sdh.aviszkis-sd-hyperx - Hungarian subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Reklámozza a termékét vagy márkáját itt,

2
00:01:16,626 --> 00:01:18,292
(füttyentés hallatszik)

3
00:01:33,167 --> 00:01:35,959
(szirénázó autó hangja)

4
00:02:03,917 --> 00:02:07,501
Jó napot hölgyeim és uraim,
ez egy fegyveres rablás!

5
00:02:07,501 --> 00:02:10,376
(templomi harang hangja)

6
00:02:28,084 --> 00:02:31,084
(kotkodácsolás, kukorékolás)

7
00:02:32,292 --> 00:02:34,584
(pap:) Anna! Annuska!

8
00:02:36,334 --> 00:02:38,001
Annuska!

9
00:02:38,501 --> 00:02:40,584
(Palin) Ezt nézze meg!

10
00:02:42,042 --> 00:02:44,584
Most meg ezt lopta el!

11
00:02:46,042 --> 00:02:48,292
(pap:) Múlt héten megitta a misebort,

12
00:02:48,542 --> 00:02:52,834
előtte megette az összes
áldozati ostyát...

13
00:02:55,084 --> 00:02:59,251
(pap:) - Most meg ezt!
- Nem fog többet előfordulni.

14
00:02:59,251 --> 00:03:03,251
(pap:) Attilácska mostantól kezdve
ki van tiltva a templomból.

15
00:03:03,626 --> 00:03:06,834
Ebbe belebújt az ördög.

16
00:03:13,334 --> 00:03:15,376
(nagymama:) Éhes vagy?

17
00:03:15,376 --> 00:03:17,626
(légyzümmögés)

18
00:03:20,459 --> 00:03:23,209
(vasajtó zárja kattan, ajtónyikorgás)

19
00:03:32,251 --> 00:03:34,876
(a háttérből: ) Attila, gyere ki!

20
00:03:35,042 --> 00:03:39,584
(léptek zaját utánzó ritmusos zene)

21
00:03:47,001 --> 00:03:49,126
(a háttérből: ) Hajrá!

22
00:03:53,876 --> 00:03:56,751
(a háttérből: ) Hajrá, Viszkis!

23
00:04:01,167 --> 00:04:05,001
(háttérzene dalszöveg:)
"Ne írjon fel, rendőr bácsi!"


24
00:04:06,667 --> 00:04:09,876
"Esküszöm, nem tudtam várni."

25
00:04:12,209 --> 00:04:15,001
"Egy vasam sincs, csak nagy bánatom,"

26
00:04:15,209 --> 00:04:17,834
"a bűnömet majd bánni fogom."

27
00:04:18,042 --> 00:04:21,459
"Engedje, hogy elmenjek!
Nem teszem többé."


28
00:04:29,167 --> 00:04:32,001
(dalszöveg:) "Ne írjon fel, rendőr bácsi!"

29
00:04:34,667 --> 00:04:37,667
"Hibázhat így könnyen bárki."

30
00:04:40,042 --> 00:04:43,167
(a zene a táskarádióból folytatódik:)
"Ha egyszer tán nagy bánata lesz, "


31
00:04:43,167 --> 00:04:45,709
"egy kislány rossz napot szerez..."

32
00:04:52,167 --> 00:04:56,209
(a zene folyamatosan szól)

33
00:05:00,959 --> 00:05:02,667
(kopogtatnak az ajtón)

34
00:05:05,209 --> 00:05:07,167
(a zene elhallgat)

35
00:05:09,167 --> 00:05:10,584
Tessék.

36
00:05:27,751 --> 00:05:29,709
Jöjjön be.

37
00:05:40,709 --> 00:05:43,709
(Bartos nyomozó:)
Jó reggelt, Ambrus úr!

38
00:05:44,334 --> 00:05:46,292
Uram.

39
00:05:46,292 --> 00:05:49,876
Meglehetősen zaklatott volt
a múltkor, amikor találkoztunk.

40
00:05:50,126 --> 00:05:54,292
Nem tudom, emlékszik-e a nevemre:
Bartos László nyomozó vagyok.

41
00:05:54,292 --> 00:05:56,459
Foglaljon helyet.

42
00:05:57,251 --> 00:05:59,334
Majd szólok.

43
00:06:11,667 --> 00:06:13,584
Ja, igen.

44
00:06:13,584 --> 00:06:17,459
Odafönn már azt akarják,
hogy kompjúterezzünk is.

45
00:06:17,459 --> 00:06:21,667
Hónapok óta ott porosodik, én azt
sem tudom, hogy kell bekapcsolni.

46
00:06:21,667 --> 00:06:25,459
Én már csak megmaradok
a jó öreg papír-ceruzánál.

47
00:06:31,834 --> 00:06:34,959
A munkám egyik része, hogy
megértsem és dokumentáljam,

48
00:06:35,209 --> 00:06:38,292
hogy hogyan is történtek
ezek a rablások.

49
00:06:39,709 --> 00:06:42,209
Hol, mikor, hogyan, kivel.

50
00:06:42,751 --> 00:06:45,334
(Bartos:) - Érti?
- Igen.

51
00:06:46,501 --> 00:06:48,959
(a telefon folyamatosan cseng)

52
00:06:49,542 --> 00:06:55,459
Információink szerint 17 rablást
hajtott végre a fővárosban.

53
00:06:55,626 --> 00:06:58,209
(Bartos:) A tegnapi volt az utolsó.

54
00:06:59,042 --> 00:07:01,542
Bankok, postahivatalok.

55
00:07:02,667 --> 00:07:05,792
17 rablás, az elmúlt 6 évben.

56
00:07:07,209 --> 00:07:09,459
26 rablás 6 év alatt.

57
00:07:12,876 --> 00:07:14,667
26?

58
00:07:16,792 --> 00:07:19,792
27 kísérlet és 26 sikeres rablás.

59
00:07:23,334 --> 00:07:25,792
Szeretném, ha mindent elmondana.

60
00:07:41,209 --> 00:07:46,834
(jégkorongmérkőzés hangjai:
sípszó, szurkolók moraja)


61
00:08:18,792 --> 00:08:21,834
(a házból női sírás hallatszik)

62
00:08:45,917 --> 00:08:48,376
Mi van, nem tudsz köszönni apádnak?

63
00:08:50,959 --> 00:08:53,417
Hol van a nagymama?

64
00:09:50,126 --> 00:09:52,959
Én nem érek rá téged őrizni.

65
00:09:53,834 --> 00:09:57,626
Beszéltem a testvéremmel,
mert ez így tovább nem mehet.

66
00:09:57,959 --> 00:10:02,084
Megmondtuk apádnak, hogy
mindent megteszünk, meg is tettünk.

67
00:10:02,251 --> 00:10:05,167
A helyzetedre való tekintettel,

68
00:10:05,376 --> 00:10:07,626
megtaláltuk a legjobb megoldást.

69
00:10:07,834 --> 00:10:11,251
Van egy akadémia, bentlakásos.

70
00:10:11,459 --> 00:10:13,251
Mi megköveteljük...

71
00:10:13,251 --> 00:10:15,334
...a fegyelmet.

72
00:10:16,709 --> 00:10:21,251
Könyvtárból könyvet lopni,
nem méltó a mi diákjainkhoz.

73
00:10:22,001 --> 00:10:24,542
(igazgató:) Te kleptomániás vagy.

74
00:10:24,542 --> 00:10:28,209
Ez egy oktatási intézmény
és nem bűnözőképző.

75
00:10:29,292 --> 00:10:30,834
Ki vagy csapva.

76
00:11:15,084 --> 00:11:17,834
(léptek zaja a folyosóról)

77
00:13:04,626 --> 00:13:06,584
Most talán sajnálnom kéne?

78
00:13:08,126 --> 00:13:10,959
Tudja hány gyanúsított ült már
ugyanígy velem szemben?

79
00:13:10,959 --> 00:13:13,667
És mindegyik könnyes történetet
adott elő a gyerekkoráról.

80
00:13:13,667 --> 00:13:16,626
Hogy az anyjuk elhagyta őket,
az apjuk egy seggfej volt, stb. stb.

81
00:13:16,626 --> 00:13:18,292
Csupa tragédia.

82
00:13:18,292 --> 00:13:21,042
(Bartos:)
Mást sem hallgattam 30 éven át.

83
00:13:24,209 --> 00:13:26,084
Hát nem,

84
00:13:27,001 --> 00:13:32,334
Ambrus úr.
A könnyes történet az ide nem elég.

85
00:13:33,042 --> 00:13:36,376
Látja azt a nagy halom aktát
a háta mögött?

86
00:13:37,334 --> 00:13:39,417
(Bartos:) Az mind maga.

87
00:13:39,584 --> 00:13:42,376
Az a bűzlő szarhalom, az mind maga.

88
00:13:43,167 --> 00:13:45,667
Egy átlagos ügy,
úgy pár aktából áll.

89
00:13:45,667 --> 00:13:49,459
A magáé az itt tornyosul
velem szemben minden nap.

90
00:13:50,542 --> 00:13:53,667
Kétszer kellett nagyobb irodába
költöznöm az elmúlt években.

91
00:13:53,667 --> 00:13:56,751
Föl-alá cipeltem a maga rohadt aktáit
a lépcsőn. Tudja, milyen nehezek?!

92
00:13:57,251 --> 00:13:59,876
(Bartos:) - Kérdezze csak meg!
- Milyen nehezek?

93
00:14:00,792 --> 00:14:03,709
Kibaszott nehezek! De...

94
00:14:07,334 --> 00:14:12,084
Az összes akta nincs olyan nehéz,
mint ez az egy papírlap,

95
00:14:12,417 --> 00:14:15,542
amit a nyomozás végén
szépen itt aláírunk,

96
00:14:15,834 --> 00:14:19,251
és magát kurva hosszú
időre lecsukatom.

97
00:14:50,084 --> 00:14:52,667
(fegyverdörrenés)

98
00:16:09,792 --> 00:16:12,292
(kattanó hang hallatszik a mezőről)

99
00:16:38,667 --> 00:16:40,417
(fegyverdörrenés)

100
00:16:41,667 --> 00:16:43,959
(géppisztoly-ropogás)

101
00:18:50,501 --> 00:18:55,459
(hosszú, hangos vonatfütty)

102
00:20:16,792 --> 00:20:19,626
(vasutas:) ...átlépési kérelem.

103
00:20:28,376 --> 00:20:30,292
(indítást jelző sípszó)

104
00:22:12,709 --> 00:22:16,209
Na, menjen.
Mozgassa meg a tagjait.

105
00:22:16,709 --> 00:22:18,667
Holnap folytatjuk.

106
00:22:25,501 --> 00:22:28,001
Jöhetnek, uraim!

107
00:22:36,042 --> 00:22:40,001
A feleségem mindig azt mondja,
hogy meg kell választani

108
00:22:40,001 --> 00:22:44,001
a megfelelő kiegészítőket
az öltözékhez, amit viselünk.

109
00:22:46,501 --> 00:22:49,167
Ez nagyon jól áll magának.

110
00:23:31,292 --> 00:23:34,292
Szóljatok, hogyha vége van
a bemelegítésnek.

111
00:23:34,292 --> 00:23:38,459
Akkor már állítsátok át a
street walking-ról valami rendes tempóra.

112
00:23:41,626 --> 00:23:44,209
- A srác, aki felhívott az irodában.
- Ki?

113
00:23:44,417 --> 00:23:47,459
Az erdélyi srác, aki ma reggel felhívott,
aki azt mondta, hogy kapus.

114
00:23:47,459 --> 00:23:49,042
Hozott magával cuccot?

115
00:23:49,042 --> 00:23:51,667
Énszerintem semmije sincs,
csak az, ami rajta van.

116
00:23:51,667 --> 00:23:54,459
Szerezz egy korcsolyát
és küldd a jégre, megnézem, mit tud.

117
00:23:54,459 --> 00:23:55,751
Jó.

118
00:23:55,751 --> 00:23:58,792
Te meg a faszt keresel itt,
miért nem az edzőterembe vagy?!

119
00:23:58,792 --> 00:24:00,001
Szarni voltam, Gyuri bá!

120
00:24:00,001 --> 00:24:02,792
Majd én szarok neked akkorát,
hogy beszarsz, bazd meg!

121
00:24:02,792 --> 00:24:05,542
Elaludtam a WC-n.
Szarjak a jégre, vagy mi van?

122
00:25:09,959 --> 00:25:12,126
Olyan vagy, mint a bója.

123
00:25:12,542 --> 00:25:16,501
Már jó pár éve nem játszottam.
Nem lehetett.

124
00:25:18,209 --> 00:25:20,584
De keményebben fogok
dolgozni bárkinél.

125
00:25:22,209 --> 00:25:25,334
Jó, szóval az ajánlat a következő.
A kapusunk egy darabig nem tud

126
00:25:25,334 --> 00:25:30,042
délelőtti edzésekre jönni,
beállhatsz, amikor nincs itt.

127
00:25:30,042 --> 00:25:32,667
A játékért sajnos nem tudunk fizetni,

128
00:25:33,501 --> 00:25:39,042
viszont fölvennék valakit, aki karbantartja
és kipucolja a fölszerelést.

129
00:25:44,126 --> 00:25:49,751
(edző:) A sportolók kollégiuma tele van,
de a családomnak van egy kis lakása,

130
00:25:49,751 --> 00:25:53,751
ami nincs kiadva, ott elcsövezhetsz,
addig, amíg kitalálunk valamit.

131
00:25:53,751 --> 00:25:57,167
- Miért segít?
- Az apám csíkszépvizi volt.

132
00:25:59,584 --> 00:26:03,709
Ez csak átmeneti megoldás.
Elbaszod, vége.

133
00:27:23,292 --> 00:27:27,542
(edző:) Jót tenne a csapatnak,
ha megtanulnátok korcsolyázni.

134
00:27:32,667 --> 00:27:35,042
(edzői) Hagyjatok nyomot a jégen,
légy szíves!


135
00:27:37,917 --> 00:27:40,417
Hozzájuk vágok valamit.

136
00:27:40,417 --> 00:27:43,376
Kislányok vagytok!?
Emeld a segged, fordul, megy tovább!

137
00:27:43,376 --> 00:27:45,417
Hozzájuk is vágok.

138
00:28:38,126 --> 00:28:40,376
Inni kéne, inni kéne
egy kis grogot!

139
00:28:40,542 --> 00:28:43,251
Inni kéne, inni kéne
egy kis grogot!

140
00:28:44,251 --> 00:28:46,459
Megint drogot mondtál.

141
00:28:46,626 --> 00:28:48,876
- Azt mondtam, hogy grog.
- Rosszul mondtad.

142
00:28:48,876 --> 00:28:51,417
Nem tudom,
mi a faszt kellett beszólni.

143
00:28:53,001 --> 00:28:55,126
- Igyunk már meg egyet!
- Jó!

144
00:28:55,376 --> 00:28:58,209
- várjál, most ki fizet?
- Te.

145
00:28:59,834 --> 00:29:02,376
Csajok, írjátok föl Zsolti papához!

146
00:29:02,542 --> 00:29:06,001
Mindegy, hogy mi,
csak minél gyorsabban jöjjön.

147
00:29:10,876 --> 00:29:14,292
Jó lett a séród.
Kicsit buzis, de jó.

148
00:29:53,584 --> 00:29:56,584
Tolvaj, láttam, hogy elloptad!

149
00:29:56,792 --> 00:29:57,876
Mit mondtál?

150
00:29:58,126 --> 00:30:00,417
Láttalak, ott ültem,
láttam, mikor elloptad.

151
00:30:00,417 --> 00:30:03,792
- Miről beszélsz?
- A szívemről.

152
00:30:04,709 --> 00:30:07,334
Elloptad a szívemet.

153
00:30:08,209 --> 00:30:12,584
Remélem, több sikered lesz
ezzel a béna szöveggel legközelebb.

154
00:30:12,792 --> 00:30:15,709
Te figyelj, nagy hibát követsz ám el.

155
00:30:22,626 --> 00:30:24,584
Mit akarsz?

156
00:30:24,792 --> 00:30:27,667
Egymillió dollárt
és a telefonszámodat.

157
00:30:27,667 --> 00:30:31,042
Hát az egyik még bejöhet, lottózz.

158
00:30:31,042 --> 00:30:33,251
Legalább a nevedet mondd meg.

159
00:30:33,251 --> 00:30:36,292
Ha legközelebb találkozunk,
majd megmondom.

160
00:31:31,084 --> 00:31:33,251
Nagyon ügyes.

161
00:31:33,917 --> 00:31:36,959
Ja, te vagy az? Mily meglepő.

162
00:31:38,292 --> 00:31:41,126
Fordítva fogod az újságot.

163
00:31:46,709 --> 00:31:48,834
Attila vagyok.

164
00:31:50,459 --> 00:31:52,376
Kata.

165
00:31:53,084 --> 00:31:54,959
Szia Kata.

166
00:31:57,459 --> 00:32:00,959
Meghívhatlak egy italra,
mert én szomjan halok.

167
00:32:06,792 --> 00:32:09,459
Hát, ez kedves volt.

168
00:32:11,751 --> 00:32:14,959
Élveztem a kis történetet,
nagyon érdekes volt.

169
00:32:15,667 --> 00:32:19,334
A kemény román gyerekkor.
Bocsánat, erdélyi.

170
00:32:20,417 --> 00:32:22,959
A vonat, a szerelmi szál.

171
00:32:23,334 --> 00:32:27,709
Szóval, ha jól értem, akkor úgy
általában kezdtek jól alakulni a dolgok.

172
00:32:28,084 --> 00:32:31,792
(Bartos:) Új barátokat talált, lányok
után járt, szóval úgy jól ment minden.

173
00:32:32,001 --> 00:32:35,334
- Jól.
(Bartos:) - És? Hol romlott el?

174
00:32:36,792 --> 00:32:40,501
Kíváncsi vagyok, hogy hol kezdődött
ez az egész nagy szarság.

175
00:32:41,459 --> 00:32:45,042
Papírokra volt szükségem ahhoz,
hogy jól fizető állást találjak.

176
00:32:45,209 --> 00:32:48,959
És? Ha egy új országba megy,
új papírokat kap.

177
00:32:49,167 --> 00:32:52,334
Ahhoz, hogy dolgozhasson,
engedély kell, még ha itt is született,

178
00:32:52,334 --> 00:32:55,001
akkor is be kell szerezni mindenféle
papírokat meg engedélyeket.

179
00:32:55,001 --> 00:32:59,667
Mind ezt csináljuk.
Magának miért tört bele a bicskája?

180
00:33:01,834 --> 00:33:05,334
Mit gondolt, magára
nem vonatkoznak a szabályok?

181
00:33:06,292 --> 00:33:08,459
Na, már megint.

182
00:33:16,501 --> 00:33:20,376
(nyüzsgő irodai zaj, telefoncsörgés)

183
00:33:42,042 --> 00:33:46,501
Munkavállalási engedélyért folyamodik,
vagy állampolgárságért folyamodik?

184
00:33:47,459 --> 00:33:49,334
Mindkettőért.

185
00:33:53,917 --> 00:33:57,667
Ebben az esetben beszélnie kell
egy bevándorlási tisztviselővel,

186
00:33:57,667 --> 00:34:00,834
úgyhogy jöjjön vissza két hét múlva.

187
00:34:01,667 --> 00:34:06,542
Ezeket a nyomtatványokat töltse ki,
és hozza magával az összes román okiratát.

188
00:34:06,542 --> 00:34:08,959
Lefordítva, hitelesítve.

189
00:34:08,959 --> 00:34:13,042
És egy szándéknyilatkozatot attól,
aki majd alkalmazni fogja.

190
00:34:13,042 --> 00:34:16,626
Ezen kívül szükség van még
egy orvosi igazolásra,

191
00:34:16,626 --> 00:34:20,792
ami tartalmazza az összes oltását,
valamint a betegségeit,

192
00:34:20,792 --> 00:34:24,876
különös tekintettel a fertőző
és ragályos betegségekre.

193
00:34:24,876 --> 00:34:26,959
Lefordítva, hitelesítve.

194
00:34:26,959 --> 00:34:30,001
Kell még egy igazolás arról,
hogy büntetlen előéletű.

195
00:34:30,001 --> 00:34:31,751
Lefordítva, hitelesítve.

196
00:34:31,751 --> 00:34:36,292
Amennyiben büntetett előéletű, úgy
az összes dokumentumra szükség van,

197
00:34:36,292 --> 00:34:40,126
ami az elbocsátásáról szól,
lefordítva és hitelesítve.

198
00:34:40,126 --> 00:34:44,042
Valamint, egy hivatalos
pszichiátriai nyilatkozat arról,

199
00:34:44,042 --> 00:34:48,584
hogy visszatérhet a társadalomba.
Lefordítva, hitelesítve.

200
00:34:51,209 --> 00:34:52,834
(ügyintéző:) Következő!

201
00:34:59,209 --> 00:35:01,584
(a hokisok nevetgélnek)

202
00:35:10,126 --> 00:35:12,126
Inni is kérsz valamit?

203
00:35:12,126 --> 00:35:14,292
Kaphatok egy kólát?

204
00:35:14,292 --> 00:35:16,542
- Igen?
(Attila:) - Jó estét, kedves uram.

205
00:35:16,542 --> 00:35:19,501
Kaphatok egy nagy adag
pattogatott kukoricát

206
00:35:19,501 --> 00:35:22,751
és két kólát
a legfinomabb évjáratból?

207
00:35:27,251 --> 00:35:30,792
- Csak vicceltem.
- Lesz még valami?

208
00:35:30,792 --> 00:35:34,959
Nem, csak a nagy kukorica
és a két kicsi kóla.

209
00:35:47,459 --> 00:35:49,542
(büfés:) 500.

210
00:35:51,209 --> 00:35:52,834
Ötszázat mondott?

211
00:35:54,042 --> 00:35:55,042
Aha.

212
00:35:56,251 --> 00:36:00,292
- Nálam van pénz, ha...
- Dehogyis, majd én.

213
00:36:02,542 --> 00:36:05,042
Kifizetem a magamét.

214
00:36:05,042 --> 00:36:07,209
Nem, én nem vagyok szomjas.

215
00:36:09,334 --> 00:36:11,459
Még egy százas kéne.

216
00:36:31,251 --> 00:36:33,126
Szevasz, Zéró.

217
00:36:37,834 --> 00:36:40,292
Akarok kérdezni valamit.

218
00:36:40,709 --> 00:36:42,292
Mit?

219
00:36:42,542 --> 00:36:45,167
Említettél valamit a múlt héten.

220
00:36:45,167 --> 00:36:47,334
Van egy rokonod
a belügyminisztériumban.

221
00:36:47,501 --> 00:36:50,292
Nem az enyém,
csajom nagybátyja. Mert?

222
00:36:51,584 --> 00:36:54,292
Szeretnék állampolgársághoz
folyamodni.

223
00:36:55,501 --> 00:36:57,792
Nincs meg a fele
papírom sem, szóval...

224
00:36:59,084 --> 00:37:01,334
Gondoltam, kellene egy kis segítség.

225
00:37:02,501 --> 00:37:06,001
Ati, figyelj.
Én nem ismerem jól ezt a faszit.

226
00:37:06,001 --> 00:37:08,126
De Miki bácsi nem olcsó.

227
00:37:08,292 --> 00:37:11,417
Bármilyen segítség
nagy segítség volna.

228
00:37:11,834 --> 00:37:14,209
Jó, megkérdezem.

229
00:37:30,417 --> 00:37:32,209
Szevasztok.

230
00:37:32,459 --> 00:37:35,126
- Zsolti!
- Ati! Mi a pálya?

231
00:37:35,667 --> 00:37:39,167
- Szeretnék kérni tőled valamit.
- Na, mi kell?

232
00:37:40,876 --> 00:37:43,334
- Kölcsön kellene.
- Aha.

233
00:37:43,834 --> 00:37:46,292
(Miki bácsi:)
Hívjál csak Miki bácsinak.


234
00:37:47,084 --> 00:37:49,167
Jó kép.

235
00:37:50,292 --> 00:37:53,459
Úgy látom, úgy 50.000 hiányzik.

236
00:37:53,459 --> 00:37:56,501
Tudom, de csak ennyit sikerült
összeszednem.

237
00:37:56,501 --> 00:37:58,292
Hát,

238
00:37:58,292 --> 00:38:01,542
ez nem elég,
hogy megolajozzuk a gépezetet.

239
00:38:01,959 --> 00:38:04,667
Hogy beinduljanak a fogaskerekek.

240
00:38:06,209 --> 00:38:10,292
Arra gondoltam, hogy esetleg
ledolgozhatnám a maradékot.

241
00:38:18,209 --> 00:38:20,417
Mire gondolsz?

242
00:38:20,417 --> 00:38:24,084
Hogy kiviszed a szemetet?
Hogy lenyírod a füvet?

243
00:38:25,459 --> 00:38:27,709
Nem hinném.

244
00:38:28,126 --> 00:38:30,126
Kérem.

245
00:38:31,084 --> 00:38:33,667
Szükségem van a segítségére.

246
00:38:33,667 --> 00:38:36,292
(Attila:) Mindent megteszek,
hogy beinduljon a dolog.


247
00:38:41,667 --> 00:38:43,334
Hát,

248
00:38:45,417 --> 00:38:48,126
megnézem, hogy mit tehetek.

249
00:38:48,126 --> 00:38:49,709
Hívjam föl?

250
00:39:09,292 --> 00:39:11,917
(a tévéből:) Legszívesebben
benéznék minden lakásba,


251
00:39:11,917 --> 00:39:14,751
hogy megtudjam,
ki mit kíván az új évre.


252
00:39:15,001 --> 00:39:17,251
(férfihang:) Kívánhatok bármit?

253
00:39:18,626 --> 00:39:20,584
Szabadságot az egész világnak.

254
00:39:20,792 --> 00:39:22,792
(női hang:)
És békét. Olyan békességet,


255
00:39:22,792 --> 00:39:26,792
ahol a gyerekekből rendes és
tisztességes felnőtteket nevelhetünk.


256
00:39:26,792 --> 00:39:30,209
(bemondó:) Megszakítjuk adásunkat,
rendkívüli híradó következik.


257
00:39:30,209 --> 00:39:33,126
Meghalt Nicolae Ceausescu.

258
00:39:33,126 --> 00:39:35,834
Az önmaga által a
Kárpátok géniuszának tartott


259
00:39:35,834 --> 00:39:40,042
kegyetlen diktátort a román rendkívüli
törvényszék ítélete alapján


260
00:39:40,042 --> 00:39:42,584
14 óra 50 perckor kivégezték.

261
00:39:42,792 --> 00:39:47,042
Vaskézzel vezette az országot, és
úgy gondolta, dicsősége örökké tart.


262
00:39:47,209 --> 00:39:50,209
Nevéhez több ezer
ártatlan ember vére tapadt.


263
00:39:50,209 --> 00:39:54,792
Ennek így kellett történnie.
Ezek után, most már csak ez lehetett a vége.


264
00:39:54,792 --> 00:39:57,084
Pezsgőztünk is a munkahelyen.

265
00:39:57,084 --> 00:39:58,792
- Tényleg?
- Igen.


266
00:39:58,792 --> 00:40:02,126
Mivel az utolsó bástyája is
leomlott Európában


267
00:40:02,334 --> 00:40:05,417
a sztálini diktatúrának,
vagy annak az utódjának,


268
00:40:06,417 --> 00:40:10,001
én bízom abban, hogy most már
tényleg egy szabadabb élet jön,


269
00:40:10,001 --> 00:40:13,459
amely gazdaságilag
rettenetesen nehéz lesz,


270
00:40:13,667 --> 00:40:16,876
de más szabadon lélegezni
és úgy tudni azt,


271
00:40:16,876 --> 00:40:19,334
hogy ezen a nehézségen át kell jutni...

272
00:41:30,126 --> 00:41:34,126
(a telefon kicseng, nem veszik fel)

273
00:41:44,917 --> 00:41:48,709
(a telefon folyamatosan
kicseng, nem veszik fel)


274
00:42:27,834 --> 00:42:32,126
Hányszor elmondtam neki?
Láttad?

275
00:42:32,792 --> 00:42:36,834
Most pedig megiszunk 16 kisfröccsöt
nyolcszor tisztán.

276
00:42:38,292 --> 00:42:40,751
Milyen volt a búrája?
(kedélyesen kacarásznak)

277
00:42:46,084 --> 00:42:48,126
Miki bácsi!

278
00:42:48,292 --> 00:42:50,459
Menjetek, mindjárt jövök.

279
00:42:52,042 --> 00:42:54,126
Te meg mit keresel itt, követsz?

280
00:42:54,126 --> 00:42:56,709
Nem, próbáltam hívni,
de nem sikerült.

281
00:42:56,709 --> 00:42:59,126
És ezért vártál meg
a munkahelyem előtt?

282
00:42:59,626 --> 00:43:02,501
Bocsásson meg, de kéne már
az az állampolgársági papír.

283
00:43:02,501 --> 00:43:06,959
- Mit gondolsz, ki a picsa vagy te?
- Senki, senki, csak hát azt mondta, segít.

284
00:43:06,959 --> 00:43:09,917
Továbbítottam az ügyedet,
nem tudom, mit mondjak.

285
00:43:09,917 --> 00:43:13,042
- Nem értesítettek?
- Kik nem értesítettek?

286
00:43:13,376 --> 00:43:18,376
Rád hívom a rendőrséget és kitoloncoltatlak,
ha még egyszer követni mersz.

287
00:43:21,042 --> 00:43:23,126
Megértetted?

288
00:43:35,084 --> 00:43:36,709
- Szia.
- Szia.

289
00:43:36,709 --> 00:43:39,626
- Hoztam virágot.
- Köszönöm.

290
00:43:39,917 --> 00:43:41,792
Na, gyere.

291
00:44:22,209 --> 00:44:24,126
Attila azt mondja, hogy...

292
00:44:26,042 --> 00:44:28,084
lemehetnénk...

293
00:44:28,292 --> 00:44:30,459
a szülővárosába nyáron.

294
00:44:32,709 --> 00:44:36,084
Aztán kocsival délre.

295
00:44:37,084 --> 00:44:39,709
Néhány napra a Fekete-tengerhez.

296
00:44:41,501 --> 00:44:43,876
(Kata anyja:)
Hát az nagyon messze van.


297
00:44:44,126 --> 00:44:48,292
Erdély is messze van, de a Fekete-tenger
még annál is sokkal messzebb.

298
00:44:48,292 --> 00:44:50,751
És hogy akartok menni?

299
00:44:52,292 --> 00:44:54,792
Van autója, Attila?

300
00:44:54,792 --> 00:44:58,209
Nincs, asszonyom.
Most éppen nincs.

301
00:44:58,209 --> 00:45:01,126
De majd veszek, ha
összespóroltam rá a pénzt.

302
00:45:01,626 --> 00:45:03,876
Hokizásból?

303
00:45:06,792 --> 00:45:09,167
(Kata anyja:) És a szülei?

304
00:45:09,542 --> 00:45:11,709
Ők még odaát vannak?

305
00:45:13,626 --> 00:45:17,126
A szüleim nemigen voltak
jelen az életemben.

306
00:45:17,542 --> 00:45:19,417
- Hogyhogy?
(Kata:) - Anya!

307
00:45:20,209 --> 00:45:22,126
Semmi baj.

308
00:45:23,542 --> 00:45:26,126
Anyámat szinte nem is ismertem.

309
00:45:26,542 --> 00:45:30,792
(Attila:) Elég hamar elhagyott minket.
Az apám meg...


310
00:45:36,209 --> 00:45:38,834
érdekes volt a viszonyunk.

311
00:45:40,209 --> 00:45:43,167
Úgyhogy nagyanyám nevelt haláláig.

312
00:45:44,001 --> 00:45:47,876
(Attila:) És amíg nem hívtak be a seregbe,
addig az intézetben voltam.


313
00:45:48,126 --> 00:45:50,334
Most meg itt.

314
00:46:03,626 --> 00:46:06,167
Kaphatnék még egy kis almalevet?

315
00:46:16,584 --> 00:46:20,001
(Kata apja:) A lányunk okos,
gyönyörű és kedves.


316
00:46:20,376 --> 00:46:23,126
Nemsokára befejezi az egyetemet.

317
00:46:25,501 --> 00:46:28,001
Ragyogó jövő előtt áll.

318
00:46:28,209 --> 00:46:32,042
Minden lehetősége megvan, hogy
sikeres legyen az életben.

319
00:46:32,042 --> 00:46:36,126
Maga... mit tud ajánlani neki?

320
00:46:37,334 --> 00:46:39,334
Egy román.

321
00:46:42,667 --> 00:46:45,084
Papírok, tervek,

322
00:46:45,084 --> 00:46:47,917
pénz és a jövő nélkül?

323
00:46:51,209 --> 00:46:54,126
(a falióra ketyeg és üt)

324
00:46:58,209 --> 00:47:00,501
Magyar vagyok.

325
00:47:03,334 --> 00:47:05,542
Ha maga mondja.

326
00:49:56,959 --> 00:49:58,501
(Bartos:) Hogy aludt?

327
00:49:58,501 --> 00:50:01,042
Randalíroztak a szomszédok.

328
00:50:01,542 --> 00:50:04,667
Legtöbbjüknél elszakad
a cérna egy idő után.

329
00:50:06,292 --> 00:50:10,292
Négy betonfal, néhány patkány,
meg svábbogár.

330
00:50:10,292 --> 00:50:13,251
Hát igen, az nem sok
reménnyel kecsegtet.

331
00:50:13,251 --> 00:50:17,542
Mikor rájönnek, hogy annyi,
általában kibuknak.

332
00:50:18,292 --> 00:50:20,667
Vagy felkötik magukat.

333
00:50:21,501 --> 00:50:24,376
Mindenkinek kell találnia
valami hobbit. Nem igaz?

334
00:50:24,542 --> 00:50:26,126
Pontosan.

335
00:50:26,126 --> 00:50:29,167
Ezt mondom én is mindenkinek,
aki ezen a széken ül.

336
00:50:29,167 --> 00:50:32,126
Itt bent rengeteg lehetőség van,
hogy valami szakmát tanuljanak.

337
00:50:32,126 --> 00:50:35,542
Ott van például ez a kerámia, vagy
hogy is hívják, fazekasság, agyagozás.

338
00:50:35,542 --> 00:50:38,417
Az biztos. Látom magamat, ahogy
10 év múlva kis stampókat,

339
00:50:38,417 --> 00:50:41,251
meg kis tányérokat árulok
egy vásárban, ha kikerülök innen.

340
00:50:41,251 --> 00:50:43,626
Ha kikerül.

341
00:50:44,292 --> 00:50:46,084
(Bartos:) Miért beszél úgy róla,

342
00:50:46,084 --> 00:50:48,584
mintha valami rossz dolog
lenne szakmát tanulni.

343
00:50:48,792 --> 00:50:52,542
Tudja, vannak, akik legalább
létrehoznak valamit. Maga mit csinált?

344
00:50:52,542 --> 00:50:55,459
Csak elvette, amit mások hoztak létre.

345
00:50:56,584 --> 00:51:01,251
Én azt hiszem, kétféle ember van.
Az egyik alkot, a másik rombol.

346
00:51:02,709 --> 00:51:06,209
Szerintem mind a ketten tudjuk,
hogy maga melyik.

347
00:51:08,501 --> 00:51:11,417
Amit csináltam, azt jól csináltam.

348
00:51:31,334 --> 00:51:34,501
- Tessék.
- Köszönöm szépen. Viszontlátásra.

349
00:52:04,542 --> 00:52:07,334
Nem jó, csúnya.

350
00:52:27,751 --> 00:52:29,792
Jó, nagyon szép!

351
00:53:13,001 --> 00:53:14,834
Baszd ki.

352
00:54:08,667 --> 00:54:11,251
Ez egy rablás.

353
00:54:14,584 --> 00:54:17,167
(Attila:) Nem viccelek,
ez egy fegyveres rablás.


354
00:54:20,501 --> 00:54:23,792
Na, mi van?

355
00:54:27,667 --> 00:54:30,876
Ezt nem hiszem el baszd meg,
mozgás, ide a pénzzel!

356
00:54:30,876 --> 00:54:34,126
Menjenek be, az isten szerelmére,
menjenek már be!

357
00:57:52,376 --> 00:57:54,501
(Attila: ) Azt mondta, 100 000.

358
00:57:55,042 --> 00:57:57,126
Itt a maradék.

359
00:57:58,001 --> 00:58:01,334
Most már elég kell legyen, hogy
megolajozza a gépezetet.

360
00:58:03,334 --> 00:58:07,626
Gondoltam, hogy csak idő kérdése
és felbukkansz.

361
00:58:09,501 --> 00:58:12,001
Makacs erdélyi.

362
00:58:12,209 --> 00:58:16,126
Gratulálok.
Most már magyar állampolgár vagy.

363
00:58:26,417 --> 00:58:28,376
Szívesen.

364
00:58:34,292 --> 00:58:36,376
- Tank tele?
- Tank tele.

365
00:58:38,417 --> 00:58:40,376
Jó utat!

366
00:59:10,292 --> 00:59:12,292
- Mi az?
- Mindjárt jövök, jó?

367
00:59:24,709 --> 00:59:27,126
- Szia.
- Szia.

368
00:59:30,251 --> 00:59:32,459
Jól nézel ki.

369
00:59:32,876 --> 00:59:34,376
Kösz.

370
00:59:38,042 --> 00:59:40,084
Az ki?

371
00:59:43,209 --> 00:59:45,334
Csoporttársam.

372
00:59:45,584 --> 00:59:47,626
De miért érdekel?

373
00:59:47,834 --> 00:59:50,959
(Kata:) Hónapok óta
nem láttalak, eltűntél.

374
00:59:52,501 --> 00:59:56,126
Csak nem tudtam, hogy akarod-e.

375
00:59:57,334 --> 01:00:01,251
Azért mert szüleim bunkók,
neked még nem kell utánozni őket.

376
01:00:04,042 --> 01:00:05,417
Ez mi?

377
01:00:05,834 --> 01:00:07,626
Nyisd ki.

378
01:00:22,709 --> 01:00:24,376
Ez gyönyörű.

379
01:00:55,751 --> 01:00:58,584
(csapattárs:)
Mi van, kiraboltál egy bankot?


380
01:01:02,251 --> 01:01:04,792
- Helló fiúk!
(csapattárs:) - Te ravasz róka.

381
01:01:04,792 --> 01:01:07,334
Prostituált lettél, vagy mi van?

382
01:01:07,334 --> 01:01:10,459
Te figyelj, hány farkat
kellett leszopni, hogy ezt megvedd?

383
01:01:11,042 --> 01:01:13,584
Medvebőr, barátaim, medvebőr.

384
01:01:13,584 --> 01:01:17,834
Megveszed az öreg vadászoktól odahaza,
itt meg eladod 1000% felárral.

385
01:01:17,834 --> 01:01:22,084
- Mennyit keresel egy ilyen bőrön?
- Attól függ, mekkora a medve.

386
01:01:22,959 --> 01:01:24,459
Aha.

387
01:01:25,042 --> 01:01:28,584
Megyek haza a héten,
hozzak neked egyet?

388
01:01:29,084 --> 01:01:31,542
Medvét hozzál.

389
01:01:31,834 --> 01:01:35,251
- Nekem is ilyenem lesz.
- Persze.

390
01:01:54,334 --> 01:01:58,084
- Rengetegbe kerül, igaz?
- Nem ízlett?

391
01:01:58,251 --> 01:02:00,751
Nem, nagyon finom.

392
01:02:02,167 --> 01:02:04,584
De ez a hely nagyon drága.

393
01:02:08,292 --> 01:02:10,501
Honnan van ennyi pénzed?

394
01:02:14,792 --> 01:02:17,417
Tudod mit, nem is akarom tudni.

395
01:02:19,834 --> 01:02:24,126
Medvebőrből. Import és eladás.
Otthonról hozom,

396
01:02:24,626 --> 01:02:26,751
itt meg eladom.

397
01:02:27,917 --> 01:02:29,709
Medvebőr.

398
01:02:32,251 --> 01:02:34,001
Medvebőr.

399
01:02:38,417 --> 01:02:43,167
(Kata:) Hamis a mosolyod.
Biztosan rossz gyerek voltál.


400
01:03:28,834 --> 01:03:31,042
(Bartos:) Gyorsan elmegy, mi?

401
01:03:31,042 --> 01:03:34,292
- És akkor elkezdte szervezni
a következő rablást. - Igen.

402
01:03:34,501 --> 01:03:38,792
Könnyen ment, odaadták a pénzt,
senkinek nem esett baja.

403
01:03:38,792 --> 01:03:41,542
Mi, senkinek nem esett baja?

404
01:03:42,209 --> 01:03:44,751
És ön szerint ez fedi a valóságot?!

405
01:03:45,959 --> 01:03:48,292
Sohasem bántottam senkit.

406
01:03:48,876 --> 01:03:51,334
27 alkalmam lett volna rá, de soha.

407
01:03:51,501 --> 01:03:55,709
És a nők?
A nők, akiket bezárt a WC-be?

408
01:03:56,001 --> 01:03:58,792
Nem tudhatták,
hogy kijöhetnek-e élve valaha.

409
01:03:58,792 --> 01:04:02,501
Nem tudhatták, hogy nem lövi ki rájuk
az egész tárat az ajtón keresztül.

410
01:04:02,501 --> 01:04:05,459
És a számtalan biztonsági őr,
akiket fegyverrel fenyegetett?

411
01:04:06,709 --> 01:04:10,042
Mi?
Szerintem igenis bántott embereket.

412
01:04:10,042 --> 01:04:12,959
Lehet, hogy nem fizikailag,
de bántott.

413
01:05:11,126 --> 01:05:13,917
(megszólal a posta riasztója)

414
01:07:58,501 --> 01:08:02,751
(Bartos:)
Bali, Thaiföld, Egyiptom, Marokkó,


415
01:08:03,417 --> 01:08:08,126
Tunézia, Se... Sece...
Seychelle-szigetek,

416
01:08:09,917 --> 01:08:12,292
Dominika, Tahiti, Kanada.

417
01:08:12,292 --> 01:08:16,209
Törökország, Srí Lanka,
Maldív-szigetek, Görögország.

418
01:08:16,501 --> 01:08:21,334
Franciaország, Olaszország,
Hollandia, Svájc.

419
01:08:21,751 --> 01:08:24,584
Németország, Spanyolország.

420
01:08:26,376 --> 01:08:28,834
- Duba-i.
- Dubai.

421
01:08:30,001 --> 01:08:32,751
(Attila:) Ott csak a reptéren jártam.

422
01:08:34,667 --> 01:08:39,084
Én a legtöbbet ezek közül a helyek
közül még fényképen se láttam.

423
01:08:39,084 --> 01:08:42,709
Kaja-pia, drága autók,
utazások, csajok.

424
01:08:42,709 --> 01:08:45,417
Mondhatjuk,
hogy ezekre szórta el a pénzt.

425
01:08:46,292 --> 01:08:49,542
- Főleg utazásra.
- Vicces.

426
01:08:56,126 --> 01:08:59,876
Nem furcsa?
Nem utazhattam.

427
01:09:00,126 --> 01:09:03,167
Mert maga annyira élvezte
az utazgatást.

428
01:09:10,251 --> 01:09:12,376
Elnézést, bocsásson meg.

429
01:09:12,542 --> 01:09:16,126
Na, nézzétek, ki tisztelt meg
a jelenlétével.

430
01:09:17,917 --> 01:09:20,834
Ahhoz nem játszol elég jól,
hogy ilyeneket engedj meg magadnak.

431
01:09:20,834 --> 01:09:22,376
Tudom.

432
01:09:24,209 --> 01:09:28,209
- Ígérem, többet nem fog előfordulni.
- Legközelebb kiteszlek a csapatból.

433
01:09:31,417 --> 01:09:33,126
A fiam.

434
01:09:35,917 --> 01:09:38,209
Velünk fog játszani ebben
a szezonban.

435
01:09:38,417 --> 01:09:40,792
- Ambrus Attila.
- Örülök, Bota Géza.

436
01:09:40,792 --> 01:09:43,167
- Isten hozott a csapatban.
- Kösz.

437
01:09:43,501 --> 01:09:45,834
Na, még egy széria.

438
01:09:45,834 --> 01:09:48,667
Te meg köszönjél már a futógépnek.

439
01:09:59,209 --> 01:10:00,667
(pultos:) Jó napot.

440
01:10:02,292 --> 01:10:05,876
Egy dupla vodkát legyen szíves.
(hang a tévéből:)

441
01:10:05,876 --> 01:10:09,334
Negyedszer is sikerült meglépnie,
és azóta se sikerült elfogni azt a férfit,


442
01:10:09,334 --> 01:10:13,584
aki a héten egy újabb belvárosi
bankfiókot rabolt ki.


443
01:10:13,584 --> 01:10:17,459
A szemtanúk elmondása szerint csak
erős alkoholszagot hagyott maga után.


444
01:10:17,459 --> 01:10:21,834
Személyazonossága eddig ismeretlen.
Nevezzük talán viszkis rablónak.


445
01:10:22,417 --> 01:10:25,626
Bármelyik bankba besétálhat,
bármikor.


446
01:10:26,459 --> 01:10:28,584
Tudja mit...

447
01:10:30,542 --> 01:10:32,667
legyen inkább egy whisky.

448
01:10:32,667 --> 01:10:36,459
(szirénázás, riasztó, fékcsikorgás)

449
01:13:16,417 --> 01:13:20,501
(Bartos:) Gondolom, magának is volt
otthon egy ugyanilyen gyűjteménye. Igaz?


450
01:13:20,501 --> 01:13:22,751
Nem pontosan értem, mit kérdez.

451
01:13:25,917 --> 01:13:29,167
Elhitte, amit magáról mondtak.
A televízió, az újságok.

452
01:13:29,459 --> 01:13:32,626
Elhitte azt a rengeteg baromságot,
amit összehordtak.

453
01:13:32,626 --> 01:13:36,126
Hogy maga tulajdonképpen
egy kibaszott hős, egy kibaszott celeb,

454
01:13:36,126 --> 01:13:40,584
ja, és ez a kedvencem, egy kibaszott
20. századi Rózsa Sándor.

455
01:13:41,459 --> 01:13:44,126
- Kellett a pénz.
- Eleinte lehet.

456
01:13:45,501 --> 01:13:48,959
De ez valami egészen mássá változott
a maga beteges felfogásában.

457
01:13:48,959 --> 01:13:52,584
Úgy állítja be, mintha
ez valami nemes küldetés lett volna.

458
01:13:53,209 --> 01:13:55,251
A szegény elnyomott
kisebbségek iránt,

459
01:13:55,251 --> 01:13:57,751
semmilyen más lehetőség nem
adatott meg az életben,

460
01:13:57,751 --> 01:14:01,251
a kis ember, aki harcol
a korrupt rendszer ellen.

461
01:14:03,376 --> 01:14:05,751
De a meglátásom szerint,

462
01:14:05,751 --> 01:14:10,376
ez az egész szarság sokkal
inkább az egójáról szólt,

463
01:14:10,542 --> 01:14:12,626
mint a pénzről.

464
01:14:14,251 --> 01:14:18,751
Nem nők meg pia kellett,
hanem a figyelem.

465
01:14:20,626 --> 01:14:26,959
A figyelem, amit addig a szaros
kis nyomorult életében soha nem kapott meg.

466
01:14:30,501 --> 01:14:36,209
Most végre népszerű lett,
lett valaki, ez mozgatta végig.

467
01:14:36,209 --> 01:14:39,084
Senki se akar kis fogaskerék lenni
a nagy gépezetben.

468
01:14:39,084 --> 01:14:41,334
Ki akar egy lenni a sok közül?

469
01:14:41,334 --> 01:14:43,792
Hát, pedig most itt
egy lett a sok közül.

470
01:14:44,126 --> 01:14:46,709
Egy cellalakó. Gratulálok.

471
01:14:46,709 --> 01:14:48,667
Vigyék ki!

472
01:15:00,459 --> 01:15:03,084
(tévé hangja:)
Miért rajong érte valamennyi nő?


473
01:15:03,084 --> 01:15:08,709
Mikor rossz fiú, sokszor sok pénzt lopott,
és mégis imádott sztár.


474
01:15:08,709 --> 01:15:10,459
Hozzál már nekem
egy kibaszott villát!

475
01:15:10,459 --> 01:15:14,626
(tévé hangja:) A rendőrség sincs különösebben
elájulva a Viszkis sztárolásától.


476
01:15:14,626 --> 01:15:20,167
A kutyája miatt elkapott, szokatlanul
humánus gengsztersztár népszerűsége


477
01:15:20,167 --> 01:15:22,626
és szenzáció értéke
nem ismer határokat.


478
01:15:22,626 --> 01:15:25,042
Már most sejthető,
hogy valamennyi kissrác


479
01:15:25,042 --> 01:15:27,501
Viszkisnek fog öltözni
a farsangi bálokon,


480
01:15:27,501 --> 01:15:31,584
hogy többféle filmforgatókönyv van
tervbe véve, hogy hamarosan


481
01:15:31,584 --> 01:15:33,626
kézről-kézre adják
majd megjelenő naplóját."


482
01:15:33,626 --> 01:15:35,251
Kurva anyád.

483
01:15:35,251 --> 01:15:37,584
(tévé hangja:)
Magyarul, hogy nevével és arcával


484
01:15:37,584 --> 01:15:39,709
mindent pénzzé tesznek,
ami csak eladható.


485
01:15:57,292 --> 01:16:01,876
És akkor jó napot kívánok
hölgyeim és uraim, ez egy bankrablás!

486
01:16:03,584 --> 01:16:05,876
Egy picit üres ez a zseb.

487
01:16:44,001 --> 01:16:46,667
Ez meg mi a fasz?

488
01:17:28,417 --> 01:17:29,542
Kösz.

489
01:17:31,417 --> 01:17:35,334
Olvastam valahol,
hogy a különböző országokban

490
01:17:37,376 --> 01:17:40,376
különböző szavakat használnak
a pénzszerzésre.

491
01:17:42,292 --> 01:17:45,251
Az amerikaiak például
csinálják a pénzt.

492
01:17:45,834 --> 01:17:47,709
A franciák nyerik.

493
01:17:48,584 --> 01:17:50,751
Mi magyarok...

494
01:17:53,251 --> 01:17:55,626
keressük, nem igaz?

495
01:17:55,834 --> 01:17:58,834
Mindenki máshogy jut pénzhez.

496
01:18:00,001 --> 01:18:02,292
És neked melyik tetszik?

497
01:18:05,001 --> 01:18:07,251
Mit szólnál az elvennihez?

498
01:18:08,209 --> 01:18:10,084
Elvenni?

499
01:18:10,376 --> 01:18:12,292
Nekem az tetszik.

500
01:18:14,542 --> 01:18:17,167
(Géza:) Azt a retkes büdös kurva.

501
01:18:28,292 --> 01:18:33,167
Nagyobb bankokra akarok ráhajtani.
De a nagyobb bankban többen vannak.

502
01:18:33,917 --> 01:18:36,667
Kell valaki, aki figyeli
az ajtót és az embereket.

503
01:18:37,167 --> 01:18:39,709
- Mikor kezdjük?
- várjál, várjál.

504
01:18:40,209 --> 01:18:42,876
Előbb egy csomó mindent
át kell beszélnünk.

505
01:18:42,876 --> 01:18:45,126
Toljuk meg.

506
01:18:51,542 --> 01:18:54,751
Ugye tudod,
hogy ez mennyire veszélyes?

507
01:19:07,334 --> 01:19:10,751
- További szép jó napot, hölgyem.
- Viszontlátásra.

508
01:19:11,834 --> 01:19:15,334
Szép jó napot, ez egy bankrablás!
Az élete nem ér ennyit.

509
01:19:15,334 --> 01:19:18,042
Le a földre, a földre mindenki.

510
01:19:18,042 --> 01:19:20,667
Mozduljál már, baszd meg.

511
01:19:31,542 --> 01:19:34,292
(Géza:) Feküdj már le, baszd meg.

512
01:19:36,959 --> 01:19:39,167
Egy-kettő.

513
01:19:39,584 --> 01:19:42,834
Na dobjál egy hasast,
de nagyon gyorsan.

514
01:19:44,334 --> 01:19:48,084
Mit állsz itt, kurva keményen.
Azt hiszed, jön a busz? Nem jön!

515
01:19:51,459 --> 01:19:53,917
Ugorjál csak, úgy,
mint otthon anyura.

516
01:19:53,917 --> 01:19:56,709
Te szépen beszélj velem fiam,
mert én idősebb vagyok.

517
01:19:56,709 --> 01:19:58,501
Kemény.

518
01:20:00,959 --> 01:20:03,876
Nem mondom még egyszer, üljél le!

519
01:20:08,626 --> 01:20:10,209
Gyere már!

520
01:20:15,334 --> 01:20:17,251
Gyere, megyünk.

521
01:20:18,126 --> 01:20:20,126
Szevasz.

522
01:20:43,126 --> 01:20:44,751
(Aláfestő zene, nem hallható amit mond)

523
01:21:22,626 --> 01:21:25,084
- Eljárt a szád?
- Te miről beszélsz?

524
01:21:25,084 --> 01:21:28,876
- Rólad, meg hogy pofáztál.
- Senkinek nem mondtam semmit.

525
01:21:28,876 --> 01:21:32,542
Ugye tudod, hogy ez nem játék,
baszd meg. Ez az életünk.

526
01:21:32,542 --> 01:21:35,626
Nem mondtam el senkinek,
nem vagyok hülye.

527
01:21:36,042 --> 01:21:39,459
- Biztos?
- Aki, baszd meg.


528
01:21:39,459 --> 01:21:41,584
Nem köpök.

529
01:21:41,584 --> 01:21:43,126
Ígérem.

530
01:21:57,417 --> 01:21:59,126
Hiszti?

531
01:22:20,917 --> 01:22:23,626
(szirénázás az utcáról)

532
01:22:54,834 --> 01:22:57,042
Menjünk már be.

533
01:22:59,584 --> 01:23:02,084
Menjünk már be a faszba.

534
01:23:06,542 --> 01:23:11,042
- Menjünk már be, baszd meg.
- Nem arról szól, hogy bemegyünk, baszd meg.

535
01:23:12,501 --> 01:23:15,292
Hanem, hogy ki is jöjjünk.

536
01:23:22,126 --> 01:23:25,417
Ezt a maga helyében nem tenném.

537
01:23:25,417 --> 01:23:28,001
Tudja, a társam nem teljesen komplett.
Le a földre!

538
01:23:28,001 --> 01:23:31,167
Mindenki le a földre!
A földre mindenki!

539
01:23:31,167 --> 01:23:33,584
Ez egy bankrablás, és
senki nem mozdul meg,

540
01:23:33,584 --> 01:23:36,501
ameddig azt nem
mondom, hogy lehet.

541
01:23:52,126 --> 01:23:54,126
Baszd meg.

542
01:23:54,126 --> 01:23:56,459
Figyeld az ajtót!

543
01:23:58,792 --> 01:24:00,959
- Nyisd ki.
(őr:) - Nem.

544
01:24:00,959 --> 01:24:03,167
Nyisd ki, baszd meg, nem viccelek.

545
01:24:13,959 --> 01:24:15,542
Te!

546
01:24:16,709 --> 01:24:18,001
Én?

547
01:24:18,001 --> 01:24:20,042
- Te vagy az igazgató?
- Igen.

548
01:24:20,042 --> 01:24:21,917
Akkor te, baszd meg!

549
01:24:23,709 --> 01:24:25,792
Gyere szépen.

550
01:24:28,876 --> 01:24:30,626
- Nyisd ki.
- Nem lehet.

551
01:24:30,626 --> 01:24:33,917
- Gyerünk baszd meg, nyisd ki.
- Meg van tiltva.

552
01:24:33,917 --> 01:24:38,876
Az igazgatóság utasítása szerint csak
akkor nyithatom ki a páncéltermet

553
01:24:38,876 --> 01:24:41,834
bankrablás esetén,
ha a tettes lelő valakit.

554
01:24:41,834 --> 01:24:44,751
Mi lenne, ha veled kezdeném?

555
01:24:44,959 --> 01:24:47,584
Ha kinyitom ezt az ajtót, kirúgnak.

556
01:24:47,584 --> 01:24:50,376
Sohasem találok még egy ilyen állást.

557
01:24:51,251 --> 01:24:54,959
Inkább lőjön le és haljak meg itt,
minthogy az utcán haljak éhen.

558
01:25:01,959 --> 01:25:03,876
Menjünk már.

559
01:25:08,626 --> 01:25:10,501
Megyünk.

560
01:26:01,626 --> 01:26:04,751
Kifelé, baszd meg.
Mozgás.

561
01:26:10,542 --> 01:26:12,584
Állj meg, a kurva anyádat!

562
01:26:39,751 --> 01:26:42,001
Szürke Audi, szürke Audi.

563
01:27:01,001 --> 01:27:03,501
Menj neki!

564
01:27:03,834 --> 01:27:05,834
Kurva anyád, baszd meg!

565
01:27:14,126 --> 01:27:16,084
Húzódj le!

566
01:27:26,792 --> 01:27:29,667
Szétbaszta a kezem.
Lődd már le!

567
01:27:29,667 --> 01:27:32,959
- Próbálom, baszd meg, próbálom.
- Lődd már le, baszd meg!

568
01:27:33,834 --> 01:27:35,126
Baszd meg.

569
01:27:38,584 --> 01:27:40,084
Faszba.

570
01:27:43,292 --> 01:27:44,959
(rendőr:) Lőj már!

571
01:28:52,959 --> 01:28:55,251
(ajtócsapódás)

572
01:28:56,001 --> 01:28:57,626
(Kata:) Attila?

573
01:28:59,834 --> 01:29:01,709
Fürdőben vagyok.

574
01:29:07,709 --> 01:29:11,876
- Mi tartott ilyen sokáig?
- A város másik végében voltam.

575
01:29:13,751 --> 01:29:16,959
Van pár üvegszilánk
a nyakamban, kiszednéd?

576
01:29:32,209 --> 01:29:34,292
Mi történt?

577
01:29:44,626 --> 01:29:46,834
Tudod mit, ne.

578
01:29:50,459 --> 01:29:53,459
Mondd inkább, hogy medvebőr.

579
01:30:07,042 --> 01:30:09,251
Ezt rejtsd el.

580
01:30:23,834 --> 01:30:25,876
(kopogtatás)
Igen?

581
01:30:33,626 --> 01:30:35,834
Jó reggelt, Attila!

582
01:30:35,834 --> 01:30:40,459
Szeretnék tisztázni valamit, az 1999.

583
01:30:41,459 --> 01:30:45,542
Szeptember 27-i
rablással kapcsolatban.

584
01:30:46,042 --> 01:30:48,542
Van itt néhány vádpont.

585
01:30:48,542 --> 01:30:52,042
- Többszörös rablás.
(Attila: )
- Mi az, hogy néhány vádpont?

586
01:30:52,042 --> 01:30:55,751
Többszörös rablás.
Aznap csak egy bankot raboltunk ki.

587
01:30:55,751 --> 01:30:59,542
Az őr fegyverének elvétele
egy vádpont, a bank a másik.

588
01:31:00,709 --> 01:31:03,084
Akkor is csak egy rablás volt.

589
01:31:03,084 --> 01:31:07,084
A bank egy cég. A biztonsági szolgálat,
akinek az őr dolgozott, egy másik.

590
01:31:07,084 --> 01:31:09,542
Az két külön vádemelés.

591
01:31:09,542 --> 01:31:12,959
Tehát többszörös rablás,
többszörös vád.

592
01:31:15,084 --> 01:31:17,042
Valamint,

593
01:31:17,292 --> 01:31:20,584
gyilkossági
kísérlettel is megvádoljuk.

594
01:31:25,834 --> 01:31:28,084
Most viccel?

595
01:31:29,084 --> 01:31:31,417
Gyilkossági kísérlettel?

596
01:31:34,126 --> 01:31:38,292
- Én soha nem próbáltam meg embert ölni.
- Jó, szavát ne feledje.

597
01:31:38,876 --> 01:31:44,001
Menekülés közben az ajtón keresztül
rálőtt az odaérkező rendőrökre.

598
01:31:44,959 --> 01:31:46,834
Ez nem igaz.

599
01:31:47,251 --> 01:31:50,751
Nem találtam a kulcsot, a zárra
lőttem, hogy kinyíljon az ajtó.

600
01:31:51,167 --> 01:31:53,417
Ez így nincs rendben.

601
01:31:56,001 --> 01:31:58,834
Kezdettől fogva
együttműködtem magukkal.

602
01:31:59,501 --> 01:32:02,084
Mindent bevallottam.

603
01:32:02,959 --> 01:32:07,417
16 rablást tudtak volna csak
rám verni, bevallottam a többit is.

604
01:32:07,834 --> 01:32:09,709
Mit baszakszik velem?

605
01:32:10,042 --> 01:32:14,501
A rendőrök a jelentésükben
azt állítják, hogy rájuk lőtt.

606
01:32:14,501 --> 01:32:16,126
Nem a zárra.

607
01:32:16,501 --> 01:32:18,459
Ez nem igaz.

608
01:32:22,501 --> 01:32:25,042
De ezt tudja maga is.

609
01:32:29,042 --> 01:32:31,167
Azért vádolnak,

610
01:32:32,626 --> 01:32:35,167
mert kibasztam magukkal.

611
01:32:38,251 --> 01:32:40,959
Attila, gondoljon, amit akar.

612
01:32:47,251 --> 01:32:51,126
Akkor is megvádolom
gyilkossági kísérlettel is.

613
01:33:31,542 --> 01:33:34,001
Pénz kell.

614
01:33:34,251 --> 01:33:36,501
Én készen állok.

615
01:33:37,667 --> 01:33:40,626
Mielőtt bármit csinálunk,
meg kell állapodnunk valamiben.

616
01:33:40,626 --> 01:33:43,126
Amit akarsz barátom. Mondjad.

617
01:33:44,042 --> 01:33:47,501
A múltkor azt hittem, elkaptak,
amikor szétváltunk.

618
01:33:47,501 --> 01:33:50,209
- Túl gyors vagyok nekik.
- Ez nem vicc, baszd meg.

619
01:33:51,334 --> 01:33:54,376
Ha valami baj van és elkapnak,

620
01:33:55,376 --> 01:33:58,501
meg kell ígérnünk egymásnak, hogy
egy szót sem szólunk a rendőröknek.

621
01:33:58,501 --> 01:34:00,251
- Jó.
(Attila:) - Három órán át.

622
01:34:00,251 --> 01:34:02,417
- Oké.
- Három óra.

623
01:34:03,751 --> 01:34:07,251
Ennyi idő elég a másiknak arra, hogy
eljusson a határig és elhagyja az országot.

624
01:34:07,251 --> 01:34:08,626
Oké.

625
01:34:08,626 --> 01:34:11,042
Figyelsz rám, bazd meg?

626
01:34:11,501 --> 01:34:15,042
Mondd, hogy nem fogsz beszélni,
három órán át!

627
01:34:15,251 --> 01:34:17,792
Most komolyan mondjam ezt?

628
01:34:19,834 --> 01:34:22,876
Jó, nem fogok beszélni
három órán át.

629
01:34:22,876 --> 01:34:27,251
És akkor gyűrűt is váltunk,
és fogjuk egymás kezét?

630
01:34:27,626 --> 01:34:30,834
És együtt járunk pisázni a budiba,
mint a csajok?

631
01:34:45,376 --> 01:34:47,834
(dulakodás hangjai)
Zárd be az ajtót.

632
01:34:48,667 --> 01:34:51,251
Zárd be a kurva ajtót, bazd meg!

633
01:34:58,042 --> 01:35:00,834
Add ide a kulcsot!
Ide a kulcsot!

634
01:35:02,876 --> 01:35:05,542
Bankrablás, mindenki a földre!

635
01:35:08,542 --> 01:35:11,626
(sikoltozás, sírás)

636
01:35:32,084 --> 01:35:35,126
(a földön fekvő nő zokog)
(Géza:) Kussoljál már!

637
01:35:39,709 --> 01:35:42,709
(távoli szirénázás hallatszik)
Jönnek.

638
01:36:01,459 --> 01:36:04,667
Mi a fasz van?
Nyisd már ki, bazd meg!

639
01:36:06,292 --> 01:36:08,209
Rendőrség, kezeket fel!

640
01:36:12,417 --> 01:36:13,626
Picsába!

641
01:36:14,959 --> 01:36:17,251
Rendőrség, fel a kezekkel!

642
01:36:41,167 --> 01:36:43,167
Köszönöm uram, hogy megvárt.

643
01:36:43,167 --> 01:36:45,251
- Késésben vagyunk. A Délibe
legyen szíves. - Igenis.

644
01:36:56,542 --> 01:36:59,626
(rádió:) Rablás történt. Úgy látszik,
a Logodi utcai bankot kirabolták.


645
01:37:00,126 --> 01:37:03,542
(taxis a rádióba:) Onnan jövök, a zsaruk
lezárták a bank környékét.


646
01:37:04,042 --> 01:37:06,001
Ne gyertek erre.

647
01:37:06,001 --> 01:37:08,376
Lehet, hogy a Viszkis volt?

648
01:37:25,084 --> 01:37:27,167
Megváltozott a terv.

649
01:37:37,084 --> 01:37:39,042
Aluljáró felé mennek. Aluljáró.

650
01:37:46,209 --> 01:37:47,792
(rendőr:) Megállni!

651
01:37:52,792 --> 01:37:54,667
Álljanak meg!

652
01:38:14,376 --> 01:38:16,209
Megállni!

653
01:38:20,209 --> 01:38:22,209
Kurva anyádat, bazd meg!

654
01:38:52,042 --> 01:38:54,084
Don! Gyere!

655
01:39:58,459 --> 01:40:00,251
Szervusz.

656
01:40:05,709 --> 01:40:09,042
Maga az, akit
Viszkis rablónak neveznek?

657
01:40:39,251 --> 01:40:41,709
Jobban jár, ha beszél.

658
01:40:42,001 --> 01:40:43,792
Nem.

659
01:40:45,292 --> 01:40:46,376
Nem én vagyok.

660
01:40:46,876 --> 01:40:50,917
Tudjuk, hogy ketten voltak.
A társát akarjuk.

661
01:40:51,709 --> 01:40:54,959
(Bartos:)
Ki ő? Hol lakik? Merre tart?


662
01:41:21,501 --> 01:41:24,084
Kaphatnék mégis egy cigit?

663
01:41:24,876 --> 01:41:27,417
Megvolt a lehetősége.

664
01:42:08,292 --> 01:42:11,709
(rádió hangja:) Ez itt a Danubius Rádió,
következnek a hírek.


665
01:42:15,209 --> 01:42:19,667
Elfogták a Koblicska utcai bankrablás
egyik feltételezett elkövetőjét.


666
01:42:19,667 --> 01:42:21,751
A fiatal férfit menekülés közben

667
01:42:21,751 --> 01:42:24,709
a Boráros téri buszpályaudvarnál
tartóztatták le.


668
01:42:24,709 --> 01:42:27,459
Társa hollétéről
jelenleg nincsen információnk.


669
01:42:27,667 --> 01:42:28,876
Picsába.

670
01:42:30,667 --> 01:42:34,376
Ki a társa?
Hol lakik? Hová tart?

671
01:42:36,501 --> 01:42:38,376
Akkor folytassuk.

672
01:42:47,501 --> 01:42:49,501
(tévé hangja:)Továbbra is keresik

673
01:42:49,501 --> 01:42:51,584
a Koblicska utcai bankrablás
másik elkövetőjét,


674
01:42:51,584 --> 01:42:54,501
akinek társát már elfogták
a bűntényt követően.


675
01:42:54,501 --> 01:42:57,001
A helyszínen tartózkodók
személyleírása alapján


676
01:42:57,167 --> 01:43:01,084
egy 20-30 év közötti, magas,
borostás férfit keresnek,


677
01:43:01,084 --> 01:43:03,167
aki a rablásnál baseball sapkát,

678
01:43:03,167 --> 01:43:06,417
napszemüveget és
sötét farmernadrágot viselt.


679
01:43:06,417 --> 01:43:09,709
A szemtanúk szerint a férfi
társával a bűntett helyszínéről


680
01:43:09,709 --> 01:43:12,959
egy taxival menekült tovább,
majd a Boráros térnél nyoma veszett.


681
01:43:12,959 --> 01:43:14,834
A rendőrség kéri a lakosságot...

682
01:43:15,709 --> 01:43:18,417
Bazd meg, hogy hívják?

683
01:43:18,417 --> 01:43:20,834
Hol lakik, hová tart?

684
01:43:22,959 --> 01:43:24,459
Hány óra van?

685
01:43:26,001 --> 01:43:28,292
Gyertek ki!

686
01:43:28,542 --> 01:43:29,876
Oltsd le a lámpát!

687
01:43:33,417 --> 01:43:35,834
- Időt akar nyerni.
- Teljesen valószínű.

688
01:43:35,834 --> 01:43:39,084
Állítsátok át az órát a másik szobában,
mondjuk 2 órával előbbre,

689
01:43:39,084 --> 01:43:40,792
aztán majd átvisszük oda.

690
01:43:40,792 --> 01:43:43,751
Itt a sötétben ülve azt sem fogja tudni,
hogy 15 perc telt el, vagy 15 óra.

691
01:44:04,792 --> 01:44:07,542
- Kér egy cigarettát?
- Aha.

692
01:44:08,876 --> 01:44:11,042
Hozzátok.

693
01:44:38,876 --> 01:44:41,042
Vedd le a bilincset.

694
01:44:53,126 --> 01:44:54,751
Menjetek ki.

695
01:45:13,792 --> 01:45:16,292
Jó estét, az útlevelét kérem.

696
01:45:30,376 --> 01:45:33,459
Higgye el, én is unom.

697
01:45:36,459 --> 01:45:41,126
De mi a neve? Hol lakik?
Hová tart?

698
01:45:51,126 --> 01:45:52,751
Hány óra van?

699
01:45:53,959 --> 01:45:55,709
Fél 9 múlt.

700
01:46:04,501 --> 01:46:07,042
Biztos, hogy jól jár?

701
01:46:07,042 --> 01:46:09,459
Szerintem egy kicsit késik.

702
01:46:21,376 --> 01:46:23,042
Na,

703
01:46:24,376 --> 01:46:26,459
mi a neve?

704
01:46:30,209 --> 01:46:32,376
Ambrus Attila?

705
01:46:49,001 --> 01:46:52,751
Legyen szíves kövesse azt az autót,
és parkoljon le ott az épületnél.

706
01:47:06,209 --> 01:47:08,667
Van magánál fegyver?

707
01:47:09,709 --> 01:47:11,876
(határőr:) Lassan.

708
01:49:09,167 --> 01:49:13,334
6 éve született, folyamatosan
kísérhettük figyelemmel a munkáját.


709
01:49:13,334 --> 01:49:18,292
A Viszkis, mert róla van szó, már-már
szórakoztató módon cicázott a rendőrökkel.


710
01:49:18,292 --> 01:49:20,584
(tévé hangja:)
1967-ben született Csíkszeredán


711
01:49:20,584 --> 01:49:24,501
a tegnap őrizetbe vett Ambrus Attila,
ismertebb nevén a Viszkis,


712
01:49:24,501 --> 01:49:27,542
akit több nagy pénzintézet
kifosztásával gyanúsítanak.


713
01:49:27,751 --> 01:49:30,042
Ambrus a rendőrség
információi szerint


714
01:49:30,042 --> 01:49:33,292
1988-ban szökött
Erdélyből Magyarországra,


715
01:49:33,292 --> 01:49:36,584
és az utóbbi években a Dózsa
hokiegyesület kapusa volt.


716
01:49:36,792 --> 01:49:38,917
Ő és játékostársa, Bota Géza,

717
01:49:38,917 --> 01:49:42,667
feltételezhetően eddig több mint
10 bankrablást hajtottak végre.


718
01:49:44,834 --> 01:49:47,417
(rádió hangja:)...hogy pontosan
mennyit raboltak, még vizsgálják,


719
01:49:47,417 --> 01:49:50,709
de a rendőrök és határőrök
együttműködésének köszönhetően


720
01:49:50,709 --> 01:49:53,751
egy zsák pénzzel és
a kutyájával bukott le Ambrus,


721
01:49:53,751 --> 01:49:56,042
miközben szökni próbált a határon.

722
01:49:56,042 --> 01:49:58,042
(a másik autóbók)
Kurvára ráérsz, hülye picsa!


723
01:49:58,042 --> 01:50:00,834
(rádió hangja:) a viszkisüveget már
csak a rács mögül nézegetheti.


724
01:50:27,709 --> 01:50:30,292
Nem bántottak, ugye?

725
01:50:31,417 --> 01:50:33,334
Nem.

726
01:50:44,209 --> 01:50:50,001
Ügyvédet kell fogadnom.
Egy jó ügyvédet.


727
01:50:53,959 --> 01:50:56,292
Kell a pénz.

728
01:50:59,251 --> 01:51:01,417
Miről beszélsz?

729
01:51:02,126 --> 01:51:06,209
A pénzről, amit adtam.
Szükségem van rá.

730
01:51:08,292 --> 01:51:10,584
Nincs pénz.

731
01:51:12,792 --> 01:51:15,042
Mi az, hogy nincs?

732
01:51:16,959 --> 01:51:20,376
(Attila:) Odaadtam a táskát,
abban volt a pénz.


733
01:51:21,626 --> 01:51:23,876
Nincs pénz, Attila.

734
01:51:27,001 --> 01:51:29,042
Elköltötted?

735
01:51:31,667 --> 01:51:34,084
Várj! Ne menj még, kérlek!

736
01:51:34,376 --> 01:51:36,959
(Attila:) Majd kitalálunk valamit.

737
01:51:42,876 --> 01:51:46,001
Sajnálom, én ezt nem bírom
tovább csinálni.

738
01:51:46,792 --> 01:51:50,501
Nem hagyhatsz faképnél.
Szükségem van rád!

739
01:51:51,167 --> 01:51:53,751
Segítened kell. Kata!

740
01:52:05,709 --> 01:52:09,876
(Bartos:) Még most is azt állítja, hogy
Kata nem tudta, hogy mit csinál?


741
01:52:14,042 --> 01:52:17,667
Azt hiszem, több kérdésre
nem akarok válaszolni.

742
01:52:20,667 --> 01:52:22,959
Mi a baj, Attila?

743
01:52:24,959 --> 01:52:27,709
Elvitte a cica a nyelvét?

744
01:52:29,667 --> 01:52:32,959
Vagy végre megérezte
a helyzete súlyát?

745
01:52:33,459 --> 01:52:35,584
Nem!

746
01:52:35,584 --> 01:52:39,167
De végre rájöttem, hogy
magát nem érdekli, mi történt.

747
01:52:39,334 --> 01:52:43,626
Magát az a történet érdekli,
amit hallani akar, nem az enyém.

748
01:52:43,626 --> 01:52:45,792
(Attila:) Ez nem fair.

749
01:52:54,959 --> 01:52:56,542
Nem fair?

750
01:52:56,542 --> 01:52:59,251
Én sohasem akartam
senkit sem megölni.

751
01:53:01,501 --> 01:53:04,001
Beszélgessünk arról, hogy

752
01:53:04,876 --> 01:53:07,251
mi az, ami nem fair?!

753
01:53:09,542 --> 01:53:12,626
Elvesztettem a családomat,
a feleségem lelépett

754
01:53:12,626 --> 01:53:16,126
egy nyálas, üresfejű könyvelővel.
Egy kurva könyvelővel.

755
01:53:16,126 --> 01:53:18,334
Persze a gyerekeim szerint
én vagyok a hibás.

756
01:53:18,334 --> 01:53:22,001
Nem is állnak szóba velem.
Na tessék, ez az, ami nem fair.

757
01:53:22,001 --> 01:53:25,334
Meg hogy magát a kurva média
úgy kezeli, mint valami hőst.

758
01:53:25,334 --> 01:53:28,709
Ez az, ami nem fair. Hogy magával
töltöm a születésnapomat,

759
01:53:28,709 --> 01:53:32,126
mert már semmi nem maradt bazd meg
az életemből. Ez az, ami nem fair.

760
01:53:32,126 --> 01:53:34,667
A fene a kurva anyádat!

761
01:53:34,667 --> 01:53:37,834
Ha van igazság a földön, akkor én
bebaszlak téged egy kurva cellába,

762
01:53:37,834 --> 01:53:41,459
azt ott fogsz rohadni bazd meg,
amíg meg nem döglesz.

763
01:53:49,709 --> 01:53:52,834
És egy erdélyi faszagyerek
ne igyon viszkit.

764
01:53:59,251 --> 01:54:02,584
Nyugodtan verje rám
az összes koholt vádat.

765
01:54:07,251 --> 01:54:09,251
Nem számít,

766
01:54:09,251 --> 01:54:11,251
én tudni fogom, hogy hazudik.

767
01:54:11,459 --> 01:54:14,667
Kérem, én hazudok, maga lop.

768
01:54:15,042 --> 01:54:17,792
(Bartos:)
Mindenkinek van vaj a füle mögött.


769
01:54:29,751 --> 01:54:31,501
(a zárkaablak becsapódik)

770
01:54:54,959 --> 01:54:57,167
(őr:) Húsz perce van.

771
01:57:15,251 --> 01:57:18,792
(kopogtatnak)
Gyere!

772
01:57:19,417 --> 01:57:21,626
Nyomozó úr?

773
01:57:22,001 --> 01:57:23,917
Hozza be nekem az Ambrust.

774
01:59:04,709 --> 01:59:08,751
(az épület szirénája megszólal)

775
01:59:33,959 --> 01:59:36,626
(rádió hangja:) Július 10-e,
a rendőrség fekete napja.


776
01:59:36,626 --> 01:59:39,917
Ekkor döntött úgy Ambrus Attila,
hogy 27 bankrablással


777
01:59:39,917 --> 01:59:42,417
és a fogság 176 napjával a háta mögött

778
01:59:42,417 --> 01:59:45,876
búcsút vesz fogvatartóitól,
és újból munkába áll.


779
01:59:46,126 --> 01:59:49,459
Engedélyt kapott arra, hogy
a fogda belső udvarán sétáljon,


780
01:59:49,459 --> 01:59:52,792
de ekkor hirtelen átmászott
egy 4 méter magas falon...


781
01:59:52,792 --> 01:59:56,209
Vérző kézzel és kibicsaklott bokával
elindult a Margit-híd felé...


782
01:59:56,209 --> 01:59:59,001
Miután az őrök felfedezték a szökést,
több mint 100 rendőrt...


783
01:59:59,001 --> 02:00:01,334
Több rendőrt emiatt felfüggesztettek...

784
02:00:03,917 --> 02:00:07,251
Budapesten már délelőtt
lezárták a kivezető utakat...


785
02:00:07,251 --> 02:00:09,751
Egy csapat helikopterrel
szó szerint hajtóvadászat...


786
02:00:10,042 --> 02:00:12,792
Ádáz hajsza folyik a Viszkis rabló
után, aki egy héttel ezelőtt


787
02:00:12,792 --> 02:00:15,917
újabb elképesztő fricskát adott
a rendőrségnek...


788
02:00:15,917 --> 02:00:19,584
Ezidáig nemhogy Magyarországon,
de még a világon sem volt példa arra,


789
02:00:19,584 --> 02:00:22,917
hogy még élő, sőt, szökésben lévő

790
02:00:22,917 --> 02:00:25,917
köztörvényes bűnözővel reklámoztak
volna bármilyen terméket...


791
02:00:25,917 --> 02:00:30,584
Információink szerint a rendőrség
a lila Mercedest üldözi, keresi,


792
02:00:30,584 --> 02:00:33,876
amiben Ambrus Attilát látták ülni.

793
02:00:35,542 --> 02:00:38,209
Időközben Zuglóban
elfogták a Viszkist.


794
02:00:38,209 --> 02:00:42,376
Azt hiszem, hogy a rendőrökön
egyértelműen látszik az öröm jele.


795
02:00:43,167 --> 02:00:47,042
Az akcióban nem kevesebb, mint
60 kommandós és nyomozó vett részt.


796
02:00:47,042 --> 02:00:50,959
A mítosznak, amit a Viszkis maga
köré épített, ezzel valószínűleg vége.


797
02:01:06,417 --> 02:01:09,626
Tény, hogy minden idők legnagyobb
kaliberű magyar bankrablója


798
02:01:09,626 --> 02:01:12,417
bevonult a kriminalisztika történetébe.

799
02:01:12,876 --> 02:01:15,584
Hát kérem, ő volt a Viszkis.

799
02:01:16,305 --> 02:01:22,943
Támogasson minket, legyen VIP tag, így megszűnnek