The.Maus.2017.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:01:10,875 --> 00:01:12,541
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

3
00:01:15,000 --> 00:01:16,500
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

4
00:01:18,750 --> 00:01:20,291
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

5
00:01:22,958 --> 00:01:26,791
ข้าเชื่อพระองค์สุดหัวใจ

6
00:01:28,916 --> 00:01:33,083
พระองค์คือผู้คุ้มครอง
ผู้พิทักษ์ครอบครัวข้า

7
00:01:34,750 --> 00:01:37,416
พระองค์สดับฟังข้า
พระองค์มองเห็นข้า

8
00:01:38,416 --> 00:01:40,500
พระองค์ล่วงรู้ความลับของข้า

9
00:01:42,708 --> 00:01:46,666
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่
โปรดตอบรับคำอธิษฐานข้า

10
00:01:54,125 --> 00:01:55,666
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

11
00:01:57,750 --> 00:01:59,958
โปรดปกป้องข้าจากสิ่งชั่วร้าย

12
00:03:45,958 --> 00:03:46,916
แย่ละ

13
00:03:57,000 --> 00:03:58,000
ให้ตายสิ

14
00:04:02,750 --> 00:04:03,916
เยี่ยมไปเลย

15
00:04:08,708 --> 00:04:10,375
เพลารถ มัน...

16
00:04:11,083 --> 00:04:12,166
มันพังแล้วล่ะ

17
00:04:13,583 --> 00:04:15,083
แย่ขนาดนั้นเลยเหรอ

18
00:04:15,916 --> 00:04:18,250
เอาเป็นว่ารถใช้ไม่ได้แล้ว

19
00:04:19,750 --> 00:04:21,000
ทำไงดีล่ะคะ

20
00:04:34,750 --> 00:04:35,750
เวร !

21
00:04:51,666 --> 00:04:54,250
เร็วสิ เวรเอ๊ย !

22
00:04:54,791 --> 00:04:57,750
ก็บอกแล้วว่าจีพีเอสพามาผิด
ตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้

23
00:05:00,291 --> 00:05:03,000
เราอยู่ในป่าเขียวชอุ่มของบอสเนียไง

24
00:05:05,166 --> 00:05:06,958
อเล็กซ์ เรากำลังจะตกเครื่องนะ

25
00:05:08,541 --> 00:05:09,541
ไม่หรอก เพราะว่า

26
00:05:14,166 --> 00:05:17,291
เมืองถัดไปอยู่ไม่ไกลจากที่นี่
มันใกล้มากๆ

27
00:05:17,833 --> 00:05:20,375
สิ่งที่เราต้องทำคือหารถลาก

28
00:05:20,583 --> 00:05:23,000
และให้เขาพาเรา
ไปที่สนามบินในซาราเยโว

29
00:05:25,333 --> 00:05:26,500
เรามีเวลาทั้งเช้า

30
00:05:26,916 --> 00:05:28,125
ไปทันแน่นอน

31
00:05:30,083 --> 00:05:31,250
ไม่มีปัญหาหรอกน่า

32
00:06:03,666 --> 00:06:07,625
เจ้าหมาดื้อ หมาขี้เกียจ

33
00:06:07,916 --> 00:06:12,750
เห่าทั้งวันขนาดนี้
อยากให้ฉันพาไปเดินเล่นสินะ

34
00:06:13,250 --> 00:06:14,458
เจ้าหมาดื้อ

35
00:06:15,000 --> 00:06:16,125
เจ้าหมาดื้อ

36
00:06:16,250 --> 00:06:18,000
ไปเลย ไป

37
00:06:33,500 --> 00:06:34,583
เป็นอะไรไป

38
00:06:39,750 --> 00:06:41,583
ฉันไม่เดินเข้าป่านั่นแน่

39
00:06:48,208 --> 00:06:50,625
มันอันตราย
มีกับระเบิดด้วยนะ อเล็กซ์

40
00:06:50,833 --> 00:06:53,333
ที่รัก แผนที่บอกว่า
แถวนี้ไม่มีกับระเบิด

41
00:06:55,333 --> 00:06:56,333
อเล็กซ์

42
00:06:57,416 --> 00:07:00,250
คิดว่าเราอยู่ในสวนแถวเบอร์ลินเหรอ

43
00:07:00,333 --> 00:07:01,250
ไม่ แต่...

44
00:07:01,958 --> 00:07:05,083
เราแค่ต้องเดินไปทางใต้
แค่นั้นก็ไม่เป็นไรแล้ว

45
00:07:08,083 --> 00:07:08,958
เอาละ ฟังนะ

46
00:07:10,458 --> 00:07:12,500
ถ้าเรายังไปไม่ถึงเมืองถัดไป

47
00:07:13,250 --> 00:07:14,291
ในอีกครึ่งชั่วโมง

48
00:07:15,125 --> 00:07:18,208
ผมสัญญา คุณจะไม่ต้องดู
บาเยิร์นมิวนิคแข่งอีกเลย

49
00:07:21,000 --> 00:07:22,125
สาบาน ผมสาบานเลย

50
00:07:29,916 --> 00:07:30,916
โกหก ก็ลองดู

51
00:08:42,333 --> 00:08:43,375
พร้อมไหม

52
00:08:49,208 --> 00:08:50,375
รู้สึกไหมคะ

53
00:08:52,333 --> 00:08:53,250
อะไร อย่าเครียดสิ

54
00:09:08,916 --> 00:09:11,875
บางทีก็รู้สึกว่าคุณรักสร้อยคาไมไจจา

55
00:09:12,000 --> 00:09:13,625
มากกว่าที่รักผมซะอีกนะ

56
00:09:17,000 --> 00:09:18,500
คุณเรียกมันว่าไงนะ

57
00:09:18,791 --> 00:09:19,875
อะไร จาไมไจจา

58
00:09:21,625 --> 00:09:22,791
ฮาไมลิยา

59
00:09:23,083 --> 00:09:24,000
ก็ถูกแล้วไง

60
00:09:24,500 --> 00:09:25,375
จาไมจา

61
00:09:29,166 --> 00:09:33,250
ในเมื่อคุณมีแฟนเป็นคนบอสเนีย

62
00:09:34,125 --> 00:09:36,250
คุณก็น่าจะเรียนภาษาไว้บ้างนะ

63
00:09:37,333 --> 00:09:38,333
โอเค

64
00:09:38,625 --> 00:09:41,541
ส่วนคุณอยู่เบอร์ลินมาสองปี

65
00:09:41,625 --> 00:09:44,000
รู้จักแต่คำว่า "บิตเต" กับ "เมาส์"

66
00:09:45,541 --> 00:09:47,500
เมาส์ในภาษาอังกฤษ
ก็แปลว่าหนูเหมือนภาษาเยอรมัน

67
00:09:48,541 --> 00:09:49,541
ง่ายจะตาย

68
00:09:51,375 --> 00:09:52,333
ได้ เมาส์

69
00:09:54,791 --> 00:09:55,916
อยู่กับผมปลอดภัยแน่

70
00:09:57,708 --> 00:09:58,708
ผมสัญญา

71
00:11:36,250 --> 00:11:37,583
เมื่อวานที่งานศพ

72
00:11:39,166 --> 00:11:40,916
เขาว่าถ้าได้คุยจะรู้สึกดีขึ้นนะ

73
00:11:44,083 --> 00:11:47,166
- อเล็กซ์
- ผมไม่ได้จะเร่งคุณนะ

74
00:11:48,250 --> 00:11:49,833
ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมอยู่ตรงนี้

75
00:11:50,583 --> 00:11:51,666
อยู่ข้างคุณเสมอ

76
00:11:52,666 --> 00:11:53,750
ผมอยากเข้าใจ

77
00:11:55,833 --> 00:11:57,041
คุณก็รู้เกือบหมดแล้ว

78
00:11:57,125 --> 00:11:59,666
ก็ใช่ แต่บางทีผมก็รู้สึกว่า
คุณเก็บเรื่องบางอย่างไว้

79
00:12:00,166 --> 00:12:01,333
อย่างเรื่องสร้อยของคุณ

80
00:12:02,041 --> 00:12:03,041
หรือป่านี่

81
00:12:03,708 --> 00:12:06,000
ผมอยากรู้ว่า
มันมีความหมายยังไงกับคุณ

82
00:12:22,000 --> 00:12:23,500
อเล็กซ์ มีบางอย่างอยู่ตรงนั้น

83
00:12:27,541 --> 00:12:28,416
ไหน

84
00:12:30,625 --> 00:12:32,541
- อยู่นี่นะ
- อย่าไปนะ ขอร้อง

85
00:12:32,625 --> 00:12:34,375
- อยู่นี่ ใจเย็นๆ
- ฉันขอร้อง

86
00:12:42,541 --> 00:12:43,500
สวัสดีครับ

87
00:12:47,250 --> 00:12:48,250
มันซ่อนอยู่ มันคืออะไร

88
00:12:52,291 --> 00:12:53,208
ไหน

89
00:12:53,416 --> 00:12:55,750
ตรงนั้น ในหมอกนั่น

90
00:12:59,750 --> 00:13:00,750
หมอกเหรอ

91
00:13:02,208 --> 00:13:03,291
หมอกอะไร

92
00:13:07,708 --> 00:13:08,625
นี่

93
00:13:09,666 --> 00:13:10,875
ตรงนี้มีบางอย่าง

94
00:13:13,666 --> 00:13:14,583
อเล็กซ์

95
00:13:15,250 --> 00:13:16,500
คุณจะไปไหน

96
00:13:17,958 --> 00:13:20,250
มานี่มา ตรงนี้ปลอดภัยดี

97
00:13:46,541 --> 00:13:47,541
คุณทำอะไร

98
00:13:48,250 --> 00:13:49,416
ดูเหมือนอะไรล่ะ

99
00:13:49,750 --> 00:13:51,125
ผมกำลังพาเราออกไปจากที่นี่ไง

100
00:13:51,625 --> 00:13:52,791
รถไม่ได้ล็อค

101
00:14:07,666 --> 00:14:08,500
โอเค

102
00:14:09,791 --> 00:14:12,291
ว่าแล้วว่าต้องมีบางอย่างที่ใช้ได้

103
00:14:13,583 --> 00:14:16,833
อย่ายุ่งกับมันเลย
เดี๋ยวก็ซวยหรอก อเล็กซ์

104
00:14:17,375 --> 00:14:18,708
สวัสดีครับ ได้ยินผมไหม

105
00:14:20,833 --> 00:14:21,833
นั่นใคร

106
00:14:22,416 --> 00:14:25,041
เราต้องการความช่วยเหลือ
เราหลงอยู่ในป่า เราอยู่ข้างๆ รถลาด้า

107
00:14:28,041 --> 00:14:29,041
คุณช่วยเราได้ไหมครับ

108
00:14:53,250 --> 00:14:55,208
คุณลองคุยดู พูดภาษาเดียวกัน

109
00:14:58,083 --> 00:14:59,041
เซลม่า

110
00:14:59,500 --> 00:15:00,666
เซลม่าเดี๋ยว !

111
00:15:02,916 --> 00:15:03,875
เซลม่า !

112
00:15:05,958 --> 00:15:06,958
เซลม่า ! เซลม่า !

113
00:15:28,583 --> 00:15:29,583
เซลม่า นี่

114
00:15:34,083 --> 00:15:35,041
นี่

115
00:15:36,166 --> 00:15:37,083
นี่

116
00:15:42,875 --> 00:15:44,791
ผมรู้ว่ามันยากสำหรับคุณ

117
00:15:46,875 --> 00:15:48,750
ผมไม่สบายใจเลยที่เห็นคุณเป็นแบบนี้

118
00:15:51,041 --> 00:15:52,750
คุณเอาวอไปเก็บที่เดิมหรือยัง

119
00:15:54,791 --> 00:15:55,625
เก็บแล้ว

120
00:15:57,041 --> 00:15:58,875
ผมไม่ทำอะไรให้คุณโกรธแน่ คุณก็รู้

121
00:16:01,583 --> 00:16:03,333
คุณพูดถูก ผมควรจะฟังคุณ

122
00:16:05,333 --> 00:16:08,000
ผมสัญญา ผมจะระวังมากกว่านี้

123
00:16:12,333 --> 00:16:13,375
ผมขอโทษนะ

124
00:16:27,041 --> 00:16:29,250
พ่อให้ฉันมาตอนที่อยู่สเรเบรนีตซา

125
00:16:33,875 --> 00:16:37,875
มันคือ "ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่"
มาจากคัมภีร์อัลกุรอาน

126
00:16:42,416 --> 00:16:44,458
มันเป็นเหมือนเทพพิทักษ์รักษาฉัน

127
00:16:46,208 --> 00:16:47,125
นี่

128
00:16:48,041 --> 00:16:49,458
ผมคือเทพพิทักษ์ของคุณต่างหาก

129
00:16:56,291 --> 00:16:57,166
บ็อบบี้

130
00:16:58,333 --> 00:16:59,333
บ็อบบี้ !

131
00:17:00,583 --> 00:17:02,375
- อยู่นี่นะ
- อย่าไปนะ

132
00:17:02,583 --> 00:17:05,208
- แปบเดียวเองนะ
- อเล็กซ์ คุณสัญญาแล้ว

133
00:17:05,291 --> 00:17:06,291
เมาส์ ไม่เอาน่า บ็อบบี้ !

134
00:17:10,500 --> 00:17:11,500
บ็อบบี้ !

135
00:17:14,208 --> 00:17:15,166
บ็อบบี้ !

136
00:19:44,708 --> 00:19:45,708
คุณ...

137
00:19:47,541 --> 00:19:48,958
ผมว่านี่ของเรานะ

138
00:19:50,166 --> 00:19:51,375
ว่าไง คนสวย

139
00:19:57,125 --> 00:19:58,250
หลงทางเหรอจ๊ะ

140
00:19:59,833 --> 00:20:02,916
ระวังนะ ที่นี่มีแต่กับระเบิด

141
00:20:03,000 --> 00:20:05,833
เธอไม่เข้าใจหรอก

142
00:20:08,583 --> 00:20:09,625
คนยุโรปใช่ไหม

143
00:20:12,666 --> 00:20:15,666
- จะไปไหน
- ไม่เห็นต้องกลัวเลย

144
00:20:15,750 --> 00:20:17,166
นี่ หยุดนะ !

145
00:20:18,416 --> 00:20:19,333
นี่

146
00:20:19,458 --> 00:20:21,875
อย่าไปตรงนั้น !

147
00:20:21,958 --> 00:20:24,250
ฟังฉันสิ อย่าไปตรงนั้น !

148
00:20:24,541 --> 00:20:26,166
- หยุด !
- หยุดก่อน !

149
00:20:26,791 --> 00:20:27,958
บอกให้หยุดไง !

150
00:20:28,041 --> 00:20:30,083
- อเล็กซ์ !
- เซลม่า !

151
00:21:01,833 --> 00:21:03,125
หนีไม่รอดหรอก

152
00:21:06,250 --> 00:21:07,083
เงียบ

153
00:21:07,166 --> 00:21:11,000
ฉันจะฆ่าแก เงียบไว้ เงียบ

154
00:21:30,083 --> 00:21:31,916
ช่วยด้วย !

155
00:21:32,166 --> 00:21:34,875
เงียบสิ เงียบไว้

156
00:21:56,166 --> 00:21:57,416
ฉันรู้จักกลิ่นนี้ดี ยินดีต้อนรับกลับบ้าน

157
00:22:27,916 --> 00:22:28,916
ไง

158
00:22:29,333 --> 00:22:30,458
คุณโอเคไหม

159
00:22:31,625 --> 00:22:32,625
หายใจนะ

160
00:22:33,416 --> 00:22:35,000
หายใจ ใช่แล้ว

161
00:22:36,625 --> 00:22:38,041
เมาส์ หายใจเข้าลึกๆ

162
00:22:38,458 --> 00:22:39,833
หายใจเข้าลึกๆ ไว้นะ เมาส์

163
00:22:41,041 --> 00:22:43,041
คุณมีเทพพิทักษ์มาดูแลแล้ว

164
00:22:43,125 --> 00:22:43,958
มานี่มา

165
00:22:47,708 --> 00:22:49,791
ผมรู้ ผมรู้

166
00:22:50,666 --> 00:22:51,625
ผมรู้

167
00:22:52,708 --> 00:22:55,125
เราไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

168
00:22:56,041 --> 00:22:57,500
- ไม่เป็นไรแล้ว
- ไม่เป็นไร

169
00:22:58,541 --> 00:23:00,375
เราไม่เป็นไร

170
00:23:07,375 --> 00:23:09,000
เสียใจด้วย แต่มันตายแล้ว

171
00:23:10,708 --> 00:23:13,458
- เขาว่าไงนะ
- มันตายไปแล้วเพื่อน เสียใจด้วย

172
00:23:14,791 --> 00:23:16,416
เป็นแบบนี้จะดีกว่า เชื่อผมสิ

173
00:23:17,000 --> 00:23:19,166
- "ดีกว่า" เหรอ
- ดีกว่า ใช่

174
00:23:19,250 --> 00:23:21,041
- ดีกว่างั้นเหรอ
- โอเคนะ

175
00:23:26,875 --> 00:23:29,708
นี่ ! นั่นหมาฉันนะ อะไรกัน !

176
00:23:29,791 --> 00:23:31,000
ใจเย็นก่อน

177
00:23:31,083 --> 00:23:32,500
นั่นหมาฉัน !

178
00:23:32,583 --> 00:23:33,625
หยุดนะ

179
00:23:33,708 --> 00:23:35,333
อย่ามาแตะต้องตัวฉันนะเว้ย !

180
00:23:35,458 --> 00:23:36,708
อย่าแตะต้องเขา !

181
00:23:40,000 --> 00:23:41,291
เป็นคนที่นี่เหรอ

182
00:23:43,791 --> 00:23:46,875
บอกแฟนคุณซะว่านี่เป็นวิธีเดียว
หมาตัวนั้นกำลังจะตาย

183
00:23:46,958 --> 00:23:48,083
หมาตาย !

184
00:24:29,833 --> 00:24:30,750
อเล็กซ์

185
00:24:35,916 --> 00:24:37,375
ไปจากที่นี่กันเถอะ

186
00:24:47,166 --> 00:24:48,583
อเล็กซ์ เราต้องไปแล้ว

187
00:24:57,833 --> 00:24:59,083
เราจะเอายังไงต่อ

188
00:25:01,458 --> 00:25:02,458
โอเค เมาส์

189
00:25:03,916 --> 00:25:05,833
ถามพวกเขาว่าพาเราออกไปได้ไหม

190
00:25:07,375 --> 00:25:08,375
ถามสิ เซลม่า

191
00:25:10,000 --> 00:25:10,875
เซลม่าเหรอ

192
00:25:14,250 --> 00:25:16,541
เซลม่า ขอโทษด้วยนะเมื้อกี้

193
00:25:16,875 --> 00:25:18,166
ป่านี้เต็มไปด้วยกับระเบิด

194
00:25:18,625 --> 00:25:20,750
เราถึงต้องมาอยู่ตรงนี้
เพื่อให้พวกเธอปลอดภัย

195
00:25:20,833 --> 00:25:22,875
ไม่จำเป็นหรอก

196
00:25:22,958 --> 00:25:24,833
ตอนนี้พวกเธอ
อยู่ในความรับผิดชอบของเรา

197
00:25:24,916 --> 00:25:27,541
- เขาบอกว่าไง
- ไม่มีอะไร เขาอยากให้เราไปด้วย

198
00:25:27,625 --> 00:25:29,458
ก็บอกไปว่าจะไป เข้าใจนะ

199
00:25:29,541 --> 00:25:31,750
พาเราไปที่รถได้ใช่ไหม

200
00:25:32,708 --> 00:25:36,375
เซลม่า ใครก็ตามที่ไม่กลัวกับระเบิด
ในบอสเนียคือผีเดินดินชัดๆ

201
00:25:37,541 --> 00:25:39,375
- เขาพูดว่าไง
- ไม่มีอะไร

202
00:25:39,750 --> 00:25:43,125
ป่านี้กว้างเกือบ 8,000 เฮคเตอร์

203
00:25:43,416 --> 00:25:44,791
- โอเค
- ใช่

204
00:25:44,875 --> 00:25:46,791
เราอยู่ตรงนี้

205
00:25:46,875 --> 00:25:48,333
คุณกับเรา คุณกับเรา

206
00:25:48,416 --> 00:25:52,083
พอก่อนสิวะ ปัดโธ่ !
จริงจังอยู่เห็นไหม

207
00:25:53,041 --> 00:25:54,083
ยุโรป...

208
00:25:55,666 --> 00:25:56,833
จริงจังนะ

209
00:25:58,791 --> 00:26:00,291
ตรงนี้มีแต่กับระเบิด

210
00:26:00,916 --> 00:26:02,916
กับระเบิด กับระเบิด

211
00:26:03,000 --> 00:26:04,000
- กับระเบิด
- โอเค

212
00:26:05,958 --> 00:26:08,750
- ดังตูม !
- ดังตูม ใช่

213
00:26:08,833 --> 00:26:10,333
แปลด้วย

214
00:26:10,416 --> 00:26:12,208
อเล็กซ์ ฟังฉัน

215
00:26:12,791 --> 00:26:15,958
ฉันไม่ไปกับสองคนนี้แน่นอน

216
00:26:16,041 --> 00:26:18,833
เลิกกังวลได้ไหม ผมจัดการอยู่

217
00:26:18,916 --> 00:26:20,583
คุณช่วยฟังฉันได้ไหม

218
00:26:20,666 --> 00:26:21,625
เซลม่า

219
00:26:22,416 --> 00:26:24,875
พอฝนตก ผืนดินก็เปลี่ยน

220
00:26:24,958 --> 00:26:26,375
กับระเบิดก็เลยเปลี่ยนที่ด้วย

221
00:26:27,666 --> 00:26:29,458
มันไม่มีประโยชน์เลย

222
00:26:29,541 --> 00:26:32,291
คุณต้องมากับเรา

223
00:26:32,375 --> 00:26:33,583
อเล็กซ์ เราซวยแล้ว

224
00:26:33,666 --> 00:26:35,500
ซวยหนักเลยด้วย เข้าใจไหม

225
00:26:35,583 --> 00:26:38,500
ใจเย็นๆ แล้วคุยกับเขาได้ไหม

226
00:26:38,583 --> 00:26:40,375
คุณช่วยฟังสิ่งที่ฉันพูดได้ไหม !

227
00:26:40,458 --> 00:26:43,500
- ผมฟังอยู่นี่ไง !
- ฟังฉันสักนิดได้ไหม !

228
00:26:52,416 --> 00:26:53,416
เมาส์ มีอะไร

229
00:26:56,166 --> 00:26:57,250
เป็นอะไรไหม

230
00:27:00,916 --> 00:27:02,750
ฟังนะ ฟัง

231
00:27:02,875 --> 00:27:03,958
เราตกอยู่ในอันตราย

232
00:27:04,041 --> 00:27:04,958
เซลม่า

233
00:27:07,041 --> 00:27:08,000
เซลม่า

234
00:27:08,375 --> 00:27:10,083
เป็นอะไรที่รัก เป็นอะไร

235
00:27:11,791 --> 00:27:13,708
ช่วยด้วย ! ช่วยด้วย !

236
00:27:13,875 --> 00:27:15,875
ใจเย็นๆ ผ่อนคลายไว้

237
00:27:16,458 --> 00:27:17,500
เวรเอ๊ย !

238
00:27:19,833 --> 00:27:21,125
เธอเป็นอะไร

239
00:27:22,291 --> 00:27:24,708
อย่า ! ระวังๆ ๆ

240
00:27:24,791 --> 00:27:27,833
เธอต้องการหมอ ใจเย็นไว้
นอนนิ่งๆ นะ

241
00:27:28,458 --> 00:27:30,375
ผมจะไปขอความช่วยเหลือๆ

242
00:27:30,583 --> 00:27:32,958
ใจเย็นๆ ผ่อนคลายไว้

243
00:27:33,208 --> 00:27:35,625
ผมจะพาคุณออกไปเอง
อยู่นิ่งๆ นะ

244
00:27:37,625 --> 00:27:39,083
ให้ตายสิ ได้

245
00:27:39,625 --> 00:27:41,916
ผมจะไปหาคนมาช่วย คุณอยู่นี่นะ

246
00:27:42,000 --> 00:27:44,416
เดี๋ยวผมมา ผมจะพาคุณออกไป

247
00:27:47,833 --> 00:27:49,583
มีเหตุฉุกเฉินครับ

248
00:27:51,833 --> 00:27:53,750
ผมชื่ออเล็กซ์ มัชวิท คนเยอรมัน

249
00:27:57,375 --> 00:28:00,000
เราหลงทางอยู่ในป่าบอสเนียตะวันออก

250
00:28:00,083 --> 00:28:02,291
แฟนผมบาดเจ็บหนัก
เธอต้องการความช่วยเหลือ

251
00:28:05,750 --> 00:28:09,875
ครับ น่าจะใกล้ๆ สเรเบรนีตซา
ทางตะวันตกครับ

252
00:28:14,708 --> 00:28:16,000
ไม่ ! ไม่ๆ

253
00:28:16,375 --> 00:28:17,291
ให้ตายสิ !

254
00:28:17,875 --> 00:28:19,083
นี่ เพื่อน

255
00:28:20,583 --> 00:28:21,875
ไม่ๆ ผมจัดการได้

256
00:28:21,958 --> 00:28:25,041
เราจะพาเธอไปที่พักของเรา
ไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง

257
00:28:25,583 --> 00:28:27,875
ตำรวจเหรอ พูดภาษาอังกฤษได้ไหม

258
00:28:28,625 --> 00:28:31,583
เขาเป็นบ้าอะไร
เรียกตำรวจเหรอ

259
00:28:32,375 --> 00:28:34,000
พนัน 20 มาร์กเลยว่า
โดนตัดสายแน่

260
00:28:34,083 --> 00:28:37,875
ตามพิกัดผมมาสิ
โทรมาก็เพราะมีเหตุฉุกเฉินสิวะ

261
00:28:39,583 --> 00:28:40,583
ฮัลโหล

262
00:28:41,875 --> 00:28:43,333
ให้ตายเถอะ !

263
00:28:45,791 --> 00:28:46,916
ช่างเขาเถอะ

264
00:28:47,000 --> 00:28:48,875
อะไรกันวะ

265
00:28:51,208 --> 00:28:53,166
ช่างหัวไอ้พวกบอสเนีย

266
00:28:56,916 --> 00:28:58,916
เราไม่ใช่คนบอสเนียหรอก

267
00:29:02,375 --> 00:29:03,625
เราเป็นคนเซอร์เบีย

268
00:29:10,250 --> 00:29:13,458
ให้ไอ้พวกเซอร์เบีย
ช่วยแฟนบอสเนียของนายเถอะ

269
00:29:41,833 --> 00:29:44,375
ช่วยรีบหน่อยได้ไหม

270
00:29:46,083 --> 00:29:48,208
คนยุโรป เดินตามทาง

271
00:29:48,708 --> 00:29:49,916
เดินตามทางไปสิ !

272
00:29:50,666 --> 00:29:52,458
เดี๋ยวก็ระเบิดตายกันหมด !

273
00:29:53,000 --> 00:29:54,958
ที่นี่มีกับระเบิดด้วยเหรอ

274
00:29:56,000 --> 00:29:57,250
ดูแผนที่นายสิ

275
00:29:58,875 --> 00:29:59,750
วุค !

276
00:30:00,916 --> 00:30:02,333
รู้ไหมว่าผู้หญิงคืออะไร

277
00:30:03,416 --> 00:30:04,333
อะไร

278
00:30:05,416 --> 00:30:07,458
ของสวยล่อตาที่อยู่ตรงหว่างขาไง

279
00:30:10,458 --> 00:30:12,875
ช่วยระวังหน่อยได้ไหม

280
00:30:22,416 --> 00:30:24,625
นี่ ! หยุดทำไม

281
00:30:27,000 --> 00:30:28,500
ช่างไอ้นี่เถอะ

282
00:30:29,375 --> 00:30:30,416
เขาคิดว่าเขาเป็นใคร

283
00:30:31,041 --> 00:30:31,916
หัวหน้าเหรอ

284
00:30:32,000 --> 00:30:33,708
เราไม่ได้มาปิกนิกกันนะเพื่อน

285
00:30:34,958 --> 00:30:36,500
ใจเย็นๆ สิเพื่อน

286
00:30:37,250 --> 00:30:38,958
ดื่มด่ำกับป่าบอสเนียหน่อย

287
00:30:39,500 --> 00:30:41,916
แสงแดด อากาศบริสุทธิ์

288
00:30:42,416 --> 00:30:44,750
เขตทุ่นระเบิด ใจเย็นไว้

289
00:30:46,875 --> 00:30:48,000
ที่พักเราอยู่ทางนี้

290
00:30:52,791 --> 00:30:54,208
เดี๋ยวนะ

291
00:30:55,208 --> 00:30:56,458
ที่พักพวกคุณเหรอ

292
00:30:57,500 --> 00:30:59,375
ผมไม่ให้แฟนผมเข้าไปในนั้นหรอก

293
00:31:01,083 --> 00:31:02,166
เพื่อน

294
00:31:03,000 --> 00:31:04,208
ขอโทษด้วย

295
00:31:05,416 --> 00:31:06,916
ที่มันไม่ใช่โรงแรมหรู

296
00:31:08,083 --> 00:31:11,250
แต่พวกนายก็ไม่ได้มาฮันนีมูนอยู่

297
00:31:23,291 --> 00:31:24,416
- ไง
- ไง ที่รัก

298
00:31:25,083 --> 00:31:27,333
ค่อยๆ นะ ค่อยๆ

299
00:31:30,666 --> 00:31:32,208
ผมจัดการทุกอย่างได้

300
00:31:32,875 --> 00:31:33,958
ไม่ต้องห่วงนะ

301
00:31:34,833 --> 00:31:35,958
โอเค

302
00:31:36,041 --> 00:31:37,333
- ค่ะ
- ผมจะดูแลคุณเอง

303
00:31:38,291 --> 00:31:39,375
ไม่ต้องห่วง

304
00:31:41,791 --> 00:31:42,625
จำไว้นะ

305
00:31:44,333 --> 00:31:45,583
ผมเป็นเทพพิทักษ์รักษาคุณ

306
00:31:48,083 --> 00:31:49,166
อเล็กซ์

307
00:31:52,333 --> 00:31:53,375
อเล็กซ์

308
00:32:05,083 --> 00:32:06,208
ช่วยด้วย !

309
00:32:06,291 --> 00:32:07,791
ตะโกนไปก็ไม่มีใครได้ยิน

310
00:32:07,875 --> 00:32:09,416
ช่วยด้วย !

311
00:32:14,000 --> 00:32:16,541
ช่วยด้วย !

312
00:32:18,625 --> 00:32:20,333
ช่วยด้วย !

313
00:32:22,166 --> 00:32:23,458
ช่วยด้วย

314
00:32:54,000 --> 00:32:55,500
หุบปาก !

315
00:32:55,583 --> 00:32:57,541
ช่วยด้วย !

316
00:32:57,750 --> 00:33:00,041
- หุบปากของแกซะ !
- ลากไปไว้ตรงนั้น

317
00:33:00,125 --> 00:33:02,083
ช่วยด้วย !

318
00:33:02,166 --> 00:33:04,000
- จัดการเลย
- หุบปาก !

319
00:33:04,083 --> 00:33:04,958
ไม่ !

320
00:33:08,791 --> 00:33:09,750
ดูเธอสิ

321
00:33:11,541 --> 00:33:12,791
นี่ไม่ใช่เวลามาอธิษฐานนะ

322
00:33:13,791 --> 00:33:16,000
เธอทำหมดสนุกเลย

323
00:33:18,083 --> 00:33:20,458
เจ้าหญิง นี่แค่เริ่มต้น

324
00:33:21,916 --> 00:33:22,916
ไม่เอาน่า

325
00:33:30,708 --> 00:33:32,333
เริ่มจากตรงนี้ดีกว่า

326
00:33:36,583 --> 00:33:40,416
- หุบปากซะ นางบ้า !
- อยู่นิ่งๆ สิ โธ่เว้ย !

327
00:33:42,208 --> 00:33:43,375
หุบปาก !

328
00:33:44,708 --> 00:33:45,791
ต่อยเลย !

329
00:33:49,333 --> 00:33:50,958
ถึงแล้ว

330
00:33:53,208 --> 00:33:55,166
บอกลาพ่อแกสิ

331
00:33:56,833 --> 00:33:57,708
ลาก่อน

332
00:34:10,916 --> 00:34:12,583
ทักทายพ่อแกหน่อยสิ

333
00:34:17,583 --> 00:34:19,875
ไปอยู่กับพระเจ้า

334
00:34:24,833 --> 00:34:27,291
บอกลาพ่อแกสิ

335
00:36:16,166 --> 00:36:17,166
ใจเย็นไว้

336
00:36:29,541 --> 00:36:30,958
คุณแค่ฝันร้ายเท่านั้น

337
00:36:37,833 --> 00:36:39,625
ผมมีข่าวดีกับข่าวร้ายมาบอก

338
00:36:41,833 --> 00:36:44,041
ข่าวดีคือคุณไม่เป็นไรแน่

339
00:36:47,208 --> 00:36:49,166
ข่าวร้ายคือเราตกเครื่อง

340
00:37:06,916 --> 00:37:08,291
พวกเขาทำแผลให้แล้ว

341
00:37:09,916 --> 00:37:11,041
ไม่มีอะไรหนักมาก

342
00:37:33,041 --> 00:37:35,125
ไม่ๆ ๆ

343
00:37:37,500 --> 00:37:39,291
อย่าขยับ อย่าขยับ

344
00:37:40,250 --> 00:37:41,375
อย่าขยับ

345
00:37:44,708 --> 00:37:45,958
เราต้องพาคุณลงไป ไปปฐมพยาบาล

346
00:37:54,333 --> 00:37:55,666
ผมดีใจที่คุณไม่เป็นไร

347
00:37:57,875 --> 00:37:58,958
ไม่ต้องห่วงนะ

348
00:38:01,291 --> 00:38:02,375
ผมอยู่ข้างๆ คุณ

349
00:38:04,875 --> 00:38:06,000
เราอยู่ข้างๆ คุณ

350
00:38:22,875 --> 00:38:23,875
อเล็กซ์

351
00:38:27,666 --> 00:38:28,708
มันเป็นกับดัก

352
00:38:31,416 --> 00:38:32,291
เซลม่า

353
00:38:34,833 --> 00:38:35,750
เซลม่า !

354
00:38:42,833 --> 00:38:43,958
อรุณสวัสดิ์

355
00:39:05,666 --> 00:39:06,708
นั่นอะไร

356
00:39:08,750 --> 00:39:09,791
น้ำมนต์

357
00:39:11,333 --> 00:39:12,333
ชแนปส์

358
00:39:23,875 --> 00:39:26,416
นี่ พ่อเธอชอบ

359
00:39:32,500 --> 00:39:35,375
ช่างแม่บอสเนียแกเถอะ !

360
00:39:35,458 --> 00:39:37,250
เย็นไว้ ใจเย็นไว้ !

361
00:39:37,875 --> 00:39:40,208
เวร ไปตายไป !

362
00:39:40,291 --> 00:39:41,291
เซลม่า !

363
00:39:41,375 --> 00:39:42,750
- ปล่อยฉัน !
- ไปสูบบุหรี่กัน

364
00:39:43,083 --> 00:39:44,000
เซลม่า ไม่ !

365
00:39:47,666 --> 00:39:48,500
เซลม่า !

366
00:39:55,416 --> 00:39:56,791
เป็นอะไรของคุณ

367
00:39:59,166 --> 00:40:00,708
คุณบ้าไปแล้วเหรอไง !

368
00:40:05,583 --> 00:40:08,916
รู้ไหมว่าถ้าคุณใช้มันจริงๆ
จะเกิดอะไรขึ้น

369
00:40:15,916 --> 00:40:17,916
ให้ตายสิ เซลม่า
พวกเขาแค่พยายามช่วยเท่านั้น

370
00:40:18,000 --> 00:40:18,916
ช่วยเหรอ

371
00:40:19,875 --> 00:40:22,541
คนระยำพวกนี้ฆ่าครอบครัวฉัน

372
00:40:22,666 --> 00:40:24,000
สงครามจบลงแล้ว

373
00:40:24,250 --> 00:40:25,625
คนเซอร์เบียไม่ได้แย่ไปหมด

374
00:40:25,708 --> 00:40:27,625
แน่สิ คุณมันไร้เดียงสา !

375
00:40:27,708 --> 00:40:29,125
ส่วนคุณขี้ระแวงเกินไป !

376
00:40:49,875 --> 00:40:51,083
อย่า...

377
00:40:52,833 --> 00:40:54,208
ทำแบบนั้นกับผมอีก

378
00:40:57,000 --> 00:40:57,875
เด็ดขาด

379
00:41:00,625 --> 00:41:01,625
เข้าใจไหม

380
00:41:08,083 --> 00:41:10,166
คุณจะทำให้เราโดนฆ่าทั้งคู่

381
00:41:15,875 --> 00:41:17,458
คุณพาเรามาอยู่จุดนี้เอง

382
00:41:19,291 --> 00:41:22,083
ทีนี้ หาทางพาเราออกไปได้แล้ว

383
00:42:24,208 --> 00:42:25,416
พวกนาย

384
00:42:29,583 --> 00:42:32,000
ขอโทษจริงๆ นะเมื่อกี้

385
00:42:33,708 --> 00:42:35,833
แฟนฉัน ก็รู้ๆ กัน

386
00:42:36,833 --> 00:42:38,625
เธอกำลังเครียดมาก

387
00:42:38,958 --> 00:42:42,375
พ่อแม่กับน้องชายของเธอ

388
00:42:42,458 --> 00:42:43,333
พวกเขา...

389
00:42:44,666 --> 00:42:45,750
ถูกฆ่าตาย

390
00:42:46,500 --> 00:42:47,500
และหายตัวไป

391
00:42:48,500 --> 00:42:50,041
ในบริเวณนี้ตอนเกิดสงคราม

392
00:42:52,458 --> 00:42:56,083
และเราเพิ่งเจอศพของพวกเขา
เมื่อเดือนก่อน

393
00:42:56,208 --> 00:42:58,708
ในหลุมศพรวม หลังจากเหตุน้ำท่วม

394
00:42:59,916 --> 00:43:03,833
เมื่อวาน เราเพิ่งฝังพวกเขา
ที่สเรเบรนีตซา

395
00:43:05,041 --> 00:43:08,000
พวกนายคงเข้าใจว่า
ทำไมเธอถึงเครียดขนาดนั้น

396
00:43:09,791 --> 00:43:12,083
ฉันพยายามช่วยให้เธอก้าวต่อไป แต่...

397
00:43:16,333 --> 00:43:18,875
คือฉันขอโทษจริงๆ

398
00:43:19,375 --> 00:43:20,500
จริงๆ นะ

399
00:43:21,958 --> 00:43:24,375
ไม่เป็นไรเพื่อน ฉันเข้าใจ

400
00:43:25,750 --> 00:43:28,875
คนบอสเนียก็แบบนี้

401
00:43:30,541 --> 00:43:31,666
ใช่ไหมล่ะ

402
00:43:35,083 --> 00:43:37,708
หมายถึง พวกเขาซับซ้อน

403
00:43:39,583 --> 00:43:43,500
เธอไม่เคยเล่าให้ฉันฟังเลย
ว่าเธอใช้ชีวิตวัยเด็กท่ามกลางสงคราม

404
00:43:44,750 --> 00:43:47,333
เราคบกันมาหนึ่งปีแล้ว คือ...

405
00:43:47,416 --> 00:43:48,500
บ้ามากใช่ไหมล่ะ

406
00:43:49,750 --> 00:43:51,125
ยินดีต้อนรับสู่บอสเนีย หัวเราะอะไรของมัน

407
00:43:57,500 --> 00:43:58,791
ช่างเขา เขาเป็นคนดี

408
00:44:14,791 --> 00:44:15,833
ขอบคุณ

409
00:44:28,750 --> 00:44:29,708
ขอบคุณ

410
00:44:35,791 --> 00:44:36,708
ขอบคุณ

411
00:44:45,333 --> 00:44:46,583
ฉันชอบนายนะ เพื่อน

412
00:44:48,625 --> 00:44:50,125
นายเป็นคนยุโรปที่ดีมาก

413
00:44:55,708 --> 00:44:58,708
เสียดายที่ฉันไม่ชอบแฟนนาย

414
00:44:59,791 --> 00:45:00,625
ขอโทษที

415
00:45:10,666 --> 00:45:11,666
จะว่าไปแล้ว

416
00:45:14,125 --> 00:45:17,416
ขอบคุณมากที่นายช่วยเรา
รวมถึงทุกสิ่งที่นายทำให้เรา

417
00:45:19,416 --> 00:45:21,375
ถ้าพวกนายต้องการอะไร

418
00:45:22,666 --> 00:45:24,041
นี่...

419
00:45:25,625 --> 00:45:27,041
นามบัตรฉัน

420
00:45:29,333 --> 00:45:30,291
ขอโทษที

421
00:45:32,083 --> 00:45:33,375
นั่นอีเมลฉัน

422
00:45:34,500 --> 00:45:35,541
คือ...

423
00:45:39,125 --> 00:45:42,583
ตอนนี้ ฉันว่าเราแยกกันน่าจะดีที่สุด

424
00:45:43,750 --> 00:45:47,833
แฟนฉันคงรู้สึกดีกว่าถ้าเราไปกันเอง

425
00:45:49,625 --> 00:45:50,625
ดังนั้น...

426
00:45:57,708 --> 00:45:58,750
นายจะว่ายังไง

427
00:46:03,250 --> 00:46:04,291
ขอบคุณนะ

428
00:46:20,958 --> 00:46:22,041
นี่ เพื่อน

429
00:46:23,458 --> 00:46:25,875
ฉันไม่ได้อยากมีปัญหา
แค่อยากกลับบ้าน

430
00:46:26,416 --> 00:46:29,708
โชคดีแล้ว เราช่วยได้พอดี

431
00:46:30,250 --> 00:46:32,541
ที่นี่มีแต่กับระเบิดนะ

432
00:46:34,875 --> 00:46:36,875
ฟังนะ นายไปตามเส้นทางนี้

433
00:46:38,958 --> 00:46:40,416
ประมาณหนึ่งไมล์

434
00:46:41,000 --> 00:46:44,875
ตามป้ายไป ซ้ายแล้วก็ขวา

435
00:46:44,958 --> 00:46:48,500
อย่าออกนอกเส้นทาง
ไม่อย่างนั้นจะเจอกับระเบิด

436
00:46:48,708 --> 00:46:50,833
พอไปถึงภูเขา นายก็...

437
00:46:51,833 --> 00:46:54,166
ขึ้นไปประมาณ 800 ถึง 900 เมตร

438
00:46:54,625 --> 00:46:57,625
นายจะเห็นสะพานเล็กๆ

439
00:46:58,041 --> 00:46:59,125
นายข้ามไป

440
00:46:59,750 --> 00:47:02,791
โทษทีๆ ฉันลืม

441
00:47:04,958 --> 00:47:06,916
ต้องจ่ายหนึ่งหมื่นยูโรนะ

442
00:47:08,000 --> 00:47:10,250
สำหรับแปลไปด้วยพูดไปด้วย

443
00:47:16,250 --> 00:47:17,208
อะไรนะ

444
00:47:18,291 --> 00:47:22,791
ได้ยินแล้วนี่ จ่ายมาหนึ่งหมื่น
แล้วก็แยกย้าย

445
00:47:26,708 --> 00:47:28,333
นี่เล่นตลกอะไรหรือเปล่า

446
00:47:30,833 --> 00:47:33,625
งานกู้ภัยบนเขาก็ต้องใช้เงินนะ

447
00:47:35,458 --> 00:47:36,333
การเงินฝืด...

448
00:47:37,291 --> 00:47:39,416
เศรษฐกิจไม่ดี

449
00:47:40,375 --> 00:47:41,500
เราต้องกินต้องใช้

450
00:47:45,291 --> 00:47:46,541
แน่นอน ใช่

451
00:47:51,125 --> 00:47:52,250
ไม่ต้องห่วง

452
00:47:53,500 --> 00:47:55,500
เราจะพยายามหาทางออกเอง

453
00:47:57,000 --> 00:47:57,875
งั้น...

454
00:47:59,958 --> 00:48:01,416
ขอบคุณที่ช่วยนะ

455
00:48:21,625 --> 00:48:23,208
เถอะน่า เพื่อนยาก

456
00:48:24,208 --> 00:48:26,208
แค่จ่ายมา

457
00:48:27,416 --> 00:48:29,041
ทุกอย่างก็จะจบด้วยดี

458
00:48:30,916 --> 00:48:32,291
ฉันเริ่มโกรธแล้วนะ

459
00:48:39,666 --> 00:48:40,916
ไอ้พวกสารเลว

460
00:48:43,083 --> 00:48:45,333
อย่าทำให้มันซับซ้อนนักเลย

461
00:48:46,250 --> 00:48:47,083
เข้าใจนะ

462
00:48:58,791 --> 00:49:01,583
ฉลาดหน่อยก็ไม่เป็นไรแล้ว

463
00:49:05,208 --> 00:49:06,458
หนีไป

464
00:49:06,625 --> 00:49:07,916
ไปสิ !

465
00:49:08,333 --> 00:49:09,916
เป็นอะไรไป นางเยอรมัน

466
00:50:54,750 --> 00:50:56,125
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

467
00:50:57,958 --> 00:50:59,708
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

468
00:51:03,458 --> 00:51:04,750
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

469
00:51:07,125 --> 00:51:08,625
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

470
00:51:50,875 --> 00:51:51,916
เซลม่า

471
00:52:07,166 --> 00:52:08,750
เธอทำตัวไม่น่ารักกับฉันเลย

472
00:52:14,208 --> 00:52:15,333
ไม่เป็นไรหรอก

473
00:52:22,708 --> 00:52:23,708
ฉันยกโทษให้

474
00:52:37,458 --> 00:52:39,708
ช่างหัวครอบครัวแกที่ตายไป !

475
00:52:39,958 --> 00:52:43,083
ช่างหัวแม่ชาวบอสเนียแก !

476
00:52:46,000 --> 00:52:48,333
ไปตายซะ นางบ้า !

477
00:54:16,375 --> 00:54:18,208
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

478
00:54:21,291 --> 00:54:23,041
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

479
00:54:25,166 --> 00:54:27,125
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

480
00:55:11,791 --> 00:55:13,125
มิโลสอยู่ไหน

481
00:55:18,083 --> 00:55:19,375
แกหนีไม่รอดหรอกน่า

482
00:55:24,000 --> 00:55:25,041
มิโลส !

483
00:55:26,458 --> 00:55:27,416
มิโลส !

484
00:55:30,791 --> 00:55:34,000
ตอบมา มิโลสอยู่ไหน

485
00:55:39,041 --> 00:55:40,208
ตาย

486
00:55:52,666 --> 00:55:54,416
ฉันผิดหวังนิดหน่อยนะ

487
00:55:54,583 --> 00:55:56,875
ฉันนึกว่าแกจะป้องกันตัว

488
00:55:58,083 --> 00:55:59,458
แต่แกก็เหมือนกันหมด

489
00:55:59,750 --> 00:56:01,708
ชอบเป็นเหยื่อใช่ไหม

490
00:56:02,291 --> 00:56:03,458
ว่าไง หนูน้อย

491
00:56:04,500 --> 00:56:06,250
แมวเอาลิ้นไปแล้วเหรอ

492
00:56:10,166 --> 00:56:12,500
แต่เราก็สนุกกันได้อยู่

493
00:56:27,625 --> 00:56:28,708
ห้า

494
00:56:29,166 --> 00:56:30,375
สี่

495
00:56:30,666 --> 00:56:31,750
หนีไปสิ หนูน้อย

496
00:56:32,041 --> 00:56:32,958
สาม

497
00:56:33,041 --> 00:56:34,000
สอง

498
00:56:34,083 --> 00:56:35,208
หนึ่ง วิ่งไปสิ !

499
00:56:35,500 --> 00:56:38,000
ไม่อยากเล่นเหรอ มาเล่นกันหน่อย

500
00:56:43,000 --> 00:56:44,541
อยู่นิ่งๆ สิ หนูน้อย

501
00:57:39,250 --> 00:57:40,500
ฉันจะตามหาแก

502
00:57:47,333 --> 00:57:48,875
แกหนีไม่พ้นฉันหรอก

503
00:58:03,833 --> 00:58:04,875
หนูน้อย

504
00:58:06,541 --> 00:58:07,791
หนูน้อย

505
00:58:19,958 --> 00:58:20,958
นี่ !

506
00:58:56,125 --> 00:58:57,458
หายไปไหนแล้วล่ะ

507
00:58:58,708 --> 00:59:00,375
พอเสร็จจากแกแล้ว
ก็ถึงคราวของยุโรปล่ะ

508
00:59:09,625 --> 00:59:10,583
เซลม่า !

509
00:59:15,583 --> 00:59:16,583
หนูน้อย

510
00:59:22,708 --> 00:59:25,166
ฉันจะฝังเธอให้ลึกที่สุด
จนโลกลืมไปเลยว่าเคยมีแก

511
00:59:40,500 --> 00:59:42,208
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

512
00:59:44,333 --> 00:59:45,708
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

513
00:59:47,083 --> 00:59:48,916
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

514
00:59:52,000 --> 00:59:54,041
ผู้คุ้มครองผู้ยิ่งใหญ่

515
01:01:48,666 --> 01:01:49,541
อเล็กซ์

516
01:01:58,250 --> 01:01:59,208
อเล็กซ์

517
01:02:01,916 --> 01:02:02,875
อเล็กซ์

518
01:02:12,833 --> 01:02:14,041
คุณเป็นอะไรไหม

519
01:02:16,000 --> 01:02:17,916
- ไป หนีไป
- ไม่เป็นไร

520
01:02:18,416 --> 01:02:21,416
ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร

521
01:02:21,708 --> 01:02:23,583
ไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไร

522
01:02:25,208 --> 01:02:28,333
หนีไปก่อนมันจะกลับมา

523
01:02:28,416 --> 01:02:31,125
ที่รัก ฟังนะ
พวกเขาตายไปแล้ว ทั้งคู่เลย

524
01:02:40,041 --> 01:02:41,500
- ตายเหรอ
- ใช่

525
01:02:42,416 --> 01:02:44,250
- อะไรนะ
- ใช่แล้ว

526
01:02:45,125 --> 01:02:46,125
มันจบแล้ว

527
01:02:47,791 --> 01:02:49,625
เราปลอดภัย คุณปลอดภัย

528
01:06:55,875 --> 01:06:56,833
อเล็กซ์

529
01:07:13,000 --> 01:07:14,958
ไหนคุณบอกว่าคุณอยากเข้าใจฉัน

530
01:07:18,416 --> 01:07:19,375
ใช่ไหม

531
01:07:27,416 --> 01:07:31,750
คุณนึกไม่ออกด้วยซ้ำ
ว่าเขาทำอะไรกับครอบครัวฉันบ้าง

532
01:07:36,000 --> 01:07:37,916
แค่เพราะเราเป็นมุสลิม

533
01:07:46,458 --> 01:07:47,666
รู้ไหม ตอนที่ฉัน...

534
01:07:48,708 --> 01:07:49,625
ยังเด็ก

535
01:07:52,083 --> 01:07:53,666
พวกเขาบอกให้ฉันกรีดร้อง

536
01:07:55,625 --> 01:07:57,333
เพราะจะมีคนมาช่วย

537
01:08:08,750 --> 01:08:10,583
คุณได้ยินฉันกรีดร้องไหม

538
01:08:20,000 --> 01:08:20,958
ได้ยินไหม

539
01:08:26,083 --> 01:08:27,250
คุณไปอยู่ไหนมา

540
01:08:37,666 --> 01:08:38,666
ไปไหนมา

541
01:10:01,583 --> 01:10:02,541
อะไรนะ

542
01:10:06,250 --> 01:10:07,333
ฮาไมลิยา

543
01:10:09,875 --> 01:10:10,875
เซลม่า ! เซลม่า !

544
01:14:18,791 --> 01:14:20,625
อย่ามาขวางฉัน อเล็กซ์

545
01:14:24,083 --> 01:14:25,000
ที่รัก

546
01:14:26,000 --> 01:14:29,208
วางปืนลง

547
01:14:31,625 --> 01:14:32,583
มันจบแล้ว

548
01:14:35,875 --> 01:14:36,875
คุณได้ยินผมไหม

549
01:14:38,041 --> 01:14:41,083
อย่ามาขวางฉัน

550
01:14:42,875 --> 01:14:44,000
ฟังผมนะ

551
01:14:45,833 --> 01:14:47,958
เราจะส่งเขาให้ตำรวจ

552
01:14:50,625 --> 01:14:51,958
ดูเขาดีๆ สิ

553
01:14:54,250 --> 01:14:56,250
เขาทำร้ายเราไม่ได้แล้ว

554
01:15:04,125 --> 01:15:05,166
เมาส์

555
01:15:07,208 --> 01:15:08,791
คุณคือผู้หญิงที่ผมรัก

556
01:15:11,333 --> 01:15:13,083
ผมอยากกลับบ้าน

557
01:15:15,250 --> 01:15:16,791
ผมอยากกลับบ้านกับคุณ

558
01:15:20,083 --> 01:15:21,583
แต่ถ้าคุณลั่นไก

559
01:15:24,208 --> 01:15:25,875
ถ้าคุณลั่นไกปืน

560
01:15:31,041 --> 01:15:32,083
ผมกลับไม่ได้

561
01:15:34,500 --> 01:15:35,541
ผมทำไม่ได้

562
01:15:38,041 --> 01:15:39,208
ผมไม่ใช่คนแบบนั้น

563
01:15:51,208 --> 01:15:52,291
ได้โปรด

564
01:16:00,000 --> 01:16:01,041
ได้โปรดเถอะ

565
01:17:49,708 --> 01:17:51,666
เราต้องทำเปลหามเขา

566
01:17:55,916 --> 01:17:56,958
เมาส์

567
01:17:59,291 --> 01:18:00,708
เราทำถูกแล้ว

568
01:18:02,708 --> 01:18:03,708
เชื่อผมสิ

569
01:18:07,375 --> 01:18:08,625
เดี๋ยวผมกลับมานะ

570
01:18:36,416 --> 01:18:38,166
หนูน้อย

571
01:18:50,875 --> 01:18:53,250
ฉันอาจจะเป็นคนฆ่าครอบครัวแกก็ได้

572
01:20:37,208 --> 01:20:38,750
ไม่เป็นไร

573
01:21:04,208 --> 01:21:05,333
อเล็กซ์

574
01:21:10,666 --> 01:21:11,625
ได้โปรด

575
01:21:15,083 --> 01:21:18,208
ฉันจำเป็นต้องทำ

576
01:21:28,708 --> 01:21:29,708
อเล็กซ์

577
01:21:35,500 --> 01:21:36,791
อเล็กซ์ ได้โปรด

578
01:21:39,166 --> 01:21:40,083
อย่าไป

579
01:21:43,125 --> 01:21:44,583
ได้โปรด ฉันขอร้อง

580
01:21:45,875 --> 01:21:48,125
ฉันขอร้อง อเล็กซ์

581
01:21:48,625 --> 01:21:49,708
เมาส์ !

582
01:24:49,083 --> 01:24:50,041
นี่

583
01:24:53,583 --> 01:24:54,625
นึกว่าคุณจะไม่มาแล้ว

584
01:24:55,291 --> 01:24:56,416
ขอโทษที่มาช้านะ

585
01:24:59,208 --> 01:25:01,208
เดี๋ยวเพื่อนๆ ฉัน
ก็คิดว่าคุณไม่ชอบพวกเขาหรอก

586
01:25:02,333 --> 01:25:03,583
คุณก็รู้ว่าไม่ใช่

587
01:25:04,333 --> 01:25:06,000
ฉันรู้ ฉันให้อภัย

588
01:25:06,541 --> 01:25:08,625
แต่ต้องช่วยฉันถือเบียร์นะ

589
01:25:09,708 --> 01:25:10,833
ได้สิ อยู่ไหนล่ะ

590
01:25:11,000 --> 01:25:12,500
อยู่ในรถจูเลียน

591
01:25:13,000 --> 01:25:14,208
มาด้วยกันไหม

592
01:25:14,458 --> 01:25:16,583
ไม่ คุณอยู่นี่ เดี๋ยวผมไปเอาเอง

593
01:25:16,666 --> 01:25:18,041
- แน่ใจนะ
- แน่ใจสิ

594
01:25:19,041 --> 01:25:20,083
ค่ะ

595
01:25:20,541 --> 01:25:21,958
ฉันดีใจที่คุณมานะ

596
01:25:28,000 --> 01:25:29,125
ต้องสนุกแน่

597
01:25:30,041 --> 01:25:31,208
เชื่อฉันสิ

598
01:25:32,708 --> 01:25:34,125
- เดี๋ยวเจอกันนะ
- ค่ะ

599
01:25:56,250 --> 01:25:57,250
ฮัลโหล ยูเลอร์

600
01:26:00,333 --> 01:26:01,375
มาถึงหรือยัง

601
01:26:04,083 --> 01:26:05,291
ใช่ ผมเพิ่งถึง

602
01:26:07,208 --> 01:26:08,291
บิลลี่อยู่ไหม

603
01:26:10,250 --> 01:26:11,083
อยู่ไหน

604
01:26:13,791 --> 01:26:15,500
ได้ เดี๋ยวเจอกัน

605
01:26:15,625 --> 01:26:16,583
เจอกัน

606
01:26:26,291 --> 01:26:27,333
เอลล่า

607
01:26:29,583 --> 01:26:30,541
เอลล่า !

608
01:26:34,416 --> 01:26:35,416
เอลล่า !

608
01:26:36,305 --> 01:26:42,484