Los.Borgia.2006.720p.BluRay.DD5.1.x264-VietHD - Hungarian subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Reklámozza a termékét vagy márkáját itt,

2
00:00:16,458 --> 00:00:23,208
Fordította:
gugler68@gmail.com

3
00:00:25,500 --> 00:00:29,292
A XV. század végén Itália
mint önálló állam nem létezett.


4
00:00:29,458 --> 00:00:32,292
A tartományokat nagyhatalmú
családok kormányozták,


5
00:00:32,458 --> 00:00:36,292
fenntartva köztük
a kényes egyensúlyt.


6
00:00:36,458 --> 00:00:38,875
A spanyolok és a franciák árnyékában,

7
00:00:39,042 --> 00:00:44,208
a Vatikán szerepe is
döntő volt a keresztény világra.


8
00:01:45,500 --> 00:01:47,458
Valentinois hercege!

9
00:02:04,833 --> 00:02:06,250
Őszentsége...

10
00:02:06,458 --> 00:02:10,333
...felajánlom hűségemet és kardomat,
az Anyaszentegyház védelmébe.

11
00:02:10,958 --> 00:02:13,750
Csatlakozz seregeinkhez és a spanyolokhoz

12
00:02:13,917 --> 00:02:16,625
a franciák elleni háborúban és...

13
00:02:17,458 --> 00:02:18,792
...térj vissza közénk.

14
00:02:19,458 --> 00:02:22,000
Zsákmánnyal és győtedelmesen,

15
00:02:22,250 --> 00:02:23,792
mint ahogy mindig tetted.

16
00:02:24,208 --> 00:02:24,958
Úgy legyen.

17
00:02:26,208 --> 00:02:27,458
Szentséges atyám....

18
00:03:11,500 --> 00:03:15,333
Érthetetlen, mikor elhagytuk Rómát,
követeket indítottak útnak.

19
00:03:15,500 --> 00:03:16,708
Így van vagy sem?

20
00:03:16,875 --> 00:03:18,375
Mindenkihez.

21
00:03:21,417 --> 00:03:24,250
- Hogy szól a parancs?
- Castelnuovo.

22
00:03:24,708 --> 00:03:25,917
Castelnuovo?

23
00:03:27,500 --> 00:03:29,083
És hol vannak az emberek?

24
00:03:29,708 --> 00:03:31,125
Meg a fegyverek?

25
00:03:33,208 --> 00:03:37,208
Hol van a hadsereg amelynek
itt kellett volna lennie?

26
00:03:39,292 --> 00:03:40,667
És Miguel Corella?

27
00:03:55,792 --> 00:03:56,917
Valentinois Herceg...

28
00:03:59,167 --> 00:04:02,292
...letartoztatom testvérünk
Juan Borgia meggyilkolásáért,

29
00:04:02,458 --> 00:04:03,667
Gandia hercege.

30
00:04:03,833 --> 00:04:07,500
Maguk kicsodák?
Kinek a parancsát teljesítik?

31
00:04:08,458 --> 00:04:11,708
Gonzalo de Córdoba vagyok és
a fejjebbvalóim parancsát követem.

32
00:04:11,875 --> 00:04:13,750
Kasztíliai Izabella és
Aragóniai Ferdinánd,

33
00:04:13,958 --> 00:04:16,000
valamint Őszentsége,
II. Gyula pápa parancsát.

34
00:04:17,458 --> 00:04:20,250
A vatikáni hadsereg
főkapitánya vagyok!

35
00:04:20,417 --> 00:04:23,208
Spanyolországba szállítják,
ahol bebörötnzik.

36
00:04:23,375 --> 00:04:24,292
Letartoztatni!

37
00:04:26,000 --> 00:04:27,083
Lehetetelen...

38
00:04:27,917 --> 00:04:30,125
Teljességgel lehetettlen!

39
00:04:30,333 --> 00:04:33,417
Akárki is a felelős ezért,
fizetni fog... és te is!

40
00:04:33,625 --> 00:04:35,333
Meg a tieid!

41
00:04:35,917 --> 00:04:36,833
Vedd le rólam a kezed!

42
00:04:46,208 --> 00:04:49,750
Vald be ki a felelős ezért,
mert nem sokáig leszek idebent!

43
00:04:49,958 --> 00:04:50,917
Hallottad?

44
00:04:51,917 --> 00:04:53,625
Örködhetsz éjjel nappal!

45
00:04:54,458 --> 00:04:57,875
Mindenkit lefejezek
és elküldöm a fiaidnak!

46
00:04:58,375 --> 00:05:00,958
Én Cesare Borgia vagyok!

47
00:05:01,667 --> 00:05:04,750
Senki nem fog megállítani,
hogy uralkodjam Itáliában!

48
00:05:06,292 --> 00:05:09,000
Cesare Borgia vagyok!

49
00:05:11,458 --> 00:05:12,625
Hallottad?

50
00:05:19,042 --> 00:05:20,500
** A BORGIA NEMZETSÉG**

51
00:05:22,917 --> 00:05:25,417
RÓMA, 12 ÉVVEL KÉSŐBB

52
00:05:25,458 --> 00:05:29,917
Traducătorii din subs.ro TEAM:
LOVENDAL, gligac2002, AMC

53
00:05:36,792 --> 00:05:37,708
A Borgiák...

54
00:05:44,250 --> 00:05:45,208
Gyertek...

55
00:05:49,458 --> 00:05:50,708
Igyekezzetek!

56
00:06:13,958 --> 00:06:15,167
Gyerünk...

57
00:07:09,958 --> 00:07:12,333
Átvágunk a San Ignazio téren.

58
00:07:12,500 --> 00:07:15,625
- Az Orsini család negyede.
- Beköszönhetnénk nekik.

59
00:07:15,792 --> 00:07:18,708
Ki kell jönnünk a többi
római családdal, Jofré.

60
00:07:45,875 --> 00:07:50,333
Nicsak, nicsak! A valenciaiak
eltévedtek hazafelé menet...

61
00:07:50,583 --> 00:07:52,625
De miért is lep meg ez?

62
00:07:53,042 --> 00:07:56,000
Mit keresnek a Borgia
disznók Rómában?

63
00:07:56,208 --> 00:07:58,083
Nem nekik való hely.

64
00:07:58,458 --> 00:08:02,583
Ha az apátokat keresitek,
elegendő a szag után menni.

65
00:08:03,500 --> 00:08:05,125
Ne is törődj vele, Cesare.

66
00:08:05,625 --> 00:08:07,083
Mi a gond, Paolo?

67
00:08:08,083 --> 00:08:10,917
Attól félsz, hogy az asszonyaitok
végre némi férfiszagot éreznek?

68
00:08:13,083 --> 00:08:14,250
Férfi?

69
00:08:14,500 --> 00:08:16,875
Az egyetlen szag itt
az ökör szag

70
00:08:17,083 --> 00:08:19,667
ami belőletek árad.
Nem hinném, hogy az férfias.

71
00:08:20,375 --> 00:08:21,333
Kérdezd meg a hugodat.

72
00:08:21,625 --> 00:08:22,417
Fattyú!

73
00:08:45,542 --> 00:08:46,458
Cesare, ne!

74
00:08:46,708 --> 00:08:47,750
Ne ma!

75
00:08:59,792 --> 00:09:01,333
Zivo bíboros.

76
00:09:02,333 --> 00:09:04,042
Rodrigo Borgia.

77
00:09:04,833 --> 00:09:07,125
Ascanio Sforza bíboros.

78
00:09:08,458 --> 00:09:10,083
Rodrigo Borgia.

79
00:09:11,000 --> 00:09:13,208
Giovanni Colonna bíboros.

80
00:09:13,375 --> 00:09:14,833
Rodrigo Borgia.

81
00:09:15,250 --> 00:09:17,708
Raffaele Riario bíboros.

82
00:09:20,333 --> 00:09:22,542
Giovanni di Medici bíboros.

83
00:09:25,250 --> 00:09:26,833
Michele bíboros.

84
00:09:29,333 --> 00:09:31,583
Francesco Piccolomini bíboros.

85
00:09:34,083 --> 00:09:36,500
Gianbattista Orsini bíboros.

86
00:09:38,667 --> 00:09:41,125
Giuliano Della Rovere bíboros.

87
00:09:45,833 --> 00:09:48,458
Della Rovere bíboros, a szavazata...

88
00:09:53,500 --> 00:09:56,917
Giuliano Della Rovere bíboros,
a szavazata!

89
00:10:02,792 --> 00:10:04,167
Rodrigo Borgia.

90
00:10:35,833 --> 00:10:37,250
Habemus papam!

91
00:11:01,417 --> 00:11:02,875
Éljen VI. Sándor!

92
00:11:03,042 --> 00:11:05,333
Éljen Rodrigo Borgia!

93
00:11:15,958 --> 00:11:17,500
Ma igen, Juan.

94
00:11:20,333 --> 00:11:21,250
Juan,

95
00:11:23,042 --> 00:11:27,125
Őszentsége titkárja vagyok.
A bemutatása után,

96
00:11:27,125 --> 00:11:29,458
a Szentatya fogadni óhajtja
a gyermekeit, személyesen.

97
00:11:29,958 --> 00:11:31,542
Idehozom Lucreziát.

98
00:11:42,583 --> 00:11:45,583
Egy palóta nekem, mama!
El sem hiszem.

99
00:11:46,958 --> 00:11:49,375
Apád mindig ragaszkodott hozzánk.

100
00:11:49,542 --> 00:11:52,500
Most, hogy végre elérte
amit oly rég akart,

101
00:11:52,667 --> 00:11:54,792
mindannyiunkat megajándékoz.
- Megajándékoz?

102
00:11:54,958 --> 00:11:56,667
Mi az hogy!

103
00:11:57,125 --> 00:11:59,250
Nekem bíborosi rangot ígért.

104
00:11:59,542 --> 00:12:00,708
Te, bíboros?

105
00:12:00,875 --> 00:12:03,417
Igen. Gondolom Valenciának.

106
00:12:03,583 --> 00:12:06,833
- Tudod, hogy ez mit jelent?
- Igyekezz kérlek!

107
00:12:08,375 --> 00:12:09,708
Bíboros...!

108
00:12:10,167 --> 00:12:13,542
Jóképű bíboros leszel.
Hadd gratuláljak.

109
00:12:13,542 --> 00:12:16,583
Lucrezia, gyere ide,
kiöntöd a vizet te lány!

110
00:12:17,875 --> 00:12:19,667
Soha nem végzünk!

111
00:12:23,542 --> 00:12:25,417
A fiaim!

112
00:12:26,500 --> 00:12:27,958
Pontifex sum.

113
00:12:28,125 --> 00:12:29,542
Pápa vagyok!

114
00:12:32,208 --> 00:12:33,375
Juan!

115
00:12:38,333 --> 00:12:40,958
Nagy dolgok várnak ránk!

116
00:12:41,542 --> 00:12:42,333
Jofré!

117
00:12:47,625 --> 00:12:51,375
Bemutatnálak őeminenciájának,
Ascanio Sforza bíboros úrnaak.

118
00:12:51,667 --> 00:12:54,917
Bíboros, íme ketten
a három fiam közül.

119
00:12:55,083 --> 00:12:56,292
A bíboros úr támogatása

120
00:12:56,458 --> 00:13:00,167
döntő volt abban, hogy
atyátok pápa lehessen.

121
00:13:01,292 --> 00:13:04,167
Mindig az Szentszék
szolgálatában.

122
00:13:04,333 --> 00:13:05,375
Persze...

123
00:13:06,458 --> 00:13:07,708
Szentatyám...

124
00:13:13,000 --> 00:13:14,125
Uraim...

125
00:13:18,250 --> 00:13:20,083
Kancellárnak kell kineveznem

126
00:13:20,083 --> 00:13:23,208
és nekiadnom Nepi városát,
hogy elnyerjem a támogatását.

127
00:13:24,667 --> 00:13:27,542
Gyere! Gyere, picinyem!

128
00:13:27,875 --> 00:13:28,958
Papa!

129
00:13:30,208 --> 00:13:31,417
Gyere ide.

130
00:13:38,542 --> 00:13:42,417
Tudtam, hogy Isten engem választ,
amint megláttam az arcodat

131
00:13:44,167 --> 00:13:46,125
Minden nappal szebb leszel.

132
00:13:53,042 --> 00:13:54,125
Cesare.

133
00:13:57,167 --> 00:14:00,167
Nem az, Rodrigo,
vagyis őszentsége...

134
00:14:00,333 --> 00:14:01,583
Csak a lebonyolítás.

135
00:14:01,750 --> 00:14:05,000
Kancellár helyetteas volt,
jól tudja, hogy a kihallgatás...

136
00:14:05,167 --> 00:14:06,958
Pontosan.
Nálad jobban tudom.

137
00:14:07,167 --> 00:14:10,250
És, ha a Szentatya a saját
lakosztályában óhajt kihallgatni,

138
00:14:10,458 --> 00:14:12,667
nyomós oka lehet rá,
nem gondolod?

139
00:14:13,167 --> 00:14:14,000
De a protokoll...

140
00:14:14,167 --> 00:14:17,083
Én vagyok a protokoll.
Én döntök mindenről.

141
00:14:17,292 --> 00:14:21,208
Az elkövetkező éveket nem
fogjuk átvitatkozni, Burkard.

142
00:14:21,417 --> 00:14:25,042
És azt akarom, hogy Giulia Farnese
bármikor bejöhessen a lakosztályomba.

143
00:14:25,250 --> 00:14:27,125
- Eminenciás...
- Őszentsége...

144
00:14:27,333 --> 00:14:29,167
Őszentsége, az óvatosság...

145
00:14:29,333 --> 00:14:31,667
A többi pápa az ágyában
tartotta a nőket...

146
00:14:31,833 --> 00:14:33,583
...mindketten tudjuk.
Ovatosság!

147
00:14:34,917 --> 00:14:37,000
Én VI. Sándor vagyok.

148
00:14:37,458 --> 00:14:39,250
Óvatos legyen más.

149
00:14:46,792 --> 00:14:48,125
Piros és sárga.

150
00:14:50,208 --> 00:14:51,625
A mi szineink.

151
00:14:53,125 --> 00:14:55,458
Még az ég is a Borgia család
dícsőségét zengi ma este.

152
00:15:01,333 --> 00:15:04,125
A mai nap egy új kezdet
a családunk számára.

153
00:15:07,042 --> 00:15:10,000
Egy korszaké amit...

154
00:15:11,375 --> 00:15:13,125
...30 éve várok...

155
00:15:15,500 --> 00:15:18,417
...mikor a nagybátyám III. Calixtus
az akkori pápa...

156
00:15:19,667 --> 00:15:21,542
... elvitt Xativába.

157
00:15:23,292 --> 00:15:25,375
Mióta bíboros lettem,

158
00:15:25,583 --> 00:15:27,000
titkár,

159
00:15:27,833 --> 00:15:29,708
kancellár.

160
00:15:31,917 --> 00:15:34,000
Mióta az ellenségeink...

161
00:15:35,375 --> 00:15:39,167
...megölték szerencsétlen
bátyámat, Pedro Juant.

162
00:15:41,792 --> 00:15:45,083
Harminc év, amely
alatt megtanultam...

163
00:15:47,875 --> 00:15:49,542
... várni, hogy az legyek...

164
00:15:51,708 --> 00:15:52,917
...ami ma lettem.

165
00:15:57,292 --> 00:15:58,500
És most...

166
00:15:59,500 --> 00:16:02,875
...most Róma meg fogja ismerni
a Borgia család dícsőségét.

167
00:16:03,833 --> 00:16:07,875
Arról van szó, hogy letörjük az
arrogáns római családokat, papa...

168
00:16:08,042 --> 00:16:09,625
Nem, Cesare.

169
00:16:10,792 --> 00:16:13,208
Nem csak egyszerűen
bosszút fogunk állni.

170
00:16:15,583 --> 00:16:17,375
Alig tudtuk megakadályozni,

171
00:16:17,542 --> 00:16:19,750
hogy kitaszítsanak Rómából.
- Róma?

172
00:16:19,917 --> 00:16:21,750
Róma a Borgiáké lesz.

173
00:16:22,333 --> 00:16:24,625
Az Orsinik, avCaetanik,
a Collona család...

174
00:16:24,792 --> 00:16:28,083
Ezek a családok, akik elútasítottak
mert idegenek voltunk,

175
00:16:28,250 --> 00:16:30,917
alá fogják vetni magukat
és respektálni fognak, fiam.

176
00:16:31,083 --> 00:16:32,750
Respektálni.

177
00:16:35,708 --> 00:16:37,417
Mert az Úr...

178
00:16:38,375 --> 00:16:40,208
..ak imindenről dönt...

179
00:16:42,583 --> 00:16:45,042
...hatalmát a mi kezünkbe adta.

180
00:16:48,500 --> 00:16:50,125
Mi vagyunk

181
00:16:50,292 --> 00:16:52,125
a törvény, az igazság,

182
00:16:52,375 --> 00:16:53,458
és a rend.

183
00:16:53,750 --> 00:16:56,625
Nemet mondunk a bűnözésnek,
mint a rablás, gyilkosság,


184
00:16:56,792 --> 00:16:58,833
adóelkerülés, eretnekség,

185
00:16:59,042 --> 00:17:00,917
zendülés, boszorkányság, házasságtörés

186
00:17:01,125 --> 00:17:04,625
amelyek szennyezték
a szent város nevét


187
00:17:04,792 --> 00:17:08,208
amely példaként kell
a keresztény világ előtt járjon.


188
00:17:08,375 --> 00:17:09,708
Eképpen...

189
00:17:10,292 --> 00:17:12,833
...fordítunk a történelem kerekén.

190
00:17:16,292 --> 00:17:20,333
Azok akik saját gazdagodásukra
használják az egyház hatalmát,


191
00:17:20,542 --> 00:17:23,208
olyan törvényekkel
melyek csak nekik jók,


192
00:17:23,417 --> 00:17:26,167
megismerik majd az Úr haragját.

193
00:17:26,333 --> 00:17:28,833
És nem tarthatják meg
kíváltságaikat


194
00:17:29,042 --> 00:17:32,583
melyek révén semmibe veszik
a keresztény erkölcsöt, a nép éhségét


195
00:17:32,792 --> 00:17:35,042
és városaink biztonságát.

196
00:17:45,167 --> 00:17:48,583
A Borgiák leszámolnak
a kapzsisággal és a korrupcióval,


197
00:17:48,750 --> 00:17:49,875
az árulókkal,

198
00:17:50,042 --> 00:17:53,375
és néhány bíboros kíváltsága,
néhány földesúr nagybirtoka


199
00:17:53,542 --> 00:17:56,750
visszavonatik
és elkoboztatik.


200
00:17:57,042 --> 00:17:57,958
Mit akarsz?

201
00:17:58,625 --> 00:18:02,458
Erre használod a pénzt amit
a Vatikánból loptál, Colonna?

202
00:18:02,625 --> 00:18:04,750
Én nem loptam.
Ki állítja ezt?

203
00:18:04,917 --> 00:18:06,208
Mindenki, Colonna.

204
00:18:06,583 --> 00:18:08,750
Máté evangéliuma azt mondja,

205
00:18:08,917 --> 00:18:11,833
hogy, ha a kéz a bűn okozója,
vágd le!

206
00:18:18,333 --> 00:18:22,500
VI. Sándor nem az Úr követe,
hanem a Sátáné.

207
00:18:23,875 --> 00:18:25,708
A pénz istene.

208
00:18:26,667 --> 00:18:28,125
Lucifer.

209
00:18:28,500 --> 00:18:30,458
Az Antikrisztus!

210
00:18:36,833 --> 00:18:39,583
Mindazok akik nálunk
igazabbnak hiszik magukat,


211
00:18:39,750 --> 00:18:44,125
meg fogják érteni, hogy az Úr
szavának egyetlen hangja van:


212
00:18:44,292 --> 00:18:45,667
a Borgiáké.

213
00:18:49,333 --> 00:18:52,417
KÉT ÉVVEL KÉSŐBB

214
00:19:12,083 --> 00:19:14,000
Remek munka, mester.

215
00:19:14,167 --> 00:19:16,000
El vagyok ámulva.

216
00:19:17,208 --> 00:19:21,208
Ez a szépség már majdnem
egyenértékű a modellével.

217
00:19:22,083 --> 00:19:23,000
Láthatom?

218
00:19:23,167 --> 00:19:25,333
- Lehet?
- Hogyne, Szentatyám.

219
00:19:28,208 --> 00:19:30,750
Látod mennyit érsz a Szentatyának?

220
00:19:30,917 --> 00:19:33,083
Most boldog vagy kedves Giulia?

221
00:19:33,542 --> 00:19:35,125
Csak, ha megcsókolsz.

222
00:19:43,167 --> 00:19:46,000
Emlékszel még
Alessandro bátyámra, igaz?

223
00:19:46,167 --> 00:19:48,333
Giulia, Giulia, Giulia,

224
00:19:48,500 --> 00:19:49,542
Soha nem hagyod abba.

225
00:19:50,292 --> 00:19:53,042
Őeminenciája,
Cesare Borgia bíboros!

226
00:19:57,167 --> 00:19:57,958
Giulia.

227
00:19:58,125 --> 00:19:59,083
Üdv, Cesare.

228
00:19:59,250 --> 00:20:01,333
Cesare, nézd ezt a csodát!

229
00:20:01,500 --> 00:20:03,542
Egy Madonnát kértem tőle.

230
00:20:04,167 --> 00:20:05,667
Így most egyszerre tudom csodálni,

231
00:20:05,833 --> 00:20:08,917
a szent és a profán
szerelmet.

232
00:20:09,667 --> 00:20:10,833
Tetszik, Cesare?

233
00:20:11,000 --> 00:20:14,417
A mi mesterünk elkészíti
az egész familia portréját.

234
00:20:14,583 --> 00:20:17,208
Nemsokára elkezd egy "Feltámadást",
amelyen én is szerepelek.

235
00:20:17,375 --> 00:20:20,375
És egy másikat amelyen te,
mint bíboros fogsz helyet kapni.

236
00:20:22,458 --> 00:20:23,792
És ez még nem minden.

237
00:20:24,625 --> 00:20:26,000
Kövess, Cesare!

238
00:20:29,375 --> 00:20:32,875
Ismertem pár konok embert,
akik nem tudták éetékelni

239
00:20:33,083 --> 00:20:35,458
az igazságtalanuk nekik
juttatott kegyet,

240
00:20:35,667 --> 00:20:39,375
de... te meglepsz. Menjünk.
Nem értékeled amit kaptál.

241
00:20:40,292 --> 00:20:41,500
Idefigyelj,

242
00:20:41,708 --> 00:20:45,542
Fel bírod fogni a hatalmat,
melyre bíborosként

243
00:20:45,750 --> 00:20:46,708
szert tettél?

244
00:20:49,000 --> 00:20:51,250
Az imádkozás nem nekem való, papa.

245
00:20:52,292 --> 00:20:54,500
Nem akarok itt porosodni
ezekben az irodákban.

246
00:20:57,250 --> 00:20:59,083
Giulia azzal kínoz,

247
00:20:59,250 --> 00:21:02,500
hogy csináljak bíborost,
a semmirekellő bátyjából,

248
00:21:02,708 --> 00:21:05,042
te a fiam, meg visszaútasítod!

249
00:21:05,208 --> 00:21:06,625
Igen, a fiad vagyok,

250
00:21:07,792 --> 00:21:09,417
de az elsőszülötted is.

251
00:21:09,875 --> 00:21:11,792
Pontosan, Cesare.

252
00:21:13,417 --> 00:21:15,375
Megismered ezt a helyet,

253
00:21:15,583 --> 00:21:18,917
ezeket a falakat, amelyek
hatalmas vagyonokat láttak.

254
00:21:19,083 --> 00:21:21,458
Ezekből a poros irodákból,
melyeket te megvetsz,

255
00:21:21,625 --> 00:21:25,000
kormányozzák Rómát és
az egész keresztény világot.

256
00:21:26,000 --> 00:21:29,583
Tévedsz, ha azt hiszed
kevesebbet érsz a tesvéreidnél.

257
00:21:29,750 --> 00:21:31,625
Mindegyikőtökkel

258
00:21:31,792 --> 00:21:33,375
nagy terveim vannak.

259
00:21:33,542 --> 00:21:35,958
Őszentsége,
Gandia hercege van itt.

260
00:21:37,083 --> 00:21:38,250
Juan!

261
00:21:45,583 --> 00:21:49,750
Északon vannak a Sforzák és
a Mór Lajos területei.

262
00:21:51,542 --> 00:21:54,417
Délen a nápolyi Aragónok kékje.

263
00:21:54,583 --> 00:21:56,125
Közöttük pedig Róma.

264
00:21:56,292 --> 00:21:57,708
Itt vagyunk mi.

265
00:21:58,792 --> 00:22:02,000
Olyan szövetségek kellenek
melyek biztosítják hatalmunkat.

266
00:22:02,167 --> 00:22:03,833
Egymagunkban senkik vagyunk.

267
00:22:05,208 --> 00:22:07,125
Juan, a te házasságod
Gandia hercegnőjével,

268
00:22:07,292 --> 00:22:10,542
Kasztiliai Izabellát és
Aragóniai Ferdinándot jelenti,

269
00:22:10,708 --> 00:22:12,125
akkor is, ha továbbra is mellőznek minket.

270
00:22:12,292 --> 00:22:15,708
Most megpróbálják megosztani
a portugálok Újvilágát, de...

271
00:22:16,792 --> 00:22:19,417
...mindenképp szükségük lesz
a pápai áldásra.

272
00:22:20,542 --> 00:22:23,208
Lucrezia pedig...
hozzámegy...

273
00:22:24,000 --> 00:22:25,833
...valakihez a milánói Sforzák közül.

274
00:22:28,833 --> 00:22:30,292
- Ki lesz az?
- Giovanni.

275
00:22:30,750 --> 00:22:32,000
Giovanni Sforza?

276
00:22:32,667 --> 00:22:34,125
Az félig fattyú.

277
00:22:34,833 --> 00:22:35,792
Egy senki.

278
00:22:36,375 --> 00:22:38,625
Jól adózik az Egyháznak

279
00:22:38,958 --> 00:22:42,042
és Mór Lajos unokaöccse.
A többi nem érdekes.

280
00:22:42,875 --> 00:22:44,333
És mi van Nápollyal, apa?

281
00:22:45,042 --> 00:22:48,875
Nápolyban van Sancha de Aragon,
Alfonso lánya.

282
00:22:49,708 --> 00:22:52,042
Nem legitim az igaz...

283
00:22:52,292 --> 00:22:56,250
...de az egyik legszebb és
leggazdagabb nápolyi nő.

284
00:22:56,417 --> 00:22:59,125
- Hozzáadjuk a mi Joffrénkat.
- Köszönöm apa.

285
00:22:59,792 --> 00:23:02,875
És én?
Ittmaradok a Vatikánban?

286
00:23:03,083 --> 00:23:05,208
Te hallgatni fogsz atyádra
mint egy jó fiú

287
00:23:05,375 --> 00:23:07,792
és a pápádra, mint
egy jó keresztény.

288
00:23:22,958 --> 00:23:26,292
Cesare, ha valami bajod
van velem, mond meg,

289
00:23:26,458 --> 00:23:29,958
de nekem semmi közöm
az atyád döntéseihez.

290
00:23:34,333 --> 00:23:36,458
Rendben, Miguel.
Köszönöm.

291
00:23:44,417 --> 00:23:45,708
Mi történt?

292
00:23:47,500 --> 00:23:48,583
Haragszol rám?

293
00:23:50,708 --> 00:23:52,250
Haragszom az...

294
00:23:53,375 --> 00:23:55,000
...életre.
- Miért?

295
00:23:56,125 --> 00:23:58,208
Mert a papa nem keresett
neked is egy feleséget?

296
00:23:58,417 --> 00:24:00,958
Nem, azért mert nem vagyok
bíborosnak való, Lucrezia...

297
00:24:01,167 --> 00:24:04,167
...mialatt Juan, Gandia
hercege lesz, apa és kapitány.

298
00:24:12,917 --> 00:24:14,917
Alá kell vetned magad.

299
00:24:15,958 --> 00:24:19,042
Az apánk tudja, hogy
mi a család érdeke.

300
00:24:20,167 --> 00:24:21,583
Elég, Lucrezia.

301
00:24:21,750 --> 00:24:24,708
Már nem vagy a kedvenc
bátyám? Cesare!

302
00:24:24,875 --> 00:24:26,625
Hagyj békén!

303
00:24:26,958 --> 00:24:28,125
Cesare!

304
00:24:29,083 --> 00:24:31,875
Apa jól tette, hogy
megismertetett a szokásokkal!

305
00:25:04,208 --> 00:25:07,333
Lucrezia hugom boldogságára,

306
00:25:07,500 --> 00:25:08,708
és a Borgia családra!

307
00:25:08,875 --> 00:25:10,667
A Borgiákra!

308
00:25:12,583 --> 00:25:14,250
Köszöntsük ugyanakkor,

309
00:25:15,000 --> 00:25:18,042
a családot mely
kebelére fogadta,

310
00:25:18,333 --> 00:25:20,750
abban a reményben, hogy véreink

311
00:25:20,917 --> 00:25:22,333
eggyé fognak válni.

312
00:25:22,500 --> 00:25:24,167
A Sforza családra!

313
00:25:24,333 --> 00:25:27,083
A Sforza családra!

314
00:25:31,125 --> 00:25:32,792
Kedves sógor,

315
00:25:32,958 --> 00:25:35,042
ajánlom, hogy vigyázz rá.

316
00:25:35,500 --> 00:25:38,417
Ne feledd, a feleségednek
van három bátyja is.

317
00:25:48,750 --> 00:25:50,333
Ki az a szépség?

318
00:25:53,708 --> 00:25:56,417
Sancha de Aragon,
és a bátyja, Alfonso.

319
00:25:56,583 --> 00:25:58,542
Ő Sancha de Aragon?

320
00:26:00,500 --> 00:26:01,208
Juan...

321
00:26:03,792 --> 00:26:07,583
- Jofré felesége lesz.
- Igen, tudom.

322
00:26:09,333 --> 00:26:11,000
A szerencsés Jofré...

323
00:26:12,875 --> 00:26:16,542
Reméljük igyekszik majd,
távol tartani a férfiaktól,

324
00:26:16,708 --> 00:26:19,292
mert, ha nem
elveszett.

325
00:26:32,292 --> 00:26:34,833
Fivéreim, hadd mutassam be
jövendőbeli feleségemet

326
00:26:35,125 --> 00:26:38,208
a ti jövendő sógornőtöket,
Sancha de Aragont.

327
00:26:38,792 --> 00:26:40,417
Cesare és Juan Borgia.

328
00:26:41,083 --> 00:26:42,167
Kisasszony...

329
00:26:44,375 --> 00:26:45,292
...megtisztelltetés.

330
00:26:45,500 --> 00:26:47,375
Ti nem táncoltok?

331
00:26:47,542 --> 00:26:49,167
Alig állok a lábamon.

332
00:26:49,375 --> 00:26:51,167
Felháborító.

333
00:26:51,375 --> 00:26:53,500
Ezt azonnal orvosolnunk kell.

334
00:26:53,708 --> 00:26:55,250
Megengedi?

335
00:28:19,083 --> 00:28:21,875
A Bracciano kastéllyal kezditek.

336
00:28:22,167 --> 00:28:24,583
Virginio Orsini oda vonult vissza.

337
00:28:24,750 --> 00:28:26,542
Az elsődleges célpont.

338
00:28:27,500 --> 00:28:30,000
Guidobaldo di Montefeltro kapitány,

339
00:28:30,167 --> 00:28:32,625
szakértelme minden bizonnyal
nagy hasznunkra lészen,

340
00:28:32,792 --> 00:28:37,250
hőn szeretett fiúnk, Juan segítésében
ki a vatikáni sereg főkapitánya

341
00:28:37,333 --> 00:28:40,958
és győzelemre kell vezetnie azt.
Te pedig Juan,

342
00:28:41,750 --> 00:28:43,333
menj az áldásunkkal

343
00:28:44,625 --> 00:28:46,625
és emlékeztesd az Orsiniket

344
00:28:46,792 --> 00:28:50,417
az engedelmességre, mellyel
VI. Sándor pápának tartoznak.

345
00:28:50,583 --> 00:28:52,750
És, hogy Őszentsége soha

346
00:28:52,917 --> 00:28:56,292
nem fogja eltűrni az engedetlenséget
a Szentszékkel szemben.

347
00:32:02,417 --> 00:32:06,083
Egy ilyen test nem imádságra
és önmegtartoztatásra termett.

348
00:32:06,875 --> 00:32:08,250
Nagy kár...

349
00:32:09,500 --> 00:32:13,458
Ha atyád nem egyházi pályát
jelöl ki számodra,

350
00:32:14,167 --> 00:32:18,292
talán inkább hozzád megyek,
Jofré öcséd helyett.

351
00:32:18,500 --> 00:32:19,917
Soha nem tudhatja meg.

352
00:32:20,083 --> 00:32:21,875
Ez az én óhajom is.

353
00:32:22,667 --> 00:32:25,667
Mindenesetre senki nem
kényszerít, hogy hazudj.

354
00:32:27,917 --> 00:32:29,208
Mond, Cesare.

355
00:32:29,917 --> 00:32:33,667
Azt suttogják, hogy te és az atyád
megosztjátok ágyatokat, Lucrezia hugoddal.

356
00:32:36,250 --> 00:32:38,250
Soha többé ne mond ezt.

357
00:32:44,292 --> 00:32:45,500
Világos?

358
00:32:49,958 --> 00:32:51,917
Soha többé ne mond...

359
00:32:53,500 --> 00:32:54,750
Soha.

360
00:32:58,667 --> 00:32:59,542
Soha.

361
00:33:47,667 --> 00:33:48,708
Menjünk!

362
00:34:03,750 --> 00:34:06,583
Senki nem gondolta, hogy ahelyett,
hogy a kastélyba menjen,

363
00:34:06,750 --> 00:34:08,750
a Vitellozzo lovasság a táborunkra támad.

364
00:34:11,167 --> 00:34:14,708
Értelmetlen. Még Guidobaldo
sem gondolta volna.

365
00:34:15,375 --> 00:34:18,375
Jóformán nem is védekezhettünk.
Igazi mészárlás volt.

366
00:34:20,000 --> 00:34:22,958
És Guidobaldo di Montefeltro
fogságba esett?

367
00:34:23,125 --> 00:34:24,917
Igen, ezt mondtam.

368
00:34:27,542 --> 00:34:28,875
Fog-ság-ba.

369
00:34:29,042 --> 00:34:30,292
Elég az irományból!

370
00:34:30,958 --> 00:34:31,625
Hogyan?

371
00:34:31,833 --> 00:34:34,125
Hagyd az átkozott tollat, Burkard!

372
00:34:35,000 --> 00:34:39,792
Tényleg egy hollóval kell együttélnünk,
aki minden lélegzetünket lesi

373
00:34:40,000 --> 00:34:42,500
és lejegyez minden szót
az átkozott könyvébe?

374
00:34:42,833 --> 00:34:45,167
Már tudjuk, hogy fogoly.

375
00:34:46,167 --> 00:34:48,542
A hírnek nincs szüksége
Burkard abbé tollára, hogy repüljön.

376
00:34:48,750 --> 00:34:49,625
Elég.

377
00:34:50,708 --> 00:34:52,417
Egy vereség nem a világ.

378
00:34:53,125 --> 00:34:55,125
Megtaláljuk a módját, hogy
elvegyük ami a miénk.

379
00:34:56,042 --> 00:34:58,750
Először is megfizetjük
Orsininek a kért váltságdíjat.

380
00:34:59,667 --> 00:35:00,333
Guidobaldoért?

381
00:35:01,625 --> 00:35:03,083
Az háromezer dukát.

382
00:35:03,958 --> 00:35:06,000
A családja gazdag,
megengedhetik.

383
00:35:06,250 --> 00:35:07,167
Nem ő volt a szakértő?

384
00:35:07,917 --> 00:35:09,042
Nem, Juan.

385
00:35:11,958 --> 00:35:14,083
Aki elárul minket, az fizet...

386
00:35:15,000 --> 00:35:19,000
...de aki a barátunk, annak tudnia
kell, hogy számíthat ránk.

387
00:35:19,833 --> 00:35:20,750
Én megyek.

388
00:35:33,542 --> 00:35:37,250
Az Orsisik és a Borgiák megérthetnék,
hogy fölöslegesek ezek a viták.

389
00:35:37,417 --> 00:35:39,208
És fölöttébb veszélyesek.

390
00:35:39,375 --> 00:35:41,333
Azt hallottam, hogy
Juan öccse megsebesült.

391
00:35:42,708 --> 00:35:45,875
A sebek gyógyulnak, Eminenciád.
Csak a halál végzetes.

392
00:35:46,708 --> 00:35:48,292
Igaza van bíboros,

393
00:35:48,458 --> 00:35:51,875
de ez nem ok arra, hogy
siettessük vele a találkozást.

394
00:35:52,333 --> 00:35:55,000
Legtöbb esetben azonban
nem mi döntünk ez ügyben.

395
00:35:55,500 --> 00:35:56,375
Igaz.

396
00:36:30,250 --> 00:36:31,125
Cesare,

397
00:36:32,417 --> 00:36:33,833
meg kellene tennem?

398
00:36:34,042 --> 00:36:37,000
Nem, azt teszed amit mondok
és amikor mondom.

399
00:36:37,333 --> 00:36:39,333
Várj meg a konyhában.

400
00:36:41,625 --> 00:36:44,042
És hogyan akarod
felbontani ezt a házasságot?

401
00:36:52,833 --> 00:36:55,000
Nem szeretnék idejekorán
özvegy lenni.

402
00:36:55,833 --> 00:36:57,375
Az a legbiztosabb módja.

403
00:36:58,667 --> 00:37:01,125
És nem sokáig fogsz
egymagad maradni.

404
00:37:02,542 --> 00:37:03,583
Hát persze...

405
00:37:04,208 --> 00:37:05,750
Milyen buta is vagyok...

406
00:37:06,667 --> 00:37:11,083
Különben meg minek ez a nagy
érdeklődés a házasságom iránt?

407
00:37:13,625 --> 00:37:14,875
- Lucrezia...
- Ne!

408
00:37:15,792 --> 00:37:18,875
Beszélned kell apával és
elmondanod, hogy nem akarom.

409
00:37:19,042 --> 00:37:22,583
Ha nem én teszsem! Bizonyára
sikerül majd meggyőznöm őt.

410
00:37:22,875 --> 00:37:25,208
Ezt nem teheted.
Ő nem tudja, hogy itt vagyok.

411
00:37:26,792 --> 00:37:29,167
Azért szóltam, mert azt hittem,
hogy meg fogsz érteni.

412
00:37:33,333 --> 00:37:36,250
Giovanni Sforza soha nem fog
minket támogatni Nápolyban.

413
00:37:36,708 --> 00:37:39,208
Nem ő a megfelelő
férj számunkra.

414
00:37:39,542 --> 00:37:40,542
Nem, Cesare.

415
00:37:41,333 --> 00:37:42,542
Nem erről van szó.

416
00:37:44,042 --> 00:37:45,250
Te útálod őt.

417
00:37:45,750 --> 00:37:46,958
Igen, te!

418
00:37:47,500 --> 00:37:49,375
Nem bírtad elviselni.

419
00:37:51,208 --> 00:37:53,042
Soha senki nem bírta.

420
00:37:54,417 --> 00:37:55,792
Még te sem.

421
00:38:14,667 --> 00:38:15,792
Jofré!

422
00:38:19,000 --> 00:38:20,750
Mi van veled, fiam?

423
00:38:23,042 --> 00:38:24,000
Részeg vagy.

424
00:38:25,333 --> 00:38:26,750
Hát persze.

425
00:38:27,125 --> 00:38:28,333
Csak ehhez értek.

426
00:38:29,292 --> 00:38:31,250
Nem szeretem, ha így látlak.

427
00:38:32,083 --> 00:38:35,333
Cesare, mond el anyának
mit gondoltok mind rólam.

428
00:38:35,583 --> 00:38:37,250
Hogy egy semmirekellő vagyok,

429
00:38:37,667 --> 00:38:39,792
még annak a kurvának
sem tudok a férje lenni!

430
00:38:39,958 --> 00:38:40,875
Hagyd abba.

431
00:38:41,292 --> 00:38:42,458
Nincs itt, igaz?

432
00:38:42,667 --> 00:38:43,583
Nem, nincs itt.

433
00:38:43,792 --> 00:38:46,167
Valaki jobbat keres
mint egy Borgia.

434
00:38:47,458 --> 00:38:49,250
Az emberek nem szeretik a Borgiákat.

435
00:38:49,500 --> 00:38:51,875
- Útálnak minket.
- Azt mondtam elég volt.

436
00:38:52,583 --> 00:38:53,667
Igenis, Eminenciád...

437
00:38:54,333 --> 00:38:55,958
Pápai Bíboros...

438
00:38:56,208 --> 00:38:57,167
Apropó...

439
00:38:58,208 --> 00:39:00,167
...azt mondjá, megosztod a hugod...

440
00:39:00,333 --> 00:39:01,792
Azt mondtam, elég!

441
00:39:11,417 --> 00:39:14,542
Nem ez a módja, Jofré.

442
00:39:15,000 --> 00:39:16,542
Abba kell hagynod az ivást.

443
00:39:17,375 --> 00:39:19,333
Köszönöm anya, már jobban vagyok.

444
00:39:21,750 --> 00:39:23,292
Ne keverd össze a szerelmet

445
00:39:23,458 --> 00:39:25,000
a házassággal.

446
00:39:45,792 --> 00:39:46,875
Jó...

447
00:39:49,708 --> 00:39:51,000
Hol hallottad mindezt?

448
00:39:52,958 --> 00:39:54,542
Mindenki mondja...

449
00:39:54,875 --> 00:39:57,417
...Róma összes boltjában.
- Róma?

450
00:39:59,083 --> 00:40:02,333
Csupán mérget vetnek
a Borgia név köré.

451
00:40:02,708 --> 00:40:03,958
Hazugságok.

452
00:40:04,125 --> 00:40:05,125
Hazugságok?

453
00:40:05,958 --> 00:40:08,083
Azt mondják, hogy Sancha lefekszik Juannal.

454
00:40:09,917 --> 00:40:11,375
Ne adj hitelt az ilyeneknek.

455
00:40:11,542 --> 00:40:12,625
Hazugságok?

456
00:40:13,958 --> 00:40:16,042
Láttad, hogy viselkedik,
mindenkit provokálva?

457
00:40:17,167 --> 00:40:20,250
Jofré, Sancha egy...

458
00:40:22,000 --> 00:40:22,750
... asszony.

459
00:40:23,208 --> 00:40:26,042
Ezzel meg mit akarsz?
Hogy nem vagyok elég jó neki?

460
00:40:26,208 --> 00:40:28,917
Csupán azt, hogy a bűn
a bőrébe van égetve...

461
00:40:30,125 --> 00:40:31,583
...erről te nem tehetsz.

462
00:40:32,375 --> 00:40:34,250
Most úgy beszélsz mint egy bíboros...

463
00:40:35,292 --> 00:40:37,125
Egy napon majd még
gyónni fogok neked,

464
00:40:37,375 --> 00:40:41,583
a bőrömbe égetett bűneimről.
Hadd legyek legalább Borgia.

465
00:41:08,208 --> 00:41:09,000
A zsákmányom!

466
00:41:09,167 --> 00:41:10,000
Ne, hagyjál!

467
00:41:10,208 --> 00:41:11,458
Lemeztelenítlek!

468
00:41:11,667 --> 00:41:13,125
Hagyd abba!

469
00:41:13,458 --> 00:41:14,792
Történt valami?

470
00:41:15,375 --> 00:41:16,625
Beszélnünk kell.

471
00:41:16,792 --> 00:41:18,708
Utána. Utána beszélünk.

472
00:41:21,667 --> 00:41:23,042
Lucrezia, mit csinálsz?

473
00:41:23,625 --> 00:41:24,875
El kell menned.

474
00:41:26,583 --> 00:41:28,917
De... hova? Miért?

475
00:41:30,792 --> 00:41:32,167
Meg fognak ölni.

476
00:41:52,375 --> 00:41:53,292
Segítened kell.

477
00:41:53,458 --> 00:41:54,708
Nem hagyhatod, hogy megöljenek...

478
00:41:55,333 --> 00:41:56,083
Segíts.

479
00:42:07,208 --> 00:42:08,333
Giulia,

480
00:42:09,167 --> 00:42:12,625
semmi nem lehet szebb
a testednél a lepedők között,

481
00:42:13,292 --> 00:42:15,583
de a kötelességek hívnak.

482
00:42:16,042 --> 00:42:16,917
Hogyne...

483
00:42:17,958 --> 00:42:19,875
Csak szólj, hogy
mikor jöjjek újra.

484
00:42:20,125 --> 00:42:21,375
A férjem elhoz.

485
00:42:21,833 --> 00:42:23,083
Holnap.

486
00:42:36,917 --> 00:42:39,250
Ki engedte be ide
ezt az nőt?

487
00:42:42,875 --> 00:42:45,417
Hogy merészelsz mutatkozni előttem?

488
00:42:45,583 --> 00:42:47,500
Miért nem fogadsz apám?

489
00:42:48,208 --> 00:42:49,875
Semmiben sem hibáztam, Szentatyám.

490
00:42:52,375 --> 00:42:53,583
Nem hibáztál, nem?

491
00:42:54,875 --> 00:42:56,583
Férjes asszony vagy.

492
00:42:58,750 --> 00:43:01,958
És hol van a férjed?
Megmondom neked.

493
00:43:02,250 --> 00:43:04,458
Az övéi bujtatják,

494
00:43:04,625 --> 00:43:06,167
távol a hitvesi ágytól,

495
00:43:06,333 --> 00:43:08,583
ahol is lennie kéne, míg
mást nem parancsolok!

496
00:43:08,750 --> 00:43:11,000
Esküszöm nem tudtanm róla!

497
00:43:11,875 --> 00:43:13,125
Kinevetsz, Lucrezia?

498
00:43:13,958 --> 00:43:14,958
Erről van szó?

499
00:43:15,875 --> 00:43:17,333
Kinevetsz?

500
00:43:17,917 --> 00:43:20,125
Büntess meg, ha azt érdemlem.

501
00:43:26,417 --> 00:43:27,792
Ó, Lucrezia...

502
00:43:31,708 --> 00:43:34,125
...kihasználod az irántad
érzett nagy szeretetmet.

503
00:43:36,125 --> 00:43:37,667
Gyere ide.

504
00:43:36,375 --> 00:43:37,917
Gyere ide.

505
00:43:38,167 --> 00:43:39,833
Gyere.

506
00:43:40,292 --> 00:43:41,458
Ide mellém.

507
00:43:48,000 --> 00:43:49,292
Ismered Burkardot?

508
00:43:50,458 --> 00:43:52,083
Talán...

509
00:43:53,708 --> 00:43:57,333
Lucreziánknak igaza van,
hogy nem akar özvegy lenni.

510
00:44:00,208 --> 00:44:02,958
Ebben az esetben azonban
újra szűzzé kell válnia.

511
00:44:39,500 --> 00:44:40,500
Ott van.

512
00:44:46,625 --> 00:44:47,750
Tehát igaz...

513
00:45:15,292 --> 00:45:17,000
Nem tudom mihez kezdek veled.

514
00:45:17,417 --> 00:45:18,583
Nem tudod?

515
00:45:19,292 --> 00:45:21,667
Csak nem akarom, hogy
elhagyd ezt a szobát.

516
00:46:06,792 --> 00:46:08,250
Mit képzelsz magadról?

517
00:46:08,750 --> 00:46:09,667
Nocsak,

518
00:46:10,500 --> 00:46:12,792
a bíboros úr
prédikálni jött.

519
00:46:15,292 --> 00:46:16,500
Mi van?

520
00:46:16,542 --> 00:46:17,833
Féltékeny vagy?

521
00:46:20,167 --> 00:46:21,583
Pokolra kerülök?

522
00:46:22,208 --> 00:46:24,875
Legkevésbé oda,
nem tudja meg senki.

523
00:46:25,042 --> 00:46:26,333
Megölsz?

524
00:46:27,542 --> 00:46:30,542
- Elegünk van belőled.
- "Elegünki" ?

525
00:46:31,750 --> 00:46:33,042
Kiknek?

526
00:46:34,583 --> 00:46:36,167
A családnak, Juan.

527
00:46:38,583 --> 00:46:39,917
A csládnak!

528
00:46:50,625 --> 00:46:51,708
Papa...

529
00:46:51,917 --> 00:46:53,292
Lucrezia, kislányom!

530
00:46:53,708 --> 00:46:56,250
- Várj itt, Penthesilea.
- Úgy lesz.

531
00:46:59,417 --> 00:47:00,667
Gyorsan jöttél.

532
00:47:01,375 --> 00:47:03,958
Remek! Szófogadó lány.

533
00:47:04,667 --> 00:47:07,000
Gyere, ülj ide apádhoz.

534
00:47:08,292 --> 00:47:09,708
Tudod mi ez?

535
00:47:10,333 --> 00:47:12,292
Szabad vagy gyermekem.
Olvasd.

536
00:47:12,500 --> 00:47:14,708
Giovanni Sforza
mindent beismer.

537
00:47:14,917 --> 00:47:18,333
A házasságodat megsemmisítik
és új férjet választhatsz.

538
00:47:20,958 --> 00:47:22,167
Valami gond van?

539
00:47:22,333 --> 00:47:23,625
Nem vagy boldog?

540
00:47:26,000 --> 00:47:29,292
Az leszek, ha igazán
megválaszthatom a férjemet.

541
00:47:29,458 --> 00:47:30,792
Mit akarsz?

542
00:47:35,000 --> 00:47:37,833
Kötelességeid vannak.
Te Lucrezia Borgia vagy,

543
00:47:38,417 --> 00:47:41,542
nem egy jöttment, aki
bárkihez hozzámehet.

544
00:47:43,042 --> 00:47:44,583
A te életed nagy jelentőségű.

545
00:47:45,125 --> 00:47:47,125
Az érzelmek a csőcseléknek valók.

546
00:47:47,292 --> 00:47:49,167
Minket kötelez a sorsunk.

547
00:47:52,208 --> 00:47:53,833
Ne mérted, igaz?

548
00:47:58,375 --> 00:48:00,292
Olyan házasság kell,

549
00:48:00,875 --> 00:48:03,917
amely illeszkedik a terveimbe,
mindannyiótokat illetően.

550
00:48:04,667 --> 00:48:07,708
Addig is amíg megtalálom,
elkerülendő a pletykákat,

551
00:48:07,875 --> 00:48:09,750
el kellene menned a
San Sixto kolostorba.

552
00:48:09,958 --> 00:48:11,167
Nem megyek!

553
00:48:12,083 --> 00:48:13,250
Lucrezia!

554
00:48:14,917 --> 00:48:15,958
Lucrezia!

555
00:48:21,125 --> 00:48:23,667
Azért tetté újra szűzzé,
hogy apáca legyen belőlem?

556
00:48:23,833 --> 00:48:24,875
Egy időre mindössze,

557
00:48:25,042 --> 00:48:28,333
hogy megmutassuk fájdalmadat,
a házasságod felbontása miatt.

558
00:48:34,083 --> 00:48:35,417
Minden elrendeztél.

559
00:48:37,458 --> 00:48:38,583
Hát, igen.

560
00:48:39,375 --> 00:48:40,833
Mindent elrendeztem.

561
00:48:42,083 --> 00:48:43,167
Mindent.

562
00:48:46,667 --> 00:48:48,167
Perotto úr

563
00:48:48,542 --> 00:48:51,375
melletted lesz
míg a kolostorban vagy,

564
00:48:51,542 --> 00:48:52,875
a régi Via Appián.

565
00:48:53,042 --> 00:48:54,708
És a szolgálód, Penthesilea is.

566
00:48:55,333 --> 00:48:58,625
Semmiben nem lesz hiányod
és hamarosan kihozlak.

567
00:49:00,417 --> 00:49:02,792
Perotto spanyol,
egy kőltő.

568
00:49:02,958 --> 00:49:05,750
Tanult ember, odaadó hívünk
és az ügyünk támogatója.

569
00:49:06,500 --> 00:49:08,292
Elvisz anyád házából.

570
00:49:08,458 --> 00:49:11,458
Megpróbált meggyőzni,
hogy ne küldjelek messzire,

571
00:49:11,667 --> 00:49:14,042
de mostanra veled együtt,
ő is belátta, hogy

572
00:49:14,208 --> 00:49:17,125
egy kis idő a rendházban elősegíti,
hogy a te szűzességedet

573
00:49:17,292 --> 00:49:19,417
mindenki elfogadja,
kivétel nélkül.

574
00:50:00,125 --> 00:50:03,833
Őfelsége a Hadsereg
főkapitánya,

575
00:50:04,000 --> 00:50:05,417
Viterbo atyja,

576
00:50:05,583 --> 00:50:06,917
Gandia hercege,

577
00:50:07,083 --> 00:50:08,292
Juan Borgia!

578
00:50:10,625 --> 00:50:13,125
Gandia Hercege,
üdvözlöm a házamban.

579
00:50:13,292 --> 00:50:14,375
Bíboros...

580
00:50:16,042 --> 00:50:19,333
- Köszönöm a meghívást.
- Köszönöm, hogy elfogadta.

581
00:50:27,750 --> 00:50:29,208
Riario bíboros.

582
00:50:29,375 --> 00:50:30,458
Herceg.

583
00:50:32,000 --> 00:50:33,250
Della Rovere bíboros.

584
00:50:33,417 --> 00:50:34,583
Foglalj helyet herceg.

585
00:50:35,500 --> 00:50:37,083
Bort?

586
00:50:37,917 --> 00:50:39,500
Örülök, hogy látom,

587
00:50:39,917 --> 00:50:41,583
Gandia kedves hercegét.

588
00:50:41,958 --> 00:50:43,750
Bizonyára ő is örül,

589
00:50:44,667 --> 00:50:46,458
mert legutóbb is mikor látott,

590
00:50:46,625 --> 00:50:47,875
hátat fordított neked,

591
00:50:49,583 --> 00:50:53,250
mint az aki éppen eliszkol.

592
00:50:59,958 --> 00:51:01,125
Uram,

593
00:51:01,333 --> 00:51:03,208
nem ismerem önt,
de nem fogom eltűrni...

594
00:51:03,375 --> 00:51:07,000
- Uraim!
- A nevem Felipe Brancaccio.

595
00:51:07,375 --> 00:51:08,875
Giovanni Sforza barátja vagyok,

596
00:51:09,042 --> 00:51:10,750
azé, aki pár napja hozzájárult

597
00:51:11,125 --> 00:51:13,708
"a huga szűzies
érintetlenségéhez".

598
00:51:19,042 --> 00:51:20,333
El kell ismernem,

599
00:51:20,708 --> 00:51:23,583
hogy egy ilyen apával,
aki mindent helyrehoz,

600
00:51:23,750 --> 00:51:24,958
miután hibázott,

601
00:51:25,125 --> 00:51:26,875
nem lehet nehéz.

602
00:51:28,167 --> 00:51:29,625
Bocsásson meg herceg,

603
00:51:29,792 --> 00:51:30,958
nem tudok mit mondani.

604
00:51:31,167 --> 00:51:33,000
Ne is mondjon, bíboros,

605
00:51:33,167 --> 00:51:35,792
különben a herceg még
elbújik a bajtársai tetemei alá,

606
00:51:35,958 --> 00:51:37,333
hogy mentse a bőrét.

607
00:51:40,625 --> 00:51:42,833
Kérem herceg, könyörgök...

608
00:51:45,375 --> 00:51:47,500
Vagy elmegy és
lefekszik a hugával,

609
00:51:47,667 --> 00:51:49,792
ahogyan tette azt
az apja meg a fivére?

610
00:52:10,500 --> 00:52:12,375
Azt hiszem Brancaccio a neve.

611
00:52:13,625 --> 00:52:15,833
A Sforza család
egyik barátja.

612
00:52:16,708 --> 00:52:19,292
- Mondtak még valamit?
- Nem.

613
00:52:21,625 --> 00:52:25,042
Azt akarom, hogy leírd
mindenki nevét aki ott volt.

614
00:52:26,542 --> 00:52:27,667
Hogy merészelik?

615
00:52:28,958 --> 00:52:30,167
És te, Juan?

616
00:52:31,042 --> 00:52:33,208
Nem szóltál semmit?

617
00:52:34,917 --> 00:52:36,458
Semmit sem tettél?

618
00:52:37,417 --> 00:52:40,583
Orsini bíboros vendége voltam.
Mit tehettem volna?

619
00:52:40,958 --> 00:52:42,000
Hogy mit?

620
00:52:43,833 --> 00:52:46,833
Sértegetik a családodat
és te nem teszel semmit.

621
00:52:47,417 --> 00:52:49,792
Miféle vér folyik
a te ereidben?

622
00:52:50,667 --> 00:52:53,917
Giovanni Sforza bosszút akar
amiért megvicceltük.

623
00:52:54,083 --> 00:52:57,125
Az elútasítás elkeserítő,
méginkább, ha

624
00:52:57,458 --> 00:52:59,792
nemcsak a hozományt, hanem
a feleségét is elveszíti.

625
00:53:01,708 --> 00:53:05,000
De mégis meglep, hogy
íly módon akartak megalázni.

626
00:53:06,250 --> 00:53:08,125
Vissza kell vágnunk.

627
00:53:08,625 --> 00:53:09,667
Nem.

628
00:53:13,958 --> 00:53:15,667
Nincs idő tanakodni.

629
00:53:48,583 --> 00:53:49,917
Isten hozta Borgia bíboros.

630
00:53:50,083 --> 00:53:51,583
Csatlakozik a vadászokhoz?

631
00:53:51,750 --> 00:53:53,708
Melyikük Felipe Brancaccio?

632
00:54:00,958 --> 00:54:02,500
Engem keres?

633
00:54:08,875 --> 00:54:10,667
Akinek kedves az élete

634
00:54:10,875 --> 00:54:12,667
még csak meg se
moccanjon!

635
00:54:31,583 --> 00:54:34,333
Üdvözlet őszentségétől,
Rodrigo Borgiától

636
00:54:35,667 --> 00:54:36,958
és a családjától,

637
00:54:38,458 --> 00:54:39,750
aki tiszteli őt

638
00:54:40,750 --> 00:54:41,708
és szereti.

639
00:55:16,708 --> 00:55:19,167
Cesare lenéz engem
mert féltékeny rám.

640
00:55:20,667 --> 00:55:22,583
Soha nem akart bíboros lenni.

641
00:55:22,792 --> 00:55:26,167
Mindenhol azt szajkózza,
hogy az ő sorsa a harcmező.

642
00:55:26,333 --> 00:55:28,125
És, hogy nálam jobban
boldogulna ott.

643
00:55:29,417 --> 00:55:30,375
A helyemet akarja.

644
00:55:31,292 --> 00:55:33,625
Szófogadó gyerek,
nem kell tartanod tőle.

645
00:55:33,833 --> 00:55:35,167
Én nem félek senkitől.

646
00:55:54,375 --> 00:55:56,500
Brancaccio többé nem veszi
a szájára a Borgia nevet.

647
00:56:33,000 --> 00:56:35,750
Nem figyelte meg,
hogyan tekint önre.

648
00:56:37,458 --> 00:56:40,208
- Meg akarja kapni önt.
- Nem igaz.

649
00:56:40,417 --> 00:56:41,458
Ha mondom.

650
00:56:41,750 --> 00:56:43,000
Látom hogyan lesi.

651
00:56:43,792 --> 00:56:45,667
Vagy én tévedek,

652
00:56:45,833 --> 00:56:47,833
vagy fülig szerelmes
önbe.

653
00:58:04,667 --> 00:58:06,083
Nos bíboros,

654
00:58:06,583 --> 00:58:08,000
a vörös csuha nélkül ma este?

655
00:58:08,167 --> 00:58:10,208
Vadászaton soha, Juan.
Te is jól tudod.

656
00:58:10,417 --> 00:58:11,375
Vadászaton?

657
00:58:12,125 --> 00:58:14,250
- Ma este én is vadászok.
- Igen.

658
00:58:14,958 --> 00:58:18,083
Hagyj a vadból annak is
akinek joga van hozzá, Juan.

659
00:58:19,875 --> 00:58:22,500
Ne civakodjatok.
Nem tűntök testvérelnek.

660
00:58:24,292 --> 00:58:27,875
- Viselkedjetek keresztényien.
- Igaz. Keresztényien.

661
00:58:28,625 --> 00:58:30,083
Nézd a csládot.

662
00:58:30,250 --> 00:58:32,458
A Borgia a tökéletes család.

663
00:58:32,917 --> 00:58:35,042
Apám a legnagyobb pápa.

664
00:58:35,500 --> 00:58:37,000
Az anyám egy szent.

665
00:58:39,125 --> 00:58:40,583
A bátyám bíboros.

666
00:58:40,750 --> 00:58:42,958
A hugom pedig,
kolostorba zárva!

667
00:58:45,000 --> 00:58:45,917
Hát én?

668
00:58:48,125 --> 00:58:50,000
- Mi van veled?
- Igen én.

669
00:58:50,250 --> 00:58:52,083
Ki vagy mi vagyok?

670
00:58:52,417 --> 00:58:53,583
Ülj le és hallgass.

671
00:58:53,792 --> 00:58:55,083
Nem, nem hallgatok.

672
00:58:55,292 --> 00:58:57,083
És nem akarom, hogy
befogják a számat.

673
00:59:00,000 --> 00:59:01,042
Elmegyek.

674
00:59:01,125 --> 00:59:01,958
Miért?

675
00:59:02,167 --> 00:59:03,958
Teljesen mindegy, hogy
megyek vagy maradok.

676
00:59:04,500 --> 00:59:05,583
Jofré...

677
00:59:08,667 --> 00:59:11,250
Hagyd őt, anyám.
Ivott, mint mindenki.

678
00:59:13,125 --> 00:59:14,500
Mondtam valamit?

679
00:59:15,958 --> 00:59:17,458
Valami rosszat?

680
00:59:20,833 --> 00:59:24,750
Ha az egyetlen boldogság az
életben a gyerekeim lennének,

681
00:59:24,833 --> 00:59:25,833
igazán sajnálhatnám.

682
00:59:27,000 --> 00:59:28,875
Jó éjt, bocsássatok meg.

683
00:59:32,375 --> 00:59:33,667
Megyünk, Cesare?

684
00:59:36,292 --> 00:59:38,750
Aragóniai Alfons nemcsak
Sancha bátyja.

685
00:59:39,000 --> 00:59:41,125
Egy nápolyi nemes is,

686
00:59:41,292 --> 00:59:43,208
akit szeret a nápolyi király és

687
00:59:43,583 --> 00:59:47,042
ha elvenné a hugunkat,
hercegé avatná.

688
00:59:47,542 --> 00:59:48,958
Sancha bátyja?

689
00:59:49,708 --> 00:59:51,500
Az ő ötlete volt, nem?

690
00:59:52,500 --> 00:59:54,417
- Kié?
- A Sancháé.

691
00:59:55,958 --> 00:59:57,792
Ő beszélt rá.

692
00:59:58,125 --> 01:00:00,458
Nem, az apánk ötlete volt.

693
01:00:01,792 --> 01:00:03,708
Ne veszekedjünk miatta.

694
01:00:03,875 --> 01:00:04,958
Ne Sancha miatt.

695
01:00:05,875 --> 01:00:07,792
Miért tenném?

696
01:00:09,375 --> 01:00:10,458
Gyerünk, Juan.

697
01:00:17,250 --> 01:00:18,333
Jössz?

698
01:00:20,708 --> 01:00:21,792
Akkor szórakozz.

699
01:00:22,250 --> 01:00:23,167
Légy óvatos.

700
01:00:24,917 --> 01:00:27,208
Van pénzem, fegyverem

701
01:00:27,375 --> 01:00:29,500
és egy nevem, mely hála
neked, megrémíti az embereket.

702
01:00:29,667 --> 01:00:30,917
Nem félek semmitől.

703
01:00:32,250 --> 01:00:33,708
Menjünk Riccio!

704
01:01:02,125 --> 01:01:05,667
Nem tudom, hogy ez komoly,
vagy csak szórakozól velem.

705
01:01:08,833 --> 01:01:10,792
Ez is az is egy kicsit.

706
01:01:11,375 --> 01:01:13,917
Tehát azt mondod, hogy
Lucrezia kedvesebb nálam?

707
01:01:15,000 --> 01:01:17,292
Nem, nem erről van szó.

708
01:01:21,333 --> 01:01:23,542
Őt másként látom.

709
01:01:24,417 --> 01:01:26,958
- A lányom.
- Én is az lehetnék.

710
01:01:30,625 --> 01:01:33,042
Hidd el, sokszor
gondoltam erre.

711
01:01:36,708 --> 01:01:37,667
Szentatyám!

712
01:01:38,917 --> 01:01:39,917
Burkard,

713
01:01:40,458 --> 01:01:42,125
gyűlölöm a belépőidet.

714
01:01:42,667 --> 01:01:46,125
Mindig valami szőrnyű, gyászos
dolgopt vetítenek előre.

715
01:01:46,292 --> 01:01:47,542
Most éppen mi történt?

716
01:01:50,083 --> 01:01:51,667
Gandia hercege, uram.

717
01:02:06,000 --> 01:02:07,708
Vissza!

718
01:02:11,750 --> 01:02:13,000
Szőrnyűség!

719
01:02:17,875 --> 01:02:21,750
már reggel itt volt, mikor
jöttem kinyitni a boltot.

720
01:02:22,417 --> 01:02:23,500
Riccio,

721
01:02:23,667 --> 01:02:25,042
hol van Juan?

722
01:02:25,333 --> 01:02:27,125
Mindent megtettem,
hogy segítsek rajta.

723
01:02:27,292 --> 01:02:29,458
Mindent, esküszöm.

724
01:02:29,625 --> 01:02:30,750
Hol van Juan?

725
01:02:32,042 --> 01:02:34,333
Haldoklik eminenciás uram.

726
01:02:34,625 --> 01:02:35,833
Riccio, hol van a herceg?

727
01:02:43,250 --> 01:02:44,333
Miguel!

728
01:02:49,583 --> 01:02:52,042
Megtalálták a lovát
a zsidó negyedben.

729
01:02:53,792 --> 01:02:56,833
Az egyik nyereg szíjat
késsel elvágták.

730
01:02:58,042 --> 01:03:01,125
Minden arra útal, hogy
rajtaütés volt.

731
01:03:01,917 --> 01:03:04,500
Kerssék egész Rómában és azonkívül is.

732
01:03:04,875 --> 01:03:08,250
Cesare műve lehet.

733
01:03:21,042 --> 01:03:22,208
Istenem!

734
01:03:23,708 --> 01:03:24,917
A fiam!

735
01:03:31,125 --> 01:03:32,917
Szegény fiam!

736
01:03:33,792 --> 01:03:34,875
Istenem!

737
01:03:37,917 --> 01:03:38,917
Istenem!

738
01:03:45,833 --> 01:03:47,792
Ha büntetni akartál,

739
01:03:53,042 --> 01:03:56,333
másként is megtehetted volna.

740
01:03:56,917 --> 01:03:58,500
Miért ő?

741
01:03:58,667 --> 01:03:59,958
Miért?

742
01:04:00,167 --> 01:04:01,417
Miért?

743
01:04:01,667 --> 01:04:03,042
Miért?

744
01:04:05,542 --> 01:04:06,750
Juan!

745
01:04:08,333 --> 01:04:09,917
Fiam!

746
01:04:10,583 --> 01:04:13,375
Fiam...

747
01:04:26,292 --> 01:04:28,792
Nézzetek körül,
a bokrokban.

748
01:04:35,167 --> 01:04:37,125
Corella! Itt van!

749
01:05:20,375 --> 01:05:22,875
Hányan megtették volna...

750
01:05:24,167 --> 01:05:25,833
Amit nem értek,

751
01:05:26,417 --> 01:05:28,708
hogy Rodrigo miért adta fel,

752
01:05:28,917 --> 01:05:30,708
a bűnös felkutatását.

753
01:05:32,917 --> 01:05:34,750
Talán már megtalálta.

754
01:05:36,792 --> 01:05:39,542
Híresen határozott
ember,

755
01:05:40,542 --> 01:05:42,958
ugyanakkor fölöttébb
óvatos is.

756
01:05:43,500 --> 01:05:44,875
Ezt el kell ismerned.

757
01:06:25,542 --> 01:06:28,042
Az Úr büntetése.

758
01:06:33,625 --> 01:06:35,250
A bűneim miatt,

759
01:06:37,417 --> 01:06:40,042
az Úr elvette a fiamat.

760
01:06:43,417 --> 01:06:45,458
Meg kell változtatnunk az Egyházat,

761
01:06:49,125 --> 01:06:50,500
bűnbánatot tartsunk

762
01:06:53,375 --> 01:06:56,167
és kérjük az Úr bocsánatát

763
01:06:59,292 --> 01:07:01,250
valamint Szűz Anyánkét.

764
01:07:06,167 --> 01:07:07,542
Juan nélkül,

765
01:07:09,583 --> 01:07:11,958
mindennek vége, Cesare.

766
01:07:14,917 --> 01:07:16,542
Minden hiábavaló.

767
01:07:20,083 --> 01:07:21,708
Ne beszélj így.

768
01:07:22,958 --> 01:07:24,333
Semminek nincs vége.

769
01:07:30,333 --> 01:07:32,625
Nem engedhetünk az ellenségeinknek.

770
01:07:39,792 --> 01:07:42,083
Bevégzem amit Juan félbehagyott.

771
01:07:50,875 --> 01:07:53,083
Ők azt mondják, hogy te ölted meg.

772
01:07:53,625 --> 01:07:54,958
Azt hiszed?

773
01:07:56,417 --> 01:07:58,208
Ha elhiszed ezt, ölj meg.

774
01:07:58,583 --> 01:08:01,000
Vedd el az életemet,
amit te adtál nekem.

775
01:08:08,542 --> 01:08:10,625
Hadd csináljam meg apa.

776
01:08:14,500 --> 01:08:16,042
Hadd csináljam.

777
01:08:27,125 --> 01:08:29,500
Én is levelet kaptam
Cesaretól.

778
01:08:32,042 --> 01:08:34,708
Már nem bíboros és
Franciaországba tart.

779
01:08:37,042 --> 01:08:39,083
Mindenkit elveszítek.

780
01:08:41,958 --> 01:08:44,708
Hogyan állítsam meg a ájdalmat,
hogy ne rabolja el a lelked?

781
01:08:45,083 --> 01:08:46,958
Nincs rá mód szerelmem.

782
01:09:01,708 --> 01:09:03,667
Juan bátyám elment.

783
01:09:06,875 --> 01:09:09,000
Elment anélkül, hogy
elbúcsuzott volna.

784
01:09:12,417 --> 01:09:14,000
Ő már csak

785
01:09:15,125 --> 01:09:17,208
a lelkemben él tovább.

786
01:09:19,792 --> 01:09:21,583
Ha ez az ára,

787
01:09:22,167 --> 01:09:24,833
szivesen meghalnék,
hogy a szivedben maradjak.

788
01:09:28,792 --> 01:09:30,750
Hamarosan értem jönnek.

789
01:09:31,250 --> 01:09:34,042
- És mi van akkor?
- Perotto,

790
01:09:35,333 --> 01:09:37,250
nem hallottad mit mondtam?

791
01:09:37,667 --> 01:09:38,875
De.

792
01:09:39,167 --> 01:09:41,625
Nem lesznek oda a szerelmünkért.

793
01:09:43,500 --> 01:09:45,333
Vannak dolgok, angyalom,

794
01:09:45,917 --> 01:09:47,708
életem sugara,

795
01:09:48,292 --> 01:09:52,250
dolgok, melyekhez
nincs szükség engedélyre.

796
01:10:14,833 --> 01:10:17,750
EGY ÉVVEL KÉSŐBB

797
01:10:27,750 --> 01:10:28,708
Cesare!

798
01:10:31,042 --> 01:10:34,833
Annyira siettél eldobni
a bíborosi gúnyát.

799
01:10:35,292 --> 01:10:37,167
Fogalmad nincs mennyire.

800
01:10:37,500 --> 01:10:38,708
Hiányoztál.

801
01:10:39,667 --> 01:10:42,125
Már azt hittem soha nem térsz vissza.

802
01:10:47,375 --> 01:10:50,000
Micsoda hév,
Valentinois hercege!

803
01:10:50,833 --> 01:10:54,583
Bíboros korodban
nem voltál ilyen tüzes.

804
01:11:01,417 --> 01:11:04,417
Azt is mondják még, azért mentél el

805
01:11:04,792 --> 01:11:08,167
mert te voltál az,
aki megölte Juant.

806
01:11:09,542 --> 01:11:10,917
Te mit gondolsz?

807
01:11:11,083 --> 01:11:14,667
Azt gondoolom, hogy Isten
útjai kifürkészhetetlenek,

808
01:11:16,000 --> 01:11:18,958
de egytől egyig a Borgiák
dícsőségéhez vezetnek.

809
01:11:22,208 --> 01:11:23,917
Talán ezért akarja Őszentsége

810
01:11:24,083 --> 01:11:26,792
hozzáadni Lucreziát
Alfonso bátyámhoz?

811
01:11:32,833 --> 01:11:35,458
Cesare, gondolkozz kicsit.

812
01:11:36,083 --> 01:11:38,500
Időközben változtak a dolgok.

813
01:11:38,833 --> 01:11:42,958
Már nem vagyunk a spanyol uralkodók,
kegyeltjei, ha azok voltunk valaha is.

814
01:11:43,083 --> 01:11:46,708
Életbe vágó, hogy
erősítsük a szövetségeinket.

815
01:11:47,417 --> 01:11:49,417
Nem elég nekünk Sancha?

816
01:11:50,708 --> 01:11:52,958
Nem neked kell házasodni.
Másegyéb?

817
01:11:56,042 --> 01:11:57,500
Folytassuk, Burkard.

818
01:11:57,958 --> 01:12:00,667
Alfonso kiváló férje
lesz Lucreziának.

819
01:12:01,250 --> 01:12:04,292
Menj el a kolostorba és tudasd
vele, hogy a penitencia letelt.

820
01:12:09,208 --> 01:12:12,833
Nehezebb egy családot vezetni,
mint eligazgatni a Vatikánt.

821
01:12:13,583 --> 01:12:15,792
Ezért nem volt nekem soha.

822
01:12:18,458 --> 01:12:19,625
Mi van még?

823
01:12:20,083 --> 01:12:23,000
A francia követ,

824
01:12:23,167 --> 01:12:24,375
Urbino hercege,

825
01:12:24,625 --> 01:12:26,292
a portugál hívek csoportja...

826
01:12:26,458 --> 01:12:27,625
Elég.

827
01:12:27,875 --> 01:12:29,208
Elég, Burkard.

828
01:12:29,875 --> 01:12:30,833
Hagyd abba.

829
01:12:49,542 --> 01:12:51,667
- Ki van ott?
- Cesare Borgia.

830
01:12:58,292 --> 01:12:59,333
Mit óhajt?

831
01:13:01,125 --> 01:13:04,000
A huga ebben a hónapban
az imának szentelte magát,

832
01:13:04,167 --> 01:13:05,875
a magányos bűnbánatnak.

833
01:13:06,042 --> 01:13:08,708
- Kérem eminenciádat.
- Már nem vagyok bíboros.

834
01:13:09,125 --> 01:13:12,417
Fontos híreim vannak számára.
Hol találom?

835
01:13:14,333 --> 01:13:16,875
Meggyaláz egy szent helyet.

836
01:13:17,042 --> 01:13:18,958
Egy férfi sem lehetne itt
Eminenciás uram.

837
01:13:19,417 --> 01:13:21,083
Nem vagyok többé bíboros.

838
01:13:22,083 --> 01:13:22,833
Penthesilea!

839
01:13:23,542 --> 01:13:24,500
Uram...

840
01:13:24,667 --> 01:13:25,667
Aa hugom.

841
01:13:26,500 --> 01:13:28,792
Az Úr nevére kérem,
ne csináljon botrányt.

842
01:13:29,083 --> 01:13:30,333
Álljon félre.

843
01:13:32,083 --> 01:13:33,375
Félre.

844
01:13:41,250 --> 01:13:42,542
Lucrezia!

845
01:13:50,458 --> 01:13:51,750
Elbújsz előlem?

846
01:14:06,375 --> 01:14:08,333
Ne kövess el még egy hibát.

847
01:14:09,208 --> 01:14:10,500
Szeretem őt, Cesare.

848
01:14:11,292 --> 01:14:14,708
- Válalom a felelősséget.
- Nem előttem kell válalnod.

849
01:14:17,042 --> 01:14:18,500
Készítse az úrnőjét.

850
01:14:19,208 --> 01:14:20,625
Visszatérünk Rómába.

851
01:14:28,917 --> 01:14:30,542
Tudom, hogy hiba volt,

852
01:14:33,250 --> 01:14:34,500
de tudja jól Szentatyám,

853
01:14:35,042 --> 01:14:39,208
míly hatalmas a szerelem
és mennyire vakká tesz.

854
01:14:40,750 --> 01:14:41,917
Perotto...

855
01:14:46,625 --> 01:14:48,500
Vigyáznia kellett volna rá.

856
01:14:49,542 --> 01:14:51,583
Megbíztunk magában.

857
01:14:52,333 --> 01:14:55,458
Minden oka megvan, hogy haragudjon

858
01:14:56,417 --> 01:14:59,917
és tudom, hogy a bűnbánat
sem elegendő,

859
01:15:00,250 --> 01:15:02,542
mert elárultam a bizalmát,

860
01:15:04,625 --> 01:15:08,250
de az érzéseim őszinték.
Az Úr nevére esküszöm.

861
01:15:10,125 --> 01:15:12,250
A szerelem vezérelt minket,

862
01:15:13,000 --> 01:15:14,875
nem a vágy vagy a rosszaság.

863
01:15:32,500 --> 01:15:33,583
Cesare...

864
01:15:37,542 --> 01:15:38,875
A fiad vagyok.

865
01:15:40,083 --> 01:15:41,417
Te kigondolod, én végrehajtom.

866
01:15:59,333 --> 01:16:01,042
Gyere ide fiam.

867
01:16:24,875 --> 01:16:26,750
Elfelejtettük, Lucrezia.

868
01:16:27,208 --> 01:16:28,667
Elfelejtettük.

869
01:16:29,083 --> 01:16:30,750
De ne csinálj semmi butaságot.

870
01:16:30,917 --> 01:16:33,125
Gondolnod kell a
jövendőbeli férjedre.

871
01:16:33,875 --> 01:16:35,458
Nem akarok férjet.

872
01:16:36,583 --> 01:16:38,750
Mindenki átkozott, aki
hozzám közeledik.

873
01:16:38,917 --> 01:16:39,833
Ez marhaság!

874
01:16:40,000 --> 01:16:42,708
Ezt hagyd abba és vegyél
valami tuisztességes ruhát.

875
01:16:43,333 --> 01:16:45,583
Azt akarom, hogy elbűvölje
Aragóniai Alfonsot

876
01:16:45,750 --> 01:16:48,042
Lucrezia Borgia
híres szépsége.

877
01:16:52,417 --> 01:16:53,500
Apám,

878
01:16:54,292 --> 01:16:55,833
szerettem őt.

879
01:16:57,417 --> 01:16:58,417
Szerettem.

880
01:17:00,958 --> 01:17:03,375
Egy nő megismerhet
több férfit,

881
01:17:04,625 --> 01:17:06,583
de csak egyetlen apja van
és nincsen neve.

882
01:17:06,750 --> 01:17:08,917
Ha ezeket elveszíti,
elveszíti a bizalmat is.

883
01:17:09,083 --> 01:17:10,792
Te Borgia vagy.

884
01:17:11,458 --> 01:17:13,667
Többször nem mondom el.

885
01:17:15,125 --> 01:17:16,583
Hol van Penthesilea?

886
01:17:18,958 --> 01:17:21,500
A szobalányod nem bírta
elviselnui a szégyent.

887
01:17:22,833 --> 01:17:25,625
A testét a Tiberisben
találtzk meg, tegnap.

888
01:17:27,667 --> 01:17:29,125
Szegény kislány...

889
01:17:30,458 --> 01:17:32,875
Megölte a bűntudat.

890
01:17:33,583 --> 01:17:36,042
Az Úr kegyelmezzen
lelkének.

891
01:17:45,458 --> 01:17:47,750
Azt mondtad, hogy el fognak esni,

892
01:17:48,042 --> 01:17:49,875
de minden nappal csak
erősebbek lesznek,

893
01:17:50,042 --> 01:17:51,667
és zsarnokibbak.

894
01:17:51,833 --> 01:17:54,375
Azt várod, hogy a
zászlóik alatt harcoljunk?

895
01:17:55,500 --> 01:17:57,667
Mi történt veletek?

896
01:17:57,833 --> 01:18:00,292
Nem látjátok, hogy amíg
tápláljuk a hatalmukat,

897
01:18:00,458 --> 01:18:02,042
egyre erősebbek lesznek?

898
01:18:02,208 --> 01:18:05,250
Az Orsinik a pápai lobogó
alatt harcolnak majd,

899
01:18:05,417 --> 01:18:06,542
nem a Borgiáké alatt.

900
01:18:08,125 --> 01:18:10,125
A Vatikán erősödik,
nem pedig ők.

901
01:18:10,292 --> 01:18:11,625
Egy és ugyanaz.

902
01:18:12,208 --> 01:18:15,500
A Pápa eltulajdonítja
a római családok földjeit

903
01:18:15,667 --> 01:18:17,083
és Cesarénak adományozza.

904
01:18:17,250 --> 01:18:19,333
Nepit odaadta
annak a kurva lányának.

905
01:18:19,500 --> 01:18:21,417
Lucreziát meg se kérdezte.

906
01:18:21,583 --> 01:18:23,083
Egy eszköz mindössze.

907
01:18:24,000 --> 01:18:25,333
Hát ez...!

908
01:18:25,500 --> 01:18:26,625
És te?

909
01:18:26,792 --> 01:18:29,333
Milyen hatalma van feletted?

910
01:18:29,958 --> 01:18:31,375
Lucrezia hozzáment
második férjéhez,

911
01:18:31,542 --> 01:18:33,750
kihordta egy cseléd fattyát,

912
01:18:33,917 --> 01:18:37,042
ha nem Cesare vagy a Pápa
vagy ki tudja ki gyereke volt!

913
01:18:37,208 --> 01:18:38,542
Egy igazi szent, nem?

914
01:18:38,708 --> 01:18:41,458
Lucrezia a Pápa lánya,
sógornő és feleség.

915
01:18:41,625 --> 01:18:43,458
Ezzel a kezemmel
fojtanám meg Cesarét!

916
01:18:44,708 --> 01:18:47,250
Akárcsak ő, én sem
kegyelmeznék!

917
01:18:48,458 --> 01:18:49,917
- Nem félek egy Borgiától.
- Nem?

918
01:18:50,083 --> 01:18:50,917
Nem!

919
01:18:51,333 --> 01:18:54,792
Akkor miért alázkodunk meg
évek óta, nap-nap után?

920
01:18:54,958 --> 01:18:56,375
Legyőztem Juan Borgiát

921
01:18:56,542 --> 01:18:59,375
és megállíthatom azt a disznó
Cesarét is, hogy megalázzon.

922
01:18:59,917 --> 01:19:00,958
Én!

923
01:19:01,250 --> 01:19:02,625
Mennyi butaság...

924
01:19:04,125 --> 01:19:06,458
Az ő oldalukon kell állnunk.

925
01:19:07,583 --> 01:19:09,875
Nincs más lehetőségünk,

926
01:19:10,042 --> 01:19:13,042
hogy amikor eljön a megfelelő
pillanat, lecsaphassunk rájuk.

927
01:19:13,208 --> 01:19:14,167
Igaza van.

928
01:19:14,542 --> 01:19:16,833
Gondolkozz, Paolo, gondolkozz!

929
01:20:11,917 --> 01:20:12,958
Amen.

930
01:20:36,292 --> 01:20:37,667
Hagyjatok.

931
01:20:38,542 --> 01:20:40,083
Menjetek.

932
01:21:16,458 --> 01:21:18,500
Neked csináltattam.

933
01:21:27,417 --> 01:21:30,500
- "Cesare vagy semmi".
- "Cesare vagy semmi".

934
01:21:32,708 --> 01:21:35,583
E naptól fogva ez lesz
a jelmondatod, fiam.

935
01:21:36,250 --> 01:21:37,167
Gyere.

936
01:21:39,917 --> 01:21:43,375
A Pápa nevében szétzúzod
a nemeseket Itália közepén,

937
01:21:43,875 --> 01:21:45,042
egyenként.

938
01:21:47,792 --> 01:21:49,417
Egy királyságoz akarok a Borgiáknak.

939
01:21:51,000 --> 01:21:54,167
Nem lesz könnyű. Erőssek,
a váraikkal, a seregeikkel...

940
01:21:56,333 --> 01:21:57,250
Igen,

941
01:21:58,250 --> 01:21:59,458
de zsarnokok.

942
01:22:01,000 --> 01:22:04,000
Gyűlölik egymást
és őket is gyűlölik.

943
01:22:04,708 --> 01:22:06,958
Lenézik, megalázzák
saját népüket.

944
01:22:08,792 --> 01:22:11,125
Felszabadító leszel.

945
01:22:14,250 --> 01:22:16,083
- Burkard.
- Szentatya?

946
01:22:16,625 --> 01:22:17,750
Ma nem alszunk.

947
01:22:18,167 --> 01:22:20,667
Írnunk kell a fennhéjazó
kisasszonyoknak,

948
01:22:20,875 --> 01:22:24,542
emlékeztetni őket, hogy
nem fizették be az adójukat

949
01:22:24,750 --> 01:22:28,125
és, hogy VI. Sándor
türelme is véges.

950
01:22:49,292 --> 01:22:51,333
"Apostoli hatalmánál fogva,

951
01:22:51,500 --> 01:22:54,500
kijelenti, hogy megfosztatnak
minden hatalmuktól és jogaiktól

952
01:22:54,667 --> 01:22:57,042
a tartományuk fölött,
melyet a Szentszék

953
01:22:57,208 --> 01:22:59,167
valaha adományozott önöknek

954
01:22:59,375 --> 01:23:03,042
és ezennel megvonatik
önöktől."

955
01:23:10,542 --> 01:23:12,208
Ez hadüzenet.

956
01:23:12,375 --> 01:23:15,792
És pont önnek küldte el,
aki Forli és Imola úrnője,

957
01:23:15,958 --> 01:23:17,750
valamint a többi nemesuraknak.

958
01:23:21,667 --> 01:23:25,375
Mire számít Őszentsége?
Hogy Itália királya lesz?

959
01:23:26,500 --> 01:23:27,458
A fia.

960
01:23:28,125 --> 01:23:30,417
Nem ő, Cesare akar az lenni.

961
01:23:31,042 --> 01:23:33,125
Állítólag VI. Sándor

962
01:23:33,292 --> 01:23:36,500
elérte a francia királynál,
hogy ígérjen neki

963
01:23:36,667 --> 01:23:38,417
egy nemesi titulust.

964
01:23:39,375 --> 01:23:42,083
Az álma az, hogy
Romagna hercege legyen.

965
01:23:48,750 --> 01:23:50,208
Romagna hercege...

966
01:23:53,333 --> 01:23:55,375
Tőrtetnek ezek a Borgiák.

967
01:23:58,750 --> 01:24:00,750
Tudja mit bíboros úr?

968
01:24:04,000 --> 01:24:05,917
Előbb látogatjuk meg őket,

969
01:24:07,250 --> 01:24:09,250
mint, hogy ők jönnének hozzánk.

970
01:24:10,875 --> 01:24:12,625
Menj, Valentinois hercege,

971
01:24:14,250 --> 01:24:18,333
győzd le azokat, kik
ellenszegülnek szavunknak,

972
01:24:19,708 --> 01:24:21,875
fordítsd arcod az Úr felé,

973
01:24:23,792 --> 01:24:25,792
kinek hatalma óvni fog.

974
01:24:48,125 --> 01:24:50,542
Lucrezia hugodnak,
ajándéka van számodra.

975
01:25:04,042 --> 01:25:05,917
Ez Iulius Caesar
sisakjának másolata,

976
01:25:06,083 --> 01:25:08,292
akkor viselte, mikor
meghódította a világot.

977
01:25:09,208 --> 01:25:12,542
Fogadd el drága testvérem
és vidd

978
01:25:12,833 --> 01:25:14,542
ugyanarra a dícsőségre.

979
01:25:16,417 --> 01:25:17,875
Köszönöm, Lucrezia,

980
01:25:18,875 --> 01:25:20,208
hugom.

981
01:25:26,542 --> 01:25:28,667
Osztozz velem a szerencsémben.

982
01:25:29,375 --> 01:25:31,625
És emlékezz, bármi történjék is,

983
01:25:32,417 --> 01:25:34,167
hogy Cesare egy darabkája,

984
01:25:34,625 --> 01:25:36,333
örökre a tiéd marad.

985
01:25:37,667 --> 01:25:39,625
Ahogy én is a tiéd vagyok,

986
01:25:40,083 --> 01:25:40,792
bátyám.

987
01:26:01,875 --> 01:26:04,167
Add, hogy a mi Urunk
és Szűz Mária

988
01:26:05,250 --> 01:26:08,583
óvjon utazásodon, hőnszeretett
Cesare fiunkkal együtt,

989
01:26:09,375 --> 01:26:10,292
ki a vezéretek

990
01:26:11,000 --> 01:26:13,875
és a Szentszék seregeinek
főkapitánya.

991
01:26:36,500 --> 01:26:39,167
Tehát az Orsini család
meghátrál.

992
01:26:41,542 --> 01:26:42,750
Alávetjük magunkat Őszentségének,

993
01:26:42,917 --> 01:26:44,708
ahogyan ön is,
Della Rovere bíboros

994
01:26:44,875 --> 01:26:47,042
És akárcsak ön, mi is várakozunk.

995
01:26:49,125 --> 01:26:50,875
Íme a vezérünk.

996
01:26:59,625 --> 01:27:00,542
Uram.

997
01:27:01,167 --> 01:27:02,083
Uram?

998
01:27:03,875 --> 01:27:05,958
Számodra barátom,
még mindig Cesare.

999
01:27:07,833 --> 01:27:09,208
Valentinois Herceg.

1000
01:27:09,958 --> 01:27:11,000
Eminenciás uram.

1001
01:27:11,833 --> 01:27:14,625
Bűszke vagyok, hogy
ön a seregeink vezére.

1002
01:27:15,667 --> 01:27:18,125
Senki nem méltóbb
erre egész Rómában.

1003
01:27:18,292 --> 01:27:20,167
Könyörögni fogok
a győzelmeiért.

1004
01:27:21,292 --> 01:27:23,750
Én mindössze az
Egyházért harcolok.

1005
01:27:24,917 --> 01:27:28,500
De örülök, hogy úgy döntött,
ezentúl a Borgiák barátja lesz.

1006
01:27:30,000 --> 01:27:32,583
Remélem az Úr meghallgatja
könyörgéseit.

1007
01:27:35,833 --> 01:27:37,000
Eminenciád...

1008
01:28:15,000 --> 01:28:16,625
Nem szeret.

1009
01:28:17,208 --> 01:28:19,375
Ha szeretne,
kedvesebb lenne.

1010
01:28:19,875 --> 01:28:21,583
Okos lesz.

1011
01:28:22,958 --> 01:28:24,000
Szentatyám,

1012
01:28:25,583 --> 01:28:29,125
Caterina Sforza grófnő
két követe kér kihallgatást.

1013
01:28:29,292 --> 01:28:31,875
Nem érek rá Burkard, nem látod?
Foglalkozz velük te.

1014
01:28:32,042 --> 01:28:34,792
Örömmel megtenném, mint
oly sokszor,

1015
01:28:35,250 --> 01:28:36,917
de ezuttal az ajándék
nem nekem szól.

1016
01:28:37,208 --> 01:28:38,250
Hát legyen.

1017
01:28:39,125 --> 01:28:41,958
A stréber Burkard nagyon
alapos és szorgalmas.

1018
01:28:42,167 --> 01:28:43,958
Ügyes és gyors,

1019
01:28:44,125 --> 01:28:46,000
de néha elviselhetetlen.
Bocsáss meg.

1020
01:28:47,875 --> 01:28:50,000
Lehet, hogy le kéne
cserélnem a titkáromat.

1021
01:28:56,292 --> 01:28:57,333
Szentatyám,

1022
01:28:57,583 --> 01:29:00,917
Caterina Sforza grófnő
részéről hozzuk,

1023
01:29:01,083 --> 01:29:04,333
ezt az arany feszületet,
mely Forli mester műve.

1024
01:29:05,792 --> 01:29:07,833
Nagy megtiszteltetés
lenne, ha elfogadná.

1025
01:29:08,000 --> 01:29:10,500
A grófnő híre már
tudomásunkra jutott.

1026
01:29:11,625 --> 01:29:14,458
Azt mondják úgy
viselkedik mint egy amazon

1027
01:29:14,833 --> 01:29:16,833
és fölöttébb kegyetlen
az ellenségeivel szemben.

1028
01:29:17,000 --> 01:29:20,542
A grófnő csupán egy hölgy
és a keresztény hitet védelmezi.

1029
01:29:20,708 --> 01:29:23,125
Nem állt bosszút
a férje haláláért,

1030
01:29:23,292 --> 01:29:26,458
ügyelve arra, hogy a gyilkosok
családjai is kiírtassanak?

1031
01:29:31,417 --> 01:29:33,667
Mit akar egy ilyen
asszony tőlünk?

1032
01:29:34,667 --> 01:29:38,167
Kéri, hogy fogadja
el eme leveleket.

1033
01:29:38,542 --> 01:29:39,833
Melyekben aggodalmukat
fejezik ki többek,

1034
01:29:40,000 --> 01:29:41,958
a pápai seregek
előretörését illetően,

1035
01:29:42,167 --> 01:29:45,417
Valentinois herceg vezetése alatt,
aki az ön fia Szentatyám.

1036
01:29:46,958 --> 01:29:48,167
Várjon Szentatyám!

1037
01:29:48,333 --> 01:29:49,500
Ne érintse meg!

1038
01:29:52,625 --> 01:29:54,167
Őrök! Gyorsan!

1039
01:29:55,208 --> 01:29:57,708
Cantarella, Szentatyám,
egy méreg.

1040
01:29:57,875 --> 01:29:59,333
Átkozott szajha!

1041
01:29:59,500 --> 01:30:00,792
Meg akartak ölni!

1042
01:30:00,958 --> 01:30:01,917
Vigyék!

1043
01:30:02,083 --> 01:30:02,750
Vissza uraim!

1044
01:30:02,917 --> 01:30:04,125
Hol van Cesare?

1045
01:30:04,417 --> 01:30:06,667
Azonnal forduljon
Imola és Forli ellen

1046
01:30:06,875 --> 01:30:09,542
és végezzen ezzel
az átkozott szajhával!

1047
01:30:10,167 --> 01:30:11,208
Kifeléá!

1048
01:30:12,083 --> 01:30:13,208
Kifelé mindenki!

1049
01:30:14,458 --> 01:30:15,375
Kifelé!

1050
01:30:16,208 --> 01:30:17,125
Kifelé!

1051
01:30:19,833 --> 01:30:20,833
Kifelé!

1052
01:30:21,875 --> 01:30:22,500
Menjetek!

1053
01:30:24,833 --> 01:30:26,958
Nem hallottátok?
Menjetek!

1054
01:30:30,167 --> 01:30:31,875
Kifelé!

1055
01:31:49,083 --> 01:31:50,792
Húszezer dukát
Caterina Sforzáért!

1056
01:32:17,417 --> 01:32:18,333
Az enyém a kurva!

1057
01:32:46,333 --> 01:32:48,208
Időben érkeztem.

1058
01:32:49,792 --> 01:32:53,375
Még néhány perc és széttépik
mint a vadászkutyák.

1059
01:32:56,708 --> 01:32:58,667
Vadászik, nem igaz grófnő?

1060
01:33:00,000 --> 01:33:01,083
Ki maga?

1061
01:33:03,083 --> 01:33:04,333
Hogy merészel...

1062
01:33:08,208 --> 01:33:10,083
Valentinois hercege...

1063
01:33:15,208 --> 01:33:17,000
Tehát a foglya vagyok.

1064
01:33:20,083 --> 01:33:21,792
Meg kellett volna
ölnie engem.

1065
01:33:25,000 --> 01:33:28,083
Sokba került nekem. Szeretném,
ha a befektetésem megtérülne.

1066
01:33:29,875 --> 01:33:31,583
Holtan nem sok hasznát venném.

1067
01:33:38,708 --> 01:33:39,875
Hazamegyünk grófnő?

1068
01:34:22,042 --> 01:34:24,250
Cesare, az unokaöcséd.

1069
01:34:32,208 --> 01:34:35,625
Ha mérges mint egy kakas,
a nagyapjához hasonlít.

1070
01:34:36,875 --> 01:34:39,000
Igen, egy Borgia.

1071
01:34:40,792 --> 01:34:42,167
Úgy, szépségem.

1072
01:34:43,250 --> 01:34:45,375
Hercegem,

1073
01:34:45,542 --> 01:34:47,833
mama kedvence.
Gyere.

1074
01:34:53,250 --> 01:34:53,917
És te?

1075
01:34:55,000 --> 01:34:55,917
Ne csináld!

1076
01:34:56,875 --> 01:34:57,833
Ne csináld!

1077
01:35:00,000 --> 01:35:01,167
Mi ez?

1078
01:35:03,125 --> 01:35:04,042
Nézd.

1079
01:35:05,083 --> 01:35:06,333
Tudod mi ez?

1080
01:35:07,542 --> 01:35:09,167
- Egy toll!
- Igen.

1081
01:35:10,000 --> 01:35:11,792
Mindig velem van.

1082
01:35:17,500 --> 01:35:19,333
Most, hogy anya lettél,
még szebb vagy.

1083
01:35:19,500 --> 01:35:21,792
Nem kövér vagyok akár
egy hordó, idenézz.

1084
01:35:21,958 --> 01:35:23,042
- Igen?
- Igen.

1085
01:35:23,208 --> 01:35:25,875
Lássuk milyen kövér vagy!

1086
01:35:27,000 --> 01:35:27,667
Hagyd abba!

1087
01:35:29,542 --> 01:35:30,667
Hagyd a feleségemet.

1088
01:35:33,667 --> 01:35:34,750
Velem beszélsz?

1089
01:35:35,125 --> 01:35:36,042
Igen, herceg.

1090
01:35:37,167 --> 01:35:38,708
Nem szeretném, ha megütné magát.

1091
01:35:42,125 --> 01:35:43,708
Lucrezia a hugom.

1092
01:35:44,625 --> 01:35:46,333
Azt soha nem engedném.

1093
01:35:46,958 --> 01:35:48,125
Tudom.

1094
01:35:50,417 --> 01:35:52,250
Mind tudjuk mennyire szereted.

1095
01:35:52,417 --> 01:35:54,708
Alfonso, Cesare csak viccelt.

1096
01:35:55,750 --> 01:35:57,375
Tudom szerelmem.

1097
01:35:58,625 --> 01:36:00,042
Nem akartalak megbántani.

1098
01:36:08,250 --> 01:36:10,250
Lucrezia, találkozunk
este az ünnepségen.

1099
01:36:10,417 --> 01:36:11,583
- Minden bizonnyal.
- Alfonso.

1100
01:36:12,000 --> 01:36:13,083
Valentinois Herceg...

1101
01:36:22,875 --> 01:36:24,292
Mire jó ez, Alfonso ?

1102
01:36:25,083 --> 01:36:26,917
Minél távolabb szeretném
tudni Rómától.

1103
01:36:27,083 --> 01:36:28,250
Ne mond ezt.

1104
01:36:29,208 --> 01:36:30,958
Nem akarom, hogy
ti ellenségek legyetek.

1105
01:36:31,958 --> 01:36:33,458
Mindkettőtöket szeretlek.

1106
01:36:33,958 --> 01:36:35,083
Ő gyűlöl engem.

1107
01:36:36,125 --> 01:36:37,958
Gyűlöli a családomat.

1108
01:36:38,333 --> 01:36:41,417
Nem. Cesare nem tenne
semmi rosszat.

1109
01:36:41,625 --> 01:36:43,333
Erről Juan bátyádat is
megkérdezhetted volna.

1110
01:36:43,667 --> 01:36:46,208
Nem hagyom, hogy úgyy tégy
mintha Cesare lett volna.

1111
01:36:46,375 --> 01:36:48,125
Nem? Akkor miért hiszi
ezt a fél Franciaország?

1112
01:36:48,333 --> 01:36:49,833
És a spanyol uralkodók?

1113
01:36:50,000 --> 01:36:52,000
Miért hiszi mindenki ezt,

1114
01:36:52,167 --> 01:36:54,208
még itt Rómában is,
még a Vatikánban is?

1115
01:36:54,375 --> 01:36:55,750
Hazugság.

1116
01:36:57,292 --> 01:37:00,208
Csak azért mondják ezt, mert
nincs ki megvédjen minket.

1117
01:37:10,542 --> 01:37:14,250
Tehát először ünnepel a
Borgia lakosztályokban, Nicolas ?

1118
01:37:15,083 --> 01:37:15,958
Igen.

1119
01:37:16,417 --> 01:37:17,708
Elismerem.

1120
01:37:17,875 --> 01:37:20,917
Ez vétek nagykövet úr.
Rómában csak erről beszélnek.

1121
01:37:22,208 --> 01:37:23,083
Jöjjön.

1122
01:37:56,875 --> 01:37:58,000
Szentatyám.

1123
01:37:59,208 --> 01:38:00,458
Della Rovere bíboros.

1124
01:38:00,625 --> 01:38:02,458
Hadd mutassam be
a nagykövet urat.

1125
01:38:02,625 --> 01:38:03,500
Őszentsége.

1126
01:38:03,875 --> 01:38:05,125
Valentinois hercege.

1127
01:38:06,083 --> 01:38:08,208
Gratulálni jöttem
a sikeres hódításokhoz.

1128
01:38:10,042 --> 01:38:11,500
Köszönöm bíboros.

1129
01:38:12,083 --> 01:38:14,583
Nem, én köszönöm.

1130
01:38:14,792 --> 01:38:16,125
A hódításai

1131
01:38:16,292 --> 01:38:17,292
mindnyájunké.

1132
01:38:17,458 --> 01:38:19,417
Sforza grófnő,
mily meglepetés!

1133
01:38:21,208 --> 01:38:24,958
Üljön le közénk Rovere bíboros.
És ön is nagykövet úr.

1134
01:38:26,083 --> 01:38:27,375
Szeretik a táncot?

1135
01:38:28,667 --> 01:38:29,667
Engem lenyűgöz.

1136
01:38:30,375 --> 01:38:32,458
Főleg mikor ilyen gyönyörű
formákba van öntve.

1137
01:38:32,625 --> 01:38:33,625
Így igaz.

1138
01:38:34,292 --> 01:38:36,250
Semmi sincs közelebb
Istenhez,

1139
01:38:37,000 --> 01:38:38,292
mint a szépség.

1140
01:38:42,000 --> 01:38:43,000
Bravó!

1141
01:38:44,750 --> 01:38:47,375
Bravó!
Bravó! Bravó!

1142
01:38:50,583 --> 01:38:53,708
Bravo ! Bravo !

1143
01:38:59,833 --> 01:39:01,583
Lucrezia minden nap
egyre szebb lesz.

1144
01:39:03,542 --> 01:39:05,958
Miért nincs a bátyád
itt mellette?

1145
01:39:06,250 --> 01:39:08,208
Én sem jöttem volna el.

1146
01:39:31,958 --> 01:39:33,208
Eljött az idő, Cesare.

1147
01:39:33,375 --> 01:39:36,375
Nincs többé szükségünk az aragóniaiakra.

1148
01:39:37,667 --> 01:39:38,667
Igen, apa.

1149
01:39:39,542 --> 01:39:42,625
Nélkülük is majdnem mi vagyunk Itália.

1150
01:39:43,042 --> 01:39:43,958
Majdnem.

1151
01:39:45,833 --> 01:39:49,167
Egy királyságot kell alkotnunk,

1152
01:39:50,125 --> 01:39:52,542
amelyben egyesül
az állam és az egyház

1153
01:39:54,042 --> 01:39:56,542
és amely dinasztiát csinál a Borgiákból

1154
01:39:57,000 --> 01:40:00,167
akik majd atyáról fiúra
örökítik a koronát.

1155
01:40:06,083 --> 01:40:08,083
És te vagy az én Hercegem.

1156
01:40:18,708 --> 01:40:20,250
Nem jössz az ágyba?

1157
01:40:32,167 --> 01:40:33,375
Mire gondolsz?

1158
01:40:36,333 --> 01:40:37,917
Mikor szabadulok?

1159
01:40:42,083 --> 01:40:44,708
Nem tetszik a
felajánlott lakosztály?

1160
01:40:46,917 --> 01:40:51,833
A Sant'Angelo börtön lakói
nincsenek ennyire elkényeztetve.

1161
01:40:54,500 --> 01:40:56,208
Én Caterina Sforza vagyok.

1162
01:40:57,750 --> 01:41:00,083
Százszor inkább
vessenek börtönbe,

1163
01:41:01,000 --> 01:41:03,167
vagy legyek
lángok martaléka,

1164
01:41:04,625 --> 01:41:06,833
mintsem megalázzanak
akár egy foglyot.

1165
01:41:15,417 --> 01:41:16,750
De nem vagy fogoly.

1166
01:41:19,125 --> 01:41:20,375
Nem vagy.

1167
01:41:22,083 --> 01:41:24,250
Elmehetsz amikor csak akarsz.

1168
01:41:25,417 --> 01:41:26,500
De,

1169
01:41:27,125 --> 01:41:28,583
pillanatnyilag,

1170
01:41:29,250 --> 01:41:31,458
azt szeretném, ha
még a vendégem lennél.

1171
01:41:42,958 --> 01:41:44,667
Elveheted a földjeimet,

1172
01:41:44,958 --> 01:41:47,167
a rangomat, a testemet,

1173
01:41:47,792 --> 01:41:49,583
de engem soha nem
fogsz megkapni.

1174
01:41:51,792 --> 01:41:53,750
Úgytűnik ebbe bele
kell törődnünk akkor.

1175
01:42:00,458 --> 01:42:03,000
Senki nem kaphat meg
mindent, Caterina.

1176
01:42:05,208 --> 01:42:07,042
Senki.

1177
01:42:33,333 --> 01:42:35,417
- Azt mondta vesztettél.
- Hogyan?

1178
01:42:35,583 --> 01:42:38,208
Nem, az enyém volt a parti.
Ha mondom.

1179
01:42:38,583 --> 01:42:39,375
Elég.

1180
01:42:43,500 --> 01:42:44,417
Őrség!

1181
01:43:03,917 --> 01:43:05,083
Terts ki, Alfonso.

1182
01:43:08,417 --> 01:43:10,250
Cesare maga az ördög.

1183
01:43:11,875 --> 01:43:13,042
Ő tette.

1184
01:43:14,083 --> 01:43:15,375
Azt hiszem ő volt.

1185
01:43:15,583 --> 01:43:16,417
Nem.

1186
01:43:16,750 --> 01:43:18,167
Ne mond ezt, Alfonso.

1187
01:43:19,583 --> 01:43:21,000
Nem Cesare volt.

1188
01:43:21,750 --> 01:43:23,500
Nyugodj meg kérlek.

1189
01:43:25,542 --> 01:43:27,542
Meg akar ölni engem,
hogy megkapjon téged.

1190
01:43:28,583 --> 01:43:29,875
Hát nem érted?

1191
01:43:31,708 --> 01:43:33,375
El kell mennünk Rómából.

1192
01:43:33,625 --> 01:43:34,708
Elmenni Rómából!

1193
01:43:36,250 --> 01:43:37,792
Alfonsónak igaza van.

1194
01:43:38,000 --> 01:43:39,667
Cesare küldte
az orgyilkosokat.

1195
01:43:40,458 --> 01:43:41,708
Nem ő volt.

1196
01:43:43,083 --> 01:43:44,625
Megyek az apámhoz.

1197
01:43:45,542 --> 01:43:46,625
Az apád?

1198
01:43:46,833 --> 01:43:48,583
Ő egy követ fúj vele.

1199
01:43:49,000 --> 01:43:51,708
De mindenestre nincsen
hatalma Cesare felett.

1200
01:43:52,583 --> 01:43:54,917
Egyáltalán.
Nem fogod fel?

1201
01:43:55,250 --> 01:43:57,250
El kell hagynunk
Rómát, Sancha.

1202
01:43:59,667 --> 01:44:01,208
Hazamegyünk.

1203
01:44:01,875 --> 01:44:02,958
Holnap.

1204
01:44:04,417 --> 01:44:06,417
Holnap elhagyjuk Rómát.

1205
01:44:07,917 --> 01:44:09,000
Most...

1206
01:44:09,708 --> 01:44:11,250
Most pihenj.

1207
01:44:16,375 --> 01:44:17,500
Ne nyisd ki!

1208
01:44:22,375 --> 01:44:23,375
Kinyitni!

1209
01:44:23,708 --> 01:44:26,292
Kinyitni, Őszentsége
VI. Sándor nevében!

1210
01:44:30,042 --> 01:44:31,917
Mi ez a lárma?

1211
01:44:34,333 --> 01:44:37,292
Őszentsége látni kívánja
Lucrezia asszonyt. Kinyitni!

1212
01:44:37,542 --> 01:44:38,583
Nem halljátok?

1213
01:44:38,750 --> 01:44:40,875
Őszentsége nevében jön.
Nyisd ki!

1214
01:44:46,000 --> 01:44:47,042
Burkard!

1215
01:44:47,292 --> 01:44:49,542
Lucrezia asszony,
sajnálom, hogy betörtünk.

1216
01:44:49,708 --> 01:44:50,875
Megpróbálták megölni,

1217
01:44:51,042 --> 01:44:52,583
de szerencsére
túlélte.

1218
01:44:52,750 --> 01:44:53,667
Ne aggódjon.

1219
01:44:54,083 --> 01:44:56,875
Az apja halotta mi történt
és látni óhajtja.

1220
01:44:57,125 --> 01:44:58,792
Egy őr itt fog állni,
hogy vigyázzon önökre.

1221
01:44:59,292 --> 01:45:00,708
Elkísérlek.

1222
01:45:02,250 --> 01:45:03,583
Várj egy kicsit.

1223
01:45:20,500 --> 01:45:21,542
Apa!

1224
01:45:32,083 --> 01:45:35,167
Apa, valaki meg akarta ölni
Alfonsót, azt hiszem Cesare volt!

1225
01:45:35,583 --> 01:45:38,417
Nem tudom miket hazudtál,
de Alfonso...

1226
01:46:03,083 --> 01:46:04,625
Segítenünk kell.

1227
01:46:05,000 --> 01:46:06,875
El kell vinnünk őt
Rómából.

1228
01:46:07,208 --> 01:46:09,250
Az egyetlen "bűne",
hogy szeret engem.

1229
01:46:10,167 --> 01:46:12,125
- Ha Cesare volt...
- Lányom...

1230
01:46:12,625 --> 01:46:15,292
Néha a jószándék útjai
összekuszálódnak.

1231
01:46:15,833 --> 01:46:17,000
Milyen jószándék?

1232
01:46:18,583 --> 01:46:20,167
Miről beszélsz?

1233
01:46:20,833 --> 01:46:23,917
- A bátyámról?
- Nem Lucrezia, a családról.

1234
01:46:24,083 --> 01:46:26,917
Cesare csak egy eszköz,
akárcsak én is.

1235
01:46:27,083 --> 01:46:28,500
A Borgia család.

1236
01:46:29,375 --> 01:46:31,167
A Borgia család a cél.

1237
01:46:33,000 --> 01:46:34,375
Kérlek.

1238
01:46:36,125 --> 01:46:39,542
- Mindig hallgattam rád.
- Akkor hallgass továbbra is.

1239
01:46:40,667 --> 01:46:42,625
Maradj itt mellettem.

1240
01:46:42,958 --> 01:46:44,500
Könyörögjünk együtt.

1241
01:46:45,500 --> 01:46:47,875
Könyörögjünk bűneink
bocsánatáért.

1242
01:46:48,167 --> 01:46:49,667
Ne csináld ezt.

1243
01:46:50,958 --> 01:46:53,500
Nézz mélyen a szívedbe,
drágám

1244
01:46:54,667 --> 01:46:56,583
és mond mit látsz ott.

1245
01:46:58,500 --> 01:46:59,750
Kérlek!

1246
01:47:04,083 --> 01:47:05,542
Alfonso!

1247
01:47:47,208 --> 01:47:48,292
Lucrezia,

1248
01:47:48,917 --> 01:47:50,417
szőrnyű dolog történt.

1249
01:47:56,000 --> 01:47:57,500
Gyilkos!

1250
01:49:23,333 --> 01:49:27,167
Temesd el a bátyját és vidd.
Többé nem akarom látni.

1251
01:49:27,500 --> 01:49:29,458
Vagy visszatérhet oda
ahonnét jött,

1252
01:49:29,625 --> 01:49:31,708
ha nem akar ő is
ugyanúgy járni.

1253
01:49:59,083 --> 01:50:02,125
Hála a kormányzónak
összegyültünk itt.

1254
01:50:02,917 --> 01:50:06,167
Tudjuk, hogy Valentinois
Bolognát készül megtámadni.

1255
01:50:06,333 --> 01:50:07,875
Azt is, hogy ez mit jelent.

1256
01:50:08,500 --> 01:50:11,542
Cesare ez esetben
elelnség nélkül maradna.

1257
01:50:12,833 --> 01:50:13,958
Ő maga mondta, hogy

1258
01:50:14,125 --> 01:50:17,583
szeretné, ha Lucrezia
hozzámenne Ercole d'Estéhez,

1259
01:50:18,792 --> 01:50:21,333
hogy eképp Ferrara
a szövetségese legyen.

1260
01:50:22,833 --> 01:50:25,708
Lucrezia újra csak
egy "bábu" lett.

1261
01:50:27,125 --> 01:50:30,083
De az Este család nem
kedveli a Borgiákat.

1262
01:50:30,250 --> 01:50:32,250
Ellenvetéseik vannak
a házassággal kapcsolatban.

1263
01:50:32,875 --> 01:50:35,125
VI. Sándor mindig
eléri amit akar.

1264
01:50:35,375 --> 01:50:37,708
Minden esetben,
nem tudom hogyan.

1265
01:50:38,792 --> 01:50:41,292
A házasság létfontosságú
a Borgiáknak.

1266
01:50:41,792 --> 01:50:44,667
Utána Cesare, Itália királya lehet.

1267
01:50:44,833 --> 01:50:46,250
Itália első királya.

1268
01:50:47,375 --> 01:50:48,667
Itália tirannusa,
akarod mondani.

1269
01:50:49,750 --> 01:50:53,333
Ha nem állítjuk meg, Valentinois
egyenként kivégez minket,

1270
01:50:53,375 --> 01:50:54,958
úgy ahogyan Aragóniai
Alfonsóval tette.

1271
01:50:55,167 --> 01:50:57,125
A szifilisz megőrjíti.

1272
01:50:57,292 --> 01:50:58,708
Démon szállta meg.

1273
01:50:59,000 --> 01:51:02,333
Nem démon az, csupán
a Borgia család vére.

1274
01:51:05,750 --> 01:51:07,708
Egysülnünk kell,
hogy megállítsuk.

1275
01:51:49,583 --> 01:51:52,083
Csak nem akarod
az új férjedet,

1276
01:51:52,292 --> 01:51:53,542
gyászruhában üdvözölni,
nem igaz?

1277
01:51:54,042 --> 01:51:58,667
Alfonso az egyik legelőkellőbb
olasz család sarja. Igazi nemes.

1278
01:51:59,667 --> 01:52:03,000
Nem tudom atyád mit tett,
hogy elfogadott téged...

1279
01:52:03,833 --> 01:52:06,583
Egy kis hálát kéne mutatnod
és boldogságot.

1280
01:52:07,750 --> 01:52:08,708
Nem tudom, ha menni fog.

1281
01:52:08,917 --> 01:52:11,750
Ne mond ezt. Legalább
most ne magadra gondolj.

1282
01:52:12,417 --> 01:52:15,042
- Hanem a családomra...
- Pontosan.

1283
01:52:27,375 --> 01:52:28,333
Cesare...

1284
01:52:31,167 --> 01:52:32,167
Miért engedted
bejönni?

1285
01:52:33,792 --> 01:52:35,375
Hisz a bátyád, Lucrezia.

1286
01:53:06,708 --> 01:53:08,417
Tudom, hogy nem akarsz látni,

1287
01:53:11,333 --> 01:53:14,250
de nem mehetek úgy Ferrarába
hogy ne mondjak "viszlátot".

1288
01:53:18,625 --> 01:53:20,417
Nem tudom mikor
láthatlak újra.

1289
01:53:20,583 --> 01:53:21,875
Veled megyek!

1290
01:53:24,583 --> 01:53:25,458
Üdv.

1291
01:53:26,208 --> 01:53:27,208
Hagyjál.

1292
01:53:31,083 --> 01:53:32,250
Itt van Rodrigo, a kardod.

1293
01:53:32,792 --> 01:53:34,333
Ne félj.

1294
01:53:35,583 --> 01:53:36,500
Persz, hogy fél.

1295
01:53:39,167 --> 01:53:41,208
Körülötted mindenki
meghal.

1296
01:53:42,042 --> 01:53:43,583
A csládom nem fél tőlem.

1297
01:53:45,917 --> 01:53:47,167
Te sem félsz.

1298
01:53:48,833 --> 01:53:50,000
Most már félek.

1299
01:53:52,500 --> 01:53:54,875
Mindig te voltál az, akit
a legjobban szerettem.

1300
01:53:57,958 --> 01:54:02,500
De az is te vagy, aki a legtöbb
rosszat tette velem.

1301
01:54:03,917 --> 01:54:06,167
És most már más
családhoz tartozom.

1302
01:54:08,958 --> 01:54:11,708
Apám újra férjhez ad,
az érdekeink úgy diktálják.

1303
01:54:34,458 --> 01:54:39,208
A legszebb emléket őrzöm
majd rólad, a szívemben.

1304
01:54:49,875 --> 01:54:51,500
Hozzák a gyerekeket.

1305
01:54:52,333 --> 01:54:53,250
Rodrigo!

1306
01:54:53,833 --> 01:54:56,250
- Gyertek!
- Nem megyek.

1307
01:54:56,458 --> 01:54:57,458
Gyertek.

1308
01:54:57,833 --> 01:54:58,958
Én sem.

1309
01:54:59,542 --> 01:55:01,333
Játszhatunk még?

1310
01:55:36,167 --> 01:55:37,333
Mit nézel?

1311
01:55:40,583 --> 01:55:41,583
Ki vagy te?

1312
01:55:43,292 --> 01:55:44,375
Te...

1313
01:55:46,917 --> 01:55:48,167
Te hideg vagy.

1314
01:55:49,833 --> 01:55:51,458
Hideg mint a halál.

1315
01:55:53,000 --> 01:55:55,375
Sem engem sem téged
nem érint meg a halál.

1316
01:55:58,333 --> 01:55:59,792
Mert nem félünk.

1317
01:56:00,458 --> 01:56:01,208
Egyikünk sem.

1318
01:56:02,208 --> 01:56:03,542
Ebben hasonlítunk.

1319
01:56:05,000 --> 01:56:06,583
Ezért vagyunk együtt.

1320
01:56:08,125 --> 01:56:10,583
Azért vagyunk együtt,
mert itt tartasz engem.

1321
01:56:11,542 --> 01:56:14,083
"Azárt vagyunk együtt,
mert itt tartasz engem."

1322
01:56:16,750 --> 01:56:18,625
Menjetek.
Mind.

1323
01:56:22,083 --> 01:56:24,583
Még mindig azt reméled,
hogy érted jönnek?

1324
01:56:27,375 --> 01:56:30,000
Jönni fognak,
ebben ne kételkedj.

1325
01:56:31,292 --> 01:56:32,292
Remek.

1326
01:56:33,750 --> 01:56:35,208
Várom őket.

1327
01:56:36,958 --> 01:56:38,042
Tessék!

1328
01:56:38,500 --> 01:56:41,042
Hol vannak a kíméletlen
ellenségeim, Caterina?

1329
01:56:44,417 --> 01:56:48,250
Miért nem tették
ezidáig tiszteletüket?

1330
01:56:54,625 --> 01:56:56,000
Ne nézz így rám.

1331
01:56:58,292 --> 01:56:59,375
Ki fog jönni?

1332
01:56:59,583 --> 01:57:00,667
Ki?

1333
01:57:00,875 --> 01:57:02,375
A francia király?

1334
01:57:03,125 --> 01:57:05,667
Ő a barátom, érted,
a barátom.

1335
01:57:06,917 --> 01:57:08,458
Ki fog idejönni?

1336
01:57:12,500 --> 01:57:14,000
Egy szellem?

1337
01:57:17,167 --> 01:57:18,417
Milyen szellem?

1338
01:57:19,208 --> 01:57:20,958
Aragóniai Alfons szelleme?

1339
01:57:21,375 --> 01:57:22,792
A bátyám, Juan szelleme?

1340
01:57:25,667 --> 01:57:27,458
Ismerterd a bátyámat
Juant?

1341
01:57:27,917 --> 01:57:29,333
A szép Juan?

1342
01:57:32,208 --> 01:57:33,625
Ők mondták, hogy én öltem meg?

1343
01:57:34,458 --> 01:57:35,667
Ők mondták neked?

1344
01:57:36,083 --> 01:57:37,292
Igen, ők.

1345
01:57:37,458 --> 01:57:38,708
Persze, hogy ők.

1346
01:57:38,875 --> 01:57:41,208
Cesare Borgia megölte a Bátyját
mert féltékeny volt rá.

1347
01:57:41,500 --> 01:57:43,125
Még az apám is ezt hiszi.

1348
01:57:43,583 --> 01:57:45,708
Nos hát, nem én öltem meg.

1349
01:57:46,750 --> 01:57:48,583
De boldogan
megtettem volna.

1350
01:57:50,917 --> 01:57:52,583
Ha a szelleme idemerészkedik,

1351
01:57:52,750 --> 01:57:55,083
visszaküldöm a pokolba
ahonnan jött

1352
01:57:55,250 --> 01:57:57,458
és egynapon majd
követem őt oda.

1353
01:57:59,875 --> 01:58:01,250
Ott találkozunk.

1354
01:58:03,875 --> 01:58:04,833
Mindannyian.

1355
01:58:07,292 --> 01:58:08,333
Mindannyian.

1356
01:58:17,042 --> 01:58:18,875
Az életed a kezemben van.

1357
01:58:20,167 --> 01:58:21,625
De nem a tiéd.

1358
01:58:26,583 --> 01:58:27,583
Fogd.

1359
01:58:29,500 --> 01:58:30,833
Döfd belém.

1360
01:58:33,125 --> 01:58:35,042
Küldj a pokolba grófnő.

1361
01:59:30,250 --> 01:59:31,917
Lent várják...

1362
01:59:36,333 --> 01:59:38,667
... hogy minden parancsát
teljesítsék.

1363
01:59:40,708 --> 01:59:41,833
Ön szabad.

1364
02:00:38,917 --> 02:00:42,292
Lorca kormányzó, tudja
igazolni ezen híreket?

1365
02:00:42,458 --> 02:00:44,292
Sajnos igen,
Szenatyám.

1366
02:00:44,792 --> 02:00:48,875
Piombino és Urbino fellázadtak,
akárcsak más tartományok.

1367
02:00:49,125 --> 02:00:51,208
Egyezséget ajánlanak
az ön fiával.

1368
02:00:52,000 --> 02:00:53,458
Vitellozzo vezeti őket?

1369
02:00:54,708 --> 02:00:56,042
Vitellozzo Vitelli,

1370
02:00:56,250 --> 02:00:59,000
Meg Paolo és Francesco Orsini
és Olvirotto da Fermo.

1371
02:00:59,750 --> 02:01:00,917
Csodás.

1372
02:01:04,250 --> 02:01:05,875
Félelemből cselekszenek.

1373
02:01:06,667 --> 02:01:10,708
Attól tartanak, ha meghódítja
Bolognát is, tirannussá válik.

1374
02:01:12,167 --> 02:01:15,458
Meggyőződésem, ha
meghallgatták volna,

1375
02:01:15,625 --> 02:01:16,958
meggyőzhette volna őket.

1376
02:01:17,417 --> 02:01:18,250
Soha.

1377
02:01:19,750 --> 02:01:23,917
Félnek öntől, de ugyanakkor
mélységesen tisztelik is.

1378
02:01:24,250 --> 02:01:26,542
Találkozhatnánk nálam,
a Sesenna-i palotámban.

1379
02:01:27,458 --> 02:01:28,750
Találkák nélkül.

1380
02:01:29,917 --> 02:01:31,500
A kormányzónak igaza lehet.

1381
02:01:33,250 --> 02:01:35,208
Aa seregeid gyengék, Cesare,

1382
02:01:35,375 --> 02:01:38,958
a francia király ígért segítsége
pedig még messze van.

1383
02:01:39,625 --> 02:01:42,000
Nem kockáztathatunk.

1384
02:01:43,542 --> 02:01:46,292
Kialkudjuk a békét,
ahogyan javasolod.

1385
02:01:46,458 --> 02:01:49,333
A Szentlélek sugallja
a döntéseit, atyám.

1386
02:01:55,750 --> 02:01:56,750
Meg tudod magyarázni?

1387
02:01:59,250 --> 02:02:00,375
Burkard,

1388
02:02:00,542 --> 02:02:01,500
a levelet.

1389
02:02:01,667 --> 02:02:03,125
Azonnal Szentatyám.

1390
02:02:04,208 --> 02:02:06,167
Kialkudni a békét.

1391
02:02:07,375 --> 02:02:10,042
Küldj pénzt nekik
barátságod jeléül

1392
02:02:10,375 --> 02:02:12,542
és ígérd meg, hogy nem esik bántódásuk.

1393
02:02:12,708 --> 02:02:16,375
Biztosítsd őket a legjobb
szándékaidról.

1394
02:02:17,042 --> 02:02:19,083
Én kérjek bocsánatot?

1395
02:02:20,083 --> 02:02:21,875
Mond el neki.

1396
02:02:22,667 --> 02:02:24,375
Igen, mond.

1397
02:02:25,125 --> 02:02:27,500
Csak ez esetben fognak
hinni a jószándékodban.

1398
02:02:27,667 --> 02:02:29,750
- A jószándékomban...
- Igen.

1399
02:02:29,917 --> 02:02:33,500
Aztán elmész a találkára,
ahogy Ramiro Lorca ajánlotta...

1400
02:02:35,750 --> 02:02:36,500
És?

1401
02:02:37,375 --> 02:02:38,792
Ott meggyilkolnak.

1402
02:02:42,458 --> 02:02:43,875
Velencéből.

1403
02:02:46,542 --> 02:02:50,583
A kémeink jelentették, hogy
pár napja ennek az ökörnek

1404
02:02:51,542 --> 02:02:54,042
három hajója volt
a San Marco öbölben,

1405
02:02:54,208 --> 02:02:56,542
megrakva arannyal
és drágakövekkel.

1406
02:02:57,958 --> 02:03:00,167
Előszőr el sem hittem.

1407
02:03:01,375 --> 02:03:02,833
A kormányzó úr

1408
02:03:03,542 --> 02:03:06,625
elköltözne valahova,
ahogy tűnik.

1409
02:03:14,333 --> 02:03:17,250
Ez az északi szél
havazást hoz,

1410
02:03:20,083 --> 02:03:21,167
nem gondolod?

1411
02:03:38,500 --> 02:03:40,625
Nincs ínyemre Cesaréval
alkudozni.

1412
02:03:40,792 --> 02:03:42,833
A harcmezőn ütköznék meg vele.

1413
02:03:43,500 --> 02:03:46,458
Persze, ellenségünké,
téve mindörökre

1414
02:03:46,625 --> 02:03:48,708
a Pápát és a francia királyt.

1415
02:03:49,125 --> 02:03:52,250
Ez nem az ő stílusa,
az apja küldte ide.

1416
02:03:52,500 --> 02:03:53,833
Meglátjujk mit tud
felajánlani nekünk.

1417
02:03:54,750 --> 02:03:55,958
Íme.

1418
02:04:10,375 --> 02:04:12,042
- Vitellozzo.
- Valentinois herceg.

1419
02:04:12,667 --> 02:04:14,167
Örülök, hogy látlak.

1420
02:04:14,917 --> 02:04:16,917
Már azt hittem
elvesztettem egy barátot.

1421
02:04:17,083 --> 02:04:19,000
Mindenkit üdvözzlök.

1422
02:04:19,375 --> 02:04:21,292
Hát Ramiro
kormányzó hol van?

1423
02:04:21,458 --> 02:04:23,833
Nem tarthatjuk fel,
éppen elútazik.

1424
02:04:24,167 --> 02:04:25,125
Corella!

1425
02:04:38,125 --> 02:04:39,167
Kötözzék meg.

1426
02:04:41,250 --> 02:04:42,458
Eresszenek!

1427
02:04:44,500 --> 02:04:45,208
Szentatyám,

1428
02:04:45,917 --> 02:04:47,958
magyarázatot kérek.

1429
02:04:48,125 --> 02:04:49,375
Nem tud eleget?

1430
02:04:49,708 --> 02:04:52,500
Az unokaöccsei elárulták
Valentinois hercegét és
le vannak tartoztatva.

1431
02:04:53,000 --> 02:04:55,542
Az Orsini család hűséggel
szolgáltaa az Egyházat,

1432
02:04:55,708 --> 02:04:57,958
már sokkal azelőtt, hogy egy
Borgia betegye ide a lábát.

1433
02:04:58,125 --> 02:04:59,417
Testőrparancsnok,

1434
02:05:00,083 --> 02:05:02,000
tartoztassa le Orsini bíborost.

1435
02:05:02,167 --> 02:05:03,917
Ezt nem merészeled.

1436
02:05:04,583 --> 02:05:06,417
Megőrültél Rodrigo?

1437
02:05:06,875 --> 02:05:10,250
Ezt megbánod! Esküszöm.
Eresszenek!

1438
02:05:10,417 --> 02:05:11,667
Eresszenek!

1439
02:05:11,917 --> 02:05:13,375
Értesítsék a herceget.

1440
02:05:14,083 --> 02:05:15,792
A medve a ketrecben van,

1441
02:05:16,958 --> 02:05:19,292
a bocsok visítozni kezdhetnek.

1442
02:05:20,708 --> 02:05:22,875
Őszentsége VI. Sándor
nevében,

1443
02:05:23,042 --> 02:05:24,583
és hatalmamnál fogva,
melyel felruháztak,

1444
02:05:24,875 --> 02:05:28,375
én, Cesare Borgia,
Valentinois és Romagna hercege,

1445
02:05:30,083 --> 02:05:31,375
élítélem önöket.

1446
02:05:32,667 --> 02:05:35,083
Sohasem fogod
elpusztítani az Orsiniket!

1447
02:05:35,250 --> 02:05:36,750
Hallottad? Soha!

1448
02:05:37,583 --> 02:05:39,292
A Borgiák egyedül vannak!
Hallod?

1449
02:05:40,542 --> 02:05:41,333
Egyedül!

1450
02:05:41,833 --> 02:05:43,083
Egyedül!

1451
02:05:49,667 --> 02:05:53,000
Egy kegyetlenül
legyilkolt bíboros,

1452
02:05:53,167 --> 02:05:54,917
még egy jelképes
tárgyalás nélkül.

1453
02:05:55,083 --> 02:05:57,542
Alessandro Farnese,
meglep, hogy fél a Borgiáktól.

1454
02:05:58,042 --> 02:05:59,500
Ön majdhogynem rokon.

1455
02:05:59,708 --> 02:06:00,833
A nővére

1456
02:06:01,083 --> 02:06:03,250
gyakorta látogatja
Őszentsége palotáját.

1457
02:06:04,250 --> 02:06:05,292
Úgyvan.

1458
02:06:05,750 --> 02:06:08,833
Arról akar beszélni,
hogyan végzik a rokonai?

1459
02:06:09,625 --> 02:06:11,000
Ön még fiatal.

1460
02:06:11,375 --> 02:06:12,958
Gondoljon a jövőjére.

1461
02:06:14,042 --> 02:06:16,417
Őszentsége idős
és Cesare nélküle,

1462
02:06:17,000 --> 02:06:18,625
egy sötétben tapogatozó vak.

1463
02:06:19,292 --> 02:06:21,083
De egy veszélyes vak.

1464
02:06:21,667 --> 02:06:22,958
Ne feeledje...

1465
02:06:23,250 --> 02:06:25,708
Ő felügyeli a
spanyol bíborosokat.

1466
02:06:25,875 --> 02:06:28,292
Igen, de nem tud
mit kezdeni velük.

1467
02:06:28,917 --> 02:06:32,292
A herceg katona, fogalma
nincs mit kezdjen a konklávéval.

1468
02:06:33,667 --> 02:06:34,958
Ha eljön az ideje,

1469
02:06:35,292 --> 02:06:37,583
tanácsadó
után fog nézni

1470
02:06:38,333 --> 02:06:41,500
az pedig én leszek,
drága barátom.

1471
02:06:42,208 --> 02:06:44,917
Giulianno Della Rovere,
hol rejtőzik megint?

1472
02:06:45,083 --> 02:06:46,208
Az ördögöt említettük...

1473
02:06:46,833 --> 02:06:48,333
Önhöz jöttem.

1474
02:06:50,750 --> 02:06:52,750
Szentatyám, herceg.

1475
02:06:55,417 --> 02:06:58,833
- Üdvözlöm szerény otthonomban.
- Nem eladó ez a palota, igaz?

1476
02:06:59,625 --> 02:07:00,417
Csak vicceltem, ne féljen.

1477
02:07:25,542 --> 02:07:27,250
Nos Farnese bíboros,

1478
02:07:27,417 --> 02:07:29,625
még mindig sértve érzi magát
mert nem ajánlottam fel

1479
02:07:29,792 --> 02:07:31,583
az Orsiniktől elhódított
kastélyok valamelyikét?

1480
02:07:36,083 --> 02:07:38,292
A bátyám elégedett
azzal amije van,

1481
02:07:38,917 --> 02:07:41,875
tudván, hogy a Szentatya
pontosan mérlegel.

1482
02:07:42,083 --> 02:07:44,917
Hát persze, hiszen
jó tanácsokat kapok.

1483
02:07:45,083 --> 02:07:49,250
Hallgasson a hugára, Alessandro.
Maradjon mellettünk.

1484
02:07:51,042 --> 02:07:54,833
Nem is tudja mennyire örülünk
az atyja látogatásának.

1485
02:07:55,375 --> 02:07:59,542
Ez is azt mutatja, hogy
nem fél elhagyni a Vatikánt,

1486
02:08:00,000 --> 02:08:01,708
ahogyan a rossznyelvek suttogják.

1487
02:08:02,875 --> 02:08:04,458
Épp ellenkezőleg.

1488
02:08:05,042 --> 02:08:07,292
Az ellenségei rettegnek tőle.

1489
02:08:08,083 --> 02:08:09,208
Hallották.

1490
02:08:09,833 --> 02:08:12,208
Semmi sem akadályozza meg,
hogy az Úr Birodalma

1491
02:08:12,375 --> 02:08:13,708
azzá váljon, ami
még soha nem volt.

1492
02:08:14,375 --> 02:08:15,333
Igaza van,

1493
02:08:15,500 --> 02:08:18,792
a Vatikán még soha
nem volt ilyen hatalmas.

1494
02:08:19,375 --> 02:08:21,042
De na aggódjon.

1495
02:08:21,708 --> 02:08:24,208
A történelem helyükre
teszi a dolgokat.

1496
02:08:28,875 --> 02:08:30,208
Hozzanak még bort.

1497
02:09:13,750 --> 02:09:15,292
Mi ez...?

1498
02:09:16,708 --> 02:09:17,625
Uramisten!

1499
02:09:18,083 --> 02:09:20,417
Uramisten, mi ez?

1500
02:09:22,042 --> 02:09:25,167
Megmérgeztek!
...mérgeztek!

1501
02:09:26,375 --> 02:09:27,417
Szentatyám!

1502
02:09:27,625 --> 02:09:29,667
Mi történt?

1503
02:09:30,125 --> 02:09:32,292
- Rossz álom?
- A fenébe!

1504
02:09:32,792 --> 02:09:33,625
Segítsen!

1505
02:09:34,083 --> 02:09:35,917
A fejem! Széthasad!

1506
02:09:43,625 --> 02:09:45,458
Hívjon orvost!

1507
02:09:45,625 --> 02:09:47,625
Hívják a gyermekeimet!

1508
02:09:47,792 --> 02:09:49,875
A gyermekeimet!

1509
02:09:51,250 --> 02:09:52,333
Lucrezia...

1510
02:09:52,833 --> 02:09:53,875
Juan...

1511
02:09:56,917 --> 02:09:58,542
Hívd a gyermekeimet.

1512
02:09:58,708 --> 02:10:00,083
Nem halok meg.

1513
02:10:00,792 --> 02:10:02,708
Ne most, Uram.

1514
02:10:02,875 --> 02:10:05,458
- Uram! Uram!
- Álljon fel.

1515
02:10:05,625 --> 02:10:06,500
Ne most.

1516
02:10:06,667 --> 02:10:08,042
Ne most, Uram.

1517
02:10:14,750 --> 02:10:17,500
Nem hinném, hogy méreg.
Attól láza lenne.

1518
02:10:17,667 --> 02:10:19,625
Beteg.
Nagyon beteg.

1519
02:10:20,750 --> 02:10:22,792
Hol van Cesare?
Folyton őt kérdezi.

1520
02:10:22,958 --> 02:10:26,208
Ő is beteg. Bármi is ez,
mindkettejüket elérte.

1521
02:10:26,750 --> 02:10:29,667
Róma káoszba fog
sülyedni.

1522
02:10:35,542 --> 02:10:37,708
Corella!

1523
02:10:38,333 --> 02:10:39,458
Vannozza asszony!

1524
02:10:39,792 --> 02:10:40,500
Nyissa ki a kaput!

1525
02:10:43,458 --> 02:10:44,792
Itt biztonságban lesznek.

1526
02:10:47,208 --> 02:10:48,458
Vissza!

1527
02:10:53,083 --> 02:10:54,042
Csukják be!

1528
02:11:05,000 --> 02:11:07,042
Cesare, fiam!

1529
02:11:36,000 --> 02:11:38,667
Nem tudom elképzelni Rómát
Rodrigo Borgia nélkül.

1530
02:11:40,542 --> 02:11:43,292
Még ilyen távolból is
érezni a vérét.

1531
02:12:09,625 --> 02:12:10,750
Apám!

1532
02:12:20,042 --> 02:12:21,208
Mi lesz velünk,

1533
02:12:21,375 --> 02:12:22,667
rend és törvény nélkül,

1534
02:12:22,833 --> 02:12:24,667
az útmutatások nélkül?

1535
02:12:26,292 --> 02:12:27,958
Mind meg fogunk halni,
Rodrigóval együtt.

1536
02:12:28,167 --> 02:12:30,458
Cesare visszanyeri a hatalmát.

1537
02:12:31,042 --> 02:12:34,208
Ő Valencia hercege,
ő a főherceg.

1538
02:12:34,375 --> 02:12:35,917
Új pápánk lesz.

1539
02:12:36,375 --> 02:12:39,042
Az egyiket mindig
egy másik követi.

1540
02:12:42,083 --> 02:12:43,833
Minden amit tehetünk,
hogy várunk.

1541
02:12:46,375 --> 02:12:47,417
Várunk

1542
02:12:48,667 --> 02:12:50,542
és bízunk az Úrban.

1543
02:12:50,708 --> 02:12:51,875
Az Úrnak

1544
02:12:53,375 --> 02:12:55,667
kell megbíznia
bennünk.

1545
02:14:02,792 --> 02:14:04,917
Őszentsége VI. Sándor,

1546
02:14:05,417 --> 02:14:06,458
halott.

1547
02:15:03,083 --> 02:15:04,000
Szentatyám...

1548
02:15:42,000 --> 02:15:43,083
Nincs itt.

1549
02:15:49,167 --> 02:15:50,250
Nincs itt.

1550
02:15:51,375 --> 02:15:54,667
Megszökött!
Cesare Borgia megszökött!

1551
02:15:54,875 --> 02:15:55,792
Őrség!

1552
02:15:56,208 --> 02:15:59,208
Őrség!
Cesar Borgia megszökött!

1553
02:16:15,292 --> 02:16:17,250
Óvatosan. Vigyázz.

1554
02:16:29,000 --> 02:16:30,292
Mit keresel itt?

1555
02:16:32,375 --> 02:16:35,583
A bátyám írt Navarrából.
Vissza akar térni Itáliába.

1556
02:16:35,917 --> 02:16:37,208
Beszéltem az atyjával.

1557
02:16:38,125 --> 02:16:40,083
Vissza Itáliába?
Mit akar itt?

1558
02:16:40,542 --> 02:16:41,917
Még mindig Romagna hercege.

1559
02:16:43,083 --> 02:16:45,125
Nem létezik semilyen
Romagna hercege.

1560
02:16:45,292 --> 02:16:48,792
Romagna II. Gyula pápáé,
akár az Egyház többi birtoka.

1561
02:16:49,042 --> 02:16:50,917
Azt akarja, hogy
összevesszünk?

1562
02:16:52,042 --> 02:16:53,500
Térjen vissza a lakosztályába.

1563
02:16:53,667 --> 02:16:55,625
Itt nincs helye nőnek.

1564
02:16:55,833 --> 02:16:58,875
- Válaszolnunk kell a levélre.
- Íme, az én válaszom.

1565
02:17:00,417 --> 02:17:03,083
Mondja meg a bátyjának,
hogy maradjon ott ahol van

1566
02:17:03,375 --> 02:17:06,458
és köszönje meg az Úrnak,
hogx még életben lehet,

1567
02:17:06,917 --> 02:17:08,750
mikor oly sokan
haltak meg az ő kezétől.

1568
02:17:22,583 --> 02:17:25,250
Utolsó reménységem,
hogy drága apósom,


1569
02:17:25,417 --> 02:17:26,583
Ercole hercege,

1570
02:17:26,792 --> 02:17:28,208
vagy Isabel hercegnő,

1571
02:17:28,375 --> 02:17:30,667
aki úgy tűnik
vonzódik hozzám,


1572
02:17:30,833 --> 02:17:32,375
meghallgatja kérésemet.

1573
02:17:33,667 --> 02:17:35,167
Valójában azonban,

1574
02:17:35,917 --> 02:17:38,375
itt senki sem szeret úgy,
ahogyan te szerettél


1575
02:17:38,542 --> 02:17:39,917
és az apánk.

1576
02:17:40,792 --> 02:17:44,042
Éppen ezért kérlek
vértezd fel szíved


1577
02:17:44,208 --> 02:17:47,708
ugyanazon türelemmel, mely
engem is segített a túlélésben.


1578
02:17:55,958 --> 02:17:57,417
Azt mondják álarcot vosel,

1579
02:17:58,000 --> 02:18:00,125
mert a szifilisztől olyan lett
akár egy szörnyeteg.

1580
02:18:00,292 --> 02:18:01,375
Láttad?

1581
02:18:01,958 --> 02:18:03,583
Nem, soha.

1582
02:18:05,292 --> 02:18:08,792
Azt mondják, egyszer felöklelt
tíz embert egyetlen döféssel,

1583
02:18:09,708 --> 02:18:11,417
utána felemelte őket.

1584
02:18:13,792 --> 02:18:14,875
Ott van.

1585
02:18:15,125 --> 02:18:16,292
Fizess ki most.

1586
02:18:39,750 --> 02:18:41,458
Ez a levél Cesare Borgia
részére van,

1587
02:18:44,250 --> 02:18:46,000
de nekem kell átadnom.

1588
02:18:46,958 --> 02:18:47,875
Késtél.

1589
02:18:48,583 --> 02:18:50,917
Ha az életed ettől a
levéltől függ,

1590
02:18:51,208 --> 02:18:53,333
egyik részed nem szivesen
akart idejönni.

1591
02:18:53,542 --> 02:18:54,792
Annyira fontos
ez neki?

1592
02:18:55,875 --> 02:18:58,417
Senki nem válaszolt
Rómából a kérésére.

1593
02:18:58,792 --> 02:19:02,125
Hátat fordítottak neki,
így akarván elfelejteni,

1594
02:19:02,875 --> 02:19:04,667
mivelhogy nem sikerült megölnük.

1595
02:19:05,042 --> 02:19:09,333
Nem az a feledatom, hogy
válasz várjak vagy vigyek.

1596
02:19:10,625 --> 02:19:12,375
Ez rossz jel.

1597
02:19:43,125 --> 02:19:45,042
Mindent megpróbáltam, Cesare.

1598
02:19:46,208 --> 02:19:48,208
Senki nem akar hallani
a mi nevünkről.


1599
02:19:49,000 --> 02:19:50,792
Szégyelnek minket,

1600
02:19:51,417 --> 02:19:54,125
és letagadnak egy
darabkát Rómából,


1601
02:19:54,833 --> 02:19:56,750
mkintha soha
nem is lett volna.


1602
02:19:57,458 --> 02:19:59,083
Senki nem kakrja,
hogy visszatérj,


1603
02:19:59,917 --> 02:20:00,917
senki.

1604
02:20:01,958 --> 02:20:04,750
A lelkem belehal, a gondolatra,
hogy többé nem láthatlak,


1605
02:20:05,417 --> 02:20:08,167
de, ha visszatérsz,
ők megölnek.


1606
02:20:10,917 --> 02:20:13,708
Kérem ezért az Istent, hogy
Ő találjon neked, bátyám,


1607
02:20:14,083 --> 02:20:17,417
egy helyet, ahol nyugodtan
töltheted hátralévő napjaidat,


1608
02:20:17,708 --> 02:20:21,000
ahol az ellenségeink gyűlölete
nem fog majd utolérni.


1609
02:20:42,375 --> 02:20:44,750
- Ők azok, uram.
- Nem.

1610
02:20:46,958 --> 02:20:48,458
Ezek mészárosok.

1611
02:20:53,208 --> 02:20:54,917
Menjünk,
mielőtt meglátnak.

1612
02:21:10,167 --> 02:21:11,958
Mit csinál?
Forduljunk vissza!

1613
02:21:12,833 --> 02:21:14,250
Hova, Ramon?

1614
02:21:15,500 --> 02:21:16,417
Uram...

1615
02:21:16,792 --> 02:21:17,958
Hova?

1616
02:21:22,542 --> 02:21:23,458
Menj.

1617
02:21:25,125 --> 02:21:26,000
Menj!

1618
02:21:26,708 --> 02:21:27,333
Menj!

1619
02:23:42,208 --> 02:23:44,958
Cesare Borgia soha nem
tért vissza Rómába.


1620
02:23:45,125 --> 02:23:47,458
Az Inkvizíció temette el

1621
02:23:47,500 --> 02:23:50,500
a Vianai Szűz Mária templom
belső udvarába, a bejárathoz,


1622
02:23:50,583 --> 02:23:53,292
oly módon, hogy a belépők
ráléphessenek a sírjára.


1623
02:23:54,667 --> 02:23:57,167
Lucrezia sem tért vissza
soha Rómába.


1624
02:23:57,333 --> 02:23:59,208
Ferrarában híressé vált

1625
02:23:59,375 --> 02:24:01,500
mint a művészetek
odaadó támogatója.


1626
02:24:01,667 --> 02:24:04,542
12 év múlva hunyt el, 39 éves korában,
miután megszülte ötödik gyermekét


1627
02:24:05,305 --> 02:24:11,398