Mother of Mine (2005) XviD (moviesbyrizzo) - Slovenian subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:08,800 --> 00:00:11,800
Ob zaèetku druge svetovne vojne
je Švedska želela pomagati

2
00:00:11,960 --> 00:00:15,840
sosednji Finski, ki je bila v vojni.
Finskim otrokom je ponudila

3
00:00:16,000 --> 00:00:18,880
zaèasen dom
pri švedskih družinah.

4
00:00:19,000 --> 00:00:21,960
Vsega skupaj je bilo
veè kot 70.000 "otrok vojne".

5
00:00:23,000 --> 00:00:29,074
Oglašujte vaš izdelek ali pa znamko tukaj, kontaktirajte nas še danes.

6
00:01:23,120 --> 00:01:26,040
Mati, se še spomniš,
kako se je vse zaèelo?


7
00:01:27,760 --> 00:01:30,840
Se še spomniš,
kako se je zaèela vojna?


8
00:01:34,400 --> 00:01:35,880
Eero!

9
00:01:51,720 --> 00:01:53,200
Mati!

10
00:02:01,480 --> 00:02:03,800
Eero! Eero!

11
00:02:27,720 --> 00:02:31,400
M O J A M A T I

12
00:02:33,640 --> 00:02:39,200
Želiš govoriti o vojni?
Seveda, spominjam se vojne.

13
00:02:40,320 --> 00:02:44,160
Mogoèe ne bi smel priti?
- Tuomas me bo kmalu prišel iskat.

14
00:02:45,400 --> 00:02:46,880
Kdo je Tuomas?

15
00:02:49,280 --> 00:02:53,120
Zamudil si moj rojstni dan,
vendar vseeno hvala.

16
00:02:53,920 --> 00:02:57,120
Bil sem zdoma...
- Kot vedno. Pozdravljen, Tuomas!

17
00:02:59,160 --> 00:03:02,240
Lep pozdrav, Kirsti. Kaj je novega?
- To je moj sin Eero.

18
00:03:02,880 --> 00:03:06,160
Torej vi ste Eero. Tuomas,
pomoè starejšim na domu.

19
00:03:06,400 --> 00:03:09,680
Greva.
Sprehod naju èaka.

20
00:03:12,320 --> 00:03:14,680
Odhajaš?
- Oèitno res.

21
00:03:15,840 --> 00:03:17,680
Kdaj se lahko pogovoriva, mati?

22
00:03:17,880 --> 00:03:21,560
Si misliš, sedaj se hoèe
pogovarjati o vojni.

23
00:03:23,960 --> 00:03:27,320
Nikoli prej se nisi
hotel pogovarjati o tem!

24
00:03:27,880 --> 00:03:30,240
Povabili so me
na pogreb na Švedsko.

25
00:03:32,880 --> 00:03:34,840
Na pogreb Signe Jönsson.

26
00:03:43,320 --> 00:03:46,480
Signina neèakinja Siv
je poslala povabilo -


27
00:03:47,320 --> 00:03:50,280
da bi Signe želela,
da se udeležim pogreba.


28
00:03:58,280 --> 00:04:01,800
Mislil sem, da ne bom
potoval tako daleè na Švedsko, -


29
00:04:03,480 --> 00:04:06,400
sedaj so bili zame
vsi samo tujci.


30
00:04:09,760 --> 00:04:12,600
Vendar si šel.
- Da.


31
00:05:39,600 --> 00:05:42,360
Se spomniš, mati,
kako je bilo?


32
00:05:45,320 --> 00:05:48,440
Kako je bilo vse drugaèe,
preden se je zaèelo?


33
00:07:05,840 --> 00:07:07,680
Zaspi, dragi Eero.

34
00:07:23,600 --> 00:07:26,200
Kaj je, saj nisi
majhna punèka?

35
00:07:29,800 --> 00:07:32,000
Niè se mi ne bo zgodilo.

36
00:07:41,600 --> 00:07:46,560
Èe bom videl kakšnega Rusa, se bom
skril v gozd, tiho kot miška.

37
00:07:49,520 --> 00:07:51,560
Kmalu bomo spet skupaj.

38
00:08:00,040 --> 00:08:02,880
Kaj pa, èe te napadejo
njihovi bombniki?

39
00:08:09,320 --> 00:08:14,040
Potem jih bodo finska letala
raztrešèila na košèke!

40
00:08:36,880 --> 00:08:41,480
Eero, sedaj si ti glava družine.
Skrbi za mater.

41
00:08:47,360 --> 00:08:48,800
Razumeš?

42
00:08:54,400 --> 00:08:57,560
Kmalu se vrnem
in vse bo tako kot prej.

43
00:09:20,360 --> 00:09:23,640
Naj jaz vzamem.
- Eero, pretežko je zate.

44
00:10:39,960 --> 00:10:41,280
Mati?

45
00:10:44,760 --> 00:10:46,720
Mati, jesti moraš.

46
00:10:59,280 --> 00:11:00,680
Pridi!

47
00:11:08,400 --> 00:11:10,600
Morava v zaklonišèe!

48
00:11:13,600 --> 00:11:15,240
Mati...

49
00:11:25,960 --> 00:11:28,000
Pridite, èe si upate!

50
00:12:13,000 --> 00:12:14,040
Eero...

51
00:12:17,360 --> 00:12:19,040
Ali jokaš?

52
00:12:21,920 --> 00:12:25,400
Ne grem!
- Poslušaj, Eero...

53
00:12:26,280 --> 00:12:29,360
Lahko popravim hišo,
oèe me je nauèil!

54
00:12:34,520 --> 00:12:36,080
Ne delaj mi tega.

55
00:12:42,640 --> 00:12:44,920
Zakaj lahko odloèajo te gospe?

56
00:13:38,000 --> 00:13:39,480
Eero Lahti.

57
00:13:43,320 --> 00:13:47,200
Datum rojstva?
- 20. avgust 1934.

58
00:14:22,560 --> 00:14:24,400
Zakaj tudi ti ne moreš iti?

59
00:14:25,520 --> 00:14:28,960
Tam ni vojne, ne bo
se ti treba bati.

60
00:14:29,040 --> 00:14:30,800
Noèem!

61
00:14:32,680 --> 00:14:34,160
Eero, zapomni si...

62
00:14:35,760 --> 00:14:38,880
Ko me boš tam pogrešal,
te bom jaz pogrešala tukaj.

63
00:14:39,120 --> 00:14:41,400
Vedno bom s tabo.

64
00:14:41,480 --> 00:14:45,040
Èas je.
- Misli si, da si na poèitnicah.

65
00:14:46,680 --> 00:14:50,960
Toda... - Kmalu bova spet skupaj
in vse bo tako, kot je bilo.

66
00:14:58,000 --> 00:14:59,640
Tudi oèe je to rekel.

67
00:16:35,560 --> 00:16:38,800
Deklicam so obljubili punèke,
fantom pa kolesa.


68
00:16:39,640 --> 00:16:43,760
Najprej so izbrali najmlajše
nato najprikupnejše deklice, -


69
00:16:45,760 --> 00:16:47,880
tiste z najlepšim nasmehom.

70
00:16:51,400 --> 00:16:53,960
Vsak se je bal
sirotišnice -


71
00:16:54,040 --> 00:16:57,440
in želel, da ga sprejme
švedska družina.


72
00:17:01,560 --> 00:17:02,840
Razen mene.

73
00:17:05,560 --> 00:17:09,080
Konèno so me dali na vlak,
in bil sem sreèen.


74
00:17:10,400 --> 00:17:13,040
Mislil sem, da so me
poslali nazaj na Finsko.


75
00:17:14,760 --> 00:17:18,280
Nisem vedel, da me vlak
pelje še dlje od doma.


76
00:19:04,240 --> 00:19:08,680
Pozdravljeni, moje ime je Eero Lahti
in prihajam s Finske.

77
00:19:09,040 --> 00:19:10,400
Da, lep pozdrav.

78
00:19:12,400 --> 00:19:14,600
To je moja žena.

79
00:19:47,240 --> 00:19:48,480
To je to.

80
00:19:52,000 --> 00:19:55,320
Tukaj delam najveè èasa.
Tu lahko sekaš drva.

81
00:19:55,960 --> 00:19:57,360
Imamo tudi konja.

82
00:19:58,480 --> 00:20:01,880
To so prašièi.
Kako se reèe "pujs" po finsko?

83
00:20:07,400 --> 00:20:09,200
Tukaj je, tukaj je!

84
00:20:13,920 --> 00:20:17,520
Mislila sem, da so poslali...
Teta Signe, tukaj je!

85
00:20:17,760 --> 00:20:20,280
Kakšen drug dan, prav?
- Ne!

86
00:20:27,160 --> 00:20:29,760
Niè ne znaš
švedsko, kajne?

87
00:20:31,040 --> 00:20:32,920
"Hyvä päivä!" Pravilno?

88
00:20:41,360 --> 00:20:43,760
Pridi. Sezuj...

89
00:20:45,440 --> 00:20:47,240
Daj sezuj...

90
00:21:04,640 --> 00:21:07,040
Èevlje, èevlje, -

91
00:21:07,880 --> 00:21:10,280
sezuti moraš èevlje, -

92
00:21:14,600 --> 00:21:16,600
ali pa bo mati Signe jezna!

93
00:21:21,720 --> 00:21:22,920
Kuhinja...

94
00:21:27,120 --> 00:21:30,040
To je to.
Imamo radio, -

95
00:21:31,400 --> 00:21:33,920
uro in dedka.

96
00:21:34,920 --> 00:21:38,800
Bolan je in ne more govoriti,
vendar sliši vse, kar reèeš.

97
00:21:40,280 --> 00:21:42,000
Ali ni tako, stari?

98
00:22:03,520 --> 00:22:05,400
Ti ne boš niè, Signe?

99
00:22:10,280 --> 00:22:11,920
Ima tudi pismo.

100
00:22:12,360 --> 00:22:15,920
Od finskega odbora
za pomoè otrokom.

101
00:22:27,160 --> 00:22:29,600
Poglej, tukaj je... seznam besed.

102
00:22:38,400 --> 00:22:41,560
Tu je tudi nekaj
besed od njegove mame.

103
00:22:44,040 --> 00:22:46,840
Pravi, da znaš
malo po švedsko.

104
00:22:47,880 --> 00:22:52,280
Tukaj pravi... - Moj ime je
Eero Lahti in prihajam s Finske.

105
00:22:56,880 --> 00:22:59,080
Mogoèe kaj razumeš?

106
00:22:59,160 --> 00:23:01,760
Nauèiti se mora švedsko,
èe bo ostal tukaj.

107
00:23:02,000 --> 00:23:04,000
Tu nihèe ne
govori finsko.

108
00:23:08,560 --> 00:23:11,920
Lahko bo pomagal na
kmetiji, kajne, dedek?

109
00:23:12,720 --> 00:23:16,000
Dobra pomoè.
Lahko boš skrbel za gosi.

110
00:23:16,080 --> 00:23:19,160
Skane gos.
Znaš to reèi? Gosi...

111
00:23:24,080 --> 00:23:27,400
Neumno, teh besed
ni tukaj.

112
00:23:28,160 --> 00:23:29,680
Konèali smo z veèerjo.

113
00:23:33,720 --> 00:23:36,440
Oèe gre sedaj v posteljo.
Hvala!

114
00:23:39,840 --> 00:23:44,320
Dal ga bom v otroško sobo.
- Ne, na kavè v kuhinji.

115
00:24:02,080 --> 00:24:05,800
Ne boš prebrala pisma?
- Ura je že èez 10.

116
00:24:14,000 --> 00:24:15,920
Lahko poèaka na jutri.

117
00:24:29,400 --> 00:24:32,480
Živijo, Skane gosi!
Znaš reèi Skane gos?

118
00:24:33,680 --> 00:24:35,600
To streseš sem.

119
00:24:37,400 --> 00:24:39,600
Spodaj primi.

120
00:24:40,480 --> 00:24:43,600
Enakomerno porazdeli,
da bodo vse dobil.

121
00:24:46,160 --> 00:24:49,760
To je Eero, zato boste morale
govoriti finsko. Recite živijo.

122
00:24:51,840 --> 00:24:53,240
živijo! Hyvä!

123
00:25:00,000 --> 00:25:01,560
Sezuj se.

124
00:25:07,960 --> 00:25:10,800
Pohiti, nato pa si
umij še roke.

125
00:25:22,920 --> 00:25:24,800
Pokaži mi roke.

126
00:25:27,080 --> 00:25:28,320
Obrni!

127
00:25:29,360 --> 00:25:31,640
Še vedno so umazane.
Še enkrat jih umij.

128
00:25:35,400 --> 00:25:37,880
Pravilno si moraš
umiti roke.

129
00:25:38,720 --> 00:25:41,400
Ni še dovolj dobro,
umazane so.

130
00:25:44,560 --> 00:25:47,480
Drži dlani pokonci,
da jih dosežem.

131
00:25:49,120 --> 00:25:50,320
Splakni!

132
00:25:53,840 --> 00:25:56,760
Ne moreš iti v šolo
z umazanimi rokami.

133
00:25:59,080 --> 00:26:02,280
Šola? - Da,
v šolo greš -

134
00:26:02,400 --> 00:26:04,880
èe boš ostal na Švedskem.

135
00:26:05,800 --> 00:26:08,920
Pripravila sem ti malico,
Hjalmar pa te bo peljal v šolo.

136
00:26:09,720 --> 00:26:10,720
Kaj?

137
00:26:11,800 --> 00:26:15,600
V šolo greš, Hjalmar te bo
peljal tja. Pojdi zdaj!

138
00:26:19,360 --> 00:26:24,760
Niti besede ne razumem.
V šoli se boš nauèil govoriti švedsko.

139
00:26:25,960 --> 00:26:28,840
Pojdi zdaj! Ne upiraj se!

140
00:26:29,960 --> 00:26:32,000
Ne razumem. Pojdi!

141
00:26:36,440 --> 00:26:39,120
Vzemi èevlje
in jakno.

142
00:26:51,440 --> 00:26:53,720
Se boš znal vrniti domov?

143
00:26:54,480 --> 00:26:56,440
Adijo! - Adijo! Se vidimo!

144
00:27:10,440 --> 00:27:12,400
Ustavi se! Hej!

145
00:27:15,960 --> 00:27:18,640
Ti si torej vojni otrok.

146
00:27:19,960 --> 00:27:21,760
Pridi! Pozdravljen.

147
00:27:23,040 --> 00:27:25,200
Tvoje ime...

148
00:28:20,760 --> 00:28:23,320
DEKLETA

149
00:28:25,840 --> 00:28:27,840
Ali lulaš v sede?

150
00:28:34,320 --> 00:28:35,840
Pridi, Siv!

151
00:29:52,400 --> 00:29:55,360
Kam si šel?
Kam greš?

152
00:29:57,360 --> 00:29:59,720
Ali boš ostal pri teti Signe?

153
00:30:00,040 --> 00:30:02,120
Moji mami se smiliš.

154
00:30:02,200 --> 00:30:04,920
Pravi, da otroci
prihajajo na Švedsko -

155
00:30:05,000 --> 00:30:09,200
ker so njihovi starši umrli
v vojni. So tvoji umrli?

156
00:30:10,160 --> 00:30:12,360
Ali bo Signe tvoja mama?

157
00:30:13,120 --> 00:30:15,240
Hoèeš priti malo
k meni na obisk?

158
00:30:15,800 --> 00:30:17,240
Imam malega žrebièka!

159
00:30:18,240 --> 00:30:19,240
Pozabi!

160
00:30:45,560 --> 00:30:49,320
Prišle so govorice, da
je na Finskem mir -


161
00:30:49,400 --> 00:30:52,960
in da se tisti, ki se hoèejo
in morejo, lahko vrnejo.


162
00:30:54,120 --> 00:30:58,520
Otroci so se hoteli iz tuje
dežele vrniti domov.


163
00:30:59,640 --> 00:31:02,600
Se oèe boji Rusov?

164
00:31:04,000 --> 00:31:06,480
Vojna je,
vsak se boji.

165
00:31:32,720 --> 00:31:36,120
"Tujci in njihovi stražarji
so se smejali in rekli:

166
00:31:37,640 --> 00:31:41,280
'Domov? Vi dragi,
nedolžni otroci, -

167
00:31:42,400 --> 00:31:46,200
veste, kako daleè je?
Veè kot 100 milj.'

168
00:31:48,400 --> 00:31:51,800
'Vseeno nam je', so rekli
otroci, 'samo da pridemo domov.'

169
00:31:52,680 --> 00:31:56,160
'Toda tu pri nas imate
nov dom..."' - Mati.

170
00:32:01,960 --> 00:32:03,880
Ali se oèe boji umreti?

171
00:32:09,440 --> 00:32:14,240
Mislim da, ker te potem
ne bi veè videl.

172
00:32:20,240 --> 00:32:21,880
Se ti bojiš?

173
00:32:33,960 --> 00:32:35,640
Eero!

174
00:33:20,800 --> 00:33:23,800
Noèeš ostati tukaj, kajne?

175
00:33:27,760 --> 00:33:29,960
Kaj? Reci nekaj!

176
00:33:31,440 --> 00:33:33,520
Noèeš ostati tu!

177
00:33:37,880 --> 00:33:41,440
Hoèeš iti domov k materi?

178
00:33:42,080 --> 00:33:45,040
Ne maram te!
Zlobna si.

179
00:33:45,680 --> 00:33:48,720
Noèem biti veè na poèitnicah.

180
00:33:50,840 --> 00:33:53,520
To bi moral povedati
svoji materi.

181
00:34:02,320 --> 00:34:03,800
Ne maraš...

182
00:34:07,280 --> 00:34:10,440
Zlobna... Saj besede še
pravilno ne znaš izgovoriti.

183
00:34:12,160 --> 00:34:14,640
Napiši to svoji materi.
Daj!

184
00:34:23,480 --> 00:34:27,160
Ne bo ti treba iti v šolo
in hraniti gosi!

185
00:34:31,200 --> 00:34:34,240
Toda ne smeš
iti na obalo!

186
00:35:06,240 --> 00:35:09,480
Ograda za prašièe je nagnita.
Kupiti moram nekaj lesa.

187
00:35:14,760 --> 00:35:18,080
Kaj delaš?
- Nièesar ne razumem.

188
00:35:20,000 --> 00:35:22,400
Nemogoèe se obnaša, nehvaležen je.

189
00:35:24,400 --> 00:35:27,480
Misli, da so to poèitnice.

190
00:35:30,000 --> 00:35:31,320
Ni to neumno?

191
00:35:31,400 --> 00:35:34,200
Ograda mogoèe ne bo prenesla
še ene jesenske nevihte.

192
00:35:34,280 --> 00:35:38,000
V Ystadu bom kupil les.
- Seveda, kar daj.

193
00:35:38,200 --> 00:35:40,880
Imaš naslov
odbora za pomoè?

194
00:35:42,560 --> 00:35:44,840
Tudi jaz bom napisala pismo.

195
00:35:46,200 --> 00:35:47,960
Si v redu, draga?

196
00:35:50,480 --> 00:35:53,320
Kaj?
Seveda sem v redu.

197
00:35:56,160 --> 00:35:57,320
Zakaj?

198
00:37:02,760 --> 00:37:05,000
Hjalmar Jönsson.
- Gospa Grävnäs.

199
00:37:05,640 --> 00:37:07,560
Pozdravljeni. Signe.

200
00:37:13,000 --> 00:37:15,360
Torej, želite se znebiti otroka.

201
00:37:18,400 --> 00:37:20,280
No, jaz...

202
00:37:23,040 --> 00:37:25,320
Po pravici povedano... da.

203
00:37:26,600 --> 00:37:30,560
Izjavili ste, da imate
obilo prostora za otroka -

204
00:37:30,800 --> 00:37:33,960
in da želite pomagati...

205
00:37:35,080 --> 00:37:36,560
Želje...

206
00:37:45,360 --> 00:37:48,880
Stvari se ne obrnejo vedno,
kot bi si želeli.

207
00:37:49,600 --> 00:37:52,200
Ne vem,
morda nismo...

208
00:37:53,600 --> 00:37:57,640
Noèe ostati tukaj.

209
00:37:58,520 --> 00:38:02,560
Ni neobièajno, da so
otroci sprva težavni.

210
00:38:02,720 --> 00:38:05,600
Ne vedo vedno, kaj
je za njih najboljše.

211
00:38:05,960 --> 00:38:08,120
Kaj hoèete reèi,
gospa Jönsson?

212
00:38:14,880 --> 00:38:18,440
Vse je novo za fanta,
vojni begunec je -

213
00:38:20,160 --> 00:38:23,000
v tuji deželi,
med tujimi ljudmi.

214
00:38:23,240 --> 00:38:25,160
Toèno to tudi mislim!

215
00:38:27,680 --> 00:38:31,400
To ni noben razlog, da se ponoèi
izmuzne iz hiše, krade denar...

216
00:38:32,720 --> 00:38:36,080
Kako naj paziva nanj?

217
00:38:36,920 --> 00:38:39,640
Bog ve, kaj bo naslednjiè storil!
- Signe...

218
00:38:39,720 --> 00:38:41,760
Ne morem veè tega prenašati!

219
00:38:48,400 --> 00:38:50,840
Kar hoèem reèi,
gospa Grävnäs, je, da...

220
00:38:52,000 --> 00:38:56,000
Dovolj dela imam s kmetijo
in z bolnim oèetom...

221
00:38:59,720 --> 00:39:03,240
Lahko mu dajemo
hrano in ostalo, -

222
00:39:04,280 --> 00:39:06,240
toda ne proti njegovi volji!

223
00:39:06,320 --> 00:39:09,160
Odboru je pomembno,

224
00:39:09,440 --> 00:39:13,040
da imajo starši radi otroka
in obratno.

225
00:39:14,240 --> 00:39:15,520
Hvala bogu!

226
00:39:16,360 --> 00:39:19,200
Potem ga boste vzeli?

227
00:39:19,600 --> 00:39:23,360
Domov! - Dragi otrok,
kako bi bilo to možno?

228
00:39:23,560 --> 00:39:27,120
Kam bi šel?
- Domov. Mama me èaka.

229
00:39:27,680 --> 00:39:31,680
Kaj ne veš, da tvoja mati
ne živi veè tam?

230
00:39:31,840 --> 00:39:35,520
Ah, da, prinesla sem
pismo od Eerove matere.

231
00:39:37,920 --> 00:39:42,480
Finska ne pride v poštev.

232
00:39:43,040 --> 00:39:44,960
Kam naj bi torej šel?

233
00:39:45,040 --> 00:39:48,440
Preprièana sem, da bo
odbor našel dobro rešitev.

234
00:39:48,800 --> 00:39:52,600
V sirotišnicah je še dovolj
prostora. - Sirotišnice?

235
00:39:54,440 --> 00:39:59,120
Sirotišnica ne more poskrbeti
zanj bolje kot midva.

236
00:40:00,640 --> 00:40:03,000
Torej, naj ga vzamem s sabo?

237
00:40:22,160 --> 00:40:23,680
Izvoli.

238
00:40:34,840 --> 00:40:37,640
Skane gos.
- Skane gos.

239
00:40:45,840 --> 00:40:48,480
Znaš reèi "strašilo"?
- Straši šilo.

240
00:40:48,560 --> 00:40:50,840
Ne, strašilo.

241
00:41:22,400 --> 00:41:25,040
Torej, s tabo se pogovarja,
kajne? - Da.

242
00:41:26,760 --> 00:41:27,760
Dobro.

243
00:41:31,080 --> 00:41:35,680
Meni ne reèe niti besede.
Razen "hvala" pri mizi.

244
00:41:37,680 --> 00:41:42,040
Torej, dokler dela in
je... Ne pritožuje se.

245
00:41:47,120 --> 00:41:48,360
To je dobro.

246
00:41:51,560 --> 00:41:53,200
Ti že veš...

247
00:41:55,560 --> 00:42:00,880
Oèitno je, da se
vidva razumeta.

248
00:42:04,200 --> 00:42:07,920
Vse bo v redu. Tudi gospa od
odbora je tako rekla.

249
00:42:08,760 --> 00:42:12,640
Fant se trudi. Daj mu èas,
ne bodi tako neprizanesljiva...

250
00:42:12,720 --> 00:42:14,200
Stroga?

251
00:42:19,000 --> 00:42:21,320
Ne gre za to, da bi
mu dala èas.

252
00:42:22,640 --> 00:42:24,480
Ne gre zanj!

253
00:42:26,840 --> 00:42:28,720
Tega ne zdržim veè!

254
00:42:29,440 --> 00:42:32,600
V sebi neznosno trpim
in ti ne opaziš nièesar!

255
00:42:35,560 --> 00:42:37,720
Za božjo voljo, Signe...

256
00:42:44,800 --> 00:42:47,040
Misliš, da je
vse v redu.

257
00:42:48,800 --> 00:42:51,800
Dajte Signe drugega otroka,
in vse bo v najlepšem redu.

258
00:42:54,040 --> 00:42:55,240
Toda ni.

259
00:43:00,120 --> 00:43:03,400
Tega otroka ne poznam.
Ne vem, kdo je!

260
00:43:04,480 --> 00:43:06,280
Samo tujec!

261
00:43:08,080 --> 00:43:12,680
Kako naj bom dobra mati
otroku, ki ga noèem?

262
00:43:18,520 --> 00:43:21,240
Še za tistega, ki sem ga
imela, nisem znala poskrbeti!

263
00:43:21,320 --> 00:43:24,040
To sva že obdelala...
- Ne!

264
00:43:25,880 --> 00:43:29,640
Ne, nisva.
Nisva govorila o tem.

265
00:43:42,720 --> 00:43:45,480
Ne sedi samo kot lipov bog!

266
00:43:48,880 --> 00:43:52,520
Kaj buljiš?
Govori z mano!

267
00:43:54,720 --> 00:43:57,200
Kaj hoèeš, da storim?

268
00:43:57,480 --> 00:44:02,040
Naj pokleknem in prosim
odpušèanja? Je to tisto?

269
00:44:02,920 --> 00:44:05,160
Naj izginem?

270
00:44:07,600 --> 00:44:11,240
Naj se pretvarjam, da je
vse v redu, tako kot ti? - Utihni!

271
00:44:12,920 --> 00:44:17,040
Signe, zaradi tebe se vede
kot tujec. Ti si vzrok!

272
00:44:49,840 --> 00:44:53,840
Prinesel sem ti nekaj lesa.
Gradiš že kot pravi mož!

273
00:44:57,520 --> 00:44:59,880
Izgleda, da je bil
tvoj oèe mizar.

274
00:45:01,320 --> 00:45:04,960
S splavom lahko pluješ po mirnem morju,
toda èe bo nevihta, -

275
00:45:05,120 --> 00:45:08,160
bo poskakoval gor in dol
kot lutka iz cunj.

276
00:45:09,520 --> 00:45:12,440
Vem, kako je to.
Ko enkrat to doživiš...

277
00:45:14,440 --> 00:45:16,800
Plul sem v
Francijo in Anglijo.

278
00:45:18,400 --> 00:45:19,960
Naj ti pokažem...

279
00:45:22,760 --> 00:45:25,120
To je iz Bordeauxa.

280
00:45:29,800 --> 00:45:32,400
Biskajski zaliv je naporen
v nevihti, ja!

281
00:45:34,560 --> 00:45:36,040
Morsko bolezen dobiš.

282
00:45:37,920 --> 00:45:41,440
Bil sem že na poti v Ameriko,
vendar sem sreèal mati Signe -

283
00:45:41,560 --> 00:45:45,240
in moji èevlji so
obtièali v tem blatu.

284
00:45:51,840 --> 00:45:54,760
Sta z oèetom
skupaj gradila stvari?

285
00:45:55,840 --> 00:45:58,920
Pomagal sem mu pri popravilu hiše.
- Lahko si mislim.

286
00:45:59,000 --> 00:46:01,560
Rusi so jo bombardirali.

287
00:46:02,640 --> 00:46:04,600
Tudi oèeta so bombardirali.

288
00:46:07,480 --> 00:46:11,520
Doma sem hotel ostati,
ne bojim se Rusov!

289
00:46:14,520 --> 00:46:17,240
Ko bo vojna konèana,
se boš vrnil domov.

290
00:46:17,960 --> 00:46:20,600
Za pot ti bom spakiral
polno torbo hrane.

291
00:46:23,000 --> 00:46:25,840
Povej mi, ko boš
splavil splav.

292
00:46:32,200 --> 00:46:33,560
Ne povej Signe.

293
00:46:37,920 --> 00:46:39,400
Ne povej Signe.

294
00:46:52,320 --> 00:46:54,040
"Draga Signe, -

295
00:46:54,920 --> 00:46:58,600
Upam, da ti uspeva skrbeti
za mojega sina.

296
00:46:59,640 --> 00:47:02,240
Potrebuje varen objem.

297
00:47:03,560 --> 00:47:08,000
Odkar je moj mož umrl, sem
mnogo prejokala in ne bi mogla živeti -

298
00:47:08,280 --> 00:47:11,560
èe ne bi vedela,
da je Eero v redu..."

299
00:47:13,760 --> 00:47:17,520
Kako si drzne pisati takšne reèi
nekomu, ki ga sploh ne pozna?

300
00:47:20,480 --> 00:47:22,760
Trkati na mojo vest?

301
00:47:22,960 --> 00:47:26,240
Ali ni dovolj, da se
mi smili otrok?

302
00:47:27,120 --> 00:47:29,200
Mar bi morala žalovati še za njo?

303
00:47:30,280 --> 00:47:33,560
Dobro misli...
- Hvala. Sta že dva...

304
00:47:35,200 --> 00:47:36,640
To je dobro.

305
00:47:39,720 --> 00:47:41,320
Tako sem utrujena.

306
00:47:55,520 --> 00:47:57,600
Kaj piše ženska?

307
00:47:57,920 --> 00:47:59,560
Zapustila je hišo.

308
00:48:02,880 --> 00:48:07,040
Dela pri nemškem
štabu v Helsinkih.

309
00:48:09,240 --> 00:48:10,920
Najela je sobo.

310
00:48:14,320 --> 00:48:17,080
Noèe, da bi Eero
vedel za to.

311
00:48:20,240 --> 00:48:24,400
No, vidiš! Ali ne bi morala biti mati
poštena do lastnega otroka?

312
00:48:27,920 --> 00:48:30,000
Tudi zate je pismo!

313
00:48:33,320 --> 00:48:35,320
"Moj dragi sinèek, -

314
00:48:36,000 --> 00:48:38,920
Zelo sem žalostna, ko slišim,
da ti tam ni všeè.

315
00:48:39,640 --> 00:48:43,480
Ne misli name.
Pomisli, kako sreèen si -

316
00:48:43,840 --> 00:48:46,960
da se lahko igraš
in ješ vsak dan.

317
00:48:48,720 --> 00:48:52,560
Dalj èasa bo trajalo, kot sem mislila,
preden se boš lahko vrnil domov, -

318
00:48:53,400 --> 00:48:56,280
zato se potrudi biti priden.

319
00:48:57,560 --> 00:49:00,240
Zapomni si, mama
te vedno ljubi."

320
00:49:00,880 --> 00:49:02,560
Poskusi biti priden fant.

321
00:49:03,520 --> 00:49:07,040
Lepo se obnašaj in ne oddaljuj
se preveè od kmetije.

322
00:49:09,480 --> 00:49:11,920
Trajalo bo nekaj èasa,
preden se boš lahko vrnil domov.

323
00:49:12,000 --> 00:49:14,120
Misli na to,
kaj je zate najboljše.

324
00:49:14,960 --> 00:49:18,200
Samo na to mislim,
da ti bo najboljše.

325
00:49:19,240 --> 00:49:21,080
Ostani blizu kmetije...

326
00:49:40,520 --> 00:49:44,640
"Ti ubogi otroci, ki so prišli
v tako slabem stanju, so si zdaj, -

327
00:49:44,720 --> 00:49:48,240
zahvaljujoè gostoljubnosti
naših švedskih družin..."

328
00:49:48,320 --> 00:49:51,040
Poslušaj, o tebi je.
- Utihni.

329
00:49:53,200 --> 00:49:57,480
"...povrnili življenje in zdravje, ki jim ga zaradi
vojne krvaveèa Finska ni mogla nuditi."

330
00:49:58,640 --> 00:50:02,640
"Ti otroci so hvaležni
svojim švedskim dobrotnikom -

331
00:50:02,720 --> 00:50:05,880
za njihovo požrtvovalnost
v teh težkih èasih."

332
00:50:06,440 --> 00:50:08,240
Hvaležni, pravi!

333
00:50:08,960 --> 00:50:12,480
Dobri smo s tabo,
ti pa si jezen in dolgoèasen!

334
00:50:13,080 --> 00:50:15,720
Niso nam mogli poslati
nekoga prijaznega.

335
00:50:25,720 --> 00:50:26,920
Poèakaj!

336
00:50:28,480 --> 00:50:31,240
Vem nekaj, kar ti
ne smem povedati!

337
00:51:00,960 --> 00:51:03,680
Poglej to lepo oblekico.
Zate je bila.

338
00:51:07,560 --> 00:51:09,200
Kaj je to?

339
00:51:10,480 --> 00:51:12,360
Kaj delata tu?

340
00:51:13,960 --> 00:51:16,760
Doma delaj, kar hoèeš,
tukaj pa ne.

341
00:51:22,920 --> 00:51:26,480
Nimaš pravice biti tukaj.
To ni tvoj dom!

342
00:53:39,800 --> 00:53:41,680
Èas za veèerjo.

343
00:54:10,280 --> 00:54:14,720
Pismo, ki je prišlo,
je bilo od tvoje mame.

344
00:54:21,640 --> 00:54:23,400
Pošilja ti svojo ljubezen.

345
00:54:33,800 --> 00:54:35,280
Za mater.

346
00:54:45,760 --> 00:54:46,920
Kako prijazno.

347
00:54:50,600 --> 00:54:52,080
Kaj si napisal?

348
00:54:53,800 --> 00:54:56,360
Oèetu Hjalmarju
pomagam pri goskah, -

349
00:54:56,480 --> 00:55:00,080
Teta Signe dobro kuha,
in tukaj mi je všeè.

350
00:55:02,560 --> 00:55:05,280
K Siv boš lahko šel kasneje, ko boš...

351
00:55:42,960 --> 00:55:45,160
Silite finskega fanta k delu?

352
00:55:46,240 --> 00:55:48,160
Prenehaj s tem
posranim delom.

353
00:55:51,160 --> 00:55:53,840
Hoèete pomagati vsem
finskim vojnim otrokom?

354
00:55:57,920 --> 00:56:01,880
Kmalu bo božiè.
Boste takrat pustili fanta poèivati?

355
00:56:41,840 --> 00:56:44,680
Preveril bom elektriko.
- Z gosmi...

356
00:56:44,920 --> 00:56:46,720
Ne zdaj! Sedi!

357
00:56:55,200 --> 00:56:57,320
Telefon je.

358
00:57:06,400 --> 00:57:07,600
Halo?

359
00:57:11,400 --> 00:57:12,720
Da, jaz sem.

360
00:57:15,640 --> 00:57:17,200
Da, je.

361
00:57:18,200 --> 00:57:20,480
Tudi vam vesel božiè.

362
00:57:21,320 --> 00:57:23,600
Eero, zate je.

363
00:57:25,600 --> 00:57:27,200
Pridi, pohiti.

364
00:57:32,000 --> 00:57:33,360
Pohiti zdaj.

365
00:57:35,760 --> 00:57:38,440
Eero, srèek.
Mati tukaj. - Mati!

366
00:57:38,760 --> 00:57:41,600
Tako te pogrešam.
Je vse v redu?

367
00:57:41,720 --> 00:57:44,400
Vesel božiè!
Si dobil kakšna lepa darila?

368
00:57:44,520 --> 00:57:46,600
Mati! Ali prihajaš sem?

369
00:57:46,680 --> 00:57:50,040
Konèati moram,v štabu
sem, toda vse je v redu.

370
00:57:50,520 --> 00:57:54,080
Pravijo, da bo kmalu mir,
in potem se boš lahko vrnil domov.

371
00:57:54,160 --> 00:57:55,720
Kmalu se vidiva!

372
00:57:58,240 --> 00:58:01,560
Mati! Mati?

373
00:58:34,840 --> 00:58:38,520
Zavihaj rokave, takole.
- Kaj?

374
00:58:39,240 --> 00:58:41,000
Kaj kaj?

375
00:58:43,600 --> 00:58:45,760
In sedaj...
Kaj kaj?

376
00:59:04,000 --> 00:59:06,600
Rusi so
bombardirali Helsinke!

377
00:59:07,840 --> 00:59:10,200
Rusi so
bombardirali Helsinke!

378
00:59:41,800 --> 00:59:45,320
Mesto je bilo moèno poškodovano...
- Kaj pravijo?

379
00:59:45,800 --> 00:59:49,240
...eksplozije in požari.
Okna so razbita...

380
00:59:49,320 --> 00:59:53,320
Kaj pravijo? - Rusi so
vse bombardirali.

381
00:59:55,280 --> 00:59:56,960
Vse Helsinke?

382
00:59:59,840 --> 01:00:02,400
Ali so Rusi
vkorakali na Finsko?

383
01:00:02,920 --> 01:00:06,000
Najveè ljudi je izgubilo življenje zato,

384
01:00:06,120 --> 01:00:09,680
ker niso poiskali zaklonišè.
Ranjeni in mrtvi...

385
01:00:09,960 --> 01:00:11,320
Mati...

386
01:00:30,920 --> 01:00:32,480
V redu je.

387
01:00:35,960 --> 01:00:37,320
Mati...

388
01:01:38,560 --> 01:01:39,920
Kaj je?

389
01:01:41,480 --> 01:01:44,600
Kaj bi rekla tvoja mater,
èe bi se utopil?

390
01:01:45,960 --> 01:01:47,920
Kako bi to preživela?

391
01:01:50,920 --> 01:01:53,560
Moj bog!
Pluti do Finske!

392
01:01:54,240 --> 01:01:56,800
Ali si èisto
ponorel?

393
01:02:01,600 --> 01:02:03,960
Noèem, da mati umre.

394
01:02:06,800 --> 01:02:11,360
Preživel sem,
vendar to zate ni bilo pomembno.

395
01:02:13,000 --> 01:02:16,880
Mi hoèeš spet vzbuditi
slabo vest?

396
01:02:16,960 --> 01:02:19,880
Ne, mati!
Ravno tega noèem!

397
01:02:20,560 --> 01:02:22,760
Zakaj nisi nikoli
govoril o tem?

398
01:02:22,840 --> 01:02:26,000
Pogoste sem poskušal,
vendar nisi poslušala. - Ni res.

399
01:02:26,160 --> 01:02:29,040
Poslušala bi,
tvoja mati sem...

400
01:02:29,240 --> 01:02:32,040
Hotela si samo, da
bi bilo vse v redu.

401
01:02:33,120 --> 01:02:35,000
To si mi napisala, -

402
01:02:35,800 --> 01:02:38,920
in nikoli nisem vedel,
kako se imaš.

403
01:02:39,680 --> 01:02:43,080
Samo otrok si bil,
moraš se tega zavedati.

404
01:02:43,400 --> 01:02:46,040
Nisem te mogla obremenjevati
s svojimi skrbmi.

405
01:02:49,800 --> 01:02:53,560
Zakaj nisi o tem govoril,
ko si se vrnil domov?

406
01:02:55,520 --> 01:02:57,400
Tebi?
- Komu drugemu?

407
01:03:05,200 --> 01:03:09,280
Ne razumeš? Ti nisi
bila veè moja mati.

408
01:03:13,440 --> 01:03:16,480
Vrni mi moje kolo!
Ni zabavno!

409
01:03:18,560 --> 01:03:19,880
Daj mi ga!

410
01:03:21,600 --> 01:03:23,400
Ni zabavno, nehaj!

411
01:03:46,760 --> 01:03:48,080
Hvala.

412
01:04:23,640 --> 01:04:25,520
Je to tvoja mati?

413
01:04:28,720 --> 01:04:30,720
Tako èedna je.
- Signe!

414
01:04:50,600 --> 01:04:53,880
Ne zasleduj me!
Pojdi se nekam igrat.

415
01:04:59,320 --> 01:05:02,720
Pokaži mi pismo.
Hoèem vedeti.

416
01:05:31,320 --> 01:05:33,080
Prekleto!

417
01:05:35,760 --> 01:05:38,120
Eero, nehaj.
Ni smešno!

418
01:05:39,080 --> 01:05:41,600
Nehaj! Pusti jih pri miru!

419
01:05:43,560 --> 01:05:45,080
Nehaj! Pojdi ven!

420
01:05:45,720 --> 01:05:48,120
Kaj je? Pojdi ven!

421
01:05:51,200 --> 01:05:53,480
Miruj, da se lahko
pogovorim s tabo!

422
01:05:56,400 --> 01:05:58,160
Kaj delaš?

423
01:05:58,240 --> 01:05:59,840
Ne vpij name!

424
01:07:54,200 --> 01:07:58,120
Sedaj že vemo, da bo Rusija zmagala,
in to nas navdaja s strahom.


425
01:07:58,240 --> 01:08:01,320
Hans-Jürgen, miroljuben mož
in ne bojevnik, -


426
01:08:01,840 --> 01:08:05,640
se vraèa v Nemèijo
in me je povabil, naj grem z njim, -


427
01:08:06,680 --> 01:08:10,040
in èe ne bi bilo Eera,
bi takoj privolila.


428
01:08:10,760 --> 01:08:14,400
Vzeti Eera tja bi
bilo sebièno in napaèno, -


429
01:08:15,320 --> 01:08:18,560
saj je Nemèija sedaj
najmanj varna dežela.


430
01:08:19,640 --> 01:08:22,320
Èe zanikam svojo ljubezen
in ostanem tu, -


431
01:08:23,000 --> 01:08:26,920
se bojim, da bom izgubila vsako upanje.
Sem zaradi tega slabša mati?


432
01:08:27,840 --> 01:08:31,800
Mogoèe je bilo namenjeno,
da je moj dragi sin prišel k tebi -


433
01:08:31,880 --> 01:08:35,000
ki mu lahko daješ
vso ljubezen, ki jo potrebuje.


434
01:08:37,200 --> 01:08:40,720
Zato te prosim,
z obžalovanjem v srcu, -


435
01:08:40,840 --> 01:08:43,080
èe lahko Eero ostane pri tebi.

436
01:08:48,840 --> 01:08:52,320
Prosim, razmisli,
toda ne povej še Eeru, -


437
01:08:53,120 --> 01:08:56,440
povej mu samo, da ga imam rada
in da je vse v redu.


438
01:09:40,920 --> 01:09:43,280
Eero! Pridi!

439
01:09:58,160 --> 01:10:00,320
Pogovarjala sva se, -

440
01:10:01,800 --> 01:10:04,640
in nekaj ti želiva povedati.

441
01:10:13,880 --> 01:10:16,080
Sprehodiva se,
ti in jaz.

442
01:10:33,840 --> 01:10:37,320
Imela sva majhno punèko,
Hjalmar in jaz.

443
01:10:41,120 --> 01:10:42,880
Ime ji je bilo Elin.

444
01:10:44,640 --> 01:10:46,400
Elin je bila tako...

445
01:10:52,680 --> 01:10:56,800
...polna življenja.
"Kot Signe", so govorili, -

446
01:10:59,880 --> 01:11:04,240
"povsem enaki sta,
vedno veseli."

447
01:11:17,800 --> 01:11:21,080
Elin, ona... je utonila.

448
01:11:24,080 --> 01:11:25,720
Samo šest let ji je bilo.

449
01:11:29,800 --> 01:11:33,760
Nekateri so rekli,
da je bila božja volja, -

450
01:11:44,080 --> 01:11:45,760
vendar je bila moja krivda.

451
01:11:51,800 --> 01:11:55,120
Veš, Elin je zelo
rada plavala.

452
01:11:58,520 --> 01:12:00,880
Tako hitro je tekla, tako hitro -

453
01:12:02,440 --> 01:12:06,680
da se je komaj slekla,
preden je skoèila v vodo.

454
01:12:10,480 --> 01:12:13,760
Ni se smela iti kopat,
èe je bil veter premoèan.

455
01:12:15,880 --> 01:12:20,800
Govorila sem ji: "Elin, ne smeš
iti, èe je veter premoèan."

456
01:12:24,920 --> 01:12:27,880
Nato je bila nevihta.

457
01:12:31,080 --> 01:12:32,440
Pred dvema letoma.

458
01:12:33,840 --> 01:12:36,480
Elin je hotela iti gledat.

459
01:12:42,320 --> 01:12:44,040
Rekla sem, da imam delo.

460
01:12:46,120 --> 01:12:48,880
Prosila je in prosila, -

461
01:12:51,640 --> 01:12:55,520
in konèno sem ji dovolila,
da gre lahko sama.

462
01:13:04,120 --> 01:13:06,240
Kako sem bila lahko tako neumna?

463
01:13:09,040 --> 01:13:10,640
Tudi moj oèe je mrtev.

464
01:13:14,520 --> 01:13:18,920
Zakaj ljudje umirajo? Zakaj se
ljudje ves èas spreminjajo?

465
01:13:21,400 --> 01:13:23,840
Èe si tukaj, si tukaj,
tako mislim.

466
01:13:27,080 --> 01:13:29,720
Gospod daje in
Gospod jemlje.

467
01:13:31,320 --> 01:13:34,800
Veš, življenje se ne odvija
vedno, kot si želimo.

468
01:13:36,680 --> 01:13:41,880
Ne razumemo vedno, zakaj
delamo stvari, ki jih poènemo.

469
01:13:46,640 --> 01:13:48,120
Kot tvoja mati.

470
01:13:53,320 --> 01:13:56,480
Se spomniš dneva, ko si
prviè prišel sem z avtobusom?

471
01:14:00,240 --> 01:14:02,960
Upala sem, da bom
dobila majhno punèko, -

472
01:14:04,520 --> 01:14:06,200
kot da bi bilo zato lažje.

473
01:14:09,960 --> 01:14:11,160
Potem si prišel ti.

474
01:14:13,640 --> 01:14:15,160
Nisem te hotela.

475
01:14:25,440 --> 01:14:27,240
Gospod jemlje, -

476
01:14:29,080 --> 01:14:30,880
vendar tudi daje.

477
01:15:03,480 --> 01:15:06,080
Tukaj bova torej
obesila tvoja oblaèila.

478
01:15:19,920 --> 01:15:21,440
Pridi sem.

479
01:16:04,720 --> 01:16:08,640
Gospod, malo bliže
k ženi, prosim.

480
01:16:09,680 --> 01:16:10,960
Odlièno.

481
01:16:14,240 --> 01:16:16,840
Dajte roko z
njene rame, prosim.

482
01:16:23,080 --> 01:16:26,000
Nasmeh, prosim.
Saj ni pogreb.

483
01:17:23,400 --> 01:17:24,680
Že prihaja!

484
01:17:25,240 --> 01:17:26,840
Poglej me.

485
01:17:28,400 --> 01:17:29,960
Zapri oèi.

486
01:17:30,360 --> 01:17:31,360
Ne glej.

487
01:17:39,240 --> 01:17:40,640
Zdaj!

488
01:17:46,720 --> 01:17:48,640
Menila sva, da
ga potrebuješ, -

489
01:17:48,720 --> 01:17:51,560
da boš lahko hitreje doma.

490
01:18:03,880 --> 01:18:05,280
"Draga Kirsti, -

491
01:18:06,160 --> 01:18:09,720
razmislila sva o tvojem
predlogu glede Eera.


492
01:18:11,160 --> 01:18:14,680
Èe je tvoja ljubezen do
Nemca tako moèna, -


493
01:18:16,280 --> 01:18:18,080
ti želim vse najboljše.

494
01:18:19,040 --> 01:18:23,440
Zagotavljam ti, da skrbiva
za fanta kot za lastnega sina.


495
01:18:25,000 --> 01:18:28,440
Gotovo, nisem boljša mati,
kot bi bila ti, -


496
01:18:30,240 --> 01:18:33,760
vendar se bom potrudila, da
bom ena najboljših."


497
01:18:44,320 --> 01:18:47,400
Pristanek na
finski predlog -


498
01:18:48,120 --> 01:18:51,760
je tudi v interesu Nemèije.

499
01:18:52,400 --> 01:18:55,520
Èe bodo Nemci ravnali
v skladu z njim, -


500
01:18:56,160 --> 01:19:00,400
se jih bomo vedno spominjali
kot brate v orožju...


501
01:19:02,320 --> 01:19:05,120
Ti prekleti Nemci
bodo ostali... - Tiho!

502
01:19:06,720 --> 01:19:09,920
Rusi bodo zavzeli
celotno deželo. - Tiho!

503
01:19:11,640 --> 01:19:14,760
Državljani! Storili smo
prve korake -


504
01:19:14,840 --> 01:19:18,760
v smeri miroljubnih odnosov
z našo veliko vzhodno sosedo.


505
01:19:19,280 --> 01:19:21,160
To je korak s smeri...

506
01:19:21,240 --> 01:19:25,240
Spakirati ti bomo morali
veliko hrane. - Spakirati?

507
01:19:25,680 --> 01:19:27,720
Tvoji dnevi blaginje so mimo.

508
01:19:28,600 --> 01:19:30,280
Nehaj! Ne govori tega.

509
01:19:30,880 --> 01:19:33,520
Nihèe ne pravi tega.

510
01:19:34,360 --> 01:19:37,600
Ali se Eero ne bo vrnil tako
kot drugi otroci vojne?

511
01:19:41,120 --> 01:19:43,400
Izgleda, da je res,
kar pravijo...

512
01:19:46,200 --> 01:19:49,040
Otroci bi morali biti
tam, kjer je njihov dom.

513
01:20:02,040 --> 01:20:04,360
Mislil sem, da me
ima Hjalmar rad.

514
01:20:06,240 --> 01:20:09,040
Oh, seveda te ima, zelo.

515
01:20:12,800 --> 01:20:17,000
Vse hoèe storiti
po pravilih.

516
01:20:18,520 --> 01:20:22,480
Ali pravila pravijo, da se moram
vrniti domov? - Samo tisti, ki se lahko.

517
01:20:23,840 --> 01:20:25,280
In jaz se ne morem?

518
01:20:29,920 --> 01:20:30,920
Zaspi.

519
01:20:33,320 --> 01:20:35,000
Zjutraj je šola.

520
01:21:03,240 --> 01:21:06,040
Hjalmar je rekel, da
je hotel iti v Ameriko, -

521
01:21:06,440 --> 01:21:09,600
vendar so njegovi èevlji
obtièali v tvojem blatu.

522
01:21:15,200 --> 01:21:16,400
To je rekel?

523
01:21:20,200 --> 01:21:21,440
Nesmisel.

524
01:21:23,400 --> 01:21:25,280
Tudi jaz hoèem to storiti.

525
01:21:33,000 --> 01:21:35,440
Ostal boš tu
z mano in Hjalmarjem.

526
01:21:37,400 --> 01:21:40,400
Nihèe te ne bo
odpeljal stran.

527
01:21:42,280 --> 01:21:44,160
Nikoli? - Nikoli.

528
01:21:46,640 --> 01:21:47,720
Obljubim.

529
01:21:50,160 --> 01:21:51,920
Vendar ne povej Hjalmarju.

530
01:23:21,840 --> 01:23:23,400
Si mu razložila?

531
01:23:28,320 --> 01:23:29,640
Razložila?

532
01:23:31,400 --> 01:23:33,240
Kaj pa naj bi razložila?

533
01:23:36,560 --> 01:23:38,480
Da jo je Nemec zapustil, -

534
01:23:39,800 --> 01:23:41,600
in da je sedaj zanjo v redu -

535
01:23:43,920 --> 01:23:47,920
da se njen otrok vrne.
Mar mu moram to pojasniti?

536
01:23:53,680 --> 01:23:54,880
Moj bog, -

537
01:23:57,920 --> 01:24:00,480
še tega ne vemo,
èe je sploh v Helsinkih!

538
01:24:03,000 --> 01:24:05,160
Krivièna si.
- Krivièna?

539
01:24:08,920 --> 01:24:10,880
Krivièna sem?

540
01:24:12,400 --> 01:24:13,920
Kaj je potem pravièno?

541
01:24:14,320 --> 01:24:17,680
Da ji bo oprošèeno,
da se jo imenuje mati, -

542
01:24:18,000 --> 01:24:20,920
žensko, ki se prostovoljno
odpove svojemu otroku?

543
01:24:21,320 --> 01:24:24,320
In jaz naj to hvaležno sprejmem?

544
01:24:27,600 --> 01:24:31,040
Najprej zgubim enega otroka,
nato še drugega.

545
01:24:32,000 --> 01:24:33,080
Je to pravièno?

546
01:24:36,240 --> 01:24:39,840
Ni pomoèi.
- Tega ne bom storila.

547
01:24:43,640 --> 01:24:46,160
Ne bom...

548
01:24:50,320 --> 01:24:51,880
vrnila najinega otroka.

549
01:24:52,120 --> 01:24:55,120
On ni najin otrok.
Ne govori mu tega.

550
01:24:56,440 --> 01:25:00,560
Zelo dobra sem z njim,
potrebuje me!

551
01:25:05,000 --> 01:25:07,880
Kaj èe bi bila Elin drugje
in se ne bi mogla vrniti?

552
01:25:20,680 --> 01:25:21,840
Elin...

553
01:25:26,000 --> 01:25:30,720
Hjalmar, prosim,
Elin ni veè.

554
01:25:33,040 --> 01:25:35,160
Ne bo se vrnila.

555
01:25:36,640 --> 01:25:38,920
Elin se ne bo nikoli vrnila...

556
01:27:18,680 --> 01:27:20,720
Sedaj moraš iti, Eero.

557
01:28:10,600 --> 01:28:12,480
Mati! Mati Signe!

558
01:28:16,960 --> 01:28:18,440
Mati Signe!

559
01:28:54,320 --> 01:28:56,520
Spustite me! Ne!

560
01:31:07,120 --> 01:31:08,200
Eero!

561
01:31:11,840 --> 01:31:15,080
Moj dragi mali Eero,
kako si zrasel!

562
01:31:27,400 --> 01:31:29,000
Kakšno je bilo potovanje?

563
01:31:38,040 --> 01:31:39,160
Pojdiva domov.

564
01:32:00,400 --> 01:32:03,120
Poklicali so me,
naj pridem v pisarno.

565
01:32:05,200 --> 01:32:07,040
Gotovo bom dobila službo.

566
01:32:09,400 --> 01:32:10,800
Se strinjaš?

567
01:32:25,880 --> 01:32:27,960
Ali tu živi Kirsti Lahti?

568
01:32:33,480 --> 01:32:35,880
Pošiljatelj: Signe Jönsson
Švedska

569
01:32:38,600 --> 01:32:39,840
Ne.

570
01:32:41,280 --> 01:32:43,000
Si preprièan?

571
01:32:59,840 --> 01:33:01,160
Kdo je bil?

572
01:33:16,040 --> 01:33:17,200
Eero...

573
01:33:19,360 --> 01:33:21,320
Konec je slabih stvari.

574
01:33:27,680 --> 01:33:29,480
Mati je s tabo.

575
01:33:32,720 --> 01:33:35,200
Nikoli nisem mogel verjeti,
kar si rekla.

576
01:33:36,480 --> 01:33:40,080
Mislil sem, da boš vsak
trenutek izginila.

577
01:33:42,880 --> 01:33:44,480
Èutil sem -

578
01:33:46,200 --> 01:33:48,240
da lahko izgubim vse -

579
01:33:49,600 --> 01:33:51,120
vsak trenutek.

580
01:33:58,040 --> 01:34:02,000
Tega oziroma te -

581
01:34:04,760 --> 01:34:06,480
Signe mi jih je hotela dati.

582
01:34:12,920 --> 01:34:15,640
Vedno je upala,
da jih bom dobil.

583
01:34:17,160 --> 01:34:18,560
Ali midva.

584
01:34:20,400 --> 01:34:22,960
Prišli so skupaj
s povabilom na pogreb.

585
01:34:23,880 --> 01:34:25,600
Nisem jih mogel odpreti...

586
01:34:28,520 --> 01:34:29,960
Dokler nisem prišel tja.

587
01:34:50,080 --> 01:34:54,240
"Draga Kirsti. Življenje na kmetiji
je prazno brez Eera.


588
01:34:55,040 --> 01:34:58,800
Težko ga je bilo poslati stran,
in preklinjam te zaradi tvoje odloèitve.


589
01:35:04,320 --> 01:35:07,640
Po pravici povedano,
nisem verjala, da ga ljubiš.


590
01:35:10,480 --> 01:35:14,160
Eero ni nikoli vedel,
da si ga želiš nazaj.


591
01:35:16,800 --> 01:35:19,320
Sedaj vem, da
nisem ravnala prav.


592
01:35:20,240 --> 01:35:25,480
Prosim, Kirsti, preberi mu
to pismo, da bo vedel.


593
01:35:26,920 --> 01:35:30,240
Mora vedeti. Signe."

594
01:35:53,840 --> 01:35:55,280
"Draga Signe.

595
01:35:55,880 --> 01:35:59,600
Na Finskem je zdaj mir,
kar je za vse nas veliko olajšanje.


596
01:36:01,000 --> 01:36:04,120
Hans- Jürgen se je vrnil
v Nemèijo. Brez mene.


597
01:36:05,400 --> 01:36:09,120
Nadvse me ljubi
in tudi jaz ga, -


598
01:36:11,200 --> 01:36:13,920
vendar se moram vprašati,
koga ljubim najbolj.


599
01:36:14,800 --> 01:36:17,000
Morala sem biti
slepa in nora.


600
01:36:17,800 --> 01:36:20,720
Kako sem sploh lahko razmišljala
o tem, da bi zapustila lastnega otroka?


601
01:36:21,840 --> 01:36:25,000
S to krivdo bom morala
živeti do konca življenja.


602
01:36:26,120 --> 01:36:31,320
Toda moram te prositi, hvaležna
za vse, kar si storila za Eera, -


603
01:36:32,880 --> 01:36:37,480
da mi pošlješ ljubljenega sina
kakor hitro je mogoèe. Kirsti."


604
01:36:41,120 --> 01:36:42,920
Šestdeset let, celo življenje.

605
01:36:46,320 --> 01:36:48,680
Sliši se nesmiselno, toda -

606
01:36:51,840 --> 01:36:53,600
nekako se zdi, -

607
01:36:58,280 --> 01:37:01,840
kot da je del naju
ostal tam, na Švedskem.

608
01:37:08,120 --> 01:37:12,760
Tam sem se odloèil,
da te ne bom nikoli pogrešal.

609
01:37:16,600 --> 01:37:18,240
Vendar si me.

610
01:37:29,600 --> 01:37:32,360
Sem, mati,
sedaj to razumem.

610
01:37:33,305 --> 01:37:39,771
Prosimo ocenite te podnapise na
Pomagajte ostalim uporabnikom izbrati najboljše podnapise