Nightmare Alley - Slovak subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Umiestnite Vašu reklamu priamo tu.

2
00:01:38,987 --> 00:01:41,148
haló, h3adanie, h3adanie, lookie.!

3
00:01:41,222 --> 00:01:45,318
tadia3to pre obludu.!
Priamo cez here.!


4
00:02:08,883 --> 00:02:12,478
krok doeista tadia3to, národy.!
Šou chystá sa begin.!


5
00:02:12,554 --> 00:02:15,182
doeista tadia3to.!
Tu my are.!


6
00:02:20,462 --> 00:02:24,523
národov, ja musím žiadam vás o pamäta? si, že
táto výstava je predstavená...

7
00:02:24,599 --> 00:02:27,033
výhradne v záujme
vzdelania a veda.

8
00:02:27,102 --> 00:02:30,799
teraz, tento tvor...
Tam on je! Maník!

9
00:02:30,872 --> 00:02:34,968
On lámal si hlavu najprednejších vedcov
z Európy a Amerika.


10
00:02:35,043 --> 00:02:38,501
je on chýbajúci elánok?
Je on obsluhuje alebo zviera?


11
00:02:38,580 --> 00:02:40,946
ureitý vyslovilo ho muža.

12
00:02:41,015 --> 00:02:44,746
ale dole to hnojník obyeajný vlasu,
leží mozog zviera?a.

13
00:02:44,819 --> 00:02:47,185
Look.!

14
00:02:47,255 --> 00:02:52,090
ei by mal klesnú? jeho zuby do mojej ruky, nie
na tomto oblý, zem zelená by mohla ušetri? mi
mne.


15
00:02:52,160 --> 00:02:54,526
teraz, národov, to je napájanie eas.

16
00:02:58,233 --> 00:03:00,394
Horrible.!

17
00:03:05,707 --> 00:03:08,335
On je na pá3 !

18
00:03:08,409 --> 00:03:12,505
teraz, národov, vy ste nevideli eoko3vek ešte.
Zakroete bližšie, prosíte.

19
00:03:12,580 --> 00:03:16,880
najväeší demonštrácia požiarnického manipulovania
svet kedy videl!

20
00:03:16,951 --> 00:03:19,351
haló. Poi sem.

21
00:03:19,420 --> 00:03:21,725
druh prekvapenia vidí ?a flákajúci sa
ten zákon, mladík.

22
00:03:21,826 --> 00:03:22,878
preeo?

23
00:03:22,957 --> 00:03:26,017
nie - nedostalo sukou v tom.

24
00:03:26,094 --> 00:03:29,154
- podivínsky chlapík okúzli mi
mne.
- nie ste jediný.

25
00:03:29,230 --> 00:03:32,256
preto sme dostali ho v šou.

26
00:03:32,333 --> 00:03:35,461
ako sa vám zaea? by? maník?
Je to, že len jeden?

27
00:03:35,537 --> 00:03:38,404
- chcem tým poveda?, je chlapík narodený tadia3?
- nieeo ti poviem, die?a.

28
00:03:38,473 --> 00:03:42,239
kei vy ste boli asi tento balamutili dlhší,
vy budete uei? sa ukonei? kladiete otázky.

29
00:03:45,780 --> 00:03:48,271
- poi, Pete.
- On idúc by? schopná pracova??

30
00:03:48,349 --> 00:03:51,580
Pete- ove dobre. Mal som ho triezvy hore.

31
00:04:06,634 --> 00:04:09,762
- eo sa dejov, Stan?
- nie.

32
00:04:13,141 --> 00:04:16,201
eo je starý
u?ahovalo si vy o?

33
00:04:16,277 --> 00:04:19,713
ja práve som pýtal sa ho o tom chlapík
ktorý podivínsky obchod.

34
00:04:19,781 --> 00:04:22,807
- to je vždy bo3avým bodom v karneval.
- preeo?

35
00:04:22,884 --> 00:04:25,114
maník je jeden z našich najväeší ?ahá...

36
00:04:25,186 --> 00:04:28,246
ale ve3a úeinkujúci
nebude pracova? šou ktoré prináša jeden.

37
00:04:28,323 --> 00:04:31,383
ja nemôžem rozumie? ako niekto
by mohol dosta? tak nízky.

38
00:04:31,459 --> 00:04:33,757
To môže sta? sa.

39
00:04:33,828 --> 00:04:36,160
- chcem ti poiakova?, Zeena.
- mi
mne?

40
00:04:36,231 --> 00:04:38,495
- hm.
- preeo?

41
00:04:38,566 --> 00:04:42,263
za to, že sú tak pekné mne,
pomáha? mi
mne s môj hovori? a všetko.

42
00:04:42,337 --> 00:04:45,397
- dobre, ja si myslím, že máte nieeo, Stan.
- úprimný?

43
00:04:45,473 --> 00:04:49,569
- vy ako táto raketa, nie vy?
- ach, dáma, ja som bol spravený pre to.

44
00:04:49,644 --> 00:04:53,239
ja som mal všetok druhy z pracovných miest
pred tento prišli popri...

45
00:04:53,314 --> 00:04:55,942
ale žiadny of'em
bolo všetko, len nie pracovné miesta.

46
00:04:56,017 --> 00:04:59,077
ale toto dostáva mi
mne.
Mám ten rád. To všetko.

47
00:04:59,153 --> 00:05:02,680
davov, hluk,
predstava držania v pohybe.

48
00:05:02,757 --> 00:05:06,853
vy vidíte tie ?ulpasy vonku,
dáva vám druh prvotriedny pocitu...

49
00:05:06,928 --> 00:05:10,625
ako keby si bol informované
a oni boli navonok h3adanie v.

50
00:05:10,698 --> 00:05:13,826
Kinda tvrdý objasni?,
ale mám ten rád.

51
00:05:15,536 --> 00:05:18,596
mám rád ty tiež, Zeena.

52
00:05:26,781 --> 00:05:30,376
haló, pozerajte sa! Haló, pozerajte sa! Haló, pozerajte sa!
Kráeajte doeista tadia3to!

53
00:05:30,451 --> 00:05:34,114
pohyb v pásku, dámach a pánoch,
a dovo3te mi predstaví Zeena...

54
00:05:34,188 --> 00:05:36,520
zázraená žena vekov.

55
00:05:36,591 --> 00:05:40,550
Ona vidí, ona vie, ona hovorí vám
všetko eo najvnútornejšie tajomstvá z vašej minulosti...

56
00:05:40,628 --> 00:05:42,858
váš dar a vaša budúcnos?.

57
00:05:42,931 --> 00:05:46,196
- sleena Zeena!
- kráea? priamo v, národoch, a nehanbíte sa.

58
00:05:46,267 --> 00:05:49,327
pokia3 ktorýko3vek z vás CETN:31 R24745
mi
mne osobná otázka...

59
00:05:49,404 --> 00:05:52,896
pán Stanton teraz schváli pomedzi vami
s malými kartami a obálky.

60
00:05:52,974 --> 00:05:56,034
- požieanie mi
mne vašu ruka tam.
- zápis vaša otázka na karte!

61
00:05:56,110 --> 00:05:59,568
- ja potrebujem ceruzku.
- úspešne absolvova? tú. Tam my sme, dámy.

62
00:05:59,647 --> 00:06:03,139
nepreplní.
Tam je množstvo tu pre každého.

63
00:06:03,217 --> 00:06:06,243
opatrný nenecha? niekto iný vidie? eo píšete,
pretože to je váš obchod.

64
00:06:06,321 --> 00:06:09,619
ja nechcem niekto požaduje moa
o niekto inom- ove obchode.

65
00:06:09,720 --> 00:06:11,418
jeden pre vás, sleena.

66
00:06:11,492 --> 00:06:14,859
kei vy ste napísali vaše otázky,
podpísa? vaše monogram alebo písa? vaše meno...

67
00:06:14,929 --> 00:06:17,227
ako znak dobier viery.

68
00:06:17,298 --> 00:06:20,961
zápis eo je v vašom srdci,
a kei vy píšete o tom, premýš3a? o tom.

69
00:06:21,035 --> 00:06:25,096
madam? Áno, madam. Tvoj otázky
budú uskutoenený v najprísnejšej dôvere.

70
00:06:25,173 --> 00:06:28,665
nikto nebude nebude vedie? ale sebe
a Mademoiselle Zeena.

71
00:06:28,743 --> 00:06:32,406
och, vidím že pán Stanton má
dobrú hrs? otázok.

72
00:06:32,480 --> 00:06:37,349
tak ak on prinesie ' spoluhláska m priamo v na fáze,
my budeme ma? ureité ukazované údaje.

73
00:06:37,418 --> 00:06:39,682
iakuje vám, pán.

74
00:06:39,754 --> 00:06:42,188
eaká minútu. Tu je baoa.

75
00:06:42,256 --> 00:06:46,215
- pán, tu je moja otázka!
- rád by som spýta? sa Vás na moju matku.


76
00:06:46,294 --> 00:06:48,922
bude to dáma zvýši? jej ruku, prosím?

77
00:06:48,997 --> 00:06:50,140
poi, Pete. Tu.

78
00:06:50,241 --> 00:06:52,728
madam, váš matkino má ve3a
tvrdej práce v jej živote.


79
00:06:52,800 --> 00:06:55,030
poi.
Zoberte tieto. Tu.

80
00:06:55,103 --> 00:06:58,038
- ialší nápoj, juj?
- urýchli?. Šou- ove na.

81
00:06:58,106 --> 00:07:02,304
tam je nieeo tam
ja nevidím celkom jasne ešte.

82
00:07:02,377 --> 00:07:06,404
ak uvidíte mi
mne po tejto demonštrácii,
možno ja môžem poveda? vám viac.

83
00:07:06,481 --> 00:07:10,383
spýta sa pána Stanton pustí otázky
do misu.

84
00:07:10,451 --> 00:07:13,477
tam oni idú.
Ja nedotýkam sa ich.

85
00:07:13,554 --> 00:07:17,320
teraz, 3udia pýtali sa ma
ak ja mám alkoholickú pomoc v robení eo ja .

86
00:07:17,392 --> 00:07:20,884
ja vždy poviem ich jediným liehovinám, ktoré ja vediem
sú tí v tejto f3aši.

87
00:07:20,962 --> 00:07:23,795
duchy alkoholu!

88
00:07:23,865 --> 00:07:26,425
ja budem lia? malý na otázkach...

89
00:07:26,501 --> 00:07:29,902
a požiada pána Stanton zapáli zhodu
a prestao v mise.

90
00:07:32,173 --> 00:07:37,702
iakuje vám, pán Stanton. Teraz vidíte ich
horenie, a to je posledný z ich.

91
00:07:37,779 --> 00:07:40,805
niekto kto je bohužia3
že niekto iný bude eíta? it...


92
00:07:40,882 --> 00:07:43,112
alebo že ja
zvládol tento question...


93
00:07:43,184 --> 00:07:45,618
môže práve zabudnú?
že ja kedy som dotkol sa ich.


94
00:07:45,686 --> 00:07:49,144
Tvoj otázka nie je teraz zaznamenaná nikde
okrem v étere.


95
00:07:49,223 --> 00:07:52,556
Tvoj odpovei je tam tiež,
a ja nájde to pre vás.


96
00:07:54,529 --> 00:07:56,793
ja dostanem dojem.

97
00:08:03,971 --> 00:08:06,997
To malý mraeí sa, stále,
ale to stáva sa eistie.

98
00:08:07,075 --> 00:08:09,839
ja dostanem monogram "JustíciaE.G."

99
00:08:09,911 --> 00:08:12,607
ja verím, že to je akýsi pán.
Je to právo?


100
00:08:12,680 --> 00:08:15,698
bude osoba ženského rodu ktorá má
tých monogram zvýši? jeho ruku!

101
00:08:15,799 --> 00:08:17,208
práve tu, dievea!

102
00:08:17,285 --> 00:08:20,015
iakuje vám, pán., uh... Július.

103
00:08:20,088 --> 00:08:21,555
meno je Július, , že áno?

104
00:08:21,556 --> 00:08:24,491
áno, madam, ktoré je jeho meno.
To je jeho meno. Július.


105
00:08:24,559 --> 00:08:27,653
Július, áno.

106
00:08:27,728 --> 00:08:29,958
Molly.!

107
00:08:30,031 --> 00:08:34,900
eaká. Vidím zelené stromy a zvlnené pole.

108
00:08:34,969 --> 00:08:36,903
To drážkovalo zem, obklopi?.

109
00:08:36,971 --> 00:08:40,737
- že je vaše miesto.!
- áno, madam, to je moje miesto.


110
00:08:40,808 --> 00:08:42,776
ach, som, že pre moa?

111
00:08:42,844 --> 00:08:46,371
- to je kombi.
- dobroty.! To je eo vy ste spýtali sa about.!


112
00:08:46,447 --> 00:08:49,712
- Zeena- ove idúc tovar.
- že je eo ja wrote.!


113
00:08:49,784 --> 00:08:53,049
- Ona iste vie ako predstiera?.
- iste .

114
00:08:53,121 --> 00:08:56,352
- hodne špatný ona je uviazaný s tým ožran.
- preeo?

115
00:08:56,424 --> 00:08:59,484
mohla by uchopi? sama vybíjaný chytrák
a uspie? okamžite.

116
00:08:59,560 --> 00:09:01,755
okrem nej už bolo v výbornej zábave.

117
00:09:01,829 --> 00:09:04,889
Ona a Pete zvykol by?
jeden z najväeších hlavných atrakcií v revue.

118
00:09:04,966 --> 00:09:06,333
nie s tým zákonom.

119
00:09:06,434 --> 00:09:09,369
Pete zostal v publiku.
Prišiel nikdy blízko fáze.

120
00:09:09,437 --> 00:09:12,406
ako by mohlo on dá výstrahu jej hocieo?

121
00:09:12,473 --> 00:09:15,465
oni použili kód, hlúpy.

122
00:09:17,345 --> 00:09:20,678
kód?
Aký druh kódu?

123
00:09:20,748 --> 00:09:23,945
slovo kóduje
medzi dvomi z nich.

124
00:09:24,018 --> 00:09:27,545
Zeena hovorí, že oslepený kód
je peniazmi na nezaplatenie.

125
00:09:27,622 --> 00:09:29,852
ja bude som stavil.

126
00:09:29,924 --> 00:09:33,587
- 3udí stále ponúka ich ve3ký peniaze pre to.
- preeo že áno predávajú to?

127
00:09:33,661 --> 00:09:35,754
Zeena hovorí, že je ich rezerva.

128
00:09:35,830 --> 00:09:38,890
- mamiekin maznáeik.
- tu prichádza vášho priate3a.

129
00:09:41,269 --> 00:09:43,464
eau, Bruno.

130
00:09:43,538 --> 00:09:46,598
- eo sa deje tu?
- ako to vyzerá to ako?

131
00:09:46,674 --> 00:09:49,074
- On dostane eerstvý, mamiekin maznáeik?
- istý ja som robil.

132
00:09:49,143 --> 00:09:53,239
eo si myslíte ja som zhotovovaný z? Ona je
najkrajšie dievea v celom výstroji, nie je ona?

133
00:09:53,314 --> 00:09:54,647
istý ona je, ale...

134
00:09:54,748 --> 00:09:57,614
len preto, že vy ste ve3ký kaša
je žiadny podpis každý iný je.

135
00:09:57,685 --> 00:09:59,983
poi, vy pekný malý vrtoch.

136
00:10:00,054 --> 00:10:04,582
- iakuje za populárnu hudbu, Stan.
- nabudúce prinesie vy baculatá bábika bábika.

137
00:10:04,659 --> 00:10:07,924
ako sa vám páei to?
On opovážil sa prizna? to právo na moju tvár.

138
00:10:07,995 --> 00:10:10,225
pozri Bruno. Ja som žiadne die?a.

139
00:10:10,298 --> 00:10:12,493
ja môžem postara? sa o seba.

140
00:10:12,567 --> 00:10:16,162
kei ja hovorím s niekto,
prial by som si, aby si by neprišlo rušenie rozhovoru takto.

141
00:10:42,396 --> 00:10:45,263
eo premýš3a o, Stan?

142
00:10:45,333 --> 00:10:49,167
mamiekin maznáeik hovorilo mi
mne o tom kód
vy a Pete používaný k použije v revue.

143
00:10:49,237 --> 00:10:51,671
eo s tým?

144
00:10:51,739 --> 00:10:55,300
dobre, ja som premýš3al
že ak Pete nabažil sa alebo nieeo...

145
00:10:55,376 --> 00:10:59,005
preeo, ja by som mohol pracova? z publikum
práve ako on používaný k.

146
00:10:59,080 --> 00:11:02,015
žiadna javisková pasca,
žiadny cigán spína?.

147
00:11:02,083 --> 00:11:06,713
- ako myslie??
- vy viete, ak vy vyueovaný mi
mne kód.

148
00:11:06,787 --> 00:11:09,847
cez moja matvola, ktorú ona bude.

149
00:11:09,924 --> 00:11:12,358
vy ste dostali nerv,
mladý elovek.

150
00:11:12,426 --> 00:11:17,386
- vie aký kód takto má cenu?
- dobre, dobre, zabudnite na to.

151
00:11:17,465 --> 00:11:22,095
- práve chcel som ti pomôc? vy národy.
- ja som poeul vy po prvý krát.

152
00:11:49,563 --> 00:11:53,158
My máme... My máme sledova? sebe
kvôli...

153
00:11:54,402 --> 00:11:57,394
- iste.
- zrani? ho to už staete.

154
00:11:57,471 --> 00:12:00,531
ja myslel si, že to bolo inou cestou okolo.

155
00:12:00,608 --> 00:12:04,704
nie, Pete mal pravdu
kým oni vyzdvihli ma.

156
00:12:04,779 --> 00:12:08,010
- eo sa stalo?
- presne eo sa stalo teraz.

157
00:12:08,082 --> 00:12:11,916
ja som asi tak spo3ahlivý
ako dva- dolárová krídlovka.

158
00:12:11,986 --> 00:12:15,046
ty si sa zbláznil.
Máte srdce ako ve3ké...

159
00:12:15,122 --> 00:12:19,115
istý. Tak ve3ký ako artyeok.
List pre každého.

160
00:12:19,193 --> 00:12:22,754
ktorý je eo Pete povedal
kei on zaeal udieranie' f3aša.

161
00:12:22,830 --> 00:12:25,890
potom jeden deo, ktorý on ne- neukázal sa.

162
00:12:25,966 --> 00:12:30,062
ja som porý3oval ialšieho partnera,
kúzelník meno : pod menom Benston.

163
00:12:30,137 --> 00:12:32,435
ja som nebol k nieomu bez Pete.

164
00:12:32,506 --> 00:12:36,272
o pár roených období
ja som bol rád, že nájdi si prácu s výstrojom ako toto.

165
00:12:37,778 --> 00:12:41,407
Pete ukázal sa asi pred rokom.

166
00:12:41,482 --> 00:12:43,780
tu my sme.

167
00:12:43,851 --> 00:12:47,719
ja som robil všetko, eo ja by som mohol zmieri? sa jemu,
ale vidíte ako sa to je.

168
00:12:47,788 --> 00:12:51,554
eím viac som sa pokúšam sa,
horší on dostáva.

169
00:12:51,625 --> 00:12:54,651
a ja nechystá sa vzda? sa ho.

170
00:12:54,729 --> 00:12:57,892
To je najmenej ja môžem .

171
00:12:57,965 --> 00:13:00,593
Zeena, vy ste reálna žena.

172
00:13:16,150 --> 00:13:18,641
pozri sa na neho.

173
00:13:18,719 --> 00:13:22,120
On je ako pes eaká na niekto
hodí ho kos?.

174
00:13:24,458 --> 00:13:29,157
poi.
Pomôžte mne dosta? ureité raoajky do ho.

175
00:13:29,230 --> 00:13:32,097
- eau, Pete!
- ahoj, die?a. How'd vy zostavi??

176
00:13:32,166 --> 00:13:35,192
My nemusíme spa?
v nákladnom aute dnes veeer.

177
00:13:35,269 --> 00:13:39,365
ja som dal mi svadobný sada v hotelu.
Dve miestnosti a kúpe3.

178
00:13:39,440 --> 00:13:41,874
- kde je mamiekin maznáeik?
- ja som opustil ju v hotelu.

179
00:13:41,942 --> 00:13:45,105
poi, vy dva. Vyzerajte ako ste mohli ste použili
dobrý, horúci kúpe3 vy sami.

180
00:13:45,179 --> 00:13:48,281
budem v poriadku.
Vy a Pete pokraeuje.

181
00:13:48,447 --> 00:13:50,472
nebui hlúpy.
Juj, Pete?

182
00:13:50,549 --> 00:13:53,950
to je v poriadku.
Ja mám ma? vidie? eloveka akoko3vek.

183
00:13:54,020 --> 00:13:58,548
aký je váš zhon?
Vy ste matvi na vašom nohách.

184
00:13:58,624 --> 00:14:02,958
dobre, tento elovek- ove dostal nieeo
to sa postará o to.

185
00:14:03,029 --> 00:14:05,327
Tu je dostatok pre výstrel.

186
00:14:05,398 --> 00:14:07,958
ale pamäta?, len jeden.

187
00:14:08,034 --> 00:14:10,229
nadúva. Viite hlas pre neskôr.

188
00:14:10,303 --> 00:14:12,703
Stan.

189
00:14:12,772 --> 00:14:15,206
eaká minútu, Pete.

190
00:14:15,274 --> 00:14:17,538
dostane ureitú kávu v vás prví.

191
00:14:17,610 --> 00:14:21,068
s3ub Zeena
dostanete nieeo na jedenie.

192
00:14:21,147 --> 00:14:25,641
ja pravdepodobne budem ma? malé pomaraneové džús,
dve tri- minútové vajcia...

193
00:14:25,718 --> 00:14:29,085
ureitá hrianka a káva.

194
00:14:31,490 --> 00:14:34,618
uvidelo môj peoažný trezor.

195
00:14:41,167 --> 00:14:46,230
Pete práve dal vám gunár v sám seba,
pred a po.

196
00:14:46,305 --> 00:14:51,436
- videl som horší.
- vy myslíte, že to je príliš neskoro na to da? ho do lieku?

197
00:14:51,510 --> 00:14:55,606
ja neviem viac - menej tie veci,
ale rozumiem to berie cesto.

198
00:14:55,681 --> 00:14:58,013
- ja môžem obstara? to.
- ako?

199
00:14:58,084 --> 00:15:01,349
predáva ten kód.

200
00:15:01,420 --> 00:15:04,446
- kód?
- hm.

201
00:15:04,523 --> 00:15:08,084
- som mal dobrý nápad.
- eo je ten?

202
00:15:09,628 --> 00:15:12,927
necha? nás vytvori? nový zákon s tým.

203
00:15:12,998 --> 00:15:16,024
eo good'll ktorý ?
Ja som dostanie' vrchola balamuti? cesto teraz.

204
00:15:16,102 --> 00:15:19,435
nebol som hovoriaci o robení to
v tejto myši zverinec.

205
00:15:19,505 --> 00:15:22,906
vy a ja?
Kde inde my to?

206
00:15:22,975 --> 00:15:27,173
ak Pete by mohol robi? hlavnú atrakciu od vás,
ja nevidím preeo som nemohol ten istý mi
mne.

207
00:15:27,246 --> 00:15:29,441
ach, Stan.

208
00:15:29,515 --> 00:15:32,814
vy si myslíte ja môžem uspie? znova?

209
00:15:34,186 --> 00:15:37,314
vy vedeli viac o že
než ja .

210
00:15:39,725 --> 00:15:44,094
- a eo to, die?a?
- neženie mi
mne. Dovo3te mi premýš3a? o tom.

211
00:15:48,901 --> 00:15:51,199
haló, kde vy idúc?

212
00:15:53,973 --> 00:15:57,067
poi, Stan!
Dajte Brunomu ruku!

213
00:16:16,896 --> 00:16:19,456
eo robí?

214
00:16:19,532 --> 00:16:22,968
orezalo ich trikrát.

215
00:16:25,504 --> 00:16:29,167
- aký druh paluby je toto?
- toto je taroky.

216
00:16:29,241 --> 00:16:31,675
najstarší druh kárt na svete.

217
00:16:31,744 --> 00:16:35,339
Pete jemná tkaniny Gypsies
priniesol ich Egyptu.

218
00:16:35,414 --> 00:16:38,679
oni sú zázrak
za poskytnutie súkromných ukazovaných údajov.

219
00:16:38,751 --> 00:16:40,981
hovorí, oni pozerajú sa množstvo osudné.

220
00:16:41,053 --> 00:16:45,547
kedyko3vek ja mám nieeo rozhodnú?
alebo nevedie? ako z konopí...

221
00:16:45,624 --> 00:16:48,149
pozri Stan.
To je osudie.

222
00:16:48,227 --> 00:16:51,287
- áno.
- to znamená, že my uderí ' spoluhláska m matvi.

223
00:16:51,363 --> 00:16:54,696
- Pete a ja nikdy som mal tento dobre.
- eo ja povedal vám?

224
00:16:56,702 --> 00:17:00,160
- eo záležitos??
- dobre, ja neviem.

225
00:17:00,239 --> 00:17:02,833
všetko pozerá sa zázraený pre nás...

226
00:17:02,908 --> 00:17:05,672
peoazí, š?astia a ve3ké úspechy.

227
00:17:05,744 --> 00:17:07,974
ale neexistuje žiadny znamenie
Pete v tom.

228
00:17:08,047 --> 00:17:11,312
ako by mohlo on by?
ak on je pree užívanie lieku?

229
00:17:11,383 --> 00:17:14,356
ale neexistuje žiadny znamenie
ho kdeko3vek, matvy alebo živý.

230
00:17:14,457 --> 00:17:15,843
držalo sa.

231
00:17:15,921 --> 00:17:18,287
áno, možno toto je Pete.

232
00:17:19,792 --> 00:17:22,386
robil si udrelo tento neialeko stola?

233
00:17:22,461 --> 00:17:26,329
- eíslo Vy musíte ste spadli to sebe.
- nechápem ako ja by som mohol.

234
00:17:26,398 --> 00:17:29,265
- bolo to vezme na vedomie alebo dolu?
- umlea?.

235
00:17:29,335 --> 00:17:32,896
- Ste si istí?
- áno. Preeo?

236
00:17:35,307 --> 00:17:38,834
- nemôhlo by? pravdepodobné, že.
To je príliš strašné, to je príliš bláznivé.


237
00:17:38,911 --> 00:17:42,108
- eo je dostalo sa do vás?
- dostanete váš kúpe3 a vyjs? von ofhere.


238
00:17:43,449 --> 00:17:46,907
- eo záležitos??
- To je vo3no, Stan.

239
00:17:46,986 --> 00:17:50,444
- zákon?
- všetko.

240
00:17:50,523 --> 00:17:54,015
- ale eo má urobilo?
- nie. Ale ja nemôžem dopadnú? karty.

241
00:17:54,093 --> 00:17:57,119
- vy neveríte v to haraburdie?
- ja nepoužívajte .

242
00:17:57,196 --> 00:18:01,292
ale znovu a znovu to povedal mi, že by som vzal skazu
Pete- ove život, a idem priamou cestou.

243
00:18:01,367 --> 00:18:04,427
- Tu je Pete- ove karta.
- eo vy obávate sa?

244
00:18:04,503 --> 00:18:08,564
- je tento ten, ktorý je na podlahe?
- nie, tento.

245
00:18:08,641 --> 00:18:13,169
vidíte eo to znamená?
Ste spokojní?

246
00:18:13,245 --> 00:18:15,645
Zeena, práve to nedáva zmysel.

247
00:18:15,714 --> 00:18:19,206
možno nie.
Možno to je hlúpy, možno to nie je.

248
00:18:19,285 --> 00:18:22,948
venuje pozornos?, med.
My máme všetok ma? umrie? niekedy.

249
00:18:23,022 --> 00:18:25,456
ale kei karta padá na podlahe...

250
00:18:25,524 --> 00:18:28,152
eoko3vek stane sa, dobrý alebo zlý,
stane sa rýchlo.

251
00:18:28,227 --> 00:18:31,287
a kei karta pád tvár dolu,
to je zlé.

252
00:18:31,363 --> 00:18:35,265
- to je pre kláty.
- bol skutoený Pete a ja zatia3, nemá to?

253
00:18:35,334 --> 00:18:40,169
úprimný, Zeena, vidie? rýchle dievea ako vy
zapáeia sa jeden vášho vlastného urobi? blbos?- zachytávaee...

254
00:18:40,239 --> 00:18:43,231
ja vzdám sa.
Áno, pán, ja vzdám sa.

255
00:18:43,309 --> 00:18:46,073
- ja tomu neverím.
- juj?


256
00:18:46,145 --> 00:18:48,409
vy nikdy vzdáte sa.

257
00:18:50,849 --> 00:18:53,340
mi
mne?
Preeo vy hovori? to?

258
00:18:53,419 --> 00:18:56,582
dobre, ja neviem.
Ja práve mám pocit.

259
00:18:56,655 --> 00:19:00,614
to je preeo chystám sa vyhýba? sa vy.

260
00:19:00,693 --> 00:19:03,685
- vy viete...
- eo?

261
00:19:03,762 --> 00:19:06,822
- som zvedavý preeo ja som pravdepodobný, že.
- ako eo?

262
00:19:06,899 --> 00:19:10,699
ja nie som nikdy premýš3anie o niekto
okrem moa.

263
00:19:10,769 --> 00:19:14,296
vašich národov spadne vy na vašom hlave
alebo nieeo?

264
00:19:14,373 --> 00:19:16,637
áno, oni vysadil ma, v poriadku.

265
00:19:16,709 --> 00:19:21,339
venuje pozornos?, med. Ja nechcem robi? vás neš?astný.
Vy viete to.

266
00:19:21,413 --> 00:19:24,974
ak chcete zabudnú? na celú vec,
to je v poriadku pod3a mi
mne.

267
00:19:25,050 --> 00:19:28,781
- vy sa nezaparíte, Stan?
- eo si myslíte ja som?

268
00:19:32,591 --> 00:19:35,719
daj mi pokoj na chví3u.
Muste myslie?.

269
00:19:45,971 --> 00:19:49,031
vy ste hrozný.

270
00:19:49,108 --> 00:19:52,771
- je, že Pete?
- nie, to je niekto iné. Nastúpte tam, rýchly.

271
00:19:59,418 --> 00:20:02,649
- ahoj, Bruno. Vstúpte.
- ahoj, Zeena. Ako je všetko?

272
00:20:02,721 --> 00:20:06,179
- kde mamiekin maznáeik?
- Ona je tam búšenie ju dos? malého ucha.

273
00:20:06,258 --> 00:20:08,590
- tu?
- áno.

274
00:20:12,998 --> 00:20:15,228
haló.
Koho eepiec je, že?

275
00:20:15,300 --> 00:20:18,758
- ktorý je Stan- ove. On je doma tam užívanie kúpe3a.
- užívanie eo?

276
00:20:18,837 --> 00:20:19,925
stávka mohla použila jeden, juj?

277
00:20:20,026 --> 00:20:22,102
istý, ale ja by som ne- by som nechcel
dáva? vy cez všetko eo...

278
00:20:22,174 --> 00:20:26,770
eo si myslíte ja som dostal miesto pre?
Poste3 v tom nákladné auto dostáva vy dolu. Stan!

279
00:20:26,845 --> 00:20:29,279
- áno?
- urýchli. Sme dostali ialšieho zákazníka.


280
00:21:04,850 --> 00:21:06,909
- haló. Charlie?
- eo?


281
00:21:06,985 --> 00:21:09,283
dostalo štvrtinu galónu, ktoré vy môžete šetri??

282
00:21:11,724 --> 00:21:15,490
- Stan, kedy si zaea? ohryz?
- ja cestujem.

283
00:21:17,496 --> 00:21:21,159
- tie bude štyri peniaze.
- To bude musie? bude eaka? kým likvidaený deo.

284
00:21:21,233 --> 00:21:23,497
svit mesiaca.

285
00:21:23,569 --> 00:21:26,902
- nezabudni. To je štyri peniaze.
- to jedia eestný dlh.

286
00:21:33,245 --> 00:21:35,645
Charlie.

287
00:21:35,714 --> 00:21:38,808
Pete. Ako vy doin'?

288
00:21:38,884 --> 00:21:41,944
zlý. Pravda dôverujete mi
mne?
Práve pol kreah.

289
00:21:42,020 --> 00:21:45,683
3utuje, Pete. Vy viete, že ja pris3úbil Zeena.
Teraz odchádzajte.

290
00:21:45,758 --> 00:21:48,989
- áno, ale ja... Charlie!
- Prosím vás odchádzajte.

291
00:22:02,207 --> 00:22:04,368
dobre, vy ste skvelý jeden.

292
00:22:04,443 --> 00:22:07,503
ujde uprostred šou.
Zeena bol ubolený.

293
00:22:07,579 --> 00:22:12,278
ja som nemohol som nepomohol to.
Ona dala mi na diéte.

294
00:22:12,351 --> 00:22:14,649
jednorazový beh easovej základne denne.

295
00:22:14,720 --> 00:22:17,780
- vy zda? sa by? robenie v poriadku.
- eíslo

296
00:22:17,856 --> 00:22:20,222
práve glg tu a tam.

297
00:22:20,292 --> 00:22:23,284
Zeena- ove zakoneený hrotom každý mimo.

298
00:22:27,266 --> 00:22:30,167
zdám sa, že mám opuchnutý dnes veeer.

299
00:22:30,235 --> 00:22:32,499
áno, ja som poeul vy po prvý krát.

300
00:22:32,571 --> 00:22:36,837
pozerá sa. Chcel by som pomôc? vám,
ale ja chcie? nastúpim holandštinu s Zeena.

301
00:22:36,909 --> 00:22:39,571
vy nie.
Vy poznáte ma, Stan.

302
00:22:39,645 --> 00:22:42,705
I - ja by som ne- by som nepovedal niekto.
Nikdy.

303
00:22:51,657 --> 00:22:54,990
ja dostanem ho.

304
00:23:01,333 --> 00:23:03,893
ja budem dáva? pozor na ofhim.!

305
00:23:03,969 --> 00:23:07,234
To je maník.
On má nervozity znova.

306
00:23:07,306 --> 00:23:10,366
áno.
Hoatley nedal mu jeho f3ašu dnes.

307
00:23:10,442 --> 00:23:13,775
- preeo?
- hovorí on bol stanovenie v práci.

308
00:23:13,846 --> 00:23:17,338
och, to je hlúpy.
Zosmiešni? bol pripravený na zvieracia kazajka na týždeo.

309
00:23:17,416 --> 00:23:22,444
to nie je správne ureza? muža tak rýchly,
priamo do vysoko nad zemou.

310
00:23:28,093 --> 00:23:31,256
poi. Upevni?.

311
00:23:31,330 --> 00:23:33,764
chlapec, mám dostal ' spoluhláska m.

312
00:23:33,832 --> 00:23:36,460
tu.

313
00:23:36,535 --> 00:23:39,663
vy potrebujete že
horší než ja .

314
00:23:48,380 --> 00:23:51,076
ako je to?

315
00:23:51,149 --> 00:23:53,617
strašný.

316
00:23:53,685 --> 00:23:57,883
ale prajem si, aby som mal na jeden barel toho.

317
00:23:57,956 --> 00:24:02,052
vy ste dobré die?a, Stan.
Dotiahnete to ialeko.

318
00:24:02,127 --> 00:24:07,121
nie môže pokraeova? v vás von z výbornej zábavy.
Máte všetko.


319
00:24:07,199 --> 00:24:09,895
práve ako ja som mával.

320
00:24:09,968 --> 00:24:12,436
mi
mne a Zeena.

321
00:24:12,504 --> 00:24:15,564
vy by ste mali videli nás zbali? ' spoluhláska m v.

322
00:24:15,641 --> 00:24:19,839
oni eakali cez šes? einy
len pre vidie? nás.

323
00:24:19,912 --> 00:24:23,473
vrcholný koneená materiálová súvaha všade my sme išli.

324
00:24:23,548 --> 00:24:27,951
narodil som sa
vychovaný v Boston


325
00:24:28,020 --> 00:24:32,252
mesto my všetci vedia dobre

326
00:24:32,324 --> 00:24:36,420
vychovaný krutými rodieia

327
00:24:36,495 --> 00:24:41,330
pravda k tebe, že ja poviem

328
00:24:41,400 --> 00:24:46,099
vychovaný krutými rodieia

329
00:24:46,171 --> 00:24:48,799
biedny chlapík.

330
00:24:48,874 --> 00:24:53,504
"Biedny chlapík". Nie je Zeena,
oni boli hovoriac, že o mne.

331
00:24:53,578 --> 00:24:56,775
biedny Pete.
Pete maník.

332
00:24:56,848 --> 00:24:59,043
och, ty si sa zbláznil.

333
00:24:59,117 --> 00:25:02,382
eíslo Ja pamäta? si, že elovek
kei on prvý raz ukázal sa tu.


334
00:25:02,454 --> 00:25:06,481
Hoatley poznal ho v dávnych dobách.
Tak I.


335
00:25:06,558 --> 00:25:09,083
kurz, my sme predstierali, že my sme robili nie.

336
00:25:09,161 --> 00:25:13,495
- ktorý bol?
- Hmm? On zvykol by? hojný špiekový.


337
00:25:13,565 --> 00:25:16,659
- myšlienkový kona??
- eo rozdiel to robi??

338
00:25:16,735 --> 00:25:18,965
To je všetok údené mäso teraz.

339
00:25:19,037 --> 00:25:22,666
práve f3aša- - doový ožran,
a on myslí túto prácu je nebo...

340
00:25:22,741 --> 00:25:27,940
dlho kei sa má jeho f3ašu denne
a suché miesto vyspí sa z toho v.

341
00:25:29,881 --> 00:25:34,215
tam je len jedna vec
tento stuff'll robí vás zabudnú?.

342
00:25:34,286 --> 00:25:37,221
- eo je to?
- ako zabudnú?.


343
00:25:37,289 --> 00:25:39,519
- napí sa.
- nie, viaka.

344
00:25:42,427 --> 00:25:45,487
I, uh...
divi? sa kde Zeena je.

345
00:25:45,564 --> 00:25:48,590
eakajúci na moa v hotelu,
predpokladám.

346
00:25:48,667 --> 00:25:51,101
Ona je vždy eakajúci na moa.

347
00:25:53,338 --> 00:25:56,899
chlapec, mal si
videl nás pracova? akonáhle.

348
00:25:56,975 --> 00:26:00,741
ja som poeul boli ste dos? dobrí
sám.

349
00:26:19,031 --> 00:26:23,593
akord z orchestra,
jantárové miesto, a ja berie pravidelne lieky.

350
00:26:23,668 --> 00:26:27,764
model môj hovorí. Dobrý pre jeden smiech.
Množstvo tajomstva.

351
00:26:27,839 --> 00:26:31,138
okamih tam.

352
00:26:31,209 --> 00:26:34,269
choite doprava do môjho eítania.

353
00:26:34,346 --> 00:26:36,439
Tu je môj krištá3.

354
00:26:40,519 --> 00:26:44,080
naskrz vekmi muž h3adal
pozri sa za seba závoj...

355
00:26:44,156 --> 00:26:47,148
ktorý ukrýva ho z zajtra...

356
00:26:47,225 --> 00:26:52,094
a cez veky ureití muži
h3adali odpovei oh3adom hladeného krištá3...

357
00:26:52,164 --> 00:26:54,394
a videný.

358
00:26:54,466 --> 00:26:57,492
je to ureitá kvalita
kryštá3 samo o sebe...

359
00:26:57,569 --> 00:27:01,665
alebo uprene h3adí iba použije to na
otoei? jeho uprene h3adie? erevá?

360
00:27:01,740 --> 00:27:04,573
kto vie?
Ale zraky prídu.

361
00:27:04,643 --> 00:27:08,773
pomaly radenie prevodového stupoa ich forma,
zraky prídu.

362
00:27:08,847 --> 00:27:14,183
eaká!
Posuvné tvary zaenú oeisti?.

363
00:27:14,252 --> 00:27:19,417
vidím po3ia trávy
a zvlnené kopce...

364
00:27:19,491 --> 00:27:21,928
a chlapec.

365
00:27:22,061 --> 00:27:27,021
chlapec beží bosý
cez kopce.

366
00:27:27,099 --> 00:27:29,624
pes je s ním.

367
00:27:30,937 --> 00:27:34,498
pes je s ním.

368
00:27:34,573 --> 00:27:37,974
áno.
Jeho meno bolo sluha študentov.

369
00:27:38,044 --> 00:27:40,308
ide ialej.

370
00:27:40,379 --> 00:27:44,975
vidí aké je to 3ahké zavesi? ' spoluhláska m?

371
00:27:46,419 --> 00:27:50,253
akcií eítanie. Pasuje každý.

372
00:27:50,323 --> 00:27:54,020
eo je mládež?
Š?astný v jednej minúte, zlomený staros?ami ialej.

373
00:27:54,093 --> 00:27:57,529
každý chlapec má pes.

374
00:28:01,600 --> 00:28:04,660
teraz, teraz, teraz.
Upevni?.

375
00:28:04,737 --> 00:28:08,571
ja som iba starý opitý.
Práve starý bujný.

376
00:28:08,641 --> 00:28:13,169
Zeena bude pomätený.
Dobrý starý Zeena.

377
00:28:13,245 --> 00:28:16,737
- dobre, ma? ís? teraz. Zeena bude eaka?.
- dobre, dajte mi f3ašu.

378
00:28:16,816 --> 00:28:19,478
- preeo?
- Ona len vezme to pree od vás.

379
00:28:19,552 --> 00:28:21,713
ach, ja dokoneím to prvé.

380
00:28:21,787 --> 00:28:25,382
- Zeena súži? sa.
- ach, Zeena- ove vždy znepokojený oh3adom malý Pete.


381
00:28:25,458 --> 00:28:28,916
zamrznutí nado mnou
ako ja som bol zmrzlinový kokteil.

382
00:28:28,995 --> 00:28:31,054
och, necha? ju znepokojova? sa.

383
00:28:31,130 --> 00:28:34,429
- eo sa chystá urobí teraz?
- zobra? trochu zadriema?.


384
00:28:34,500 --> 00:28:37,992
pije malý nápoj.
Sen a pi?.


385
00:28:38,070 --> 00:28:40,561
nápoj a sen.

386
00:28:52,785 --> 00:28:54,753
- Charlie.
- eau, mamiekin maznáeik.

387
00:28:54,820 --> 00:28:57,618
- kde je Stan?
- Stan? On nie je doma tam.

388
00:29:00,926 --> 00:29:03,952
Stan! Stan.
Kde je Zeena?

389
00:29:04,030 --> 00:29:07,295
ja si myslím, že ona skoneí zbieranie jej cesto.
Eo sa deje?

390
00:29:07,366 --> 00:29:09,800
To je Pete.
Nemôžme zobuime sa ho.

391
00:29:09,869 --> 00:29:15,034
- eo zlý s ním?
- ja neviem. Každého postrašený tuhý.

392
00:29:15,107 --> 00:29:17,541
dobre, poi!

393
00:29:32,024 --> 00:29:35,960
- berie veci na 3ahkú váhu.
- necha? ho samého. Postarám sa o neho.

394
00:29:36,028 --> 00:29:38,792
poi, Pete.
Pete!

395
00:29:38,864 --> 00:29:41,162
poi, Pete.
Pete, odpoveda? me.!


396
00:29:41,233 --> 00:29:43,724
Pete, že poeu? moa?
Pete.


397
00:29:43,803 --> 00:29:47,398
poi, Pete.
Že poeu? moa? Pete.!


398
00:29:47,473 --> 00:29:51,273
- zavolá lekára!
- obávam sa to je ve3mi neskoro, die?a. Ucí?te to.

399
00:29:53,913 --> 00:29:56,074
Pete nepil toto.

400
00:29:56,148 --> 00:29:58,878
toto je drevný lieh, ktorý ja použitie pre
horenie mojich obálok.

401
00:29:58,979 --> 00:30:00,244
kde býva to?

402
00:30:00,319 --> 00:30:02,310
v mojej propagande kufor.

403
00:30:02,388 --> 00:30:05,448
ach, Pete. Pete, eo sa stal?
Pete! Ach, Pete!

404
00:30:05,524 --> 00:30:08,823
- to je v poriadku.
- ach, Pete!

405
00:30:08,894 --> 00:30:11,192
Pete!

406
00:31:14,994 --> 00:31:17,224
je matve.

407
00:31:17,296 --> 00:31:20,754
On bol dobrý chlapec
a senzaený herec.

408
00:31:20,833 --> 00:31:24,564
len veera veeer, ktorý ja skladajúca sa moja myse3
dá ho do lieku.

409
00:31:24,637 --> 00:31:28,164
len veera veeer!

410
00:31:59,038 --> 00:32:02,098
- eo má tu?
- zlatú náušnicu.

411
00:32:06,512 --> 00:32:09,879
- môže mi poveda? eo toto je?
- to je k3úeenka.

412
00:32:09,949 --> 00:32:12,611
- eo farba?
- To je eervený.


413
00:32:12,685 --> 00:32:16,712
och, tu my are.!

414
00:32:16,789 --> 00:32:21,419
teraz, pani Zeena,
chceli by ste menova? toto?

415
00:32:22,861 --> 00:32:25,921
- to je šál.
- doeista znova!

416
00:32:25,998 --> 00:32:30,435
tu.! Rýchly teraz. Eo to je?

417
00:32:30,502 --> 00:32:34,165
- nemôže odber vaše oei ho?
- ja chcem by? si istý, že stáva sa to pravé.

418
00:32:34,240 --> 00:32:36,572
- stáva sa eo však ?
- kód.

419
00:32:36,642 --> 00:32:40,942
ako sa vám predpoklada? Zeena- ove pracovanie
bez niekto v kutici?

420
00:32:42,648 --> 00:32:46,675
Prosí vás sústredi?
a vidí ak vy viete eo toto je.

421
00:32:46,752 --> 00:32:49,721
zlatých hodiniek.

422
00:32:49,788 --> 00:32:51,983
ako ona to?

423
00:32:52,057 --> 00:32:55,117
Ona a Stan používa dva- elenný kód.

424
00:32:55,194 --> 00:32:58,994
- eo je to?
- každé slovo znamená eíslo.

425
00:32:59,064 --> 00:33:01,658
každé poeíta znamená ureitý objekt.

426
00:33:01,734 --> 00:33:03,964
ale tam je viac tomu než to.

427
00:33:04,036 --> 00:33:08,473
je ten spôsob vy zdôrazníte slabiky
a samohlásky. Poeúvajte.

428
00:33:08,540 --> 00:33:11,134
rýchly teraz.
Chceli by ste menova? toto?

429
00:33:11,210 --> 00:33:13,440
On hovorí Zeena to je dámsky klobúk.

430
00:33:13,512 --> 00:33:15,707
dámsky klobúk. Nádherný klobúk.

431
00:33:15,781 --> 00:33:17,976
Ako vedelo, že?

432
00:33:18,050 --> 00:33:21,315
Zeena a ja pomáhal Stan
memorova? kód.

433
00:33:21,387 --> 00:33:23,685
Zeena hovorí on už obstaral to
tak dobrý ako ona má.

434
00:33:23,756 --> 00:33:26,816
- tu. Rýchly teraz. Eo to je?
- dolár, strieborný.


435
00:33:28,994 --> 00:33:33,055
hnede ako Stan má viac zvyk,
oni ukoneí karneval.

436
00:33:33,132 --> 00:33:34,431
On a Zeena?

437
00:33:34,532 --> 00:33:37,330
Zeena- ove už napísaný pre
troch alebo štyroch zápisných agentov.

438
00:33:37,403 --> 00:33:40,998
toto váš, sleena?

439
00:33:41,073 --> 00:33:44,167
som- rybára obyeajného.
Ulls- šteka?.

440
00:33:46,445 --> 00:33:49,937
polícia.

441
00:33:50,015 --> 00:33:52,779
ktorý uzaviera náš výkon
nateraz.


442
00:33:52,851 --> 00:33:56,309
vy všetci musí by? dos? sucho
a by mohlo používa? studený nápoj.

443
00:33:56,388 --> 00:33:59,880
ja chcem nazýva? vaše upozornenie na
ktorý postoj napriee na pol cesty...

444
00:33:59,958 --> 00:34:02,688
kde vy môžete dosta? všetko eo 3adovo studenú sódovku, ktorú
vy môžete pi?.

445
00:34:02,761 --> 00:34:06,094
- zostáva priamo kam vy ste. Ty tiež.
- to si všetko zatia3.


446
00:34:06,165 --> 00:34:10,898
návrat zajtra a uvidíte
ve3a vecí, ktoré vy nevideli dnes veeer.


447
00:34:10,969 --> 00:34:14,735
ahoj, šéf. Volám sa Hoatley.
Ja vlastním túto atrakciu.

448
00:34:14,807 --> 00:34:18,106
- vy ste muž ja hladám.
- sú zvaní kontrolova? miesto.

449
00:34:18,177 --> 00:34:20,467
My nemáme dieveenský šou,
žiadne hry z zruenosti alebo šanca.

450
00:34:20,568 --> 00:34:21,613
to je pravda, šéf.

451
00:34:21,680 --> 00:34:23,875
- ticho, vy obaja.
- vy ste starý.

452
00:34:23,949 --> 00:34:27,009
- eo že ste nastúpili ten maník umiestni??
- krokodíl krotite3. Chcie? vidie??

453
00:34:27,086 --> 00:34:29,384
ktoré nie sú eo ja som poeul.

454
00:34:29,455 --> 00:34:34,392
vy ste dostali nelegálny výkon pokraeova? v
krutosti k 3udské bytosti a živé kuriatka.

455
00:34:34,460 --> 00:34:37,520
ktorý je preháoanie, šéf.
Zostávajte ako môj hos? a pozerá na celý...

456
00:34:37,596 --> 00:34:42,090
euš, vy. Mal som príkazy od starostu
uzatvori? vy a zatknutie ktoré vidím napasova?.

457
00:34:42,167 --> 00:34:45,762
pošle niekto pre to maník.
Ja beriem ho a vy a to dievea tam.

458
00:34:45,838 --> 00:34:46,913
preeo?

459
00:34:47,014 --> 00:34:49,365
exhibicionizmus.
To je eo ja som zatknem ju pre.

460
00:34:49,441 --> 00:34:50,730
ona neurobila nieeo zlého.

461
00:34:50,831 --> 00:34:53,309
My máme slušné ženy v tomto meste,
dcérach a rastúce dieveatá.

462
00:34:53,379 --> 00:34:55,609
- poi!
- poekajte okamih, šerif.

463
00:34:55,681 --> 00:34:59,549
- mamiekin maznáeik. Stolieka.
- dostane sa z to výmyslu.

464
00:35:13,966 --> 00:35:18,903
teraz vy môžete vidie? dôvod pre kostým
táto sleena je prinútená opotrebova? sa.

465
00:35:18,971 --> 00:35:21,769
elektrina roznecovala
nejakú normálnu látku.

466
00:35:21,840 --> 00:35:25,469
len nosením najtenší krytu
ona môže vyhnú? sa pretlaeeniu do ohoov.

467
00:35:25,544 --> 00:35:29,480
to je pravda, šéf. Tisíce V
z prúdu zakryje jej telo ako hárok.

468
00:35:29,548 --> 00:35:32,608
nemôžete navliec? si vlnu moje oei
s ve3a telegrafistami.

469
00:35:32,684 --> 00:35:36,245
urobil som obchod s vami karneval
darebáci pred. Dostaote to maník tu.

470
00:35:36,321 --> 00:35:39,222
vy môžete hovori? s sudcom.

471
00:35:39,291 --> 00:35:43,990
- ide pre to maník. Dávajte koše3u na oom prvý.
- eakajte minútu.

472
00:35:44,062 --> 00:35:46,462
dovolilo mi vyskúša? to vidiecky strýko.

473
00:35:46,532 --> 00:35:49,990
- vy džin? Vy chcete aby on štípa? celý šou?
- pošmyknutie mi
mne pár návrhov zákona.

474
00:35:50,068 --> 00:35:53,196
- nemôžete podplati? týchto chlapcov.
- poi, poi. Dajte mi cesto.

475
00:35:54,840 --> 00:35:58,207
- To nebude pracova?.
- ja nechystám sa podplati? ho.

476
00:35:58,277 --> 00:36:00,507
ktorý je eo hovoria, že.

477
00:36:00,579 --> 00:36:03,844
nie, nie, eíslo
My ob?ažovanie hociktorý z mestského 3ud.

478
00:36:03,916 --> 00:36:08,546
- prepáete mi, maršál.
- ja nechcem žiadny ialší z váš lichoti?.

479
00:36:08,620 --> 00:36:12,716
pardon, pán, ale tam zdá sa by?
viacero návrhov zákona príchod pree z tvojho vrecko.

480
00:36:12,791 --> 00:36:15,351
ialšia minúta
a vy by ste mali prehrali vaše peniaze.

481
00:36:15,427 --> 00:36:19,523
a ja ahoj kúpilo vašej manželke
dareek pekného hodvábu vreckovka.

482
00:36:19,598 --> 00:36:22,999
ktorý je ve3mi pekné.
Ja by? si istý, že ona je v budúcnosti ma? rád to ve3mi.

483
00:36:23,068 --> 00:36:27,437
- a eistý biely jeden. Pre vašu dcéru?
- How'd vy viete, že ja som dostal dcéru?

484
00:36:27,506 --> 00:36:30,532
ja viem mnoho vecí, maršál.

485
00:36:30,609 --> 00:36:35,046
ja neviem ako ja viem ich, ale nie je tam nie
nadprirodzený o tom, som si istý.

486
00:36:35,113 --> 00:36:37,547
vidíte, moja rodina bola Škót...

487
00:36:37,616 --> 00:36:41,848
a Škót som easto nadaný pre ve3moci
, že staré národy používaný k nazýva? "jasnovidectvo".

488
00:36:41,920 --> 00:36:44,150
vy nehovoríte.

489
00:36:44,223 --> 00:36:47,659
napríklad, ja môžem vidie?
že vy ste niesli mince pre š?astie...

490
00:36:47,726 --> 00:36:51,753
alebo kuriozita ureitého druha skoro
poeas dvadsiatich rokov.

491
00:36:51,830 --> 00:36:54,355
nieko3kokrát
vy ste prehrali ten š?astný kus...

492
00:36:54,433 --> 00:36:56,901
okrem teba ste našli to znova vždy.

493
00:36:56,969 --> 00:37:00,871
to znamená ve3ké množstvo k tebe,
a neviete presne preeo.

494
00:37:00,939 --> 00:37:05,171
- povedal by že by ste mal vždy nies? to.
- ja vždy .

495
00:37:06,678 --> 00:37:09,112
teraz, maršál,
toto je nie, o eo by som sa mal stara?.

496
00:37:09,181 --> 00:37:12,742
vidím že vy ste muž, ktorý je plne schopný
zaobchádzania s jeho vlastných vecí...

497
00:37:12,818 --> 00:37:15,378
a skoro nieeo iného, eo
podlieha poi so mnou.

498
00:37:15,454 --> 00:37:19,948
ale moja škótska krv
pracuje pravú túto minútu...

499
00:37:20,025 --> 00:37:24,962
a to hovorí mi že tam je jeden vec
v vašom živote ktorý je znepokojujúci vy...

500
00:37:25,030 --> 00:37:28,090
nieeo, eo vy
pravý zdáte sa ?ažké zvládnu?...

501
00:37:28,166 --> 00:37:32,193
pretože všetky vaša sila
a vaša odvaha...

502
00:37:32,271 --> 00:37:36,332
a vaša autorita v meste
zdá sa by? márna.

503
00:37:36,408 --> 00:37:39,400
To javí sa prejs? vaše uchopenie
ako voda.

504
00:37:39,478 --> 00:37:43,574
eaká minútový, mladý elovek.
Ktorý vy ste boli protestná demonštrácia ?

505
00:37:43,649 --> 00:37:46,709
ako hovorím,
to nie je moja vec.

506
00:37:46,785 --> 00:37:50,881
vy ste muž v rozkvete života,
starý dos? na to, aby by? môj otec.

507
00:37:50,956 --> 00:37:55,552
právom, vy mal by by? ten dávajúc mi
mne
dobrá rada, nie inou cestou okolo.


508
00:37:55,627 --> 00:37:57,822
kde je každé?
Joe, poi.

509
00:37:57,896 --> 00:38:02,629
Tim, zadusi? tých svetlá.
Dostaote to dav odtia3. Zmizni.

510
00:38:02,701 --> 00:38:06,262
- myslí vie dokáza??
- pozri sa na neho. Hovoril som ti to die?a malo.

511
00:38:08,807 --> 00:38:13,801
ja vnímam že existujem antagonistické vplyvy
obk3úeenie vy.

512
00:38:13,879 --> 00:38:16,746
poi sem.

513
00:38:16,815 --> 00:38:20,114
niekto blízko k tebe
žiarli na vás...

514
00:38:20,185 --> 00:38:22,415
a vaša schopnos?.

515
00:38:24,856 --> 00:38:28,257
syn, to je svätá pravda.

516
00:38:28,327 --> 00:38:32,423
a zatia3 eo eas? z toho tiahne sa až
vašu prácu ako strážca verejného poriadku...

517
00:38:32,497 --> 00:38:36,627
tam je ialšia eas?
ktorá má eo robi? s vaším duchovným životom...

518
00:38:36,702 --> 00:38:40,331
a vplyv
dobrej ženy.

519
00:38:42,407 --> 00:38:47,401
áno. Áno, tam je niekto, koho milujete
ve3mi vrúcne.

520
00:38:50,349 --> 00:38:53,614
ale tam je prekážka
vo forme tá láska.

521
00:38:53,685 --> 00:38:57,678
ja nemôžem vidie? eo to je.
To je skôr matný teraz.

522
00:39:00,726 --> 00:39:03,786
vy cítite obrúbený v
a uväznený tým.

523
00:39:03,862 --> 00:39:07,354
ale cez to všetko
ja poeujem ženský hlas.

524
00:39:07,432 --> 00:39:11,459
sladký hlas
spievanie nádhernej starej cirkevnej piesne.

525
00:39:11,536 --> 00:39:13,936
"O riadi? mi
mne".

526
00:39:16,108 --> 00:39:19,737
alebo je to
"Cez rieka"?

527
00:39:19,811 --> 00:39:23,542
Ona môže spieva? obaja.

528
00:39:23,615 --> 00:39:27,676
vidím v nede3u ráno
v nádhernej, mierovej malej cirkvi.

529
00:39:27,753 --> 00:39:31,211
vy robotník tvrdý
v tejto peknej vinici, maršál...

530
00:39:31,289 --> 00:39:35,385
a vaša práca je odmenený
skvelou ženskou láskou.

531
00:39:35,460 --> 00:39:37,690
ale ja poeujem zákerné jazyky vonku.

532
00:39:37,763 --> 00:39:41,529
vidím žiarlivé tváre eakajúce na to obklopi? vy
znova a že zranenie...

533
00:39:41,600 --> 00:39:44,728
a poškodí že skvelá žena príliš,
ak oni môžu.

534
00:39:44,803 --> 00:39:47,738
vy musíte by? silný, usporiada?.

535
00:39:47,806 --> 00:39:52,243
máte silu v rámci vás,
veená zásoba.

536
00:39:52,310 --> 00:39:55,541
ale nerozdrvi?...
zlepšuje.

537
00:39:55,614 --> 00:39:59,380
spláca zlé dobrým.
1úbte vášho suseda.

538
00:39:59,451 --> 00:40:01,681
nenávidí vašich nepriate3ov.

539
00:40:01,753 --> 00:40:06,247
odpustí ich.
Oni práve nevedie? eo oni spravia.

540
00:40:06,324 --> 00:40:09,384
nezabudni...
chybi? sa je 3udské...

541
00:40:09,461 --> 00:40:12,988
odpusti?... vešti?.

542
00:40:13,065 --> 00:40:15,260
do videnia teraz.

543
00:40:36,488 --> 00:40:39,548
kde je každý?

544
00:40:39,624 --> 00:40:43,151
- mamiekin maznáeik?
- ja budem mýli? sa v minúte, Stan.


545
00:40:47,498 --> 00:40:50,990
- to je v poriadku, med. Ja som odha3oval ho.
- ja som poeul vy. Vy ste boli skvelí.

546
00:40:51,068 --> 00:40:53,624
och, to bolo olovená rúra.
Mohol by som robi? to s niekto.

547
00:40:53,725 --> 00:40:54,902
ach, istý vy by ste mohli.

548
00:40:54,972 --> 00:40:57,805
- vy ste zázraený, Stan. Práve zázraený.
- úprimný?

549
00:40:57,875 --> 00:41:02,972
- eo vy otrasy pre?
- ja neviem. Nemám strach kedyko3vek.

550
00:41:03,047 --> 00:41:06,505
- ja neviem eo to je, ale ja budem ma? pravdu.
- iste.

551
00:41:06,584 --> 00:41:08,851
nie chystá sa zrani? vás
pokia3 Stan- ove okolo.

552
00:41:08,952 --> 00:41:09,985
ja to viem.

553
00:41:10,054 --> 00:41:12,352
vy ste naháoajúci strach...

554
00:41:20,898 --> 00:41:23,366
ach, Stan, nemali by sme urobíme to.

555
00:41:23,434 --> 00:41:25,527
preeo nie?

556
00:41:34,745 --> 00:41:37,009
eíslo

557
00:41:37,081 --> 00:41:39,811
- vy ste obávate sa Zeena.
- niekto má povinnos?.

558
00:41:39,884 --> 00:41:43,547
nemá pravdu, med.
Zeena a ja sú spravodliví priatelia, to je všetko.

559
00:41:43,621 --> 00:41:46,681
- nemusíte leža?.
- ja nie som lož.

560
00:41:46,757 --> 00:41:49,817
ja len žartovanie ju popri
na úvahe o kóde.

561
00:41:49,894 --> 00:41:52,954
- nepozeralo sa ako žartovanie pre moa.
- vy ste úplní špatní.

562
00:41:53,030 --> 00:41:56,693
ja sotva stojím na nohách som v ten istý býva? s
ju od tej doby Pete zomrel.

563
00:41:56,767 --> 00:41:59,827
- preeo?
- ja neviem. To dáva mi mrazy po chrbte.

564
00:41:59,904 --> 00:42:02,964
to je preeo ja som vždy mal si okolo
kei my sme nacvieovali kód.

565
00:42:03,040 --> 00:42:05,235
- vy všimnite si, nemá vy?
- áno, ale...

566
00:42:05,309 --> 00:42:08,801
ja poviem vám, ja som nebol sám [-a,-o] s ju
pre 10 sekundy.

567
00:42:08,879 --> 00:42:12,542
všetko, eo ja chcem som, že kód.
Ja som Hovorím vám skutoený.

568
00:42:12,616 --> 00:42:16,143
- ale idete pree s jej.
- vy prichádzate s nami, že áno?

569
00:42:19,356 --> 00:42:22,189
vy chcete mi
mne ?

570
00:42:22,259 --> 00:42:25,786
- vy nemyslíte šiel by som bez teba.
- vy znamenáte, že, Stan?

571
00:42:25,863 --> 00:42:29,594
absolútne. Vy ste uspokojili?

572
00:42:29,667 --> 00:42:35,003
ach, Stan, nestarám sa o nie teraz.
Nie na svete.

573
00:43:10,174 --> 00:43:14,270
starý paprika- ove pasca bola hangin'open mile...

574
00:43:14,345 --> 00:43:17,405
lappin'up každý slovo
die?a podávalo ho.


575
00:43:17,481 --> 00:43:19,779
- Stan.!
- vy ste boli skvelí, Stan.!


576
00:43:19,850 --> 00:43:22,546
- Where'd vy idete do?
- ja som ukrýval v mojom nákladnom aute.

577
00:43:22,620 --> 00:43:26,283
Stan, vy istí robení vznešení.
Ja vždy som vedel vy ste špekulovali na pokles mentalita.

578
00:43:26,357 --> 00:43:29,224
predstavi? si pružnos? potáe chladné eítanie
a stáva sa s tým!

579
00:43:29,293 --> 00:43:32,490
- vzh3ad ktorý ja som mal pre ueite3a.
- pekná práca, napá3te. Vy ste reálny balamuti?.

580
00:43:32,563 --> 00:43:36,897
mal by si býval ste poeuli Stan vychrlí evanjelium
to pokrytcovi. Bolo tá ako nede3ná škola.

581
00:43:36,967 --> 00:43:40,596
- vy must've ste boli chovaný dos? náboženský.
- áno, v okresnom sirotinec.

582
00:43:40,671 --> 00:43:43,663
- nie máte nejaké národy?
- ak ja som robil, nebol ve3a zainteresovaný.

583
00:43:43,741 --> 00:43:46,801
- Where'd vy uei? všetok toto evanjelium?
- v sirotinec.

584
00:43:46,877 --> 00:43:50,108
ktorý je eo oni používaný k dajú nám v nede3u
po vyklepávaní nás celý modrý celý týždeo.

585
00:43:50,180 --> 00:43:53,638
potom kei ja som utiekol,
oni vyhodili moa v polepšovoa.

586
00:43:53,717 --> 00:43:58,984
ale to je kde ja som dostal múdry. Ja nechal kaplán
brankársky zákrok mi
mne a dostal podmienku okamžite.

587
00:43:59,056 --> 00:44:01,286
chlapec, ako ja som stál spasenie.

588
00:44:01,358 --> 00:44:05,920
príde vhody v džem. Mnoho- ove sudcu, ktorého
ja mám dobrý- nahovorený doeista mimo jeho košele.

589
00:44:05,996 --> 00:44:09,022
syn, vy môžete ma? baou teraz.

590
00:44:09,099 --> 00:44:13,001
necha? nás da? Stanmu aplauz. By sme by?
v zá3aha problému pokia3 by to nebolo pre neho.

591
00:44:13,070 --> 00:44:15,595
a ja bolo v väzení!

592
00:44:15,673 --> 00:44:17,868
a eo ureité pivo, partner?

593
00:44:17,942 --> 00:44:20,604
ach, Bruno, vzpruži?.
Tam bude už nie by? problém dnes veeer.

594
00:44:20,678 --> 00:44:22,674
My otvoríme budúcu noc
a balík ' spoluhláska m v. Áno, šéf?

595
00:44:22,775 --> 00:44:25,172
najlepšie reklama na svete.

596
00:44:25,249 --> 00:44:28,946
- ahoj, Bruno.
- kde jazdil? Ja som bol h3adanie všade.

597
00:44:29,019 --> 00:44:33,353
- Ona bola v jej nákladnom aute.
- ale idem v stane a jaeal moju hlavu mimo.

598
00:44:33,424 --> 00:44:36,291
- preeo že áno odpoviete moa?
- kde ste mysleli ja som bol?


599
00:44:42,967 --> 00:44:45,663
eo pozerá na moa
takto pre?

600
00:44:49,239 --> 00:44:52,800
- Uh- ach.
- že je eo hovorím.


601
00:44:52,876 --> 00:44:55,902
juj?

602
00:44:55,980 --> 00:44:59,609
ach, eo je líši? sa?
Ona je tu teraz, nie je ona?

603
00:45:01,885 --> 00:45:06,481
a mimochodom, Bruno, kde si ujs?
kei problém zaeal?

604
00:45:06,557 --> 00:45:11,256
nie ste hovoriace s to trávovým semenom potáe.
Vy hovoríte s Bruno. Chápete ?

605
00:45:11,328 --> 00:45:14,820
kei vy dokoneíte ho,
tam je zopár vypoeúva chcel by som požiada?.

606
00:45:14,898 --> 00:45:18,390
mamiekin maznáeik, vy a Stan
chystá sa oženi? sa?

607
00:45:19,737 --> 00:45:22,501
Stan, vy chystáte sa sobáši? Molly?

608
00:45:24,942 --> 00:45:28,844
- vy 3udia pokúšajúce sa die?a niekto?
- a nie ste bui.


609
00:45:28,912 --> 00:45:32,279
ach, Stan,
Stan, že áno lišiacky jeden...

610
00:45:32,349 --> 00:45:35,409
dariaci sa ako elovek to nevie nikdy
toto die?a bolo na zemskom povrchu.

611
00:45:35,486 --> 00:45:39,115
- vy iste oklamaný mi
mne.
- on ne- neoklamal mi
mne.

612
00:45:39,189 --> 00:45:41,487
eo sa deje tu?

613
00:45:44,294 --> 00:45:47,786
necha? nás pite na nevestu a paholok.!
Môc? všetky ich detí by? acrobats.!


614
00:45:47,865 --> 00:45:51,357
- vy ste opilec.!
- ja dám nevestu away.!


615
00:45:51,435 --> 00:45:53,630
ktorý je dobrý nápad.
Juj, Stan?

616
00:45:53,704 --> 00:45:55,672
- Bruno!
- mamiekin maznáeik, vy nepletiete sa do toto!

617
00:45:55,739 --> 00:45:57,673
Bruno!

618
00:46:02,813 --> 00:46:06,442
- On nemôže vystojí omnoho viac.
- som mi to jedno. Vy chystáte sa slúži? hovorím?

619
00:46:06,517 --> 00:46:10,510
- vy pokúšajúci sa zabi? ho?
- všetok on je ma? robi?, je dotknú? sa moja ruka.

620
00:46:25,669 --> 00:46:29,469
tam on je, mamiekin maznáeik!
Teraz dostaneme koaza! Haló, šéf?

621
00:46:29,540 --> 00:46:30,828
istý.

622
00:46:30,929 --> 00:46:33,704
poi, národov.
Nechajte nás pite na nevestu a paholok.

623
00:46:51,862 --> 00:46:55,628
- 3utuje, Stan.
- preeo?

624
00:46:55,699 --> 00:46:58,759
viem, ako sa cítite.

625
00:46:58,836 --> 00:47:01,270
vy ste nechceli vzali si ma.

626
00:47:01,338 --> 00:47:05,536
istý, ja som robil, med.
Ale ja som nechcel to by?...

627
00:47:05,609 --> 00:47:08,669
dobre, vy viete,
každé myslenie...

628
00:47:08,746 --> 00:47:12,273
- kuchárov karneval pre moa.
- preeo?

629
00:47:12,349 --> 00:47:17,218
dobre, tam ja som bol, nadto svet,
vychy3ovací eap celého výstroja...

630
00:47:24,361 --> 00:47:26,829
hovorí!

631
00:47:26,897 --> 00:47:30,628
možno to je najlepšie veci, ktoré
by mohli ma? stali sa.

632
00:47:33,537 --> 00:47:37,803
mal som kód,
vy viete to rovnako ako ja ...

633
00:47:37,875 --> 00:47:40,571
a mal som vás!

634
00:47:44,148 --> 00:47:48,482
och, Zeena a pán Bruno,
oni sú tak rýchly ako oni myslia.

635
00:47:48,552 --> 00:47:50,782
My ukážeme ' spoluhláska m.

636
00:47:50,854 --> 00:47:53,584
- nie ste pardón?
- mal by som hovori? nie.

637
00:47:53,657 --> 00:47:54,690
nie jeden bit?

638
00:47:54,791 --> 00:47:57,058
preeo mal by som by??
Nikdy som nebol tak pobavený v mojom živote.

639
00:47:57,127 --> 00:47:59,687
vy ste istí?
Nie ste práve fráza toto?

640
00:47:59,763 --> 00:48:04,894
- die?a, tam je len jedna vec som mi 3úto o.
- eo to?

641
00:48:04,968 --> 00:48:07,596
ktorý nemyslím si, že toto skôr.

642
00:48:07,671 --> 00:48:10,105
ach, Stan, miláeik,
vy ste zázraení.

643
00:48:10,174 --> 00:48:13,541
ja budem dobrá manželka k tebe.
Ja budem 3úbi? vy na kusy.

644
00:48:13,610 --> 00:48:15,840
skúsim by? eo chcete...

645
00:48:15,913 --> 00:48:19,440
a nebudem dokonca nebude pozrie? sa na ialšieho eloveka,
nikdy!

646
00:48:48,779 --> 00:48:52,271
ja mám ialšiu otázku tu.
Ste pripravíte sa?

647
00:48:52,349 --> 00:48:54,579
áno.

648
00:48:54,651 --> 00:48:59,179
môže mi poveda?
ako táto otázka je podpísaná?

649
00:49:01,124 --> 00:49:03,718
To je podpísaný, "Matka".

650
00:49:03,794 --> 00:49:06,820
- je, že korektný?
- áno.

651
00:49:10,334 --> 00:49:14,896
tak teda !, chceli by ste eíta? otázku pre moa,
slovo word...


652
00:49:14,972 --> 00:49:17,270
presne ako písaný.

653
00:49:19,509 --> 00:49:24,640
"Je mladík moja dcéra
napísaný pre moa o dôstojný jej?"

654
00:49:24,715 --> 00:49:28,742
- jedlo že vaša otázka?
- slovo po slove.

655
00:49:35,025 --> 00:49:37,994
sú spôsobilý odpovede
táto špecifická otázka?

656
00:49:38,061 --> 00:49:40,689
áno.

657
00:49:40,764 --> 00:49:44,860
ja si myslím, že vy a váš manžel
chysta? sa by? ve3mi š?astný z tejto záležitosti.

658
00:49:44,935 --> 00:49:50,100
mladík vaša dcéra vybratý
je ve3mi vzácna v dnes a veku... dobrý muž.

659
00:49:50,173 --> 00:49:55,440
On nielen zúeastní sa cirkvi v nede3u,
ale on praktizuje jeho náboženstvo sedem dni v týždni.


660
00:49:55,512 --> 00:49:58,538
Tvoj dcéra je takmer taký istý typ...

661
00:49:58,615 --> 00:50:02,949
viaka skvelému dediestvu dobrého zdravotného stavu,
oboje fyzický a duchovného...

662
00:50:03,020 --> 00:50:05,284
pre oni idú odovzdajú hand...

663
00:50:05,355 --> 00:50:09,018
ktorý vy a váš manžel
tak ve3koryso predaný jej.


664
00:50:09,092 --> 00:50:12,789
ak ja som bol umelec
a chcel nafarbi? v životnej ve3kosti portrait...


665
00:50:12,863 --> 00:50:15,058
americkej rodiny...

666
00:50:15,132 --> 00:50:17,532
ja by som mohol žiada? o
žiadne dobré modely.

667
00:50:33,317 --> 00:50:37,219
džentlmen má otázku. Eo je to?

668
00:50:37,287 --> 00:50:40,654
otázka je,
bude ja cítim sa dobrý zajtra?

669
00:50:42,993 --> 00:50:45,723
- máte odpovei?
- áno.

670
00:50:45,796 --> 00:50:49,197
tento chlapcova dostalo nieeo.

671
00:50:49,266 --> 00:50:53,066
- vy nevezmete ho vážne.
- preeo nie?

672
00:50:53,136 --> 00:50:55,570
ja ukážem vám.

673
00:50:55,639 --> 00:50:59,735
- nie nie je ten nejaký druh kód, ktorý oni používajú?
- samozrejme.

674
00:50:59,810 --> 00:51:03,371
poznámka ako schválne
ona zdôrazní ureité slová.

675
00:51:13,156 --> 00:51:15,386
iakuje vám.

676
00:51:15,459 --> 00:51:19,555
táto otázka...
môže mi poveda? ako sa tá je podpísaná?

677
00:51:19,629 --> 00:51:23,497
- To je podpísanému s úvodné "R."
- to je pravda!

678
00:51:25,335 --> 00:51:29,601
vy môžete opísa? osobu
ktorá písala túto otázku?

679
00:51:29,673 --> 00:51:33,769
- Ona je ve3mi nádherná.
- Súhlasím s vami, pán Stanton.

680
00:51:33,844 --> 00:51:35,869
Ona je celkom nádherná.

681
00:51:35,946 --> 00:51:38,107
teraz eíta? dámsku otázku.

682
00:51:40,350 --> 00:51:45,413
otázka je, "Myslie? moju matku
sa uzdraví z jej dnes choroby?"

683
00:51:45,489 --> 00:51:48,253
je, že korektný?

684
00:51:48,325 --> 00:51:51,317
aký je vaša odpovei?

685
00:51:51,395 --> 00:51:55,388
obávam sa pravdovravnú odpovei na ktorý otázku
sa objaví skôr cudzia.

686
00:51:55,465 --> 00:52:00,129
- ja neviem ei mal by som odpoveda? to alebo nie.
- preeo?

687
00:52:02,706 --> 00:52:05,641
ja dostanem dojem
, že dámska matka...

688
00:52:05,709 --> 00:52:08,045
bolo matvy po nejakú dobu.

689
00:52:11,014 --> 00:52:14,780
ei je to nesprávny,
bude dáma prosím hovori? tak.


690
00:52:22,659 --> 00:52:26,254
ja musím predpoklada? , že dámske mleanie
znamená súhlas.

691
00:52:52,722 --> 00:52:56,818
- Tu je sto prázdne vety z
Record - A - Phone spoloenosti. - okamih.

692
00:52:56,893 --> 00:52:59,191
- je Miss Ritter v?
- ako sa volá?

693
00:52:59,262 --> 00:53:02,390
- ja si myslím, že ona oeakáva moa.
- prís? tadia3to, prosím.

694
00:53:05,135 --> 00:53:08,627
- iakuje vy.
- minutie sa cie3a Ritter bude bezplatná o nieko3ko minút.

695
00:53:08,705 --> 00:53:10,764
fajn.

696
00:53:22,919 --> 00:53:27,553
ahoj.

697
00:53:29,092 --> 00:53:32,994
- predpokladám vy musíte myslie? tento skôr nepárny.
- preeo?

698
00:53:33,063 --> 00:53:38,831
- mi
mne písomný vám, že poznamená.
- ja dostanem práeovoa kôš plný of'em každý deo.

699
00:53:38,902 --> 00:53:41,029
pravda posadíte sa?

700
00:53:41,104 --> 00:53:43,732
eo chcelo videlo moa o?

701
00:53:43,807 --> 00:53:48,141
mojich priate3ov a ja som bol ve3mi zauja?
vaším výkonom.

702
00:53:50,013 --> 00:53:52,743
ale to nie je preeo vy ste pýtali sa ma
navštívi?.

703
00:53:52,816 --> 00:53:56,217
nie, to nie je.

704
00:53:56,286 --> 00:54:01,189
- ako sa vám náhodou poznali tak ve3a o moa?
- ja eítam vašu myse3.

705
00:54:01,258 --> 00:54:04,921
vy ste chápaní tvrdi?
vás môžete v skutoenosti urobi? to?

706
00:54:04,995 --> 00:54:08,590
ako inak viem, že vaša matka
bola matva? Nikdy som nevidel vy pred.

707
00:54:08,665 --> 00:54:10,690
vy nerezervovali si.

708
00:54:10,767 --> 00:54:14,294
- maitre d' nevedie? ktorý bolo bolo.
- to je skutoený.

709
00:54:14,371 --> 00:54:18,467
ten elovek, ktorého boli ste s... maitre d' hovorí, že on
je ve3ký chlapík v tomto meste.

710
00:54:18,542 --> 00:54:23,070
- to, uh, Ezra Grindle. Vy chystáte sa sobáši? ho?
- I?

711
00:54:25,115 --> 00:54:27,913
ja som dostal pocit
tam ste boli nieeo medzi vami.

712
00:54:27,984 --> 00:54:30,179
On je trpezlivý s baoou.

713
00:54:33,657 --> 00:54:38,287
teraz, týkajúci sa tento pocit máte...

714
00:54:38,361 --> 00:54:42,889
- psychológ prizná právoplatnos?
duševný prenášae myšlienok pod ureitý... - hm.

715
00:54:42,966 --> 00:54:46,561
ja som myslel, že tento vyzerali
jeden z tých kabov.

716
00:54:46,636 --> 00:54:49,730
vy kedy ste boli psychoanalyzovaní?

717
00:54:49,806 --> 00:54:53,173
eíslo Ja som videl jeden z
zavraždeného filmu akonáhle.

718
00:54:53,243 --> 00:54:57,111
ale dobrá mentalita by mohla narovnala
celú vec mimo o pä? minút.

719
00:54:57,180 --> 00:55:02,447
som si istý, že vy by ste mohli ma?.
Ako vedela moja matka bola matvy?

720
00:55:02,519 --> 00:55:07,650
ja som robil nie. Ja som mal spravodlivý pocit
že vaša otázka nebola priamy.

721
00:55:07,724 --> 00:55:11,626
ja vzorkovaný vy ste pokúšali sa robi?
klát zo moa. Práve zdravý rozum.

722
00:55:11,695 --> 00:55:14,255
To nie je tak bežné.

723
00:55:14,331 --> 00:55:17,061
- ja neviem o tom.
- preeo?


724
00:55:17,133 --> 00:55:20,500
mal som ten istý pocit teraz.

725
00:55:23,406 --> 00:55:27,240
eo je na programe vašej myseli, dáme?
Eo vy až?

726
00:55:27,310 --> 00:55:32,714
netráp sa, Carlisle.
Ja nikdy robím ten istý omyl dvakrát.

727
00:55:32,782 --> 00:55:35,512
mi
mne ani.


728
00:55:38,421 --> 00:55:40,651
áno?

729
00:55:40,724 --> 00:55:43,318
Ona je? Ale...

730
00:55:43,393 --> 00:55:46,453
ja dokoneím o minútu.
Ja budem bzuea? vy.

731
00:55:46,529 --> 00:55:48,963
My budeme musie? pokraeova? títo
v naši ialší.

732
00:55:49,032 --> 00:55:52,058
tam je pacient, ktorého ja budem musie? vidie?.
Núdzové volanie.

733
00:55:52,135 --> 00:55:54,467
vy môžete ís? von tadia3to.

734
00:56:00,443 --> 00:56:02,809
dobre, ja dovidenia.

735
00:56:02,879 --> 00:56:05,074
- kei?
- ešte neviem.

736
00:56:05,148 --> 00:56:07,612
vy môžete zavolajte mi v mojom byte.
To je v knihe.

737
00:56:07,713 --> 00:56:08,845
ja môžem da? ti prsteo.

738
00:56:08,918 --> 00:56:12,479
fajn. Ja neprídem do kancelárie
každú stredu alebo soboty.

739
00:56:12,555 --> 00:56:15,490
ja som poeul vy po prvý krát.

740
00:56:26,768 --> 00:56:28,793
ako sa ti darí,
pani Peabody?

741
00:56:28,870 --> 00:56:31,964
pardón prirútí sa na vás
ako toto, môj drahý.

742
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

743
00:56:34,342 --> 00:56:36,435
ktorý je eo ja som tu pre.

744
00:56:36,511 --> 00:56:40,311
naozaj, ja som...
Ja som strašne neoeakávaná porážka.

745
00:56:40,382 --> 00:56:42,441
teraz, eo zdá sa by? problém?

746
00:56:42,517 --> 00:56:45,782
ja som mal ialší jeden z tých sna
o mojej dcére Carol.

747
00:56:45,854 --> 00:56:51,793
vy viete, ja nikdy snívam o ju ako matvy,
ale vždy živý.

748
00:56:51,860 --> 00:56:54,294
- ve3mi živý.
- ja viem.

749
00:56:54,362 --> 00:56:57,627
teraz, vy práve prejdete cez tu
a urobte si pohodlie.

750
00:57:02,537 --> 00:57:05,631
ja nie nie som vyrušený
za žiadnych okolností.

751
00:57:09,077 --> 00:57:12,240
teraz práve natiahne sa tu.

752
00:57:12,314 --> 00:57:14,475
tam. Som, že lepší?

753
00:57:14,549 --> 00:57:16,779
- Mm, môj drahý.
- dobre.

754
00:57:26,261 --> 00:57:28,252
ja by som ne- netrápil vás...

755
00:57:28,330 --> 00:57:31,163
len vy ste povedali sny ste boli dôležitý
v prípadoch ako bane.

756
00:57:31,232 --> 00:57:34,861
oni sú jedným z záchytných bodov, ktoré musíme
podvedomý myse3.

757
00:57:34,936 --> 00:57:38,030
to je psychológ- ove cesta
pozerá sa na pacientov jazyk.

758
00:57:40,041 --> 00:57:43,772
- ja budem telefonova? vám zajtra ráno.
- fajn. Do videnia, pani Peabody.

759
00:58:02,897 --> 00:58:04,888
vy zostrojíte záznam všetko?

760
00:58:04,966 --> 00:58:08,458
- to je zázraená myšlienka.
- ako dostali ste spä? v tu?

761
00:58:08,536 --> 00:58:10,527
ja napravená závora na dverách
kei idem mimo.

762
00:58:10,605 --> 00:58:12,664
ja som chcel zisti?
vy.

763
00:58:12,741 --> 00:58:15,301
možno my môžeme
pomerne uzatvára? obchody napokon.

764
00:58:15,377 --> 00:58:18,642
vy robíte jeden z týchto vecí
vždy, ktoré vy dáte lieebu?

765
00:58:20,315 --> 00:58:22,875
ako urobili by ste
takú hroznú vec?

766
00:58:22,951 --> 00:58:25,886
vy uvedomi? si
eo máte tu.

767
00:58:28,089 --> 00:58:32,389
My by sme mohli nastavi? toto mesto
na ich ucho.

768
00:58:32,460 --> 00:58:34,758
alebo je, že eo chcete
hovori? so mnou o?

769
00:58:34,829 --> 00:58:36,888
sú šialené?

770
00:58:36,965 --> 00:58:40,264
ktorý nie je zlé tušenie, dáma.

771
00:58:40,335 --> 00:58:42,360
ak ste dostali klienti
takto Grindle...

772
00:58:42,437 --> 00:58:45,770
musíš by? až vaše klín
v tom Lake Shore a Lake Forest dav.

773
00:58:45,840 --> 00:58:48,104
a s tým vecami, ktoré
vy ste zaznamenali...

774
00:58:48,176 --> 00:58:50,201
vy nemáte žiadnu predstavu o tom, eo
prišiel by mi vhod to.

775
00:58:50,278 --> 00:58:53,714
- v bare.
- sú bláznivé?


776
00:58:53,782 --> 00:58:57,274
ja stávam sa z tam
hnede ako moja dohoda- ove hore.

777
00:58:57,352 --> 00:58:59,377
vy by ste mali vidie?
niektorý z listov, ktoré ja dostanem.

778
00:58:59,454 --> 00:59:02,321
pár ve3ký mátoha 3udia
sú po mne teraz.

779
00:59:04,159 --> 00:59:06,855
ale mal som úplne odlišnú myšlienku.

780
00:59:06,928 --> 00:59:11,524
nožov !, pán Carlisle.
Ak ty niekedy akoko3vek zmieniš sa komuko3vek...

781
00:59:11,599 --> 00:59:13,931
Prosí vás.
Ktorý myslie? ja som?

782
00:59:14,002 --> 00:59:16,562
ja nemám Nedostatoené krytie tok reei
ide do to.

783
00:59:16,638 --> 00:59:20,233
ale ja chcie?, aby si vedel, že ja robím
tieto záznamy len pre moju osobnú štúdiu.

784
00:59:20,308 --> 00:59:22,367
Mm- hmm.

785
00:59:22,444 --> 00:59:24,708
- nie ste regulárny M.D., vy?
- samozrejme že nie.

786
00:59:24,779 --> 00:59:26,804
ale eoko3vek moji pacienti odhalia pre moa
jeak posvätní...

787
00:59:26,881 --> 00:59:29,315
akoby to dostávalo pod
tuleo spovedný, som, že jasný?

788
00:59:29,384 --> 00:59:33,081
v poriadku. V poriadku.
Nemusíte vstúpi vaša miska na mydlo.

789
00:59:33,154 --> 00:59:35,952
ja chysta? sa by? striktne priamy
o tejto celej veci sa.

790
00:59:36,024 --> 00:59:39,289
odíde odtia3. Mal som vedel, že
vy ste boli, že druh...

791
00:59:39,360 --> 00:59:42,625
Uh- uh- uh.
Berte jeden zachyti? jeden.

792
00:59:42,697 --> 00:59:44,688
vyjde von.

793
01:00:16,264 --> 01:00:18,289
Stan, nie si poeúva? ma.

794
01:00:18,366 --> 01:00:20,766
ach, 3utuje, die?a.
Eo bol si fráza?

795
01:00:20,835 --> 01:00:23,463
- mal som prekvapenie pre vás.
- aký druh prekvapenia?

796
01:00:23,538 --> 01:00:26,473
uvidíte.

797
01:00:26,541 --> 01:00:29,169
To nie je uzamnknuté.

798
01:00:31,546 --> 01:00:33,537
ahoj, Stan.

799
01:00:34,783 --> 01:00:37,616
vy ve3mi prekvapený?

800
01:00:37,685 --> 01:00:39,676
ktorý by nebolo?

801
01:00:39,754 --> 01:00:42,450
... Karneval
bol odstránený pršalo v Kankakee...

802
01:00:42,524 --> 01:00:45,584
tak... tak myslel som si, že teraz
bol dobrý eas na... ...

803
01:00:45,660 --> 01:00:48,493
dobrý eas na eo?

804
01:00:48,563 --> 01:00:50,827
- dobre, práve radí sa znova.
- iste.

805
01:00:50,899 --> 01:00:53,868
eo je použitie
3udí je pomätený na seba?

806
01:00:53,935 --> 01:00:56,495
To iste ukázalo sa s najlepším úmyslom, juj, Stan?
Nemôžte hovori?, že to nie.

807
01:00:56,571 --> 01:00:59,404
ja bude hovori?. Dívajte sa na teba.
Pozrite sa na mamiekin maznáeik. Vy ste naj.

808
01:00:59,474 --> 01:01:01,499
idete ako milión dolárov.

809
01:01:01,576 --> 01:01:03,737
kei vy prídete domov v noci,
vy spievate ako vtip.

810
01:01:03,812 --> 01:01:06,337
teraz, eo by mohlo by? sladší?

811
01:01:06,414 --> 01:01:09,383
poi, profesor,
da? vášmu starému kamoš bozk.

812
01:01:09,450 --> 01:01:12,476
dobre, máš pravdu zrazu.

813
01:01:13,655 --> 01:01:15,748
Bruno.

814
01:01:17,292 --> 01:01:19,954
prepáete mi
zatia3 eo ja dostanem sa z týchto obleeení.

815
01:01:21,329 --> 01:01:23,763
rovnaký starý Stan.

816
01:01:30,572 --> 01:01:33,063
mamiekin maznáeik, to nevypadá, že
vy nakúpite pre die?a oblieka tento rok.

817
01:01:33,141 --> 01:01:35,132
- nebudem?
- Mm- mmm.

818
01:01:39,447 --> 01:01:41,677
ach, Bruno? Tu.

819
01:01:41,749 --> 01:01:44,081
ach, premárni? to.

820
01:01:44,152 --> 01:01:46,882
dobre, viaky, Stan.
Vy pozeráte sa pekne pohodlne.

821
01:01:46,955 --> 01:01:50,618
mužský einiaci da? mu masáž.
On nie je spiaci tak dobre.

822
01:01:50,692 --> 01:01:52,956
- vy stále opica okolo s tými vecami?
- áno.

823
01:01:53,027 --> 01:01:56,224
eo je zle s nimi?
Všetko oni viac - menej mne prišli skutoení.

824
01:01:56,297 --> 01:01:58,288
ialší drôt z New York.

825
01:01:58,366 --> 01:02:00,391
je, že kde vy otvárate ialej?

826
01:02:00,468 --> 01:02:03,028
ach, oni ponúkajú nás mesiac.

827
01:02:03,104 --> 01:02:05,197
ale Stan nemá skladajúcu sa jeho myse3 ešte.

828
01:02:05,273 --> 01:02:07,264
- vy robíte omyl.
- ktorý?

829
01:02:07,342 --> 01:02:11,176
vy. Ak vy robíte zmenu v práci
vy myslíte na.

830
01:02:11,246 --> 01:02:13,271
- vy ste povedali ju o tom.
- ako by som mohol?

831
01:02:13,348 --> 01:02:15,373
- nevidel som ju od...
- ako inak ona zistila?

832
01:02:15,450 --> 01:02:17,577
- ja nie - som nepovedal vec.
- ja som nechcel, že vy dýchali to k duši.

833
01:02:17,652 --> 01:02:20,018
Ona nepovedala mi
mne o tom.
Je tu všetko, nížina ako deo.

834
01:02:20,088 --> 01:02:24,991
To nehovorí eo tento nový kaskadérsky kúsok je,
okrem teba jazdí do vrchola ako raketa.

835
01:02:25,059 --> 01:02:28,028
Stan, otáeka ktorú karta cez
a my budeme vidie? ako sa tí skoneí.

836
01:02:28,096 --> 01:02:30,121
- kto iný robil si poveda??
- pozri Stan...

837
01:02:30,198 --> 01:02:32,223
- odovzdá tú kartu.
- eo záležím mi na tom eo karta hovorí.

838
01:02:32,300 --> 01:02:34,962
nechá to tak.

839
01:02:35,036 --> 01:02:37,470
obesený muž.

840
01:02:37,538 --> 01:02:40,166
- by ste radšej sledova? sebe.
- som, že zlý?

841
01:02:40,241 --> 01:02:42,709
nie ak on nedopadne to.

842
01:02:45,079 --> 01:02:48,048
ale ja myslel si...
Nebol to Pete- ove karta?

843
01:02:48,116 --> 01:02:50,482
istý. Teraz to je váš.

844
01:02:50,551 --> 01:02:53,952
vy poeujete to? Hovoril som ti to nový kaskadérsky kúsok
bol úplný špatný. Hovoril som ti...

845
01:02:54,022 --> 01:02:57,753
ach, nie by? miazga.
Toto jedia veci, ktoré ona nakladá kláty.

846
01:02:57,825 --> 01:02:59,816
- To nie je nie než paluba cigán karty.
- nie ma do toho nie je.

847
01:02:59,894 --> 01:03:02,692
- Zeena verí ich.
- istý ja . Tak Stan.

848
01:03:02,764 --> 01:03:06,165
- ty si sa zbláznil. Preeo mal by som?
- oni boli vhodný pre Pete, neboli oni?

849
01:03:08,102 --> 01:03:10,593
vyjde von.
Ja viem, eo robím.

850
01:03:10,672 --> 01:03:13,106
ja nepotrebujem nejakú pomoc od
páru lacného karneval šialenci.

851
01:03:13,174 --> 01:03:15,642
šírka pokútne predáva vaše veci kde to patrí.
Vyjdite von!

852
01:03:15,710 --> 01:03:18,873
- Stan!
- koho vy volanie vrtoch?

853
01:03:18,947 --> 01:03:23,043
Bruno. My máme dosta? to 1:30 autobus.

854
01:03:29,691 --> 01:03:32,353
poi.

855
01:03:32,427 --> 01:03:34,691
- Zeena, 3utuje.
- zabudnite na to.

856
01:03:49,277 --> 01:03:51,404
eo dostalo sa do vás,
herectvo tak bláznivé?

857
01:03:51,479 --> 01:03:53,640
To je všetky vaše závada.
Ja poviem vám nieeo znova.

858
01:03:53,715 --> 01:03:55,706
- Stan, ja nikdy...
- nepripojím mi
mne.

859
01:03:55,783 --> 01:03:58,251
vy písa? ju o tom, že áno?

860
01:04:01,055 --> 01:04:03,717
- prepáete mi. Zabudol som moje karty.
- ach, áno.

861
01:04:08,896 --> 01:04:11,126
ach, tam je jeden na podlahe.

862
01:04:15,737 --> 01:04:17,932
obesený muž.

863
01:04:32,086 --> 01:04:35,783
- cíti sa lepšie?
- vôbec nie.

864
01:04:35,857 --> 01:04:39,315
áno, vy ste stále výsluch pod nátlakom.
Ja budem musie? uzavrie? tie štrbiny.

865
01:04:47,935 --> 01:04:50,460
toto vždy javí sa ochladi? sa vy.

866
01:04:52,273 --> 01:04:54,264
Stan!

867
01:04:55,877 --> 01:04:57,868
eo sa dejov s ním dnes veeer?

868
01:04:59,814 --> 01:05:01,873
- eo je v tom f3aša?
- nie.

869
01:05:01,949 --> 01:05:04,975
práve eistý alkohol.
Rovnaký ako ja vždy používam.

870
01:05:39,554 --> 01:05:44,082
ja som cítil dos? nepevný o celej veci,
ale ja nenechávajte to jazdil mi
mne.

871
01:05:44,158 --> 01:05:47,992
až pokia3 dnes veeer, zápach alkoholu
netrápil moa vôbec.

872
01:05:48,062 --> 01:05:52,692
nemal som myšlienku na Pete
v dlhý, dlho.

873
01:05:52,767 --> 01:05:56,430
ale vzhliadnutie Zeena znova
a všetko eo napchá o kartách, to...

874
01:05:56,504 --> 01:05:59,132
to druh zmeneného
môjho žalúdku naopak.

875
01:05:59,207 --> 01:06:04,668
ktorý je celkom prirodzené.
My nazývame to absolútnou pamä?ou. Ís? ialej.

876
01:06:05,880 --> 01:06:07,871
to je všetko.

877
01:06:07,949 --> 01:06:10,440
tam nie je nie viac poveda?.

878
01:06:10,518 --> 01:06:13,146
ja som obchádzal jednu hodinu alebo tak
pokúšajúci sa ochladi?.

879
01:06:13,221 --> 01:06:16,452
nie pracoval,
tak I - I prišiel sem.

880
01:06:20,428 --> 01:06:24,797
štvrtina po 7:00?
Ja mám ma? som vypadol.

881
01:06:24,866 --> 01:06:27,096
dobre, eo že model toho?

882
01:06:27,168 --> 01:06:30,331
ja si myslím, že ste perfektne normálny
3udská bytos?.

883
01:06:30,404 --> 01:06:32,668
sebecký a bezoh3adný
kei vy chcete something...


884
01:06:32,740 --> 01:06:35,732
ve3korysý a láskavý
kei vy ste obstarali to.


885
01:06:35,810 --> 01:06:38,370
aj kei Pete zomrel
následkom nehody...

886
01:06:38,446 --> 01:06:42,109
vy prirodzene ste cítili pocit viny
pretože vy ste získali to.

887
01:06:42,183 --> 01:06:44,310
nemá pravdu?

888
01:06:45,586 --> 01:06:47,713
áno, myslím tak.

889
01:06:47,788 --> 01:06:52,384
ako rozumiem to,
vy nikdy ste povedali Zeena alebo niekoho iného...

890
01:06:52,460 --> 01:06:54,451
o pružnosti Pete ktorá nakladá.

891
01:06:55,963 --> 01:06:58,056
vy si myslíte ja som bláznivý?

892
01:06:58,132 --> 01:07:00,327
ja si myslím, že vy ste ukázali zdravý rozum.

893
01:07:00,401 --> 01:07:03,893
možno, že by si bol malo tvrdý režim
pokúšajúci sa vysvetli? políciu...

894
01:07:03,971 --> 01:07:05,996
za týchto okolností.

895
01:07:06,073 --> 01:07:09,565
možno ja neukázal taký zdravý rozum
v odovzdaní to k tebe.

896
01:07:09,644 --> 01:07:12,078
potom eo robil si poi ku mne pre?

897
01:07:12,146 --> 01:07:15,604
ja vzorkovaný že ak ktoko3vek bude pomohol mne,
to bude musie? by? niekto ako vy.

898
01:07:15,683 --> 01:07:17,651
srdeene vám iakujem,
pán Carlisle.

899
01:07:17,718 --> 01:07:21,711
aký klát, ktorý ja som bol
zapáei? sa Zeena a tie karty.

900
01:07:21,789 --> 01:07:25,316
nájom maliekos? ako vetrík alkoholu
urobí ma fúka? môj vrchol.

901
01:07:25,393 --> 01:07:29,420
potom neidete nechá to
ovplyvni? vy prinajmenšom?

902
01:07:29,497 --> 01:07:32,193
ani nápad. Idem priamou cestou
spôsobe ja vzorkovaný.

903
01:07:32,266 --> 01:07:34,962
mátoha raketa.
Ja som bol spravený pre to.

904
01:07:37,605 --> 01:07:40,130
predpokladám vy oeakávate, že
by? zaplatený za toto.

905
01:07:40,208 --> 01:07:42,768
- eo si myslíte?
- ko3ko?

906
01:07:42,843 --> 01:07:45,277
- ani za mak.
- Hmm?

907
01:07:45,346 --> 01:07:47,541
profesionálna zdvorilos?.

908
01:07:47,615 --> 01:07:50,140
dobre, možno ja môžem vráti?
láskavos? niekedy.

909
01:07:50,218 --> 01:07:53,051
- možno vy môžete.
- eo myslíte?

910
01:07:53,120 --> 01:07:56,180
pamätá?
Berte jeden zachyti? jeden.

911
01:08:04,499 --> 01:08:07,764
ak toto je zodpovedaný pravý,
ja budem plati? vy všetci 10%.

912
01:08:07,836 --> 01:08:10,464
máte odpovei
pre túto otázku?

913
01:08:10,538 --> 01:08:13,336
- ach, obávam sa nie.
- preeo?

914
01:08:13,408 --> 01:08:16,605
pretože to má eo robi? s burzovým trhom.

915
01:08:16,678 --> 01:08:21,115
labyrint koho excentricity žiadna mentalita
mojej znalosti vôbec kedy bola schopná na riešenie.

916
01:08:21,182 --> 01:08:23,446
v skutoenosti,
ja som pokúšal sa to dva alebo trikrát sa...

917
01:08:23,518 --> 01:08:26,096
a zistí, že ja môžem
ove3a dobrý v dráhový.

918
01:08:26,197 --> 01:08:27,386
ktorý je ve3mi zábavné.

919
01:08:27,455 --> 01:08:30,754
- vzalo mi
mne 20 roky zisti? ten.
- dobrý veeer.

920
01:08:30,825 --> 01:08:33,316
- má ste písali mimo otázky?
- áno.

921
01:08:33,394 --> 01:08:35,419
iakuje vám.

922
01:08:35,497 --> 01:08:37,488
mám otázku tu.

923
01:08:37,565 --> 01:08:39,556
chceli by ste poveda? mi
mne
ako sa to je podpísaný?

924
01:08:39,634 --> 01:08:44,867
ja dostanem dojem
"Pani S.P."

925
01:08:44,939 --> 01:08:46,964
ale ja mám pocit, že
je nesprávny.

926
01:08:47,041 --> 01:08:49,566
preeo vy cítite, že
jete nesprávni?

927
01:08:49,644 --> 01:08:53,740
ja neviem. Ale vy by spýtate sa dámy
s perlovým náhrdelník...

928
01:08:53,815 --> 01:08:57,945
ak nemalo by to by? pani A.P...
"A"pre Addie.


929
01:08:59,220 --> 01:09:01,711
- je, že korektný?
- áno.

930
01:09:01,789 --> 01:09:04,223
dáma hovorí áno.

931
01:09:05,627 --> 01:09:09,222
teraz mohol by ste prosím odpoviem jej otázku.

932
01:09:09,297 --> 01:09:13,063
dáma priania poznajú
ak ona vôbec kedy uvidí jej dcéru znova.

933
01:09:13,134 --> 01:09:16,535
odpovei je yes...

934
01:09:16,604 --> 01:09:22,372
ak ona verí v budúci,
život za hrob.

935
01:09:24,112 --> 01:09:27,240
je, že skutoený?
Má vašu dcéru schválenú ialej?

936
01:09:29,317 --> 01:09:32,252
- áno.
- Wait.!


937
01:09:32,320 --> 01:09:34,447
niekto pohybuje.

938
01:09:44,432 --> 01:09:47,560
vidím niekoho vplyv
medzi mnou a tou dámou.

939
01:09:53,074 --> 01:09:55,167
eíslo je ve3mi zakali?.

940
01:09:56,444 --> 01:09:58,878
ale vidím to je dievea.

941
01:09:58,947 --> 01:10:01,780
pekné dievea 16.

942
01:10:04,786 --> 01:10:09,246
ja dostanem meno "Caroline".

943
01:10:10,792 --> 01:10:13,556
to...

944
01:10:13,628 --> 01:10:16,461
ktorý je moja dcéra- ove meno.

945
01:10:16,531 --> 01:10:19,295
ktorý je... To je Carol.

946
01:10:20,969 --> 01:10:24,996
áno, ona...
ona chce hovori? vy.

947
01:10:26,207 --> 01:10:31,404
Ona hovorí...

948
01:10:31,479 --> 01:10:33,845
Stan.!

949
01:10:36,517 --> 01:10:40,613
- Stan! Stan!
- Gentlemen, páni, prosím, prosím.

950
01:10:49,797 --> 01:10:52,095
"Chicago, Illinois.
Mesto Chicago...


951
01:10:52,166 --> 01:10:54,600
"nájde samo o sebe s zmiešanou osobnos?ou
na ich ruky.

952
01:10:54,669 --> 01:10:58,435
"Stanton Carlisle, známy kei Great Stanton,
bar mentalita...

953
01:10:58,506 --> 01:11:00,997
"patrilo do hlbokého tranz
poeas jeho zákona v bare.

954
01:11:01,075 --> 01:11:05,102
"Pred robením tak, on bol schopný hovori? s
a vidie?, tak on tvrdý...

955
01:11:05,179 --> 01:11:08,080
" zomrená dcéra
slávnej eikágsky spoloenosti žena.

956
01:11:08,149 --> 01:11:10,811
"Mnoho vyhlási? ho vlastni?
duchovné javy.

957
01:11:10,885 --> 01:11:13,479
"Sir Oliver Green,
slávny alkoholický detektív Anglicka...

958
01:11:13,554 --> 01:11:16,614
"hovorí, že Stanton- ove kontakt
je zaiste pravý.

959
01:11:16,691 --> 01:11:20,991
ale zatia3, profesor Samuel
Kaufman Brown vyhlási ho podvodníka".

960
01:11:21,062 --> 01:11:23,690
Addie, toto je absurdný.

961
01:11:23,765 --> 01:11:28,498
ja zopakujem,
ja som ani die?a ani slabomyse3ný.


962
01:11:28,569 --> 01:11:30,594
a ja nebudem lieeil ako jeden.

963
01:11:30,672 --> 01:11:34,438
ja nepoeul , že vás udriete.
Zoberte eajové riady, prosíte, Maude.

964
01:11:38,046 --> 01:11:40,037
Ezra.

965
01:11:41,516 --> 01:11:43,507
Ezra, prosím.

966
01:11:45,787 --> 01:11:50,952
Ezra, ja viem, že vy ste boli hlboko oddaný
môjmu nebohému manželovi...

967
01:11:51,025 --> 01:11:54,517
a ja som viaený k tebe
pre váš záujem v mojom blahu.

968
01:11:54,595 --> 01:11:58,258
ale ja nebude ma?
ešte ialej zasahovanie.

969
01:12:04,038 --> 01:12:09,840
tento mladík priniesol mi
najväeší duchovný komfort, ktoré ja som vôbec kedy som vedel.

970
01:12:09,911 --> 01:12:15,543
a ja bude pokraeova?
všetko, eo ja môžem, bez oh3adu na cenu...

971
01:12:15,616 --> 01:12:20,781
umožouje ho prinies?
ten istý duchovný komfort iným 3uiom.

972
01:12:25,760 --> 01:12:27,751
keby som mal môj spôsob...

973
01:12:27,829 --> 01:12:31,822
ja vybudoval ho najjemnejšie archa zmluvy
na svete.

974
01:12:39,974 --> 01:12:44,377
ja môžem nehra? dohromady to.
Addie- ove obvykle tak rozumný o všetkom.

975
01:12:44,445 --> 01:12:46,606
ktorý je eo vyrušuje mi
mne.

976
01:12:46,681 --> 01:12:49,912
možno ona by nemusela by? tak zlý
o tomto mladom mužovi napokon.

977
01:12:49,984 --> 01:12:54,944
nezmysel. On nie je nie než
neobvykle bystrý mladý podvodník.

978
01:12:55,022 --> 01:13:00,085
videl som ho pracova?, a ja poskytujem vám,
on má osobnos? a cit.

979
01:13:00,161 --> 01:13:02,254
ale pokia3 Addie- ove znepokojená...

980
01:13:02,330 --> 01:13:05,766
on zdá sa by?
trochu hypnotizér.

981
01:13:05,833 --> 01:13:11,396
vy viete,
rád by som dosta? dosiahne na tohoto priate3a.

982
01:13:11,472 --> 01:13:15,135
myslie? vy by ste mohli zrovna? pre moa, aby
vidíte ho súkromne?

983
01:13:15,209 --> 01:13:19,305
nevidím dôvod, preeo nie. To je zrejmý
nemôžeme dovedieme s pani Peabody.

984
01:13:19,380 --> 01:13:22,645
- dobre, dosta? ho po telefóne teraz.
- ve3mi dobre.

985
01:13:24,118 --> 01:13:26,382
ja budem hovori? s ním.

986
01:13:36,464 --> 01:13:38,455
Stan?

987
01:13:38,533 --> 01:13:41,331
Shh. Ukoneite jaeanie.
Zastavte ten eln.

988
01:13:45,473 --> 01:13:47,464
dobre, ako je vy vyjdete von s
Grindle?

989
01:13:47,542 --> 01:13:50,477
och. Niet divu on je vedúcim
jeden z najväeších výstrojov v krajine.

990
01:13:50,545 --> 01:13:52,570
vy nenechávajte ho
odstraši? vy.

991
01:13:52,647 --> 01:13:54,638
posadí sa.
Prajem vám som bol tam.

992
01:13:54,715 --> 01:13:57,013
vstúpil ako lev
a išiel mimo ako jahoa.

993
01:13:57,084 --> 01:13:59,109
eo sa stalo?

994
01:13:59,187 --> 01:14:01,382
dobre, on zaeal s hádzaním
okresného prokurátora na moa.

995
01:14:01,456 --> 01:14:04,254
On bude ma?
mi
mne vyšetrovaný.

996
01:14:04,325 --> 01:14:06,850
povedal, že veci, ktoré ja som povedal pani Peabody
o jej dcére...

997
01:14:06,928 --> 01:14:10,056
niekto by mohol zistil
hnei ved3a h3adania cez novinové súbory.

998
01:14:10,131 --> 01:14:13,123
prajem vám som mohlo som videlo jeho tvár
kei ja som zaeal kazanie ho vecí...

999
01:14:13,201 --> 01:14:15,226
vy ste dali mi oh3adom jeho minulosti.

1000
01:14:15,303 --> 01:14:18,534
hlavní kei spýtal som sa ho, ei tam sú
eoko3vek v novinách súbory...

1001
01:14:18,606 --> 01:14:22,702
oh3adom jeho nehybný je zamilovaná ureitá dáma
ktorá bola matva pre 35 roky.

1002
01:14:22,777 --> 01:14:25,439
a kei volal som ju Doris,

1003
01:14:25,513 --> 01:14:27,504
ktorý dalo starého chlapca
priamo na koberci.

1004
01:14:27,582 --> 01:14:30,380
má cigaretu?

1005
01:14:30,451 --> 01:14:33,011
- a on ozaj urobil ide za tým?
- ide za tým?

1006
01:14:33,087 --> 01:14:35,317
stál tam
a zatriasol ako list.

1007
01:14:35,389 --> 01:14:38,187
prišlo zvláš?
ako rozbitá bábika.

1008
01:14:38,259 --> 01:14:43,287
lezúca osoba na jeho rukách a klín mne a
prosili mi
mne dosta? ureitú správu od tento Doris.

1009
01:14:43,364 --> 01:14:47,164
Mm. Iakujem vám.

1010
01:14:47,235 --> 01:14:49,999
ale ja som povedal mu som nebol ešte pripravený na
duchovné spoloeenstvo.

1011
01:14:50,071 --> 01:14:53,768
On by mal pripravi? sám seba trochu viac
s prosbou a dobré práce.

1012
01:14:53,841 --> 01:14:58,642
dobre, prišiel spä? v asi dvoch hodinách
s celý ve3a dobrých prác.

1013
01:14:58,713 --> 01:15:01,910
On dal mi dos? na to, aby rozostavá
najjemnejšie archa zmluvy v krajine.

1014
01:15:01,983 --> 01:15:05,214
- dobre, eo je zle s tým?
- nie. Ani za mak.

1015
01:15:05,286 --> 01:15:08,016
a chystá sa kúpi? moa
rozhlasovú stanicu mojich vlastných.

1016
01:15:08,089 --> 01:15:10,023
rozhlasová stanica?

1017
01:15:10,091 --> 01:15:13,993
áno. Ale...

1018
01:15:14,061 --> 01:15:16,393
tam je ve3ký "ak" tomu.

1019
01:15:16,464 --> 01:15:20,867
On chce, aby som zariadi? to a tak vie vidie?
tento Doris s jeho vlastnými oeami.

1020
01:15:20,935 --> 01:15:24,393
- diecéza jej?
- áno, to je všetko.

1021
01:15:24,472 --> 01:15:27,964
to je všetko on chce,
absolútny, duté- v- sklenenom ráfik.

1022
01:15:29,110 --> 01:15:31,510
ach.

1023
01:15:31,579 --> 01:15:33,706
"Ach" ma? pravdu.

1024
01:15:33,781 --> 01:15:36,750
ja si myslím, že niekto musí predal jeho matku
drevený muškátový orech.

1025
01:15:36,817 --> 01:15:38,842
áno, to je spôsob, akým on je.

1026
01:15:38,920 --> 01:15:42,083
mali by sme ma? sme predpokladali
nieeo ako toto.

1027
01:15:42,156 --> 01:15:45,887
nemáte obrázok tejto Doris dámy
v vašich súboroch kdeko3vek, že?

1028
01:15:45,960 --> 01:15:48,929
nie, ale nemalo by to by?
príliš zložitý dosta? jeden.

1029
01:15:48,996 --> 01:15:51,362
On má ich v každej izbe
jeho domu.

1030
01:15:51,432 --> 01:15:53,423
áno.

1031
01:15:53,501 --> 01:15:56,299
dobre, mal som archa zmluvy každopádne,
nech sa stane eoko3vek.

1032
01:15:56,370 --> 01:15:59,339
- ko3ko on dal ti?
- 150 tísíc dolárov.

1033
01:16:01,008 --> 01:16:02,999
pocity ako to je pri peniazoch.

1034
01:16:03,077 --> 01:16:05,944
To je.
Požiadal ma zobra? to tým spôsobom.

1035
01:16:06,013 --> 01:16:08,140
On povedal, že ak by použil som jeho meno,
on bude popiera? to.

1036
01:16:08,215 --> 01:16:10,649
- preeo?
- dobre, vy nemysli, že dedko...

1037
01:16:10,718 --> 01:16:13,312
potreby pani Peabody alebo niektorý z ialších
pozná to...

1038
01:16:13,387 --> 01:16:16,413
takto on dal mi ohrnú?
tú starú ohnivú pascu ktorú ona bude dala mi.

1039
01:16:16,490 --> 01:16:20,426
- vy ste dostali kdeko3vek ulia? to?
- ja mám klenot trezor.

1040
01:16:20,494 --> 01:16:22,962
eo dobrý moje schovávajúci to
ak budete rozostavá?

1041
01:16:23,030 --> 01:16:27,797
ja nechystám sa rozostava? eoko3vek
až pokia3 máme Grindle naozaj na dosah.

1042
01:16:27,868 --> 01:16:30,063
toto je len bagate3e.

1043
01:16:30,137 --> 01:16:32,162
ale ako keby to našlo
v prípade eoko3vek pomýli sa.

1044
01:16:34,375 --> 01:16:36,969
Stan, vy ste zázraení.
Vy rozmýš3at o všetko.

1045
01:16:37,044 --> 01:16:40,241
- tam je jeden vec nemyslím si, že .
- eo to?

1046
01:16:40,314 --> 01:16:43,408
keby bolo bude tento studený dnes veeer,
mal som priniesol zvrchník.

1047
01:16:43,484 --> 01:16:46,419
dobre, ja som mrznúci sa,
ale poznám miesto kde my môžeme ís?.

1048
01:16:46,487 --> 01:16:48,682
- kde?
- zábavný ja nikdy som nemyslel na to pred.

1049
01:16:48,756 --> 01:16:50,781
nie je to ialeko odtia3 bui.

1050
01:16:50,858 --> 01:16:52,917
- vy znamenáte, že miesto po ceste?
- nebui hlúpy.

1051
01:16:52,994 --> 01:16:54,985
ja patrím k Roger Park
Beach Club.

1052
01:16:55,062 --> 01:16:58,190
- ja mám prenosnú kabínu tam.
- áno, poznám dobré miesto.

1053
01:16:58,265 --> 01:17:00,665
- kde?
- Marshall Field- ove okno.

1054
01:17:00,735 --> 01:17:03,465
nikto kedy ide na pláž klub
v tomto roenom období.

1055
01:17:03,537 --> 01:17:07,906
nie. My chcie? nemáme žiadnu šancu.
Táto vec- ove príliš ve3ká.

1056
01:17:07,975 --> 01:17:11,638
ja som prekvapený
prešibaný chlap ako vy...

1057
01:17:11,712 --> 01:17:14,203
dajme tomu, že niekto videl nás spolu
a Grindle dozvedel sa to.

1058
01:17:14,281 --> 01:17:16,442
potom kde my by??

1059
01:17:16,517 --> 01:17:19,281
dobre, prinajmenšom nemôžete hovori?, že
ja nepokúšal sa.

1060
01:17:27,928 --> 01:17:30,396
dobrú noc, Lilith.
Ja dám ti šum zajtra.

1061
01:17:30,464 --> 01:17:32,455
dobrú noc, Stan.

1062
01:17:47,748 --> 01:17:50,012
pán Carlisle?
Rýchle dorueenie, pán.

1063
01:17:50,084 --> 01:17:52,109
- ach.
- vy môžete podpísa? v zastúpení toho?

1064
01:17:59,827 --> 01:18:02,193
- tu my sme.
- iakujem vám, pán.

1065
01:18:02,263 --> 01:18:04,754
- tu.
- iakuje vám.

1066
01:18:38,999 --> 01:18:42,526
ahoj, drahý.
Robil si spa? dobre?

1067
01:18:42,603 --> 01:18:45,197
preeo že áno zobudíte sa mi
mne
kei vy ste vstali?

1068
01:18:45,272 --> 01:18:49,140
ja mám úžasný zložitý problém na riešenie,
a ja nezdám sa by? schopný robi? zárez v tom.

1069
01:18:49,210 --> 01:18:52,236
- eo zlý?
- To je, že nový premeni? z mojich.

1070
01:18:52,313 --> 01:18:54,645
pán Brúsi??

1071
01:18:54,715 --> 01:18:58,310
To zdá sa by? jeho prechod nie nie je tak komplet
ako som si myslel to bolo.

1072
01:18:58,385 --> 01:19:01,752
on vezme spä? peniaze, ktoré on dal vám
pre archa zmluvy?

1073
01:19:01,822 --> 01:19:05,451
eíslo Nie, eíslo
Ale pred on ide ešte ialej...

1074
01:19:05,526 --> 01:19:09,189
on chce, aby som materializova?
duch jeho matveho milenca.

1075
01:19:14,502 --> 01:19:16,493
ale nemôžete urobi? to.

1076
01:19:16,570 --> 01:19:19,471
chcem tým poveda?, vy ste nepovedali pani Peabody
nikto by mohla.

1077
01:19:19,540 --> 01:19:22,236
to je pravda.

1078
01:19:22,309 --> 01:19:24,300
ale my musíme pozri sa na to
tadia3to, miláeik.

1079
01:19:24,378 --> 01:19:26,744
mužská vernos?
chveje sa v rovnováhe.

1080
01:19:26,814 --> 01:19:30,079
muž, ktorý by? potvrdený skeptik
o nieom vo vz?ahu ku náboženstvu...

1081
01:19:30,151 --> 01:19:32,142
teraz trvá na prah.

1082
01:19:32,219 --> 01:19:36,622
dverí jedia otvorený.
Ešte jeden krok prinesie ho vnútri ohrady.

1083
01:19:36,690 --> 01:19:41,627
eo mal by som ?
Mal by som necha? mužskú dušu bola navždy stratenú?

1084
01:19:41,695 --> 01:19:44,562
alebo mal by som stavi? môj vlastné ušetri? to?

1085
01:19:46,400 --> 01:19:49,096
- alebo vaša?
- baoa?

1086
01:19:49,170 --> 01:19:51,161
eo má má eo robi? s tým?

1087
01:19:52,273 --> 01:19:54,434
vy?

1088
01:19:54,508 --> 01:19:56,567
vy môžete pomôc? mne.

1089
01:20:00,114 --> 01:20:04,574
ja uvedomi? si, že to je ako vykrúcanie,
ale naše námety sú tak eisté, takto nesebecké.

1090
01:20:04,652 --> 01:20:06,984
eaká minútu, Stan.

1091
01:20:07,054 --> 01:20:09,522
ach, med,
nie nie je najnepatrnejší kúsok nebezpeeia.

1092
01:20:09,590 --> 01:20:13,356
nenechám ho idem dos? blízko vidie? eoko3vek
okrem toho, že vy ste mladá dáma o jej veku.

1093
01:20:17,898 --> 01:20:20,128
vedel som to.

1094
01:20:20,201 --> 01:20:22,897
- vedel som to!
- vy ste vedeli eo?


1095
01:20:22,970 --> 01:20:27,031
vy ste neboli nikdy priami.
Vy ste pripojili mi
mne. Zeena mal pravdu.


1096
01:20:30,945 --> 01:20:33,345
- chodenie mimo na mne, juj?
- pozri Stan.

1097
01:20:33,414 --> 01:20:35,644
kedyko3vek vy chcie? ís? spä? do
zábavného priemyslu...

1098
01:20:35,716 --> 01:20:38,082
áno, vy a všetko eo hovoríte o
váš o láske.

1099
01:20:38,152 --> 01:20:40,177
vy chysta? sa by?
takou dobrou manželkou mne.

1100
01:20:40,254 --> 01:20:43,121
ja som skúsil by?.
Vy viete, že ja eoko3vek.

1101
01:20:43,190 --> 01:20:46,648
istý, iste. Eoko3vek na svete pre moa.
Alebo pre moa.

1102
01:20:46,727 --> 01:20:49,195
- eo myslí, "k tebe"?
- eo robíš teraz?

1103
01:20:49,263 --> 01:20:51,925
eo Myslíte si, že noviny bude hovori?
kei oni dozvedia sa toto?

1104
01:20:51,999 --> 01:20:54,832
- "Manželka ukoneí zázraeného pracovníka".
- nepoviem eoko3vek.

1105
01:20:54,902 --> 01:20:57,029
vy môžete poveda? ich
ja mám prišiel navštívi? ureitých priate3ov.

1106
01:20:57,104 --> 01:21:00,403
nie, oni budú sledova? vás. Oni budú obstara? to
z Bruno alebo niektorý z iný.

1107
01:21:00,474 --> 01:21:02,669
med, pozerajte sa.
To nie som ja že ja premýš3am o.

1108
01:21:02,743 --> 01:21:05,735
a eo takto tento biedny chlapík brúsi?
Eo je chystá sa sta? sa ho?

1109
01:21:05,813 --> 01:21:08,543
pani Peabody,
všetok tí iní 3udia ktorých pomohol som.

1110
01:21:08,616 --> 01:21:12,416
pozerá sa. Pozrite sa na tieto.
Stovky z nich každý deo.

1111
01:21:12,486 --> 01:21:16,013
jednoduchý, úprimný, malý 3udia ktorí veria v mne.
Hovoria, že ja som dal ich nádej.

1112
01:21:16,090 --> 01:21:18,888
ja nie som neobávam sa ich.
Oni chysta? sa by? v poriadku.

1113
01:21:18,959 --> 01:21:21,450
okrem teba nie.

1114
01:21:21,528 --> 01:21:23,553
vy musíte zastav to.
Že poeu??

1115
01:21:23,631 --> 01:21:26,566
vy musíte, Stan,
alebo ja budem robi? vás.

1116
01:21:27,668 --> 01:21:30,262
ja nechám v kaši vás.

1117
01:21:31,372 --> 01:21:34,364
sú bláznivé?

1118
01:21:34,441 --> 01:21:38,138
nie, nie som blázon.
Práve nížina postrašená.

1119
01:21:38,212 --> 01:21:40,237
postrašený?
Toho eo?

1120
01:21:40,314 --> 01:21:43,374
ja neviem.
Ja nemôžem vysvetli? to.

1121
01:21:43,450 --> 01:21:46,817
ale ja cítim...
Dobre, idete proti Bohovi.

1122
01:21:46,887 --> 01:21:49,879
ako sa vám znázorni? to?

1123
01:21:49,957 --> 01:21:51,982
myslie? ja stával sa
všetok tie listy?

1124
01:21:52,059 --> 01:21:54,391
ktorý je eo robí to tak hrozné.

1125
01:21:54,461 --> 01:21:57,430
všetko eo vy hovoríte a robíte, jete
tak pravdivý a zázraení...

1126
01:21:57,498 --> 01:21:59,934
a vy urobíte tí znie? tak
posvätní a svätí...

1127
01:22:00,067 --> 01:22:02,467
kei stále
je ten vtip s vami.


1128
01:22:02,536 --> 01:22:05,266
You'rejust smiech vaša hlava mimo
v tých klátoch.


1129
01:22:05,339 --> 01:22:08,331
vy si myslíte boží chystá sa kandidova? to?

1130
01:22:08,409 --> 01:22:10,434
chce ho
stlaei? vy matvi?

1131
01:22:10,511 --> 01:22:12,945
vy nedovediete to, Stan.

1132
01:22:13,013 --> 01:22:16,107
nieí kedy robený to.
Nikdy!

1133
01:22:16,183 --> 01:22:19,084
teraz, med, obstara? si všetok spracovaný hore
o nieom.

1134
01:22:19,153 --> 01:22:21,621
ja prekroeil tento v mojej myseli
stokrát.

1135
01:22:21,689 --> 01:22:25,785
ak niekto prichádza spä?, oni nechystajú sa
rozhneva? sa pretože my falšujeme malí.

1136
01:22:25,859 --> 01:22:30,353
ialšia vec. Ja som stretol sa s ve3a tejto
mátohy pracovníci. Oni sú všetok energickí ludia úplne rovnako, ako ja.

1137
01:22:30,431 --> 01:22:32,456
nevidel som jeden z nich
nosiaci bleskozvod.

1138
01:22:32,533 --> 01:22:36,025
ale oni nekonajú ako vy .
Oni nehovoria ako ministrovi.

1139
01:22:36,103 --> 01:22:39,038
kei ja kedy hovori?
ako minister?

1140
01:22:39,106 --> 01:22:41,631
ach, vy to stále.

1141
01:22:41,709 --> 01:22:44,837
ja rozprávam presne rovnakým spôsobom ja
kei my boli v bare.

1142
01:22:44,912 --> 01:22:48,871
a ja povie vám ialšiu vec.
Ja nikdy som spomenul Boha v bare, I?

1143
01:22:48,949 --> 01:22:52,146
eíslo II nemyslie? si to.

1144
01:22:52,219 --> 01:22:54,210
už som niekedy spomenutý ho
v tejto rakete?

1145
01:22:54,288 --> 01:22:57,223
už si niekedy ste poeuli mi
mne to?
Poi, poi. Kei ja to?

1146
01:22:57,291 --> 01:22:59,782
- nemá, ale...
- nie, ja bude hovori?, že ja nemá.

1147
01:22:59,860 --> 01:23:02,454
ja viem, eo robím.
Eítal som biblia.

1148
01:23:02,529 --> 01:23:04,690
ja môžem recitova? desatoro
dozadu.

1149
01:23:04,765 --> 01:23:07,290
a vie
tretie prikázanie je príliš:

1150
01:23:07,368 --> 01:23:10,428
"Vy bridlica nie zoberie meno
Pánboha, tvoj Boha, nadarmo".

1151
01:23:10,504 --> 01:23:14,133
mnoho 3udí myslí to znamená, že prisahanie.
Ale vieš to znamená.

1152
01:23:14,208 --> 01:23:16,802
to znamená presne
o eom hovoríte.

1153
01:23:16,877 --> 01:23:20,369
ja nevezmem nejaké možnosti, die?a.
Tam nie jenie pre znepokojova? sa nad.

1154
01:23:20,447 --> 01:23:22,813
nie je tu žiadny rozdiel medzi
tento a mentalizmus.

1155
01:23:22,883 --> 01:23:24,908
je ten ialší uhol
zábavného priemyslu.

1156
01:23:24,985 --> 01:23:29,217
eaká minútu, pána.
Nie ste hovoriaci s jeden z vašich kláty.

1157
01:23:29,289 --> 01:23:33,988
vy hovoríte s vašou manželkou. Vy hovoríte s
niekto kto ?a pozná eervené, biele a modrá farbu.

1158
01:23:34,061 --> 01:23:36,086
a nemôžete oklama? mi
mne kedyko3vek.

1159
01:23:36,163 --> 01:23:39,496
tam je len jeden spôsob, ktorý
ja môžem zastavi? vy z robenia tejto veci...

1160
01:23:39,566 --> 01:23:41,898
a to je opustí vás.

1161
01:23:44,805 --> 01:23:46,830
vy eestne by ste robili eoko3vek
takto mne?

1162
01:23:46,907 --> 01:23:50,070
eíslo Chystám sa urobi? to pre vás.

1163
01:23:50,144 --> 01:23:53,443
My sme skoro naspä? kde my sme zaeali, hmm?
V poriadku.

1164
01:23:56,250 --> 01:24:00,118
poeúva ma.
Ja nie som k nieomu.

1165
01:24:00,187 --> 01:24:04,954
ja nikdy som robil sa.
Ale milujem ?a.

1166
01:24:05,025 --> 01:24:09,792
ja som energický elovek. Ja som vždy som bol zajedno.
Ale milujem ?a.

1167
01:24:09,863 --> 01:24:13,526
ja môžem by? vzorkovae sveta,
ale s vami ja som vždy som bol priamy.

1168
01:24:19,373 --> 01:24:21,864
vy ste urobili ve3a hovoriaci o láske.

1169
01:24:21,942 --> 01:24:25,070
ja nikdy som spomenul to pred...

1170
01:24:25,145 --> 01:24:27,545
ale myslím dostanete
celkovú predstavu.

1171
01:24:28,849 --> 01:24:31,909
ak vy chcie? necháte v kaši to...

1172
01:24:31,985 --> 01:24:34,044
to je v poriadku so mnou.

1173
01:24:43,497 --> 01:24:45,488
tu my sme.

1174
01:24:52,573 --> 01:24:54,768
pán Brúste, tieto...
tieto miesta váš...

1175
01:24:54,842 --> 01:24:57,504
je jeden z najviac nádherný kedy
videl som.

1176
01:24:57,578 --> 01:25:00,979
- vy by ste mali by? ve3mi hrdý na to.
- áno, ja som.

1177
01:25:01,048 --> 01:25:05,314
tých ve3kých stromov v mesaenom svetle,
oni dajú celé miesto ...

1178
01:25:05,385 --> 01:25:07,478
chrámová- ako atmosféra.

1179
01:25:07,554 --> 01:25:10,216
- vy cítite, že?
- áno.

1180
01:25:10,290 --> 01:25:13,088
rád poeuje hovoríte, že.

1181
01:25:13,160 --> 01:25:16,994
ja som prichádzal tu modli? sa.
To tak skryté.

1182
01:25:17,064 --> 01:25:20,056
ja som nechcel hociktorý z služobníctev
aby ma videli.

1183
01:25:20,134 --> 01:25:22,830
ja ahoj eítanie biblia.

1184
01:25:22,903 --> 01:25:25,838
ako vedelo?

1185
01:25:25,906 --> 01:25:29,535
dobre, my...
poznáme , ktorý to hovorí nám...

1186
01:25:29,610 --> 01:25:32,875
ktorá prosba, ako dobré práce,
by malo by? urobený v tajomstve.

1187
01:25:35,282 --> 01:25:39,378
- je tu jedna vec ktorú problémy mi
mne.
- eo jedia tie?


1188
01:25:39,453 --> 01:25:43,116
dobre, na úvahe o
živote ja som viedol...

1189
01:25:43,190 --> 01:25:46,455
ja neviem
ve3mi viac - menej Boha.

1190
01:25:46,527 --> 01:25:48,654
a je to ve3mi tvrdý
modli? sa k niekomu...

1191
01:25:48,729 --> 01:25:52,324
chcem tým poveda?, kei vy viete
tak malý o oom.

1192
01:25:52,399 --> 01:25:56,699
dobre, to je skutoený.
Ale nikto nevie ve3mi popri tých líniách.

1193
01:25:56,770 --> 01:25:59,671
ktorý je kde my musíme
výhradne spoliehame sa na našu vernos?.

1194
01:25:59,740 --> 01:26:02,140
skutoene,
ja myslím, že to je omyl...

1195
01:26:02,209 --> 01:26:06,077
skúša? definova? naše myšlienky o tom v
3udských obdobiach.

1196
01:26:06,146 --> 01:26:09,081
ktorý, sám v sebe,
je forma neúctivosti.

1197
01:26:09,149 --> 01:26:12,118
je podobné...
ako pokúšajúci sa dáva? oceán do fliaš.

1198
01:26:12,186 --> 01:26:16,418
to je pravda.
To je kde ja som bol zlý.

1199
01:26:16,490 --> 01:26:18,890
pokúšajúci sa dáva? hranice
okolo tejto veci.

1200
01:26:18,959 --> 01:26:22,986
To je príliš ve3ké. To má žiadne hranice.
Bez obmedzenia.

1201
01:26:23,063 --> 01:26:26,226
ono nemôže má, to môže?
A by? eo to je.

1202
01:26:27,501 --> 01:26:30,937
ide ialej.
Ís? ialej, môj priate3.

1203
01:26:31,004 --> 01:26:34,098
neviete to,
okrem teba sú zbožný pravý tento moment.

1204
01:26:43,750 --> 01:26:47,550
žiadny prorok starý by mohol vyhlásil jemnejší vec
než ste práve ste povedali.

1205
01:26:47,621 --> 01:26:49,612
drží to hore.

1206
01:26:49,690 --> 01:26:52,955
myslí ako že v vašom srdci.
Robi? si staros? oh3adom slová.

1207
01:26:53,026 --> 01:26:56,518
nie sú žiadne slová pre to.
Slová sú hranice príliš.

1208
01:26:56,597 --> 01:26:58,588
ale oni nie sú vôbec nie- väeší
než my sme.

1209
01:26:58,665 --> 01:27:02,032
vy ste nútili veci,
práve ako vy ste povedali vtedy.

1210
01:27:02,102 --> 01:27:04,263
"Dobroty,
dobrý pre ich vlastný pre...

1211
01:27:04,338 --> 01:27:07,466
bez akéhoko3vek nádeje na odmenu alebo... "

1212
01:27:11,478 --> 01:27:13,878
- eo sa dejov?
- pozera? sa!

1213
01:27:16,149 --> 01:27:18,913
- vidie? to?
- áno.

1214
01:27:18,986 --> 01:27:20,977
pravdepodobne jeden z vašich služobníctva.

1215
01:27:21,054 --> 01:27:26,390
nie, nie, ono nemohlo by?.
Oni majú príkazy nikdy poite dole.

1216
01:27:38,472 --> 01:27:40,463
Doris?

1217
01:27:41,508 --> 01:27:44,136
To je.

1218
01:27:44,211 --> 01:27:46,941
To je.

1219
01:27:56,590 --> 01:28:00,026
Doris! Doris!

1220
01:28:00,093 --> 01:28:02,357
- eaká!
- Doris!

1221
01:28:02,429 --> 01:28:04,590
- ale to je Doris. Nie vidíte?
- áno.

1222
01:28:04,665 --> 01:28:08,431
to znamená, že my sme na posvätenú krajinu.
K3aete.

1223
01:28:08,502 --> 01:28:10,493
k3aeí.

1224
01:28:23,417 --> 01:28:25,442
Doris! Doris!

1225
01:28:25,519 --> 01:28:28,750
ticho. Nehýbte sa.
Zostáva? kde vy ste.

1226
01:28:44,938 --> 01:28:47,133
Doris. Doris.

1227
01:28:51,278 --> 01:28:54,247
ach, Doris, odpusti? mi
mne.
Odpus?te mi
mne, Doris.

1228
01:28:54,314 --> 01:28:58,011
ja verím teraz.
Ja verím všetkému.


1229
01:28:58,085 --> 01:29:00,553
ach, Doris, požiada? Boha odpusti? mi
mne.

1230
01:29:00,620 --> 01:29:04,522
požiada ho, aby da? mi ešte jeden šanca.
Prosím Vás. Prosím !

1231
01:29:04,591 --> 01:29:07,526
urobí eoko3vek.

1232
01:29:07,594 --> 01:29:09,926
eo právo mám žiada? o mercy...

1233
01:29:09,996 --> 01:29:13,557
kei ja ešte nemám som ukazoval milos?
každému?

1234
01:29:13,633 --> 01:29:16,124
žiadny! Žiadny!

1235
01:29:16,203 --> 01:29:18,433
- ja nemôžem, Stan! Ja nemôžem!
- eo sa som stal k tebe?

1236
01:29:18,505 --> 01:29:21,269
- nie dokonca pre vás.
- koho vy?

1237
01:29:21,341 --> 01:29:24,401
- ja som Stan- ove manželka.
- odís? odtia3! Odíite odtia3!

1238
01:29:26,012 --> 01:29:29,038
falšuje! Vy nakrivíte!
Vy špiníte sa, svätokrádežný vzorkovae!

1239
01:29:29,116 --> 01:29:31,949
Pomoc ! Pomoc !

1240
01:29:43,597 --> 01:29:46,065
ja som nemohol som nepomohol to, Stan.

1241
01:29:46,133 --> 01:29:48,465
viem že ja zruinoval
všetko pre vás.

1242
01:29:48,535 --> 01:29:50,935
- ja viem, že vy nenávidíte mi
mne.
- v poriadku, v poriadku, ticho.

1243
01:29:51,004 --> 01:29:54,201
nevedel, eo sa stal.

1244
01:29:54,274 --> 01:29:58,472
kei som videl to muža na kolene,
zbožný Bohovi...

1245
01:29:58,545 --> 01:30:00,809
ja práve som nemôhol ís? ialej.

1246
01:30:00,881 --> 01:30:03,873
ja chcie? poeujem
už viac o tom.

1247
01:30:03,950 --> 01:30:06,077
hnede ako ja nachádzam stanovisko taxi,
ja stávam sa odtia3.

1248
01:30:06,153 --> 01:30:07,950
preeo?

1249
01:30:08,021 --> 01:30:10,819
tam je nieeo, že
ja mal .

1250
01:30:10,891 --> 01:30:13,792
teraz poeúvaj,
chcem, aby si sa vrátil to motel...

1251
01:30:13,860 --> 01:30:16,658
zmení vaše obleeenia
a stretnú? sa so mnou v Inglewood Station.

1252
01:30:16,730 --> 01:30:19,221
- budete zobra? mi
mne s vami?
- ak vy ponáh3ate sa.

1253
01:30:19,299 --> 01:30:21,290
eo keby naše veci
v hotelu?

1254
01:30:21,368 --> 01:30:23,427
My sme nedostali eas na
opiei? sa s vecami takto.

1255
01:30:23,503 --> 01:30:26,063
ach, Stan, milujem ?a.
Milujem ?a.

1256
01:30:26,139 --> 01:30:29,233
áno, ja viem.
Tu my sme.

1257
01:30:31,244 --> 01:30:33,906
tam on bol na kolená,
ja som mal všetko eo cesto priamo do mojej ruky...

1258
01:30:33,980 --> 01:30:36,414
- a ona musí ís? a fúka? jej vrchol.
- potom eo sa stal?

1259
01:30:36,483 --> 01:30:39,111
dobre, nazval mnou špinavým, svätokrádežným vzorkovaeom,
a on popadol moa.

1260
01:30:39,186 --> 01:30:41,416
ja zranil ho, ja si myslím, že, druhotne.

1261
01:30:41,488 --> 01:30:43,922
- vy si myslíte?
- dobre, každopádne, on spadol.

1262
01:30:43,990 --> 01:30:46,151
by ste radšej vyrazi?.

1263
01:30:46,226 --> 01:30:49,218
- áno, áno, ja viem.
- mali by ste radšej zobra? vaše peniaze s vami.

1264
01:31:10,517 --> 01:31:12,883
- eo sa chystá urobí?
- chystám sa zanecha? väešinu tohoto s vami.

1265
01:31:12,953 --> 01:31:15,649
- preeo?
- v prípade, že ja zachytím sa, ja budem ma? ureitý pád peniaze.

1266
01:31:15,722 --> 01:31:19,158
to by ne- nebolo nie platný. Vy práve by ste viedli ich
priamy ku mne a ?aha? nás v.

1267
01:31:19,226 --> 01:31:22,662
áno, má pravdu. Vy predpokladáte
tam je šanca na manipulaený Grindle?

1268
01:31:22,729 --> 01:31:26,165
dobre, ako sa to vezme.
On nechystá sa by? 3ahký.

1269
01:31:26,233 --> 01:31:29,327
- On má jeho hrdos?, vy viete.
- áno, okrem teba môžete pracova? na propagaený uhol.

1270
01:31:29,402 --> 01:31:31,802
- Jeho predstavenstiev a tak ialej.
- vy zanecháte to až mi
mne.

1271
01:31:31,872 --> 01:31:33,863
dôležitá vec pre vás
je opusti? mesto.

1272
01:31:33,940 --> 01:31:36,374
neskúšajte má spojenie s mnou
za žiadnych okolností.

1273
01:31:36,443 --> 01:31:39,469
sledujte papiere.
Ak nie stane sa, vy môžete zavolajte mi.

1274
01:31:39,546 --> 01:31:42,674
v poriadku.
Aký kreah, ktorý ja som bol.

1275
01:31:42,749 --> 01:31:45,377
ja som mal celý svetový priamo do môjho vestového vrecka.
Všetko chcel som.

1276
01:31:45,452 --> 01:31:48,148
die?a povedalo nemohol som vyjs? dobre,
a musel som vystrei? moju bradu.

1277
01:31:48,221 --> 01:31:51,156
vy to doklepete dokonca ešte ialej
ak vy flákate sa tu omnoho dlhší.

1278
01:31:51,224 --> 01:31:53,419
myslím máš pravdu zrazu.

1279
01:31:55,529 --> 01:31:58,498
- do videnia, Stan.
- do videnia, Lilith.

1280
01:32:17,117 --> 01:32:19,551
hovorí, kamaráta, ako omnoho dlhší
je to chystá sa zobra? nás?

1281
01:32:19,619 --> 01:32:22,918
Inglewood Station?
Asi polovica hodiny.

1282
01:32:22,989 --> 01:32:25,822
- že áno ponáh3ate sa trochu?
- iste.

1283
01:32:53,352 --> 01:32:55,377
- vezme spä? mi
mne kde vy ste vyzdvihli ma.
- eo?


1284
01:32:55,454 --> 01:32:58,150
- som hovoril som vzal spä? mi
mne kde vy ste vyzdvihli ma.
- v poriadku.


1285
01:33:09,868 --> 01:33:12,803
ktorý je to?

1286
01:33:14,907 --> 01:33:17,501
vy ste dobrí.
Vy ste strašní dobrí.

1287
01:33:17,576 --> 01:33:20,010
približne najlepší kedy
ja som videl.

1288
01:33:20,079 --> 01:33:24,243
namiesto 150 tísíc dolárov,
ja dostanem 150 novueieký jedny dolárové úety.

1289
01:33:24,316 --> 01:33:26,409
- cigán spína?.
- ja neviem o eom hovoríte.

1290
01:33:26,485 --> 01:33:28,476
- kde je zvyšok toho?
- zvyšok eo?

1291
01:33:28,554 --> 01:33:31,250
- otvorí že bezpeený.
- Miss Ritter.! Netrafenie Ritter.!


1292
01:33:31,323 --> 01:33:33,314
vstúpte, Jana.

1293
01:33:33,392 --> 01:33:35,792
ja som videl muža na požiaroach schodisku,
a ja...

1294
00:00:00,100 --> 00:00:00,100

1295
01:33:38,831 --> 01:33:41,925
chceli by ste urobte si pohodlie
tam, prosím? Budem s tebou o minútu.

1296
01:34:22,274 --> 01:34:25,243
kedy vy prvý raz ste prišli do moa,
boli ste v zlom tvare.

1297
01:34:25,310 --> 01:34:29,474
ja som dúfal siahajúcimi koreomi
vašich túžb, ja by som mohol odvráti? vážna neoeakávaná porážka.

1298
01:34:29,548 --> 01:34:31,539
dobre, som zdal sa, že mám som zlyhal.

1299
01:34:34,053 --> 01:34:37,489
eaká minútu. Ak vy myslíte na
hádzanie policajti na moa...

1300
01:34:37,556 --> 01:34:39,547
nezabudne, že vy
ste boli v tento so mnou.

1301
01:34:39,625 --> 01:34:42,389
Prosí vás, pán Carlisle,
pokúša? sa rozumie?...

1302
01:34:42,461 --> 01:34:46,295
že tieto bludy z váš týkajúci sa moa
sú súeas?ou vášho psychického stavu.

1303
01:34:46,365 --> 01:34:50,859
kei som prvýkrát preskúmalo vás,
vy ste boli mueený vinou reactions...


1304
01:34:50,936 --> 01:34:55,339
spojilo s smr?ou toho
opitej mentality poeas vášho karneval dni.


1305
01:34:55,407 --> 01:34:59,571
Wh - What skúša ?aha??
Nemôžte dokáza? eoko3vek.

1306
01:34:59,645 --> 01:35:01,875
mimo, to bolo nehoda.
Hovoril som ti to.

1307
01:35:01,947 --> 01:35:04,745
ja som psychológ,
nie sudca.

1308
01:35:04,817 --> 01:35:07,047
eo ja chcem vysvetli?, že vy jete...

1309
01:35:07,119 --> 01:35:11,453
všetky týchto vecí ktorých si vy myslíte vy
ste urobili v poslednej dobe, alebo ktorý boli urobené pre vás...

1310
01:35:11,523 --> 01:35:16,222
sú iba cenená vina vášho minulého života
predpokladaného v súeasnosti.

1311
01:35:16,295 --> 01:35:20,925
einí prinúti sa oeisti??
Vy musíte poklada? to všetko ako noená mora.

1312
01:35:23,202 --> 01:35:26,865
policajný zaznamená šou , že karneval zamestnanec
meno : pod menom Peter Krumbein...

1313
01:35:26,939 --> 01:35:30,636
v skutoenosti umrelo na drevnú otravu alkoholom
v Burly, Texas.

1314
01:35:30,709 --> 01:35:35,942
ja- dal. Vy ste povedali mi, že vy ste dali mu
to f3ašu drevného liehu sebe.

1315
01:35:36,014 --> 01:35:41,384
ale predpokladám, že by? práve ialší jeden z vašich
vražedné halucinácie, že áno?

1316
01:35:41,453 --> 01:35:43,751
alebo bolo vražda realita príliš?

1317
01:35:48,494 --> 01:35:51,258
hovorenie záznamov,
chceli by ste poeu? reprodukciu...

1318
01:35:51,330 --> 01:35:53,890
recitál, ktoré vy ste urobili pre moa
tej noci?

1319
01:35:53,966 --> 01:35:59,097
To je v zozname v mojom úrade, ale ja budem rád, že
necha? ?a poeu? to kedyko3vek tak ako má radi.

1320
01:35:59,171 --> 01:36:02,607
poeúva. Ja môžem dokáza? že vy ste boli
v tento so mnou od zaeiatku.

1321
01:36:02,674 --> 01:36:04,665
ktorý je ialšia vec,
pána Carlisle...

1322
01:36:04,743 --> 01:36:07,576
ktorý jasne indikuje, že vážna povaha
vašej nemoci.

1323
01:36:07,646 --> 01:36:10,809
od tej doby eo som by? váš advokát,
urobil si cudzí prenos mne.

1324
01:36:10,883 --> 01:36:12,908
vy vidíte moa ako spoloeník
kto je podvedený vy.

1325
01:36:12,985 --> 01:36:16,148
ktorý vysvet3uje váš vstup
akože požiarní schodiska dnes veeer.

1326
01:36:16,221 --> 01:36:18,587
naozaj, pán Carlisle,
ja nenávidím hovori? tento k tebe...

1327
01:36:18,657 --> 01:36:20,648
okrem teba jednoducho musí ma? nemocnienú starostlivos?.

1328
01:36:20,726 --> 01:36:23,092
týchto halucinácií z váš.

1329
01:36:23,162 --> 01:36:26,723
nemôžeme máte vandrovku o,
stáva sa do ?ažkostí, môžeme?

1330
01:36:28,734 --> 01:36:32,932
venuje pozornos?, nemôžete blufova? mi
mne
s tým doktorským- trpezlivým nezmyslom.

1331
01:36:33,005 --> 01:36:35,872
ja chcem ten cesto. Ja chcem that...

1332
01:36:43,348 --> 01:36:45,680
preto boli ste pre?aženie, juj?

1333
01:36:45,751 --> 01:36:47,878
eakanie na policajti.

1334
01:36:52,624 --> 01:36:56,116
ktorý je smiešny.
Preeo mal by som zavola? políciu?

1335
01:36:56,195 --> 01:36:59,631
nemyslíte ja som dostal uši?
Eo keby to?

1336
01:36:59,698 --> 01:37:02,496
- eo keby eo?
- tá policajná siréna.

1337
01:37:07,206 --> 01:37:09,538
ja nepoeujem eoko3vek.

1338
01:37:15,113 --> 01:37:17,240
- juj?
- dovoli? mi dosta? vás utišujúce bolesti.

1339
01:37:17,316 --> 01:37:19,841
ja pocestujem na vidiek vy SaintJoseph- ove nemocnici.
To nie je ialeko odtia3.

1340
01:37:19,918 --> 01:37:23,752
oni zoberú dobrú staroslivos? o vás,
a vy môžete ma? pekný, dlhý zvyšok.

1341
01:37:26,325 --> 01:37:28,725
Prosí vás, pán Carlisle,
dávajte sebe v mojich rukách.

1342
01:37:28,794 --> 01:37:32,230
vy môžete dôverova? mi
mne, absolútne.


1343
01:37:32,297 --> 01:37:34,288
eíslo

1344
01:37:53,685 --> 01:37:57,212
Stan, kde si bol?
Ja som eakal na hodiny...

1345
01:37:57,289 --> 01:38:00,622
chodenie hore - dolu platformou,
h3adaním všade po pre vás.

1346
01:38:00,692 --> 01:38:03,684
- juj?
- eo sa deje, miláeik?

1347
01:38:03,762 --> 01:38:06,788
eo sa stalo k tebe?

1348
01:38:06,865 --> 01:38:09,425
ve3a vecí, die?a.

1349
01:38:09,501 --> 01:38:11,492
ve3a vecí.

1350
01:38:18,810 --> 01:38:22,871
Zeena nebol pree neialeko napokon.

1351
01:38:22,948 --> 01:38:26,384
- Zeena a ju urobí blbos?- zachytávaee.
- Zeena?

1352
01:38:26,451 --> 01:38:28,442
kde je karneval hrajúc teraz?
Pozna??

1353
01:38:28,520 --> 01:38:30,988
Galesburg, ja si myslím, že.
Ale preeo?

1354
01:38:31,056 --> 01:38:34,753
- vy by ste mohli ís? tam autobusom.
- ale, Stan...

1355
01:38:34,826 --> 01:38:38,660
áno.
Áno, to je najlepšia myšlienka.

1356
01:38:38,730 --> 01:38:41,824
a eo ty?
Kam idete?

1357
01:38:41,900 --> 01:38:43,925
ja neviem.

1358
01:38:44,002 --> 01:38:48,405
ach, ale, Stan,
ja myslel si, že ja odprevádzajúci vy.

1359
01:38:48,473 --> 01:38:50,566
ja tiež.

1360
01:38:50,642 --> 01:38:53,270
eo sa stalo?
Vy musíte poveda? mi
mne.

1361
01:38:53,345 --> 01:38:55,973
všetok aboard.!

1362
01:38:56,048 --> 01:38:58,846
poeúva, die?a.
Ja chcem, aby si vstúpi? ten vlak.

1363
01:38:58,917 --> 01:39:01,784
šírka kdeko3vek,
potom vráti sa ku Galesburg.

1364
01:39:01,853 --> 01:39:04,720
pokraeuje v zíde z oeí
eo možno najviac.

1365
01:39:16,168 --> 01:39:18,500
tu.

1366
01:39:18,570 --> 01:39:20,663
Tu je zvitok bankoviek.
Zoberte dobrú staroslivos? o to.

1367
01:39:20,739 --> 01:39:22,764
ale a eo ty?
Že áno potrebova? ureitý?

1368
01:39:22,841 --> 01:39:26,140
nie, budem v poriadku.
Dovidenia, med.

1369
01:39:29,081 --> 01:39:32,107
všetok aboard.!

1370
01:39:32,184 --> 01:39:34,880
dostane na palube, medu.
Nezmeškajte vlak.

1371
01:39:34,953 --> 01:39:36,944
Stan!

1372
01:39:41,360 --> 01:39:43,453
postarajte sa o sebe.

1373
01:40:23,902 --> 01:40:26,564
ktorý je to?

1374
01:40:26,638 --> 01:40:29,004
Joe. Hotelový poslík.

1375
01:40:33,445 --> 01:40:35,936
- vyzdvihne podnos.
- vstúpte.

1376
01:40:39,584 --> 01:40:42,883
- nieeo zlého?
- eo myslí "nieeo zlého"?

1377
01:40:42,954 --> 01:40:45,479
- jedlo... nemáte ste nedotkli sa to.
- dobre, ja nie som hladný.

1378
01:40:47,926 --> 01:40:50,360
haló, uh, pozera? sa, pána,
to sú nie, o eo by som sa mal stara?...

1379
01:40:50,429 --> 01:40:52,556
ale sme dostali dos? dobrý doktor
dolu po ulici tam.

1380
01:40:52,631 --> 01:40:56,465
- vy chcete mi
mne zavola? ho?
- eo robí vy si myslíte ja chcem lekára?

1381
01:40:56,535 --> 01:40:59,265
nie. Len, nemáte ste nedotkli sa hlt
asi o tri dni. Ja práve...

1382
01:40:59,337 --> 01:41:02,033
dobre, ja nechcem lekára
a ja ma? pravdu.

1383
01:41:05,210 --> 01:41:08,577
hovorí, uh, vy viete
kde ja môžem dosta? nápoj?

1384
01:41:08,647 --> 01:41:12,777
nie, nie v tejto hodine v tomto štáte,
pokia3 vy chcete pascu.

1385
01:41:12,851 --> 01:41:15,877
istý, iste.
Eoko3vek. Eoko3vek.

1386
01:41:15,954 --> 01:41:17,945
dva peniaze.

1387
01:41:27,899 --> 01:41:30,959
- pokia3 by nieeo iný vy chcete...
- eíslo Dobrú noc.

1388
01:42:03,034 --> 01:42:06,993
od úsvit histórie,
muž h3adal vidie? za závojom...

1389
01:42:07,072 --> 01:42:09,700
ktorý ukrýva ho z zajtra.

1390
01:42:09,774 --> 01:42:14,177
cez veky, ureití muži
zízali do hladený krištá3...

1391
01:42:14,246 --> 01:42:17,010
a videný.

1392
01:42:17,082 --> 01:42:20,381
je to ureitá kvalita
kryštá3 samo o sebe...

1393
01:42:20,452 --> 01:42:24,912
alebo to iba slúži k tomu,
otoei? uprene h3adie?- ove zrak erevá?

1394
01:42:24,990 --> 01:42:27,857
kto môže poveda??

1395
01:42:27,926 --> 01:42:32,659
ale zraky prídu,
pomaly radenie prevodového stupoa ich formy.

1396
01:42:32,731 --> 01:42:36,497
zraky prídu.
Eakajte.

1397
01:42:38,236 --> 01:42:40,704
posuvných tvarov zaene oeisti?.

1398
01:42:42,374 --> 01:42:45,002
vidím po3ia trávy...

1399
01:42:45,076 --> 01:42:48,910
a zvlnených kopcov a chlapec.

1400
01:42:48,980 --> 01:42:52,643
bosý chlapec
beží cez tých kopce.

1401
01:42:52,717 --> 01:42:56,153
pes je s ním.
Pes je s ním.

1402
01:42:56,221 --> 01:43:00,559
áno, jeho meno je Don.
Ís? ialej.

1403
01:43:00,725 --> 01:43:05,492
Tvoj matka.
Tvoj matka je obsluhuje bránu pre vás.

1404
01:43:05,564 --> 01:43:07,555
nádherná, šedivá matka.

1405
01:43:07,632 --> 01:43:11,261
to je pravda, kamarát.
Vy ste dos? dobrí.

1406
01:43:11,336 --> 01:43:13,736
Ona bola vždy stojaci tam eakaním.

1407
01:43:13,805 --> 01:43:16,205
dokonca kei ja prídem domov
pred pár rokmi.

1408
01:43:20,478 --> 01:43:22,571
haló, vidíte aké je to 3ahké
zavesi? ' spoluhláska m?

1409
01:43:22,647 --> 01:43:26,447
akcií eítanie, pasuje niekto.
Nikdy vadné nátery.

1410
01:43:26,518 --> 01:43:28,748
och, eo je mládež?

1411
01:43:28,820 --> 01:43:32,381
š?astný v jednej minúte,
hladný a zlomený staros?ami ialej.

1412
01:43:32,457 --> 01:43:34,948
každý chlapec má pes.

1413
01:43:35,026 --> 01:43:39,292
každý chlapec má nádhernú,
starú, šedivú matku.

1414
01:43:39,364 --> 01:43:41,924
- každý okrem možno mi
mne.
- eo sa stalo jej?


1415
01:43:42,000 --> 01:43:45,436
- ach, eo že sa staráte?
- haló, neplaee v tom dobrý nápoj.

1416
01:43:49,507 --> 01:43:52,067
vy viete,
ja som mal matku akonáhle.

1417
01:43:52,143 --> 01:43:55,874
nebola tak pekný,
okrem nej bola mocný láskavý k mi
mne.

1418
01:43:55,947 --> 01:43:59,644
haló, haló, vy kamoši berú veci na 3ahkú váhu.
Nie je bude nejaký 3avý pre moa.

1419
01:43:59,718 --> 01:44:01,777
kamarát, vy ste istí dobrí eitatelia myšlienok.

1420
01:44:48,199 --> 01:44:51,327
ach, prepáete mi, pán.
Sú starý?

1421
01:44:51,403 --> 01:44:54,201
to je pravda.
Eo vy chcete?

1422
01:44:54,272 --> 01:44:59,710
1l - I, uh... Som chcel s tebou hovori?
o atrakcii.

1423
01:44:59,778 --> 01:45:04,408
pridaná atrakcia, tak hovoriac.
To je, uh, atrakcia ktorá...

1424
01:45:06,184 --> 01:45:10,211
- atrakcia.
- áno? Aký druh atrakcie?

1425
01:45:10,288 --> 01:45:13,189
- poi. Urýchlite. Ja mám ve3a práce.
- dobre...

1426
01:45:13,258 --> 01:45:15,886
samozrejme, rozumiem,
muž v vašej pozícii.

1427
01:45:15,960 --> 01:45:19,361
umožní mi
mne aby som sa predstavil.
Ja som... Ja som sukniekára abrakadabra.

1428
01:45:19,431 --> 01:45:21,524
vrcholný- peoažný neopotrebovaný eitate3.

1429
01:45:21,599 --> 01:45:23,863
pardón, brat.
Ja som všetok plný hore.

1430
01:45:23,935 --> 01:45:29,032
- každopádne, ja nenajmem žiadnych opilcov.
- mi
mne?

1431
01:45:29,107 --> 01:45:32,076
vy ucítíte ako vy práve ste vyšplhali sa
pivo sud.

1432
01:45:33,144 --> 01:45:35,169
- ide ialej, vypadol.
- Um...

1433
01:45:35,246 --> 01:45:37,237
Prosí vás, j- práve dá mi
šanca, pána.

1434
01:45:37,315 --> 01:45:40,716
ja som starý balamuti? ruku
a ja sa pustí do eoko3vek.

1435
01:45:43,922 --> 01:45:46,482
poi sem.

1436
01:45:46,558 --> 01:45:48,549
posadí sa.

1437
01:45:56,000 --> 01:45:58,025
chceli by ste odfukovanie?

1438
01:45:58,103 --> 01:46:00,094
ach, y...

1439
01:46:13,585 --> 01:46:15,678
ach, to je ve3mi obnovovanie.

1440
01:46:15,754 --> 01:46:18,621
iakuje vám, pán.

1441
01:46:18,690 --> 01:46:21,523
všetko, eo ja potrebujem by? mucha
a premos?ovacia tabu3ka.

1442
01:46:21,593 --> 01:46:24,118
ja môžem obesi? môj transparent
na okraji muchy.

1443
01:46:24,195 --> 01:46:26,720
ak bol by som mohl malý pokrok
kúpi nutný...

1444
01:46:26,798 --> 01:46:29,028
to šou je príliš vysoká skupina
pre stredný- tábor.

1445
01:46:29,100 --> 01:46:32,433
mimo, veštenie z ruky vždy
dostávajú vy do problémov s zákonom.

1446
01:46:32,504 --> 01:46:34,597
dobre, ja som dos? dobrý v
mágii príliš, pán. Ja...

1447
01:46:34,672 --> 01:46:38,233
kúzelník sú americká minca dvanás?
v súeastnosti.

1448
01:46:38,309 --> 01:46:41,767
- chceli by ste ialší?
- áno.

1449
01:46:41,846 --> 01:46:43,837
šírka vpredu.

1450
01:46:47,218 --> 01:46:50,710
každopádne, ja nikdy zahráva? si s zákonom,
pokia3 to má nieeo senzaené.

1451
01:46:51,823 --> 01:46:54,815
áno. Áno, iste.

1452
01:46:54,893 --> 01:46:57,657
- eaká.
- áno.

1453
01:46:57,729 --> 01:46:59,890
ja práve som stal sa
rozmýš3at o nieeo.

1454
01:46:59,964 --> 01:47:02,592
asi by som práca, ktorú
vy môžete vyskúša?.

1455
01:47:02,667 --> 01:47:07,832
kurz, to nie je ve3a, a ja nie je
žobrota vy vezmete to, ale to je práca.

1456
01:47:07,906 --> 01:47:09,931
áno, dobre,
to je všetko, eo ja chcem.

1457
01:47:10,008 --> 01:47:11,999
a my budeme pokraeova? v vás
v malých platoch.

1458
01:47:12,076 --> 01:47:15,239
nakladá každý deo.
Miesto vyspí sa z toho v.

1459
01:47:15,313 --> 01:47:18,976
eo hovorí?
Každopádne, to je len doeasné.

1460
01:47:19,050 --> 01:47:21,917
práve až pokia3 my môžeme dosta? reálny maník.

1461
01:47:25,490 --> 01:47:29,358
- maník?
- vy viete eo maník jete, nie vy?

1462
01:47:31,262 --> 01:47:33,662
áno.

1463
01:47:33,731 --> 01:47:36,495
istý, I - I vie aký maník je.

1464
01:47:36,568 --> 01:47:38,661
myslie?
vy zvládnete to?

1465
01:47:40,205 --> 01:47:42,503
pán...

1466
01:47:42,574 --> 01:47:44,735
ja som bol spravený pre to.

1467
01:47:55,920 --> 01:47:57,945
Džim!

1468
01:47:58,022 --> 01:48:00,490
haló, Džim!

1469
01:48:00,558 --> 01:48:04,358
- Džim!
- eo je zle, Ed?

1470
01:48:04,429 --> 01:48:07,523
- videli ste puto k3úe?
- eíslo

1471
01:48:07,599 --> 01:48:09,692
poi. Poi.
Kde je zvieracia kazajka?

1472
01:48:09,767 --> 01:48:11,792
- ktorý chce to?
- starý.

1473
01:48:11,870 --> 01:48:14,168
- je nieeo zlého?
- podivínske uplynulé orechy.

1474
01:48:14,239 --> 01:48:16,230
- maník?
- ten McGraw najatý dnes.

1475
01:48:19,911 --> 01:48:23,870
uchopí ho, boys.!

1476
01:48:23,948 --> 01:48:25,973
by ste radšej vstúp
a zostáva? tam.

1477
01:48:26,050 --> 01:48:28,484
necha? nás dosta? ho!

1478
01:48:36,828 --> 01:48:40,161
sleduje ho teraz. Nezraote ho.

1479
01:48:40,231 --> 01:48:44,258
kde...
Kde šiel? Juj?


1480
01:48:53,378 --> 01:48:56,609
Stan. Stan.

1481
01:48:56,681 --> 01:48:58,774
syn, nieí chystá sa zrani? vás.

1482
01:48:58,850 --> 01:49:02,911
poi!
Haló, George!

1483
01:49:45,630 --> 01:49:48,793
- Mark, vy cestujete chrbát.
- dobre, Charlie.

1484
01:49:48,866 --> 01:49:50,959
- Stan!
- haló, pozerajte sa mimo, die?a.

1485
01:49:51,035 --> 01:49:53,230
- ten chlapík- ove náchylný ku zabi? niekto.
- Stan!

1486
01:49:53,304 --> 01:49:56,000
to som ja, mamiekin maznáeik!

1487
01:50:02,714 --> 01:50:04,648
Stan.

1488
01:50:04,716 --> 01:50:08,345
to som ja, mamiekin maznáeik.

1489
01:50:08,419 --> 01:50:12,412
ja som pozeral sa všade pre vás.
Všade.

1490
01:50:16,828 --> 01:50:18,819
ja eakanie na vás.

1491
01:50:28,006 --> 01:50:31,635
nie vy poznáte ma, med?
To som ja, mamiekin maznáeik.

1492
01:50:31,709 --> 01:50:35,736
všetko bude všetok teraz.
Ja budem pozera? sa po vás.

1493
01:50:54,899 --> 01:50:57,265
mamiekin maznáeik?

1494
01:51:04,442 --> 01:51:08,606
dobre, on s ureitos?ou oklamal mi
mne.
Ja nikdy som rozpoznal ho.

1495
01:51:10,448 --> 01:51:13,815
Stanton.
Stanton ve3ký.

1496
01:51:17,155 --> 01:51:19,589
ako môže chlapíka dosta? tak nízkeho?

1497
01:51:19,657 --> 01:51:22,091
On dosiahol príliš vysoko.

1498
01:51:22,160 --> 01:51:24,321
- dobrú noc, chlapci. Uschujte.
- dobrú noc.

1499
01:51:25,305 --> 01:51:31,304
Ohodnoť tieto titulky na www.osdb.link/6afvu
Pomôžeš ostatným pri rozhodovaní.