Assassination (Ansatsu) 1964.avi - Polish subtitles [Download .srt file]

1
00:00:01,217 --> 00:00:05,967
A SHOCHIKU PRODUCTION

2
00:00:08,217 --> 00:00:12,763
8 czerwca 1853 roku,
późnym popołudniem...


3
00:00:12,930 --> 00:00:16,683
do wybrzeży Japonii
podpłynęły 4 amerykańskie okręty.


4
00:00:16,934 --> 00:00:25,442
Przez wieki krzewiono w Japonii wiarę,
że są wybranym narodem...


5
00:00:25,526 --> 00:00:30,364
więc wizyta cudzoziemców
była szokiem dla lokalnej ludności.


6
00:00:30,614 --> 00:00:37,746
W wyniku tego wzrosło uwielbienie
dla cesarza i obawa przed najeźdźcami.


7
00:00:37,829 --> 00:00:42,125
Tymczasem szogunat
nie popierał wykluczania cudzoziemców


8
00:00:42,209 --> 00:00:46,129
widząc, jak słabe są
obronne siły własne kraju.


9
00:00:46,213 --> 00:00:51,218
Ówczesny minister Ii Naosuki podpisał umowę
otwierającą kraj na zewnątrz...


10
00:00:51,301 --> 00:00:54,555
wbrew opinii publicznej
i bez konsultacji z pałacem cesarskim.


11
00:00:54,638 --> 00:00:57,641
Wymusił to pod groźbą więzienia...

12
00:00:57,724 --> 00:01:01,144
aresztując senatorów i samurajów...

13
00:01:01,228 --> 00:01:03,772
którzy popierali Cesarza.

14
00:01:04,314 --> 00:01:07,568
3 marca 1860...

15
00:01:07,818 --> 00:01:13,031
podczas gęsto padającego śniegu,
minister Ii został zamordowany...


16
00:01:13,115 --> 00:01:18,579
przez roninów z prowincji Mito.

17
00:01:18,829 --> 00:01:23,041
Zabójstwo to ograniczyło
władzę szogunatu...


18
00:01:23,125 --> 00:01:28,130
i zakończyło jego hegemonię.

19
00:01:28,213 --> 00:01:32,759
Zaskoczony tym rząd
próbował odzyskać swoją władzę...


20
00:01:32,843 --> 00:01:38,932
poprzez ślub księżniczki Kazunomiya,
córki Cesarza, z szogunem Iemochi...


21
00:01:39,016 --> 00:01:43,896
tym samym wzmacniając więzi
z pałacem cesarskim w Kioto.


22
00:01:44,646 --> 00:01:47,774
Plan ten zakładał ujednolicenie władzy.

23
00:01:48,233 --> 00:01:52,529
Pałac wywierał ciągłą presję...

24
00:01:52,613 --> 00:01:55,782
aby szogunat poparł
wydalanie cudzoziemców.


25
00:01:56,325 --> 00:01:59,161
Wśród takich zewnętrznych
i wewnętrznych niepokojów...


26
00:01:59,244 --> 00:02:04,875
nadszedł 3 rok Ery Bankyu,
schyłku rządów szogunatu (bakufu).


27
00:02:09,546 --> 00:02:17,387
SKRYTOBÓJSTWO
ANSATSU

28
00:02:17,638 --> 00:02:21,008
Tekst polski: mouss
Korekta: marabut64

29
00:02:22,125 --> 00:02:25,125
Scenariusz
NOBUO YAMADA

30
00:02:25,526 --> 00:02:28,563
Na podstawie powieści
RYOTARO SHIBY

31
00:02:28,864 --> 00:02:31,764
Muzyka
TORU TAKEMITSU

32
00:02:32,065 --> 00:02:35,065
Zdjęcia
MASAO KOSUGI

33
00:02:35,366 --> 00:02:38,366
Produkcja
SHIZUO YAMANOUCHI

34
00:02:38,667 --> 00:02:42,667
Scenografia
TSUNEYOSHI KOTANI

35
00:02:42,968 --> 00:02:45,668
Kostiumy
HARUE KATO

36
00:02:48,335 --> 00:02:49,378
Występują

37
00:02:50,838 --> 00:02:53,591
TETSURO TAMBA

38
00:02:54,342 --> 00:02:56,777
SHIMA IWASHITA

39
00:02:57,344 --> 00:03:01,982
EIJI OKADA
ISAO KIMURA
TAMOTSU HAYAKAWA

40
00:03:02,483 --> 00:03:05,783
EITARO OZAWA
FUJIO SUGA
MUGA TAKEWAKI

41
00:03:06,184 --> 00:03:09,784
TAKANOBU HOZUMI
HIDEO KIDOKORO
TETSUJI TAKECHI

42
00:03:10,085 --> 00:03:14,385
GEN SHIMIZU
YOSHINDO YAMAJI
HIROSHI AOYAMA

43
00:03:16,000 --> 00:03:22,074
Zareklamuj swój produkt lub firmę.

44
00:03:51,740 --> 00:03:54,568
KEIJI SADA

45
00:03:56,320 --> 00:03:59,698
Reżyseria
MASAHIRO SHINODA

46
00:04:01,450 --> 00:04:04,578
Kiyokawa Hachiro z Shonai,
z prowincji Dewa,

47
00:04:05,037 --> 00:04:07,331
jest dzielnym
i wyśmienitym fechmistrzem...

48
00:04:07,414 --> 00:04:12,336
udowadniając to jako nauczyciel miecza
i godnie służąc szogunatowi.

49
00:04:12,419 --> 00:04:14,963
I stąd ma prośba.

50
00:04:15,214 --> 00:04:19,760
Pragnę jego ułaskawienia,
abym mógł skorzystać z jego umiejętności...

51
00:04:19,843 --> 00:04:22,554
i uprzejmie składam zapytanie
o taką możliwość.

52
00:04:22,638 --> 00:04:25,349
8 stycznia, 3 rok Ery Bunkyu.

53
00:04:25,432 --> 00:04:28,685
Podpisał się Sogo-no-kami Katsushige,
doradca rodu Itakura.

54
00:04:36,026 --> 00:04:37,277
Posłuchaj...

55
00:04:37,528 --> 00:04:41,240
Morderstwo jest postrzegane
jako duże przestępstwo.

56
00:04:41,323 --> 00:04:44,326
Zostałeś zatrzymany,
by ponieść za ten czyn surową karę.

57
00:04:44,409 --> 00:04:50,290
Aczkolwiek, na prośbę pana Itakury,
wypuścimy cię bez żadnych oskarżeń.

58
00:04:50,916 --> 00:04:52,334
Jesteś wolny!

59
00:04:52,417 --> 00:04:53,460
Dziękuję.

60
00:04:55,128 --> 00:04:57,381
REZYDENCJA PANA ITAKURY.

61
00:04:58,841 --> 00:05:00,384
Przyjmę go.

62
00:05:30,330 --> 00:05:32,791
Jak on się nazywa?

63
00:05:33,041 --> 00:05:34,585
Kiyokawa Hachiro.

64
00:05:34,710 --> 00:05:37,629
- Możemy mu zaufać?
- Nie możemy.

65
00:05:37,713 --> 00:05:39,047
Zatem nie ufajmy.

66
00:05:39,131 --> 00:05:42,634
Uwolniłeś go w moim imieniu.

67
00:05:42,718 --> 00:05:44,469
Jest tak cenny?

68
00:05:44,928 --> 00:05:49,766
Jest nam potrzebny,
żeby zebrać ten oddział roninów.

69
00:05:49,850 --> 00:05:53,604
Bez niego nam się nie uda.

70
00:05:53,687 --> 00:05:55,439
Ale panie Matsudaira...

71
00:05:55,522 --> 00:06:00,027
On jest zwolennikiem blokowania
dostępu cudzoziemców do Japonii.

72
00:06:00,110 --> 00:06:03,697
Ogień należy zwalczać ogniem.

73
00:06:04,031 --> 00:06:08,160
Wnioskuję, że można użyć miecza,
o ile wie się, jak to zrobić.

74
00:06:08,243 --> 00:06:13,081
Można też odciąć sobie dłoń,
jeśli jest się zbyt pewnym swych umiejętności.

75
00:06:14,541 --> 00:06:17,294
To zaprawdę przedziwna historia.

76
00:06:17,628 --> 00:06:21,757
Człowiek Cesarza,
który zostaje odsunięty na bok.

77
00:06:21,840 --> 00:06:25,677
To dziwne.
Dziwak z tego Hachiro.

78
00:06:55,541 --> 00:06:57,084
Sakamoto.

79
00:07:14,017 --> 00:07:16,228
To ty.

80
00:07:16,311 --> 00:07:18,689
Nie podoba ci się twoja podobizna?

81
00:07:20,732 --> 00:07:24,361
Niestety nie mogę oczekiwać,
że uwolnią mnie jak ciebie.

82
00:07:24,444 --> 00:07:26,864
Gadaj!
Kto ci o tym powiedział?

83
00:07:26,947 --> 00:07:28,448
Wszyscy o tym mówią.

84
00:07:28,532 --> 00:07:33,537
Wielu chciałoby wiedzieć,
jak ci się udało z tego wywinąć.

85
00:07:33,620 --> 00:07:34,788
Czary-mary.

86
00:07:37,249 --> 00:07:39,376
Ja też chciałbym wiedzieć.

87
00:07:39,835 --> 00:07:41,670
Powinieneś już iść.

88
00:07:44,715 --> 00:07:47,092
Może kiedyś mi to zdradzisz.

89
00:07:48,844 --> 00:07:50,262
Sakamoto...

90
00:07:51,221 --> 00:07:52,931
Wykąp się czasem.

91
00:07:53,015 --> 00:07:54,183
Pachniesz mężczyzną.

92
00:08:08,322 --> 00:08:09,865
Kiyokawa Hachiro?

93
00:08:10,824 --> 00:08:14,494
Nigdy go nie spotkałem,
choć słyszałem o nim.

94
00:08:14,828 --> 00:08:16,955
- Wiesz coś o nim?
- Słyszałeś coś?

95
00:08:17,039 --> 00:08:21,668
Tak, to buntownik
otwarcie krytykujący rządy szogunatu...

96
00:08:22,127 --> 00:08:24,963
i planujący jego obalenie.

97
00:08:25,047 --> 00:08:25,964
Coś jeszcze?

98
00:08:26,048 --> 00:08:31,762
Tak, nie jest samurajem z urodzenia.
Pochodzi ze wsi Dewa Shonai.

99
00:08:31,845 --> 00:08:32,638
Coś jeszcze?

100
00:08:32,721 --> 00:08:36,266
Owszem. Nie wolno go lekceważyć
ze względu na jego pochodzenie...

101
00:08:36,350 --> 00:08:40,229
gdyż szermierki uczył się
w szkole Kanda Otama-ga-Ike.

102
00:08:40,312 --> 00:08:41,688
Coś jeszcze?

103
00:08:44,441 --> 00:08:48,862
Jest mistrzem miecza stylu Hokushin Itto.

104
00:08:48,946 --> 00:08:52,783
Sasaki, ilu zabiłeś ludzi?

105
00:08:56,036 --> 00:08:57,287
Ilu?

106
00:08:59,248 --> 00:09:00,457
Dwóch.

107
00:09:00,541 --> 00:09:01,792
Tylko dwóch?

108
00:09:03,210 --> 00:09:04,962
Nastały pokojowe czasy.

109
00:09:05,420 --> 00:09:09,967
Przez 260 lat spokoju
umiejętności samurajów zmalały.

110
00:09:13,637 --> 00:09:17,975
A jeśli każę ci
zabić trzeciego człowieka?

111
00:09:19,226 --> 00:09:21,645
Walczy stylem Hokushin Itto.

112
00:09:21,728 --> 00:09:23,438
Co ty na to?

113
00:09:23,522 --> 00:09:25,566
Czemu chcesz go zabić, panie?

114
00:09:26,525 --> 00:09:30,946
Niedługo go poznasz.

115
00:09:31,029 --> 00:09:32,072
Dobrze.

116
00:09:32,531 --> 00:09:34,867
Powiem ci, kiedy masz go zabić.

117
00:09:35,617 --> 00:09:39,162
Być może to nigdy nie nastąpi.

118
00:09:41,748 --> 00:09:45,169
- Tyle powinieneś wiedzieć.
- Tak, panie.

119
00:09:46,128 --> 00:09:51,592
Ponoć akrobaci, kiedy kroczą po linie,
rozciągają siatkę zabezpieczającą.

120
00:09:52,843 --> 00:09:56,763
Ty będziesz taką siatką.
Masz ochraniać szogunat.

121
00:09:56,847 --> 00:09:59,224
- Liczę na ciebie.
- Dobrze.

122
00:10:02,144 --> 00:10:03,187
Następny!

123
00:10:09,526 --> 00:10:10,569
Następny!

124
00:10:14,239 --> 00:10:15,282
Następny!

125
00:10:24,833 --> 00:10:26,168
Przegrałem!

126
00:10:40,933 --> 00:10:43,060
Już ujrzałem styl Hokushin Itto.

127
00:11:04,623 --> 00:11:05,874
Kim jesteś?

128
00:11:08,836 --> 00:11:10,295
Nazywam się Kiyokawa Hachiro.

129
00:11:24,142 --> 00:11:26,562
Szukam Yamaokiego Tetsutaro.

130
00:11:26,812 --> 00:11:28,897
Proszę mu przekazać,
że czekam tu na niego.

131
00:11:31,024 --> 00:11:34,361
Stało się coś?
Nie zastałem pana Yamaokiego?

132
00:11:34,444 --> 00:11:37,364
- Kiyokawa!
- Kawał czasu.

133
00:11:37,447 --> 00:11:38,866
Kawał!

134
00:11:38,949 --> 00:11:40,242
Słyszałem, że cię uwolnili.

135
00:11:40,325 --> 00:11:42,035
- Cieszę się.
- Dziękuję.

136
00:11:42,119 --> 00:11:45,747
- Jak zawsze w formie.
- Gdzie tam. Piję, baluję...

137
00:11:45,831 --> 00:11:47,875
i jak zawsze przegrywałem.

138
00:11:49,042 --> 00:11:51,753
Nie znacie się?

139
00:11:51,837 --> 00:11:52,546
Nie.

140
00:11:52,629 --> 00:11:53,839
Przedstawię was sobie.

141
00:11:53,922 --> 00:11:59,136
Sasaki biegle walczy stylem Fushin.
Jest niepokonany krótkim mieczem.

142
00:11:59,219 --> 00:12:03,515
Gdyby czasy były inne,
to nie byłoby nikogo, kto dałby mu radę.

143
00:12:06,226 --> 00:12:09,146
Nazywam się Sasaki Tadasaburo.
Miło pana poznać.

144
00:12:09,229 --> 00:12:10,397
Kiyokawa.

145
00:12:11,523 --> 00:12:14,067
Yamaoka, muszę z tobą porozmawiać.

146
00:12:14,234 --> 00:12:17,779
- Oddalmy się.
- Rozumiem, zaczekaj.

147
00:12:23,827 --> 00:12:25,495
Cudowny zapach.

148
00:12:26,914 --> 00:12:29,291
Jakim stylem walczysz?

149
00:12:33,045 --> 00:12:34,588
Musoshin.

150
00:12:36,048 --> 00:12:37,549
Popraw mnie, jeśli się mylę.

151
00:12:37,633 --> 00:12:41,178
Poznałem po chwycie kija.

152
00:12:41,845 --> 00:12:43,764
Zaprezentujesz mi go?

153
00:12:43,847 --> 00:12:47,351
Nie trenowałem, odkąd wróciłem do Edo.
Czuję się trochę zastany.

154
00:12:47,434 --> 00:12:50,979
Chciałbym trochę się spocić w dojo.

155
00:12:51,438 --> 00:12:56,485
- Zgodzisz się być moim przeciwnikiem?
- To zaszczyt dla mnie.

156
00:12:56,818 --> 00:13:00,155
Choć jestem staroświecki...

157
00:13:00,239 --> 00:13:05,452
i wolę walkę bez maski i ochraniaczy,
jak w twoim stylu - Hokushin Itto.

158
00:13:05,536 --> 00:13:06,870
Zgodzisz się?

159
00:13:07,120 --> 00:13:10,040
Interesujące.
Zatem zróbmy to.

160
00:13:17,047 --> 00:13:20,884
Obowiązuje następująca zasada:
"Jedno trafienie kończy pojedynek".

161
00:14:44,718 --> 00:14:45,552
Przegrałem.

162
00:14:45,636 --> 00:14:46,261
Stój!

163
00:14:46,345 --> 00:14:49,056
Światło go oślepiło.
Spróbujmy jeszcze raz.

164
00:15:16,625 --> 00:15:18,085
Jesteś idiotą.

165
00:15:19,419 --> 00:15:22,047
Dałeś się pobić przed uczniami.

166
00:15:22,130 --> 00:15:24,800
I to dwa razy.

167
00:15:25,717 --> 00:15:28,220
Sądziłem, że nauka szermierki
przez szermierza szogunatu...

168
00:15:28,220 --> 00:15:30,430
jest najbardziej zaszczytną posadą.

169
00:15:30,514 --> 00:15:31,890
I co teraz?

170
00:15:34,017 --> 00:15:37,771
Szogunat traci wpływy.

171
00:15:38,021 --> 00:15:40,274
Nie popełniłeś jeszcze seppuku?

172
00:15:41,650 --> 00:15:45,153
Przeznaczeniem wojownika
nie jest długi żywot.

173
00:15:45,320 --> 00:15:49,658
Proszę o przysługę.
Błagam o drugą szansę.

174
00:15:49,741 --> 00:15:51,159
Błagam.

175
00:15:52,035 --> 00:15:54,872
Nie dasz rady go zabić.

176
00:15:55,622 --> 00:16:00,294
Na szczęście mamy jeszcze dość czasu.

177
00:16:01,545 --> 00:16:03,797
To tajemniczy człowiek.

178
00:16:05,215 --> 00:16:07,593
Tajemniczy Hachiro, prawda?

179
00:16:10,220 --> 00:16:12,514
To mi przypomina dziwne wydarzenie...

180
00:16:13,640 --> 00:16:20,314
Być może on to zaplanował.

181
00:16:20,522 --> 00:16:24,776
Zdarzyło się to 8 lat temu.
Odbierałem mój miecz po naprawie...

182
00:16:29,114 --> 00:16:30,616
Starcze?

183
00:16:30,949 --> 00:16:33,535
Pan Matsudaira.

184
00:16:33,619 --> 00:16:37,247
- Miecz gotowy?
- Tak, panie.

185
00:16:38,415 --> 00:16:41,084
Zaraz go przyniosę.

186
00:16:46,215 --> 00:16:48,300
Proszę usiąść.

187
00:16:48,550 --> 00:16:50,594
Panie Matsudaira...

188
00:16:50,928 --> 00:16:54,431
słyszałem, że amerykański kapitan Perry...

189
00:16:54,515 --> 00:17:01,063
wpłynął do portu Uraga.
Prawda to?

190
00:17:03,440 --> 00:17:06,360
Co teraz się stanie?

191
00:17:06,818 --> 00:17:11,156
Chodzą słuchy o wojnie.

192
00:17:11,240 --> 00:17:13,575
Wielu tak mówi.

193
00:17:17,246 --> 00:17:18,872
Coś nie tak?

194
00:17:22,709 --> 00:17:23,961
Spójrz, starcze.

195
00:17:24,044 --> 00:17:26,421
Na mieczu jest wygrawerowane
siedem gwiazd.

196
00:17:26,713 --> 00:17:28,966
Siedem gwiazd?

197
00:17:29,049 --> 00:17:30,175
Przypatrz się.

198
00:17:31,134 --> 00:17:33,470
Gdy obrócisz ostrze do światła...

199
00:17:34,137 --> 00:17:39,643
widać wzór wzdłuż krawędzi ostrza
w postaci kropek podobnych do gwiazd.

200
00:17:39,726 --> 00:17:41,395
Jest ich siedem.

201
00:17:41,812 --> 00:17:44,481
To wyjątkowy miecz.

202
00:17:46,149 --> 00:17:51,363
Teraz widzę, panie.
Masz rację.

203
00:17:52,447 --> 00:17:59,538
To rzadkość wykonana przez płatnerza
z pierwszego pokolenia rodziny Kanemitsu.

204
00:17:59,621 --> 00:18:01,331
Do kogo należy?

205
00:18:01,415 --> 00:18:04,334
Musi być sławnym mistrzem miecza.

206
00:18:04,418 --> 00:18:09,298
Nigdy go wcześniej nie widziałem.

207
00:18:09,631 --> 00:18:15,679
Niedawno tu przybył.
Chciał, abym mu go naostrzył.

208
00:18:16,346 --> 00:18:22,394
- Powiedział jak się nazywa?
- Bodajże... Kiyokawa Hachiro.

209
00:18:23,437 --> 00:18:25,189
Kiyokawa Hachiro?

210
00:18:27,024 --> 00:18:28,442
Chciałbym go poznać.

211
00:18:28,525 --> 00:18:33,447
Przekonaj go, aby mnie odwiedził,
kiedy zjawi się tu następnym razem.

212
00:18:33,530 --> 00:18:38,660
Wyglądał mi na ronina.

213
00:18:39,036 --> 00:18:40,495
To bez znaczenia.

214
00:18:42,331 --> 00:18:43,874
Co za precyzja.

215
00:18:44,249 --> 00:18:46,668
To iście wyjątkowy miecz.

216
00:18:52,216 --> 00:18:55,135
Jestem nim zachwycony.

217
00:18:55,219 --> 00:18:58,263
Powiedz, rozważyłbyś sprzedanie go?

218
00:18:58,347 --> 00:19:00,557
Cena nie ma znaczenia.

219
00:19:00,641 --> 00:19:02,351
Ubolewam, lecz muszę odmówić.

220
00:19:02,434 --> 00:19:05,145
Yamaoka, to niemożliwe.

221
00:19:05,229 --> 00:19:07,564
Ktoś pozwoliłby sobie
sprzedać taki miecz?

222
00:19:07,648 --> 00:19:09,441
Ośmielę się i zapytam:
Gdzie go nabyłeś?

223
00:19:09,525 --> 00:19:11,443
Też chciałbym kupić taki miecz.

224
00:19:11,527 --> 00:19:15,781
- Nigdzie go nie kupiłem.
- Więc jak wszedłeś w jego posiadanie?

225
00:19:16,114 --> 00:19:18,742
To było zardzewiałe ostrze,
które zabrałem od pana...

226
00:19:18,825 --> 00:19:20,327
kiedy popadł on w tarapaty finansowe.

227
00:19:20,410 --> 00:19:21,787
Co takiego?

228
00:19:21,912 --> 00:19:25,832
Chcesz powiedzieć, że go ukradłeś?

229
00:19:25,916 --> 00:19:29,586
To nie była kradzież,
a raczej gwiazdka z nieba.

230
00:19:29,795 --> 00:19:31,630
Nieważne jakie kłopoty
miał ów człowiek...

231
00:19:31,930 --> 00:19:35,175
skoro musiał rozdać swój majątek,
to miecz nie należał już do niego.

232
00:19:35,342 --> 00:19:37,469
Nazywasz się Kiyokawa?

233
00:19:37,845 --> 00:19:42,641
Syn rolnika ma czelność
poniżać godność samuraja.

234
00:19:42,724 --> 00:19:45,060
- Przeproś!
- Uspokój się, Inaba.

235
00:19:45,143 --> 00:19:48,188
Co się z tobą dzieje?

236
00:19:49,940 --> 00:19:55,696
Ja, Inaba Kimiharu, rzucam ci wyzwanie.
Czekam na twą odpowiedź.

237
00:19:56,613 --> 00:19:58,782
Powiedziałem tylko prawdę.

238
00:19:59,449 --> 00:20:01,159
Nie muszę nikogo przepraszać.

239
00:20:01,243 --> 00:20:03,495
- Niech cię szlag!
- Inaba!

240
00:20:04,037 --> 00:20:05,664
Pan Kiyokawa jest moim gościem.

241
00:20:05,747 --> 00:20:08,417
- Nie akceptuję takiego zachowania.
- On...

242
00:20:08,625 --> 00:20:09,960
Panie Kiyokawa...

243
00:20:11,211 --> 00:20:14,756
pakuje się pan w coś strasznego
zgodnie z zapisami tej księgi.

244
00:20:14,840 --> 00:20:16,383
Jestem tego świadom.

245
00:20:18,427 --> 00:20:22,389
Napisane jest, że kto posiądzie miecz
z siedmioma gwiazdami, będzie władcą Japonii.

246
00:20:23,432 --> 00:20:26,894
Także, że książę z cesarskiej rodziny
Shotoku miał taki miecz.

247
00:20:29,146 --> 00:20:33,066
Aczkolwiek Księga Miecza
jest pełna niedomówień.

248
00:20:34,026 --> 00:20:36,236
To, czy mężczyzna odniesie sukces...

249
00:20:36,320 --> 00:20:40,365
nie zależy od tego jak ostry jest miecz,
lecz jak bystry jest jego właściciel.

250
00:20:40,449 --> 00:20:43,160
- Pobierałem też nauki w Shoheiko.
- W szkole Shoheiko?

251
00:20:43,243 --> 00:20:45,662
Nie zapraszają tam takich jak ty!

252
00:20:46,830 --> 00:20:51,835
W obecnych czasach jest wielu,
którzy posiadają kolekcje mieczy...

253
00:20:51,919 --> 00:20:55,506
lecz żaden z nich nie ma odwagi
przeciwstawić się ekspansji cudzoziemców.

254
00:20:56,340 --> 00:20:57,633
To godne ubolewania.

255
00:20:57,716 --> 00:20:59,176
Panie Kiyokawa...

256
00:20:59,927 --> 00:21:03,096
Podczas gdy każdy mówi o walce
z taką łatwością...

257
00:21:03,430 --> 00:21:06,683
zobaczywszy ich potężną flotę...

258
00:21:06,850 --> 00:21:10,771
zrozumieliśmy jacy bezsilni jesteśmy
wobec takiej potęgi.

259
00:21:11,730 --> 00:21:15,734
Nie twierdzę, abyśmy chwycili
za miecze w tej chwili.

260
00:21:15,817 --> 00:21:17,486
Więc co radzisz?

261
00:21:17,945 --> 00:21:20,364
Mam własny pogląd.

262
00:21:20,447 --> 00:21:21,490
Jak to?

263
00:21:21,615 --> 00:21:23,200
Proszę mi wybaczyć.

264
00:21:34,044 --> 00:21:36,880
"Główny Plan Obrony".

265
00:21:39,132 --> 00:21:41,635
Nie widzicie jego prawdziwych intencji?

266
00:21:41,718 --> 00:21:44,137
Ten ronin próbuje nam zaimponować.

267
00:21:44,221 --> 00:21:47,182
Może dlatego,
że jest na usługach szogunatu?

268
00:21:49,226 --> 00:21:50,143
Co się stało?

269
00:21:50,227 --> 00:21:54,189
Mamy palący problem
z rekrutacją roninów.

270
00:21:58,735 --> 00:22:00,037
- Mów.
- Dobrze.

271
00:22:00,237 --> 00:22:02,831
Jest jak podejrzewaliśmy.
Ten ronin jest poszukiwany...

272
00:22:03,131 --> 00:22:06,326
za wzniecanie niepokojów
w Świątyni Dentsu-in w Koishikawie.

273
00:22:06,410 --> 00:22:07,661
To dobre wieści.

274
00:22:07,744 --> 00:22:10,539
Zbierz 50 ludzi i zlikwidujcie go.

275
00:22:10,622 --> 00:22:15,961
Zamierzałem to uczynić,
kiedy ten Kiyokawa Hachiro...

276
00:22:16,044 --> 00:22:16,962
Co zrobił?

277
00:22:17,045 --> 00:22:19,256
Stanął przed grupą roninów i rzekł:

278
00:22:19,339 --> 00:22:23,135
"Początkowo chciałem wynająć 50,
lecz zmieniłem zdanie.

279
00:22:23,218 --> 00:22:24,761
Potrzebuję was wszystkich."

280
00:22:24,845 --> 00:22:25,846
Jak to?

281
00:22:25,929 --> 00:22:28,265
Wywołało to spore zamieszanie.

282
00:22:28,348 --> 00:22:32,853
Wtedy podszedł i rzekł,
że jak znajdą innych bez pracy...

283
00:22:32,936 --> 00:22:36,690
to jest gotów także ich wynająć.

284
00:22:37,649 --> 00:22:39,276
Poszukiwani samurajowie bez pracy.

285
00:22:39,443 --> 00:22:42,029
Z uwagi na zbliżającą się wizytę
w Kioto rodziny szoguna...


286
00:22:42,112 --> 00:22:45,532
organizujemy nabór samurajów
do ochrony publicznej.


287
00:22:45,616 --> 00:22:49,244
Zatrudnionych zostanie 50 samurajów
z nieprzeciętnymi umiejętnościami.


288
00:22:49,328 --> 00:22:52,831
Za ochronę płacimy 50 ryo na głowę.

289
00:22:52,915 --> 00:22:54,291
Panie Kiyokawa...

290
00:22:54,416 --> 00:22:58,253
Oczekuję wyjaśnienia
po co panu ten oddział roninów?

291
00:22:58,337 --> 00:23:02,549
Aby walczyć w Kioto z samurajami
popierającymi Cesarza...

292
00:23:02,633 --> 00:23:04,676
i dla zapewnienia
stabilności rządom szogunatu.

293
00:23:05,844 --> 00:23:09,932
Przybyłem tu z planem wykorzenienia ruchu
popierającego Cesarza.

294
00:23:10,015 --> 00:23:13,852
Proszę o zarządcę domu
pana Itakura Suo-no-kami...

295
00:23:13,936 --> 00:23:16,480
i pana Matsudairy o poparcie.

296
00:23:17,147 --> 00:23:20,859
Jeśli wątpicie w ten plan,
to proszę zapomnieć tę rozmowę.

297
00:23:21,109 --> 00:23:22,444
Inaczej to nie ma sensu.

298
00:23:22,528 --> 00:23:27,366
Panie Kiyokawa, to pański plan,
lecz na nas spoczywa jego realizacja.

299
00:23:27,449 --> 00:23:30,160
Nie pozwolimy panu
na samowolne i nieprzemyślane decyzje.

300
00:23:30,244 --> 00:23:32,871
Widzę, że jest pan
nieświadomy sytuacji w Kioto.

301
00:23:34,039 --> 00:23:36,041
Dzisiejsze Kioto nie jest już miastem...

302
00:23:36,124 --> 00:23:39,294
gdzie możesz z gejszą
obserwować nurt rzeki Kamo.

303
00:23:40,045 --> 00:23:41,588
To niespokojna okolica.

304
00:23:43,048 --> 00:23:46,134
Grupy roninów
z prowincji Satsuma, Choshu i Doshu...

305
00:23:46,218 --> 00:23:49,471
połączyły się z niżej urodzonymi
w obronie Cesarza.

306
00:23:50,013 --> 00:23:54,977
Ktokolwiek się z nimi nie zgadza
zostaje likwidowany.

307
00:23:57,229 --> 00:23:58,647
Ścięli głowę panu Shimada...

308
00:23:58,730 --> 00:24:01,692
głowie rodu Kujo Kampaku,
który od wieków wspierał szogunat...

309
00:24:01,775 --> 00:24:04,862
i wbito na pal nad brzegiem rzeki
w Ponto-cho ku przestrodze innych.

310
00:24:04,945 --> 00:24:08,365
Chodzą pogłoski,
że to pan sprowokował te wydarzenia.

311
00:24:10,117 --> 00:24:12,286
To bezczelne kłamstwa.

312
00:24:15,038 --> 00:24:18,500
Porzucili służbę w swoich prowincjach.
Są głodni i sfrustrowani.

313
00:24:18,625 --> 00:24:21,795
Nie potrafią już zawrócić,
gdyż stali się wściekłymi psami.

314
00:24:22,713 --> 00:24:25,257
50 wojowników nie wystarczy,
aby ich powstrzymać.

315
00:24:25,340 --> 00:24:29,011
Wydarzenia potoczą się inaczej,
gdy będą chronić szogunat w Edo.

316
00:24:29,219 --> 00:24:32,973
Roninowie niskiego pochodzenia
walczą tylko dla pieniędzy.

317
00:24:33,432 --> 00:24:35,350
Nie mają wyboru.

318
00:24:35,434 --> 00:24:39,688
Dlatego płacimy 50 ryu na głowę?
To istne szaleństwo!

319
00:24:41,815 --> 00:24:44,151
Jak wyjaśnisz to poruszenie?

320
00:24:44,234 --> 00:24:46,361
Powiedz nam.

321
00:24:47,446 --> 00:24:48,864
Powiedz!

322
00:24:49,239 --> 00:24:51,783
Nie stać nas,
aby wynająć tyle osób.

323
00:24:53,410 --> 00:24:55,162
Więc nie mam wyporu.

324
00:24:55,621 --> 00:24:59,791
Przed chwilą im coś obiecałem,
lecz szogunat nie ma pieniędzy.

325
00:25:03,337 --> 00:25:05,756
Mam im powiedzieć,
aby rozeszli się do domów?

326
00:25:05,839 --> 00:25:06,882
Co takiego?

327
00:25:28,028 --> 00:25:31,949
Kiyokawa zdradził naszego Cesarza
i został kundlem szogunatu.

328
00:25:32,032 --> 00:25:33,867
Nie ma prawa dłużej żyć.

329
00:25:34,243 --> 00:25:36,787
Zabijemy go?
Zabijmy go! Zabijmy go!

330
00:25:37,829 --> 00:25:39,665
Im szybciej tym lepiej.

331
00:25:39,831 --> 00:25:42,543
Jeżeli spóźnimy się choć o dzień,
to inni mogą nas wyprzedzić.

332
00:25:42,626 --> 00:25:43,836
Wstrzymajmy się.

333
00:25:43,919 --> 00:25:47,756
- Mistrzu, nie mogę w to uwierzyć.
- Shingo!

334
00:25:47,840 --> 00:25:49,341
Boisz się?

335
00:25:49,424 --> 00:25:50,425
Nie, panie.

336
00:25:50,509 --> 00:25:53,262
Jestem Miyagawa Shingo.
Jestem gotów oddać życie...

337
00:25:53,345 --> 00:25:55,764
za Cesarza i za słuszną sprawę.

338
00:25:55,848 --> 00:25:59,059
Jednak nie zabiję mistrza Kiyokawa.

339
00:25:59,142 --> 00:26:04,189
Jak to wytłumaczysz,
że widziałem was razem?

340
00:26:04,439 --> 00:26:08,360
Zaczął tworzyć oddział roninów.

341
00:26:08,443 --> 00:26:11,363
Jawnie popiera szogunat.

342
00:26:11,446 --> 00:26:12,948
Nic o tym nie wiedziałem.

343
00:26:13,031 --> 00:26:19,329
Ale wierzę, że jest coś,
co nie pozwala mu być teraz z nami.

344
00:26:19,413 --> 00:26:21,081
Sakuma, to bez znaczenia.

345
00:26:21,540 --> 00:26:23,041
Decydujmy.

346
00:26:23,125 --> 00:26:25,878
Dlaczego tak mówisz?
Masz jakiś powód?

347
00:26:26,336 --> 00:26:27,462
Powiedz nam.

348
00:26:27,546 --> 00:26:29,381
Nie mam.

349
00:26:29,548 --> 00:26:31,633
Powód niepotrzebny, tylko...

350
00:26:31,717 --> 00:26:32,885
Co tylko?

351
00:26:33,635 --> 00:26:38,765
Gdyby on mnie nie uratował,
to już dawno bym nie żył.

352
00:26:40,309 --> 00:26:41,977
To było dwa lata temu.

353
00:26:42,728 --> 00:26:45,189
Powstrzymajcie się!

354
00:27:01,914 --> 00:27:03,582
Poddaję się!

355
00:27:05,209 --> 00:27:06,960
Nie wtrącaj się!

356
00:27:07,044 --> 00:27:09,588
To stronnik Cesarza!

357
00:27:18,347 --> 00:27:19,932
To jeszcze dzieciak.

358
00:27:20,015 --> 00:27:21,391
Pozwólcie mu odejść.

359
00:27:22,518 --> 00:27:24,394
Jeżeli nie,
to będę z wami walczył.

360
00:27:27,147 --> 00:27:30,567
Psy szogunatu to tchórze.

361
00:27:30,817 --> 00:27:34,279
Jeżeli chciał ci pomóc,
to dlaczego nie dobył miecza?

362
00:27:34,613 --> 00:27:38,075
Ponoć nikogo jeszcze nie zabił.

363
00:27:38,450 --> 00:27:42,287
Pewnie zbladł ze strachu.

364
00:27:42,829 --> 00:27:44,039
To nieprawda.

365
00:27:44,122 --> 00:27:47,876
Jest mistrzem szkoły Hokushin Itto
o najwyższych kwalifikacjach.

366
00:27:48,043 --> 00:27:49,336
Woli nie zabijać...

367
00:27:49,419 --> 00:27:51,797
- ...na próżno, nawet wroga.
- Dość tego!

368
00:27:52,422 --> 00:27:54,883
Jeśli nie chcesz go zabić,
to nie musisz.

369
00:27:58,637 --> 00:28:00,264
Na chwilę obecną jest nas pięciu.

370
00:28:01,431 --> 00:28:02,641
To za mało.

371
00:28:02,724 --> 00:28:03,976
Co takiego?

372
00:28:04,226 --> 00:28:05,978
Pięciu to za mało.

373
00:28:06,937 --> 00:28:10,440
Shingo ma rację,
Kiyokawa jest wyśmienitym szermierzem.

374
00:28:10,524 --> 00:28:12,192
Aizawa...

375
00:28:12,526 --> 00:28:16,488
- Lekceważysz nasze umiejętności?
- Nie lekceważę.

376
00:28:17,614 --> 00:28:19,366
Nie o to chodzi.

377
00:28:20,534 --> 00:28:22,661
Ma wspaniały miecz.

378
00:28:24,121 --> 00:28:26,498
To miecz wielkiego wojownika.

379
00:28:27,916 --> 00:28:30,878
Co więcej, lubi zabijać.

380
00:28:32,921 --> 00:28:35,674
Było to w ubiegłym roku...

381
00:28:35,924 --> 00:28:38,969
...dokładnie latem.

382
00:28:39,845 --> 00:28:42,264
Jadłem posiłek okryty kimonem.

383
00:28:45,017 --> 00:28:46,685
Szefie!

384
00:28:46,810 --> 00:28:50,355
Szefie, zbliża się drań.

385
00:28:50,439 --> 00:28:51,648
- Drań?
- Tak.

386
00:28:51,732 --> 00:28:52,900
Kim on jest?

387
00:28:54,109 --> 00:28:56,195
- Co, Kiyokawa Hachiro?
- Tak.

388
00:28:56,820 --> 00:28:58,363
Zatem dobrze.

389
00:28:58,447 --> 00:29:00,741
Bedzie to wspaniały prezent
dla gubernatora miasta.

390
00:29:00,824 --> 00:29:02,367
Tu jest należność.

391
00:29:16,715 --> 00:29:18,258
O czym myślisz?

392
00:29:18,342 --> 00:29:19,426
Nie mam pomysłu.

393
00:29:19,510 --> 00:29:21,929
- Ishizaka?
- Ja też.

394
00:29:22,012 --> 00:29:23,555
Można wykonać jedno cięcie,

395
00:29:23,639 --> 00:29:26,434
lecz nie ma tam dość miejsca.

396
00:29:26,834 --> 00:29:28,435
Co o tym sądzisz, mistrzu Yamaoka?

397
00:29:28,535 --> 00:29:30,646
Zły pomysł.
Chyba, że tego spróbuje.

398
00:29:30,846 --> 00:29:32,039
Jak myślisz, mistrzu Kiyokawa?

399
00:29:32,239 --> 00:29:34,441
- Sądzę, że jest wystarczająco biegły.
- Nie da rady.

400
00:29:34,525 --> 00:29:35,943
Przestańcie o tym mówić.

401
00:29:36,026 --> 00:29:37,945
- Jesteśmy w miejscu publicznym.
- Panowie...

402
00:29:38,028 --> 00:29:39,530
Możecie się przesunąć?

403
00:29:39,613 --> 00:29:42,366
To nie jest szeroka ulica,
a to nie jest pochód.

404
00:29:42,449 --> 00:29:44,326
Dlaczego blokujecie ulicę
idąc dwójkami?

405
00:29:44,409 --> 00:29:46,078
- Co takiego?
- Powstrzymaj się!

406
00:29:47,120 --> 00:29:48,288
Przepraszamy.

407
00:29:48,747 --> 00:29:51,583
- Nie jesteście w dobrym nastroju?
- Zamknij się.

408
00:30:00,342 --> 00:30:01,134
Kakichi.

409
00:30:01,218 --> 00:30:02,261
Co?

410
00:30:03,428 --> 00:30:05,681
Dziękuję, że pilnowałeś mojej rezydencji.

411
00:30:06,932 --> 00:30:09,184
Co się tak boisz?

412
00:30:09,518 --> 00:30:11,061
Jesteś poszukiwany.

413
00:30:11,144 --> 00:30:13,480
Po ci taka ochrona?

414
00:30:16,733 --> 00:30:18,777
Czy to prawda?

415
00:30:20,529 --> 00:30:25,033
Byłem tam, więc to nie pomyłka.

416
00:30:25,117 --> 00:30:27,953
Kim on jest?

417
00:30:28,036 --> 00:30:29,663
Szybki był?

418
00:30:30,831 --> 00:30:34,960
Zapisane jest:
"Byli twarzą w twarz".

419
00:30:35,627 --> 00:30:37,462
Jest coś o uciętej głowie?

420
00:30:37,713 --> 00:30:41,842
Uniósł miecz i ciął w dół,
czy wykonał cięcie z boku?

421
00:30:41,925 --> 00:30:43,343
Tego nie wiemy.

422
00:30:43,427 --> 00:30:44,136
Ale...

423
00:30:44,219 --> 00:30:46,889
Oczywiście wiedziałbyś,
gdybyś zobaczył kark.

424
00:30:46,930 --> 00:30:53,187
Sprawdziłem głowę i muszę rzec,
że to nie było zwyczajne cięcie.

425
00:30:56,732 --> 00:30:58,483
Miał zastygły uśmiech.

426
00:31:01,320 --> 00:31:05,240
Nie pogniewasz się, jeśli spytam,
czemu się tym tak interesujesz?

427
00:31:05,324 --> 00:31:10,078
Interesuję się ze względu
na sztukę wojenną.

428
00:31:11,246 --> 00:31:15,959
Więc to bez sensu,
abym ci wyjaśniał ten przypadek.

429
00:31:16,043 --> 00:31:17,127
A niby dlaczego?

430
00:31:17,211 --> 00:31:20,589
Tu nie chodzi o biegłość.

431
00:31:21,215 --> 00:31:25,135
Jeśli chcesz dowiedzieć się
czegoś o Kiyokawie Hachiro,

432
00:31:25,219 --> 00:31:30,307
to radzę wysłuchać ci tej historii.

433
00:31:32,643 --> 00:31:36,355
Ten wyraz twarzy
zdradza twą odpowiedź.

434
00:31:36,438 --> 00:31:37,773
Chciałbym ją usłyszeć.

435
00:31:38,649 --> 00:31:43,570
Kakichi był bardzo przywiązany
do swojego brata, Sankichiego.

436
00:31:44,321 --> 00:31:49,535
Słowa, które wypowiedział
spowodowały nagły obrót wydarzeń.

437
00:31:49,618 --> 00:31:51,286
Niech cię szlag!

438
00:31:53,121 --> 00:31:54,456
Czekaj, łajdaku!

439
00:31:54,540 --> 00:31:58,168
Zabiłeś człowieka i odchodzisz?
Nazywasz siebie samurajem?

440
00:32:00,712 --> 00:32:01,797
Nie rób tego, mistrzu!

441
00:32:03,423 --> 00:32:04,758
Przeklęci łajdacy!

442
00:32:04,842 --> 00:32:06,134
Mordercy!

443
00:32:06,218 --> 00:32:10,138
Był człowiekiem, a nie psem!
Miał rodziców, żonę, dzieci!

444
00:32:10,222 --> 00:32:12,182
Zabiłeś go, przeklęty samuraju!

445
00:32:20,941 --> 00:32:23,277
Zaczekaj, Kiyokawa Hachiro!

446
00:32:24,319 --> 00:32:25,779
Czekaj, łajdaku!

447
00:33:09,823 --> 00:33:12,743
Tej nocy,
za popełnioną zuchwałą zbrodnię...


448
00:33:12,826 --> 00:33:17,164
nakazano go zatrzymać
w imieniu czcigodnego Cesarza.


449
00:33:17,915 --> 00:33:20,959
Trwały przygotowania do pojmania.

450
00:33:43,524 --> 00:33:44,775
Znaleźliśmy ich!

451
00:33:49,238 --> 00:33:51,698
Gdzie przebywa Kiyokawa Hachiro?

452
00:33:54,117 --> 00:33:55,661
Gadaj.

453
00:33:57,829 --> 00:33:59,665
Mów.

454
00:34:00,123 --> 00:34:01,583
Gadaj.

455
00:34:01,917 --> 00:34:03,669
Gdzie jest Kiyokawa?

456
00:34:05,712 --> 00:34:07,256
Powiedz, gdzie?

457
00:34:07,339 --> 00:34:09,258
Jeśli nie powiesz, to ona umrze.

458
00:34:09,341 --> 00:34:10,884
Chcesz tego?

459
00:34:11,134 --> 00:34:14,388
Powiedz, gdzie jest Kiyokawa?

460
00:34:14,930 --> 00:34:16,098
Gdzie?

461
00:34:17,140 --> 00:34:18,392
Gdzie?

462
00:34:19,226 --> 00:34:21,186
- Gdzie?
- Zaczekaj.

463
00:34:25,732 --> 00:34:27,651
- Przynieś wodę.
- Dobrze.

464
00:34:32,948 --> 00:34:36,201
- Rozwiązać ich.
- Dobrze.

465
00:34:51,216 --> 00:34:53,969
Chcę, abyś coś sprawdziła.

466
00:35:12,446 --> 00:35:15,282
Podejrzewamy,
że należą do Kiyokawy Hachiro.

467
00:35:16,116 --> 00:35:17,868
Stało mu się coś?

468
00:35:18,118 --> 00:35:19,870
Panie, proszę, powiedz mi.

469
00:35:32,216 --> 00:35:35,886
Znaleźliśmy je wraz z tym listem
przy moście Eitai.

470
00:35:37,012 --> 00:35:40,390
Uważamy, że skoczył z niego
i popełnił samobójstwo.

471
00:36:00,827 --> 00:36:03,580
To są jego miecze?

472
00:36:06,041 --> 00:36:07,960
- Tak.
- Łżesz!

473
00:36:12,172 --> 00:36:15,008
Czy to jego sławny miecz
z siedmioma gwiazdami?

474
00:36:15,133 --> 00:36:17,886
Nie dam się oszukać!

475
00:36:20,347 --> 00:36:21,890
A teraz mów...

476
00:36:22,933 --> 00:36:24,643
Zostawił ci jakieś wskazówki?

477
00:36:24,726 --> 00:36:27,688
Jeśli powiesz,
to uratuje cię od tych tortur.

478
00:36:28,021 --> 00:36:29,273
Mów!

479
00:36:29,731 --> 00:36:31,191
Gadaj, szmato!

480
00:36:33,443 --> 00:36:37,990
Oren, podobno jesteś
tylko dziwką Kiyokawy.

481
00:36:38,448 --> 00:36:40,659
Dlaczego go ochraniasz
skoro nie jesteś jego żoną?

482
00:36:40,742 --> 00:36:42,286
Odpowiedz!

483
00:36:44,913 --> 00:36:46,373
Połóżcie kamienie.

484
00:37:10,731 --> 00:37:11,899
Połóżcie.

485
00:38:08,830 --> 00:38:12,084
Ta kobieta poświęciła życie
dla tego człowieka.


486
00:38:13,126 --> 00:38:16,588
Byłem pod wrażeniem.

487
00:38:17,840 --> 00:38:24,096
Co więcej, sądzę, że on potrafi być
niesamowitym człowiekiem.

488
00:38:31,311 --> 00:38:36,400
Oto pamiętnik Oren,
który został znaleziony w ich domu.

489
00:38:37,526 --> 00:38:40,070
Kiedy go czytam...

490
00:38:42,531 --> 00:38:43,782
Sasaki?

491
00:38:45,742 --> 00:38:47,828
Dziękuję za poświęcony czas.

492
00:38:47,911 --> 00:38:49,162
Będę już szedł.

493
00:38:49,246 --> 00:38:51,957
Nie jesteś zainteresowany
jej pamiętnikiem?

494
00:38:52,040 --> 00:38:55,669
Interesuje mnie tylko styl walki
Kiyokawy Hachiro.

495
00:38:55,919 --> 00:38:57,462
Nie ta kobieta.

496
00:38:59,548 --> 00:39:01,592
Widzę, że jesteś nowicjuszem...

497
00:39:02,509 --> 00:39:05,762
W tym pamiętniku jest prawdziwy
Kiyokawa Hachiro.

498
00:39:09,349 --> 00:39:12,686
13 lutego 3 roku epoki Ansei,

499
00:39:13,645 --> 00:39:16,690
zostałam prostytutką.

500
00:39:16,815 --> 00:39:17,941
Chodź!

501
00:39:18,025 --> 00:39:20,444
Chodź! Ale jesteś uparta!

502
00:39:20,527 --> 00:39:22,279
Dość tego!

503
00:39:23,447 --> 00:39:25,073
Chodź!

504
00:39:28,118 --> 00:39:33,290
Jaka uparta.

505
00:39:35,626 --> 00:39:38,587
Chodź!

506
00:40:01,610 --> 00:40:02,861
Co robisz?

507
00:40:05,322 --> 00:40:06,698
Nalej mi.

508
00:40:13,539 --> 00:40:14,540
Niezdara!

509
00:40:14,623 --> 00:40:15,791
Wybacz mi, panie.

510
00:40:17,835 --> 00:40:20,254
Powiedz, co czujesz?

511
00:40:20,337 --> 00:40:21,880
Mów, pachnę jak chłop?

512
00:40:22,548 --> 00:40:23,549
Śmierdzę jak łajno?

513
00:40:23,632 --> 00:40:24,550
Wybacz mi, panie.

514
00:40:24,633 --> 00:40:25,884
Powiedz mi.

515
00:40:26,134 --> 00:40:28,637
- Dalej, mów.
- Wybacz mi, panie.

516
00:40:30,931 --> 00:40:35,269
Reforma była kłamstwem?

517
00:40:36,228 --> 00:40:40,899
Kłamstwem były słowa premiera Abe?

518
00:40:41,024 --> 00:40:43,944
Obiecał, że otworzy drzwi dla każdego...

519
00:40:44,027 --> 00:40:46,530
kto przoduje w sztuce walki,
niezależnie od pochodzenia.

520
00:40:46,613 --> 00:40:49,741
To był polityczny chwyt,
aby nas oszukać?

521
00:40:49,825 --> 00:40:54,454
Czy był ktoś lepszy ode mnie
w szkole Ato Issai lub w Ataka Gonsai?

522
00:40:54,538 --> 00:40:58,166
Nawet synowie Daimyo kłaniali mi się
w szacownej szkole Shoheiko.

523
00:40:58,250 --> 00:41:00,460
Więc czemu jestem bez pracy?

524
00:41:00,544 --> 00:41:03,881
Czyżby szogunat, który istnieje
od 200 lat jest taki świetny?

525
00:42:02,439 --> 00:42:03,899
Jak się nazywasz?

526
00:42:06,443 --> 00:42:07,361
Co? Ofuku?

527
00:42:07,444 --> 00:42:08,779
Jesteś Ofuku?

528
00:42:08,946 --> 00:42:10,697
Rozumiem.

529
00:42:12,449 --> 00:42:14,159
Wyglądasz tak niewinnie.

530
00:42:18,038 --> 00:42:19,665
Od dziś będę nazywał cię Oren.

531
00:42:21,124 --> 00:42:22,793
Nazywasz się Oren.

532
00:42:24,127 --> 00:42:27,130
Powiedz właścicielowi,
że cię wykupuję.

533
00:42:27,214 --> 00:42:29,675
Jesteś właściwą kobietą
dla takiego chłopa jak ja.

534
00:42:30,217 --> 00:42:31,677
Idź.

535
00:42:33,637 --> 00:42:36,265
3 marca, 1-go roku epoki Man,

536
00:42:36,932 --> 00:42:39,184
śnieg padał od samego rana.

537
00:42:40,143 --> 00:42:45,065
Jako że sprawy zaszły za daleko,
musimy to zrobić pierwsi.


538
00:42:45,315 --> 00:42:46,775
Racja!

539
00:42:47,442 --> 00:42:50,070
Kiedy, mistrzu?

540
00:42:50,445 --> 00:42:51,697
Kiedy to zrobimy?

541
00:43:15,429 --> 00:43:16,597
Wystarczy.

542
00:43:17,514 --> 00:43:20,309
- Nie przychodź, póki cię nie zawołam.
- Dobrze.

543
00:43:29,109 --> 00:43:32,279
Słuchajcie! Zrobiliśmy to!

544
00:43:32,613 --> 00:43:33,447
Słuchajcie!

545
00:43:33,530 --> 00:43:35,782
Słuchajcie!

546
00:43:36,533 --> 00:43:37,826
Co się stało?

547
00:43:37,910 --> 00:43:41,872
Samuraje z prowincji Mito
zabili ministra Ii Naosuke.

548
00:43:44,041 --> 00:43:45,667
- Czy to prawda?
- Tak!

549
00:43:45,834 --> 00:43:47,586
- Naprawdę?
- Tak!

550
00:44:04,019 --> 00:44:08,065
Oren, wkraczamy w nową erę!
Nastają dobre czasy!

551
00:44:15,113 --> 00:44:18,200
20 maj, 1-go roku ery Bunkyu.

552
00:44:20,118 --> 00:44:22,496
Był to gorący dzień.

553
00:44:23,247 --> 00:44:26,834
Jak zwykle ćwiczyłam kaligrafię...

554
00:44:26,917 --> 00:44:29,086
Oren!

555
00:44:35,926 --> 00:44:37,094
Oren...

556
00:44:39,513 --> 00:44:42,683
Oren, nie wpuszczaj tu nikogo.

557
00:44:48,647 --> 00:44:49,648
Gdzie jest mistrz!

558
00:44:49,731 --> 00:44:50,566
Mistrz wrócił?

559
00:44:50,649 --> 00:44:51,441
Tak, przed chwilą.

560
00:44:51,525 --> 00:44:52,734
Dobrze się czuje?

561
00:44:52,818 --> 00:44:54,862
Tak.
A o co chodzi?

562
00:44:56,321 --> 00:44:58,365
To było straszne.

563
00:44:58,448 --> 00:44:59,950
Słyszałem jego słowa...

564
00:45:00,150 --> 00:45:01,910
a po chwili głowa
poleciała ponad dachy domów.

565
00:45:02,110 --> 00:45:02,953
Czyja głowa?

566
00:45:03,036 --> 00:45:06,665
Zobaczyłem to pierwszy raz,
i to w dodatku z ręki mistrza.

567
00:45:06,748 --> 00:45:07,791
Oren!

568
00:45:08,333 --> 00:45:10,819
- Przynieś mi inne szaty.
- Dobrze.

569
00:45:11,019 --> 00:45:12,296
Pośpiesz się!

570
00:45:57,341 --> 00:45:59,718
- Przynieś sake.
- Dobrze.

571
00:46:05,432 --> 00:46:06,683
Zostań.

572
00:46:09,937 --> 00:46:11,480
Usiądź.

573
00:46:19,613 --> 00:46:21,198
Może zrobić ci herbaty?

574
00:46:23,534 --> 00:46:24,868
Poślij mi łóżko.

575
00:46:25,327 --> 00:46:27,496
Jest już gotowe.

576
00:46:28,413 --> 00:46:30,165
Poślij tutaj.

577
00:47:28,348 --> 00:47:29,766
Krew się polała...

578
00:47:38,317 --> 00:47:41,278
Krew się polała, Oren.

579
00:47:42,237 --> 00:47:43,780
Krew się polała!

580
00:47:44,114 --> 00:47:47,159
Nie rozumiem.
O co chodzi?

581
00:47:50,746 --> 00:47:52,164
Zabiłem dziś człowieka.

582
00:47:52,247 --> 00:47:53,665
Hachiro!

583
00:47:54,249 --> 00:47:55,459
Oren...

584
00:47:56,335 --> 00:47:58,587
Pierwszy raz w życiu zabiłem człowieka.

585
00:48:01,632 --> 00:48:03,383
Panie Hachiro!

586
00:48:05,511 --> 00:48:11,558
Oren, nie opuszczaj mnie.

587
00:48:11,642 --> 00:48:14,186
- Hachiro.
- Oren...

588
00:48:22,611 --> 00:48:24,071
Mogę.

589
00:48:32,746 --> 00:48:33,872
Mogę...

590
00:48:34,748 --> 00:48:36,291
go zabić.

591
00:48:41,338 --> 00:48:43,757
Obaj tego nie wiedzieliśmy.

592
00:48:43,841 --> 00:48:45,884
To nawet zabawne.

593
00:48:47,719 --> 00:48:51,598
Nawet jego najlepszy uczeń
nic o tym nie wiedział.

594
00:48:52,516 --> 00:48:54,184
To nie jest śmieszne.

595
00:48:55,936 --> 00:48:58,897
Zniosłem straszne tortury
w więzieniu Denma-cho...

596
00:48:59,147 --> 00:49:01,066
dlatego że byłem wierny...

597
00:49:01,441 --> 00:49:07,072
i zdolny do walki z cudzoziemcami.

598
00:49:09,241 --> 00:49:12,786
Byłem gotów poświęcić życie.

599
00:49:15,747 --> 00:49:18,500
Oren zginęła z tego powodu.

600
00:49:19,835 --> 00:49:23,589
Ponieśliśmy taką ofiarę.
I co on teraz robi?

601
00:49:24,923 --> 00:49:29,094
Zwątpiłem, kiedy mnie wypuszczono.

602
00:49:30,345 --> 00:49:35,184
Teraz zostałem kundlem szogunatu,
spiskującym na życie moich towarzyszy.

603
00:49:35,642 --> 00:49:37,978
Jak myślisz,
co się dzieje z mistrzem?

604
00:49:38,937 --> 00:49:40,981
Pogubiłem się.

605
00:49:42,524 --> 00:49:45,777
Skoro ty tego nie wiesz,
to skąd ja mam to wiedzieć.

606
00:49:47,321 --> 00:49:49,865
Proponuję go osobiście zapytać.

607
00:49:50,449 --> 00:49:52,284
Nie udzieli mi odpowiedzi.

608
00:49:53,827 --> 00:49:56,288
Mistrzu, powiedz mi...

609
00:49:56,413 --> 00:49:59,166
Co sądzisz o Kiyokawie?

610
00:49:59,249 --> 00:50:01,460
Co naprawdę o nim myślisz?

611
00:50:01,710 --> 00:50:03,587
Nie nazywaj mnie mistrzem.

612
00:50:04,213 --> 00:50:05,672
Napijesz się?

613
00:50:19,228 --> 00:50:21,688
Mistrz Kiyokawa Hachiro...

614
00:50:24,942 --> 00:50:27,528
jest człowiekiem,
którego nikt nie zrozumie.

615
00:50:29,112 --> 00:50:33,075
Utalentowany, który wnet opanował
wszelkie sztuki walki.

616
00:50:33,325 --> 00:50:37,955
Posiadł umiejętność kaligrafii,
potrafi mówić z niezwykłą elokwencją...

617
00:50:38,038 --> 00:50:41,291
oraz ma wyjątkową pamięć.

618
00:50:42,543 --> 00:50:49,091
To było w kwietniu zeszłego roku,
zanim wyruszyłem do Edo.

619
00:50:49,925 --> 00:50:52,469
Opuściłem klan Tosa
i przybyłem do Kioto.

620
00:50:53,428 --> 00:50:56,265
Znalazłem się na ulicy
wśród rzeszy bezrobotnych roninów.


621
00:50:56,640 --> 00:50:58,767
Byli oddani Cesarzowi.

622
00:50:59,309 --> 00:51:04,690
Było ich tyle,
że zmienili życie w mieście.


623
00:51:05,315 --> 00:51:06,900
Wtedy coś ujrzałem.

624
00:51:14,241 --> 00:51:15,158
Zaczekaj!

625
00:51:15,242 --> 00:51:16,869
Powiedziałem coś!

626
00:51:26,545 --> 00:51:27,796
Hej!

627
00:51:30,841 --> 00:51:32,176
To ja.

628
00:51:32,718 --> 00:51:34,178
Zapomniałeś?

629
00:51:40,017 --> 00:51:43,478
- Kiyokawa Hachiro.
- To pan.

630
00:51:43,812 --> 00:51:45,480
Przypomniałeś sobie?

631
00:51:45,814 --> 00:51:47,733
Cieszę się, że pana widzę.

632
00:51:47,816 --> 00:51:48,942
Ja również.

633
00:51:49,026 --> 00:51:51,778
Napijesz się ze mną
w tej gospodzie?

634
00:51:59,244 --> 00:52:02,581
Skąd tu się wzięło tylu roninów?

635
00:52:02,831 --> 00:52:03,999
I ty to zauważyłeś?

636
00:52:04,541 --> 00:52:06,084
To ja ich tu sprowadziłem.

637
00:52:08,212 --> 00:52:10,714
- Doprawdy?
- Tak.

638
00:52:12,424 --> 00:52:14,676
Do czego ci są potrzebni?

639
00:52:16,595 --> 00:52:19,014
Chcę wzniecić rebelię
i pokonać tutejszy szogunat.

640
00:52:23,727 --> 00:52:28,482
Według mnie,
nie nadają się do tego.

641
00:52:29,733 --> 00:52:31,777
Nie słyszałeś co się dzieje
w klanie Satsuma?

642
00:52:32,110 --> 00:52:33,278
Słyszałem.

643
00:52:34,029 --> 00:52:39,076
Lord Hisamitsu opuścił swą prowincję
z armią tysiąca samurajów.

644
00:52:39,159 --> 00:52:40,285
To prawda.

645
00:52:40,536 --> 00:52:43,080
Przybędzie do zamku
klanu Satsuma w Osace.

646
00:52:44,039 --> 00:52:47,584
Przybędzie do Edo,
aby wesprzeć szogunat.

647
00:52:48,710 --> 00:52:53,382
Z roninami zaatakuję
ich główną kwaterę w Kioto.

648
00:52:54,049 --> 00:52:57,553
W międzyczasie będziemy przekonywać

649
00:52:57,636 --> 00:53:01,473
lorda Shimazu, by nas poparł.

650
00:53:02,140 --> 00:53:03,851
Pierwsi zajmiemy Kioto...

651
00:53:03,934 --> 00:53:07,229
i wezwę zwolenników Cesarza,
żeby obalili rządy szogunatu...

652
00:53:07,312 --> 00:53:10,065
i przywrócę mu władzę.

653
00:53:13,026 --> 00:53:14,361
Zaskoczony?

654
00:53:21,034 --> 00:53:22,369
Sakamoto...

655
00:53:23,245 --> 00:53:24,872
podejdź tu na chwilę.

656
00:53:26,123 --> 00:53:29,751
Codzienne jest tu ich coraz więcej.

657
00:53:29,835 --> 00:53:31,587
Przypominają wygłodzone wilki.

658
00:53:32,337 --> 00:53:35,299
Zaryzykują życie,
aby walczyć dla mnie.

659
00:53:35,716 --> 00:53:38,093
Mam nad nimi władzę.

660
00:53:38,510 --> 00:53:43,182
Nie ma nic bardziej ekscytującego,
niż bycie przywódcą i wydawanie rozkazów.

661
00:53:48,228 --> 00:53:54,568
Jego plan był tak wielki,
że wydał mi się nierealny.


662
00:53:55,110 --> 00:53:59,698
Jego pewność siebie
spowodowała we mnie zakłopotanie.


663
00:54:00,449 --> 00:54:05,579
Zmiana władzy była interesująca,
jednakże miałem wątpliwości.


664
00:54:05,621 --> 00:54:09,033
Shimazu Hisamitsu
nie miał zamiaru obalenia szogunatu.


665
00:54:09,333 --> 00:54:11,418
REZYDENCJA GUBERNATORA
PROWINCJI SATSUMA W OSACE

666
00:54:11,618 --> 00:54:15,589
Był tylko zainteresowany
powiększaniem swoich wpływów.


667
00:54:15,714 --> 00:54:20,928
Dlatego zaoferował
swoją pomoc jako mediator...


668
00:54:21,011 --> 00:54:23,847
promując ujednolicenie
rządów Cesarza i szogunatu.


669
00:54:24,047 --> 00:54:26,225
Wykorzystywał swoją pozycję
do podporządkowania innych.


670
00:54:26,525 --> 00:54:30,270
Ustanowił siebie
naczelnym pełnomocnikiem szogunatu.


671
00:54:30,812 --> 00:54:33,398
Zatem planowany przewrót roninów
był mu na rękę.


672
00:54:33,649 --> 00:54:36,235
Wieści o roninach,
którzy wyruszyli z jego prowincji...


673
00:54:36,318 --> 00:54:40,280
buntując się przeciwko niemu
bardzo go oburzyły.


674
00:54:41,740 --> 00:54:46,870
Przekażcie zbuntowanym roninom,
że zawisną za wzniecanie buntu.

675
00:54:47,037 --> 00:54:48,163
Słuchajcie!

676
00:54:48,413 --> 00:54:53,335
Macie z nimi nie dyskutować!

677
00:54:53,418 --> 00:54:58,173
Mają natychmiast stawić się w Kioto.
Chcę wysłuchać ich racji!

678
00:54:58,924 --> 00:55:00,926
Zganię ich osobiście.

679
00:55:01,009 --> 00:55:03,887
A jeżeli się nie zgodzą?
Nie przystaną na to.

680
00:55:04,429 --> 00:55:05,264
To zabijcie ich.

681
00:55:05,347 --> 00:55:08,267
Daimyo wydał rozkaz.

682
00:55:08,517 --> 00:55:09,977
Kazał im ich zabić.

683
00:55:10,435 --> 00:55:11,854
Na czele ośmiu wojowników...

684
00:55:11,937 --> 00:55:16,567
stanął mistrz Nanahara Kihachiro
ze szkoły Jigen klanu Satsuma.


685
00:55:16,650 --> 00:55:19,444
Walczyli już razem...

686
00:55:19,528 --> 00:55:24,283
i wyznawali podobną filozofię,
co doprowadziło w Terada-ya do rzezi.


687
00:55:41,550 --> 00:55:42,843
Jest ktoś w środku?

688
00:55:42,926 --> 00:55:43,969
Tak.

689
00:55:50,726 --> 00:55:52,561
Witam.

690
00:55:52,644 --> 00:55:55,230
Wiem, że Arima Shinsuke
z klanu Satsuma tu nocuje.

691
00:55:55,314 --> 00:55:56,148
Zgadza się.

692
00:55:56,231 --> 00:56:00,694
Przekaż mu, że jego kompan Nanahara
przybył tu i chce się z nim spotkać.

693
00:56:01,111 --> 00:56:02,571
Dobrze.

694
00:56:12,122 --> 00:56:13,290
Co takiego?

695
00:56:13,290 --> 00:56:14,625
Nanahara jest tutaj?

696
00:56:14,625 --> 00:56:17,169
- Nie chcemy słuchać ich argumentów.
- Odeślij ich!


697
00:56:33,435 --> 00:56:34,561
Arima...

698
00:56:37,022 --> 00:56:39,358
Proszę, wybacz mi.

699
00:56:39,441 --> 00:56:40,526
To rozkaz szogunatu.

700
00:56:40,609 --> 00:56:42,694
Proszę, zrezygnuj.

701
00:56:43,445 --> 00:56:44,780
Kihachiro...

702
00:56:45,531 --> 00:56:47,491
Przybyliśmy tu z daleka.

703
00:56:48,242 --> 00:56:49,868
Jestem samurajem!

704
00:56:50,827 --> 00:56:53,038
Nie mogę się wycofać,
jeśli to nawet rozkaz szogunatu!

705
00:56:53,121 --> 00:56:54,289
Arima...

706
00:56:55,749 --> 00:56:58,377
Nie boisz się, że cię zabiją?

707
00:56:59,711 --> 00:57:00,963
Nie.

708
00:57:04,550 --> 00:57:07,052
Podporządkujecie się
rozkazowi szogunatu?

709
00:57:07,135 --> 00:57:07,845
Nie!

710
00:57:07,928 --> 00:57:09,179
W imię szoguna!

711
00:57:12,933 --> 00:57:13,934
Bądź przeklęty!

712
00:57:14,017 --> 00:57:14,977
Szykujcie się!

713
00:57:23,944 --> 00:57:25,529
Szykuj się, Aizu.

714
00:57:25,612 --> 00:57:26,572
Jestem gotów!

715
00:57:27,614 --> 00:57:28,490
Dalej!

716
00:58:51,740 --> 00:58:53,825
Washibuchi!

717
00:58:53,909 --> 00:58:55,160
Gdzie jesteś?

718
00:58:55,244 --> 00:58:57,287
- Washibuchi!
- Panie Arima!

719
00:58:59,122 --> 00:59:00,249
Oimoto...

720
00:59:00,332 --> 00:59:04,294
Zabij Oimoto!

721
00:59:06,713 --> 00:59:08,090
Panie Arima!

722
00:59:09,216 --> 00:59:10,968
Jesteś tchórzem!

723
00:59:12,219 --> 00:59:13,595
Wybacz mi!

724
00:59:31,738 --> 00:59:35,576
Dzisiaj nieczynne, panie Sakamoto.

725
00:59:35,742 --> 00:59:37,035
Przykro nam.

726
00:59:37,119 --> 00:59:38,370
To żaden kłopot.

727
01:01:07,125 --> 01:01:18,595
Zakwitły kwiaty wiśni.

728
01:01:19,221 --> 01:01:24,977
Czemu wiążesz swego konia
przy drzewie?


729
01:01:25,644 --> 01:01:32,484
Jeżeli będzie chodził wokół niego...

730
01:01:32,943 --> 01:01:40,367
to sprawi, że płatki kwiatów
zaczną opadać z drzewa.


731
01:01:41,743 --> 01:01:44,079
Co się wydarzyło w Kioto?

732
01:01:44,913 --> 01:01:46,665
Mistrz Sakamoto powiedział,

733
01:01:46,748 --> 01:01:49,334
że Kiyokawa to zwykły intrygant.

734
01:01:49,418 --> 01:01:54,673
Ma to wypisane na twarzy.
Nie da rady rządzić armią roninów.

735
01:01:55,424 --> 01:01:59,678
Nie zamierza dzielić się władzą.
Sam chce wszystkim dowodzić.

736
01:02:00,512 --> 01:02:04,975
Nie ma żadnych skrupułów.
To słowa mistrza Sakamoto.

737
01:02:05,934 --> 01:02:09,479
Ciekawi mnie, czy ten incydent
nie wpłynął na mistrza.

738
01:02:09,813 --> 01:02:15,986
Może stracił polityczne ambicje
i interesuje go wzniecanie intryg?

739
01:02:16,612 --> 01:02:19,489
Jest świetnym strategiem.

740
01:02:21,033 --> 01:02:27,289
Powiedział, że oddział, który tworzy
jest tylko jego narzędziem.

741
01:02:28,248 --> 01:02:30,292
Nie zgadzam się.

742
01:02:31,543 --> 01:02:33,795
Nie podzielam tego poglądu.

743
01:02:34,630 --> 01:02:37,799
Pan Kiyokawa nie ma złych zamiarów.

744
01:02:38,133 --> 01:02:40,761
Zdradził panu swoje zamiary?

745
01:02:40,844 --> 01:02:42,888
Nic mi nie powiedział.

746
01:02:43,722 --> 01:02:47,976
Kiyokawa nie jest typem człowieka
okazującym swoje słabości przed innymi.

747
01:02:48,936 --> 01:02:55,400
Sadzę, że minęło 10 miesięcy po tym,
jak ściął głowę panu Kakichi.

748
01:02:55,817 --> 01:03:00,489
Nie zdradził mi swoich zamiarów.
Odwiedził mnie w deszczowy dzień.

749
01:03:08,747 --> 01:03:11,750
Kochanie, przyszedł pan Kiyokawa.

750
01:03:11,834 --> 01:03:14,086
Naprawdę tu jest?

751
01:03:17,840 --> 01:03:19,174
Kiyokawa!

752
01:03:20,050 --> 01:03:21,760
Kiedy wróciłeś z Kioto?

753
01:03:29,017 --> 01:03:32,396
Yamaoka, pozwolisz mi odpocząć?

754
01:03:33,939 --> 01:03:38,193
Oczywiście. Przygotować ci kąpiel,
abyś mógł się odświeżyć?

755
01:03:38,318 --> 01:03:40,988
Nie potrzeba.

756
01:03:41,530 --> 01:03:42,781
Jestem śpiący.

757
01:03:43,323 --> 01:03:46,285
W takim razie pościelę łoże.

758
01:03:52,416 --> 01:03:54,376
Stało się coś w Kioto?

759
01:04:00,549 --> 01:04:01,675
Kiyokawa!

760
01:04:03,343 --> 01:04:05,596
Wiesz, że Oren nie żyje?

761
01:04:07,014 --> 01:04:08,265
Naprawdę?

762
01:04:10,225 --> 01:04:11,393
Kiedy to się stało?

763
01:04:11,518 --> 01:04:14,271
Gdy wyruszyłeś do Edo.

764
01:04:14,938 --> 01:04:18,066
Pochowałem ją skromnie
w pobliżu świątyni.

765
01:04:29,912 --> 01:04:31,288
Oren...

766
01:04:44,927 --> 01:04:49,097
Kiyokawa poprosił o kałamarz i papier.

767
01:04:49,848 --> 01:04:52,392
Nie wyszedł już tej nocy z pokoju.

768
01:05:34,810 --> 01:05:42,776
Jestem smutny i pogrążony w bólu,
gdyż utraciłem ją.


769
01:05:43,110 --> 01:05:51,159
Była wspaniałą, delikatną
i szanowaną przez wszystkich kobietą.


770
01:05:51,326 --> 01:05:57,082
Byliśmy ze sobą bardzo szczęśliwi.

771
01:05:57,332 --> 01:06:00,794
Jest mi przykro,
że musiała zginąć za mnie.


772
01:06:01,920 --> 01:06:08,051
Była chwalona
za swe zdolności kulinarne.


773
01:06:08,135 --> 01:06:12,764
Szczerze cię proszę,
abyś uważał ją za moją żonę...


774
01:06:12,931 --> 01:06:19,188
i codziennie modlił się
za jej duszę.


775
01:06:19,313 --> 01:06:22,274
Proszę cię o to z całego serca.

776
01:06:23,025 --> 01:06:28,697
Ducha jej w sekrecie nazwałem
Seirin-in Tei'ei Koka Shin-nyo.


777
01:06:29,114 --> 01:06:33,327
Proszę, uważaj ją za moją żonę...

778
01:06:33,410 --> 01:06:38,248
i jeszcze raz proszę cię
o modlitwy za jej duszę.


779
01:06:38,332 --> 01:06:39,583
Do mojej najdroższej matki.

780
01:07:34,137 --> 01:07:37,099
Dowódca Kiyokawa Hachiro.

781
01:07:38,433 --> 01:07:40,060
To twój pomysł?

782
01:07:40,310 --> 01:07:43,897
Kiyokawa dostarczył mi go osobiście
kilka minut temu.

783
01:07:52,447 --> 01:07:55,033
- Wzywałeś mnie, panie?
- Przynieś mi pióro.

784
01:07:55,117 --> 01:07:56,076
Dobrze.

785
01:08:00,122 --> 01:08:01,456
Kiedy wyruszacie?

786
01:08:01,540 --> 01:08:04,543
Jutro zgromadzimy oddział roninów
w świątyni Koishikawa Dentsu-in...

787
01:08:04,626 --> 01:08:06,378
i wyruszymy w drogę.

788
01:08:06,545 --> 01:08:11,091
To może wymknąć się spod kontroli.

789
01:08:11,550 --> 01:08:19,099
Jeśli ktoś zechce wzniecić zamach stanu,
tych 234 ludzi może wpaść w szał.

790
01:08:20,434 --> 01:08:23,478
Powinienem był cię wyznaczyć na lidera.

791
01:08:24,021 --> 01:08:28,400
Nie martw się o Kiyokawę.

792
01:08:29,109 --> 01:08:33,530
Tej nocy ujawni się jego prawdziwe oblicze.
Jeżeli okaże się w porządku, to dobrze.

793
01:08:33,614 --> 01:08:38,285
Jeżeli nie, to zabiję go na miejscu.

794
01:08:38,827 --> 01:08:45,292
Wiesz, że mam wielu wrogów.

795
01:08:46,210 --> 01:08:50,964
Jeżeli zabijesz Kiyokawę,
to nikt nie może mnie z tym powiązać.

796
01:08:51,548 --> 01:08:59,765
Jest wielu stronników Cesarza,
którzy życzą Kiyokawie śmierci.

797
01:09:00,516 --> 01:09:03,727
Jeśli wleję ducha walki w ich serca...

798
01:09:03,810 --> 01:09:07,231
to podejrzewam,
że będą pędzić do niego na wyścigi.

799
01:09:07,314 --> 01:09:15,572
Zamek otoczony jest fosą
z zewnątrz jak i wewnątrz.

800
01:09:35,467 --> 01:09:40,848
KIYOKAWA HACHIRO

801
01:09:45,727 --> 01:09:48,188
- Na oddzielnej stronie.
- Na oddzielnej?

802
01:09:51,733 --> 01:09:53,068
Rozumiem...

803
01:09:53,318 --> 01:09:57,781
Nie lubisz być traktowany
na równi z niżej urodzonymi.

804
01:09:58,031 --> 01:09:59,366
Być może.

805
01:10:00,534 --> 01:10:04,621
Muszę przygotować się do wymarszu,
więc proszę mi wybaczyć.

806
01:10:21,430 --> 01:10:22,472
Mistrzu!

807
01:10:25,309 --> 01:10:28,270
Mistrzu!
Musimy porozmawiać.

808
01:10:32,149 --> 01:10:33,400
Mistrzu!

809
01:10:45,329 --> 01:10:48,415
Aizawa, błagam cię.
Pozwól mi z nim porozmawiać.

810
01:10:48,540 --> 01:10:50,501
Za późno.

811
01:10:51,043 --> 01:10:52,878
Od kiedy mam...

812
01:10:54,338 --> 01:10:56,590
- ...dowód.
- To śmieszne.

813
01:10:56,840 --> 01:10:59,259
To niesprawdzona wiadomość.

814
01:10:59,426 --> 01:11:01,345
Wierzysz podrzuconemu,
anonimowemu listowi?

815
01:11:01,428 --> 01:11:02,471
To nie przypadek!

816
01:11:03,138 --> 01:11:05,974
To potwierdza nasze podejrzenia.

817
01:11:06,517 --> 01:11:09,686
Wybiera się do Kioto,
by zlikwidować naszych sprzymierzeńców.

818
01:11:09,811 --> 01:11:11,980
Jeśli się sprzeciwiasz,
to ja...

819
01:11:13,023 --> 01:11:14,066
Nadchodzi!

820
01:11:14,525 --> 01:11:17,194
Mistrzu, zamierzasz zabić
naszych druhów w Kioto?

821
01:11:17,319 --> 01:11:20,656
A co z tymi, którzy odpowiedzieli
na twoje wezwanie?

822
01:11:20,739 --> 01:11:22,866
Oni opuścili swe klany.

823
01:11:23,450 --> 01:11:25,577
Mistrzu, odpowiedz mi!

824
01:11:27,037 --> 01:11:29,581
W takim razie, odchodzę.

825
01:11:30,123 --> 01:11:32,376
Nie mogę iść z tobą!

826
01:11:58,944 --> 01:12:00,779
- Kiyokawa!
- Shingo!

827
01:12:06,326 --> 01:12:07,578
Mistrzu!

828
01:12:09,037 --> 01:12:10,330
Mistrzu, to ja!

829
01:12:10,414 --> 01:12:13,667
Miyagawa Shingo,
któremu uratowałeś życie.

830
01:12:15,919 --> 01:12:17,129
- Z drogi!
- Zaczekajcie!

831
01:12:17,212 --> 01:12:18,255
Zaczekajcie!

832
01:12:18,338 --> 01:12:20,674
Mistrzu, powiedz mi prawdę.

833
01:12:30,309 --> 01:12:33,562
Teraz... mogę go zabić.

834
01:13:41,046 --> 01:13:42,089
Proszę...

835
01:13:44,925 --> 01:13:46,468
...okaż mi współczucie.

836
01:15:39,831 --> 01:15:41,667
Przed nami oddział Lorda Toyamy!

837
01:15:47,130 --> 01:15:48,882
Wszyscy idą za mną.

838
01:15:49,216 --> 01:15:51,176
Nie zatrzymujcie się.

839
01:15:51,635 --> 01:15:53,929
- Kiyokawa!
- Z drogi.

840
01:15:54,638 --> 01:15:58,141
- Kłaniamy się!
- Kłaniamy się!

841
01:15:58,225 --> 01:16:02,896
Kłaniamy się! Kłaniamy się!

842
01:16:07,818 --> 01:16:09,778
Iść, bo zabiję!

843
01:16:12,531 --> 01:16:14,366
Głośniej, wszyscy!

844
01:16:15,534 --> 01:16:19,538
Kłaniamy się! Kłaniamy się!

845
01:17:21,225 --> 01:17:26,730
W dobrych nastrojach minęliśmy Takasaki
bez większych niespodzianek.


846
01:17:26,813 --> 01:17:31,735
Hachiro zachowywał się odpowiednio.

847
01:17:31,818 --> 01:17:35,072
Poza jednym zdarzeniem,
kiedy zatrzymaliśmy się w Shiojiri.


848
01:17:35,948 --> 01:17:40,077
Ludzie się rozłościli,
kiedy zajął najlepszy pokój.


849
01:17:40,118 --> 01:17:44,748
Yamaoka z wielkim trudem
zdołał ich uspokoić.


850
01:17:44,831 --> 01:17:50,295
Proszę się nie martwić.
W innych sprawach jest spokój.


851
01:17:52,840 --> 01:17:54,466
Udo jest zdrowy?

852
01:17:54,633 --> 01:17:55,676
Tak.

853
01:17:57,928 --> 01:18:02,975
Proszę mi pozwolić zabić Kiyokawę.

854
01:18:03,517 --> 01:18:05,060
Panie Matsudaira!

855
01:18:05,435 --> 01:18:10,440
Nie potrafię... oddychać w spokoju,
dopóki go nie zabiję.

856
01:18:10,524 --> 01:18:13,694
Ja...

857
01:18:14,444 --> 01:18:18,282
Powiedziałeś, że Hachiro
nie uczynił nic podejrzanego?

858
01:18:18,824 --> 01:18:21,785
Tak, panie.
Podróżuje dalej w oderwaniu od grupy.

859
01:18:22,244 --> 01:18:25,998
Naprawdę nie sądzę,
aby zabił tych roninów.

860
01:18:26,331 --> 01:18:28,667
To wszystko było kłamstwem!

861
01:18:28,834 --> 01:18:32,796
A czy kiedykolwiek
wziąłem słowa Kiyokawy na poważnie?

862
01:18:59,323 --> 01:19:02,159
KIOTO

863
01:19:12,628 --> 01:19:18,050
Do tej pory to był oddział
nic nie znaczących roninów.

864
01:19:18,133 --> 01:19:22,554
Byliście najemnikami szukającymi grosza.

865
01:19:22,638 --> 01:19:24,264
I co z tego!

866
01:19:26,725 --> 01:19:29,061
Od jutra wszystko ulegnie zmianie.

867
01:19:29,311 --> 01:19:32,064
Nie będziecie już dłużej
zwykłymi roninami.

868
01:19:33,315 --> 01:19:35,526
Podjęliśmy decyzję.

869
01:19:35,609 --> 01:19:40,280
Chcemy, abyście porzucili
swoje brudne szaty...

870
01:19:40,447 --> 01:19:43,242
i od jutra zaczęli pracować
pod rozkazami gubernatora Kioto.

871
01:19:43,325 --> 01:19:46,370
Staniecie się honorową gwardią szogunatu.

872
01:19:47,746 --> 01:19:51,291
Będziecie musieli porzucić
dotychczasowe życie.

873
01:19:52,125 --> 01:19:56,839
Przysięgniecie swoją wierność szogunowi.

874
01:19:56,922 --> 01:20:00,968
Usuniecie zwolenników cesarskich
wywołujących niepokoje w Kioto.

875
01:20:01,844 --> 01:20:06,598
Jednakże jeszcze dzisiaj
jesteście roninami...

876
01:20:07,516 --> 01:20:10,269
zatem korzystajcie z życia.

877
01:20:11,019 --> 01:20:14,481
Dostarczyliśmy sake do waszych pokoi.

878
01:20:14,940 --> 01:20:18,360
Zaspokajajcie swoje potrzeby
przed jutrzejszym dniem.

879
01:20:19,736 --> 01:20:20,779
Rozejść się.

880
01:20:36,420 --> 01:20:37,379
Mistrzu...

881
01:20:38,839 --> 01:20:40,966
Powinienem to powiedzieć
przed wyruszeniem do Edo.

882
01:20:42,426 --> 01:20:45,971
Do dzisiaj nie miałem odwagi.

883
01:20:46,138 --> 01:20:47,764
Powiesz mi to potem.

884
01:20:47,848 --> 01:20:49,474
Chcę, abyś usłyszał to teraz!

885
01:20:49,641 --> 01:20:51,935
Nie mogę być dłużej
pod pańskimi rozkazami.

886
01:20:52,019 --> 01:20:53,270
Mistrzu!

887
01:20:59,818 --> 01:21:02,696
Kiedy zabiłeś Shingo,
to pragnąłem cię zabić.

888
01:21:04,031 --> 01:21:05,699
Nie poniosłem jeszcze klęski.

889
01:21:13,332 --> 01:21:15,083
Nie poniosłem jeszcze klęski.

890
01:21:15,542 --> 01:21:18,170
Co się stanie z nami?

891
01:21:18,712 --> 01:21:19,880
Kono.

892
01:21:22,049 --> 01:21:23,300
Utsunomiya.

893
01:21:25,010 --> 01:21:27,429
- Ikeda.
- Jestem.

894
01:21:28,514 --> 01:21:30,390
- Nishi.
- Tak!

895
01:21:31,642 --> 01:21:33,894
Oddacie za mnie swoje życie?

896
01:21:37,147 --> 01:21:38,440
A ty?

897
01:21:38,524 --> 01:21:42,236
Jesteśmy gotowi oddać
nasze życie za Cesarza.

898
01:21:42,319 --> 01:21:43,362
Ale...

899
01:21:43,529 --> 01:21:46,240
A wy trzej?

900
01:21:46,323 --> 01:21:49,660
- Tak samo jak Kono.
- Czemu pytasz, mistrzu?

901
01:21:50,327 --> 01:21:52,996
Ishizaka, zamknij drzwi.

902
01:22:01,129 --> 01:22:05,384
Aby zrealizować plan
musimy się poświęcić.

903
01:22:06,635 --> 01:22:09,596
Lecz nawet to nie gwarantuje sukcesu.

904
01:22:10,848 --> 01:22:13,684
Nie ma już dla mnie odwrotu.

905
01:22:17,646 --> 01:22:20,482
Od jutra oddział roninów stanie się
oficjalną armią szogunatu.

906
01:22:21,525 --> 01:22:23,402
Nastała długo oczekiwana chwila!

907
01:22:25,612 --> 01:22:30,367
Poślę cię do Gakushu-in
i zaczekasz do świtu na rozkazy Cesarza.

908
01:22:30,909 --> 01:22:32,160
Cesarza?

909
01:22:33,537 --> 01:22:36,790
Spotkasz się z radnym, panem Hashimoto
by przekazał ci rozkazy.

910
01:22:37,833 --> 01:22:40,836
Gdyby cię nie wpuszczono,
idź przed bramę i popełnij seppuku...

911
01:22:40,919 --> 01:22:44,173
i pokaż tym tchórzom
naszą determinację w służbie Cesarzowi.

912
01:22:48,719 --> 01:22:51,597
Czekaj do godziny 6,
kiedy to dzwon oznajmi nowy dzień.

913
01:22:54,141 --> 01:22:56,435
30 minut później
przybędzie posłaniec od gubernatora...

914
01:22:56,518 --> 01:22:59,646
z listem dającym
oficjalne zatrudnienie roninom.

915
01:22:59,730 --> 01:23:01,273
A co z tobą, mistrzu?

916
01:23:01,940 --> 01:23:03,483
Ze mną?

917
01:23:07,029 --> 01:23:15,662
Zbiorę resztę w głównej sali,
by nigdzie się nie szwendali.

918
01:23:21,210 --> 01:23:24,463
Jeśli nie otrzymamy rozkazu
od Cesarza do 6:30...

919
01:23:24,922 --> 01:23:30,469
zostaniemy oskarżeni o rebelię
i potną nas na kawałki.

920
01:23:31,220 --> 01:23:36,517
Jeśli nawet uzyskamy rozkaz,
to czy reszta pójdzie za nami?

921
01:23:38,227 --> 01:23:40,979
Kto się sprzeciwia rozkazowi Cesarza
jest jego wrogiem.

922
01:23:43,524 --> 01:23:47,611
Mimo tego, że jesteśmy tylko roninami,
jeśli podniosą na nas palec,

923
01:23:47,611 --> 01:23:49,530
to zrobią z szogunatu wroga Cesarza.

924
01:23:50,239 --> 01:23:54,576
Myślicie, że Udono ma odwagę,
by z szogunatu uczynić wroga Cesarza?

925
01:23:57,329 --> 01:24:02,167
Jako, że jest tchórzem, to sprawy
mogą przybrać nieoczekiwany obrót.

926
01:24:04,211 --> 01:24:06,296
Tak może się stać.

927
01:24:07,214 --> 01:24:11,593
Ciekawe.
Ekscytujące, prawda?

928
01:24:47,045 --> 01:24:49,381
Co to ma znaczyć?
Co tu się dzieje?

929
01:24:50,215 --> 01:24:51,967
Co się stało?

930
01:24:54,136 --> 01:24:57,055
Kiyokawa!
Co to ma znaczyć?

931
01:24:57,139 --> 01:25:00,142
Nie pozwolę na żadne rozróby.

932
01:25:00,225 --> 01:25:02,561
Chcę porozmawiać z tobą na osobności.

933
01:25:02,644 --> 01:25:04,062
Rozejść się do swoich pokojów.

934
01:25:04,146 --> 01:25:06,190
Niech nikt się nie rusza!

935
01:25:07,107 --> 01:25:09,276
Usiądźcie.

936
01:25:19,745 --> 01:25:22,789
Wyjaśnię ci prawdziwy zamiar
stworzenia tego oddziału roninów.

937
01:25:24,124 --> 01:25:27,461
Przybyliśmy do Kioto,
aby służyć szogunowi.

938
01:25:28,420 --> 01:25:32,299
Lecz wciąż jesteśmy
bezrobotnymi roninami.

939
01:25:32,841 --> 01:25:35,677
Dlatego mamy wolny wybór
komu mamy służyć.

940
01:25:36,720 --> 01:25:39,389
W dniu dzisiejszym odstępujemy
od służby dla szogunatu...

941
01:25:39,681 --> 01:25:41,850
zaś naszym zwierzchnikiem
będzie sam Cesarz.

942
01:25:41,850 --> 01:25:44,311
- Co takiego?
- Nie zgadzamy się na to!

943
01:25:47,940 --> 01:25:52,986
Osobiście zabiję każdego wroga Cesarza,
nieważne kim jest.

944
01:25:54,738 --> 01:25:56,865
Kto się sprzeciwia?

945
01:25:57,324 --> 01:26:03,997
Kiyokawa! Jeśli jest cesarski rozkaz,
to proszę mi go pokazać.

946
01:26:05,249 --> 01:26:07,292
- Nie posiadam go.
- Jak to?

947
01:26:07,626 --> 01:26:09,920
Nie mam przy sobie,
lecz wcześniej go czytałem.

948
01:26:09,962 --> 01:26:11,880
To nie wystarczy.

949
01:26:12,673 --> 01:26:15,300
Jeżeli mnie zaatakujesz,
to skłócisz szogunat z Cesarzem.

950
01:26:15,634 --> 01:26:19,263
Jeśli taka twoja wola,
to przyjmę twoje wyzwanie.

951
01:26:43,328 --> 01:26:46,582
Udono, pozwól mi go zabić!

952
01:26:47,124 --> 01:26:50,794
Jeśli to zrobi ronin,
to żadna kara nie spadnie na szogunat.

953
01:26:50,961 --> 01:26:52,880
Jak będzie, panie Udono?

954
01:26:53,422 --> 01:26:55,632
Ja przyjmuję wyzwanie.

955
01:26:55,716 --> 01:26:59,636
Wciąż jesteśmy roninami,
którzy nie dostali zapłaty.

956
01:26:59,720 --> 01:27:01,430
Sam przed chwilą to powiedziałeś.

957
01:27:01,513 --> 01:27:03,182
Tak, to prawda.

958
01:27:03,348 --> 01:27:06,476
Lecz Udono,
sam byłeś tym zniecierpliwiony.

959
01:27:07,144 --> 01:27:11,899
Sam mówiłeś tu zebranym
o wynajęciu ich jako straży.

960
01:27:12,649 --> 01:27:17,237
Kiedy padły te słowa,
oni rozpoczęli już służbę.

961
01:27:17,321 --> 01:27:19,364
Każdy kto mnie teraz zaatakuje...

962
01:27:19,448 --> 01:27:21,658
zrobi to w imieniu szogunatu.

963
01:27:21,742 --> 01:27:23,911
- Zastanów się.
- Zamknij się! Wstawaj!

964
01:27:23,952 --> 01:27:25,746
Ucisz się!

965
01:27:25,829 --> 01:27:28,498
Nie walczę z takimi świniami jak ty.

966
01:27:29,416 --> 01:27:30,626
Coś ty powiedział?

967
01:27:30,709 --> 01:27:32,544
Serizawa, powstrzymaj się!

968
01:27:32,628 --> 01:27:34,296
Zaczekajmy.

969
01:27:34,713 --> 01:27:37,257
Aż do 6:30, do dostarczenia pisma,

970
01:27:37,341 --> 01:27:42,262
gdy twa intryga runie,
a ja potnę cię na kawałki!

971
01:28:10,249 --> 01:28:15,087
Otwierać bramę!

972
01:28:27,224 --> 01:28:29,142
Jak długo mam to powtarzać?

973
01:28:29,226 --> 01:28:33,438
Są pewne procedury,
które należy spełnić.

974
01:28:33,522 --> 01:28:36,400
Nie pozwolę na takie
niezapowiedziane spotkanie.

975
01:28:36,525 --> 01:28:39,528
- Tylko ten jeden raz.
- Błagamy cię.

976
01:28:39,611 --> 01:28:41,280
Nie ma mowy.
Odejdźcie!

977
01:28:41,530 --> 01:28:43,866
- Jak długo mamy prosić?
- Odejdźcie!

978
01:28:49,329 --> 01:28:52,791
Każę wam odejść!

979
01:28:54,710 --> 01:28:58,547
Co robicie?
Splamicie krwią cesarską bramę.

980
01:28:58,630 --> 01:29:00,465
Proszę, powstrzymajcie się.

981
01:29:12,019 --> 01:29:14,396
Mistrzu! Mistrzu!

982
01:29:23,113 --> 01:29:24,990
Mamy rozkaz Cesarza.

983
01:29:28,118 --> 01:29:29,995
- Moje palce!
- Tak, mistrzu.

984
01:29:52,518 --> 01:29:54,686
Rozkaz Cesarza.

985
01:29:57,814 --> 01:29:59,775
Nie widzicie tego?

986
01:30:02,110 --> 01:30:04,029
Pochyl głowę!

987
01:30:10,536 --> 01:30:11,828
Cesarskie rozporządzenie:

988
01:30:11,912 --> 01:30:16,375
"Obcy najeźdźcy,
którzy ostatnio przybyli...

989
01:30:16,625 --> 01:30:19,336
zagrażają naszemu bezpieczeństwu.

990
01:30:19,419 --> 01:30:27,845
Jego Wysokość jest tym zaniepokojony
i wzywa do obrony tradycji.

991
01:30:27,928 --> 01:30:34,726
Dołożysz wszelkich starań,
by uwolnić Cesarza od tych zmartwień...

992
01:30:34,810 --> 01:30:42,025
uratujesz naród od krzywd...

993
01:30:42,109 --> 01:30:45,445
i powstrzymasz inwazję cudzoziemców.

994
01:30:45,529 --> 01:30:48,198
Takie jest życzenie Jego Wysokości."

995
01:30:51,034 --> 01:30:52,995
Kiyokawa!

996
01:30:59,835 --> 01:31:01,461
Kumano!

997
01:31:01,712 --> 01:31:03,630
Mistrzu!

998
01:31:03,714 --> 01:31:06,091
Gratulacje, mistrzu!

999
01:31:19,938 --> 01:31:22,482
Nadchodzi główna gejsza!

1000
01:31:29,323 --> 01:31:32,159
Przepuśćcie mnie! Przepuśćcie!

1001
01:31:33,827 --> 01:31:36,955
Co tutaj robicie?

1002
01:31:37,039 --> 01:31:38,874
Przyszedłem się pożegnać.

1003
01:31:39,541 --> 01:31:42,669
Kiyokawa, nie ufam ci.

1004
01:31:42,920 --> 01:31:46,840
Opuszczamy szeregi tej formacji
i idziemy własną drogą.

1005
01:31:46,924 --> 01:31:48,759
Coś ty powiedział?

1006
01:31:49,718 --> 01:31:51,678
Jeśli chcą, niech odejdą.

1007
01:31:52,012 --> 01:31:53,764
Jeśli to ich wola.

1008
01:31:54,640 --> 01:31:56,266
Jak wolicie.

1009
01:31:56,433 --> 01:31:58,060
Ależ mistrzu...

1010
01:31:59,186 --> 01:32:00,437
Nie interesuje mnie to.

1011
01:32:00,521 --> 01:32:03,982
Człowiek winien mieć wolny wybór.

1012
01:32:06,527 --> 01:32:09,279
Zaczekaj!

1013
01:32:14,910 --> 01:32:17,996
Kim byli ci dwaj,
którzy stali za Serizawą?

1014
01:32:19,331 --> 01:32:21,583
Kondo Isami i Hijikata Toshizo.

1015
01:32:23,919 --> 01:32:25,754
Wyglądali na biegłych szermierzy.

1016
01:32:25,838 --> 01:32:30,425
Mistrzu! Z rozkazu Cesarza
mamy jutro wrócić do Edo.

1017
01:32:30,509 --> 01:32:36,473
Mistrzu! Zaatakuję Lorda Yokohamę
i pokażemy obcokrajowcom na co nas stać.

1018
01:32:37,349 --> 01:32:38,767
Dobrze.

1019
01:32:39,017 --> 01:32:42,855
A ja zamierzam udać się
do siedziby Kiyokawy w szogunacie.

1020
01:32:42,938 --> 01:32:45,274
- Kiyokawy?
- Tak.

1021
01:32:45,524 --> 01:32:47,359
Tak, Kiyokawy.

1022
01:32:48,527 --> 01:32:52,155
Proszę o wybaczenie.
Samuraj, Ishizaka Shuzo...

1023
01:32:52,239 --> 01:32:55,325
właśnie przybył i poprosił,
by przekazać to panu.

1024
01:32:55,409 --> 01:32:58,036
Ishizaka?
Gdzie on teraz jest?

1025
01:32:58,120 --> 01:32:59,246
Chcę się z nim zobaczyć.

1026
01:32:59,329 --> 01:33:03,500
Tylko że, po wręczeniu mi tego,
pośpiesznie wyszedł.

1027
01:33:03,917 --> 01:33:05,544
- Wyszedł?
- Tak.

1028
01:33:05,627 --> 01:33:06,336
A dokąd?

1029
01:33:06,420 --> 01:33:09,339
Ubrany był do podróży.

1030
01:33:09,339 --> 01:33:11,300
Wybacz mi samolubstwo,
ale już cię nie rozumiem.


1031
01:33:11,300 --> 01:33:15,220
- Oszalał?
- Mistrzu, pójdę go poszukać.

1032
01:33:15,304 --> 01:33:18,015
- Pójdę z tobą.
- Zostańcie.

1033
01:33:21,935 --> 01:33:24,980
Co się stało?
Co napisał?

1034
01:33:25,314 --> 01:33:26,899
To nie takie oczywiste.

1035
01:33:27,149 --> 01:33:29,359
- Pozwól mi zobaczyć.
- Nie ma takiej konieczności.

1036
01:33:29,443 --> 01:33:31,695
Przynieś mi kałamarz.

1037
01:34:00,140 --> 01:34:03,352
Więc?
Co o tym myślisz?

1038
01:34:03,435 --> 01:34:05,187
Pozwól mi przeczytać.

1039
01:34:09,441 --> 01:34:11,151
Słuchajcie!

1040
01:34:11,235 --> 01:34:13,487
Nasz mistrz właśnie napisał wiersz.

1041
01:34:16,031 --> 01:34:19,576
"Oddział swój prowadząc,
aż zginę szczęśliwy...

1042
01:34:19,826 --> 01:34:22,496
że broniłem godnie
dobrego imienia mojego Cesarza."

1043
01:34:26,124 --> 01:34:31,463
- Mistrzu, nadszedł nasz czas.
- Racja! Nadszedł!

1044
01:34:31,547 --> 01:34:50,566
Oddział swój prowadząc,
aż zginę szczęśliwy...


1045
01:34:50,649 --> 01:35:08,584
że broniłem godnie
dobrego imienia mojego Cesarza.


1046
01:35:30,439 --> 01:35:32,274
EDO

1047
01:35:33,317 --> 01:35:36,653
45, 62, 37...

1048
01:35:36,737 --> 01:35:40,365
- Kto tam?!
- Jesteśmy oddziałem roninów!

1049
01:35:40,449 --> 01:35:43,869
Potrzebujemy funduszy.
Oddajcie nam swoje pieniądze.

1050
01:36:09,144 --> 01:36:13,232
- Dalej! Oddawaj pieniądze!
- Daj im!

1051
01:36:13,232 --> 01:36:15,734
Co noc ludzie są okradani przez ludzi
podających się za nas.

1052
01:36:15,734 --> 01:36:19,947
Jeżeli ich nie powstrzymamy,
to ludzie zaczną nas obwiniać.

1053
01:36:20,030 --> 01:36:22,991
To jeszcze nie dotarło
do dworu cesarskiego w Kioto.

1054
01:36:23,325 --> 01:36:26,828
Gdyby tak się stało,
to grozi nam hańba...

1055
01:36:26,870 --> 01:36:29,081
i rozwiązanie naszego oddziału.

1056
01:36:29,122 --> 01:36:33,794
I co się stanie z tymi
400 młodzieńcami, którzy w ciebie wierzą?

1057
01:36:34,044 --> 01:36:36,672
Mistrzu, słuchasz mnie?

1058
01:36:37,130 --> 01:36:39,383
Tak, słucham.

1059
01:36:39,633 --> 01:36:43,846
Mistrzu, jestem pewien,
że wiesz kto za tym stoi.

1060
01:36:43,929 --> 01:36:46,098
Dlaczego, mistrzu,
nie zrobisz z tym porządku?

1061
01:36:47,182 --> 01:36:50,727
W końcu schwytają tych oprawców.

1062
01:36:50,811 --> 01:36:54,189
Sądzisz, że szogunat
schwyta własnych ludzi?

1063
01:36:54,314 --> 01:36:55,732
Mistrzu...

1064
01:36:55,816 --> 01:37:00,362
nasi ludzie aż się rwą,
by schwytać tych nikczemników.

1065
01:37:00,445 --> 01:37:03,198
Proszę o pozwolenie!
Błagam cię!

1066
01:37:11,123 --> 01:37:13,667
Nie zdradzili podczas tortur,
kto ich zatrudnił.

1067
01:37:13,917 --> 01:37:15,627
Są małomówni.

1068
01:37:15,711 --> 01:37:18,463
Mistrzu, otrzymałem zaszczyt
bycia rozjemcą.

1069
01:37:18,714 --> 01:37:22,426
Pościnam im głowy jednym cięciem.
Proszę mnie obserwować.

1070
01:37:22,509 --> 01:37:26,680
- Ja proszę o ten zaszczyt.
- Nie!

1071
01:37:26,847 --> 01:37:28,265
Sam to zrobię.

1072
01:37:28,932 --> 01:37:35,397
Słuchajcie, sam mistrz Kiyokawa
pościna głowy tym łajdakom.

1073
01:37:51,914 --> 01:37:55,375
Zatem udajesz się do Francji?

1074
01:37:55,626 --> 01:37:57,961
Dopiero za jakiś czas.

1075
01:37:58,337 --> 01:38:01,673
Słyszałem, że w Paryżu
są wspaniałe kobiety.

1076
01:38:04,134 --> 01:38:06,553
To strój, w którym pan podróżuje?

1077
01:38:06,637 --> 01:38:11,892
To dar za mój prezent
z tkanego jedwabiu.

1078
01:38:13,936 --> 01:38:16,563
Przy okazji,
pozbyłeś się tego człowieka?

1079
01:38:16,730 --> 01:38:18,273
Jeszcze nie.

1080
01:38:20,025 --> 01:38:21,860
Jest uciążliwy.

1081
01:38:21,944 --> 01:38:24,196
To już nie potrwa długo.

1082
01:38:24,613 --> 01:38:27,199
Nie chcę już go więcej widzieć.

1083
01:38:27,324 --> 01:38:29,368
Podobnie i ja.

1084
01:38:30,244 --> 01:38:31,870
Kto tego dokona?

1085
01:38:32,412 --> 01:38:34,373
Interesuje cię to, panie?

1086
01:38:35,541 --> 01:38:41,296
Zaoferował się Sasaki Tadasabur,
były instruktor z Akademii.

1087
01:38:42,047 --> 01:38:47,177
Został zdegradowany do ronina.

1088
01:38:47,511 --> 01:38:52,266
Mam nadzieję, nikt nie powiąże
jego śmierci z nami.

1089
01:38:53,725 --> 01:38:55,769
Więc kiedy to się stanie?

1090
01:38:56,812 --> 01:38:59,273
Już się zaczęło, panie.

1091
01:38:59,648 --> 01:39:00,899
Już?

1092
01:39:03,735 --> 01:39:05,279
Sasaki!

1093
01:39:06,238 --> 01:39:08,365
Ponoć zostałeś zdegradowany.
Jak to się stało?

1094
01:39:08,448 --> 01:39:10,993
Nie muszę ci odpowiadać.
Wybacz.

1095
01:39:12,828 --> 01:39:16,790
Chcesz zabić Kiyokawę?
Z czyjego rozkazu? Matsudairy?

1096
01:39:16,832 --> 01:39:18,083
Kogoś wyżej postawionego?

1097
01:39:18,166 --> 01:39:20,335
- Chcesz mnie powstrzymać?
- Mógłbym.

1098
01:39:20,419 --> 01:39:23,881
Zabiję każdego,
kto popiera rebeliantów.

1099
01:39:24,840 --> 01:39:28,552
Zabijesz go dla szogunatu?
Nie poznaję ciebie.

1100
01:39:28,635 --> 01:39:32,055
To błyskotliwy człowiek.
Pozwól mu żyć.

1101
01:39:32,139 --> 01:39:35,100
- Negujesz rozkaz?
- Rozkaz?

1102
01:39:35,517 --> 01:39:38,437
Słuchamy się tylko rozkazów
pochodzących z samej góry.

1103
01:39:38,520 --> 01:39:40,063
To rozkaz szogunatu.

1104
01:39:42,524 --> 01:39:44,735
Ale czy dasz radę go zabić?

1105
01:39:44,818 --> 01:39:46,278
Dam.

1106
01:39:46,528 --> 01:39:47,988
W jaki sposób?

1107
01:40:53,929 --> 01:40:57,391
- Witamy w Domu Piwoni.
- Proszę tedy.

1108
01:41:05,816 --> 01:41:09,695
To nie jest twój pierwszy raz, prawda?
Chodź.

1109
01:41:15,409 --> 01:41:17,286
Proszę wejdź.

1110
01:41:21,123 --> 01:41:22,875
Pański miecz.

1111
01:41:40,726 --> 01:41:41,727
Oren!

1112
01:41:41,810 --> 01:41:44,771
Nie jestem Oren, jestem Okei.

1113
01:41:46,523 --> 01:41:50,569
Nie, nie rób tego...

1114
01:42:00,829 --> 01:42:02,873
Jesteś mistrzem Kiyokawa?

1115
01:42:53,924 --> 01:42:55,884
Mistrzu Kiyokawa...

1116
01:42:58,345 --> 01:43:01,890
To ja, Sasaki Tadasaburo.

1117
01:43:03,809 --> 01:43:05,644
To ty.

1118
01:43:05,727 --> 01:43:09,064
Dawno się nie widzieliśmy.
Dobrze pan wygląda.

1119
01:43:59,615 --> 01:44:02,826
13 kwietnia, 3 roku Ery Bunkyu,

1120
01:44:02,910 --> 01:44:06,580
Kiyokawa Hachiro zginął
w wieku 34 lat.


1121
01:44:08,415 --> 01:44:13,462
Aromat sake pochodzi
z głębi ziemi.


1122
01:44:13,504 --> 01:44:16,673
KONIEC

1123
01:44:25,673 --> 01:44:29,623
www.NapiProjekt.pl - nowa jakość napisów.
Napisy zostały specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.

1124
01:44:30,305 --> 01:44:36,729
Proszę, oceń te napisy na www.osdb.link/6bn9r
Pomóż innym wybrać najlepsze napisy!