom zaslugom.

531
01:21:37,680 --> 01:21:41,280
- Vidi što smo ulovili!
- Andrej, koliko je sati?

532
01:21:41,680 --> 01:21:45,200
- Što?
- Koliko je sati na tvom satu?

533
01:21:46,880 --> 01:21:48,720
Sedam sati, tata...

534
01:21:49,000 --> 01:21:52,880
- A kad ste se trebali vratiti?
- U pola četiri...

535
01:21:53,280 --> 01:21:55,000
Jesi li vidio ribu?

536
01:21:55,400 --> 01:21:57,280
Ne pričam s tobom.

537
01:22:00,200 --> 01:22:02,400
Zašto kasnite toliko?

538
01:22:02,800 --> 01:22:04,000
Pa, znaš...

539
01:22:04,800 --> 01:22:05,880
Što to radite?

540
01:22:06,320 --> 01:22:08,880
- Jeste li čuli kad sam vas zvao?
- Ne!

541
01:22:10,480 --> 01:22:12,880
Nemoj ni pomisliti da me udariš!

542
01:22:13,200 --> 01:22:14,720
daj da ti objasnim, riba je...

543
01:22:15,000 --> 01:22:18,200
- Zašto sam ti dao sat?
- Da bi znao za vrijeme.

544
01:22:18,480 --> 01:22:20,480
- I što se desilo?
- Upecali smo ribu!

545
01:22:21,280 --> 01:22:25,200
Ne diraj ga, ja sam kriv!
Našli smo brod!

546
01:22:25,680 --> 01:22:29,000
Tata, istina je!
Ivan je kriv.

547
01:22:29,280 --> 01:22:31,200
Ali si ti imao sat!

548
01:22:31,520 --> 01:22:35,400
Što hoćeš od mene?
Kukavica si, barabo!

549
01:22:36,720 --> 01:22:38,880
Ubi me onda, ubi me!

550
01:22:40,120 --> 01:22:42,120
Ti si kopile, mrzim te!

551
01:22:42,400 --> 01:22:44,320
- Da te ubijem?
- Da!

552
01:22:44,480 --> 01:22:46,720
- Da te ubijem?
- Da!

553
01:22:47,520 --> 01:22:51,120
Stani!
Pipni ga i ubit ću te!

554
01:22:52,000 --> 01:22:54,480
- Ubio bi me?
- Nazad!

555
01:22:57,520 --> 01:22:59,120
Nazad!

556
01:23:00,400 --> 01:23:01,600
Ne mrdaj!

557
01:23:01,880 --> 01:23:06,480
Da nisi tako žao
mogao sam te voljeti kao otac!

558
01:23:06,880 --> 01:23:10,600
Mrzim te! Nemoj ni
pomisliti da nas povrijediš!

559
01:23:11,120 --> 01:23:13,000
Ti nisi nitko i ništa!

560
01:23:13,400 --> 01:23:16,880
- Varaš se, sine...
- Ne, ne, ne!

561
01:23:18,400 --> 01:23:19,600
Ivane!

562
01:23:20,880 --> 01:23:22,480
Stani tu!

563
01:23:34,000 --> 01:23:35,120
Ivane!

564
01:23:53,600 --> 01:23:54,720
Ivane!

565
01:24:00,880 --> 01:24:02,200
Tata!

566
01:24:15,600 --> 01:24:17,880
Ivane, čekaj me!

567
01:24:28,000 --> 01:24:30,320
Stani, Ivane!

568
01:24:55,880 --> 01:24:58,520
Odlazi! Mrzim te!

569
01:24:58,880 --> 01:25:01,000
Sine, otvori!
Pusti me unutra!

570
01:25:01,400 --> 01:25:04,600
- Što hoćeš, odlazi!
- Sine, molim te.

571
01:25:05,000 --> 01:25:08,520
Ako ne odeš, skočit ću!
Čuješ li, skočit ću!

572
01:25:08,800 --> 01:25:13,000
- Ne mrdaj, čekaj me.
- Jesi li me čuo, skočit ću!

573
01:25:21,320 --> 01:25:23,000
Mogu to.

574
01:25:23,400 --> 01:25:24,600
Mogu!

575
01:25:25,800 --> 01:25:27,720
Čuješ li, mogu!

576
01:25:30,280 --> 01:25:31,800
Jesi li me čuo?

577
01:25:32,120 --> 01:25:35,200
Čuješ li?
Mogu svašta!

578
01:25:36,120 --> 01:25:38,520
Govno jedno, mogu to!

579
01:25:42,000 --> 01:25:43,400
Vanja, sine...

580
01:26:16,000 --> 01:26:17,400
Andrej...

581
01:26:18,280 --> 01:26:19,600
Mrtav je.

582
01:26:35,200 --> 01:26:38,000
Moramo ga skloniti.

583
01:26:38,280 --> 01:26:40,000
Gdje?

584
01:26:42,000 --> 01:26:43,600
Čamac.

585
01:26:44,600 --> 01:26:46,280
Kako?

586
01:26:46,520 --> 01:26:48,200
"Rukama"!

587
01:26:55,720 --> 01:26:58,880
Što gledaš?
Uhvati ga za noge.

588
01:27:14,880 --> 01:27:16,400
Ne mogu.

589
01:27:18,120 --> 01:27:19,320
Dolazi.

590
01:27:20,800 --> 01:27:22,880
Vuci ćemo ga za ruke.

591
01:27:51,800 --> 01:27:55,320
- Uhvati rame.
- Što?

592
01:27:55,600 --> 01:27:58,600
Uhvati ga za rame, idiote!

593
01:28:57,320 --> 01:28:59,400
Ne mogu, Andrej.

594
01:28:59,800 --> 01:29:02,120
Hajde, odmorit ćemo malo.

595
01:29:16,600 --> 01:29:19,880
- Ovo je pogrešan put, Andrej.
- Dobar je put.

596
01:29:20,280 --> 01:29:22,400
Izgubili smo se, kažem ti.

597
01:29:22,800 --> 01:29:24,800
Diži se, idemo.

598
01:29:27,400 --> 01:29:28,520
Andrej!

599
01:29:31,200 --> 01:29:32,000
Što?

600
01:29:32,200 --> 01:29:34,400
Što ćemo sada?

601
01:29:35,720 --> 01:29:37,720
Oči su mu otvorene.

602
01:29:52,280 --> 01:29:54,280
Diži se, idemo.

603
01:31:03,200 --> 01:31:05,400
Subota

604
01:32:47,880 --> 01:32:50,000
Daj da sve natovarimo.

605
01:34:57,480 --> 01:35:02,400
- Što je to bilo?
- Ne znam. Kamen neki možda.

606
01:37:50,920 --> 01:37:53,800
Daj da ponesemo stvari do kola.

607
01:38:48,200 --> 01:38:49,880
Čekaj.

608
01:38:51,000 --> 01:38:53,080
Stavit ćemo ga unutra.

609
01:39:19,080 --> 01:39:20,280
Tata!

610
01:39:21,080 --> 01:39:22,200
Tata!

611
01:39:23,480 --> 01:39:25,200
Tata!

612
01:39:27,000 --> 01:39:28,680
Tata!

613
01:40:59,320 --> 01:41:00,680
Vidi!

614
01:41:07,800 --> 01:41:08,680
Sakrij to.

615
01:41:14,000 --> 01:41:18,200
- Andrej, noge su mi mokre.
- Izuj se.

616
01:44:55,930 --> 01:44:57,638
Redatelj: Andrej Zvjagincev

617
01:45:00,555 --> 01:45:02,513
Producent: Dmitrij Lesnevskij

618
01:45:05,263 --> 01:45:07,097
Snimatelj: Mihail Kričman

619
01:45:09,930 --> 01:45:10,888
Scenaristi:

620
01:45:11,513 --> 01:45:14,013
Vladimir Moisejenko
Aleksandr Novotockij-Vlasov

621
01:45:14,555 --> 01:45:16,180
Andrej: Vladimir Garin

622
01:45:16,555 --> 01:45:18,180
Ivan: lvan Dobronravov

623
01:45:18,513 --> 01:45:20,680
Otac: Konstantin Lavronenko

624
01:45:20,847 --> 01:45:22,513
Majka: Natalia Vdovina

625
01:45:23,930 --> 01:45:25,722
Glazba: Andrej Dergačev

626
01:45:28,597 --> 01:45:30,138
Ton: Andrej Kudjakov

627
01:45:33,222 --> 01:45:35,097
Scenografija: Janna Pakomova

628
01:45:37,930 --> 01:45:39,722
Maska: Galia Ponomareva

629
01:45:42,597 --> 01:45:44,222
Kostimi: Anna Bartouli

630
01:45:47,222 --> 01:45:49,013
Fotografija: Vladimir Mišukov

631
01:45:51,888 --> 01:45:53,847
Montaža: Vladimir Mogilevski

632
01:45:56,555 --> 01:45:58,888
Voditeljica proizvodnje: Elena Kovaleva

633
01:46:01,263 --> 01:46:02,180
Casting:

634
01:46:02,722 --> 01:46:04,763
Geta Bagdasarova Galina Dovgal

635
01:49:54,473 --> 01:49:55,473
Subtitles by: _diZel_
Corr: bile

635
01:49:56,305 --> 01:50:02,487
Molimo vas da ocijenite ovaj titl na www.osdb.link/68hme
Pomognite drugim korisnicima da izaberu najbolje titlove