Jigsaw 2017 1080p Web DL x264 AC3 TiTAN[EtHD] - Polish subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Zareklamuj sw├│j produkt lub firm─Ö.

2
00:00:47,000 --> 00:00:48,600
Id┼Ş id┼Ş id┼Ş.

3
00:00:49,000 --> 00:00:54,350
*** www.filman.tv ***
*** Filmy online bez logowania,***
*** SMS-├│w i kont premium. ***

4
00:01:19,000 --> 00:01:22,500
Podejrzany pieszo,
wejœcie do magazynu.
W d┬╣┬┐eniu.

5
00:01:40,000 --> 00:01:41,450
Uda├Ž si├¬.

6
00:01:59,000 --> 00:02:01,800
Zamra┬┐a├Ž! Zatrzymaj si├¬!
Od┬│├│┬┐ bro├▒!

7
00:02:01,000 --> 00:02:03,600
Nie mo┬┐esz tego teraz zatrzyma├Ž.

8
00:02:02,000 --> 00:02:05,000
Nic nie mo┬┐e tego powstrzyma├Ž.
Na ziemi!

9
00:02:05,000 --> 00:02:07,250
Na ziemi.
Rzu├Ž to, teraz!

10
00:02:07,000 --> 00:02:09,400
Halloran.
Detektyw halloran.

11
00:02:10,000 --> 00:02:12,900
Jeœli nie bêdzie go tutaj za 17 minut,

12
00:02:13,000 --> 00:02:14,800
pi├¬├Ž os├│b umrze.

13
00:02:15,000 --> 00:02:17,550
Pobierz hallorana tutaj, teraz!

14
00:02:28,000 --> 00:02:30,300
Gdzie jest kurwa halloran?

15
00:02:30,000 --> 00:02:31,950
Ludzie umr┬╣, stary!

16
00:02:32,000 --> 00:02:33,750
Czy on nie wie?

17
00:02:33,000 --> 00:02:34,700
Wszyscy, wr├│├Ž.

18
00:02:34,000 --> 00:02:35,800
Halloran!
Edgar!

19
00:02:37,000 --> 00:02:39,300
Edgar, co ty kurwa robisz?

20
00:02:39,000 --> 00:02:41,600
Od³o¿y³eœ tego pilota.
Nie mogê.

21
00:02:41,000 --> 00:02:43,850
Po co to?
Gry s┬╣
dopiero siê zaczyna.

22
00:02:43,000 --> 00:02:45,600
Jak¹ grê?
Jego gry, jego zasady.

23
00:02:46,000 --> 00:02:48,800
Musz├¬ wybra├Ž, kto umiera.
Ja lub ja.

24
00:02:49,000 --> 00:02:52,300
Edgar, nie chcê ciê
zastrzeli├Ž, ale zrobi├¬ to.

25
00:02:51,000 --> 00:02:52,650
Upu┼ô├Ž pilota.

26
00:02:52,000 --> 00:02:55,250
Mam go, czy powinienem go wzi┬╣├Ž?
Nie nie nie.

27
00:02:54,000 --> 00:02:57,300
Celuj w pilota.
Jeœli siê poruszy
wyzwoli├Ž to,

28
00:02:56,000 --> 00:02:57,850
dmuchnij w g├│wno.

29
00:02:57,000 --> 00:02:58,800
Czas siê koñczy!

30
00:02:58,000 --> 00:03:00,400
Kto jeszcze tam jest?
Edgar!

31
00:03:00,000 --> 00:03:02,350
Powiedz nam, co siê dzieje!

32
00:03:02,000 --> 00:03:03,950
Kto ciê kontroluje?

33
00:03:03,000 --> 00:03:04,900
Nie kurwa umieram.

34
00:03:24,000 --> 00:03:27,800
Kt├│ry z twoich dupk├│w zastrzeli┬│
go w klatce piersiowej?

35
00:03:28,000 --> 00:03:29,200
Gra.

36
00:03:30,000 --> 00:03:31,850
To siê zaczê³o...

37
00:04:18,000 --> 00:04:19,550
Co to jest?

38
00:04:22,000 --> 00:04:24,350
Co do cholery?
Co ty kurwa?

39
00:04:26,000 --> 00:04:27,900
Yo, co do cholery?

40
00:04:29,000 --> 00:04:31,100
- O cholera.
- O Bo┬┐e.

41
00:04:32,000 --> 00:04:33,700
Co siê dzieje?

42
00:04:34,000 --> 00:04:35,700
Nie nie nie...

43
00:04:39,000 --> 00:04:41,100
To si├¬ nie mo┬┐e dzia├Ž!

44
00:04:40,000 --> 00:04:42,050
Niech ktoœ mi pomo¿e!

45
00:04:42,000 --> 00:04:43,700
Nie nie nie...

46
00:04:44,000 --> 00:04:46,550
Wsparcie!
Ktoœ
proszê pomó¿ mi.

47
00:04:46,000 --> 00:04:47,800
Proszê pomó¿ mi!

48
00:04:48,000 --> 00:04:49,950
Wsparcie! Wsparcie!

49
00:04:51,000 --> 00:04:52,800
Proszê pomó¿ mi!

50
00:04:52,000 --> 00:04:54,700
Po prostu zosta├▒ kurwa z powrotem!

51
00:04:56,000 --> 00:04:59,500
Jestem pewien, ¿e wszyscy siê zastanawiacie

52
00:04:58,000 --> 00:05:00,300
dlaczego tu jesteœ.

53
00:05:00,000 --> 00:05:02,700
Zaprzeczasz, oczywiœcie, win¹,

54
00:05:02,000 --> 00:05:05,550
dla okolicznoœci, w
których siê znajdujecie.


55
00:05:06,000 --> 00:05:08,600
Zbawienie mo┬┐e by├Ž twoje,

56
00:05:08,000 --> 00:05:10,450
jeœli oczyszczacie siê

57
00:05:09,000 --> 00:05:12,500
zwyk┬│ych k┬│amstw, kt├│re
ciê tu sprowadzi³y.


58
00:05:13,000 --> 00:05:16,250
K┬│amstwa, kt├│re sobie
powiedzieliœcie,


59
00:05:15,000 --> 00:05:18,200
k┬│amstwa, kt├│re
brutalizowa┬│y innych.


60
00:05:18,000 --> 00:05:20,700
Wyzna├Ž.
Prawda ciê wyzwoli.


61
00:05:22,000 --> 00:05:24,100
Ale ka┬┐da pr├│ba

62
00:05:23,000 --> 00:05:25,950
z³amanie moich zasad ciê zabije.

63
00:05:27,000 --> 00:05:29,250
Chc├¬ zagra├Ž w gr├¬.

64
00:05:29,000 --> 00:05:30,650
Pierdolê ciê!

65
00:05:30,000 --> 00:05:32,600
Po pierwsze, ofiara krwi,

66
00:05:33,000 --> 00:05:35,300
nie wa┬┐ne jak ma┬│o,

67
00:05:34,000 --> 00:05:36,400
da ci zielone œwiat³o

68
00:05:37,000 --> 00:05:40,200
aby uciec z tego
pokoju swoim ┬┐yciem.


69
00:05:40,000 --> 00:05:43,500
Je┼ôli mo┬┐esz uwolni├Ž
siê od swoich demonów,


70
00:05:43,000 --> 00:05:45,850
mo┬┐esz zacz┬╣├Ž zrzuca├Ž ┬│a├▒cuchy

71
00:05:45,000 --> 00:05:47,900
┬┐e te demony przynosz┬╣ ze sob┬╣.

72
00:05:47,000 --> 00:05:51,100
U┬│├│┬┐ proste
ofiara krwi
o kt├│re prosi┬│em,

73
00:05:51,000 --> 00:05:54,100
lub napotkasz powa┬┐ne konsekwencje.

74
00:05:54,000 --> 00:05:56,500
Wyb├│r nalezy do ciebie.

75
00:05:59,000 --> 00:06:01,000
Kurwa tu siê dzieje?

76
00:06:01,000 --> 00:06:03,550
- Nie nie nie...
- Nie nie nie!

77
00:06:04,000 --> 00:06:05,200
Nie!

78
00:06:21,000 --> 00:06:22,450
Nie! Nie!

79
00:06:25,000 --> 00:06:27,050
Co robimy? Co robimy?

80
00:06:27,000 --> 00:06:28,700
Ktoœ coœ robi!

81
00:06:40,000 --> 00:06:41,750
Hej! Obud┼Ş si├¬!

82
00:06:42,000 --> 00:06:43,500
Obud┼Ş si├¬!

83
00:06:49,000 --> 00:06:50,800
"Ofiara krwi..."

84
00:06:54,000 --> 00:06:56,150
"Nie wa┬┐ne jak ma┬│o..."

85
00:06:58,000 --> 00:06:59,800
"Ofiara krwi..."

86
00:07:00,000 --> 00:07:01,800
"Ofiara krwi..."

87
00:07:03,000 --> 00:07:04,800
"Ofiara krwi..."

88
00:07:16,000 --> 00:07:18,650
Poci┬╣├Ž si├¬!
Musisz si├¬ skaleczy├Ž!

89
00:07:18,000 --> 00:07:20,600
On chce krwi, a ty jesteœ wolna!

90
00:07:21,000 --> 00:07:23,300
Odetnij siê, on chce krwi!

91
00:07:24,000 --> 00:07:25,550
Poci┬╣├Ž si├¬!

92
00:07:31,000 --> 00:07:32,500
Pierdoli├Ž!

93
00:07:33,000 --> 00:07:35,000
Chod┼Ş, chod┼Ş, chod┼Ş.

94
00:07:40,000 --> 00:07:42,050
Tak! Cholera jasna...

95
00:07:43,000 --> 00:07:45,050
Musisz si├¬ skaleczy├Ž!

96
00:07:44,000 --> 00:07:46,050
Musisz si├¬ skaleczy├Ž!

97
00:08:04,000 --> 00:08:05,250
Co...

98
00:08:07,000 --> 00:08:08,300
Nie...

99
00:08:08,000 --> 00:08:09,550
Poci┬╣├Ž si├¬!

100
00:08:09,000 --> 00:08:11,050
Musisz si├¬ skaleczy├Ž!

101
00:08:12,000 --> 00:08:13,550
Poci┬╣├Ž si├¬!

102
00:08:37,000 --> 00:08:39,300
Gdzie my, kurwa, jesteœmy?

103
00:08:41,000 --> 00:08:43,950
Uderzy┬│ pilota, ale
nic nie wyskoczy┬│o.

104
00:08:43,000 --> 00:08:44,900
O ile nam wiadomo.

105
00:08:45,000 --> 00:08:47,550
Myœlisz, ¿e gra jest prawdziwa?

106
00:08:47,000 --> 00:08:48,450
Nie wiem.

107
00:08:48,000 --> 00:08:50,800
I dlaczego myœlisz,
¿e ciê poprosi³?

108
00:08:50,000 --> 00:08:52,500
Jesteœmy dobrymi przyjació³mi.

109
00:08:52,000 --> 00:08:54,100
Odsun┬╣┬│em go dwa razy.

110
00:08:53,000 --> 00:08:56,100
Edgar Munsen jest
socjopatyczny
g┬│owa met.

111
00:08:55,000 --> 00:08:57,850
By³em w wiêzieniu
za napad i bateriê,

112
00:08:58,000 --> 00:09:00,700
zbrojny napad, handel narkotykami.

113
00:09:00,000 --> 00:09:01,550
Mi┬│y facet.

114
00:09:03,000 --> 00:09:06,450
Doktorze, potrzebujemy go na jawie.
Mamy pytania.

115
00:09:06,000 --> 00:09:08,200
Przepraszam, detektywie.

116
00:09:07,000 --> 00:09:09,050
Kula trafi┬│a w serce.

117
00:09:09,000 --> 00:09:13,550
Mam go w
pogrubienie wywo┬│ane barbituranem
dopóki siê nie ustabilizuje.

118
00:09:11,000 --> 00:09:13,900
Jak d┬│ugo?
Obrzêk musi
zejd┼Ş pierwszy.

119
00:09:14,000 --> 00:09:17,550
Dwie godziny. Dwa tygodnie.
Nie mog├¬ ci powiedzie├Ž.

120
00:09:16,000 --> 00:09:17,600
Przepraszam.

121
00:09:21,000 --> 00:09:23,450
Rozpocznij listê podejrzanych

122
00:09:22,000 --> 00:09:24,800
ze znanymi wsp├│┬│pracownikami Mununa.

123
00:09:25,000 --> 00:09:27,300
To siê nie skoñczy dobrze.

124
00:09:28,000 --> 00:09:29,350
G┬│odny?

125
00:09:33,000 --> 00:09:34,450
Wsparcie!

126
00:09:35,000 --> 00:09:37,200
Proszê, ktoœ nam pomo¿e!

127
00:09:38,000 --> 00:09:39,450
Wsparcie!

128
00:09:41,000 --> 00:09:42,700
Proszê! Nie...

129
00:09:43,000 --> 00:09:44,750
Nie ruszaj siê.

130
00:09:50,000 --> 00:09:52,000
Czego chcesz od nas?

131
00:09:52,000 --> 00:09:53,550
Ten g┬│os...

132
00:09:54,000 --> 00:09:55,950
To znaczy zbawienie

133
00:09:55,000 --> 00:09:57,050
mo┬┐e by├Ž nasza, je┼ôli

134
00:09:57,000 --> 00:09:59,850
oczy┼ô├Ž nasz┬╣ dusz├¬ z naszych k┬│amstw.

135
00:09:59,000 --> 00:10:01,500
To jakieœ spieprzone wyznanie?

136
00:10:01,000 --> 00:10:02,950
Prawda nas wyzwoli.

137
00:10:03,000 --> 00:10:05,650
Kochanie, moja dusza jest czysta.

138
00:10:07,000 --> 00:10:08,650
To jest Anna.

139
00:10:09,000 --> 00:10:10,450
I bzdury.

140
00:10:15,000 --> 00:10:16,650
Jestem Mitch.

141
00:10:17,000 --> 00:10:18,850
Jak masz na imiê?

142
00:10:21,000 --> 00:10:22,300
Carly.

143
00:10:24,000 --> 00:10:25,850
Nie dotykaj mnie.

144
00:10:27,000 --> 00:10:29,650
To jakiœ cholerny
pomys┬│ na ┬┐art?

145
00:10:30,000 --> 00:10:32,350
Powiedzia┬│, ┬┐e to by┬│a gra.

146
00:10:32,000 --> 00:10:36,150
Mam nadziejê, ¿e
dla wszystkich naszych rzeczy,
┬┐e to jest gra.

147
00:10:35,000 --> 00:10:37,500
O tak?
Dlaczego tak, kochanie?

148
00:10:37,000 --> 00:10:39,300
Poniewa┬┐ gry mo┬┐na wygra├Ž.

149
00:10:53,000 --> 00:10:54,650
To jest cray.

150
00:11:01,000 --> 00:11:02,700
Co do cholery?

151
00:11:02,000 --> 00:11:04,550
Czy ktoœ dzwoni³?
policja?
Tak.

152
00:11:10,000 --> 00:11:11,500
Podstêpny!

153
00:11:15,000 --> 00:11:16,700
Whoa!
Na rêkê!

154
00:11:17,000 --> 00:11:19,600
Okay, masz na tym trochê ciep³a!

155
00:11:26,000 --> 00:11:29,800
Telefon kom├│rkowy wy┬│┬╣czony z
jakiegoœ powodu, halloran.

156
00:11:33,000 --> 00:11:34,800
Jak myœlisz, El?

157
00:11:34,000 --> 00:11:36,550
Nie wiem, wygl¹da trochê blado.

158
00:11:38,000 --> 00:11:39,650
Zdejmijmy to.

159
00:11:55,000 --> 00:11:56,700
Ooh Logan: Ah.

160
00:11:58,000 --> 00:11:59,200
Hmm.

161
00:12:05,000 --> 00:12:06,200
Hmm.

162
00:12:09,000 --> 00:12:12,250
Ktoœ jest
uczy³em siê
na temat Johna Kramera.

163
00:12:13,000 --> 00:12:14,350
Kopiak?

164
00:12:14,000 --> 00:12:17,400
Mam nadziejê, ¿e nie.
Kramer nie ┬┐yje
na 10 lat.

165
00:12:19,000 --> 00:12:21,400
Keith!
Co s┬│ycha├Ž, doktorku?

166
00:12:21,000 --> 00:12:23,950
Hej, stary, jak siê masz?
Jestem dobry.

167
00:12:22,000 --> 00:12:24,700
Dobrze ci├¬ widzie├Ž.
Ty te┬┐, stary.

168
00:12:23,000 --> 00:12:25,950
Jesteœ...
Pracujesz
ta dzielnica teraz?

169
00:12:24,000 --> 00:12:27,650
Uh, tak, do┬│┬╣czy┬│em do
morderstwa w zesz┬│ym miesi┬╣cu.

170
00:12:28,000 --> 00:12:30,750
Jezus,
co siê sta³o
do tego faceta?

171
00:12:34,000 --> 00:12:35,950
Wy dwaj siê znacie?

172
00:12:35,000 --> 00:12:38,000
Logan by┬│ naszym medykiem
w Fallujah.
O.

173
00:12:38,000 --> 00:12:40,750
Hej, przykro mi z
powodu Christine.

174
00:12:41,000 --> 00:12:43,000
Jak siê masz, stary?

175
00:12:42,000 --> 00:12:43,700
Dobrze, Keith.

176
00:12:44,000 --> 00:12:46,200
Tak, dobrze sobie radzê.

177
00:12:46,000 --> 00:12:47,550
W porz┬╣dku.

178
00:12:50,000 --> 00:12:51,400
Eleanor.

179
00:12:59,000 --> 00:13:00,550
Co to jest?

180
00:13:06,000 --> 00:13:07,550
W porz┬╣dku.

181
00:13:26,000 --> 00:13:28,200
"A potem by┬│y cztery..."

182
00:13:30,000 --> 00:13:33,300
Macie komputer, w kt├│ry
mogliby┼ômy to wsadzi├Ž?

183
00:13:37,000 --> 00:13:39,550
Gry zaczê³y siê od nowa.

184
00:13:40,000 --> 00:13:42,100
I nie przestan┬╣

185
00:13:42,000 --> 00:13:46,250
dop├│ki grzechy przeciw niewinnym
nie zostan┬╣ odpokutowane.


186
00:13:46,000 --> 00:13:48,850
Zajmê siê nastêpnymi czterema,

187
00:13:49,000 --> 00:13:51,400
zajmujesz siê reszt¹.

188
00:13:53,000 --> 00:13:55,300
Musimy dosta├Ž to do g┬│osu.

189
00:14:02,000 --> 00:14:03,500
To nie on.

190
00:14:04,000 --> 00:14:05,700
To niemo┬┐liwe.

191
00:14:06,000 --> 00:14:07,350
Dobrze?

192
00:14:17,000 --> 00:14:18,650
Och, cholera.

193
00:14:49,000 --> 00:14:50,600
Co ty kurwa?

194
00:14:51,000 --> 00:14:52,600
Co ty kurwa?

195
00:14:53,000 --> 00:14:55,800
Nie, to wcale nie jest przera┬┐aj┬╣ce.

196
00:15:08,000 --> 00:15:09,450
Nie? Nie!

197
00:15:10,000 --> 00:15:11,700
Nie nie nie...

198
00:15:12,000 --> 00:15:13,450
Wsparcie!

199
00:15:16,000 --> 00:15:18,100
Niech ktoœ nam pomo¿e!

200
00:15:18,000 --> 00:15:21,000
Gdzie jest
ten chory kurwa
zabranie nas?

201
00:15:20,000 --> 00:15:22,050
Czy ktoœ coœ widzia³?

202
00:15:21,000 --> 00:15:23,650
Nie nic.
Mam pieprzone odurzanie!

203
00:15:24,000 --> 00:15:26,050
Powiedzia┬│: "wyzna├Ž".

204
00:15:26,000 --> 00:15:28,150
Musimy si├¬ wyspowiada├Ž.

205
00:15:27,000 --> 00:15:29,600
Tak, masz co┼ô, co chcesz wyzna├Ž?

206
00:15:29,000 --> 00:15:31,150
Maj┬╣ na to. Daj spok├│j!

207
00:15:36,000 --> 00:15:38,950
Cholera, wszyscy mamy
coœ do spowiedzi.

208
00:15:40,000 --> 00:15:42,650
Raz sprzeda┬│em dzieciakowi rower.

209
00:15:43,000 --> 00:15:46,900
Mia┬│ wypadek 10 minut po
tym, jak mu go sprzeda┬│em.


210
00:15:46,000 --> 00:15:49,450
To nie moja wina, z kt├│r┬╣
nie m├│g┬│ sobie poradzi├Ž

211
00:15:47,000 --> 00:15:49,550
taki potê¿ny rower, w porz¹dku?

212
00:15:49,000 --> 00:15:50,900
Zmar┬│!
To jest to?

213
00:15:51,000 --> 00:15:55,500
To wszystko, co zrobi³eœ?
Sprzeda³eœ dzieciaka
rower, na kt├│rym umar┬│?

214
00:15:52,000 --> 00:15:56,300
Chod┼Ş, cz┬│owieku!
To jest to!
Powiedzia┬│em, ┬┐e to jest, cz┬│owieku!

215
00:15:54,000 --> 00:15:56,750
Tak, bzdury.
A co z tob┬╣,
kochanie?

216
00:15:56,000 --> 00:15:57,550
Daj spok├│j.

217
00:15:57,000 --> 00:15:59,300
Straciliœmy nasze dziecko.

218
00:16:00,000 --> 00:16:01,650
Anna... Anna.

219
00:16:02,000 --> 00:16:04,650
Powiedz mi, ┬┐e to
siê nie dzieje.

220
00:16:05,000 --> 00:16:07,100
M├│j m┬╣┬┐ pope┬│ni┬│ b┬│┬╣d.

221
00:16:08,000 --> 00:16:11,900
Nie nie nie.
To nie jest spowied┼Ş,
daj spok├│j. Daj spok├│j!

222
00:16:10,000 --> 00:16:14,450
Daj spok├│j!
Nie wiem co to kurwa
chcesz, ┬┐ebym ci powiedzia┬│, dobrze?

223
00:16:13,000 --> 00:16:16,750
Pozwoli³em, by nasze ma³¿eñstwo siê rozpad³o.
Nie? Nie.

224
00:16:15,000 --> 00:16:18,300
Spowied┼Ş brzmi: "Zabi┬│em
prostytutkê w Tulsie"

225
00:16:17,000 --> 00:16:20,050
lub "zjad┬│em mojego
pieprzonego s┬╣siada".

226
00:16:18,000 --> 00:16:21,100
Nie "potrzebujê poradnictwa
ma┬│┬┐e├▒skiego".

227
00:16:19,000 --> 00:16:20,750
- Carly?
- Nie.

228
00:16:21,000 --> 00:16:24,500
Nic, co mog├¬ wymy┼ôli├Ž.
Tak, có¿, myœlcie szybciej!

229
00:16:23,000 --> 00:16:24,850
Myœlisz szybciej!

230
00:16:43,000 --> 00:16:44,550
O m├│j Bo┬┐e.

231
00:16:45,000 --> 00:16:47,000
Zamierzamy powiesi├Ž.

232
00:16:51,000 --> 00:16:53,550
Zagraj w cholern¹ taœmê, Mitch.

233
00:16:53,000 --> 00:16:54,350
O Bo┬┐e!

234
00:17:06,000 --> 00:17:09,050
Chocia┬┐ jestem pewien, ┬┐e tak jest

235
00:17:08,000 --> 00:17:10,550
ch├¬├Ž wskazania mi palc├│w

236
00:17:10,000 --> 00:17:12,200
za przelan┬╣ krew,

237
00:17:12,000 --> 00:17:15,400
chyba ¿e przekrêcisz
ten palec do œrodka,


238
00:17:15,000 --> 00:17:18,700
Zapewniam ciê, ¿e wiêcej
krwi zostanie utracone


239
00:17:18,000 --> 00:17:20,700
i wszyscy zostan┬╣ os┬╣dzeni.

240
00:17:21,000 --> 00:17:23,400
Zaczniemy od jednego.

241
00:17:23,000 --> 00:17:26,000
Ten, kt├│ry jest nie tylko k┬│amc┬╣,

242
00:17:26,000 --> 00:17:28,250
ale z┬│odziej.
Hej!

243
00:17:27,000 --> 00:17:29,200
┼ĺci┬╣gacz torebek.

244
00:17:30,000 --> 00:17:32,400
I kiedy mia³eœ szansê

245
00:17:32,000 --> 00:17:35,050
naprawi├Ž szkod├¬, kt├│r┬╣ by┼ô zrobi┬│,

246
00:17:34,000 --> 00:17:36,900
zdecydowa┬│e┼ô si├¬ nic nie robi├Ž.

247
00:17:37,000 --> 00:17:40,800
Teraz to ty mo┬┐esz umrze├Ž
bez odpowiednich lek├│w.


248
00:17:42,000 --> 00:17:46,400
Podczas gdy jesteœ nieprzytomny,
ten zwodziciel wœród ciebie,


249
00:17:45,000 --> 00:17:48,400
temu zbrodniarzowi
wstrzykniêto truciznê.


250
00:17:48,000 --> 00:17:50,850
Jedna ze strzykawek przed tob┬╣

251
00:17:50,000 --> 00:17:52,200
trzyma antidotum.

252
00:17:52,000 --> 00:17:55,700
Jednym z nich jest roztw├│r soli fizjologicznej,

253
00:17:55,000 --> 00:17:59,350
drugi, kwas
to spowoduje
rozdzieraj┬╣ca ┼ômier├Ž.

254
00:18:00,000 --> 00:18:04,850
Wstrzyknij w³aœciwy
i twoje ┬│a├▒cuchy
zostanie zwolniony.

255
00:18:04,000 --> 00:18:06,200
Niew³aœciwy wybór

256
00:18:07,000 --> 00:18:10,450
mo┬┐e spowodowa├Ž ┼ômier├Ž
dla was wszystkich.


257
00:18:10,000 --> 00:18:13,450
Pytam was, jakie jest
dla was ┬┐ycie warte?


258
00:18:24,000 --> 00:18:27,350
Jeden z was siê upomina,
albo wszyscy umieramy.

259
00:18:27,000 --> 00:18:29,700
Okay, sprawd┼Ş sam
dla znak├│w.
Huh?

260
00:18:30,000 --> 00:18:32,850
Jeœli nas wstrzyknie,
mog┬╣ by├Ž ┼ôlady.

261
00:18:43,000 --> 00:18:44,300
Bingo.

262
00:18:44,000 --> 00:18:47,200
Co robisz?
Jest w porz┬╣dku, jest w porz┬╣dku.

263
00:18:47,000 --> 00:18:49,800
Ty tylko
musz├¬ wybra├Ž
ig┬│a, blondie.

264
00:18:50,000 --> 00:18:53,900
S┬│uchaj, wychodzimy
tych rzeczy kiedy
wybierasz antidotum.

265
00:18:52,000 --> 00:18:54,400
Albo wszyscy umrzemy, Carly!

266
00:18:53,000 --> 00:18:55,600
Nie? Nie.
Co jeœli jest to kwas?

267
00:18:56,000 --> 00:18:59,100
Nie zrobiê tego.
Bzdura, nie zrobisz tego.

268
00:18:59,000 --> 00:19:01,450
Mo┬┐e po prostu wyzna├Ž, Carly.

269
00:19:01,000 --> 00:19:03,150
Okej, ukrad³eœ torebki?

270
00:19:02,000 --> 00:19:04,950
Tak, lata temu, ale
nikogo nie zabi┬│em!

271
00:19:06,000 --> 00:19:09,600
Nie nie nie!
Nie, to nieprawda
skruszone nastawienie

272
00:19:08,000 --> 00:19:10,100
ten facet szuka, okay?

273
00:19:09,000 --> 00:19:10,950
K┬│amiesz.
K┬│amiesz!

274
00:19:11,000 --> 00:19:13,550
Nie! By┬│em sp┬│ukany, ok?
I tak,

275
00:19:14,000 --> 00:19:16,900
ktoœ umar³, ale to
nie by┬│a moja wina.

276
00:19:17,000 --> 00:19:18,550
W porz┬╣dku.

277
00:19:19,000 --> 00:19:22,950
Wybierz, albo zamierzam
wbijcie je wszystkie w siebie!
Nie!

278
00:19:21,000 --> 00:19:24,250
Yo, stary!
Jesteœ
┬┐artujesz sobie? Zatrzyma├Ž!

279
00:19:23,000 --> 00:19:25,450
Po prostu pozw├│l jej patrze├Ž!

280
00:19:25,000 --> 00:19:28,400
Czy któryœ z tych numerów
nic dla ciebie znaczy?

281
00:19:27,000 --> 00:19:29,150
Wybierz teraz!
Próbujê!

282
00:19:34,000 --> 00:19:35,450
3,55 USD.

283
00:19:36,000 --> 00:19:37,850
Co?
Co to znaczy?

284
00:19:38,000 --> 00:19:40,850
Co?
C├│┬┐ za ┬┐ycie warte jest dla mnie.

285
00:19:54,000 --> 00:19:55,800
Och, pieprzy├Ž...

286
00:19:56,000 --> 00:19:58,750
Wybierz, ju┬┐ teraz!
Chod┼Ş, wybierz!

287
00:19:58,000 --> 00:20:01,950
Wybierz jedno! Wybierz teraz!
Proszê!
Nie mog├¬ tego zrobi├Ž.

288
00:20:01,000 --> 00:20:03,900
Wybierz teraz!
Wszyscy kiedyœ umrzemy!

289
00:20:02,000 --> 00:20:04,500
- Wybierz teraz!
- Daj spok├│j.

290
00:20:03,000 --> 00:20:05,900
Wybiera├Ž!
Chod┼Ş, wybierz jedn┬╣, Carly!

291
00:20:07,000 --> 00:20:09,250
Nie zamierzam tego robi├Ž!

292
00:20:09,000 --> 00:20:10,950
Nie, nie zamierzam!

293
00:20:10,000 --> 00:20:13,800
- Pieprzy├Ž ci├¬! Nie zrobi├¬ tego.
- Wybierz jeden, teraz!

294
00:20:12,000 --> 00:20:14,250
Chod┼Ş, wybierz!
Wybiera├Ž!

295
00:20:15,000 --> 00:20:17,200
Pierdoli├Ž! Nie wybieram!

296
00:20:17,000 --> 00:20:19,350
Teraz! Teraz, Carly, teraz!

297
00:20:19,000 --> 00:20:20,700
Wybierz teraz!

298
00:20:22,000 --> 00:20:23,700
Wybierz jedno!

299
00:20:24,000 --> 00:20:25,700
Wybierz jedno!

300
00:21:41,000 --> 00:21:43,300
Pieprzony dupku!
Hej! Hej!

301
00:21:44,000 --> 00:21:46,900
Nie jestem tym, kt├│ry nas tu postawi┬│.

302
00:21:46,000 --> 00:21:47,800
We┼Ş si├¬ w gar┼ô├Ž.

303
00:21:47,000 --> 00:21:49,550
W³aœnie uratowa³em nasze ¿ycie.

304
00:21:49,000 --> 00:21:51,700
Tak, ale zabra³eœ jej!
Zabi³eœ j¹.

305
00:21:51,000 --> 00:21:54,000
Jesteœ samolubny
skurwysyn.
Bez przerwy!

306
00:21:53,000 --> 00:21:55,400
Oboje musicie si├¬ wyluzowa├Ž!

307
00:21:56,000 --> 00:21:57,700
Co do cholery?

308
00:22:02,000 --> 00:22:04,200
¯ycie warte jest 3,55 $.

309
00:22:05,000 --> 00:22:07,150
Co?
Ona to powiedzia┬│a.

310
00:22:08,000 --> 00:22:09,200
Tak.

311
00:22:10,000 --> 00:22:11,200
Tak.

312
00:22:11,000 --> 00:22:12,450
3,55 USD.

313
00:22:26,000 --> 00:22:28,350
Wewn¹trz jest wiêcej liczb.

314
00:22:30,000 --> 00:22:32,150
To mo┬┐e by├Ž po┬│┬╣czenie.

315
00:22:44,000 --> 00:22:46,900
Dental ids g┬│owica
jako Malcolm neale.

316
00:22:47,000 --> 00:22:49,700
Malcolm neale?
Pamiêtam tê sprawê.

317
00:22:50,000 --> 00:22:53,200
Jego ┬┐ona zosta┬│a
zamordowana pi├¬├Ž lat temu.

318
00:22:51,000 --> 00:22:54,100
Domowa inwazja.
Perp poder┬┐n┬╣┬│ jej gard┬│o.

319
00:22:54,000 --> 00:22:56,650
Kazali mu patrze├Ž.
Och, tak, tak.

320
00:22:55,000 --> 00:22:58,950
Pamiêtam.
Malcolm neale by┬│,
uh, zdegenerowany hazardzista.

321
00:22:59,000 --> 00:23:03,850
Morderstwo ┬┐ony by┬│o na nim.
By┬│ winien kilku z┬│ych facet├│w
trochê pieniêdzy.

322
00:23:02,000 --> 00:23:05,700
Czy zdarzy³o ci siê kiedyœ
przekona├Ž tych z┬│ych ludzi?

323
00:23:05,000 --> 00:23:06,950
Zdrapki z paznokci.

324
00:23:07,000 --> 00:23:09,850
By┬│a walka,
prawdopodobnie z zab├│jc┬╣.

325
00:23:09,000 --> 00:23:10,850
Czêœciowe œciêcie

326
00:23:10,000 --> 00:23:12,850
zosta³a wykonana przez pi³ê tarczow¹.

327
00:23:12,000 --> 00:23:14,450
Istniej¹ œlady tlenku ¿elaza,

328
00:23:14,000 --> 00:23:15,800
hematyt w ranie.

329
00:23:17,000 --> 00:23:19,400
Rdza, od ostrzy.
W porz┬╣dku.

330
00:23:19,000 --> 00:23:21,150
A co z nagraniem g┬│osu?

331
00:23:20,000 --> 00:23:21,950
Coœ poza pendrivem?

332
00:23:21,000 --> 00:23:23,650
G┬│os by┬│ John Kramer.
Dopasowany.

333
00:23:24,000 --> 00:23:26,150
Identyczny.
Dopasowany?

334
00:23:26,000 --> 00:23:28,100
Co, wr├│ci┬│ z martwych?

335
00:23:27,000 --> 00:23:29,550
Nie by┬│by to jego pierwszy raz.

336
00:23:29,000 --> 00:23:31,550
Tylko dlatego, ¿e ktoœ nie ¿yje

337
00:23:31,000 --> 00:23:33,800
nie oznacza, ┬┐e nie
mog┬╣ mie├Ž g┬│osu.

338
00:23:33,000 --> 00:23:36,650
Daj nam wystarczaj┬╣co du┬┐o
czasu, m├│wimy za zmar┬│ych.

339
00:23:36,000 --> 00:23:39,450
Na dachu Edgar Munsen
odp┬│ywa┬│
o rozpoczêciu gry.

340
00:23:39,000 --> 00:23:42,550
Nagranie m├│wi
s┬╣ jeszcze cztery
potencjalne ofiary.

341
00:23:42,000 --> 00:23:44,800
Cztery osoby walcz┬╣ce
o swoje ┬┐ycie.

342
00:24:12,000 --> 00:24:13,300
B├│g...

343
00:24:30,000 --> 00:24:32,450
Okay, jesteœmy gdzieœ na wsi.

344
00:24:32,000 --> 00:24:35,300
Nie widzê ¿adnych punktów
orientacyjnych, nic.

345
00:24:34,000 --> 00:24:35,350
O Bo┬┐e.

346
00:24:36,000 --> 00:24:37,800
Kto nam to robi?

347
00:24:41,000 --> 00:24:42,800
Nie mam pojêcia.

348
00:24:44,000 --> 00:24:45,850
Jak masz na imiê?

349
00:24:46,000 --> 00:24:47,250
Ryan.

350
00:24:49,000 --> 00:24:51,500
A jaki jest tw├│j grzech, Ryan?

351
00:24:52,000 --> 00:24:56,050
Sprzedawane z┬│e kredyty hipoteczne,
sprzedawane dobrej koksu,

352
00:24:55,000 --> 00:24:58,200
oszuka┬│em moje podatki,
oszuka³em moj¹ ¿onê.

353
00:24:58,000 --> 00:25:00,000
Oboje. Wiêc wiesz...

354
00:25:01,000 --> 00:25:02,700
Nic tak z┬│ego.

355
00:25:04,000 --> 00:25:06,750
Jaka jest Twoja historia, Lollipop?

356
00:25:10,000 --> 00:25:12,100
To by³ wina mego mê¿a.

357
00:25:12,000 --> 00:25:14,350
Daj spok├│j. G┬│upie gadanie.

358
00:25:13,000 --> 00:25:16,650
Dlaczego... dlaczego jestem
karany za coœ, co zrobi³?

359
00:25:18,000 --> 00:25:19,200
Huh?

360
00:25:22,000 --> 00:25:23,850
Gdyby nie zasn┬╣┬│,

361
00:25:24,000 --> 00:25:26,000
nie przewróci³by siê

362
00:25:26,000 --> 00:25:28,550
i udusi┬│y nasze dziecko.

363
00:25:31,000 --> 00:25:32,850
To nie moja wina.

364
00:25:37,000 --> 00:25:38,700
Nie? Nie. Nie!

365
00:25:39,000 --> 00:25:42,450
Na prawdê nie myœlisz
on pr├│buje
powiedz nam coœ?

366
00:25:42,000 --> 00:25:45,100
Patrz, s┬╣
dwa doskonale
dobre drzwi tutaj.

367
00:25:45,000 --> 00:25:50,000
Racja, wiêc przejdziemy
drzwi, kt├│re prowadz┬╣ dok┬│adnie
on chce, ¿ebyœmy poszli?

368
00:25:48,000 --> 00:25:50,750
Nie, dziêkujê.
Nie, Mitch ma racjê.

369
00:25:49,000 --> 00:25:51,800
Nie s¹dzê, ¿e to...
Wr├│├Ž do cholery.

370
00:25:52,000 --> 00:25:55,450
Cz┬│owieku, pozb┬╣d┼Ş si├¬
tego g├│wna z mojej twarzy.

371
00:26:09,000 --> 00:26:10,550
O m├│j Bo┬┐e!

372
00:26:11,000 --> 00:26:13,350
Pomó¿ mi! Wsparcie. Proszê.

373
00:26:12,000 --> 00:26:13,850
Ach! Co ty kurwa?

374
00:26:17,000 --> 00:26:19,050
S¹ druty, jest coœ...

375
00:26:22,000 --> 00:26:23,700
Pomocy pomocy.

376
00:26:28,000 --> 00:26:30,050
Ania? Czy ty widzisz?

377
00:26:30,000 --> 00:26:34,450
Jest 100 drut├│w
owiniêty wokó³ nogi,
i wok├│┬│ niekt├│rych k├│┬│ pasowych.

378
00:26:35,000 --> 00:26:37,600
Okay, jest...
Jest jakaœ r¹czka.

379
00:26:46,000 --> 00:26:48,050
Ch³opaki, jest taœma.

380
00:26:53,000 --> 00:26:55,950
Jest mocniej!
Po prostu siê zaostrzy³o!

381
00:26:55,000 --> 00:26:57,050
O Bo┬┐e!
W porz┬╣dku...

382
00:26:56,000 --> 00:26:57,350
B├│g! O!

383
00:26:58,000 --> 00:27:00,050
Okay, jak mamy taœmê?

384
00:27:03,000 --> 00:27:05,600
Hej, id┼Ş powoli.
Tak, ostro┬┐nie.

385
00:27:05,000 --> 00:27:07,200
- Bardzo wolno.
- Ok ok.

386
00:27:08,000 --> 00:27:09,950
Ostro┬┐ny. Ostro┬┐ny.

387
00:27:09,000 --> 00:27:11,050
Prosz├¬ b┬╣d┼Ş ostro┬┐ny.

388
00:27:15,000 --> 00:27:16,350
O Bo┬┐e.

389
00:27:23,000 --> 00:27:25,600
Ostro┬┐nie, ostro┬┐nie, ostro┬┐nie.

390
00:27:34,000 --> 00:27:35,350
O Bo┬┐e!

391
00:27:36,000 --> 00:27:37,950
O Bo┬┐e! O m├│j Bo┬┐e!

392
00:27:39,000 --> 00:27:40,700
Nie pomagacie!

393
00:27:41,000 --> 00:27:43,250
Chwy├Ž ta┼ôm├¬! Chwy├Ž ta┼ôm├¬!

394
00:27:43,000 --> 00:27:45,100
Nie ma mowy cz┬│owieku.

395
00:27:44,000 --> 00:27:46,150
Nie, kurwa chwy├Ž ta┼ôm├¬.

396
00:27:46,000 --> 00:27:49,700
Uratowa┬│em twoje
pierdolone ┬┐ycie, Mitch!
Chwy├Ž ta┼ôm├¬!

397
00:27:49,000 --> 00:27:51,500
- Po prostu to zr├│b!
- Proszê.

398
00:27:53,000 --> 00:27:55,200
Proszê, tak.
Tak, chod┼Ş.

399
00:27:56,000 --> 00:27:58,500
Daj spok├│j.
Daj spok├│j, stary.

400
00:27:58,000 --> 00:27:59,550
O m├│j Bo┬┐e.

401
00:28:01,000 --> 00:28:02,750
Prawie to masz?

402
00:28:02,000 --> 00:28:04,650
Próbujê, koleœ.
Masz to, masz to.

403
00:28:15,000 --> 00:28:18,100
Wszystko dobrze, wszystko dobrze.
Masz to?

404
00:28:17,000 --> 00:28:19,150
Och, Bo┬┐e, och, dobrze.

405
00:28:20,000 --> 00:28:21,400
Masz to?

406
00:28:22,000 --> 00:28:24,800
Odtwórz taœmê, Mitch.
Odtwórz taœmê.

407
00:28:25,000 --> 00:28:27,650
Tutaj grasz na taœmie, cz³owieku.

408
00:28:32,000 --> 00:28:34,500
W ┬┐yciu nie ma skr├│t├│w.

409
00:28:36,000 --> 00:28:39,150
Prosz├¬ wybaczy├Ž do┼ô├Ž
surowy przyk┬│ad


410
00:28:39,000 --> 00:28:42,450
Podejmê decyzjê o
nieprzestrzeganiu zasad.


411
00:28:43,000 --> 00:28:46,550
Poci┬╣gnij za uchwyt, a
zostaniesz zwolniony.


412
00:28:53,000 --> 00:28:55,250
Co ma na my┼ôli "uwolni├Ž"?

413
00:28:57,000 --> 00:28:59,050
Powodzenia, Lollipop.

414
00:28:59,000 --> 00:29:00,350
O Bo┬┐e.

415
00:29:06,000 --> 00:29:08,550
Hej, wstêpny raport na wiadrze.

416
00:29:09,000 --> 00:29:13,450
Mówi, ¿e cz¹steczki znajduj¹ce siê
na ciele s¹ odchodami zwierzêcymi.

417
00:29:12,000 --> 00:29:14,150
Krowa, kurczak, œwinia.

418
00:29:14,000 --> 00:29:17,000
Znalaz³y równie¿ œlady
choroby aujeszky.

419
00:29:16,000 --> 00:29:18,800
Choroba Aujeszky'ego?
To jest wirus.

420
00:29:19,000 --> 00:29:21,150
G┬│├│wnie znany, poniewa┬┐

421
00:29:20,000 --> 00:29:23,900
kiedy œwiñ to dostanie,
rolnicy musz┬╣ znikn┬╣├Ž
ca┬│y d┼Şwi├¬k.

422
00:29:23,000 --> 00:29:25,050
Jestem pod wra┬┐eniem.

423
00:29:25,000 --> 00:29:26,500
Kop dalej.

424
00:29:27,000 --> 00:29:30,650
Mo┬┐e mog├¬ to ┼ôledzi├Ž
wirus do lokalizacji.
Dr Nelson?

425
00:29:30,000 --> 00:29:32,250
Kolejny, mo┬┐liwy skoczek.

426
00:29:37,000 --> 00:29:39,550
Jakaœ identyfikacja na ofierze?

427
00:29:39,000 --> 00:29:41,650
Nie. Wygl┬╣da jak
ten sam zab├│jca.

428
00:29:43,000 --> 00:29:44,850
To by┬│o na ciele.

429
00:29:45,000 --> 00:29:48,250
Brak linku do ┬┐adnego z
naszych podejrzanych.

430
00:29:49,000 --> 00:29:51,250
Czy to Kramer?
Czy wiesz?

431
00:29:51,000 --> 00:29:54,000
Czy ta zbrodnia jest powi┬╣zana z Jigsaw?

432
00:29:53,000 --> 00:29:58,050
Pomyœl, ¿e to jakiœ zbieg okolicznoœci
¿e Edgar Munsen siê dzieje
by├Ž tu go┼ôciem?

433
00:29:57,000 --> 00:30:01,450
Myœlê, ¿e jest wysoce nieprawdopodobne,
¿eby obudzi³ siê ze œpi¹czki,

434
00:30:00,000 --> 00:30:03,250
wspi¹³em siê na dach i
wyrzuci³em dziewczynê.

435
00:30:03,000 --> 00:30:06,050
Ale sprawdzi┬│em
z icu.
On wci┬╣┬┐ tam jest.

436
00:30:09,000 --> 00:30:10,850
Wygl┬╣da jak kwas.

437
00:30:11,000 --> 00:30:14,850
Jest wyczerpanie
adenozynotrifosforanu
w w³óknach miêœni.

438
00:30:14,000 --> 00:30:16,250
Zesztywnienie poœmiertne.

439
00:30:16,000 --> 00:30:18,700
Najwyra┼Şniej nie
umar┬│a od upadku.

440
00:30:34,000 --> 00:30:36,400
To jest kwas fluorowodorowy.

441
00:30:36,000 --> 00:30:38,850
Popatrz tutaj. To
jest punkt wtrysku.

442
00:30:39,000 --> 00:30:42,600
¯y³a nios³a to
a┬┐ do serca,
gdzie jest podœwietlona.

443
00:30:43,000 --> 00:30:46,100
Sk┬╣d wiesz, ┬┐e to by┬│
kwas fluorowodorowy?

444
00:30:45,000 --> 00:30:47,550
Widzia┬│em du┬┐o tego w Fallujah.

445
00:30:49,000 --> 00:30:51,150
Nigdy nie wstrzykniêto.

446
00:30:53,000 --> 00:30:54,900
Kawa┬│ek uk┬│adanki.

447
00:30:56,000 --> 00:30:57,800
Jig-fucking-saw!

448
00:30:59,000 --> 00:31:02,400
Czym jest umowa Logana?
Co siê sta³o
w Fallujah?

449
00:31:01,000 --> 00:31:02,650
Uh, on, uh...

450
00:31:04,000 --> 00:31:06,000
Zosta┬│ schwytany.
O.

451
00:31:05,000 --> 00:31:08,450
Um, ale nie wczeœniej ni¿
zabicie trzech talib├│w.

452
00:31:08,000 --> 00:31:11,350
Uh, co s┬│ysza┬│em,
torturowali to g├│wno
z niego.

453
00:31:11,000 --> 00:31:14,200
Spêdzi³ miesi¹ce
w szpitalu va
kiedy wr├│ci┬│.

454
00:31:14,000 --> 00:31:15,850
Myœlisz, ¿e pêk³?

455
00:31:16,000 --> 00:31:19,000
Daj spok├│j, stary,
m├│wisz o
brat, tutaj.

456
00:31:18,000 --> 00:31:20,900
Mam brata.
On jest pieprzonym dupkiem.

457
00:31:23,000 --> 00:31:25,750
Co s┬╣dzisz o jego
drugiej, Eleanor?

458
00:31:25,000 --> 00:31:27,600
Ona ma
œwietny ty³ek,
du┬┐e usta.

459
00:31:27,000 --> 00:31:30,450
Wydaje si├¬ wysiada├Ž
na tym cholernym g├│wnie.
Tak.

460
00:31:31,000 --> 00:31:32,650
Motherfucker!

461
00:31:44,000 --> 00:31:45,950
G├│wno.
Co ty kurwa?

462
00:31:50,000 --> 00:31:51,550
Och, kurwa.

463
00:31:58,000 --> 00:31:59,950
Jestem dobr┬╣ osob┬╣.

464
00:32:00,000 --> 00:32:03,000
Jestem dobr┬╣ osob┬╣,
nie zas³ugujê na to.

465
00:32:03,000 --> 00:32:04,600
Przyznajê...

466
00:32:04,000 --> 00:32:05,950
Przyznajê. Ikona...

467
00:32:06,000 --> 00:32:08,650
Przyznajê, ¿e to
jest spieprzone!

468
00:32:34,000 --> 00:32:35,150
Co?

469
00:32:46,000 --> 00:32:47,650
Cze┼ô├Ž ludzie.

470
00:32:49,000 --> 00:32:50,650
Cze┼ô├Ž ludzie!

471
00:32:50,000 --> 00:32:52,150
Ktoœ w³¹czy³ telewizor.

472
00:32:53,000 --> 00:32:54,300
Cze┼ô├Ž?

473
00:32:54,000 --> 00:32:55,850
Tak, my te┬┐ mamy.

474
00:32:56,000 --> 00:32:58,700
zamierzam
musisz ci├¬ podnie┼ô├Ž.
Co?

475
00:32:58,000 --> 00:33:00,050
Musimy zabra├Ž pilota.

476
00:33:01,000 --> 00:33:02,500
Ok dobrze.

477
00:33:05,000 --> 00:33:06,450
Rozumiem?

478
00:33:07,000 --> 00:33:08,450
Rozumiem!

479
00:33:12,000 --> 00:33:13,450
Nie! Nie!

480
00:33:13,000 --> 00:33:14,200
Nie!

481
00:33:33,000 --> 00:33:38,400
W przesz³oœci masz wszystko
stawiaj w┬│asne interesy
powy┬┐ej innych,

482
00:33:38,000 --> 00:33:40,850
a potem ok³amywaliœcie siebie,

483
00:33:40,000 --> 00:33:44,750
i oszuka├Ž ┼ôwiat
o twojej bezdusznoœci,
twoja kradzie┬┐,

484
00:33:44,000 --> 00:33:46,100
twoja zbrodnia.

485
00:33:45,000 --> 00:33:47,550
Teraz spojrzysz w lustro

486
00:33:48,000 --> 00:33:52,000
i staniesz twarz┬╣ w twarz z
tym, kim naprawdê jesteœ.


487
00:33:51,000 --> 00:33:54,950
Wybory, których dokona³eœ,
mog┬╣ kosztowa├Ž ci├¬ ┬┐ycie.


488
00:33:55,000 --> 00:33:57,850
Nie mo┬┐esz uciec przed prawd┬╣.

489
00:33:57,000 --> 00:34:00,600
Jest jednak jedna osoba,
kt├│ra mo┬┐e ci pom├│c.


490
00:34:01,000 --> 00:34:02,600
Ryan.

491
00:34:03,000 --> 00:34:07,500
Je┼ôli poci┬╣gnie za d┼Şwigni├¬, zanim
zostaniesz pochowany ┬┐ywcem,


492
00:34:07,000 --> 00:34:09,000
bêdziesz ¿y³.

493
00:34:09,000 --> 00:34:12,050
Ryan, uwolnij siê,
aby je uwolni├Ž.


494
00:34:21,000 --> 00:34:22,250
Ryan.

495
00:34:25,000 --> 00:34:26,600
Ryan?

496
00:34:37,000 --> 00:34:38,450
Nie! Nie!

497
00:34:41,000 --> 00:34:42,550
Co to jest?

498
00:34:43,000 --> 00:34:45,100
To jest ziarno!

499
00:34:44,000 --> 00:34:47,300
Ryan, cz┬│owieku, zostaniemy
pogrzebani ┬┐ywcem.

500
00:34:46,000 --> 00:34:47,250
Ryan!

501
00:34:51,000 --> 00:34:52,250
Ryan!

502
00:34:53,000 --> 00:34:54,600
Ryan!

503
00:34:55,000 --> 00:34:57,150
Dojd┼Ş do uchwytu!
Ryan!

504
00:34:58,000 --> 00:34:59,450
Nie mogê!

505
00:34:59,000 --> 00:35:01,500
- Ryan!
- Proszê, Ryan!


506
00:35:02,000 --> 00:35:04,000
Poœpiesz siê, stary!

507
00:35:04,000 --> 00:35:05,250
Ryan!

508
00:35:05,000 --> 00:35:06,850
Musisz to zrobi├Ž!

509
00:35:12,000 --> 00:35:14,200
Dojd┼Ş do uchwytu!

510
00:35:13,000 --> 00:35:17,100
Ryan, poci┬╣gnij
pieprzony uchwyt!
Proszê!

511
00:35:24,000 --> 00:35:26,750
Jaka jest twoja historia, kochanie?

512
00:35:27,000 --> 00:35:29,200
O co pytasz, detektywie?

513
00:35:30,000 --> 00:35:33,100
Jesteœ jednym z tych,
perwersyjnych typ├│w?

514
00:35:33,000 --> 00:35:35,150
Jak trochê bólu?
Czemu?

515
00:35:37,000 --> 00:35:39,100
Chcesz zosta├Ž ukarany?

516
00:35:38,000 --> 00:35:39,450
Za p├│┼Şno.

517
00:35:41,000 --> 00:35:44,650
Mam ju¿ by³¹ ¿onê, która
torturuje mnie ka┬┐dego dnia.

518
00:35:44,000 --> 00:35:46,950
Mo┬┐e na to zas┬│ugujesz.
Prawdopodobnie.

519
00:35:46,000 --> 00:35:50,050
Gdzie by³eœ tej nocy, kiedy
Malcolm neale zosta┬│ zamordowany?

520
00:35:51,000 --> 00:35:52,200
Dom.

521
00:35:53,000 --> 00:35:54,650
Sam.
Ch┬│odny.

522
00:35:56,000 --> 00:35:58,350
O. Czy mo┬┐esz to udowodni├Ž?

523
00:36:00,000 --> 00:36:01,500
Czy muszê?

524
00:36:04,000 --> 00:36:07,250
Wkr├│tce wracaj do domu, tatusiu.
Bêdê.

525
00:36:07,000 --> 00:36:10,550
Przykro mi, ┬┐e musisz znowu
zosta├Ž tak p├│┼Şno, Judy.

526
00:36:09,000 --> 00:36:11,400
Nie przejmuj siê tym.

527
00:36:11,000 --> 00:36:14,050
W porz┬╣dku,
œpij s³odko, Mel.
Kocham Ciê.

528
00:36:15,000 --> 00:36:18,200
Te¿ ciê kocham, tato.
Kocham Ciê, pa.

529
00:36:18,000 --> 00:36:19,500
PA.

530
00:36:19,000 --> 00:36:20,300
Logan.

531
00:36:25,000 --> 00:36:27,100
Jak znalaz³eœ Eleanor?

532
00:36:26,000 --> 00:36:27,650
M├│j asystent?

533
00:36:29,000 --> 00:36:31,500
Czy to wszystko, kim ona jest?

534
00:36:31,000 --> 00:36:35,000
Minê³y dwa lata
odk¹d Christine minê³a.
To jest po prostu...

535
00:36:32,000 --> 00:36:35,500
Nie wini³bym ciê.
Tak, ale jestem profesjonalist┬╣.

536
00:36:35,000 --> 00:36:37,450
Logan, kiedykolwiek s³ysza³eœ

537
00:36:37,000 --> 00:36:40,250
strony internetowej o
nazwie "Zasady Jigsaw"?

538
00:36:39,000 --> 00:36:42,000
- Nie.
- Pochowany g³êboko w Internecie.

539
00:36:42,000 --> 00:36:45,950
Zaj¹³em siê kopaniem,
ale to jest strona
poœwiêcony Jigsaw.

540
00:36:45,000 --> 00:36:47,250
Po┬│owa to bzdury, posers,

541
00:36:47,000 --> 00:36:50,750
ale jest trochê rzeczy
tam
to jest naprawdê pomieszane.

542
00:36:51,000 --> 00:36:53,650
Du┬┐o chorych pierd├│┬│.
W porz┬╣dku?

543
00:36:54,000 --> 00:36:56,400
Zrobiliœmy w³ok ciemnego ip.

544
00:36:55,000 --> 00:36:57,900
Mam du┬┐o trafie├▒ od
twojego asystenta.

545
00:36:58,000 --> 00:36:59,750
Jest regularna.

546
00:37:00,000 --> 00:37:03,900
Pobra³em trochê gówna, którego
nie mo┬┐esz sobie wyobrazi├Ž.

547
00:37:02,000 --> 00:37:05,700
Wiêc tak mówisz
Eleanor bonneville
to nasz naœladowca?

548
00:37:06,000 --> 00:37:08,550
Nie, to nie jest to, co m├│wimy.

549
00:37:08,000 --> 00:37:10,100
Sprawdzi³eœ jej alibi?

550
00:37:09,000 --> 00:37:11,350
Powiedzia┬│a, ┬┐e jest w domu

551
00:37:11,000 --> 00:37:14,200
rankiem, gdy znaleziono
wiadro wisi w parku.

552
00:37:13,000 --> 00:37:15,950
O 7:00 rano?
Sam w domu?
Jedna kobieta?

553
00:37:16,000 --> 00:37:19,200
To brzmi podejrzanie.
W porz┬╣dku, przewi├▒my.

554
00:37:19,000 --> 00:37:21,550
Jak przysz┬│a do ciebie Eleanor?

555
00:37:21,000 --> 00:37:24,000
Szuka┬│a
Wydzia┬│
zrobi├Ž swoj┬╣ rezydencj├¬.

556
00:37:24,000 --> 00:37:25,400
I potem?

557
00:37:26,000 --> 00:37:28,250
Po uko├▒czeniu rezydencji?

558
00:37:28,000 --> 00:37:31,100
Trzy miesi┬╣ce temu
zaproponowano jej pracê

559
00:37:31,000 --> 00:37:34,100
prowadzenie pokazu w
kostnicy w Cleveland.

560
00:37:33,000 --> 00:37:35,450
Dlaczego ona tego nie wziê³a?

561
00:37:35,000 --> 00:37:37,900
Czy chcesz przenie┼ô├Ž
siê do Cleveland?

562
00:37:38,000 --> 00:37:40,700
To jest laboratorium.
Wyniki s┬╣ w.

563
00:37:45,000 --> 00:37:47,350
Okej, wiêc to jest DNA krwi

564
00:37:46,000 --> 00:37:49,850
zgarn┬╣┬│ z under
paznokcie
pierwsza ofiara, Malcolm neale.

565
00:37:50,000 --> 00:37:53,150
Tak, skarbie.
Czy mo┬┐esz to zidentyfikowa├Ž?

566
00:37:52,000 --> 00:37:53,650
Ju┬┐ zrobione.

567
00:37:54,000 --> 00:37:57,600
To jest pr├│bka krwi
od sprawcy
zrobione dekadê temu.

568
00:37:59,000 --> 00:38:01,250
Mo┬┐esz zapami├¬ta├Ž spraw├¬.

569
00:38:01,000 --> 00:38:03,100
To jest dok┬│adny mecz.

570
00:38:06,000 --> 00:38:07,700
Czyja to krew?

571
00:38:08,000 --> 00:38:09,800
John Kramer.
Co?

572
00:38:12,000 --> 00:38:13,950
To jest niemo┬┐liwe.

573
00:38:13,000 --> 00:38:14,650
To jest fakt.

574
00:38:15,000 --> 00:38:18,100
Krew pod
paznokcie
naszej pierwszej ofiary

575
00:38:18,000 --> 00:38:20,100
to krew Johna Kramera.

576
00:38:20,000 --> 00:38:21,750
Zab├│jca Jigsaw.

577
00:38:27,000 --> 00:38:28,250
Ryan!

578
00:38:29,000 --> 00:38:30,800
Wsparcie!

579
00:38:30,000 --> 00:38:32,300
- Ryan!
- Wsparcie!


580
00:38:32,000 --> 00:38:34,300
Poci┬╣gnij d┼Şwigni├¬!

581
00:38:34,000 --> 00:38:35,250
Ryan!

582
00:38:35,000 --> 00:38:36,250
Uh...

583
00:38:37,000 --> 00:38:39,600
- Uh...
- Zdob┬╣d┼Ş uchwyt!

584
00:38:41,000 --> 00:38:42,600
Ryan!

585
00:38:43,000 --> 00:38:44,650
Pom├│┬┐, teraz!

586
00:38:47,000 --> 00:38:48,600
Ryan!

587
00:38:52,000 --> 00:38:53,200
Nie!

588
00:38:54,000 --> 00:38:55,700
Id┼Ş do diab┬│a!

589
00:38:56,000 --> 00:38:58,400
Musisz nam pom├│c, cz┬│owieku!

590
00:39:07,000 --> 00:39:08,450
Wsparcie!

591
00:39:16,000 --> 00:39:18,150
Och, kurwa. Och, kurwa.

592
00:39:23,000 --> 00:39:24,250
Ryan!

593
00:39:28,000 --> 00:39:31,150
- Poci¹gnij za r¹czkê, Ryan!
- Ryan!


594
00:39:31,000 --> 00:39:32,850
Poci┬╣gnij!

595
00:39:40,000 --> 00:39:41,250
Ryan!

596
00:39:41,000 --> 00:39:42,250
Ryan!

597
00:39:43,000 --> 00:39:45,100
Umrzemy tutaj!
Proszê!

598
00:39:46,000 --> 00:39:49,450
Z mi³oœci do Boga, po
prostu j┬╣ wyci┬╣gnij!


599
00:39:49,000 --> 00:39:51,150
Jeœli umrzemy, umrzesz!

600
00:39:58,000 --> 00:39:59,300
B├│g...

601
00:40:05,000 --> 00:40:07,000
Wy┬│┬╣cz to.
O Bo┬┐e...

602
00:40:07,000 --> 00:40:08,200
Ach!

603
00:40:41,000 --> 00:40:44,150
Oto lokalizacja GPS w
celi pani Bonneville.

604
00:40:46,000 --> 00:40:47,500
Wspania┬│y.

605
00:40:49,000 --> 00:40:51,000
Czy Jigsaw nie ┬┐yje?

606
00:40:51,000 --> 00:40:53,650
Czy Kramer umar┬│,
czy mamy dow├│d?

607
00:40:52,000 --> 00:40:55,600
Co Ty
musz├¬ powiedzie├Ž
wszyscy spanikowani obywatele

608
00:40:54,000 --> 00:40:56,150
kt├│rzy chc┬╣ odpowiedzi?

609
00:41:02,000 --> 00:41:03,950
Wy³¹czy³eœ telefon?

610
00:41:07,000 --> 00:41:09,800
A jednak oto jesteœ,
znalaz³eœ mnie.

611
00:41:12,000 --> 00:41:14,400
Zrobi³byœ dobrego detektywa.

612
00:41:16,000 --> 00:41:19,150
A mo┬┐e jestem po prostu
zbyt przewidywalny.

613
00:41:18,000 --> 00:41:20,450
Mo┬┐liwy do przewidzenia? Nie.

614
00:41:22,000 --> 00:41:24,250
Halloran przekazuje winê.

615
00:41:24,000 --> 00:41:25,850
On patrzy na nas.

616
00:41:26,000 --> 00:41:27,200
Tak.

617
00:41:28,000 --> 00:41:29,900
Obserwuj┬╣ m├│j dom.

618
00:41:29,000 --> 00:41:32,150
Poniewa¿ on myœli, ¿e
twoje alibi to g├│wno.

619
00:41:34,000 --> 00:41:36,650
Naprawdê kochasz tego faceta, co?

620
00:41:39,000 --> 00:41:42,000
Pierwszy rok w hrabstwie,
czysta sprawa,

621
00:41:43,000 --> 00:41:45,900
drapie┬┐nik o imieniu
alistair Schultz.

622
00:41:47,000 --> 00:41:50,100
Halloran poturbowa┬│ go,
gdy by┬│ w areszcie

623
00:41:48,000 --> 00:41:51,200
a prawnik wykorzysta┬│
to, ┬┐eby go wyko├▒czy├Ž.

624
00:41:50,000 --> 00:41:53,350
Ju¿ nastêpnego dnia zabija
8-letni¹ dziewczynkê

625
00:41:53,000 --> 00:41:55,500
kto pojawia siê na moim stole.

626
00:41:56,000 --> 00:41:57,850
Pierwszy z wielu.

627
00:41:58,000 --> 00:42:00,700
Halloran nie mo┬┐e si├¬ powstrzyma├Ž,

628
00:42:03,000 --> 00:42:05,800
nie mo┬┐e wyj┼ô├Ž z jego w┬│asnej drogi.

629
00:42:05,000 --> 00:42:08,400
Wiêc nie, nie mam wiele
mi³oœci dla tego faceta.

630
00:42:10,000 --> 00:42:12,300
C├│┬┐, to jest praca, Logan.

631
00:42:13,000 --> 00:42:15,700
Nie mo┬┐esz uczyni├Ž tego osobistym.

632
00:42:15,000 --> 00:42:18,150
Kiedy pewnego dnia masz
ma³¹ dziewczynkê...

633
00:42:21,000 --> 00:42:24,900
Dlaczego mi nie powiedzia³eœ?
o ofercie pracy
w Cleveland?

634
00:42:26,000 --> 00:42:28,900
Poniewa┬┐ tak
kaza┬│em mi to wzi┬╣├Ž.
Tak.

635
00:42:27,000 --> 00:42:30,500
Tak, masz cholern¹ racjê
Ja bym.
To skomplikowane.

636
00:42:29,000 --> 00:42:31,850
Jesteœmy w przesz³oœci skomplikowani.

637
00:42:35,000 --> 00:42:37,850
Kiedy wisz┬╣ca ┬│eb zosta┬│a nawleczona,

638
00:42:38,000 --> 00:42:41,500
Nie by┬│o mnie w domu, tak
jak powiedzia┬│am glinom.

639
00:42:41,000 --> 00:42:42,950
By┬│em u mnie, uh...

640
00:42:44,000 --> 00:42:46,050
Studio.
Jakie studio?

641
00:42:48,000 --> 00:42:51,650
I dlaczego nie
Ty im to m├│wisz?
Tak jak powiedzia┬│em,

642
00:42:51,000 --> 00:42:53,400
to... to jest skomplikowane.

643
00:42:53,000 --> 00:42:56,400
Nie myœlisz
Oni zamierzaj┬╣
dowiedzie├Ž si├¬ o tym?

644
00:42:55,000 --> 00:42:57,500
Wiedz┬╣ o stronie fan├│w Jigsaw,

645
00:42:57,000 --> 00:42:59,100
co tam, kurwa, robisz.

646
00:42:59,000 --> 00:43:02,050
Oni zamierzaj┬╣
dowiedzie├Ž si├¬ o
wszystko.

647
00:43:01,000 --> 00:43:04,050
El, oni myœl¹, ¿e jestem w to zamieszany.

648
00:43:04,000 --> 00:43:05,450
Poka┬┐ mi.

649
00:44:10,000 --> 00:44:13,450
O Jezu!
Okay, powinienem
ostrzec ciê, poniewa¿...

650
00:44:12,000 --> 00:44:14,350
Czy mo┬┐esz w┬│┬╣czy├Ž ┼ôwiat┬│a?

651
00:44:30,000 --> 00:44:31,400
Eleanor,

652
00:44:33,000 --> 00:44:34,550
co to jest?

653
00:44:36,000 --> 00:44:38,600
Hej, dziewczyna musi mie├Ž hobby.

654
00:44:39,000 --> 00:44:41,350
Hobby? Czy tak to nazywasz?

655
00:44:42,000 --> 00:44:45,200
- A co z kolekcj┬╣ znaczk├│w?
- To jest hobby.

656
00:45:10,000 --> 00:45:12,150
To jest piêkne, prawda?

657
00:45:29,000 --> 00:45:32,200
Podobno John Kramer
zaprojektowa³ tê pu³apkê

658
00:45:33,000 --> 00:45:36,600
do gry, kt├│ra mia┬│a miejsce
przed wszystkimi innymi.

659
00:45:35,000 --> 00:45:37,800
Znale┼Şli plany w swoim laboratorium.

660
00:45:39,000 --> 00:45:40,900
Zbudowa┬│em to sam.

661
00:45:41,000 --> 00:45:43,950
Mam je
od jakiegoœ faceta
w Internecie.

662
00:45:43,000 --> 00:45:46,450
Plotka g┬│osi, ┬┐e John to
nie tylko zaprojektowa┬│,

663
00:45:49,000 --> 00:45:50,900
on zbudowa┬│ jeden.

664
00:45:50,000 --> 00:45:52,400
C├│┬┐, przykro mi rozczarowa├Ž,

665
00:45:52,000 --> 00:45:56,950
ale ┬┐aden z nich
Ofiary Kramera zginê³y
w dowolnym urz┬╣dzeniu podobnym do tego.

666
00:45:56,000 --> 00:45:58,250
Rany nie pasuj┬╣ do wzoru.

667
00:45:58,000 --> 00:46:00,800
C├│┬┐, mo┬┐e nigdy nie
znaleziono cia┬│.

668
00:46:00,000 --> 00:46:02,550
A mo¿e nigdy siê nie wydarzy³o.

669
00:46:02,000 --> 00:46:04,350
Mo¿e ktoœ gra z tob¹ w gry.

670
00:46:06,000 --> 00:46:08,850
Co robisz z tymi
wszystkimi rzeczami?

671
00:46:08,000 --> 00:46:10,450
Musisz si├¬ tego teraz pozby├Ž.

672
00:47:23,000 --> 00:47:26,550
┼ĺwietna robota.
Teraz mamy prawdopodobn¹ przyczynê.

673
00:47:26,000 --> 00:47:28,500
Nie idziesz
uwierzy├Ž w to.
Co?

674
00:47:28,000 --> 00:47:31,200
Komisarz
chce zobaczy├Ž
Pozosta³oœci Jigsawa.

675
00:47:31,000 --> 00:47:33,850
Chce udowodni├Ž, ┬┐e naprawd├¬ nie ┬┐yje.

676
00:47:33,000 --> 00:47:34,400
Co?
Tak.

677
00:47:35,000 --> 00:47:38,900
Powiedzia┬│, ┬┐e chce
uspokoi├Ž obawy ludzi.
M├│wisz powa┬┐nie?

678
00:47:38,000 --> 00:47:40,250
Goni├Ž martwego cz┬│owieka.

679
00:47:40,000 --> 00:47:42,300
To bzdury roku wyborczego.

680
00:47:42,000 --> 00:47:45,750
To wszystko jest twoje.
zamierzam
wykonaj te dzia┬│ania.

681
00:47:45,000 --> 00:47:46,450
Tak jest.

682
00:48:08,000 --> 00:48:09,450
Halloran.

683
00:48:12,000 --> 00:48:15,550
Jest w pieprzonej œpi¹czce,
jak on po prostu znika?

684
00:48:23,000 --> 00:48:24,700
Wci┬╣┬┐ oddycha.

685
00:48:45,000 --> 00:48:46,550
Co to jest?

686
00:48:50,000 --> 00:48:51,900
To mówi moje imiê.

687
00:48:52,000 --> 00:48:55,850
Wiesz, co siê stanie, jeœli
nie zastosujemy siê do zasad.

688
00:49:07,000 --> 00:49:09,000
Cze┼ô├Ž, Mitch.

689
00:49:09,000 --> 00:49:12,500
Przyzna³eœ, ¿e sprzeda³eœ
ch┬│opcu motocykl.


690
00:49:14,000 --> 00:49:17,600
Ale nie opowiedzia³eœ
ca┬│ej historii, prawda?


691
00:49:19,000 --> 00:49:23,350
600 $ za rower
wymienione
w doskona┬│ym stanie.

692
00:49:24,000 --> 00:49:27,300
Mimo ┬┐e wiesz, ┬┐e
hamulce by┬│y wadliwe.


693
00:49:27,000 --> 00:49:29,550
Zabra³eœ jego 600 dolców

694
00:49:30,000 --> 00:49:32,900
i w zamian wyda³eœ go do koñca.

695
00:49:36,000 --> 00:49:39,950
By┬│ moim siostrze├▒cem i nigdy
nikogo nie skrzywdzi┬│.


696
00:49:41,000 --> 00:49:45,300
Urz┬╣dzenie, kt├│re tu widzisz,
ma unikalne ┼Şr├│d┬│o zasilania.


697
00:49:45,000 --> 00:49:50,600
To ten sam silnik
kt├│ry zaszczyci┬│ rower
sprzeda³eœ mojego siostrzeñca.

698
00:49:49,000 --> 00:49:51,900
Pierdoli├Ž.
Zapewniam ciê jednak

699
00:49:52,000 --> 00:49:55,450
d┼Şwignia hamulca dla
tego dzia┬│a idealnie.


700
00:49:56,000 --> 00:49:58,900
O cholera.
S³uchaj, masz racjê, stary!

701
00:49:59,000 --> 00:50:02,200
Unikaj niebezpiecze├▒stw wok├│┬│ ciebie,

702
00:50:01,000 --> 00:50:05,850
uderzy┬│ w motocykl
uchwyt hamulca
i silnik siê zatrzyma.

703
00:50:05,000 --> 00:50:08,250
- O cholera.
- ¯yj albo umrzyj, Mitch.

704
00:50:08,000 --> 00:50:10,500
Wyb├│r nalezy do ciebie.

705
00:50:12,000 --> 00:50:13,950
G├│wno!
Nie nie nie!

706
00:50:16,000 --> 00:50:17,650
Och, cholera.

707
00:50:18,000 --> 00:50:21,000
Pos³uchaj, przepraszam! Przestañ proszê!

708
00:50:21,000 --> 00:50:24,000
Przykro mi z powodu twojego siostrze├▒ca!

709
00:50:25,000 --> 00:50:26,600
Anna, pom├│┬┐!

710
00:50:27,000 --> 00:50:28,850
Spierdalaj tutaj!

711
00:50:30,000 --> 00:50:31,800
Nie chc├¬ umrze├Ž!

712
00:50:33,000 --> 00:50:35,000
Zatrzyma├Ž! Przesta├▒!

713
00:50:36,000 --> 00:50:37,500
Zatrzyma├Ž!

714
00:50:47,000 --> 00:50:49,100
Anna, musisz mi pom├│c!

715
00:50:50,000 --> 00:50:52,750
Poœpiesz siê! Poœpiesz siê, proszê!

716
00:50:52,000 --> 00:50:54,650
Proszê pomó¿! Poœpiech! Poœpiech!

717
00:50:59,000 --> 00:51:01,650
Nie chc├¬ umrze├Ž!
Nie chc├¬ umrze├Ž!

718
00:51:02,000 --> 00:51:04,400
Mitch, poci┬╣gnij za hamulec!

719
00:51:04,000 --> 00:51:05,900
Poci┬╣gnij hamulec!

720
00:51:17,000 --> 00:51:18,750
Och... o, Bo┬┐e.

721
00:51:33,000 --> 00:51:34,900
Anna, zrobi³eœ to!

722
00:51:34,000 --> 00:51:35,800
Uratowa³eœ mnie!

723
00:51:36,000 --> 00:51:39,000
Anna... Anna, zabierz
mnie st¹d, proszê.

724
00:51:39,000 --> 00:51:40,600
Zrobi³eœ to!

725
00:51:40,000 --> 00:51:42,150
Cz³owieku, zrobi³eœ to!

726
00:51:44,000 --> 00:51:45,600
Nie nie nie!

727
00:52:01,000 --> 00:52:03,400
Edgar Munsen by³ w œpi¹czce.

728
00:52:05,000 --> 00:52:06,850
Masz jedn¹ pracê!

729
00:52:07,000 --> 00:52:10,450
Jedno zadanie do wykonania,
bezu┬┐yteczna matka...

730
00:52:14,000 --> 00:52:15,200
Tak.

731
00:52:16,000 --> 00:52:18,200
- Byle co?
- Nic.

732
00:52:18,000 --> 00:52:21,100
Wyci┬╣gn┬╣┬│ Houdini.
Nikt nie widzia┬│ g├│wna.

733
00:52:21,000 --> 00:52:23,600
W³aœnie wyci¹gam trumnê Kramera.

734
00:52:25,000 --> 00:52:26,900
Reporterzy?

735
00:52:28,000 --> 00:52:29,200
Tak.

736
00:52:29,000 --> 00:52:30,300
Dobry.

737
00:52:31,000 --> 00:52:33,600
Zako├▒cz to bzdury raz na zawsze.

738
00:52:32,000 --> 00:52:35,250
John Kramer nie ┬┐yje
i jest od 10 lat.


739
00:52:35,000 --> 00:52:37,850
Do┼ô├Ž tej bzdury Johna Kramera.

740
00:52:43,000 --> 00:52:44,250
Uh...

741
00:52:44,000 --> 00:52:46,050
Mo┬┐esz to przemy┼ôle├Ž.

742
00:52:46,000 --> 00:52:48,050
Czemu? Co siê dzieje?

743
00:52:49,000 --> 00:52:52,900
Powiedzmy, ┬┐e mo┬┐esz
odwo┬│a├Ž polowanie
dla Edgara Munsena.

744
00:52:52,000 --> 00:52:53,550
Daj spok├│j!

745
00:52:56,000 --> 00:53:00,400
OK, uzyskaj nakaz
za bonneville,
Do zobaczenia.

746
00:53:00,000 --> 00:53:03,050
Id┼Ş id┼Ş id┼Ş.
Ruchy ruchy ruchy. Uda├Ž si├¬!

747
00:53:03,000 --> 00:53:04,400
Chod┼Şmy.

748
00:53:04,000 --> 00:53:06,400
Skr├¬├Ž w lewo, dwa po prawej.

749
00:53:10,000 --> 00:53:12,500
Dalej dalej dalej dalej dalej!

750
00:53:12,000 --> 00:53:14,800
- Wyczy┼ô├Ž po lewej stronie!
- Jasny!

751
00:53:15,000 --> 00:53:17,600
- Uwa┬┐aj na lewo.
- Oczy w górê.

752
00:53:18,000 --> 00:53:19,700
Do³¹czasz siê?

753
00:54:13,000 --> 00:54:14,300
Jezus!

754
00:54:24,000 --> 00:54:25,750
Dwaj pozostali.

755
00:54:25,000 --> 00:54:28,050
Wiêc, bonneville po
prostu zostawia cia┬│o

756
00:54:27,000 --> 00:54:29,050
wisz┬╣ce w jej studio?

757
00:54:28,000 --> 00:54:30,200
Daj spok├│j, stary.
Wiem.

758
00:54:33,000 --> 00:54:35,050
P├│jd├¬ odebra├Ž Logana.

759
00:54:35,000 --> 00:54:36,950
Zdobêdê dziewczynê.

760
00:54:40,000 --> 00:54:43,700
B├¬d├¬ ci├¬ potrzebowa├Ž
Pokaza├Ž mi
te nadgarstki, bracie.

761
00:54:43,000 --> 00:54:46,700
Nic nie zrobi┬│em, Keith.
Sp├│jrz, pos┬│uchaj, pos┬│uchaj.

762
00:54:46,000 --> 00:54:47,900
Mam twoje zdjêcia.

763
00:54:48,000 --> 00:54:51,600
Tak, ty i Eleanor
w twoim magazynie
urz┬╣dze├▒ tortur.

764
00:54:51,000 --> 00:54:53,700
Czekaj, by³eœ tam?
Tak, by┬│em tam.

765
00:54:53,000 --> 00:54:57,950
W³aœnie zobaczy³em trzecie cia³o
wygl┬╣da na to
przeszli przez maszynê do miêsa.

766
00:54:55,000 --> 00:54:58,700
W porz¹dku. Ktoœ jest
pr├│buje nas oprawi├Ž.
W porz┬╣dku?

767
00:54:57,000 --> 00:55:01,250
chcê abyœ mi powiedzia³
gdzie jest Eleanor.
Studio mog├¬ wyja┼ôni├Ž.

768
00:54:59,000 --> 00:55:02,800
Musisz tylko zaufa├Ž...
Czy wiesz gdzie
ona jest czy nie?

769
00:55:00,000 --> 00:55:02,750
Keith, powiem ci
wszystko, co wiem.

770
00:55:06,000 --> 00:55:08,000
Wiem, kto to zrobi┬│.

771
00:55:08,000 --> 00:55:09,450
I ty te┬┐.

772
00:55:10,000 --> 00:55:12,750
Kto znalaz┬│ cia┬│o
w studio Eleanor?

773
00:55:12,000 --> 00:55:13,300
Jezus!

774
00:55:14,000 --> 00:55:16,050
Halloran.
Mia┬│ motyw.

775
00:55:16,000 --> 00:55:18,100
Chcia³ œmierci Edgara.

776
00:55:18,000 --> 00:55:20,100
Kto zam├│wi┬│ kierowanie

777
00:55:20,000 --> 00:55:24,350
pilota?
Je┼ôli si├¬ ruszy, aby go uruchomi├Ž,
dmuchnij w g├│wno.

778
00:55:23,000 --> 00:55:24,300
Trwa├Ž.

779
00:55:24,000 --> 00:55:26,350
Tak, ka┬┐dy celowa┬│ w spust,

780
00:55:25,000 --> 00:55:27,500
ale czy ktokolwiek to widzia┬│?

781
00:55:27,000 --> 00:55:29,300
do czego halloran celowa┬│?

782
00:55:31,000 --> 00:55:33,950
Nie planowa┬│ pozwoli├Ž
Edgarowi chodzi├Ž.

783
00:55:36,000 --> 00:55:39,450
Czy uwa┬┐asz, ┬┐e tw├│j partner
wie, ¿e jesteœ z ia?

784
00:55:41,000 --> 00:55:42,750
Tak, mam racjê.

785
00:55:43,000 --> 00:55:44,300
Jezus.

786
00:55:46,000 --> 00:55:49,450
Wiesz, by┬│em
na halloran od
zanim to siê zaczê³o.

787
00:55:49,000 --> 00:55:53,000
Ia ma go pod┬│┬╣czonego
wielokrotne zab├│jstwa
wracaj┬╣c latami.

788
00:55:53,000 --> 00:55:56,050
Teraz te najnowsze
morderstwa z Jigsaw...

789
00:55:55,000 --> 00:55:58,100
Trzy cia³a, które ci przynieœliœmy,

790
00:55:57,000 --> 00:56:01,700
stwierdziliœmy, ¿e wszystkie s¹
pomieszane w przypadkach hallorana.


791
00:55:59,000 --> 00:56:00,600
Wprowad┼Ş go.

792
00:56:01,000 --> 00:56:03,500
Halloran pr├│buje mnie oprawi├Ž.

793
00:56:03,000 --> 00:56:06,550
- Nie wiem nawet, co ma przeciwko mnie.
- Naprawdê?

794
00:56:06,000 --> 00:56:08,800
Znasz siebie
zawo┬│a┬│ go
do skrêcania

795
00:56:07,000 --> 00:56:09,000
przypadki slam-dunk.

796
00:56:09,000 --> 00:56:12,500
Powiedzia³eœ, ¿e jest kretynem w prasie.
Dwa razy.

797
00:56:11,000 --> 00:56:14,400
Nie, powiedzia┬│em, ┬┐e by┬│
impulsywnym dupkiem...

798
00:56:14,000 --> 00:56:15,450
Dwa razy.

799
00:56:17,000 --> 00:56:20,550
Winisz go
za to, co siê sta³o
do Christine, prawda?

800
00:56:22,000 --> 00:56:25,750
S┬│uchaj, nie wiem
jak udowodni├Ž
halloran to naœladowca.

801
00:56:23,000 --> 00:56:25,200
To halloran. To jest on.

802
00:56:25,000 --> 00:56:28,150
Pozw├│l, ┬┐e pomog├¬ ci zbudowa├Ž twoj┬╣ spraw├¬.

803
00:56:27,000 --> 00:56:29,200
Pozw├│l, ┬┐e dam ci dow├│d.

804
00:56:28,000 --> 00:56:30,700
Pozw├│l mi otworzy├Ž Edgara Munsena.

805
00:56:30,000 --> 00:56:33,350
Dopasowujemy ten pocisk
do pistoletu hallorana.

806
00:56:46,000 --> 00:56:48,850
Jakiego rodzaju broni palnej u┬┐ywasz?

807
00:56:47,000 --> 00:56:48,450
Glock 22.

808
00:56:49,000 --> 00:56:53,100
Wi├¬kszo┼ô├Ž gliniarzy to robi.
Z wyj┬╣tkiem halloranu.
Ma 17 lat.

809
00:56:53,000 --> 00:56:55,700
9x19 parabellum.
To jest glock 17.

810
00:56:57,000 --> 00:56:58,550
W porz┬╣dku.

811
00:57:00,000 --> 00:57:04,150
Zabiorê ciê do domu.
Zosta├▒ tam
dopóki nie zadzwoniê do ciebie.

812
00:57:03,000 --> 00:57:04,900
Zdobêdê hallorana.

813
00:57:09,000 --> 00:57:11,350
El, gdzie do diab³a jesteœ?

814
00:57:11,000 --> 00:57:13,550
Zadzwo├▒ do mnie, to jest pilne.

815
00:57:18,000 --> 00:57:19,300
Jezus!

816
00:57:20,000 --> 00:57:21,150
El!

817
00:57:22,000 --> 00:57:24,550
Pr├│bowa┬│em do ciebie zadzwoni├Ž.

818
00:57:23,000 --> 00:57:26,850
Nie wiem
jak to cia┬│o ma...
Nie nie nie. Jest w porz┬╣dku.

819
00:57:26,000 --> 00:57:28,350
Nie myœl¹, ¿e to ty lub ja.

820
00:57:28,000 --> 00:57:31,000
Maj┬╣ swoje cele ustawione
na halloranie.

821
00:57:31,000 --> 00:57:32,650
Znalaz┬│em to.

822
00:57:33,000 --> 00:57:35,500
Chyba wiem, gdzie gra siê gra.

823
00:57:36,000 --> 00:57:37,800
Znalaz³em farmê.

824
00:57:37,000 --> 00:57:39,900
To wspaniale,
nazwijmy detektywa.
Nie!

825
00:57:40,000 --> 00:57:43,250
Halloran za tym stoi.
Nie mo┬┐emy ufa├Ž glinom.

826
00:57:42,000 --> 00:57:44,900
Co? Chcesz zobaczy├Ž
tê grê dla siebie.

827
00:57:47,000 --> 00:57:49,300
Dostajesz siê na to gówno?

828
00:57:49,000 --> 00:57:52,150
Logan, to dla nas szansa
na ocalenie ┬┐ycia.

829
00:57:53,000 --> 00:57:56,300
Wiêc co z tego, zabierzemy
seryjnego mordercê?

830
00:57:55,000 --> 00:57:57,350
Nasze przebieg┬│e intelekty?

831
00:58:02,000 --> 00:58:03,250
I to.

832
00:58:17,000 --> 00:58:18,250
Ania!

833
00:58:18,000 --> 00:58:19,950
Nie zostawiaj mnie!

834
00:58:20,000 --> 00:58:21,250
Ania?

835
00:58:23,000 --> 00:58:25,300
Anna, wykrwawiê siê, Anno.

836
00:58:31,000 --> 00:58:32,650
Motherfucker!

837
00:58:36,000 --> 00:58:37,250
Ania!

838
00:58:43,000 --> 00:58:44,650
W porz┬╣dku...

839
00:58:45,000 --> 00:58:46,250
Ania!

840
00:58:47,000 --> 00:58:49,350
Nie opuszczaj mnie, proszê!

841
00:59:59,000 --> 01:00:00,550
Cze┼ô├Ž Anno.

842
01:00:01,000 --> 01:00:02,200
Jan?

843
01:00:04,000 --> 01:00:05,600
John Kramer?

844
01:00:08,000 --> 01:00:09,700
Co siê dzieje?

845
01:00:10,000 --> 01:00:12,200
Za chwilê zagrasz w grê.

846
01:00:16,000 --> 01:00:17,300
O nie.

847
01:00:17,000 --> 01:00:20,050
Nie. Jakie s┬╣
Robisz to, John?
Co robisz?

848
01:00:21,000 --> 01:00:23,050
To jest ko├▒cowy test.

849
01:00:22,000 --> 01:00:24,050
Ju┬┐ zda┬│em Tw├│j test!

850
01:00:24,000 --> 01:00:26,550
Spójrz na moj¹ pierdolon¹ nogê!

851
01:00:26,000 --> 01:00:28,350
To nie by┬│ tw├│j test, Ryan.

852
01:00:29,000 --> 01:00:31,250
I nie by┬│oby to konieczne

853
01:00:32,000 --> 01:00:34,750
gdybyœ po prostu
gra┬│ wed┬│ug regu┬│.

854
01:00:35,000 --> 01:00:37,450
Ale nie lubisz regu┬│, prawda?

855
01:00:42,000 --> 01:00:44,700
Chcesz, ┬┐ebym okaza┬│ mi┬│osierdzie?

856
01:00:44,000 --> 01:00:47,100
Ty, który nie zrobi³eœ
nawet jednego kroku

857
01:00:46,000 --> 01:00:48,050
w kierunku spowiedzi.

858
01:00:50,000 --> 01:00:53,600
Ty, który jesteœ odpowiedzialny
nie za jedn┬╣ ┼ômier├Ž,

859
01:00:53,000 --> 01:00:54,750
ale dla trzech?

860
01:00:57,000 --> 01:00:59,950
Twoje ¿ycie bezmyœlnego oszustwa

861
01:00:59,000 --> 01:01:01,050
zaczê³o siê w liceum.

862
01:01:01,000 --> 01:01:03,150
I tylko siê pogorszy³o.

863
01:01:03,000 --> 01:01:05,100
Usi┬╣d┼Ş!
Siadaj, kurwa!

864
01:01:04,000 --> 01:01:06,000
Spierdalaj ode mnie!

865
01:01:14,000 --> 01:01:16,150
Ok³ama³eœ w³adze

866
01:01:16,000 --> 01:01:17,850
wiele razy, Ryan,

867
01:01:18,000 --> 01:01:20,950
przypinanie winy
wy┬│┬╣cznie do kierowcy,

868
01:01:21,000 --> 01:01:23,650
tw├│j zmar┬│y najlepszy przyjaciel.

869
01:01:23,000 --> 01:01:26,100
Czy wiesz, co zrobi³eœ
jego rodzinie? Hmm?

870
01:01:28,000 --> 01:01:30,950
I masz
tylko pogorszy³o siê
przez lata.

871
01:01:31,000 --> 01:01:32,750
Ja to zrobi┬│em.

872
01:01:32,000 --> 01:01:34,050
Okay, ja to zrobi┬│em.

873
01:01:34,000 --> 01:01:37,150
Ja to zrobi┬│em,
ale to by┬│o
tak dawno temu.

874
01:01:36,000 --> 01:01:37,450
Chc├¬ ┬┐y├Ž.

875
01:01:38,000 --> 01:01:39,450
Chc├¬ ┬┐y├Ž.

876
01:01:39,000 --> 01:01:40,850
Tak jak ja, Ryan.

877
01:01:42,000 --> 01:01:44,200
Podobnie jak my wszyscy.

878
01:01:45,000 --> 01:01:47,200
Ale rzeczy siê zdarzaj¹.

879
01:01:48,000 --> 01:01:50,650
Gdyby nie nieostro┬┐ny b┬│┬╣d

880
01:01:49,000 --> 01:01:52,500
przez rezydenta w
szpitalu, w kt├│rym by┬│em,


881
01:01:55,000 --> 01:01:58,800
m├│j rak m├│g┬│ zosta├Ž
zdiagnozowany du¿o wczeœniej.


882
01:02:02,000 --> 01:02:05,950
To by³o po prostu z³e imiê
na zdjêciu rentgenowskim.


883
01:02:06,000 --> 01:02:08,500
Oszczêdzi³o mi to wiele trudu.

884
01:02:11,000 --> 01:02:12,550
A ty, Anno?

885
01:02:15,000 --> 01:02:17,150
Nic nie zrobi┬│em, John.

886
01:02:17,000 --> 01:02:18,550
Znasz mnie.

887
01:02:20,000 --> 01:02:22,200
Proszê, nie rób mi tego.

888
01:02:23,000 --> 01:02:25,400
Byliœmy s¹siadami, Anna i ja

889
01:02:26,000 --> 01:02:30,200
Moje pierwsze sesje chemo
by┬│y bardzo trudne,
delikatnie m├│wi┬╣c.

890
01:02:29,000 --> 01:02:31,950
Anna i jej m┬╣┬┐,
Matthew, byli tak mili,

891
01:02:32,000 --> 01:02:33,800
tak wspieraj┬╣cy.

892
01:02:35,000 --> 01:02:36,900
Dziekuje Ci za to.

893
01:02:37,000 --> 01:02:39,100
Dlaczego mi to robisz?

894
01:02:39,000 --> 01:02:42,550
To by┬│y lepsze dni dla
ciebie, prawda, Anno?


895
01:02:42,000 --> 01:02:44,900
Ale tw├│j biedny m┬╣┬┐, Matthew...

896
01:02:44,000 --> 01:02:47,600
Wiem, ┬┐e oboje nie zawsze
siê dogadywaliœcie.


897
01:02:47,000 --> 01:02:51,850
Ale musie├Ž znosi├Ž
ta tragedia, ┼ômier├Ž
dziecka, to, uh...

898
01:02:51,000 --> 01:02:54,900
To jedno z najwiêkszych
ciê¿arów ¿yciowych, prawda?


899
01:02:54,000 --> 01:02:56,950
Gdyby tylko nie zasn┬╣┬│ tej nocy,

900
01:02:57,000 --> 01:02:59,550
wtedy nie przewróci³by siê i...

901
01:02:59,000 --> 01:03:01,150
zadusi┬│a twoje dziecko.

902
01:03:00,000 --> 01:03:02,400
Tak siê sta³o, prawda, Anna?

903
01:03:12,000 --> 01:03:13,600
Zamknij siê!

904
01:03:13,000 --> 01:03:14,600
Zamknij siê!

905
01:03:17,000 --> 01:03:19,250
Zamknij siê. Zamknij siê!

906
01:03:31,000 --> 01:03:33,900
To znaczy, jest okropne.
Jak okropnie,

907
01:03:34,000 --> 01:03:35,900
┬┐y├Ž z tak┬╣ rzecz┬╣.

908
01:03:43,000 --> 01:03:46,500
Mo┬┐e sprawi├Ž, ┬┐e kto┼ô
oszaleje, nieprawda┬┐?


909
01:03:53,000 --> 01:03:55,250
Co zamierzasz nam zrobi├Ž?

910
01:03:56,000 --> 01:03:57,250
Mnie?

911
01:03:58,000 --> 01:03:59,750
Nic nie zrobiê.

912
01:04:01,000 --> 01:04:04,500
Musisz po prostu wzi┬╣├Ž na
siebie odpowiedzialno┼ô├Ž.

913
01:04:11,000 --> 01:04:12,850
Za to kim jesteœ.

914
01:04:25,000 --> 01:04:26,550
To jest to.

915
01:04:28,000 --> 01:04:30,300
Sk┬╣d wiesz, ┬┐e to jest to?

916
01:04:30,000 --> 01:04:32,100
Farma trzody chlewnej.

917
01:04:32,000 --> 01:04:35,800
Zosta³ zamkniêty
z powodu epidemii
choroby aujeszky'ego.

918
01:04:37,000 --> 01:04:39,550
Pr├│bka Buckethead.
Wirus œwini.

919
01:04:39,000 --> 01:04:41,750
Ta farma by┬│a w
rodzinie Jill Tuck.

920
01:04:42,000 --> 01:04:43,650
¯ona Jigsawa.

921
01:04:44,000 --> 01:04:45,550
Wci┬╣┬┐ jest.

922
01:04:45,000 --> 01:04:48,350
Chocia┬┐ to miejsce zosta┬│o
zamkniête lata temu.

923
01:04:48,000 --> 01:04:50,800
C├│┬┐, wygl┬╣da na to,
¿e ktoœ tu jest.

924
01:04:51,000 --> 01:04:53,300
Na pewno chcesz to zrobi├Ž?

925
01:05:18,000 --> 01:05:20,600
Halloran, to polowanie.
Oddzwo├▒.

926
01:05:22,000 --> 01:05:25,200
Jesteœmy w domu hallorana,
ale go tu nie ma.

927
01:05:25,000 --> 01:05:27,800
Masz na nim swoje miejsce?
Badawczy.

928
01:05:27,000 --> 01:05:28,200
Pan?

929
01:05:42,000 --> 01:05:44,650
Okay, musimy go przynie┼ô├Ž.
Teraz!

930
01:06:28,000 --> 01:06:29,550
Sprawd┼Ş to.

931
01:07:01,000 --> 01:07:02,650
To du┬┐o krwi.

932
01:07:05,000 --> 01:07:08,250
Zak³ada siê, ¿e w tym
miejscu œciêty by³ ³eb.

933
01:07:11,000 --> 01:07:13,950
To jest Wyrzynarka.
Jigsaw jest martwy.

934
01:07:16,000 --> 01:07:17,600
Czy on jest?

935
01:07:28,000 --> 01:07:29,450
Proszê...

936
01:07:30,000 --> 01:07:33,650
zrobiê wszystko
chcesz, John,
tylko pozw├│l mi odej┼ô├Ž.

937
01:07:33,000 --> 01:07:34,350
Proszê.

938
01:07:35,000 --> 01:07:38,900
Czy wiesz, ¿e œwinie s¹ bardzo
wspó³czuj¹cymi zwierzêtami?

939
01:07:39,000 --> 01:07:42,850
Wykazuj¹ niepokój, jeœli widz¹
jakiekolwiek inne zwierzê,

940
01:07:42,000 --> 01:07:44,250
w tym ludzie, cierpienie.

941
01:07:45,000 --> 01:07:46,900
A co z tob┬╣, John?

942
01:07:48,000 --> 01:07:50,450
Gdzie jest twoje wsp├│┬│czucie?

943
01:07:51,000 --> 01:07:53,700
Wszyscy mamy kciuk
na skali, Anna.

944
01:07:54,000 --> 01:07:56,100
Dla dobra lub dla z┬│a.

945
01:07:57,000 --> 01:07:59,800
Odwa¿y³eœ siê
po z┬│ej stronie
skali.

946
01:08:01,000 --> 01:08:02,750
Obydwoje z was.

947
01:08:03,000 --> 01:08:06,150
Teraz, jeœli chcesz
osi┬╣gn┬╣├Ž swoj┬╣ wolno┼ô├Ž,

948
01:08:05,000 --> 01:08:06,850
musisz si├¬ uczy├Ž.

949
01:08:07,000 --> 01:08:10,600
Musisz sobie u┼ôwiadomi├Ž
którym by³eœ
robi├Ž to w ty┬│.

950
01:08:13,000 --> 01:08:14,350
Wiêc...

951
01:08:15,000 --> 01:08:16,650
Dam ci szansê

952
01:08:19,000 --> 01:08:21,050
odwr├│ci├Ž to wszystko.

953
01:08:33,000 --> 01:08:35,350
Oto twój klucz do wolnoœci.

954
01:08:45,000 --> 01:08:47,450
To wszystko zale┬┐y od ciebie.

955
01:08:47,000 --> 01:08:49,800
Teraz gra jest prosta.
Najlepsze s┬╣.

956
01:08:53,000 --> 01:08:55,000
Masz jedn¹ strzelbê.

957
01:08:56,000 --> 01:08:57,900
Masz jedn¹ muszlê.

958
01:09:06,000 --> 01:09:09,100
Tak jak powiedzia┬│em, to zale┬┐y od ciebie.

959
01:09:26,000 --> 01:09:29,450
Jak mo┬┐esz powiedzie├Ž, ┬┐e
Jigsaw nie jest martwa?

960
01:09:28,000 --> 01:09:29,750
On jest martwy.

961
01:09:30,000 --> 01:09:33,700
Wykonano autopsjê
na jego ciele i
ma sw├│j w┬│asny gr├│b.

962
01:09:33,000 --> 01:09:34,600
On nie jest.

963
01:09:36,000 --> 01:09:38,050
Jigsaw ┬┐yje na zawsze

964
01:09:37,000 --> 01:09:39,550
poprzez pracê jego zwolenników.

965
01:09:46,000 --> 01:09:47,150
Ty.

966
01:09:48,000 --> 01:09:51,150
Masz obsesjê
z Johnem Kramerem
od pocz┬╣tku.

967
01:09:51,000 --> 01:09:52,950
Strona internetowa.

968
01:09:52,000 --> 01:09:54,300
Pu³apki, które zbudowa³eœ.

969
01:09:54,000 --> 01:09:56,700
Wiele os├│b fascynuje
siê Kramerem.

970
01:10:00,000 --> 01:10:03,300
Wiesz cholernie dobrze,
┬┐e nie zabi┬│em wiadra.

971
01:10:02,000 --> 01:10:03,900
Lub dwa pozosta┬│e.

972
01:10:03,000 --> 01:10:05,450
Wiêc kto to zrobi³?
Halloran.

973
01:10:06,000 --> 01:10:08,650
Sam to powiedzia³eœ.
Kula pasuje.

974
01:10:07,000 --> 01:10:09,800
Jest pod┬│┬╣czony do
wszystkich ofiar.

975
01:10:10,000 --> 01:10:12,450
On jest tu┬┐ za tob┬╣.
Rzu├Ž to.

976
01:10:12,000 --> 01:10:14,200
Rzu├Ž to! Obydwoje z was.

977
01:10:14,000 --> 01:10:15,900
Teraz!
To jest on.

978
01:10:17,000 --> 01:10:18,900
To jest on!
Trwa├Ž.

979
01:10:19,000 --> 01:10:21,950
Nie r├│b tego. Nie r├│b tego.
Daj spok├│j.

980
01:10:21,000 --> 01:10:23,150
Daj spok├│j!
W porz┬╣dku!

981
01:10:22,000 --> 01:10:24,250
Nie r├│b tego.
W porz┬╣dku.

982
01:10:24,000 --> 01:10:26,200
W porz┬╣dku, odk┬│adam to.

983
01:10:26,000 --> 01:10:28,400
Teraz twoja kolej, kochanie.

984
01:10:28,000 --> 01:10:29,800
Chod┼Ş, kochanie.

985
01:10:30,000 --> 01:10:31,900
Nie...
Daj spok├│j.

986
01:10:32,000 --> 01:10:33,450
Od┬│├│┬┐ to.

987
01:10:33,000 --> 01:10:35,500
Zdmuchnê jego pieprzone mózgi.

988
01:10:35,000 --> 01:10:36,400
El.
Tak.

989
01:10:39,000 --> 01:10:41,250
To jest dobra dziewczyna.

990
01:10:44,000 --> 01:10:46,300
W porz┬╣dku.
Masz to, co...

991
01:10:47,000 --> 01:10:48,350
Biega├Ž!

992
01:11:05,000 --> 01:11:07,500
Chce, ¿ebyœmy siê zastrzelili.

993
01:11:19,000 --> 01:11:21,250
On chce, ¿ebym ciê zabi³.

994
01:11:22,000 --> 01:11:23,200
Nie.

995
01:11:23,000 --> 01:11:24,450
Nie, nie!

996
01:11:25,000 --> 01:11:27,900
Nie, nie dotykaj tego,
ty psycho-suko!

997
01:11:27,000 --> 01:11:29,350
To jedyny spos├│b!
Nie? Nie!

998
01:11:28,000 --> 01:11:30,000
Nie. Nie. Nie, okay?

999
01:11:31,000 --> 01:11:35,900
Nie, proszê, nie rób tego.
Bo o to w³aœnie chodzi
on chce, ¿ebyœmy to zrobili.

1000
01:11:34,000 --> 01:11:37,050
W porz¹dku? Pomyœl o tym.
Kciuk na skali.

1001
01:11:36,000 --> 01:11:39,300
Nie, proszê, nie rób tego.
W porz¹dku? Proszê.

1002
01:11:39,000 --> 01:11:41,450
Nie? Nie. Nie.
Dobro lub z┬│o.

1003
01:11:40,000 --> 01:11:43,100
Nie, proszê, nie rób tego.
Tak powiedzia┬│.

1004
01:11:42,000 --> 01:11:45,400
Pomyœlmy
o tym przez minutê,
w porz¹dku? Pomyœl.

1005
01:11:43,000 --> 01:11:46,900
Powinni┼ômy pod┬╣┬┐a├Ž
zasady, musimy
Graj zgodnie z zasadami.

1006
01:11:46,000 --> 01:11:48,400
Mój jedyny klucz do wolnoœci

1007
01:11:49,000 --> 01:11:50,650
to ci├¬ zabi├Ž.

1008
01:11:57,000 --> 01:11:58,350
Proszê!

1009
01:12:01,000 --> 01:12:04,800
Proszê, nie rób tego! Proszê, nie rób tego!
Przepraszam.

1010
01:12:03,000 --> 01:12:05,700
Przepraszam.
Proszê, nie rób tego.

1011
01:12:08,000 --> 01:12:09,450
Wstecz...

1012
01:12:10,000 --> 01:12:12,550
Powiedzia┬│, ┬┐e mamy go od ty┬│u!

1013
01:12:13,000 --> 01:12:14,200
Nie!

1014
01:12:20,000 --> 01:12:21,550
O m├│j Bo┬┐e.

1015
01:12:23,000 --> 01:12:24,550
O m├│j Bo┬┐e.

1016
01:12:25,000 --> 01:12:26,550
O m├│j Bo┬┐e.

1017
01:12:41,000 --> 01:12:42,450
Nie? Nie.

1018
01:12:52,000 --> 01:12:53,200
Nie!

1019
01:12:55,000 --> 01:12:56,200
Nie.

1020
01:12:58,000 --> 01:12:59,800
Nie? Nie.

1021
01:13:05,000 --> 01:13:07,350
Oto twój klucz do wolnoœci.

1022
01:13:12,000 --> 01:13:13,450
Nie? Nie.

1023
01:13:14,000 --> 01:13:15,450
Nie? Nie.

1024
01:13:21,000 --> 01:13:23,250
Mogli┼ômy by├Ž wolni, Anna.

1025
01:13:31,000 --> 01:13:32,600
Przepraszam.

1026
01:14:23,000 --> 01:14:24,450
Halloran.

1027
01:14:27,000 --> 01:14:28,750
Wsparcie! Ktoœ!

1028
01:14:30,000 --> 01:14:31,450
Wsparcie!

1029
01:14:31,000 --> 01:14:33,500
Co to kurwa jest?
Co ty kurwa?

1030
01:14:34,000 --> 01:14:36,550
To cholerne wycinarki laserowe.

1031
01:14:37,000 --> 01:14:38,350
Co? Co?

1032
01:14:39,000 --> 01:14:42,150
Czekaj czekaj czekaj.
Czekaj czekaj czekaj.

1033
01:14:40,000 --> 01:14:43,000
Zaraz, co siê sta³o?
Gdzie jest Eleanor?

1034
01:14:44,000 --> 01:14:46,550
Halloran!
Ktoœ wyszed³ z nik¹d.

1035
01:14:46,000 --> 01:14:48,800
Zaatakowa┬│ mnie. Znokautowa┬│em mnie.

1036
01:14:48,000 --> 01:14:49,600
Tak, ja te┬┐.

1037
01:14:49,000 --> 01:14:51,300
Witaj d┬┐entelmenie.

1038
01:14:51,000 --> 01:14:54,900
Przyszed┬│e┼ô poszuka├Ž gry.
Gratulacje, znalaz³eœ to.


1039
01:14:55,000 --> 01:14:57,950
Jesteœ ostatnimi dwoma graczami.

1040
01:14:58,000 --> 01:14:59,700
To niemo┬┐liwe.

1041
01:14:59,000 --> 01:15:01,700
Mo┬┐esz rozpozna├Ž urz┬╣dzenie

1042
01:15:02,000 --> 01:15:05,100
wok├│┬│ twojego
ko┬│nierza, dr Nelson.


1043
01:15:05,000 --> 01:15:07,400
Te wycinarki laserowe

1044
01:15:07,000 --> 01:15:10,150
przecina├Ž tkanki i
koœci, jak mas³o.


1045
01:15:11,000 --> 01:15:14,100
Najpotê¿niejsze
ostrze na planecie.


1046
01:15:15,000 --> 01:15:17,750
Oboje macie mo┬┐liwo┼ô├Ž ┬┐ycia.

1047
01:15:18,000 --> 01:15:21,350
Wszystko, co musisz zrobi├Ž, to wyznawa├Ž.

1048
01:15:21,000 --> 01:15:23,750
- Wyzna├Ž?
- To takie proste.

1049
01:15:24,000 --> 01:15:28,050
Jeœli przyznasz siê do tego,
┬┐e zas┬│ugujesz na ┼ômier├Ž,


1050
01:15:28,000 --> 01:15:30,750
mo¿esz uciec przed œmierci¹.

1051
01:15:31,000 --> 01:15:33,000
B├¬d├¬ s┬│ucha├Ž.

1052
01:15:33,000 --> 01:15:35,500
Dokonaj swojego wyboru.

1053
01:15:34,000 --> 01:15:35,550
Jak ┬┐yjesz?

1054
01:15:36,000 --> 01:15:37,950
Jak jeszcze ┬┐yjesz?

1055
01:15:38,000 --> 01:15:40,650
Gra wybierze jednego z was

1056
01:15:41,000 --> 01:15:43,350
zacz┬╣├Ž za 60 sekund.

1057
01:15:44,000 --> 01:15:48,200
O ile, oczywiœcie, nikt nie
zdecyduje si├¬ p├│j┼ô├Ž pierwszy.


1058
01:15:51,000 --> 01:15:54,000
Niech ┬┐aden z nas nie
dotknie przycisku.

1059
01:15:54,000 --> 01:15:56,450
Za chwilê bêdziemy obgryzani.

1060
01:15:57,000 --> 01:15:58,750
Pójdê pierwszy.

1061
01:15:59,000 --> 01:16:00,550
W porz┬╣dku.

1062
01:16:08,000 --> 01:16:10,200
Czeka├Ž! Nie nie nie nie!

1063
01:16:10,000 --> 01:16:11,450
Nie! Nie!

1064
01:16:12,000 --> 01:16:14,550
O Bo┬┐e.
Nie zrobi┬│em nic z┬│ego.

1065
01:16:17,000 --> 01:16:19,100
Bez przerwy. Przesta├▒!

1066
01:16:19,000 --> 01:16:21,000
Przesta├▒!
Wyzna┬│bym.

1067
01:16:21,000 --> 01:16:23,450
Tak.
Ok ok.
Okay, w porz┬╣dku!

1068
01:16:23,000 --> 01:16:25,550
W porz┬╣dku, John Kramer!
To ja!

1069
01:16:26,000 --> 01:16:29,500
To ja! Spieprzy┬│em!
Zepsu³em twoje przeœwietlenia!

1070
01:16:37,000 --> 01:16:39,700
By┬│em... By┬│em nieostro┬┐ny.

1071
01:16:40,000 --> 01:16:41,700
I przepraszam.

1072
01:16:42,000 --> 01:16:43,750
Tak mi przykro.

1073
01:16:45,000 --> 01:16:46,500
Przyznajê.

1074
01:16:47,000 --> 01:16:48,500
Przyznajê.

1075
01:16:54,000 --> 01:16:56,750
Christine, tak mi przykro, skarbie.

1076
01:16:58,000 --> 01:17:00,500
Powinienem tam by├Ž dla ciebie,

1077
01:17:00,000 --> 01:17:01,700
ale nie by┬│em.

1078
01:17:11,000 --> 01:17:13,550
Twoja kolej, detektywie.

1079
01:17:13,000 --> 01:17:14,850
Nie! Nie nie nie!

1080
01:17:14,000 --> 01:17:16,450
Wygra┬│em. Wygra┬│em. Wygra┬│em.

1081
01:17:16,000 --> 01:17:17,400
Co? Huh?

1082
01:17:20,000 --> 01:17:21,650
Och, cholera!

1083
01:17:23,000 --> 01:17:24,650
Och, cholera.

1084
01:17:24,000 --> 01:17:26,400
Przyznaj.
W porz┬╣dku.

1085
01:17:27,000 --> 01:17:29,700
Zrobi³em trochê gównianych rzeczy.

1086
01:17:28,000 --> 01:17:31,550
Ale system jest uszkodzony,
pr├│bowa┬│em go naprawi├Ž!

1087
01:17:32,000 --> 01:17:34,150
W porz┬╣dku! W porz┬╣dku!

1088
01:17:33,000 --> 01:17:35,900
- Zmieni┬│em dowody.
- Wzi┬╣┬│em ┬│ap├│wki.

1089
01:17:39,000 --> 01:17:41,350
Odsun┬╣┬│em niewinnych ludzi.

1090
01:17:42,000 --> 01:17:44,600
Mordercy i gwa┬│ciciele chodzili.

1091
01:17:47,000 --> 01:17:49,300
Ludzie umarli przeze mnie.

1092
01:17:49,000 --> 01:17:52,550
Niewinni ludzie umarli przeze mnie.
Ja to zrobi┬│em!

1093
01:18:24,000 --> 01:18:26,100
To nie mo┬┐e by├Ž kurwa.

1094
01:18:27,000 --> 01:18:28,150
Co?

1095
01:18:32,000 --> 01:18:33,700
Hej hej hej...

1096
01:18:35,000 --> 01:18:36,850
Co...
Co to jest?

1097
01:18:38,000 --> 01:18:39,700
Czym jesteœ...

1098
01:18:42,000 --> 01:18:44,400
Co?
¯artujesz sobie ze mnie?

1099
01:18:47,000 --> 01:18:49,000
Logan, jesteœ... co?

1100
01:18:50,000 --> 01:18:51,850
Co? Hej!
Co ty...

1101
01:18:55,000 --> 01:18:56,800
Pracujesz z nim?

1102
01:18:56,000 --> 01:18:57,550
Jestem nim.

1103
01:18:58,000 --> 01:18:59,150
Co?

1104
01:19:00,000 --> 01:19:02,650
I przy odrobinie pomocy ze strony

1105
01:19:01,000 --> 01:19:03,350
nikt nigdy go nie podejrze.

1106
01:19:03,000 --> 01:19:05,650
Ludzie umarli przeze mnie.

1107
01:19:06,000 --> 01:19:09,900
Niewinni ludzie umarli przeze mnie.
Ja to zrobi┬│em!


1108
01:19:10,000 --> 01:19:11,650
Nie rozumiem.

1109
01:19:14,000 --> 01:19:17,050
Dziesi├¬├Ž lat temu, w
tej w³aœnie stodole,

1110
01:19:20,000 --> 01:19:22,000
gra zosta┬│a zagrana.

1111
01:19:28,000 --> 01:19:31,150
Podobno John Kramer
zaprojektowa┬│ to do gry

1112
01:19:30,000 --> 01:19:33,200
kt├│re mia┬│o miejsce przed
wszystkimi innymi.

1113
01:19:40,000 --> 01:19:42,650
Cia┬│ nigdy nie znaleziono.

1114
01:19:45,000 --> 01:19:48,000
Wiem to, poniewa┬┐ by┬│em
jednym z graczy.

1115
01:19:49,000 --> 01:19:52,900
Jigsaw umieœci³ mnie w tej
grze prawie 10 lat temu.


1116
01:19:52,000 --> 01:19:55,250
Zmiesza³em jego zdjêcia rentgenowskie.

1117
01:19:54,000 --> 01:19:56,050
Musisz si├¬ skaleczy├Ž!

1118
01:20:16,000 --> 01:20:20,550
John zdecydowa┬│, ┬┐e nie powinienem
umrze├Ž przez uczciw┬╣ pomy┬│k├¬.


1119
01:20:20,000 --> 01:20:22,350
Da³ mi drug¹ szansê.

1120
01:20:24,000 --> 01:20:26,450
Teraz, 10 lat p├│┼Şniej,

1121
01:20:26,000 --> 01:20:30,100
Odtworzy³em grê Jigsaw
z przestêpcami z
Twoje nieudane sprawy.

1122
01:20:30,000 --> 01:20:31,150
Co?

1123
01:20:31,000 --> 01:20:34,800
Chcia┬│em, ┬┐eby moja gra
by┬│a identyczna z Jigsaw.


1124
01:20:34,000 --> 01:20:37,150
Wiêc przeszed³em przez twoje sprawy.

1125
01:20:36,000 --> 01:20:40,100
Odnaleziono graczy podobnych
do tych z oryginalnej gry.


1126
01:20:41,000 --> 01:20:45,800
Da┬│em im takie same wybory, jakich
dokona┬│a Jigsaw dziesi├¬├Ž lat temu.


1127
01:20:47,000 --> 01:20:50,350
Jigsaw umieœci³ w
swojej grze pi├¬├Ž os├│b.


1128
01:20:49,000 --> 01:20:51,050
W┬│o┬┐y┬│em trzy.

1129
01:20:51,000 --> 01:20:54,000
Ty i ja jesteœmy ostatnimi dwoma.

1130
01:20:54,000 --> 01:20:57,650
Chcia┬│em sprawdzi├Ž, czy
jestem tak samo godny jak on.

1131
01:20:57,000 --> 01:20:58,900
Jako utalentowany.

1132
01:21:02,000 --> 01:21:03,300
Nie...

1133
01:21:05,000 --> 01:21:06,900
Daj spok├│j, Logan.

1134
01:21:07,000 --> 01:21:09,200
Daj spok├│j. Miej lito┼ô├Ž.

1135
01:21:09,000 --> 01:21:11,350
Jakby┼ô mia┬│ lito┼ô├Ž nad mn┬╣?

1136
01:21:11,000 --> 01:21:15,150
Kiedy zacz¹³eœ
nasza gra w³aœnie teraz?
Naciskasz m├│j przycisk?

1137
01:21:16,000 --> 01:21:17,700
Ocali├Ž siebie.

1138
01:21:18,000 --> 01:21:19,150
Co?

1139
01:21:19,000 --> 01:21:21,250
To... to nie fair!
Targi?

1140
01:21:23,000 --> 01:21:25,600
Dlaczego Edgar Munsen by┬│ wolny?

1141
01:21:25,000 --> 01:21:27,000
By┬│ morderc┬╣.

1142
01:21:27,000 --> 01:21:29,550
Ale ty by³eœ
chroni┬╣c go
bo by┬│

1143
01:21:28,000 --> 01:21:30,900
Tw├│j informator
kryminalny, lata temu,

1144
01:21:31,000 --> 01:21:33,850
a ty pozwoli┬│e┼ô mu chodzi├Ž swobodnie.

1145
01:21:33,000 --> 01:21:35,450
Edgar Munsen zabi³ moj¹ ¿onê.

1146
01:21:36,000 --> 01:21:37,450
Ty nie...

1147
01:21:37,000 --> 01:21:40,450
Nie wiesz tego.
To nigdy nie zosta┬│o udowodnione.

1148
01:21:41,000 --> 01:21:43,650
To nie przywr├│ci
twojej rodzinie.

1149
01:21:49,000 --> 01:21:50,600
John Kramer,

1150
01:21:52,000 --> 01:21:54,500
da³ ludziom szansê na wygran¹.

1151
01:21:56,000 --> 01:21:57,300
Wyb├│r.

1152
01:21:58,000 --> 01:21:59,500
Pierdoli├Ž!

1153
01:21:59,000 --> 01:22:00,800
Jesteœ skurwiel.

1154
01:22:00,000 --> 01:22:01,550
Masz wyb├│r.

1155
01:22:02,000 --> 01:22:03,750
Krzycz lub nie.

1156
01:22:05,000 --> 01:22:07,600
Logan, Logan, Logan.
Logan, hej,

1157
01:22:07,000 --> 01:22:10,600
spójrz, mogê ci pomóc.
Mog├¬ robi├Ž dla ciebie rzeczy.

1158
01:22:13,000 --> 01:22:15,600
Czy mo┬┐esz przywr├│ci├Ž moj┬╣ ┬┐on├¬?

1159
01:22:15,000 --> 01:22:17,750
Nie ma znaczenia,
co mówiê, prawda?

1160
01:22:21,000 --> 01:22:25,500
Stworzy³em grê, która wydawa³a
si├¬ by├Ž prowadzona przez Jigsaw.


1161
01:22:31,000 --> 01:22:33,000
Cze┼ô├Ž, Edgar.

1162
01:22:32,000 --> 01:22:34,550
Za chwilê zagrasz w grê.

1163
01:22:34,000 --> 01:22:36,850
Pi├¬├Ž ┬┐y├Ž jest w twoich r├¬kach.

1164
01:22:37,000 --> 01:22:40,350
Dok┬│adnie przestrzegaj moich instrukcji.

1165
01:22:40,000 --> 01:22:42,800
Musz├¬ wybra├Ž, kto
umrze, oni lub ja.

1166
01:22:43,000 --> 01:22:44,900
Nie kurwa umieram.

1167
01:22:52,000 --> 01:22:54,850
Jakiego rodzaju broni palnej u┬┐ywasz?

1168
01:22:53,000 --> 01:22:55,500
Glock 22, wi├¬kszo┼ô├Ž gliniarzy.

1169
01:22:56,000 --> 01:22:58,350
Opr├│cz halloranu ma 17 lat.

1170
01:23:01,000 --> 01:23:03,700
9x19 parabellum.
To jest glock 17.

1171
01:23:04,000 --> 01:23:07,000
Krew pod
paznokcie
nasza pierwsza ofiara

1172
01:23:08,000 --> 01:23:10,450
to krew Johna Kramera.

1173
01:23:12,000 --> 01:23:14,950
Niektórzy pomyœl¹, ¿e to Jigsaw.

1174
01:23:15,000 --> 01:23:17,900
Niekt├│rzy b├¬d┬╣ ci├¬ podejrzewa├Ž.

1175
01:23:18,000 --> 01:23:20,700
Ale nikt mnie nie podejmie.

1176
01:23:22,000 --> 01:23:24,650
Okay, musimy go przynie┼ô├Ž.
Teraz!

1177
01:23:24,000 --> 01:23:27,250
Poniewa┬┐ Eleanor
dostarczy moje alibi.


1178
01:23:27,000 --> 01:23:28,300
O tak.

1179
01:23:35,000 --> 01:23:39,050
Dziesi├¬├Ž lat temu wysz┬│am z
wojny zepsutego cz┬│owieka.


1180
01:23:40,000 --> 01:23:43,750
Jigsaw od┬│o┬┐y┬│a kawa┬│ki
mojego ┬┐ycia z powrotem.


1181
01:23:46,000 --> 01:23:48,200
Da┬│ mi cel ┬┐ycia.

1182
01:23:51,000 --> 01:23:54,400
Nigdy nie mo┬┐emy przyj┼ô├Ž
od gniewu
lub z zemsty.

1183
01:23:57,000 --> 01:23:59,000
Nauczy³eœ mnie tego.

1184
01:24:01,000 --> 01:24:03,850
Ale wtedy nie bêdzie
sprawiedliwoœci.

1185
01:24:03,000 --> 01:24:04,800
Nie.
Ale bêdzie.

1186
01:24:10,000 --> 01:24:12,800
Poniewa¿ bêdziemy
m├│wi├Ž za zmar┬│ych.

1187
01:24:13,000 --> 01:24:16,050
Wspólnie stworzyliœmy dziedzictwo.

1188
01:24:19,000 --> 01:24:22,900
Teraz mówiê za
zrujnowane ┬┐ycia
przez ludzi takich jak ty.

1189
01:24:22,000 --> 01:24:24,200
Mordercy, gwa┬│ciciele...

1190
01:24:24,000 --> 01:24:26,850
Ich ofiary pojawi┬│y
siê na moim stole

1191
01:24:26,000 --> 01:24:27,650
przez Ciebie.

1192
01:24:29,000 --> 01:24:30,450
Nie? Nie.

1193
01:24:32,000 --> 01:24:33,300
Nie...

1194
01:24:35,000 --> 01:24:36,300
Nie...

1195
01:24:53,000 --> 01:24:54,900
Mówiê za zmar³ych.

1196
01:24:56,000 --> 01:25:01,350
*** www.filman.tv ***
*** Filmy online bez logowania,***
*** SMS-├│w i kont premium. ***

1197
01:25:02,305 --> 01:25:08,752
Wspomóż nas i zostań członkiem VIP,