This.Is.Not.What.I.Expected.2017.1080p.NF.WEB-DL.DD5.1.x2 - Polish subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Zareklamuj swój produkt lub firmę.

2
00:01:53,791 --> 00:01:57,916
Tę wołowinę najlepiej przyrządzać
na piecyku hibachi.

3
00:02:02,083 --> 00:02:05,291
Panie Lu, moi ludzie czekali na pana
dwie godziny.

4
00:02:05,291 --> 00:02:08,583
Ja czekałem kolejne pół, aż pan zje.

5
00:02:08,916 --> 00:02:12,791
W tym czasie mogłem zdobyć
dla firmy kolejny hotel.

6
00:02:14,000 --> 00:02:19,500
Uważasz, że jesteś więcej wart
niż stek z wołowiny kobe?

7
00:02:20,791 --> 00:02:23,916
Dziękuję. Zwalniam cię.

8
00:02:25,291 --> 00:02:26,583
- Przepraszam.
- Przestań.

9
00:02:28,500 --> 00:02:31,416
Nienawidzę słuchać przeprosin.

10
00:02:31,500 --> 00:02:35,083
One zmuszają mnie,
bym udawał fajnego gościa

11
00:02:35,208 --> 00:02:37,416
i pozwolił, żeby błędy
uszły ci na sucho.

12
00:02:37,708 --> 00:02:40,208
Nigdy nie znalazłeś hotelu,

13
00:02:40,291 --> 00:02:42,083
który byłby wart mojego czasu.

14
00:02:48,208 --> 00:02:49,583
TY PSIE!

15
00:02:49,791 --> 00:02:51,916
Oszuści! Jest w jego ramionach!

16
00:02:52,000 --> 00:02:53,791
Nie martw się. Zapłacą.

17
00:02:53,916 --> 00:02:57,708
Shengnan, jesteś dobrą przyjaciółką.
To czarny Q7?

18
00:02:57,791 --> 00:02:58,916
Tak, czarne audi.

19
00:02:59,083 --> 00:03:00,583
Drugie piętro?

20
00:03:00,708 --> 00:03:02,791
Tak, drugie.

21
00:03:02,916 --> 00:03:04,708
Ten samochód na to zasłużył.

22
00:03:04,916 --> 00:03:06,791
Weszłam na niego. Jeszcze porysuję.

23
00:03:06,916 --> 00:03:09,083
Dołączę do ciebie.

24
00:03:09,208 --> 00:03:10,083
Głębiej.

25
00:03:24,208 --> 00:03:26,583
To sprawa osobista. Spadaj!

26
00:03:28,500 --> 00:03:30,791
Nie wolno ci nagrywać. Usuń to.

27
00:03:30,916 --> 00:03:31,791
Usuń!

28
00:03:32,708 --> 00:03:33,583
Usuń!

29
00:03:34,791 --> 00:03:35,916
Spójrz w górę.

30
00:03:45,291 --> 00:03:46,791
To kolejny dowód.

31
00:03:49,708 --> 00:03:50,708
Kim jesteś?

32
00:03:53,791 --> 00:03:55,416
Wziąłeś złe kluczyki?

33
00:03:56,083 --> 00:03:57,000
Kim jesteś?

34
00:03:57,083 --> 00:03:59,791
Jestem tutaj. A ty gdzie jesteś?

35
00:03:59,791 --> 00:04:03,000
Jego samochód nie jest porysowany.
Jesteś na właściwym piętrze?

36
00:04:03,416 --> 00:04:06,791
Mówiłam, że to drugie piętro.
Drugie.

37
00:04:06,791 --> 00:04:08,083
Gdzie jesteś?

38
00:04:09,708 --> 00:04:11,416
- Policja czy szpital?
- Przepraszam.

39
00:04:11,500 --> 00:04:13,916
- Proszę nie dzwonić na...
- Nie przepraszaj mnie.

40
00:04:17,708 --> 00:04:18,916
Mogę to naprawić.

41
00:04:19,416 --> 00:04:20,708
Pokażę.

42
00:04:22,083 --> 00:04:23,000
Zobacz.

43
00:04:27,791 --> 00:04:28,791
Widzisz?

44
00:04:29,208 --> 00:04:30,500
KOCHAM PSY!

45
00:04:30,708 --> 00:04:31,583
Szpital.

46
00:04:31,708 --> 00:04:32,708
Nie!

47
00:04:32,916 --> 00:04:35,791
Nie dzwoń tam.
Dotrzymuję słowa.

48
00:04:35,916 --> 00:04:37,916
Przemaluję go. Będzie jak nowy.

49
00:04:38,000 --> 00:04:39,083
Przysięgam.

50
00:04:42,291 --> 00:04:45,083
Samochód można przemalować,
ale co z obelgą?

51
00:04:49,000 --> 00:04:50,291
Możesz mnie obrazić.

52
00:04:55,791 --> 00:04:58,708
Zadzwoń do warsztatu
samochodowego o 12.00.

53
00:04:58,791 --> 00:05:02,916
Jeśli nie zadzwonisz do 12.10,
zgłoszę to na policję.

54
00:05:17,000 --> 00:05:20,000
NIE TEGO SIĘ SPODZIEWAŁEM

55
00:05:37,708 --> 00:05:38,791
Gdzie są klucze?

56
00:05:41,083 --> 00:05:42,291
Dzięki, Szefie.

57
00:07:04,083 --> 00:07:06,791
Marokański tadżin z mięsem gołębia.

58
00:07:13,791 --> 00:07:15,708
Pyszne. Niezwykłe.

59
00:07:16,416 --> 00:07:19,000
Wiesz, że uwielbiam mięso.

60
00:07:20,208 --> 00:07:22,708
- Nie lubię niczego łagodnego.
- Dlatego wybrałam gołębia.

61
00:07:22,791 --> 00:07:25,583
Jest mały, ale bardzo mięsisty.

62
00:07:25,916 --> 00:07:27,083
Pobrudziłeś się.

63
00:07:27,416 --> 00:07:28,208
Wytrę.

64
00:07:30,708 --> 00:07:33,500
Nie mówię o gołębiu, tylko o...

65
00:07:34,916 --> 00:07:37,708
Przestań mnie prosić,
żebym próbował twoich potraw.

66
00:07:37,791 --> 00:07:39,291
Wiesz, że to niewłaściwe?

67
00:07:40,291 --> 00:07:43,083
Przepraszam, główny menedżerze.
To się już nie powtórzy.

68
00:07:43,916 --> 00:07:45,708
Zamknąć drzwi?

69
00:07:46,000 --> 00:07:46,916
Zaczekaj.

70
00:07:47,708 --> 00:07:51,000
Tak sobie myślę, że powinniśmy

71
00:07:51,083 --> 00:07:53,291
zastanowić się nad naszym związkiem.

72
00:08:01,583 --> 00:08:03,708
Chcesz powiedzieć wszystkim,
że jesteśmy razem?

73
00:08:03,791 --> 00:08:09,208
Przecież mówiłeś,
że to wpłynie na naszą karierę.

74
00:08:09,291 --> 00:08:10,791
Nikomu nie powiemy.

75
00:08:11,208 --> 00:08:12,583
Rozstajemy się.

76
00:08:15,291 --> 00:08:19,291
Shengnan,
uwielbiam twoje dania, ale...

77
00:08:21,791 --> 00:08:23,208
Nie jesteś moim daniem.

78
00:08:24,208 --> 00:08:28,708
Lubię mięso, a ty
nie masz go w sobie ani grama.

79
00:08:30,708 --> 00:08:34,708
Nie mam nic przeciwko warzywom.

80
00:08:34,916 --> 00:08:38,708
Bakłażany, dynie, także melony,

81
00:08:38,708 --> 00:08:42,083
mają dużo miąższu, a ty

82
00:08:43,083 --> 00:08:44,583
jesteś jak szczypiorek.

83
00:08:46,291 --> 00:08:48,916
Jak ten tutaj, bez nawozu.

84
00:08:51,291 --> 00:08:52,583
Shengnan...

85
00:08:53,416 --> 00:08:55,416
Mam nadzieję, że cię nie uraziłem.

86
00:08:56,791 --> 00:08:58,000
Nie poddawaj się.

87
00:08:58,583 --> 00:09:00,708
Wielu ludzi jest jak szczypiorek,

88
00:09:00,708 --> 00:09:02,583
- a jednak...
- Wyjdź.

89
00:09:10,083 --> 00:09:11,083
W tej chwili.

90
00:09:27,708 --> 00:09:30,500
- Jeszcze tu jesteś?
- Zameldowałem się w pokoju 1123.

91
00:09:30,708 --> 00:09:32,708
- Potrzebuję trochę czasu.
- Pospiesz się.

92
00:09:33,291 --> 00:09:35,416
Mogę w czymś panu pomóc?

93
00:09:36,291 --> 00:09:38,000
Proszę zanieść mój bagaż
do pokoju 1123.

94
00:09:38,083 --> 00:09:40,791
Zanieście bagaż
do pokoju numer 1123!

95
00:09:42,083 --> 00:09:44,083
Zaprowadzę pana na górę.

96
00:09:44,916 --> 00:09:45,791
Nie trzeba.

97
00:09:47,791 --> 00:09:50,500
Nie trzeba.
Nie potrzebuję przyzwoitki.

98
00:09:53,708 --> 00:09:56,583
- Dzień dobry. Jestem Berry.
- A ja Gladys.

99
00:09:56,708 --> 00:09:58,791
Cieszymy się,
że możemy panu służyć.

100
00:10:00,708 --> 00:10:03,708
O nie.
Nie idźcie za mną!

101
00:10:09,208 --> 00:10:11,208
Dawno nikt tutaj nie mieszkał.
Czuć pleśń.

102
00:10:11,291 --> 00:10:13,708
Ściągnij maskę. Nie słyszę cię.

103
00:10:13,791 --> 00:10:17,083
Pokój ma najwyższy standard.
Przyjemne oświetlenie i wilgotność.

104
00:10:18,500 --> 00:10:21,500
- Nie dają całkowitego zaciemnienia.
- A dźwiękoszczelność?

105
00:10:24,208 --> 00:10:25,291
Idealna.

106
00:10:29,791 --> 00:10:31,791
Musisz sprawdzić restaurację.

107
00:10:39,916 --> 00:10:43,291
GRUPA VN SZUKA W SZANGHAJU
TRADYCYJNYCH HOTELI NA SPRZEDAŻ.

108
00:10:43,416 --> 00:10:46,583
WYMAGAJĄCY PREZES LU JIN
POJAWIŁ SIĘ OSOBIŚCIE.

109
00:10:49,500 --> 00:10:50,500
No dalej.

110
00:10:51,291 --> 00:10:54,500
Delikatnie i po cichu.
Pospiesz się.

111
00:11:01,791 --> 00:11:04,791
Wołowina wellington.
Życzę smacznego.

112
00:11:07,791 --> 00:11:10,791
Mamy szefa kuchni
z restauracji z gwiazdką Michelin.

113
00:11:11,416 --> 00:11:14,291
Jest dość znana w tej części miasta.

114
00:11:28,583 --> 00:11:31,500
Farsz grzybowy
między ciastem a stekiem

115
00:11:31,583 --> 00:11:33,708
powinien być zrobiony
z białych pieczarek,

116
00:11:33,916 --> 00:11:35,791
a on użył brązowych.

117
00:11:36,791 --> 00:11:38,708
Michelin?

118
00:12:02,791 --> 00:12:03,916
Wszystko odrzucił.

119
00:12:05,708 --> 00:12:09,083
Wielkoludzie, ugotujesz coś,
czego nie ma w menu?

120
00:12:09,291 --> 00:12:11,916
Szefie, improwizacja
ma wyjść lepiej niż te dania?

121
00:12:12,083 --> 00:12:16,208
Przygotowaliśmy piętnaście potraw.
Jadło je tysiące klientów.

122
00:12:16,291 --> 00:12:21,208
Nawet szef kuchni skinąłby głową
i powiedział: „perfecto”.

123
00:12:21,291 --> 00:12:23,708
Dlaczego gość odrzucił te dania?

124
00:12:23,916 --> 00:12:26,291
Mówił dużo,
ale nic z tego nie zrozumiałem.

125
00:12:26,791 --> 00:12:29,000
Może jest przeziębiony
i nie ma smaku.

126
00:12:38,083 --> 00:12:40,208
Shengnan, pomóż mi.

127
00:12:40,291 --> 00:12:43,416
Ugotuj coś, co zadowoli
gościa z pokoju numer 1123,

128
00:12:43,708 --> 00:12:45,708
zanim o dwunastej się wymelduje.

129
00:12:47,500 --> 00:12:51,208
Szefie, w dwadzieścia minut
nie przygotuje nawet sałatki.

130
00:13:05,500 --> 00:13:07,291
Zostają tylko pracownicy kuchni.

131
00:13:09,708 --> 00:13:11,708
Pąk Róży jest mały,
ale ma świetną lokalizację.

132
00:13:11,708 --> 00:13:13,791
Budynek ma też ciekawą historię.

133
00:13:13,916 --> 00:13:15,583
Powinniśmy go ująć
w planie przejęcia.

134
00:13:15,791 --> 00:13:17,416
Wysłać to do zarządu?

135
00:13:17,708 --> 00:13:21,416
Wyślij kogoś na negocjacje.
Możemy obniżyć cenę.

136
00:13:21,500 --> 00:13:23,083
Hotel jest źle prowadzony.

137
00:13:23,416 --> 00:13:24,791
Nie mają sali konferencyjnej.

138
00:13:28,791 --> 00:13:29,791
Wymelduj nas.

139
00:13:35,083 --> 00:13:36,000
Dzień dobry.

140
00:13:36,416 --> 00:13:39,791
Jestem głównym menedżerem.
Przepraszam za nasze zaniedbania.

141
00:13:40,208 --> 00:13:42,291
Przygotowaliśmy nowe danie.

142
00:13:42,500 --> 00:13:44,291
Chcielibyśmy poznać pana zdanie.

143
00:13:49,291 --> 00:13:50,916
- To jest...
- Wiem.

144
00:13:54,083 --> 00:13:56,291
Spaghetti alla strega.

145
00:14:12,708 --> 00:14:15,583
Czemu jest taki czysty?
Mówiłam, że chcę zobaczyć resztki.

146
00:14:15,708 --> 00:14:17,916
Nie dotknąłem. Zjadł wszystko.

147
00:14:29,500 --> 00:14:34,708
Powinieneś zostać zwolniony za to,
jak jest prowadzony hotel.

148
00:14:34,791 --> 00:14:38,916
Nigdy bym się tu nie spodziewał
tak utalentowanej szefowej kuchni.

149
00:14:39,291 --> 00:14:41,791
Skąd pan wie, że to kobieta?

150
00:14:43,500 --> 00:14:45,500
To specjalne danie romskie

151
00:14:45,583 --> 00:14:48,000
przekazywane w rodzinie
tylko kobietom.

152
00:14:48,208 --> 00:14:50,583
Przyprawianie jest trudne,

153
00:14:50,791 --> 00:14:54,708
a ona ośmieliła się
zastąpić cytrynę trawą cytrynową.

154
00:14:54,916 --> 00:14:59,291
Dzięki temu danie pasuje
do obecnej pory roku.

155
00:14:59,791 --> 00:15:02,291
Ciepłe czerwone wino przedstawia zimę.

156
00:15:02,500 --> 00:15:06,291
Zimą cyganki lubią
podgrzewać żelazny garnek

157
00:15:06,791 --> 00:15:11,500
i gotują mocny w smaku,
aromatyczny sos stregowy.

158
00:15:11,791 --> 00:15:13,583
Nie ma ścisłego przepisu.

159
00:15:13,708 --> 00:15:17,291
Składniki i ich ilość się różnią,
zależnie od osoby.

160
00:15:19,291 --> 00:15:21,000
Niezwykłe.

161
00:15:22,083 --> 00:15:24,916
Bardzo dobrze zbalansowany smak.

162
00:15:29,083 --> 00:15:30,083
Dziękuję,

163
00:15:31,583 --> 00:15:32,791
panie Lu.

164
00:15:43,416 --> 00:15:45,000
Każdy ma wgrany inny kod.

165
00:15:45,500 --> 00:15:47,500
Jedzenie jest kluczem
do jego odszyfrowania.

166
00:15:47,791 --> 00:15:51,208
Smakosza nie interesuje sam smak,

167
00:15:51,291 --> 00:15:55,291
ale też to, czy szef kuchni
zaspokoi jego pragnienie.

168
00:16:06,416 --> 00:16:07,708
Proszę o uwagę.

169
00:16:08,791 --> 00:16:11,583
Potwierdzam,
że gość z pokoju numer 1123

170
00:16:11,708 --> 00:16:15,083
jest prezesem Grupy VN.

171
00:16:15,291 --> 00:16:17,000
CZEKAM NA WIĘCEJ NIESPODZIANEK

172
00:16:17,083 --> 00:16:21,583
Dlatego każdy z was
musi dać z siebie wszystko.

173
00:16:21,791 --> 00:16:24,291
A zwłaszcza ty, Gu Shengnan.

174
00:16:31,208 --> 00:16:36,416
Poinformuj ich, że od teraz
jem tylko to, co ona ugotuje.

175
00:16:36,791 --> 00:16:39,291
Od teraz? Nie wyjeżdżamy stąd?

176
00:16:41,500 --> 00:16:43,291
Odłóż wszystko na później.

177
00:16:44,916 --> 00:16:47,291
To był ciężki dzień.

178
00:16:51,416 --> 00:16:54,208
Uśmiech.

179
00:18:15,916 --> 00:18:18,500
Na bezsenne noce najlepszy jest
makaron błyskawiczny.

180
00:18:18,708 --> 00:18:22,791
Kiedy woda się zagotuje,
aromat się ulatnia.

181
00:18:23,083 --> 00:18:28,291
Makaron gotuje się trzy minuty.
Najlepszy jest al dente.

182
00:18:30,083 --> 00:18:32,291
Doskonałość ginie w mgnieniu oka,

183
00:18:32,791 --> 00:18:36,708
ale liczby pomagają uchwycić perfekcję.

184
00:18:39,083 --> 00:18:41,000
Ekstaza nie przychodzi
w momencie kulminacji,

185
00:18:41,083 --> 00:18:43,291
tylko podczas oczekiwania.

186
00:18:43,500 --> 00:18:46,083
Grunt to mieć nad tym kontrolę.

187
00:18:48,708 --> 00:18:51,000
Czas jest wrogiem makaronu.

188
00:18:51,416 --> 00:18:56,291
Makaron zmienia się
z sekundy na sekundę.

189
00:19:57,291 --> 00:19:58,583
Kto tam?

190
00:20:03,083 --> 00:20:03,791
Ty?

191
00:20:05,791 --> 00:20:08,916
Powinienem był zadzwonić na policję.
Co robisz na moim balkonie?

192
00:20:11,500 --> 00:20:13,500
Możesz się tak nie drzeć?!

193
00:20:13,916 --> 00:20:16,916
Dlaczego krzyczysz?!
Wiesz, która jest godzina?!

194
00:20:19,791 --> 00:20:21,791
Wdrapię się z powrotem, dobra?

195
00:20:23,000 --> 00:20:23,791
Co?

196
00:20:29,708 --> 00:20:33,291
- Co robisz?
- Ja... Lepiej zejdę na dół.

197
00:20:33,291 --> 00:20:34,583
Zejdę na dół.

198
00:20:35,291 --> 00:20:36,083
Na dół.

199
00:20:36,416 --> 00:20:37,083
Hej!

200
00:20:51,583 --> 00:20:52,500
Puść mnie!

201
00:20:53,791 --> 00:20:56,500
Czemu ze mną zerwał?

202
00:20:58,208 --> 00:21:01,000
Jestem mega... brzydka?

203
00:21:01,583 --> 00:21:05,083
Nie puszczę, jeśli nie odpowiesz.

204
00:21:10,208 --> 00:21:11,500
Brzydka...

205
00:21:15,708 --> 00:21:17,083
Brzydota nie jest tragedią.

206
00:21:17,291 --> 00:21:19,208
Sęk w tym, że nie jesteś
dość brzydka.

207
00:21:19,791 --> 00:21:23,708
Być odpychającym lub cudownym...
Jedno i drugie jest wspaniałe.

208
00:21:24,291 --> 00:21:26,791
Ale ktoś taki jak ty,
tak zwyczajnie brzydki,

209
00:21:26,791 --> 00:21:28,000
jest nijaki.

210
00:21:29,791 --> 00:21:30,791
Nie płacz.

211
00:21:35,791 --> 00:21:38,791
Rozumiem. Idę sobie.

212
00:22:45,291 --> 00:22:46,791
Jestem brzydka?

213
00:22:54,791 --> 00:22:57,583
Włączysz klimatyzację?

214
00:22:59,708 --> 00:23:03,791
- Kiedy mogę stąd wyjść?
- Nie znoszę takich przestępców.

215
00:23:04,000 --> 00:23:07,583
Jesteś taki przystojny,
a głupio się bawisz w hotelu.

216
00:23:08,291 --> 00:23:09,500
Siadaj!

217
00:23:23,916 --> 00:23:24,791
Hej!

218
00:23:25,208 --> 00:23:27,791
Co robisz?!
Najpierw ugotuj makaron!

219
00:23:28,291 --> 00:23:29,583
Siadaj!

220
00:23:30,291 --> 00:23:31,708
Patrz na zegar.

221
00:23:43,291 --> 00:23:44,208
Przykryj.

222
00:23:50,291 --> 00:23:51,291
Jeszcze nie.

223
00:23:53,791 --> 00:23:54,916
Już.

224
00:23:55,291 --> 00:23:56,500
Wylej wodę.

225
00:24:00,583 --> 00:24:01,583
Dodaj wszystko.

226
00:24:03,708 --> 00:24:04,916
Szybko, mieszaj.

227
00:24:06,083 --> 00:24:07,083
Dobrze.

228
00:24:08,083 --> 00:24:09,291
No mieszaj!

229
00:24:10,791 --> 00:24:11,916
Dolej wodę.

230
00:24:12,791 --> 00:24:14,000
Trzy czwarte.

231
00:24:15,083 --> 00:24:16,000
Wystarczy.

232
00:24:17,208 --> 00:24:18,208
Zaczekaj.

233
00:24:26,291 --> 00:24:27,583
Jedz.

234
00:24:36,791 --> 00:24:39,791
Pyszne. Masz do tego talent.

235
00:24:43,791 --> 00:24:45,291
Co robisz?!

236
00:24:46,000 --> 00:24:47,708
Siadaj.

237
00:24:59,791 --> 00:25:01,791
Mówi Richard Meng.

238
00:25:02,083 --> 00:25:04,791
Nie zgodziłem się
na zakup GB Airways.

239
00:25:05,208 --> 00:25:06,916
Jestem odpowiedzialny za ten projekt.

240
00:25:07,208 --> 00:25:10,500
Wątpię, żeby młodość,
talent i brak kobiety

241
00:25:10,583 --> 00:25:12,291
w czymś mi przeszkodziły.

242
00:25:15,083 --> 00:25:17,791
Zauważyłaś, że ta rozmowa
była udawana?

243
00:25:18,000 --> 00:25:20,291
I to nieźle. Bardzo kreatywnie.

244
00:25:20,291 --> 00:25:22,791
Dasz mi swój numer?
Na pewno zadzwonię.

245
00:25:22,791 --> 00:25:24,291
Nie muszę. Już go masz.

246
00:25:24,791 --> 00:25:27,708
Byłam jedną z dziewczyn,
które zniszczyły autko twojego szefa.

247
00:25:28,291 --> 00:25:30,500
Niedawno dzwoniłam.

248
00:25:34,916 --> 00:25:37,000
- Co jest?
- Nie...

249
00:25:39,791 --> 00:25:42,500
Szczerze mówiąc,
jest dość przystojny.

250
00:25:42,791 --> 00:25:44,916
Przeprośmy go.

251
00:25:48,791 --> 00:25:52,500
Moja przyjaciółka
sprawiła panu kłopot.

252
00:25:52,583 --> 00:25:56,791
- Chciałaby przeprosić.
- Nie znoszę słuchać przeprosin.

253
00:26:02,708 --> 00:26:03,416
Stój!

254
00:26:04,416 --> 00:26:05,583
Nie zbliżaj się.

255
00:26:06,583 --> 00:26:10,083
- Masz mizofobię?
- Tak, i co z tego?

256
00:26:11,500 --> 00:26:13,583
Kiedy wyszedłeś,

257
00:26:14,000 --> 00:26:16,500
wdepnąłeś w psią kupę.

258
00:26:21,000 --> 00:26:23,791
Ile jeszcze niespodzianek
masz dla mnie?

259
00:26:28,583 --> 00:26:29,708
Otwórz drzwi.

260
00:26:30,583 --> 00:26:31,291
Czekaj.

261
00:26:33,500 --> 00:26:34,416
Jedź.

262
00:26:40,583 --> 00:26:43,583
Ściągniesz naszą parasolkę?

263
00:26:43,791 --> 00:26:46,916
Dasz radę!

264
00:26:47,083 --> 00:26:52,416
Weź ją!

265
00:26:55,208 --> 00:26:57,291
Czy ten staw służy
do trzymania bakterii?

266
00:26:57,291 --> 00:26:58,500
Jest brudny.

267
00:26:58,791 --> 00:27:00,791
- Zanotowałem.
- Co teraz?

268
00:27:00,916 --> 00:27:03,791
O 20.00 spotkanie z personelem hotelu
w Bangkoku w sprawie nagród.

269
00:27:05,083 --> 00:27:07,291
Są kiepscy, a mamy im
wręczać nagrody?

270
00:27:09,791 --> 00:27:11,500
Kurde!

271
00:27:13,708 --> 00:27:15,416
Uciekaj! Gościu w garniturze!

272
00:27:19,291 --> 00:27:20,291
Uciekaj!

273
00:27:28,500 --> 00:27:30,708
Przepraszamy pana.

274
00:27:32,583 --> 00:27:34,916
Przepraszamy pana.

275
00:27:36,083 --> 00:27:37,791
Przepraszamy pana.

276
00:27:40,791 --> 00:27:42,791
Pewnie cholernie boli.
Nic ci nie jest?

277
00:27:47,416 --> 00:27:48,500
Przepraszam.

278
00:27:50,791 --> 00:27:51,916
Pracujesz tu?

279
00:27:52,583 --> 00:27:53,791
Jako kto?

280
00:27:54,291 --> 00:27:55,791
Złożysz skargę?

281
00:27:57,291 --> 00:27:58,208
Nieważne.

282
00:27:58,791 --> 00:27:59,791
Daj rękę.

283
00:28:02,208 --> 00:28:03,208
Meng,

284
00:28:03,500 --> 00:28:04,791
daj jej swój zegarek.

285
00:28:06,583 --> 00:28:07,791
Zegarek ma alarm.

286
00:28:08,000 --> 00:28:11,083
Jeśli zbliżysz się na 50 metrów,
wyda dźwięk ostrzegawczy.

287
00:28:11,208 --> 00:28:15,083
- Mamy nadzieję, że będziesz go nosić.
- Przez 24 godziny.

288
00:28:15,791 --> 00:28:17,708
Zrobisz to samo?

289
00:28:19,791 --> 00:28:21,916
Oboje będziemy bezpieczni.

290
00:28:25,500 --> 00:28:26,916
Szefie, jest 20.00.

291
00:28:28,791 --> 00:28:31,916
Powitajcie wspaniałego prezesa,
pana Lu!

292
00:28:35,083 --> 00:28:37,291
Obróć się bardziej w tę stronę.
Jeszcze trochę.

293
00:28:37,791 --> 00:28:38,791
Dobra.

294
00:28:42,791 --> 00:28:46,583
Pan Lu poprowadzi nas
we właściwym kierunku.

295
00:28:48,083 --> 00:28:49,500
Dzień dobry.

296
00:29:02,708 --> 00:29:04,083
Szybko!

297
00:29:04,916 --> 00:29:06,791
Zamówienie z pokoju numer 1123!

298
00:29:08,791 --> 00:29:10,583
Jajko?
Tylko jedno słowo?

299
00:29:13,791 --> 00:29:15,083
Tyle dań?

300
00:29:25,208 --> 00:29:27,000
Przygotowane przez tę samą
szefową kuchni?

301
00:29:27,083 --> 00:29:28,500
Tak.

302
00:29:28,791 --> 00:29:30,083
Ciekawe.

303
00:29:58,791 --> 00:30:02,000
Mam nadzieję, że ci smakuje,
bo utrę ci nos!

304
00:30:55,791 --> 00:30:57,208
Wystarczy.

305
00:31:01,916 --> 00:31:03,916
Co to?

306
00:31:04,791 --> 00:31:06,791
Użyła atramentu z kałamarnicy.

307
00:31:07,083 --> 00:31:10,708
Kałamarnice wydzielają go, gdy uciekają.

308
00:31:11,708 --> 00:31:14,291
- Zatem...
- Poddaje się.

309
00:31:25,791 --> 00:31:27,791
Gość z pokoju numer 1123
jest wściekły?

310
00:31:28,208 --> 00:31:29,500
Cały dzień jadł.

311
00:31:41,791 --> 00:31:43,083
Podnosiłem ciężary.

312
00:31:45,708 --> 00:31:46,708
Dotknij.

313
00:31:47,791 --> 00:31:50,583
Dziękuję, ale nie.
Lubię rzeczy nijakie.

314
00:31:52,791 --> 00:31:53,583
Shengnan.

315
00:31:55,583 --> 00:31:56,500
Pomóż mi.

316
00:31:57,500 --> 00:31:58,791
W czym?

317
00:31:59,791 --> 00:32:01,000
Trener powiedział mi,

318
00:32:01,083 --> 00:32:03,583
że nie powinienem jeść
tłustego jedzenia.

319
00:32:04,083 --> 00:32:07,083
Rozstaliśmy się.
Nie będę więcej dla ciebie gotować.

320
00:32:07,208 --> 00:32:08,791
Nie musisz.

321
00:32:09,208 --> 00:32:13,791
Odkryłem, że niektóre rzeczy
są zdrowe, ale mają nijaki smak.

322
00:32:14,083 --> 00:32:15,291
Na przykład...

323
00:32:15,416 --> 00:32:19,291
odtłuszczone mleko,
dietetyczna cola, wegański kurczak

324
00:32:19,791 --> 00:32:20,916
i oczywiście - ty.

325
00:32:21,791 --> 00:32:24,791
Jesteś zdrowa,
a ja cię ignorowałem.

326
00:32:28,708 --> 00:32:30,708
Chodźmy dzisiaj do ciebie.

327
00:32:33,583 --> 00:32:34,708
Niech będzie.

328
00:32:35,083 --> 00:32:36,083
Idę po auto.

329
00:32:38,083 --> 00:32:39,208
Zaczekaj.

330
00:32:40,208 --> 00:32:42,583
Lubisz mięcho, prawda?!
Masz swoje mięso!

331
00:32:42,708 --> 00:32:44,500
Bułeczki i paróweczki!
Idealne połączenie!

332
00:32:44,583 --> 00:32:46,791
Wszystko dla ciebie!
Nie odzywaj się do mnie więcej!

333
00:32:47,500 --> 00:32:48,583
Shengnan.

334
00:32:54,791 --> 00:32:58,208
Wychodzimy. Gość z pokoju 1123
więcej dzisiaj nie zamawia.

335
00:32:58,291 --> 00:32:59,000
Co?

336
00:33:09,416 --> 00:33:11,083
NIE JESTEŚ KAŁAMARNICĄ.
NIE UCIEKAJ.

337
00:33:11,083 --> 00:33:14,291
ZOSTAŃ I BĄDŹ MOJĄ RYWALKĄ.

338
00:33:20,583 --> 00:33:24,208
Koleś zna się na jedzeniu.
Zwykłe dania nie zrobią na nim wrażenia.

339
00:33:26,791 --> 00:33:29,791
Pospiesz się. Musimy wracać
i stworzyć nowe dania.

340
00:33:34,791 --> 00:33:37,083
Znowu tutaj? Mówiłam,
żebyś poszedł w inne miejsce.

341
00:33:37,583 --> 00:33:38,791
Szybciutko.

342
00:33:39,500 --> 00:33:40,916
Cześć, jedzonko.

343
00:33:41,083 --> 00:33:44,291
„Pyszne jedzonko z ciasteczkami”,
mój program na mogujie.com,

344
00:33:44,291 --> 00:33:46,000
ma ponad 200 tysięcy subskryberów.

345
00:33:46,416 --> 00:33:47,791
Oby tak dalej.

346
00:33:47,791 --> 00:33:49,791
Pożegnaj się, Szefie.

347
00:33:52,500 --> 00:33:53,416
Cześć.

348
00:33:54,208 --> 00:33:57,791
Twój pies jest wrogiem kobiet?
A może lubi chłopców?

349
00:33:57,916 --> 00:34:00,291
Może nie lubi twojej gadki.

350
00:34:00,416 --> 00:34:03,208
Wiesz, że mówię tak
tylko w programie.

351
00:34:03,291 --> 00:34:05,416
Popularność w internecie
szybko przemija.

352
00:34:05,916 --> 00:34:09,083
Póki jestem popularna,
muszę zdobyć fanów

353
00:34:09,791 --> 00:34:11,416
i zarobić na sławie
prawdziwe pieniądze.

354
00:34:11,708 --> 00:34:15,708
- Kiedy będę mogła być wolna?
- Spójrz na moją wolność.

355
00:34:15,916 --> 00:34:17,083
To tylko złudzenie.

356
00:34:17,208 --> 00:34:20,500
- Rodzice pchają cię do małżeństwa?
- Poddali się dawno temu.

357
00:34:20,583 --> 00:34:22,791
Moja kuzynka ma 33 lata.

358
00:34:23,083 --> 00:34:25,583
Nikt jej nie ponagla,
by znalazła męża,

359
00:34:25,708 --> 00:34:27,791
bo ma dwa apartamenty.

360
00:34:28,208 --> 00:34:30,416
Jeden w Pekinie,
drugi w rodzinnym mieście.

361
00:34:31,208 --> 00:34:33,500
Prawdziwa wolność
zależy od pieniędzy.

362
00:34:33,708 --> 00:34:37,291
Haruję jak wół, żeby zdobyć uznanie
gościa z pokoju 1123.

363
00:34:37,500 --> 00:34:39,583
1123?

364
00:34:39,916 --> 00:34:40,916
Kto to?

365
00:34:43,708 --> 00:34:45,208
Może dać mi awans.

366
00:34:45,291 --> 00:34:48,083
Kiedy kupi hotel,
zostanę główną szefową kuchni.

367
00:34:48,208 --> 00:34:50,791
Ambitny plan na karierę, paniusiu.

368
00:34:51,083 --> 00:34:53,291
Jak dla mnie,
ktoś lubi twoje dania,

369
00:34:53,416 --> 00:34:55,000
a ty zabujałaś się w nim.

370
00:34:56,708 --> 00:34:59,291
Nie tylko lubi moje potrawy.
On je rozumie.

371
00:34:59,916 --> 00:35:03,083
Mam wrażenie,
że jesteśmy podobni.

372
00:35:07,791 --> 00:35:10,500
Panie Gao...
Pan Lu nie chce nagrać filmików.

373
00:35:10,583 --> 00:35:12,208
Uważa nasze kwestie za tandetne.

374
00:35:13,083 --> 00:35:15,583
Nie mówiłeś mu, że nasz program

375
00:35:15,791 --> 00:35:19,583
jest marny, wulgarny i bezwstydny?

376
00:35:19,708 --> 00:35:22,208
Powiedział,
że skoro jesteśmy bezwstydni,

377
00:35:22,291 --> 00:35:24,583
to czemu poświęcamy
tyle czasu na makijaż.

378
00:35:24,791 --> 00:35:25,583
Jest tam.

379
00:35:26,500 --> 00:35:27,708
Tamten wielki mężczyzna?

380
00:35:28,000 --> 00:35:30,208
Jego imię znaczy
„wysoki, bogaty i przystojny”.

381
00:35:30,291 --> 00:35:32,791
Prowadzi najpopularniejsze
programy w internecie.

382
00:35:33,916 --> 00:35:36,000
Zobaczmy, jaką mamy publiczność.

383
00:35:37,916 --> 00:35:39,791
Naprawdę cierpi pan na depresję?

384
00:35:40,708 --> 00:35:42,583
Ma pan napięte relacje
ze swoim ojcem?

385
00:35:42,708 --> 00:35:44,708
Ile miał pan dziewczyn?

386
00:35:45,000 --> 00:35:47,291
A może... chłopaków?

387
00:35:49,500 --> 00:35:53,083
Twój program pokazuje,
jak myślą zwykli ludzie.

388
00:35:53,500 --> 00:35:56,708
Chcą, żeby bogaci
pochodzili z nieprawego łoża,

389
00:35:56,791 --> 00:36:01,291
byli rozwięźli, samotni, niekochani
i mieli traumatyczne dzieciństwo.

390
00:36:01,708 --> 00:36:05,083
Jeśli opowiem, jak dobre mam życie,
twoi widzowie nie uwierzą.

391
00:36:05,500 --> 00:36:09,708
To tragedia zbliża ludzi do siebie.

392
00:36:10,083 --> 00:36:12,708
Mamy złe informacje?
Dzieciństwo nie było traumatyczne?

393
00:36:12,791 --> 00:36:14,583
„Wysoki, bogaty i przystojny”.

394
00:36:14,791 --> 00:36:17,416
Takie imię to chyba efekt
traumy z dzieciństwa.

395
00:36:20,083 --> 00:36:21,583
Widzowie nazywają pana...

396
00:36:21,791 --> 00:36:24,291
Pan Kolcobrzuch.
Jest pan jadowity.

397
00:36:24,416 --> 00:36:26,208
A to mały prezencik.
Daj zbliżenie.

398
00:36:26,208 --> 00:36:27,708
No szybciej, zbliżenie.

399
00:36:29,416 --> 00:36:31,291
Kolcobrzuchy są trujące,

400
00:36:31,583 --> 00:36:34,916
ale tylko ignoranci
wgryzają się w nie.

401
00:36:35,000 --> 00:36:36,708
Jest celebrytą?

402
00:36:37,208 --> 00:36:40,916
Jest pan zamożny.
Czemu nie kupi pan naszej firmy?

403
00:36:41,000 --> 00:36:43,083
Kosztuje tylko miliard dolarów.

404
00:36:43,291 --> 00:36:47,500
Lubię kupować hotele
takie jak Pąk Róży,

405
00:36:47,791 --> 00:36:51,583
podtrzymujące jednolity,
luksusowy charakter Grupy VN.

406
00:36:51,708 --> 00:36:52,791
Kupować?

407
00:36:53,500 --> 00:36:56,083
Potwierdzam, że gościem
z pokoju numer 1123

408
00:36:56,083 --> 00:36:58,791
jest prezes grupy VN.

409
00:36:59,083 --> 00:37:00,583
Rozumiem.

410
00:37:10,083 --> 00:37:11,500
A co z nocą,

411
00:37:11,500 --> 00:37:15,708
kiedy wepchał pan kobietę do walizki
i zaciągnął ją przed swój pokój?

412
00:37:16,791 --> 00:37:18,791
- Co się stało?
- To nieporozumienie.

413
00:37:19,083 --> 00:37:21,291
Nieporozumienie?
Wątpię w to.

414
00:37:22,708 --> 00:37:25,500
Jeden z widzów twierdzi,
że aresztowano pana w nocy.

415
00:37:26,916 --> 00:37:30,000
Chodziło o trzymanie się na dystans
od takich wsiurów jak my?

416
00:37:30,083 --> 00:37:31,708
To było nieporozumienie.

417
00:37:31,916 --> 00:37:33,500
Dobrze się pan bawił?

418
00:37:34,791 --> 00:37:35,916
Ej, co robisz?!

419
00:37:42,291 --> 00:37:44,708
Usunięto wszystkie zdjęcia
i filmiki z internetu.

420
00:37:44,791 --> 00:37:49,208
Obiecali, że nic nie powiedzą,
ale chcą coś w zamian.

421
00:37:50,416 --> 00:37:53,500
Jestem Lu Jin. Życzę wszystkim
szczęśliwych Walentynek.

422
00:37:53,708 --> 00:37:55,708
A jeśli nie macie swojej walentynki,
nie poddawajcie się

423
00:37:55,791 --> 00:37:58,291
i patrzcie z nadzieją w przyszłość.
Życzę wam wszystkiego dobrego.

424
00:37:58,416 --> 00:37:59,500
Dobrze, następne.

425
00:37:59,791 --> 00:38:00,791
Jestem Lu Jin.

426
00:38:01,083 --> 00:38:02,916
Życzę wszystkim
szczęśliwego Dnia Pamięci.

427
00:38:03,000 --> 00:38:04,791
Pamiętajcie o tych,
co od nas odeszli.

428
00:38:04,791 --> 00:38:07,000
Nie wkurzajcie się, że odeszli.

429
00:38:07,791 --> 00:38:10,416
Panie Lu, Kolcobrzuch wyżej.

430
00:38:11,500 --> 00:38:13,000
Witajcie, jestem Lu Jin.

431
00:38:13,791 --> 00:38:15,791
Życzę wam szczęśliwego Nowego Roku.

432
00:38:26,083 --> 00:38:28,791
Gość z 1123 mówi, że możecie
dowolnie interpretować temat.

433
00:38:29,208 --> 00:38:31,791
Włóżcie w to trochę siebie.

434
00:38:32,000 --> 00:38:33,583
Trochę siebie?

435
00:38:35,708 --> 00:38:37,708
CZAS - MIEJSCE - MOMENT

436
00:38:39,500 --> 00:38:42,083
Oto pierwsze danie. „Czas”.

437
00:38:49,791 --> 00:38:54,000
Lato jest jak pasja
eksplodująca niczym fajerwerki.

438
00:38:54,083 --> 00:38:58,291
Grill w towarzystwie
argentyńskiego sosu chili...

439
00:38:58,583 --> 00:39:00,583
...nadaje wiejski aromat.

440
00:39:01,791 --> 00:39:04,291
Szefowa kuchni jest dzisiaj
w dobrym nastroju.

441
00:39:09,791 --> 00:39:10,916
Rozmaryn.

442
00:39:12,916 --> 00:39:14,791
Woń rozmarynu...

443
00:39:14,916 --> 00:39:17,500
Tajemnicza latarnia morska...

444
00:39:17,708 --> 00:39:20,291
Trafny opis Szanghaju.

445
00:39:20,500 --> 00:39:23,500
Szef i jego patron,
dzięki jednemu daniu,

446
00:39:23,583 --> 00:39:25,083
mogą nawiązać więź.

447
00:39:25,500 --> 00:39:29,000
Nie wie, kim jestem,
ale może zapamięta tę chwilę.

448
00:39:31,791 --> 00:39:34,791
Trzecie danie.
Żeberka jagnięce po francusku.

449
00:39:36,583 --> 00:39:39,583
To danie to „Moment”.

450
00:39:39,708 --> 00:39:42,083
Jesteśmy w samym centrum
Koncesji Francuskiej.

451
00:39:42,208 --> 00:39:45,583
To część historii naszego hotelu.

452
00:39:47,916 --> 00:39:51,083
O smaku żeberek jagnięcych
decyduje sos.

453
00:39:51,291 --> 00:39:56,291
Użyła matchy, japońskiej herbaty,
aby uzyskać świeży aromat.

454
00:39:57,583 --> 00:39:58,583
Herbaty?

455
00:39:59,000 --> 00:40:03,791
Oddała ducha rytuału picia herbaty:
„Raz w życiu”.

456
00:40:06,791 --> 00:40:08,583
Moment.

457
00:40:30,791 --> 00:40:34,708
Dania zgodne z pańskimi tematami
zostały wykonane.

458
00:40:34,916 --> 00:40:38,083
Szefowa kuchni chciałaby
zaprezentować swój własny temat.

459
00:40:56,208 --> 00:40:57,500
Amerykańskie migdały,

460
00:40:57,583 --> 00:40:59,291
kanadyjskie jagody,

461
00:40:59,416 --> 00:41:00,791
brytyjski agrest.

462
00:41:02,916 --> 00:41:04,583
Szczegółowy research.

463
00:41:06,083 --> 00:41:08,500
Urodziłem się w Stanach,
dorastałem w Kanadzie,

464
00:41:08,583 --> 00:41:10,916
a studiowałem i pracowałem
w Wielkiej Brytanii.

465
00:41:11,416 --> 00:41:13,791
Powiedz jej,
że to się nazywa „Istnienie”.

466
00:41:15,916 --> 00:41:18,791
Nasza szefowa kuchni jest pomysłowa.

467
00:41:20,416 --> 00:41:22,208
Jest też trufla.

468
00:41:22,791 --> 00:41:24,583
Dlaczego trufla?

469
00:41:25,708 --> 00:41:28,083
To biała trufla z Alby we Włoszech.

470
00:41:28,208 --> 00:41:31,083
50 euro za gram.
Nasz najdroższy składnik.

471
00:41:31,500 --> 00:41:34,208
Odzwierciedla pana
arystokratyczne pochodzenie.

472
00:41:39,291 --> 00:41:41,208
Chciałbym poznać szefową kuchni.

473
00:41:42,583 --> 00:41:43,791
Jak zareagował?

474
00:41:43,791 --> 00:41:46,791
Zrozumiał wszystko,
oprócz znaczenia białej trufli.

475
00:41:47,000 --> 00:41:48,916
Chce poznać cię osobiście.

476
00:41:50,916 --> 00:41:52,000
Jasne.

477
00:42:13,291 --> 00:42:17,500
Nie chce się z panem widzieć.
Już pan odgadł znaczenie.

478
00:42:17,791 --> 00:42:21,083
A co do trufli...
Rosną pod ziemią.

479
00:42:21,291 --> 00:42:24,291
Wszystko w ich pobliżu umiera,

480
00:42:24,708 --> 00:42:26,291
znacząc lokalizację trufli.

481
00:42:26,500 --> 00:42:29,416
Trufle zabijają wszystko
wokół siebie,

482
00:42:29,500 --> 00:42:31,916
aby stać się
najdroższym składnikiem.

483
00:42:48,791 --> 00:42:52,500
Szefowa kuchni powiedziała,
że wymiana dań

484
00:42:52,583 --> 00:42:54,791
jest jak osobiste spotkanie.

485
00:43:28,500 --> 00:43:31,083
- Tak?
- Szefie, nie przyjadę.

486
00:43:32,083 --> 00:43:33,083
Gdzie jesteś?

487
00:43:33,708 --> 00:43:36,708
U mechanika. Jest wielka kolejka.

488
00:43:36,791 --> 00:43:39,500
Ten hotel nieźle wygląda.
Wejdziemy do środka?

489
00:43:39,708 --> 00:43:42,416
- Zwolnij.
- Kto to?

490
00:43:44,791 --> 00:43:46,916
Jeśli to wszystko,
stanę lepiej w kolejce.

491
00:43:47,083 --> 00:43:49,291
Porozmawiamy później.

492
00:44:10,416 --> 00:44:11,208
Hej!

493
00:44:14,000 --> 00:44:15,583
Znowu ty?

494
00:44:17,416 --> 00:44:18,208
Bateria padła.

495
00:44:18,291 --> 00:44:21,083
Dlaczego mnie śledzisz?
Jesteś wszędzie, gdzie pójdę.

496
00:44:21,708 --> 00:44:23,208
Jesteś jak mucha.

497
00:44:25,791 --> 00:44:27,583
Więc ty jesteś kupą.

498
00:44:32,791 --> 00:44:33,916
Nie ruszaj się.

499
00:44:36,500 --> 00:44:39,083
Zabierz ręce. No rozsuń je.

500
00:44:53,916 --> 00:44:55,791
Jakim cudem ty...

501
00:45:01,583 --> 00:45:04,916
Jesteś niechlujną wyjadaczką.

502
00:45:05,916 --> 00:45:07,416
Nawet muchy są czystsze.

503
00:45:09,791 --> 00:45:11,791
Czemu blokujecie drzwi?

504
00:45:25,000 --> 00:45:27,500
Nic nie wyczuł. Nic nie czuję,
więc on tym bardziej.

505
00:45:27,791 --> 00:45:29,791
Chyba że ma nos psa.

506
00:45:29,791 --> 00:45:31,791
Mam złe przeczucia.

507
00:45:40,083 --> 00:45:42,000
Pożar!

508
00:45:51,291 --> 00:45:52,291
40 sekund.

509
00:45:52,708 --> 00:45:54,500
Ustawcie się.

510
00:45:54,583 --> 00:45:56,291
Minęła minuta, a nie ma wszystkich.

511
00:45:56,791 --> 00:45:58,708
Niska świadomość bezpieczeństwa.

512
00:46:00,791 --> 00:46:04,791
Proszę pani, jest pożar.
Może się pani pospieszyć?

513
00:46:10,708 --> 00:46:12,791
Skąd wiesz, że to twój personel?

514
00:46:16,708 --> 00:46:18,291
Maska. Ściągnij ją.

515
00:46:19,083 --> 00:46:19,916
Szybko.

516
00:46:20,500 --> 00:46:21,791
No już.

517
00:46:24,791 --> 00:46:25,708
Co z nią?

518
00:46:32,791 --> 00:46:35,083
Jedna warstwa
nie uchroni cię przed dymem.

519
00:46:35,291 --> 00:46:36,583
Odłóż ręcznik.

520
00:46:39,791 --> 00:46:41,291
Ręce na dół!

521
00:46:41,791 --> 00:46:42,708
Ręce na dół!

522
00:46:42,791 --> 00:46:44,583
No ściągnij to!

523
00:46:47,416 --> 00:46:48,500
Więcej niż jedna warstwa.

524
00:46:49,208 --> 00:46:50,208
Dwie warstwy.

525
00:46:53,708 --> 00:46:54,791
Trzy.

526
00:46:56,708 --> 00:46:57,791
Dalej!

527
00:47:02,083 --> 00:47:03,208
- Dobra.
- Stój!

528
00:47:39,791 --> 00:47:41,708
Mam upiec ciasto?

529
00:47:43,083 --> 00:47:45,083
Wie, że to ja.

530
00:48:26,708 --> 00:48:29,791
Tylko ty nabierasz się
dwa razy na tę samą sztuczkę.

531
00:48:34,791 --> 00:48:37,000
Zniszczyłaś samochód,
żeby się zbliżyć do mnie?

532
00:48:39,291 --> 00:48:42,083
Nasze spotkania były przypadkowe?

533
00:48:46,791 --> 00:48:48,791
Kiedy dowiedziałaś się, kim jestem?

534
00:48:50,208 --> 00:48:52,000
Kiedy udzielałeś wywiadu.

535
00:48:52,791 --> 00:48:55,791
- A ty kiedy zorientowałeś się...
- Pozwoliłem ci pytać?

536
00:48:58,083 --> 00:48:59,791
Dlaczego nic nie powiedziałaś?

537
00:49:03,708 --> 00:49:06,291
Nie ma dla mnie znaczenia,
kim jesteś.

538
00:49:07,583 --> 00:49:09,291
Więc dlaczego wykorzystałaś truflę?

539
00:49:10,791 --> 00:49:12,583
Bo jesteś jak trufla,

540
00:49:12,708 --> 00:49:14,791
co zabija całą roślinność
wokół siebie,

541
00:49:14,916 --> 00:49:16,583
aby sama mogła rosnąć.

542
00:49:18,708 --> 00:49:20,000
Mało uprzejme.

543
00:49:21,791 --> 00:49:24,000
A dlaczego ugotowałaś danie
„Raz w życiu”?

544
00:49:24,791 --> 00:49:26,791
To sprzeczność.

545
00:49:30,000 --> 00:49:31,291
Nie jestem tutaj jedyna.

546
00:49:32,291 --> 00:49:34,791
Dlaczego mnie szukałeś,
jakbym cię irytowała?

547
00:49:40,291 --> 00:49:41,791
Upiecz moje ciasto.

548
00:50:06,583 --> 00:50:07,416
Słucham?

549
00:50:07,708 --> 00:50:10,500
Powinieneś być w Szwajcarii.
Co robisz w Szanghaju?

550
00:50:10,791 --> 00:50:11,916
Prawie skończyłem.

551
00:50:12,416 --> 00:50:14,416
Finalizujemy koszty.

552
00:50:14,791 --> 00:50:17,916
To tylko hotel.
Nie trać więcej czasu.

553
00:50:18,000 --> 00:50:18,791
Wiem.

554
00:50:19,500 --> 00:50:20,708
Pospiesz się.

555
00:50:21,500 --> 00:50:22,791
Dobrze, tato.

556
00:50:42,916 --> 00:50:46,791
HOTEL PĄK RÓŻY
ANALIZA STRATEGICZNA

557
00:51:00,791 --> 00:51:02,416
Wezwijcie głównego menedżera.

558
00:51:03,083 --> 00:51:04,083
I obsługę hotelu.

559
00:51:04,208 --> 00:51:07,000
Szefowa kuchni
ma dzisiaj wolne, panie Lu.

560
00:51:07,083 --> 00:51:08,291
Czy chciałby pan...

561
00:51:12,083 --> 00:51:13,791
Gość z pokoju 1123 mnie szuka?

562
00:51:15,791 --> 00:51:17,083
Nic nie zamówił?

563
00:51:19,583 --> 00:51:20,916
W porządku, cześć.

564
00:51:25,791 --> 00:51:26,583
Kto tam?

565
00:51:29,791 --> 00:51:32,208
Jak zrobić homara na trzy sposoby?

566
00:51:32,500 --> 00:51:35,083
Usmaż głowę, z mięsa zrób sashimi,
a z ogona ugotuj congee.

567
00:51:35,291 --> 00:51:36,291
306!

568
00:51:36,791 --> 00:51:38,708
306! 306!

569
00:51:46,708 --> 00:51:49,708
Ten pan powiedział,
że da mi homara,

570
00:51:49,916 --> 00:51:52,500
jeśli znajdę osobę,
która zna odpowiedź.

571
00:52:36,291 --> 00:52:39,000
Obsługa hotelu powiedziała,
że wzięłaś urlop na żądanie.

572
00:52:39,291 --> 00:52:41,791
Mój pies zachorował.
O co chodzi?

573
00:52:42,791 --> 00:52:43,791
Odwiedziny.

574
00:52:46,416 --> 00:52:47,583
To na kolację.

575
00:53:27,791 --> 00:53:30,208
- Gdzie stół?
- Przed tobą.

576
00:53:30,416 --> 00:53:33,208
Idealny do jedzenia
w trakcie oglądania telewizji.

577
00:53:44,500 --> 00:53:47,291
Pospiesz się. Nie gwarantuję
bezpieczeństwa twojego psa.

578
00:53:47,416 --> 00:53:48,416
Nie!

579
00:53:51,500 --> 00:53:52,791
Gotowe?

580
00:54:01,791 --> 00:54:03,500
Szefie, czas na obiad.

581
00:54:07,291 --> 00:54:09,708
Przepraszam.
Mój pies wabi się Szef.

582
00:54:17,500 --> 00:54:20,708
Coś nie tak ze stołem?

583
00:54:20,916 --> 00:54:24,083
Stół obiadowy to podstawa
przy spożywaniu posiłku.

584
00:54:24,291 --> 00:54:26,416
Taki stół jest dość pretensjonalny.

585
00:54:27,791 --> 00:54:30,291
Mam jedną zasadę podczas jedzenia.

586
00:54:35,791 --> 00:54:38,208
Dlaczego jesz sam?

587
00:54:41,916 --> 00:54:44,083
Jedzenie to coś bardzo osobistego.

588
00:54:44,791 --> 00:54:48,291
Jak mam z kimś jeść?
Bierzesz prysznic z innymi osobami?

589
00:54:49,791 --> 00:54:52,291
Jak można porównywać te dwie rzeczy?
No nie wierzę.

590
00:54:52,500 --> 00:54:55,583
A rodzina, przyjaciele?
Jecie razem?

591
00:54:56,791 --> 00:54:59,916
Wspólne jedzenie lubią osobniki
z dołu łańcucha pokarmowego.

592
00:55:01,000 --> 00:55:02,291
Na przykład mrówki,

593
00:55:02,791 --> 00:55:04,916
muchy, kondory, psy.

594
00:55:05,708 --> 00:55:09,291
Jastrzębie jadają w samotności.

595
00:55:11,791 --> 00:55:13,708
Zwierzęta to co innego.

596
00:55:13,916 --> 00:55:14,916
Wcale nie.

597
00:55:15,791 --> 00:55:17,791
Nie narzekają tyle.

598
00:55:23,708 --> 00:55:24,708
Te zasłony

599
00:55:25,083 --> 00:55:26,583
nie są światłoszczelne.

600
00:55:26,916 --> 00:55:28,708
Nie potrzebuję zasłon.
Nie są takie ważne.

601
00:55:28,916 --> 00:55:30,791
Uwielbiam patrzeć na słońce.

602
00:55:31,208 --> 00:55:34,416
Szkoda, że jestem zajęta,
kiedy zachodzi.

603
00:55:34,791 --> 00:55:36,916
Marne szanse, bym go zobaczyła.

604
00:55:40,791 --> 00:55:42,416
Chcesz dokładkę?

605
00:55:42,916 --> 00:55:45,916
Jeśli nie, poczęstuję Szefa.

606
00:57:31,000 --> 00:57:33,208
W rankingu najbardziej
erotycznych posiłków

607
00:57:33,291 --> 00:57:38,000
na pierwszym miejscu jest huoguo,
bo przypomina intymność kochanków.

608
00:57:38,916 --> 00:57:44,708
Ciągła wymiana śliny i rumieńce
powodują szybsze bicie serca.

609
00:57:44,916 --> 00:57:47,208
Suchość w ustach.
Rausz bez alkoholu.

610
00:57:47,708 --> 00:57:50,208
Jeśli coś jest dobre,
raz wystarczy.

611
00:57:50,500 --> 00:57:51,791
Mój szef jest żarłokiem.

612
00:57:51,791 --> 00:57:53,708
Twoja najlepsza przyjaciółka -
szefem kuchni.

613
00:57:54,000 --> 00:57:57,708
Skoro są szczęśliwi,
to możemy się spotykać.

614
00:58:06,791 --> 00:58:07,708
Kto tam?

615
00:58:09,291 --> 00:58:11,791
- Znowu przyszedłeś?
- Kolacja.

616
00:58:17,791 --> 00:58:19,291
Powiedziałeś, że kolacja.

617
00:58:20,708 --> 00:58:21,708
I drzemka.

618
00:58:43,708 --> 00:58:45,416
Narusza nasze terytorium.

619
00:58:45,500 --> 00:58:46,791
Powinniśmy go wykopać?

620
00:58:47,791 --> 00:58:49,708
Do dzieła.

621
00:59:08,583 --> 00:59:10,500
Nie wysypiam się,
bo codziennie przychodzisz.

622
00:59:10,583 --> 00:59:12,583
To wpływa na moją pracę.

623
00:59:19,208 --> 00:59:20,416
Zgaś światło.

624
00:59:24,208 --> 00:59:27,291
W dzień je moje jedzenie,
a w nocy u mnie śpi.

625
00:59:27,416 --> 00:59:29,208
I zabiera mi czas wolny w weekendy.

626
00:59:29,500 --> 00:59:30,500
Jestem wyczerpana.

627
00:59:31,083 --> 00:59:34,708
Jeśli go wykorzystasz,
będziecie kwita.

628
00:59:34,791 --> 00:59:35,791
Jak?

629
00:59:36,500 --> 00:59:37,500
Pokażę ci.

630
00:59:40,791 --> 00:59:43,291
Zostaw! Wiem, co robić.

631
01:00:27,583 --> 01:00:28,708
Siad.

632
01:00:40,000 --> 01:00:42,791
NIE UCIEKAJ.
ZOSTAŃ I BĄDŹ MOJĄ RYWALKĄ.

633
01:01:29,000 --> 01:01:31,708
Mówiłem, że nie jem z ludźmi.

634
01:01:31,791 --> 01:01:35,291
Czasem nie uważam się za człowieka.
Zależy, jak się czuję. Twój wybór.

635
01:01:58,791 --> 01:02:00,708
Zawsze chciałam cię o coś zapytać.

636
01:02:01,916 --> 01:02:04,083
Ile masz pieniędzy?

637
01:02:07,583 --> 01:02:09,791
35 miliardów

638
01:02:11,583 --> 01:02:12,791
dolarów amerykańskich.

639
01:02:14,791 --> 01:02:16,500
Tak napisali w zeszłym roku
w Forbesie.

640
01:02:17,791 --> 01:02:21,416
Nie musisz więc pracować.
Możesz robić, co chcesz.

641
01:02:21,916 --> 01:02:22,791
Co?

642
01:02:23,583 --> 01:02:25,291
Co byś robiła,
gdybyś była bogata?

643
01:02:25,791 --> 01:02:26,708
Wydawała.

644
01:02:28,708 --> 01:02:31,708
35 miliardów dolarów?

645
01:02:31,916 --> 01:02:35,000
Wiesz w ogóle, ile to jest?
Wydanie wszystkiego jest niemożliwe.

646
01:02:36,291 --> 01:02:37,291
A gdybyś

647
01:02:38,583 --> 01:02:40,791
kazał mi wydać te pieniądze?

648
01:02:44,291 --> 01:02:46,708
Jeśli umiesz zarobić 35 miliardów,

649
01:02:47,916 --> 01:02:49,916
to masz też tysiące pracowników,

650
01:02:50,291 --> 01:02:51,791
a twoim problemem

651
01:02:52,791 --> 01:02:55,791
staje się zarobienie
kolejnych 35 miliardów.

652
01:02:59,791 --> 01:03:01,791
Masz. Jedz dużo.

653
01:03:08,583 --> 01:03:09,500
Kolcobrzuch?

654
01:03:09,916 --> 01:03:12,000
Przecież nazywają cię
Panem Kolcobrzuchem, co nie?

655
01:03:15,708 --> 01:03:18,291
Szefuniu,
to ma dużo cholesterolu.

656
01:03:18,500 --> 01:03:21,416
Stary pies nie może tego jeść.
Pochrup swoją karmę.

657
01:03:21,583 --> 01:03:23,500
Szef jest bardzo stary.

658
01:03:24,083 --> 01:03:26,708
Weterynarz powiedział,
że nie zostało mu wiele czasu.

659
01:03:27,708 --> 01:03:29,791
Boję się tej chwili,

660
01:03:30,791 --> 01:03:32,791
ale chcę być z nim do końca.

661
01:03:35,500 --> 01:03:38,791
Ma szczęście, że cię poznał.

662
01:03:39,791 --> 01:03:41,500
W przeciwieństwie do mojego psa.

663
01:03:43,416 --> 01:03:44,583
Też miałeś psa?

664
01:03:46,791 --> 01:03:48,083
Kiedy byłem mały.

665
01:03:50,500 --> 01:03:53,791
Nie wiem dlaczego,
ale pewnego dnia zniknął.

666
01:03:54,791 --> 01:03:56,416
Nie mogłem nigdzie go znaleźć.

667
01:03:57,791 --> 01:04:00,208
Wkrótce potem się przeprowadziliśmy.

668
01:04:03,500 --> 01:04:06,000
Bardzo się denerwowałeś?

669
01:04:12,416 --> 01:04:14,083
Nie odczuwałem zbyt wiele.

670
01:04:14,916 --> 01:04:18,708
Nikt na tym świecie
nie będzie z tobą do samego końca.

671
01:04:19,791 --> 01:04:21,291
I tak tego nie potrzebuję.

672
01:04:27,291 --> 01:04:29,916
Zauważyłam, że kiedy z tobą jem,

673
01:04:30,500 --> 01:04:31,791
dużo mówisz.

674
01:04:49,500 --> 01:04:52,083
Głupi ludzie!

675
01:04:52,291 --> 01:04:54,083
Obżartuchy!

676
01:04:55,208 --> 01:04:57,708
Coś nie tak z twoim kolcobrzuchem.

677
01:04:57,708 --> 01:05:01,791
Chyba żartujesz.
Dał mi go bogaty przyjaciel.

678
01:05:02,291 --> 01:05:04,500
Kupił go kolega-biznesmen.

679
01:05:06,083 --> 01:05:07,708
Nic nam nie będzie.

680
01:05:10,083 --> 01:05:11,416
Nic nam nie będzie.

681
01:05:24,500 --> 01:05:28,291
Głupi ludzie!

682
01:05:39,291 --> 01:05:40,708
Dach przecieka.

683
01:05:42,083 --> 01:05:43,500
Masz parasolkę?

684
01:05:45,291 --> 01:05:48,416
Pada. Kurde.

685
01:05:54,708 --> 01:05:56,583
Wyjdźmy na dwór
schować się przed deszczem.

686
01:05:59,791 --> 01:06:03,000
Nie miałam pojęcia,
że deszcz sprawia tyle radości.

687
01:06:03,708 --> 01:06:06,583
Nigdy tego nie czułam.

688
01:06:06,791 --> 01:06:08,083
Ale czad.

689
01:06:11,208 --> 01:06:13,583
Czy deszcz trochę nie osłabł?

690
01:06:13,708 --> 01:06:14,500
Mocniej!

691
01:06:14,583 --> 01:06:15,791
Mocniej padaj!

692
01:06:21,791 --> 01:06:22,583
Słabiej!

693
01:06:30,083 --> 01:06:31,583
Mocniej!

694
01:06:31,708 --> 01:06:33,583
- Mocniej!
- Słabiej!

695
01:06:33,791 --> 01:06:34,791
Mocniej!

696
01:06:35,583 --> 01:06:37,083
- Mocniej!
- Słabiej!

697
01:06:37,291 --> 01:06:39,291
Mocniej!

698
01:06:41,791 --> 01:06:42,583
Mocniej!

699
01:06:44,291 --> 01:06:46,083
- Słabiej!
- Mocniej!

700
01:06:47,500 --> 01:06:48,500
Słabiej!

701
01:06:48,916 --> 01:06:50,583
Mocniej!

702
01:06:52,791 --> 01:06:53,500
Mocniej!

703
01:07:11,083 --> 01:07:12,791
Dlaczego nie mają parasolek?

704
01:07:50,708 --> 01:07:51,916
Zamknij parasolkę.

705
01:07:53,291 --> 01:07:56,291
Mocno pada. Będziesz mokry.

706
01:08:01,791 --> 01:08:04,708
Masz zimne ręce,
a nie chcesz parasolki?

707
01:08:07,708 --> 01:08:09,416
Nic nie szkodzi.

708
01:08:09,583 --> 01:08:13,291
Dam ci colę z imbirem.
Obiecuję, że nic ci nie będzie.

709
01:08:13,791 --> 01:08:15,083
Nie dam ci zachorować.

710
01:08:23,708 --> 01:08:27,416
Przysuń się.
Jeszcze zachorujesz.

711
01:08:29,583 --> 01:08:32,791
Też się przysuń.
Będzie źle, jeśli zachorujesz.

712
01:08:43,208 --> 01:08:45,791
Popatrz, nikt...

713
01:08:47,583 --> 01:08:49,791
Nikt nie ma parasolki. Tylko my.

714
01:08:50,291 --> 01:08:52,083
Pewnie nam zazdroszczą.

715
01:08:53,791 --> 01:08:54,791
Masz rację.

716
01:08:55,291 --> 01:08:59,291
- Bądźmy cicho. Cicho.
- Mówmy cicho.

717
01:09:04,791 --> 01:09:06,500
Masz mokre włosy.

718
01:09:06,791 --> 01:09:08,791
Wysuszę je.

719
01:09:13,791 --> 01:09:15,083
Przemokniesz.

720
01:09:16,000 --> 01:09:18,791
To suszarka jonowa.
Nie zniszczy ci włosów.

721
01:09:23,791 --> 01:09:25,500
I jeszcze wąsy.

722
01:09:43,083 --> 01:09:44,291
Dziękuję.

723
01:10:17,500 --> 01:10:19,583
Przecież już jadłeś.

724
01:10:25,791 --> 01:10:27,500
Czekaj.

725
01:10:31,083 --> 01:10:32,291
Witam wszystkich.

726
01:10:32,416 --> 01:10:36,500
Hotel Pąk Róży, ze swoim ogromnym
doświadczeniem i swoją wizją,

727
01:10:36,708 --> 01:10:39,916
dzięki tej współpracy
stanie się częścią Grupy VN.

728
01:10:44,708 --> 01:10:47,583
Naszym celem jest
wprowadzanie innowacji,

729
01:10:47,583 --> 01:10:50,708
które zapewnią sukces Grupie VN.

730
01:10:51,000 --> 01:10:54,291
Wierzę, że możemy dokonać
wielu dobrych zmian,

731
01:10:54,416 --> 01:10:58,583
włącznie z zatrudnieniem pracowników
z międzynarodowym doświadczeniem

732
01:10:58,916 --> 01:11:02,583
i szefa kuchni
z trzema gwiazdkami Michelina.

733
01:11:03,291 --> 01:11:05,708
Dziękuję za dzisiejszą obecność

734
01:11:05,916 --> 01:11:09,000
i życzenie nam
wspaniałej przyszłości.

735
01:11:22,500 --> 01:11:23,500
Cześć, Zhaodi.

736
01:11:23,916 --> 01:11:27,083
Kontaktowałaś się ostatnio z Mengiem?

737
01:11:27,583 --> 01:11:31,416
Ani jego, ani jego szefa
nie ma w hotelu od dwóch dni.

738
01:11:36,291 --> 01:11:37,083
Kto tam?

739
01:11:39,000 --> 01:11:40,791
- Przyszłaś.
- Otwórz bramę.

740
01:11:46,208 --> 01:11:49,500
- Nie mieszkacie w hotelu?
- Szef ma je na całym świecie.

741
01:11:50,083 --> 01:11:52,416
- Tu nocowaliśmy w celach służbowych.
- Gdzie on jest?

742
01:11:52,791 --> 01:11:53,916
W pracy.

743
01:11:55,916 --> 01:11:56,791
Pracuje tu.

744
01:11:59,291 --> 01:12:00,416
Czuję jedzenie.

745
01:12:01,583 --> 01:12:03,916
- Nie możesz wejść do środka!
- Biegnij!

746
01:12:24,083 --> 01:12:26,291
Czemu nie powiedziałeś,
że jesz gdzie indziej?

747
01:12:37,916 --> 01:12:41,583
Nie wiedziałam, że masz gościa.
Proszę zaczekać w salonie.

748
01:12:43,083 --> 01:12:44,791
- Przepraszam.
- Ona jest...

749
01:12:45,583 --> 01:12:47,791
Ja? A ty jesteś...

750
01:12:51,291 --> 01:12:53,583
Moja szefowa kuchni.

751
01:12:54,916 --> 01:12:56,208
Moja szefowa kuchni.

752
01:13:00,500 --> 01:13:02,791
Znalazłeś nową szefową kuchni?

753
01:13:03,791 --> 01:13:04,708
Nie nową.

754
01:13:05,291 --> 01:13:07,291
Jest moją osobistą szefową kuchni.

755
01:13:08,000 --> 01:13:09,583
Wróciła z urlopu.

756
01:13:10,791 --> 01:13:12,291
Robię to od siedmiu lat.

757
01:13:12,500 --> 01:13:15,583
Czemu nie powiedziałeś,
że też jest kobietą?

758
01:13:17,708 --> 01:13:18,708
Nie pytałaś.

759
01:13:20,083 --> 01:13:23,208
Czemu nie powiedziałeś,
że już masz szefową kuchni?

760
01:13:23,500 --> 01:13:24,916
Nie pytałaś.

761
01:13:29,500 --> 01:13:31,916
No dobrze, skoro jesteś gościem,

762
01:13:32,000 --> 01:13:35,416
zaczekaj w salonie.
Przygotuję coś do przekąszenia.

763
01:13:35,500 --> 01:13:37,916
Dziękuję, nie jestem zainteresowana.

764
01:13:38,083 --> 01:13:41,416
Skoro panu Lu zmienił się gust,
nie będę się tu kręcić.

765
01:13:54,083 --> 01:13:56,791
Dlaczego przygotowała
spaghetti alla strega?

766
01:13:57,583 --> 01:14:00,083
To tylko potrawa.

767
01:14:00,916 --> 01:14:02,791
Tylko potrawa?

768
01:14:04,291 --> 01:14:07,500
To nie jest tylko potrawa.

769
01:14:14,500 --> 01:14:16,583
Nawet jeśli to tylko danie,

770
01:14:17,791 --> 01:14:19,583
to moje danie.

771
01:14:23,416 --> 01:14:26,708
Gotowałaś je dla pana Lu,
więc teraz jest jego.

772
01:14:26,791 --> 01:14:28,708
Jeśli je lubi,
staje się ono także moim.

773
01:14:28,791 --> 01:14:31,208
W końcu jestem
jego osobistą szefową kuchni.

774
01:14:41,291 --> 01:14:43,583
- Spali ze sobą?
- Nie o to chodzi.

775
01:14:43,708 --> 01:14:46,500
Od siedmiu lat je jedzenie
gotowane przez tę babkę!

776
01:14:47,416 --> 01:14:51,500
Co w tym złego?
Tata gotuje dla mnie od 24 lat.

777
01:14:53,583 --> 01:14:55,791
Jedzenie to coś bardzo intymnego.

778
01:14:56,791 --> 01:14:57,916
Nie zrozumiesz.

779
01:15:07,500 --> 01:15:11,500
Panno Gu, jesteś bardzo młoda.
Od ilu lat jesteś szefową kuchni?

780
01:15:12,791 --> 01:15:13,916
Od pięciu.

781
01:15:14,791 --> 01:15:18,791
Pięciu? Jesteś więc początkująca.

782
01:15:19,291 --> 01:15:21,500
Twoja młodość
nie przyda się panu Lu.

783
01:15:21,583 --> 01:15:24,083
Tylko doświadczone dłonie
zaspokoją jego gust.

784
01:15:24,500 --> 01:15:25,916
Gusta się zmieniają.

785
01:15:26,083 --> 01:15:27,916
Od siedmiu lat
karmi go ta sama osoba.

786
01:15:28,083 --> 01:15:30,083
Nie sądzisz, że to nudne?

787
01:15:30,791 --> 01:15:32,583
Możliwe.

788
01:15:32,791 --> 01:15:35,791
Dlatego rozumiem,
że chciał spróbować czegoś nowego.

789
01:15:35,916 --> 01:15:38,291
Nie mów, jakby należał do ciebie.

790
01:15:38,791 --> 01:15:40,708
Sęk w tym, że ja należę do niego.

791
01:15:40,791 --> 01:15:44,083
Kiedy byłam w twoim wieku,
wiedziałam już,

792
01:15:44,208 --> 01:15:46,083
że gotowanie tylko dla niego
to przywilej.

793
01:15:46,291 --> 01:15:48,500
W gotowaniu nie chodzi
o imponowanie innym,

794
01:15:48,791 --> 01:15:50,500
tylko o wymianę.

795
01:15:50,583 --> 01:15:55,083
Brzmi nieźle, ale świat jest pełen
szefów kuchni takich jak ty.

796
01:15:55,083 --> 01:15:58,791
Pan Lu próbował najwspanialszych dań
od najlepszych kucharzy na świecie.

797
01:15:58,916 --> 01:16:02,083
Zawsze wracał do mnie
i jadł to, co mu ugotowałam.

798
01:16:02,291 --> 01:16:04,791
Masz rację.
Gusta się zmieniają,

799
01:16:04,916 --> 01:16:06,291
ale nie nawyki.

800
01:16:06,500 --> 01:16:09,791
Moje dania są dla niego jak dom.

801
01:16:12,791 --> 01:16:17,083
Dosyć o jedzeniu.
Porozmawiajmy o biznesie.

802
01:16:17,916 --> 01:16:20,291
Pan Lu ma wypełniony harmonogram.

803
01:16:20,291 --> 01:16:24,583
Powinien być w Szwajcarii
i kupować trzy grupy hotelowe,

804
01:16:24,708 --> 01:16:29,083
które posiadają 150 hoteli
w 34 krajach na pięciu kontynentach.

805
01:16:29,291 --> 01:16:33,083
A to znaczy, że każdy dzień
spędzony w Szanghaju

806
01:16:33,083 --> 01:16:37,083
wiąże się ze stratą
co najmniej miliona dolarów.

807
01:16:37,916 --> 01:16:39,791
To jego wybór.

808
01:16:39,791 --> 01:16:41,708
Też dam ci wybór.

809
01:16:41,791 --> 01:16:44,791
Gotujemy dla niego razem.

810
01:16:45,708 --> 01:16:48,708
Zaakceptujesz wspólne
gotowanie dla niego?

811
01:16:48,791 --> 01:16:53,208
Nie, ale muszę iść na kompromis.

812
01:16:57,708 --> 01:16:59,583
To harmonogram pana Lu.

813
01:16:59,708 --> 01:17:01,791
Poza dniami, gdy go nie ma,

814
01:17:02,083 --> 01:17:04,208
gotuję od poniedziałku do piątku.

815
01:17:04,291 --> 01:17:06,500
Weekendy są twoje.

816
01:17:06,583 --> 01:17:07,791
Nie ma takiej opcji.

817
01:17:08,791 --> 01:17:10,791
Prześpij się z tym.

818
01:17:11,208 --> 01:17:12,791
To dla ciebie najlepsza opcja.

819
01:17:18,208 --> 01:17:20,708
Jeszcze jedno.
Przeczytaj notatkę.

820
01:17:20,791 --> 01:17:22,708
W weekendy będę robić śniadania,

821
01:17:22,791 --> 01:17:26,416
bo lubi moje jajka sadzone.

822
01:18:30,500 --> 01:18:31,916
- Ile jeszcze?
- Dwie minuty.

823
01:18:32,000 --> 01:18:33,291
Szybko, jesteśmy w tyle.

824
01:18:36,291 --> 01:18:37,791
Zatrzymajcie się.

825
01:18:38,708 --> 01:18:40,000
Lunch został odwołany.

826
01:18:41,083 --> 01:18:42,916
Zwolnili nas.

827
01:18:44,208 --> 01:18:45,083
Co?

828
01:18:45,416 --> 01:18:46,916
Właśnie ogłosili.

829
01:18:50,583 --> 01:18:52,000
Musimy porozmawiać.

830
01:19:07,500 --> 01:19:11,583
Wiem, że wściekasz się
o moją osobistą szefową kuchni.

831
01:19:11,916 --> 01:19:15,208
To mnie nie obchodzi.

832
01:19:16,916 --> 01:19:22,083
Chcę wiedzieć,
czy zwalniasz nas wszystkich.

833
01:19:24,791 --> 01:19:25,791
Dlaczego?

834
01:19:26,083 --> 01:19:30,500
W przyszłości będzie to hotel
o światowym standardzie.

835
01:19:32,791 --> 01:19:34,708
A jaki jest ten światowy standard?

836
01:19:34,916 --> 01:19:39,083
Uważasz, że nie jesteśmy
wystarczająco światowi?

837
01:19:39,083 --> 01:19:41,083
Może nie jesteśmy eleganccy?

838
01:19:42,791 --> 01:19:45,916
- Zbyt niski standard.
- Czemu nie powiedziałeś wcześniej?

839
01:19:46,708 --> 01:19:48,583
Czy to by coś zmieniło?

840
01:19:49,083 --> 01:19:52,708
Nie zabiłbym świni,
gdybym jej powiedział?

841
01:19:55,916 --> 01:19:57,791
Jesteśmy świniami?

842
01:19:58,791 --> 01:20:00,208
To metafora.

843
01:20:00,791 --> 01:20:02,291
Na świecie są trzy typy ludzi.

844
01:20:02,291 --> 01:20:05,583
Rzeźnicy, klienci i świnie.

845
01:20:05,791 --> 01:20:10,291
Wziąłeś pod uwagę nasze uczucia?
Świnie też mają uczucia.

846
01:20:10,416 --> 01:20:14,083
Którymkolwiek typem jesteś,
masz uczucia.

847
01:20:14,791 --> 01:20:16,208
Świnie też mają uczucia!

848
01:20:16,708 --> 01:20:18,916
Pierwszy raz zwolniłem kogoś,
mając 19 lat.

849
01:20:19,000 --> 01:20:21,708
Ta osoba pracowała dla nas 20 lat
i miała dwójkę dzieci.

850
01:20:21,791 --> 01:20:23,416
To nie miało znaczenia!

851
01:20:23,708 --> 01:20:26,083
Te sprawy nie mogą kontrolować ludzi.

852
01:20:26,291 --> 01:20:29,708
Taka praca.
Ty masz swoją, a ja swoją.

853
01:20:29,791 --> 01:20:31,916
Dzisiaj moim zadaniem
jest zwolnić ludzi.

854
01:20:32,916 --> 01:20:36,416
Więc jestem tylko
częścią twojej pracy?

855
01:20:38,500 --> 01:20:42,791
Możesz choć raz nie myśleć o sobie

856
01:20:42,916 --> 01:20:45,583
i spojrzeć na to pod innym kątem?

857
01:20:46,583 --> 01:20:48,708
Spróbuj pomyśleć tak jak ja.

858
01:20:50,000 --> 01:20:52,500
Jestem zwykłą osobą.

859
01:20:53,000 --> 01:20:55,708
Nie wiem, jak ci dorównać.

860
01:20:55,916 --> 01:20:58,916
I nie umiem zaakceptować tego,
że miałeś dwie osobiste szefowe kuchni.

861
01:20:59,083 --> 01:21:01,916
Jak mogłeś jeść dania od nas obu?

862
01:21:02,000 --> 01:21:04,791
- No powiedz!
- Jest wykwalifikowaną szefową.

863
01:21:04,916 --> 01:21:07,791
- Dupa, a nie wykwalifikowana...
- Nie mogę jej zwolnić,

864
01:21:07,791 --> 01:21:10,500
- bo poznałem nową szefową kuchni.
- Nie jestem nową szefową!

865
01:21:11,208 --> 01:21:15,000
Nie możesz lubić dwóch dań.
Musisz wybrać jedno.

866
01:21:15,500 --> 01:21:16,416
Dlaczego?

867
01:21:16,583 --> 01:21:19,291
Pytasz dlaczego?
Nie ma żadnego „dlaczego”!

868
01:21:39,708 --> 01:21:41,791
Nie jesteś tylko szefową kuchni.

869
01:21:46,208 --> 01:21:47,708
Jesteś niezwykła.

870
01:21:48,791 --> 01:21:52,083
Czasami aż za bardzo.

871
01:21:53,416 --> 01:21:55,791
Wykraczasz poza wszelkie standardy.

872
01:21:55,791 --> 01:21:58,708
Jesteś tak niezwykła,
że nie można cię kontrolować.

873
01:21:59,500 --> 01:22:01,791
Tak niezwykła,
że nie wiem, co z tobą zrobić.

874
01:22:01,791 --> 01:22:04,500
Zostałem, żeby się tego dowiedzieć.

875
01:22:10,708 --> 01:22:13,208
Co chcesz wiedzieć?

876
01:22:14,500 --> 01:22:15,583
Powiedz.

877
01:22:17,708 --> 01:22:20,208
W tej chwili nie mam...

878
01:22:22,000 --> 01:22:25,416
Obecnie nie mam dla ciebie
odpowiedniej posady.

879
01:22:27,416 --> 01:22:30,291
Nie musisz się niczego dowiadywać.
Niedawno chciałam odejść.

880
01:22:30,500 --> 01:22:34,291
Nie chcę być przy tobie,
bo nie masz żadnych uczuć!

881
01:22:36,791 --> 01:22:39,791
Ty nie jesteś człowiekiem.
Jesteś świnią!

882
01:23:05,083 --> 01:23:06,708
To pańskie?

883
01:25:10,416 --> 01:25:12,791
To nasz ostatni dzień.
Dajmy z siebie wszystko.

884
01:25:14,000 --> 01:25:16,583
Mamy zamówienie do pokoju 1123.

885
01:25:21,500 --> 01:25:23,500
Podobno nowy gość.

886
01:25:29,791 --> 01:25:32,708
Pąk Róży organizuje konferencję prasową,
na której ogłosi wykup.

887
01:25:32,916 --> 01:25:34,708
Liczą, że tam będziesz.

888
01:25:35,916 --> 01:25:39,708
To tylko hotel.
Zmarnowałem dość czasu.

889
01:25:45,583 --> 01:25:48,791
Zhaodi, lecę do Wielkiej Brytanii.
Zrezygnuję i przeniosę się do Szanghaju.

890
01:25:49,000 --> 01:25:51,416
- Daj mi kilka miesięcy.
NIE, ZRÓB TO.

891
01:25:54,916 --> 01:25:56,083
Chyba...

892
01:25:57,708 --> 01:26:01,708
żałuję, że byłam
dla niego taka podła.

893
01:26:07,708 --> 01:26:09,708
Podobno miałaś o tym nie myśleć.

894
01:26:11,583 --> 01:26:13,208
Ja...

895
01:26:15,708 --> 01:26:19,291
Dziwnie się czułam.
Chciałam mu coś powiedzieć.

896
01:26:20,708 --> 01:26:23,000
Nie potrafiłam się powstrzymać.

897
01:26:23,083 --> 01:26:25,583
Nie wiedziałam, dlaczego to mówię.

898
01:26:25,916 --> 01:26:28,916
Ale naprawdę...

899
01:26:29,708 --> 01:26:32,916
Naprawdę chcę mu powiedzieć
coś bardzo banalnego.

900
01:26:33,000 --> 01:26:34,500
Lubię go.

901
01:26:39,708 --> 01:26:43,291
Nie wiem dlaczego.
Nic na to nie poradzę.

902
01:26:43,416 --> 01:26:47,791
Ciągle o nim myślę.
Nie mogę przestać.

903
01:27:02,708 --> 01:27:05,208
Gardzę nim,

904
01:27:05,291 --> 01:27:09,000
ale już nie wiem dlaczego.
I to mnie wkurza.

905
01:27:34,791 --> 01:27:36,500
Nie masz dziś apetytu?

906
01:27:39,000 --> 01:27:40,083
Nie bardzo.

907
01:27:41,583 --> 01:27:44,000
Zjadłabyś ze mną?

908
01:27:51,583 --> 01:27:53,500
Obawiam się, że nie mogę.

909
01:27:53,791 --> 01:27:55,583
Przez te wszystkie lata,

910
01:27:55,916 --> 01:27:59,791
gotowałam tylko jedną porcję

911
01:28:00,416 --> 01:28:03,708
każdego posiłku.

912
01:28:11,500 --> 01:28:12,708
Smacznego.

913
01:28:47,500 --> 01:28:52,000
Chcesz czegoś więcej niż jedzenie.
Nie jestem już ci potrzebna.

914
01:29:02,708 --> 01:29:04,083
Chciałem się z tobą zobaczyć.

915
01:29:05,416 --> 01:29:07,708
Co się wydarzyło w Szanghaju?

916
01:29:08,916 --> 01:29:12,708
Mówiłem, żebyś zawsze
zachowywał dystans.

917
01:29:12,916 --> 01:29:15,583
To, co osobiste,
jest poza twoją kontrolą.

918
01:29:17,583 --> 01:29:19,916
- Wiem.
- Co z jedzeniem i piciem?

919
01:29:20,000 --> 01:29:22,583
Współpracują z restauracjami
z przewodnika Michelin.

920
01:29:23,500 --> 01:29:25,083
Jedzenie nie może być za dobre.

921
01:29:25,208 --> 01:29:28,208
Nie może rozpraszać klientów,
gdy rozmawiamy o biznesie.

922
01:29:30,291 --> 01:29:31,416
Coś jeszcze?

923
01:29:32,291 --> 01:29:33,416
Tato,

924
01:29:34,583 --> 01:29:37,416
dawno razem nie jedliśmy.

925
01:29:38,208 --> 01:29:40,708
Zjedzmy wspólnie śniadanie.

926
01:29:52,791 --> 01:29:56,291
Polepszyło ci się,
gdy mnie nie było?

927
01:29:57,583 --> 01:30:00,083
Media lubią zapraszać głupców.

928
01:30:00,583 --> 01:30:02,416
Pokazywać ich wszystkim i wszędzie.

929
01:30:02,583 --> 01:30:06,416
Nie mówiłem, żeby ich sprawdzić,
zanim udzielisz wywiadu?

930
01:30:07,208 --> 01:30:10,416
Zobacz, stałeś się pośmiewiskiem.
Mam rację?

931
01:30:10,416 --> 01:30:12,791
Musimy rozmawiać o tym przy jedzeniu?

932
01:30:15,208 --> 01:30:18,083
Kto ci pozwolił tracić
tyle czasu na jedzenie?

933
01:30:18,583 --> 01:30:20,916
Głód to jeden
z podstawowych instynktów.

934
01:30:21,708 --> 01:30:25,583
Jeśli ma na ciebie wpływ,
to znaczy, że masz słaby umysł.

935
01:30:31,416 --> 01:30:34,708
Już wiem,
dlaczego ludzie mną gardzą.

936
01:30:35,000 --> 01:30:36,416
Co w tym złego?

937
01:30:37,416 --> 01:30:39,708
Pogarda pozwala na samotność,
która oczyszcza umysł.

938
01:30:39,791 --> 01:30:42,000
Jeśli masz jasny umysł,
nikt na ciebie nie wpłynie.

939
01:30:42,083 --> 01:30:44,708
Widzisz jak łatwo kontrolujemy
krajobraz finansowy?

940
01:30:47,000 --> 01:30:48,791
Nie jesteśmy byle kim.

941
01:30:49,083 --> 01:30:51,000
Wkładam dużo wysiłku,

942
01:30:52,208 --> 01:30:55,083
żeby zrobić z ciebie nikczemnika.

943
01:30:55,791 --> 01:30:57,208
Powinieneś być mi wdzięczny.

944
01:30:57,708 --> 01:30:59,000
A co z miłością?

945
01:31:00,500 --> 01:31:02,416
Nigdy nikogo nie kochałeś?

946
01:31:02,708 --> 01:31:03,791
Kochałem.

947
01:31:05,791 --> 01:31:06,916
Ciebie.

948
01:31:08,583 --> 01:31:10,416
Masz mnóstwo wad,

949
01:31:11,000 --> 01:31:12,583
ale jesteś moim synem.

950
01:31:13,291 --> 01:31:14,708
Muszę cię kochać.

951
01:31:29,583 --> 01:31:30,583
Najadłem się.

952
01:31:38,291 --> 01:31:40,708
Zawsze chciałem cię o to zapytać.

953
01:31:42,000 --> 01:31:44,083
Kiedy byłem mały, miałem psa.

954
01:31:45,708 --> 01:31:47,083
Ty go wyrzuciłeś?

955
01:31:51,708 --> 01:31:53,083
Jakiego psa?

956
01:31:56,708 --> 01:31:59,791
Tato, jesteś żałosny.

957
01:32:06,208 --> 01:32:07,708
Dokąd teraz lecimy?

958
01:32:07,791 --> 01:32:10,000
Z Londynu do Nowego Jorku.
Osiem godzin lotu.

959
01:32:10,791 --> 01:32:15,208
- Zatrzymajmy się w Szanghaju.
- To dodatkowe 18 godzin...

960
01:32:15,416 --> 01:32:17,000
Jakiś problem? Zrób to.

961
01:32:21,916 --> 01:32:24,083
Bez pracy nie ma pieniędzy.

962
01:32:24,708 --> 01:32:27,083
Bez pieniędzy nie ma życia.

963
01:32:27,208 --> 01:32:30,791
Szefuniu, musimy razem popracować

964
01:32:30,916 --> 01:32:32,791
i kontrolować wydatki.

965
01:32:35,708 --> 01:32:37,916
Chcę go sprzedać.

966
01:32:38,708 --> 01:32:40,583
Ile za niego dostanę?

967
01:32:40,708 --> 01:32:43,791
- To podróbka?
- Nieważne już. Nie sprzedaję.

968
01:32:46,416 --> 01:32:47,916
Sprzedajesz czy nie?

969
01:33:23,291 --> 01:33:24,791
Biegnij, Szefie!

970
01:33:31,791 --> 01:33:33,000
Niech pan jedzie!

971
01:34:10,708 --> 01:34:11,708
Proszę się zatrzymać.

972
01:34:11,916 --> 01:34:14,000
Mam tylko tyle. Przepraszam.

973
01:34:56,916 --> 01:34:58,208
Gu Shengnan!

974
01:35:11,083 --> 01:35:12,416
Gu Shengnan!

975
01:35:13,000 --> 01:35:14,291
Wyjdź w tej chwili!

976
01:35:15,500 --> 01:35:17,416
Chowanie się nie ma sensu!

977
01:35:57,083 --> 01:35:58,208
Gdzie ona jest?

978
01:36:02,708 --> 01:36:05,083
Chcesz, żebym ci przyniósł
wieczorną przekąskę?

979
01:36:37,708 --> 01:36:38,500
Wyjdź!

980
01:36:38,708 --> 01:36:39,791
Chcę porozmawiać.

981
01:36:40,708 --> 01:36:42,416
Nie mamy o czym!

982
01:36:44,208 --> 01:36:45,083
Zdrajca.

983
01:36:45,208 --> 01:36:46,583
Dlaczego uciekłaś?

984
01:36:46,583 --> 01:36:48,000
Bo cię nienawidzę!

985
01:36:48,708 --> 01:36:49,708
Za co?

986
01:36:49,791 --> 01:36:51,083
Za wszystko!

987
01:36:52,583 --> 01:36:55,916
W takim razie nienawidzisz
mnie bardziej niż ja ciebie.

988
01:36:56,416 --> 01:36:58,708
Nie znoszę tego,
że nie jesteś zbyt bystra.

989
01:36:58,791 --> 01:37:01,791
Nie myślisz, zanim coś powiesz
i nie masz planów.

990
01:37:02,000 --> 01:37:04,583
Pijana jesteś mądrzejsza
niż na trzeźwo.

991
01:37:04,708 --> 01:37:06,791
- Twój dom wygląda jak chlew.
- Stul dziób!

992
01:37:06,791 --> 01:37:08,791
- Wyjdź, to tak zrobię!
- Nie nabierzesz mnie.

993
01:37:08,791 --> 01:37:12,208
Nic ci już nie ugotuję!
Nieważne, jaką dasz mi pracę!

994
01:37:13,208 --> 01:37:14,791
Nie mam dla ciebie pracy.

995
01:37:16,708 --> 01:37:18,708
Ale jest dla ciebie
miejsce przy mnie.

996
01:37:25,000 --> 01:37:27,916
Wydawało mi się,
że lubię jeść sam.

997
01:37:28,791 --> 01:37:30,583
Ale kiedy cię poznałem,

998
01:37:31,708 --> 01:37:36,000
zdałem sobie sprawę,
że nikt nie chce ze mną jeść.

999
01:37:44,500 --> 01:37:47,708
Ale... mówiłeś,
że mnie nienawidzisz.

1000
01:37:48,000 --> 01:37:50,208
Pamiętasz, jak powiedziałeś,
że jestem niezwykła?

1001
01:37:50,708 --> 01:37:53,708
Wiem, że to dlatego,
że smakowało ci moje jedzenie.

1002
01:37:53,916 --> 01:37:55,708
Smakowało mi jedzenie wielu ludzi,

1003
01:37:56,208 --> 01:37:58,916
ale nigdy im tego nie mówiłem.

1004
01:38:01,291 --> 01:38:04,708
A jeśli nie potrafiłabym gotować,
nadal byś mnie lubił?

1005
01:38:04,916 --> 01:38:06,583
Nie wiem!

1006
01:38:08,708 --> 01:38:13,000
Nie wiem, czy lubiłbym cię,
gdybyś nie potrafiła gotować.

1007
01:38:14,000 --> 01:38:18,416
Nie wiem też, czy lubiłbym cię,
gdybyś nie popełniała błędów.

1008
01:38:18,500 --> 01:38:23,416
Bo nie mogę ot tak zdecydować,
że lubię twoje zalety bez twoich wad.

1009
01:38:23,583 --> 01:38:25,708
Rozumiesz, Gu Shengnan?

1010
01:38:26,583 --> 01:38:30,500
Nie mogę się zdecydować,
czy cię lubię.

1011
01:38:33,416 --> 01:38:35,791
Mówisz, że mnie lubisz?!

1012
01:38:35,916 --> 01:38:37,708
Jesteś świnią!

1013
01:38:38,416 --> 01:38:39,583
Otwórz te drzwi!

1014
01:38:42,416 --> 01:38:43,291
Otwieraj!

1015
01:38:43,583 --> 01:38:45,208
Jestem seksowna?!

1016
01:38:45,583 --> 01:38:46,416
Co?!

1017
01:38:46,708 --> 01:38:49,708
Czy jestem najseksowniejszą
osobą, jaką znasz?

1018
01:38:50,583 --> 01:38:55,916
Jesteś najbardziej zwyczajnie
seksowną osobą, jaką znam!

1019
01:38:58,708 --> 01:39:00,000
Otwieraj!

1020
01:39:22,416 --> 01:39:23,708
Powinieneś zadzwonić na policję.

1021
01:39:24,208 --> 01:39:28,708
Albo lepiej po ślusarza.

1022
01:39:30,583 --> 01:39:32,000
Te drzwi!

1023
01:39:36,208 --> 01:39:39,708
Uratowałeś mnie, ale to nie znaczy,
że wpuszczę cię do siebie.

1024
01:39:47,916 --> 01:39:49,208
To nie moje mieszkanie.

1025
01:39:49,416 --> 01:39:50,708
To tam.

1026
01:40:12,000 --> 01:40:13,416
Gdzie my jesteśmy?

1027
01:40:35,083 --> 01:40:38,583
Stąd najlepiej
ogląda się zachód słońca.

1028
01:40:57,000 --> 01:40:58,416
Skup się.

1029
01:41:01,708 --> 01:41:04,500
Przegapisz zachód,
jeśli się nie skupisz.

1030
01:41:08,291 --> 01:41:10,000
Co im powiedziałeś?

1031
01:41:10,416 --> 01:41:13,000
„Mogę wypożyczyć mieszkanie,
żeby obejrzeć zachód słońca?

1032
01:41:13,208 --> 01:41:16,916
- Dam wam wszystko, co chcecie”.
- Tylko po to, żeby obejrzeć zachód?

1033
01:41:17,708 --> 01:41:18,583
Tak.

1034
01:41:23,083 --> 01:41:24,416
Co robisz?

1035
01:41:27,708 --> 01:41:29,416
Oglądam zachód słońca.

1036
01:41:34,208 --> 01:41:35,708
I co potem?

1037
01:41:38,416 --> 01:41:39,708
Nie wiem.

1038
01:41:49,208 --> 01:41:50,583
Skup się.

1039
01:42:33,416 --> 01:42:36,916
Tekst polski - Gallegher

1040
01:42:37,708 --> 01:42:41,291
facebook.pl/AzjaFilm

1041
01:42:42,083 --> 01:42:45,791
facebook.pl/GrupaHatak

1042
01:42:57,583 --> 01:43:00,291
NA PODSTAWIE POWIEŚCI
„FINALLY I GET YOU” LAN BAISE

1043
01:43:43,083 --> 01:43:44,416
Jesteś głodny?

1044
01:43:45,000 --> 01:43:45,708
A ty?

1045
01:43:51,208 --> 01:43:53,708
- Ugotuję ci coś.
- Nie.

1046
01:43:55,291 --> 01:43:56,208
Ja ugotuję.

1047
01:44:22,583 --> 01:44:25,208
Chcesz obejrzeć wschód słońca?

1048
01:44:26,000 --> 01:44:27,583
Możemy poczekać.

1049
01:44:29,583 --> 01:44:32,583
.:: Napisy24.pl - Wprost od tłumaczy ::.

1050
01:44:33,305 --> 01:44:39,491
Wspomóż nas i zostań członkiem VIP