Cargo.2017.720p.NF.WEB-DL.DD5.1.x264-NTG - Thai subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074

2
00:00:55,000 --> 00:00:58,666
(NETFLIX ขอเสนอ)

3
00:01:02,166 --> 00:01:05,291
(ผลงานภาพยนตร์ของ NETFLIX)

4
00:01:55,166 --> 00:01:56,291
แม่

5
00:02:02,375 --> 00:02:03,666
ดีมากจ้ะ

6
00:02:05,166 --> 00:02:06,208
แม่

7
00:02:32,083 --> 00:02:33,166
เคย์

8
00:02:40,958 --> 00:02:42,000
นี่

9
00:02:43,208 --> 00:02:44,208
สวัสดีครับ ไง

10
00:03:48,041 --> 00:03:50,625
(กล่องอำนวยความสะดวก)

11
00:03:52,500 --> 00:03:54,208
เราเหลืออาหารอยู่สามมื้อ

12
00:03:54,291 --> 00:03:55,625
ยืดได้มากสุดก็สี่

13
00:03:55,708 --> 00:03:56,791
โอเค

14
00:03:58,916 --> 00:04:01,625
นั่นคือเราต้องแบ่งอาหารเป็นส่วนๆ

15
00:04:03,041 --> 00:04:04,041
โอเค

16
00:04:04,625 --> 00:04:07,583
มีแผนอะไรที่ฉันไม่รู้หรือเปล่า
คุณอยากบอกฉันไหม

17
00:04:08,666 --> 00:04:10,333
- ไม่ ผมชอบแผนคุณนะ
- แผนไหน

18
00:04:11,000 --> 00:04:12,375
ที่เรากินปากกา

19
00:04:13,500 --> 00:04:15,583
ฟังนะ มีเมืองอยู่ตรงนี้

20
00:04:15,666 --> 00:04:17,916
ห่างจากจุดที่เราอยู่
ไม่เกิน 30 หรือ 40 กิโล

21
00:04:18,000 --> 00:04:20,291
ใช่ไหม เมืองชนบท
ไม่ค่อยมีคนอยู่หรอก

22
00:04:20,375 --> 00:04:23,833
หารถไว้ใส่เสบียงสักคัน
แล้วไปดูว่าข้างนอกนั่นมีอะไร

23
00:04:24,500 --> 00:04:28,416
- เราก็เห็นแล้วว่าข้างนอกมีอะไร
- ไม่ นั่นมันหลายสัปดาห์ก่อน

24
00:04:28,875 --> 00:04:31,208
- ริมฝั่งมันเงียบ แต่...
- เราคุยกันแล้วนี่

25
00:04:31,291 --> 00:04:33,500
- ถ้าเราไปไกลกว่านี้ล่ะ
- แล้วถ้าไม่ล่ะ

26
00:04:34,000 --> 00:04:36,916
ที่ที่เราต้องไปจริงๆ คือที่นี่

27
00:04:37,375 --> 00:04:39,041
แม่น้ำพาเรามาไกลถึงนี่แล้ว

28
00:04:39,125 --> 00:04:42,958
ถ้าไปถูกทาง เราจะไปถึงที่นั่นได้
แค่ต้องยึดตามสิ่งที่เรารู้

29
00:04:43,541 --> 00:04:47,958
ที่เรารู้เหรอ ก่อนจะเจอเรือลำนี้
คุณแทบไม่เคยขึ้นเรือด้วยซ้ำ

30
00:04:48,041 --> 00:04:50,458
เรือนี่อายุมากกว่า
เราสองคนรวมกันซะอีก

31
00:04:50,541 --> 00:04:52,791
แล้วถ้าเครื่องดับล่ะ จะเป็นยังไง

32
00:04:52,875 --> 00:04:54,375
เราต้องคิดถึงโรซี่นะ

33
00:04:54,458 --> 00:04:58,041
เหรอ โทษที ผมไม่เคยคิดเลย
คุณคิดว่าผมทำบ้าอะไรอยู่ล่ะ เราขึ้นฝั่งไม่ได้ จนกว่าจะเหลือ
ทางเดียวและทางสุดท้าย

34
00:05:04,166 --> 00:05:06,083
มันต้องเป็นแบบนั้น ผมขอโทษ

35
00:05:06,958 --> 00:05:10,625
นั่นจะเป็นก่อนหรือหลัง
ลูกสาวเราจะอดตายล่ะ

36
00:07:17,833 --> 00:07:19,125
ให้ตายเถอะ

37
00:07:28,958 --> 00:07:29,958
พระเจ้า

38
00:07:41,041 --> 00:07:42,083
โอ้โฮ

39
00:08:49,208 --> 00:08:50,375
ปลากินเบ็ดบ้างไหม

40
00:08:50,875 --> 00:08:51,958
ยังเลย

41
00:08:53,541 --> 00:08:56,666
- เดี๋ยวนะ
- เร็วสิ เอาตะขอเกี่ยวขึ้นมาเลย

42
00:08:56,750 --> 00:08:59,291
- อะไรนะ ตะขอเหรอ
- ใช่ ดึงขึ้นมาเลย เร็ว

43
00:09:01,916 --> 00:09:03,500
- อะไรเนี่ย
- นั่นอะไรน่ะ

44
00:09:03,583 --> 00:09:06,375
- คุณเอามาจากไหน
- จากซากเรือยอชต์น่ะ

45
00:09:06,458 --> 00:09:08,666
ขอบคุณผมสิ ดูนี่

46
00:09:09,416 --> 00:09:12,125
พอสำหรับสามเดือน อย่างต่ำ

47
00:09:13,708 --> 00:09:16,041
- นี่ข่าวดีนะ คนดี
- เยี่ยมไปเลย

48
00:09:16,666 --> 00:09:18,791
คุณไม่ต้องกังวลหรอก นี่มันงานของผม

49
00:09:18,875 --> 00:09:20,541
เข้าออกว่องไว สะดวก ปลอดภัย

50
00:09:21,500 --> 00:09:23,750
ไม่เอาน่า น่ายินดีจะตาย คนดี
น่ายินดีที่สุด

51
00:09:23,833 --> 00:09:25,041
เราต้องฉลองเรื่องดีๆ

52
00:09:25,125 --> 00:09:27,833
- ที่เข้ามาสักนิด
- ไม่ เอาล่ะ

53
00:09:27,916 --> 00:09:29,833
- แน่ใจนะว่าปลอดภัย
- ปลอดภัยแน่นอน

54
00:09:40,666 --> 00:09:43,166
ในคลังสมบัติคุณไม่มีมีดโกนเหรอ

55
00:09:43,250 --> 00:09:45,833
ทำไมล่ะ คุณจะได้รู้ไงว่านี่หยาบมาก

56
00:09:45,916 --> 00:09:47,791
- ฉันว่ามอมแมมมากกว่านะ
- หยาบ

57
00:09:48,583 --> 00:09:49,625
หยาบ

58
00:09:54,041 --> 00:09:55,791
ลูกเป็นไง ลิงน้อยเป็นไงบ้าง

59
00:09:55,875 --> 00:09:57,208
ลูกไม่ค่อยร่าเริงเท่าไร

60
00:09:57,875 --> 00:09:59,791
คุณน่าจะไปทักทายลูกหน่อยนะ

61
00:10:01,500 --> 00:10:03,125
ผมว่าลูกคงไม่ชอบเท่าไร

62
00:10:05,291 --> 00:10:06,666
นี่ ไปนอนพักสิ

63
00:10:07,166 --> 00:10:09,166
- เอางั้นเหรอ
- ค่ะ ไปเถอะ

64
00:10:13,375 --> 00:10:14,708
ผู้ชาย

65
00:10:14,791 --> 00:10:16,375
- ใช่ค่ะ
- ผู้หญิง

66
00:10:32,541 --> 00:10:34,958
เก่งมาก โรซี่ นั่นแหละ

67
00:11:13,166 --> 00:11:17,500
(สุขสันต์วันครบรอบแด่คนดีของผม
เรายังอยู่ที่นี่ รักคุณ แอนดี้)

68
00:12:21,083 --> 00:12:23,083
เยี่ยม

69
00:12:23,750 --> 00:12:24,916
โอเค

70
00:12:52,958 --> 00:12:54,208
โธ่

71
00:12:54,833 --> 00:12:56,250
ไงๆ

72
00:12:56,333 --> 00:12:58,791
- แม่
- ไง ที่รัก โอเค ไม่เป็นไรแล้ว

73
00:13:00,708 --> 00:13:01,875
แม่

74
00:13:03,833 --> 00:13:05,250
แม่ไปไหนแล้ว

75
00:13:05,833 --> 00:13:06,958
แม่ไปไหน

76
00:13:14,291 --> 00:13:15,291
เคย์

77
00:13:20,208 --> 00:13:22,041
เคย์ อยู่ในนั้นหรือเปล่า

78
00:13:22,750 --> 00:13:25,083
เคย์ ไม่เอาน่า
ให้ผมเข้าไปหน่อย ที่รัก

79
00:13:25,958 --> 00:13:26,958
ให้ผมเข้าไป

80
00:13:29,583 --> 00:13:30,916
บ้าเอ๊ย เคย์ คุณ...

81
00:13:32,041 --> 00:13:33,041
คุณไปทำอะไรมา

82
00:13:33,125 --> 00:13:34,916
- ไม่ อย่า
- ขอผมดูหน่อย

83
00:13:35,000 --> 00:13:36,625
- ไม่
- งั้นกดไว้ก่อนนะ

84
00:13:37,083 --> 00:13:38,916
- แม่
- ไม่เป็นไรๆ

85
00:13:45,125 --> 00:13:46,916
บ้าเอ๊ย

86
00:13:49,833 --> 00:13:51,791
(เหลือ 48 ชั่วโมง)

87
00:13:52,708 --> 00:13:54,541
ไหน ให้ผมดูหน่อย

88
00:13:56,625 --> 00:13:58,375
บ้าเอ๊ย

89
00:13:59,083 --> 00:14:00,666
โอเค เคย์ แค่... คุณทำอะไรลงไป

90
00:14:07,708 --> 00:14:10,500
- ที่รัก ฉันขอโทษ
- ไม่เป็นไรๆ

91
00:14:11,291 --> 00:14:14,750
เอาล่ะ กดแผลไว้ๆ

92
00:14:14,833 --> 00:14:16,625
บ้าจริง

93
00:14:16,708 --> 00:14:19,500
- โอเคไหม คุณไม่เป็นไรนะ
- ค่ะ

94
00:14:19,583 --> 00:14:20,708
โอเคไหม มองผมสิ

95
00:14:21,083 --> 00:14:23,250
- ไม่เป็นไรค่ะ
- คุณต้องไม่เป็นไร

96
00:14:23,333 --> 00:14:25,208
(บริการฉุกเฉิน ออสเตรเลีย)

97
00:14:25,291 --> 00:14:27,875
(มีไข้ คลื่นไส้ อาเจียน ชัก)

98
00:14:42,833 --> 00:14:43,958
นี่

99
00:14:47,541 --> 00:14:50,708
- บอกฉันหน่อย คุณคิดอะไรอยู่
- เราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้ว

100
00:14:51,458 --> 00:14:54,916
เพิ่งผ่านไปชั่วโมงเดียวเอง
อีกตั้งสามชั่วโมงกว่าอาการ...

101
00:14:55,000 --> 00:14:57,750
ใช่ ผมรู้ว่าเป็นยังไง
เราไม่มีเวลามากขนาดนั้น

102
00:14:58,250 --> 00:15:00,916
- เราจะเสี่ยงไม่ได้
- วันนี้เสี่ยงแล้วเหรอ

103
00:15:01,000 --> 00:15:03,750
ข้างนอกนั่นกับนี่น่ะเหรอ
ใช่ เสี่ยงสิ

104
00:15:04,333 --> 00:15:07,500
อย่าพาโรซี่ไปเสี่ยงเลย
จนกว่าจะรู้ว่าเราเจอกับอะไรอยู่

105
00:15:07,583 --> 00:15:10,416
มีสิ่งมีชีวิตมากมาย
ที่กินอยู่ในแม่น้ำนี้

106
00:15:10,500 --> 00:15:13,166
- เราไม่รู้ว่าอะไรกัดคุณ
- มันมีนิ้วนะ แอนดี้

107
00:15:13,583 --> 00:15:14,833
แม่งเอ๊ย

108
00:15:18,958 --> 00:15:23,250
ฟังนะ ถ้าคุณป่วย
คุณก็มีเวลา 48 ชั่วโมง

109
00:15:23,333 --> 00:15:24,750
แล้วเราก็จะจัดการกับมัน

110
00:15:24,833 --> 00:15:27,500
แต่ถ้าไม่ใช่ แล้วคุณไม่ได้ติดเชื้อ

111
00:15:27,583 --> 00:15:31,583
ถ้าคุณเลือดออกขนาดนี้
คุณก็มีเวลาแค่สองหรือสามชั่วโมง

112
00:15:33,458 --> 00:15:35,166
ซึ่งผมจะไม่เลือกเสี่ยง

113
00:15:35,250 --> 00:15:37,500
เราต้องไปโรงพยาบาลที่คุณบอก

114
00:15:37,583 --> 00:15:40,041
จะมีคนรักษาคุณ
แล้วกำจัดความเสี่ยงของเรา

115
00:15:40,125 --> 00:15:41,250
ถ้าเราแพ้ล่ะ

116
00:15:42,125 --> 00:15:43,625
ถ้าเราแพ้ล่ะ

117
00:15:48,958 --> 00:15:50,500
ฉันจะตัดสินใจเอง

118
00:15:54,208 --> 00:15:55,291
ได้

119
00:16:21,833 --> 00:16:23,791
ไปเถอะ ไป

120
00:16:26,791 --> 00:16:28,041
อย่ามอง

121
00:17:34,416 --> 00:17:36,000
ไปกันเถอะ เจ้าตัวน้อย

122
00:17:38,333 --> 00:17:39,458
โอเค

123
00:17:40,250 --> 00:17:42,083
เก่งมาก มานี่มา

124
00:17:42,875 --> 00:17:45,083
อยู่ในนี้เดี๋ยวเดียวนะ เอาล่ะ

125
00:18:00,875 --> 00:18:02,625
ไม่เอาน่า

126
00:18:08,708 --> 00:18:10,708
อยู่นี่เอง

127
00:18:14,708 --> 00:18:15,750
ใช่

128
00:18:15,833 --> 00:18:18,083
นั่นแหละ

129
00:18:19,166 --> 00:18:20,875
- มานี่
- ขอบใจนะ ที่รัก

130
00:18:20,958 --> 00:18:23,500
มานี่เร็ว คุณอยู่ในรถก็พอ โอเคไหม

131
00:18:26,291 --> 00:18:27,291
ไม่จริงน่า

132
00:18:27,375 --> 00:18:29,500
ผมจะตามไป ต้องดูตรงนั้นอีกหน่อย

133
00:18:29,583 --> 00:18:30,916
โอเคนะ แป๊บเดียว

134
00:18:32,625 --> 00:18:34,041
เอาล่ะ

135
00:18:36,083 --> 00:18:37,625
นี่จ้ะ ที่รัก

136
00:18:37,708 --> 00:18:40,958
แม่ทำของเล่นให้ใหม่ด้วย

137
00:18:41,791 --> 00:18:43,041
แม่อยู่นี่แล้ว

138
00:18:53,125 --> 00:18:54,500
เด็กดี

139
00:19:34,291 --> 00:19:35,250
ไปเลย

140
00:20:10,375 --> 00:20:11,500
รู้สึกยังไงบ้าง

141
00:20:12,500 --> 00:20:14,000
รู้สึกเป็นตัวเอง

142
00:20:15,541 --> 00:20:16,625
ดีแล้ว

143
00:20:17,291 --> 00:20:20,958
ไง เจ้าลิง มีอะไรเหรอที่รัก

144
00:20:21,625 --> 00:20:22,750
ต้องเปลี่ยนผ้าอ้อม

145
00:20:22,833 --> 00:20:24,291
- ผมทำเอง
- ไม่เป็นไร

146
00:20:24,375 --> 00:20:25,666
ลูกจะได้ไม่งอแง

147
00:20:26,458 --> 00:20:28,875
- แน่ล่ะ
- ไหนดูซิ เจ้ากางเกงเหม็น

148
00:20:32,416 --> 00:20:34,166
เปลี่ยนผ้าอ้อมกันเถอะ

149
00:20:36,708 --> 00:20:37,958
เอาล่ะ

150
00:20:39,208 --> 00:20:41,166
ไงจ้ะ ไง

151
00:20:43,250 --> 00:20:45,125
ไง โรซี่โพซี่

152
00:20:53,333 --> 00:20:54,333
เคย์

153
00:20:59,875 --> 00:21:02,000
นี่ โรซี่ ไง

154
00:21:06,375 --> 00:21:08,458
เคย์ เอาหัวมานี่

155
00:21:09,291 --> 00:21:10,291
เอาล่ะ

156
00:22:10,708 --> 00:22:13,000
- เคย์ หายใจไว้
- จอดรถ

157
00:22:13,083 --> 00:22:14,666
- มองผมสิ
- จอดรถสิ

158
00:22:14,750 --> 00:22:17,166
- เราต้องใจเย็น...
- ให้ฉันออกไปเดี๋ยวนี้

159
00:22:17,250 --> 00:22:18,708
ให้ตายสิ เดี๋ยวก่อน

160
00:22:21,291 --> 00:22:22,416
พระเจ้า

161
00:22:27,083 --> 00:22:28,166
เคย์

162
00:22:29,041 --> 00:22:30,083
เคย์

163
00:22:30,166 --> 00:22:31,791
นี่ ฟังนะ คุณแค่...

164
00:22:31,875 --> 00:22:33,208
อย่าแตะตัวฉัน

165
00:22:34,000 --> 00:22:36,166
แอนดี้ คุณควบคุมเชื้อไม่ได้

166
00:22:36,958 --> 00:22:39,208
คุณหยุดไอ้เชื้อนี่ไม่ได้หรอก

167
00:22:40,500 --> 00:22:44,041
คุณจะเล่นตามน้ำไปอีกนานไหม
จนกว่าฉันจะกินคุณเหรอ

168
00:22:44,125 --> 00:22:45,625
- หรือว่าลูก
- ไม่

169
00:22:45,708 --> 00:22:47,500
- คุณต้องเอาลูกไป
- หมายความว่าไง

170
00:22:47,583 --> 00:22:50,666
- คุณพูดอะไร ให้ทิ้งคุณเหรอ
- คุณต้องเอาลูกไป

171
00:22:50,750 --> 00:22:52,666
พอแล้ว หยุดเถอะ

172
00:22:53,625 --> 00:22:54,750
ไม่เอาน่า

173
00:23:01,416 --> 00:23:02,708
ผมอยู่นี่แล้ว โอเคไหม

174
00:23:03,291 --> 00:23:04,625
ทุกอย่างจะไม่เป็นไร

175
00:23:25,708 --> 00:23:27,291
เร็วเข้า ไปกันเถอะ

176
00:23:28,750 --> 00:23:30,541
เราจะไม่ไปโรงพยาบาล

177
00:23:30,625 --> 00:23:31,708
เราใกล้ถึงแล้ว

178
00:23:31,791 --> 00:23:34,500
คุณกับโรซี่จะยิ่งอยู่ห่าง
จากแม่น้ำเข้าไปอีก

179
00:23:36,875 --> 00:23:38,583
ที่นั่นไม่มีอะไรให้เราแล้ว

180
00:23:38,666 --> 00:23:41,083
มีสิ นี่ไงเวลา เห็นไหม

181
00:23:41,166 --> 00:23:44,458
เวลาทุกวินาทีเป็นของคุณ
เราต้องใช้ให้คุ้มค่า

182
00:23:45,375 --> 00:23:47,750
แต่ถ้าคุณเลือดออก
คุณจะกลายร่างเร็วขึ้น

183
00:23:48,833 --> 00:23:50,458
ฉันเป็นคนตัดสินใจ จำได้ไหม

184
00:23:50,791 --> 00:23:53,166
ผมไม่มีสิทธิ์พูด
ไม่มีทางเลือกเลยเหรอ

185
00:23:53,250 --> 00:23:54,833
ไม่ค่ะ ที่รัก ไม่มี

186
00:24:09,333 --> 00:24:10,458
เคย์

187
00:24:11,000 --> 00:24:12,250
ผมทำแบบนั้นไม่ได้

188
00:24:13,041 --> 00:24:14,666
ระวัง ระวังขา

189
00:24:48,166 --> 00:24:49,458
ฉิบหาย

190
00:25:09,791 --> 00:25:10,916
เคย์

191
00:25:14,708 --> 00:25:15,958
โรซี่

192
00:25:22,708 --> 00:25:24,750
นี่ เราเป็นยังไงบ้าง

193
00:25:24,833 --> 00:25:26,458
โรซี่ โรส

194
00:25:44,875 --> 00:25:46,083
เคย์

195
00:26:23,250 --> 00:26:24,416
นี่

196
00:26:30,500 --> 00:26:34,666
(ช่วยเธอ)

197
00:26:35,666 --> 00:26:37,583
ที่รัก

198
00:26:48,916 --> 00:26:49,833
โรซี่

199
00:26:49,916 --> 00:26:50,875
โอ๊ย

200
00:26:51,625 --> 00:26:52,875
บ้าเอ๊ย

201
00:26:54,791 --> 00:26:55,875
พวกนั้นกำลังมา

202
00:26:59,083 --> 00:27:01,416
ลูกต้องเป็นเด็กดีนะ อยู่ที่นี่

203
00:27:01,916 --> 00:27:03,666
เป็นเด็กดีเชื่อฟังพ่อ

204
00:27:04,791 --> 00:27:07,541
เดี๋ยวพ่อกลับมานะ โรซี่
เดี๋ยวกลับมา

205
00:28:15,083 --> 00:28:18,541
ไม่นะ ไม่ๆ

206
00:29:18,875 --> 00:29:19,791
ไม่เป็นไรนะ

207
00:29:20,791 --> 00:29:22,166
พ่อรู้ว่าลูกชอบอะไร

208
00:29:35,416 --> 00:29:36,583
นี่ โรซี่ นี่แม่ไง

209
00:29:44,583 --> 00:29:46,000
พ่อได้กลิ่นแม่

210
00:29:47,625 --> 00:29:49,708
พ่อได้กลิ่นแม่เหมือนกัน

211
00:29:53,666 --> 00:29:54,666
นี่

212
00:30:06,333 --> 00:30:07,416
นี่

213
00:30:07,916 --> 00:30:09,333
รู้ไหมว่าทำอะไรลงไป

214
00:30:13,833 --> 00:30:16,000
ถอยไป ถอยออกไป

215
00:30:18,125 --> 00:30:19,541
อย่ายุ่งกับพ่อหนูนะ

216
00:32:37,958 --> 00:32:40,166
เหลือเวลาอยู่เท่าไร

217
00:32:43,791 --> 00:32:47,000
เหลือ 46 ชั่วโมง ประมาณนั้น

218
00:32:48,791 --> 00:32:49,791
นั่งลง

219
00:33:05,958 --> 00:33:07,291
เอาแขนมาดูซิ

220
00:33:16,916 --> 00:33:18,666
คงช่วยอะไรไม่ได้มากหรอกนะ

221
00:33:22,166 --> 00:33:23,708
แต่คงช่วยซ่อนไว้ได้

222
00:33:24,583 --> 00:33:26,625
ต้องทำแบบนั้นไปก่อน

223
00:33:31,708 --> 00:33:33,000
ไม่เป็นไร ที่รัก

224
00:33:33,958 --> 00:33:35,291
นั่นใครน่ะ

225
00:33:36,166 --> 00:33:37,458
โรซี่

226
00:33:37,958 --> 00:33:40,375
- แม่
- เจ้าดอกไม้น้อย

227
00:33:46,500 --> 00:33:48,125
ชาวบ้านเรียกฉันว่าเอตต้า

228
00:33:48,208 --> 00:33:49,291
ผมแอนดี้

229
00:33:51,250 --> 00:33:54,583
ที่นี่ดูเล็กกว่าในแผนที่นะ

230
00:33:54,666 --> 00:33:57,625
- ใครมาก็ผิดหวังตลอดแหละ
- โรงพยาบาล นี่...

231
00:33:57,708 --> 00:34:00,666
เรียกซะหรูเชียว
โรงพยาบาลอยู่ตึกถัดไปนู่น

232
00:34:00,750 --> 00:34:03,458
ไม่มีอะไรเหลือหรอก
เขาตัดงบเรามาหลายปีแล้ว

233
00:34:03,541 --> 00:34:04,666
คุณเป็นครูเหรอ เคยเป็น

234
00:34:08,083 --> 00:34:09,916
นักเรียนคุณไปไหนแล้วล่ะ

235
00:34:10,000 --> 00:34:11,000
ไปแล้ว

236
00:34:12,166 --> 00:34:13,125
ขอโทษครับ

237
00:34:13,208 --> 00:34:17,083
เปล่า ไม่ได้ตาย แค่ไปแล้ว
ไปใช้ชีวิตตามวิถีดั้งเดิม

238
00:34:17,875 --> 00:34:21,125
ไม่มีอะไรต้องเสียใจ
พวกเขาสุขสบายกว่าเราทั้งหมดอีก

239
00:34:21,541 --> 00:34:24,125
ฝูงชนจากทั้งประเทศมารวมตัวกัน

240
00:34:24,583 --> 00:34:27,250
พวกเขารู้สึกถึงมัน
พวกคนที่ยังติดต่อกันอยู่

241
00:34:29,583 --> 00:34:33,208
ทั้งชุมชนกลับไปยังดินแดนของพวกเขา

242
00:34:36,916 --> 00:34:39,125
มีเตียงสำรองอยู่หนึ่งเตียง
ถ้าคุณอยากใช้

243
00:34:48,250 --> 00:34:50,291
ลูกว่าไง โรซี่ เราชอบเธอไหม

244
00:34:51,958 --> 00:34:53,458
เราชอบเธอไหม

245
00:34:56,541 --> 00:34:57,791
พ่อว่าเราอาจชอบเธอนะ

246
00:35:26,875 --> 00:35:28,375
โอเค

247
00:35:54,375 --> 00:35:55,708
ทูมิ

248
00:36:00,500 --> 00:36:01,958
ทูมิ

249
00:36:05,875 --> 00:36:07,375
ทูมิ

250
00:36:11,458 --> 00:36:12,750
กลับบ้าน

251
00:36:30,666 --> 00:36:33,583
- เราจะเอาไอ้นี่ไปทำอะไรดี
- ทำหอกเหรอ

252
00:36:37,750 --> 00:36:39,500
คล้ายๆ สปาเกตตีของแม่เลยนะ

253
00:36:39,583 --> 00:36:40,583
พ่อ

254
00:36:41,708 --> 00:36:44,791
สมัยก่อนเราเอาสิ่งนี้มาจากสัตว์

255
00:36:46,000 --> 00:36:47,625
ท่านผู้อาวุโส

256
00:36:54,666 --> 00:36:56,708
พวกเขาทำให้แผ่นดินเป็นพิษ รู้ไหม

257
00:37:01,291 --> 00:37:03,000
ประเทศนี้กำลังเปลี่ยนแปลง

258
00:37:03,750 --> 00:37:04,833
มันป่วยแล้ว

259
00:37:06,041 --> 00:37:07,375
เราทุกคนป่วย

260
00:37:08,083 --> 00:37:09,708
นายก็ป่วยเหมือนกัน

261
00:38:54,375 --> 00:38:56,041
(เหลือ 32 ชั่วโมง 28 นาที)

262
00:39:01,208 --> 00:39:02,416
ใช่

263
00:39:04,333 --> 00:39:05,625
ไง เอตต้า

264
00:39:07,875 --> 00:39:09,875
คุณทำแบบนั้นไม่ได้ จะหมดหวังไม่ได้

265
00:39:17,375 --> 00:39:18,625
นี่คือวิลลี่ เบล

266
00:39:19,333 --> 00:39:23,500
เขาเป็นคนดี เป็นเพื่อน
ทูมิ ลูกสาวเขาก็เป็นนักเรียนฉัน

267
00:39:24,833 --> 00:39:26,166
ฉลาดเป็นกรด

268
00:39:26,666 --> 00:39:29,583
- เหมือนพ่อเลย
- ใช่ ผมเจอพวกเขาแล้ว

269
00:39:30,041 --> 00:39:33,583
รีบกลับไปบอกวิลลี่ว่าเอตต้าส่งคุณมา

270
00:39:33,666 --> 00:39:36,291
ถ้าอยากให้โอกาสที่สองกับเด็กน้อยนี่

271
00:39:36,375 --> 00:39:37,791
คุณต้องไปที่นั่น

272
00:39:37,875 --> 00:39:39,083
- นะ
- ครับ

273
00:39:39,833 --> 00:39:41,000
ขอบคุณครับ

274
00:39:42,208 --> 00:39:44,291
- เห็นกองไฟแล้วใช่ไหม
- ครับ

275
00:39:44,375 --> 00:39:48,375
กลุ่มนักล่ากำลังชะล้างพื้นที่
ของพวกคนป่วย อยู่ห่างๆ ไว้ก็พอ

276
00:39:50,708 --> 00:39:52,666
ไง โรซี่

277
00:39:52,750 --> 00:39:54,666
ลาก่อน ที่รัก ลาก่อน

278
00:39:56,416 --> 00:39:57,583
ลาก่อน

279
00:39:58,916 --> 00:40:00,333
ดูแลตัวเองด้วยครับ

280
00:40:15,125 --> 00:40:18,083
(ไม่เอาขุดเจาะน้ำมัน
คำเตือน พื้นที่อยู่อาศัย)

281
00:40:18,166 --> 00:40:20,708
(ฐานทัพทหาร)

282
00:41:06,583 --> 00:41:08,333
สวัสดี ที่นี่มีอะไรบ้างนะ

283
00:41:12,666 --> 00:41:14,583
ดื่มน้ำกันหน่อยนะลูก

284
00:42:02,083 --> 00:42:03,458
นั่นรถฉัน

285
00:42:08,916 --> 00:42:10,041
บ้าเอ๊ย

286
00:42:11,375 --> 00:42:13,041
ฐานทัพทหารถูกบุกรุกแล้ว

287
00:42:14,416 --> 00:42:15,625
เดี๋ยวมีมากกว่านี้อีก

288
00:42:15,708 --> 00:42:18,083
เสียงปืนคงดังไปไกลเป็นไมล์

289
00:42:18,750 --> 00:42:20,416
ให้เด็กเงียบไว้จะดีกว่านะ

290
00:42:23,000 --> 00:42:26,875
เอางี้ นายพาฉันออกไปจากนี่
แล้วฉันจะพานายไปจากที่นี่

291
00:42:26,958 --> 00:42:28,000
ไปไหน

292
00:42:28,541 --> 00:42:30,291
ที่ที่จะพอซ่อนตัวได้สักพัก

293
00:42:31,791 --> 00:42:35,500
เด็กน้อยนั่น มีลูกสักคนเมียคงดีใจนะ

294
00:42:41,041 --> 00:42:43,958
รีบคิดหน่อยนะ ดึงมันออกไปที

295
00:42:44,041 --> 00:42:45,041
โธ่เว้ย

296
00:42:45,125 --> 00:42:46,750
- เร็วเข้า
- มีกุญแจใช่ไหม

297
00:43:00,166 --> 00:43:01,458
อย่าคิดจะหลอกฉันเชียว

298
00:43:23,083 --> 00:43:24,500
ดีมาก เอานี่ไป

299
00:44:06,458 --> 00:44:07,666
มาเร็ว ไปกันเถอะ

300
00:44:17,041 --> 00:44:19,500
หมอนี่ยืนโบกรถผมอยู่ข้างถนน

301
00:44:19,583 --> 00:44:21,708
แถวนั้นมีพวกติดเชื้อหลายตัวเลย

302
00:44:23,125 --> 00:44:24,208
สวัสดีครับ

303
00:44:25,500 --> 00:44:26,625
สวัสดี

304
00:44:27,125 --> 00:44:29,041
คนเก่ง หลับตาสิ

305
00:44:40,208 --> 00:44:41,333
ดีจังค่ะ ไม่ สวยต่างหาก

306
00:44:45,791 --> 00:44:47,208
เรนีย์จะเตรียมที่นอนให้

307
00:44:57,541 --> 00:44:59,250
วางเธอไว้ตรงนี้ได้ไหมครับ

308
00:45:23,000 --> 00:45:24,541
เขาไม่เคยพาใครกลับมา

309
00:45:25,250 --> 00:45:27,916
งั้นเราก็ดีใจมากที่เป็นข้อยกเว้น
ใช่ไหมลูก

310
00:45:31,000 --> 00:45:32,125
ขอบคุณครับ

311
00:45:37,291 --> 00:45:39,583
- เพราะแบบนี้เราถึงอยู่ที่นี่
- อะไรน่ะ แก๊สเหรอ

312
00:45:40,416 --> 00:45:43,416
วิควางแผนไว้สำหรับ
ตอนที่ทุกอย่างกลับเป็นปกติ

313
00:45:44,041 --> 00:45:46,666
แต่มันคงไม่เป็นแบบนั้น ใช่ไหม

314
00:45:47,541 --> 00:45:49,500
ผมว่าคงไม่เร็วขนาดนั้น

315
00:45:51,583 --> 00:45:53,958
(อันตราย ท่อส่งแก๊สแรงดันสูง)

316
00:45:55,083 --> 00:45:56,708
คุณทำงานที่นั่นเหรอ

317
00:45:57,291 --> 00:45:58,500
ในโรงอาหาร

318
00:45:59,625 --> 00:46:00,791
ทำอาหารค่ะ

319
00:46:01,333 --> 00:46:03,875
นั่นสิ เป็นงานที่สำคัญที่สุดเลย

320
00:46:04,458 --> 00:46:05,875
พวกผู้ชายคงรักคุณน่าดู

321
00:46:06,750 --> 00:46:07,958
มีคนหนึ่งรักค่ะ

322
00:46:16,750 --> 00:46:18,875
คุณเป็นคนแรกที่ฉันเจอ

323
00:46:20,916 --> 00:46:23,250
คนแรกที่ยังเป็นคนอยู่น่ะ

324
00:46:25,583 --> 00:46:26,708
ครับ

325
00:46:32,875 --> 00:46:34,458
เอาล่ะ เพื่อน ไปกันเถอะ

326
00:46:34,958 --> 00:46:36,958
พวกเขาเพิ่งมาถึงเองนะ วิค

327
00:46:38,041 --> 00:46:40,000
ถ้าเขาเข้ามาแล้ว ก็ต้องไปให้สุด

328
00:46:41,583 --> 00:46:44,458
เรนีย์จะดูแลเธอ
พาเธอไปเล่นข้างบนนั่น

329
00:46:44,541 --> 00:46:46,166
เธอจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านายไม่อยู่

330
00:46:48,958 --> 00:46:50,250
ฉันจะดูแลเธอให้ปลอดภัยค่ะ

331
00:46:53,916 --> 00:46:54,916
เยี่ยม

332
00:46:57,291 --> 00:46:58,708
ช่วยดูแลเธอด้วยนะครับ

333
00:46:59,375 --> 00:47:00,333
โอเค

334
00:47:02,375 --> 00:47:04,166
มาเถอะ โรซี่ นี่คือ...

335
00:47:05,583 --> 00:47:06,666
- โอเคไหม
- แม่

336
00:47:06,750 --> 00:47:07,916
ค่ะ

337
00:47:08,000 --> 00:47:09,000
ไง

338
00:47:09,083 --> 00:47:10,291
ไอ้นี่ทำให้เธอเงียบได้

339
00:47:13,000 --> 00:47:14,041
โอเคค่ะ

340
00:47:15,041 --> 00:47:16,666
- เอาล่ะ...
- แล้วเจอกันค่ะ

341
00:47:16,750 --> 00:47:17,750
ครับ

342
00:47:18,750 --> 00:47:19,833
ครับ

343
00:47:27,375 --> 00:47:30,416
(ต่อต้านการขุดเจาะน้ำมันเหรอ
ออกไปประท้วงสิ)

344
00:47:37,750 --> 00:47:38,750
วิค

345
00:47:40,833 --> 00:47:41,875
นั่นอะไร

346
00:47:44,791 --> 00:47:46,000
เคยใช้ปืนไหม

347
00:47:46,708 --> 00:47:47,750
ไม่เคย

348
00:47:52,708 --> 00:47:53,958
ก้าวไปข้างหน้า ยืน 45 องศา

349
00:47:55,791 --> 00:47:57,750
ตั้งมุม 45 องศาจากเป้า

350
00:47:57,833 --> 00:47:59,958
เอาด้ามปืนไว้ที่หัวไหล่

351
00:48:00,041 --> 00:48:01,416
เราจะยิงพวกนั้นเหรอ

352
00:48:02,291 --> 00:48:03,333
ใช่สิ

353
00:48:04,208 --> 00:48:07,666
หรือจะจูบพวกมันล่ะ
เอาหน้าแนบกับพานท้าย

354
00:48:07,750 --> 00:48:10,041
นายทำถูกแล้วถ้าเห็นเป้าไม่ชัด

355
00:48:10,625 --> 00:48:11,916
- เหรอ
- เข้าใจไหม

356
00:48:12,666 --> 00:48:15,708
- ไม่แน่ใจ แต่คิดว่างั้นนะ
- ดันไว้แต่อย่าเหนี่ยวไก

357
00:48:16,375 --> 00:48:17,250
- งั้นเหรอ
- ใช่

358
00:48:17,333 --> 00:48:20,791
ถ้าเหนี่ยวไกเลย นายจะมองเป้าไม่ชัด
ต้องดันไว้ก่อน

359
00:48:21,333 --> 00:48:22,541
ทีนี้ก็ดัน

360
00:48:22,625 --> 00:48:26,083
รู้สึกถึงแรงดันไว้ ดันๆ

361
00:48:28,166 --> 00:48:29,166
เอาล่ะ

362
00:48:31,083 --> 00:48:35,166
ทีนี้ก็ยิงต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะโดน
อย่าหยุดจนกว่าจะยิงหมด

363
00:48:41,916 --> 00:48:43,708
ไม่เอาน่า ฉันแบกนายไม่ไหวหรอกเพื่อน

364
00:49:21,791 --> 00:49:23,250
ฉันนึกว่าเรามาเอาแก๊ส

365
00:49:23,333 --> 00:49:26,375
- เรียกว่าผลพลอยได้แล้วกัน
- แล้วจับเธอไว้ทำไม

366
00:49:27,083 --> 00:49:28,750
ถ้าไม่มีเหยื่อก็จับปลาไม่ได้

367
00:49:29,458 --> 00:49:32,958
ตอนที่ประเทศนี้กลับสู่สภาวะปกติ
ผู้คนต้องอยากได้นั่นนี่

368
00:49:33,875 --> 00:49:36,541
ใครก็ตามที่ควบคุมตลาด พลังงาน แก๊ส

369
00:49:37,500 --> 00:49:40,333
แล้วก็ของระยิบระยับ
อยู่ดีกินดีแน่นอน

370
00:49:42,166 --> 00:49:44,291
น้ำขึ้นต้องรีบตัก

371
00:49:44,375 --> 00:49:46,041
น้ำไม่ขึ้นหรอก วิค

372
00:49:47,500 --> 00:49:48,666
แล้วนายต้องการอะไร

373
00:49:50,250 --> 00:49:52,041
ที่ที่ปลอดภัยสำหรับนายกับลูกเหรอ

374
00:50:02,958 --> 00:50:05,791
เด็กคนเดียวที่นายต้องห่วง
ก็คือลูกของนาย

375
00:50:06,875 --> 00:50:07,916
เติมให้เต็มถุง

376
00:50:26,208 --> 00:50:28,875
นี่ ไม่เป็นไรนะ

377
00:50:28,958 --> 00:50:32,083
ไม่เอาน่า แค่แก๊สหมด แค่นั้นเอง

378
00:50:32,166 --> 00:50:33,375
แค่แก๊สหมด

379
00:50:36,083 --> 00:50:37,625
นี่ โรซี่

380
00:51:10,291 --> 00:51:11,583
ฉันบอกฝูงพวกแกแล้ว

381
00:51:11,666 --> 00:51:14,666
บ่อน้ำเป็นของฉัน
รวมถึงของในนั้นด้วย

382
00:51:21,208 --> 00:51:22,416
ถ้าจะเล่นกับฉัน...

383
00:51:30,583 --> 00:51:31,916
ฉันก็จะเล่นด้วย

384
00:51:39,333 --> 00:51:40,750
อยู่ในนั้นแกคงเหงานะ

385
00:51:42,041 --> 00:51:43,958
มาดูกันว่าเราจะหาเพื่อนให้แกได้ไหม

386
00:52:22,791 --> 00:52:23,958
เธอหลับอยู่

387
00:52:46,250 --> 00:52:47,416
วันนี้ทำได้ดีนะ

388
00:52:48,416 --> 00:52:50,958
เราอาจให้นายอยู่ถาวรเลยก็ได้

389
00:52:54,458 --> 00:52:55,625
ฉันอาบน้ำให้เธอแล้ว

390
00:53:27,166 --> 00:53:29,875
วิบวับ วิบวับ เจ้าดาวดวงน้อย

391
00:53:32,083 --> 00:53:34,958
ฉันสงสัยว่าเจ้าคือสิ่งใดกัน

392
00:53:43,458 --> 00:53:45,625
มาเถอะ ลูกไม่เป็นไรนะ มาเถอะ

393
00:53:51,333 --> 00:53:52,416
โอ้

394
00:54:13,666 --> 00:54:14,875
ไง โรซี่

395
00:55:02,000 --> 00:55:04,041
พ่อรักลูกนะ

396
00:55:27,333 --> 00:55:29,500
ไม่เอาน่า ไอ้ห่วย

397
00:55:29,583 --> 00:55:32,375
ไม่เอาน่า ไอ้ห่วย

398
00:55:34,625 --> 00:55:35,875
ได้โปรดอย่า

399
00:55:39,791 --> 00:55:40,958
ลอร์เรน คุณไม่ควรอยู่ที่นี่

400
00:55:43,583 --> 00:55:45,958
ฉันรู้ว่าคุณจะทำอะไรและเพราะอะไร

401
00:55:46,541 --> 00:55:48,666
ได้โปรด ดูแลลูกให้ผมด้วย

402
00:55:48,750 --> 00:55:49,791
ได้ค่ะ

403
00:55:50,250 --> 00:55:51,416
แต่ไม่ใช่ที่นี่

404
00:55:51,500 --> 00:55:54,333
- ลอร์เรน ที่นี่ปลอดภัยสุดแล้ว
- แต่ไม่ปลอดภัยจากเขา

405
00:55:56,166 --> 00:55:58,416
- คุณเหลืออีกกี่ชั่วโมง
- ประมาณ 20

406
00:55:58,500 --> 00:56:02,000
- พาเราไปที่อื่นสิ
- ถึงสามีของคุณจะไม่สมบูรณ์แบบ

407
00:56:02,083 --> 00:56:04,041
- แต่ที่นี่มันปลอดภัย...
- เขาไม่ใช่สามีฉัน

408
00:56:05,000 --> 00:56:08,375
เขาทิ้งให้สามีฉันกับคนอื่น
ตายอยู่ที่โรงงานแก๊ส

409
00:56:08,458 --> 00:56:10,250
ขังพวกเขาไว้ให้ตัวเองรอด

410
00:56:11,208 --> 00:56:14,416
ฉันปกป้องแม่หนูนี่ได้ดีกว่าเขาแน่

411
00:56:15,000 --> 00:56:16,166
แต่ไม่ใช่ที่นี่

412
00:56:29,041 --> 00:56:32,250
มีครอบครัวหนึ่งอยู่แถวแม่น้ำ
ไม่รู้ว่ายังมีชีวิตอยู่ไหม

413
00:56:32,333 --> 00:56:35,875
- แต่ไม่รู้ว่าจะไปทันหรือเปล่า
- ที่นี่ดูน่าอยู่นะ

414
00:56:39,833 --> 00:56:43,333
ถ้าไม่รู้อะไร ฉันคงนึกว่านาย
จะแย่งผู้หญิงของฉัน แอนดี้

415
00:56:43,416 --> 00:56:44,666
คุณรู้ดีกว่านั้นค่ะ

416
00:57:05,000 --> 00:57:06,125
โรซี่

417
00:57:41,083 --> 00:57:43,625
วิคๆ

418
00:57:48,458 --> 00:57:52,291
ไม่เอาน่า ให้ฉันออกไป ไอ้บ้าเอ๊ย
ฉันจะไม่ทำร้ายเธอ

419
00:57:52,375 --> 00:57:54,083
ฉันจะไม่ทำร้ายเธอ โอเคไหม

420
00:57:56,875 --> 00:57:59,500
โอเค มากับฉันนะ ต้องดูอะไรหน่อย พระเจ้า ฉันจะไม่ทำร้ายเธอ สัญญาเลย

421
00:58:03,125 --> 00:58:06,500
ตอนที่เจอเธอ
ตอนที่ฉันเจอเธอเมื่อวาน

422
00:58:06,583 --> 00:58:09,208
เรื่องนั้นฉันขอโทษ
จะโกรธกันก็ได้ ไม่เป็นไร

423
00:58:09,291 --> 00:58:11,708
แต่ถ้าเธออยากออกไป ฉันช่วยเธอได้
มาร่วมมือกันเถอะ

424
00:58:13,375 --> 00:58:14,833
คุณอยากเจอเพื่อนเหรอ

425
00:58:14,916 --> 00:58:17,416
เขาไม่ใช่เพื่อนฉัน
ฉันแค่อยากได้ลูกสาวคืน

426
00:58:19,541 --> 00:58:21,666
- หนูอยากได้บางอย่างเหมือนกัน
- อะไรล่ะ

427
00:58:22,375 --> 00:58:24,833
กุญแจไขกรงท่านผู้อาวุโส

428
00:58:24,916 --> 00:58:26,750
อะไรก็ได้ เธอเอาไปได้หมดเลย

429
00:58:39,041 --> 00:58:39,958
พวกมันมาแล้ว

430
00:58:40,625 --> 00:58:42,666
พวกผี พวกนั้นได้กลิ่น

431
00:59:29,833 --> 00:59:31,250
เอาเลยๆ

432
00:59:46,750 --> 00:59:48,083
โธ่เว้ย

433
00:59:48,166 --> 00:59:51,166
ตอนที่ประตูยกขึ้น
เธอต้องไถลตัวออกมาเลยนะ

434
00:59:52,166 --> 00:59:53,958
เร็วเข้า นั่นแหละ

435
00:59:59,625 --> 01:00:01,041
เร็วเข้า นั่นแหละ ไปเลย

436
01:01:31,250 --> 01:01:32,458
ไป

437
01:01:36,875 --> 01:01:39,541
มา ลอร์เรน ส่งเธอมาให้ผม

438
01:01:41,000 --> 01:01:42,375
ไอ้หัวขโมย

439
01:01:43,041 --> 01:01:44,458
กลับมานี่นะโว้ย

440
01:01:44,541 --> 01:01:46,083
- แอนดี้
- ไม่นะ

441
01:01:49,500 --> 01:01:50,458
วิค อย่า

442
01:02:17,666 --> 01:02:18,833
เรนีย์

443
01:02:20,750 --> 01:02:21,958
เรนีย์

444
01:02:44,000 --> 01:02:45,375
เขาไปแล้ว ไปเร็ว ไปกันเถอะ

445
01:03:09,166 --> 01:03:10,416
รอเดี๋ยว

446
01:03:16,916 --> 01:03:20,083
ฉันได้กลิ่นเน่าเหม็นของแก ไอ้โง่

447
01:03:21,166 --> 01:03:23,500
- สิ่งที่นายเอาไปไม่ใช่ของแก
- ฉิบหาย

448
01:03:34,083 --> 01:03:37,958
ส่งไอ้เด็กดำนั่นคืนมา

449
01:03:38,916 --> 01:03:39,916
เธอเป็นของฉัน

450
01:03:40,791 --> 01:03:45,166
ถ้าแกส่งเธอมา
ฉันอาจไว้ชีวิตลูกแกก็ได้

451
01:03:46,291 --> 01:03:48,958
แต่ถ้าฉันต้องออกตามหา

452
01:03:49,291 --> 01:03:52,166
แกจะซวย และพวกนั้นจะยิ่งซวยหนักแน่

453
01:03:59,791 --> 01:04:03,208
หรือจะรอสักสองสามวันดีล่ะ

454
01:04:05,083 --> 01:04:07,000
จนแกไม่ใช่ตัวเองอีกแล้ว

455
01:04:08,916 --> 01:04:14,166
แล้วฉันก็จะนั่งดูแกแทะหัวพวกมัน

456
01:05:16,125 --> 01:05:17,208
เก่งมาก

457
01:06:06,458 --> 01:06:09,666
ทูมิ ฉันต้องกลับไปที่แม่น้ำ
เธอรู้ทางไหม

458
01:06:09,750 --> 01:06:11,333
หนูต้องไปหาท่านผู้อาวุโส

459
01:06:11,416 --> 01:06:15,291
ฟังนะ ฉันไม่มีเวลา
แล้วท่านผู้อาวุโสนี่คืออะไร

460
01:06:15,375 --> 01:06:17,458
เขาฉลาดหรือยังไง

461
01:06:18,583 --> 01:06:19,958
ท่านเป็นผู้วิเศษ

462
01:06:21,750 --> 01:06:24,500
ถ้าคุณป่วย ท่านจะมียาดีๆ ให้

463
01:06:24,583 --> 01:06:28,875
ถ้ามีคนขโมยวิญญาณคุณไป
ท่านก็เอาวิญญาณกลับเข้าร่างได้

464
01:06:29,458 --> 01:06:33,791
นี่ เธอคิดว่าพ่อเธอเป็นแบบนั้น
เพราะเขาเสียดวงวิญญาณไปเหรอ

465
01:06:35,625 --> 01:06:38,250
มีคนตั้งเยอะแยะที่
เดินไปมาแบบพ่อเธอนะ

466
01:06:38,333 --> 01:06:40,833
- พ่อหนูไม่เหมือนพวกนั้น
- ไม่ ไม่จริงหรอก

467
01:06:41,625 --> 01:06:43,833
ไม่มีทางรักษาพ่อเธอกับฉันได้หรอก

468
01:06:43,916 --> 01:06:45,791
พวกคนฉลาดๆ หลายคนพยายามแล้ว

469
01:06:51,541 --> 01:06:52,750
เธอจะไปไหน

470
01:06:52,833 --> 01:06:54,458
หนูต้องไปดูอะไรบางอย่าง

471
01:06:55,041 --> 01:06:56,333
ดูอะไร

472
01:06:56,416 --> 01:06:58,541
ทูมิ ดูอะไร

473
01:06:58,625 --> 01:06:59,916
ให้ตายเถอะ

474
01:07:10,458 --> 01:07:13,416
(วิลลี่)

475
01:08:35,291 --> 01:08:37,458
พระเจ้า ทูมิๆ

476
01:08:37,541 --> 01:08:38,541
นี่ หยุดนะ หยุด

477
01:08:38,625 --> 01:08:39,833
ไปไกลๆ เลย

478
01:08:40,458 --> 01:08:43,125
นี่เป็นเรื่องน่าเศร้า
คุณมันก็แค่พวกคนขาวโง่ๆ

479
01:08:43,208 --> 01:08:44,541
คุณไม่รู้อะไรเลย

480
01:08:52,833 --> 01:08:54,000
นั่นพ่อหนู

481
01:08:55,708 --> 01:08:59,750
เราถูกฝังไว้ในต้นไม้
จะได้ไม่โดนพวกผีปลุก

482
01:09:01,958 --> 01:09:03,833
วิญญาณของพ่อยังไม่กลับมา

483
01:09:03,916 --> 01:09:04,958
หนูผิดเอง

484
01:09:05,583 --> 01:09:06,833
หนูใช้เวลานานเกินไป

485
01:09:08,958 --> 01:09:10,041
เปล่าเลย

486
01:09:10,625 --> 01:09:12,875
เปล่าเลย เธอไม่ได้ทำอะไรผิด

487
01:09:12,958 --> 01:09:15,833
หนูผูกเขาไว้ที่นี่จนกว่า
จะพาท่านผู้อาวุโสกลับมาได้

488
01:09:15,916 --> 01:09:17,708
พวกนั้นไม่น่าหาเขาเจอ

489
01:09:18,166 --> 01:09:20,375
พวกเขาคิดว่าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

490
01:09:21,791 --> 01:09:22,875
ซึ่งเขาทำถูกแล้ว

491
01:09:24,541 --> 01:09:26,375
นั่นไม่ใช่พ่อเธออีกต่อไป

492
01:09:28,083 --> 01:09:29,583
เสียใจด้วย แต่เขาไม่ใช่แล้ว

493
01:09:30,916 --> 01:09:34,375
หนูควรอยู่กับพ่อที่นี่ ไม่ใช่กับคุณ

494
01:09:40,875 --> 01:09:42,791
ทูมิ ฉันต้องไปแล้ว ขอโทษนะ

495
01:09:47,166 --> 01:09:49,625
โรซี่คงชอบถ้าเธอมากับเรา

496
01:09:49,708 --> 01:09:51,375
ฉันจะยิ่งดีใจถ้าเธอมา

497
01:09:52,625 --> 01:09:55,666
หนูไม่สนคุณหรือลูกคุณหรอก

498
01:09:59,500 --> 01:10:00,916
เธอไม่ได้หมายความแบบนั้นหรอก

499
01:10:14,833 --> 01:10:16,166
เธอจะไม่เป็นไร

500
01:10:17,541 --> 01:10:19,041
เธอจะไม่เป็นไร บ้าเอ๊ย

501
01:10:19,958 --> 01:10:21,125
บ้าเอ๊ย

502
01:10:28,583 --> 01:10:30,125
(เหลือ 9 ชั่วโมง 2 นาที)

503
01:11:30,000 --> 01:11:31,083
โรซี่

504
01:11:35,083 --> 01:11:36,291
แม่น้ำอยู่ทางนี้

505
01:13:05,375 --> 01:13:06,625
เอาใบไม้มาทำอะไรน่ะ

506
01:13:08,041 --> 01:13:09,750
ใช้กลบรอยเท้าหนู

507
01:13:11,625 --> 01:13:13,250
จากใคร พวกผีเหรอ

508
01:13:13,333 --> 01:13:14,875
เปล่า แม่หนู

509
01:13:24,333 --> 01:13:25,500
สวัสดีครับ

510
01:13:29,625 --> 01:13:30,666
หิวไหม

511
01:13:50,083 --> 01:13:51,083
ใช่

512
01:13:52,500 --> 01:13:53,750
โป๊ะเชะ

513
01:13:55,791 --> 01:13:58,041
อาจจะเจ็บหน่อยนะ

514
01:13:58,666 --> 01:13:59,625
ตรงไหน

515
01:14:00,250 --> 01:14:01,458
ตรงนี้เหรอ พร้อมนะ

516
01:14:07,500 --> 01:14:08,625
ทำไมถึงทำแบบนั้น

517
01:14:09,583 --> 01:14:10,791
มันมาจากวิถีดั้งเดิม

518
01:14:12,041 --> 01:14:13,375
แต่ไม่ใช่วิถีของเราแล้ว

519
01:14:13,458 --> 01:14:14,958
ถ้างั้นทำทำไมล่ะ

520
01:14:16,541 --> 01:14:17,666
เพราะว่ามันเจ็บ

521
01:14:18,041 --> 01:14:21,333
พอแผลตรงนี้หาย ตรงนี้ก็คงหายไปด้วย

522
01:14:25,291 --> 01:14:26,791
คนไปไหนหมดล่ะ

523
01:14:28,750 --> 01:14:29,958
ไปไม่ไกลหรอก

524
01:14:30,416 --> 01:14:31,750
อาหารยังสดอยู่เลย

525
01:14:32,458 --> 01:14:33,958
ทำไมถึงอยากเจอพวกเขา

526
01:14:34,333 --> 01:14:36,250
เพราะฉันอยากขออะไรบางอย่าง

527
01:14:36,333 --> 01:14:38,666
เด็กนั่นเหรอ พวกเขาจะเก็บเธอไว้ไหม

528
01:14:39,166 --> 01:14:41,500
เราควรคิดเรื่องเธอด้วยเหมือนกันนะ

529
01:14:41,583 --> 01:14:43,125
พวกนั้นอาจไม่กลับมาก็ได้

530
01:14:44,083 --> 01:14:45,416
เดี๋ยวก็กลับน่า

531
01:14:45,500 --> 01:14:46,708
แล้วถ้าไม่กลับล่ะ

532
01:14:49,791 --> 01:14:51,083
ฉันก็จะเหลือแค่เธอ

533
01:15:42,875 --> 01:15:43,916
สวัสดีครับ

534
01:15:52,041 --> 01:15:53,250
เอารถพ่วงไปเลย

535
01:15:54,500 --> 01:15:56,333
รถด้วย ถ้าคุณสตาร์ตติดนะ

536
01:15:57,166 --> 01:15:58,541
ผมไม่ได้อยากได้รถ

537
01:16:17,083 --> 01:16:18,041
ฟังนะ

538
01:16:19,583 --> 01:16:21,541
ผมมีกระสุนหกลูก

539
01:16:22,500 --> 01:16:25,125
ถ้าไปทางนั้น คุณเอาไปเลยสองลูก

540
01:16:25,208 --> 01:16:28,375
- อย่าทำแบบนั้นเลย
- ไม่ ผมทิ้งพวกเขาไปไม่ได้

541
01:16:28,875 --> 01:16:31,250
ผมบอกว่าจะไม่มีวันทิ้งพวกเขา
ก็เลย...

542
01:16:34,791 --> 01:16:35,791
นี่

543
01:16:36,916 --> 01:16:40,166
ดูสิพ่อ คนนั้นมีเด็กน้อยด้วย

544
01:16:40,833 --> 01:16:42,250
ใช่จ้ะ

545
01:16:45,291 --> 01:16:46,958
เราบอกลาเด็กน้อยกันเลยไหม

546
01:16:47,041 --> 01:16:48,333
ค่ะ

547
01:16:48,416 --> 01:16:49,958
พวกเขาจะไปแล้ว

548
01:16:50,041 --> 01:16:52,125
ลาก่อน เด็กน้อย

549
01:16:58,000 --> 01:16:59,125
นี่ เพื่อน

550
01:17:00,166 --> 01:17:01,250
เอากระสุนไปเถอะ

551
01:17:01,791 --> 01:17:02,916
เพื่อเธอ

552
01:17:14,333 --> 01:17:15,666
โจรสลัดของพ่ออยู่ไหนแล้ว

553
01:17:17,541 --> 01:17:19,541
เรามาหาสมบัติกันไหม

554
01:17:19,625 --> 01:17:20,833
นี่ มาเถอะ

555
01:18:52,375 --> 01:18:53,500
พ่อ

556
01:18:55,000 --> 01:18:56,250
พ่อ

557
01:19:04,208 --> 01:19:05,875
มานี่มา โรซี่

558
01:19:10,208 --> 01:19:12,250
ไง ทูมิ

559
01:19:12,333 --> 01:19:13,333
ไง

560
01:19:15,416 --> 01:19:16,291
ไง

561
01:19:20,750 --> 01:19:22,500
ใบไม้ไปไหนหมดแล้วล่ะ

562
01:19:23,583 --> 01:19:24,958
หนูอยากกลับบ้านแล้ว

563
01:19:25,875 --> 01:19:26,916
งั้นเหรอ

564
01:19:29,083 --> 01:19:30,375
อยากเจอคนเผ่าหนูไหม

565
01:19:32,583 --> 01:19:33,541
อยาก

566
01:19:34,666 --> 01:19:35,750
อยากสิ

567
01:19:41,416 --> 01:19:44,000
ทูมิ ถ้าฉันไปไม่ถึงเนินเขา เธอ...

568
01:19:45,208 --> 01:19:46,916
ไม่ต้องหรอก เห็นไหม

569
01:19:48,041 --> 01:19:49,166
พวกเขาอยู่นั่นเอง

570
01:19:50,166 --> 01:19:51,250
อัตลา

571
01:19:53,458 --> 01:19:54,916
กองไฟนั่น

572
01:19:57,083 --> 01:19:58,083
อัตลา พูดอัตลาสิ

573
01:20:01,833 --> 01:20:02,833
โอเค

574
01:20:07,166 --> 01:20:09,916
- นั่นอะไร
- พวกผีจะได้ตามเราไม่เจอ

575
01:20:10,583 --> 01:20:11,750
จริงเหรอ

576
01:20:12,125 --> 01:20:14,708
- ฉันทาด้วยดีกว่า
- ไม่ต้องหรอก

577
01:20:14,791 --> 01:20:16,541
กลิ่นคุณเหมือนพวกนั้นแล้ว ในนั้นน่าขนลุกนะ

578
01:20:57,916 --> 01:20:59,625
ข้างนอกก็น่าขนลุกเหมือนกัน

579
01:21:28,416 --> 01:21:31,583
พวกนั้นจำศีลอยู่ เลยต้องใช้ความมืด

580
01:22:46,500 --> 01:22:47,500
วิค

581
01:23:31,208 --> 01:23:32,708
ไอ้สารเลว

582
01:23:50,166 --> 01:23:51,958
ออกไปจากที่นี่ซะ

583
01:23:53,166 --> 01:23:54,583
ออกไป

584
01:24:02,250 --> 01:24:03,541
อย่านะ หยุด

585
01:24:28,791 --> 01:24:31,250
ทูมิๆ เป็นอะไรไหม

586
01:24:31,333 --> 01:24:33,333
ให้ตายเถอะ โรซี่อยู่ไหน

587
01:24:34,500 --> 01:24:35,666
โรซี่อยู่ไหน

588
01:24:42,916 --> 01:24:45,000
ไม่เป็นไรนะ

589
01:24:46,833 --> 01:24:47,958
โรซี่

590
01:24:59,416 --> 01:25:00,708
ส่งเธอมาให้ฉัน วิค

591
01:25:02,291 --> 01:25:03,416
เร็วสิ เพื่อน

592
01:25:04,916 --> 01:25:06,208
เราซวยด้วยกันทั้งคู่

593
01:25:09,458 --> 01:25:10,791
วิค สาบานต่อพระเจ้าเลย

594
01:25:12,458 --> 01:25:13,958
ถ้าแกทำร้ายเธอ...

595
01:25:18,250 --> 01:25:21,166
แกพรากของของฉันไป
ฉันก็จะพรากลูกแกบ้าง

596
01:25:21,875 --> 01:25:23,958
ลอร์เรนไม่ใช่เมียแก วิค

597
01:25:36,291 --> 01:25:37,416
วิค อย่า...

598
01:25:38,291 --> 01:25:39,625
อย่าเชียวนะ

599
01:25:39,708 --> 01:25:41,875
ฟังนะ วิค ฟังฉัน

600
01:25:43,083 --> 01:25:44,291
มันจบแล้ว

601
01:25:50,458 --> 01:25:52,375
ไม่เป็นไรๆ ที่รัก

602
01:25:52,458 --> 01:25:53,458
ไม่เป็นไร ที่รัก

603
01:26:03,000 --> 01:26:04,208
ทูมิ

604
01:26:15,458 --> 01:26:17,125
ฉันรู้ว่าเธอเจ็บ ที่รัก

605
01:26:17,208 --> 01:26:18,541
อยู่กับฉันก่อนนะ

606
01:26:20,458 --> 01:26:21,833
ทูมิ

607
01:26:21,916 --> 01:26:23,041
ทูมิ ได้โปรด

608
01:26:23,125 --> 01:26:25,708
เราไปไกลกว่านี้ไม่ได้
ถ้าเธอไม่เดิน โอเคไหม

609
01:26:25,791 --> 01:26:26,958
เข้าใจหรือเปล่า

610
01:26:27,416 --> 01:26:29,458
ทูมิ ตื่นสิๆ ที่รัก

611
01:26:30,666 --> 01:26:31,916
จะไม่ช่วยกันแล้วเหรอ

612
01:26:32,916 --> 01:26:34,541
ช่วยกันหน่อยนะ โอเคไหม

613
01:26:34,625 --> 01:26:36,041
- โอเค
- เก่งมาก

614
01:26:38,875 --> 01:26:43,041
สอนฉันพูดคำพวกนั้นหน่อยเพื่อน
สอนคำว่า "พระอาทิตย์"

615
01:26:44,791 --> 01:26:46,458
งั้นคำว่า "ท้องฟ้า" ก็ได้

616
01:26:47,625 --> 01:26:49,083
พระเจ้า สอนฉันทีสิ

617
01:26:49,166 --> 01:26:51,458
สอนพูดคำว่า "พ่อ" หน่อย
ต้องพูดว่ายังไง

618
01:26:53,083 --> 01:26:55,125
- วาปิ
- วาปิ เยี่ยม

619
01:26:55,208 --> 01:26:56,583
แล้ว "ลูกสาว" ล่ะ

620
01:26:57,125 --> 01:26:58,791
- วาปาลู
- นั่นแหละ

621
01:26:58,875 --> 01:27:02,083
แล้วคำว่า คำที่เธอเรียกฉันล่ะ

622
01:27:02,166 --> 01:27:04,333
"กับบ้า" คืออะไร แปลว่าอะไร

623
01:27:04,416 --> 01:27:06,083
- พวกคนขาว
- พวกคนขาว

624
01:27:07,625 --> 01:27:08,750
พวกคนขาว

625
01:27:10,791 --> 01:27:12,333
งั้นคำว่า "เพื่อน" ล่ะ

626
01:27:13,291 --> 01:27:14,666
- มิทา
- มิทา

627
01:27:15,458 --> 01:27:16,791
ใช่ มิทา

628
01:27:16,875 --> 01:27:18,250
ฉันชอบคำนี้มากกว่า

629
01:27:41,208 --> 01:27:43,250
หยุดๆ

630
01:27:47,041 --> 01:27:48,041
มานี่

631
01:27:49,208 --> 01:27:50,333
โอเค ปล่อย

632
01:27:52,291 --> 01:27:54,625
มานี่ ช่วยหน่อยๆ

633
01:27:55,125 --> 01:27:56,125
ช่วยที

634
01:27:57,458 --> 01:27:58,625
อุ้มเธอไว้

635
01:27:59,291 --> 01:28:00,416
อุ้มเธอไว้

636
01:29:07,791 --> 01:29:08,750
บ้าเอ๊ย

637
01:29:09,333 --> 01:29:11,041
อยู่ใกล้ๆ ไม่งั้นพวกนั้นจะได้กลิ่น

638
01:29:11,958 --> 01:29:13,083
เห็นไหม

639
01:29:13,166 --> 01:29:14,375
สีบนหน้าหนูหลุดแล้ว

640
01:29:47,083 --> 01:29:48,166
เอาไป

641
01:29:49,750 --> 01:29:51,125
เอาเธอไป

642
01:29:51,208 --> 01:29:52,416
เอาเธอไป

643
01:30:04,791 --> 01:30:05,833
โอเค

644
01:30:06,916 --> 01:30:08,750
ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้

645
01:30:09,916 --> 01:30:14,166
คิดซะว่าเป็นสปาเกตตีของแม่ก็พอ
โอเคไหม

646
01:30:15,125 --> 01:30:16,708
เอาล่ะ

647
01:30:16,791 --> 01:30:20,125
ฝากดูแลเธอด้วยนะ โอเคไหม
เพราะฉันต้องไปแล้ว

648
01:30:20,208 --> 01:30:22,500
ดูแลเธอด้วย ทำให้ฉันได้ไหม มิทา

649
01:30:24,875 --> 01:30:26,166
- ได้ค่ะ
- โอเค เพื่อน

650
01:30:26,250 --> 01:30:28,041
- หนูสัญญา
- ขอบคุณนะ

651
01:30:31,583 --> 01:30:32,625
ไง

652
01:30:32,708 --> 01:30:34,458
ไง โรซี่ ลูกปลอดภัยแล้ว

653
01:30:34,541 --> 01:30:37,208
ลูกปลอดภัยแล้ว เธอจะดูแลลูก เพื่อน

654
01:30:37,833 --> 01:30:39,083
พ่อรักลูกนะ

655
01:30:41,833 --> 01:30:42,958
รักลูก

656
01:31:04,916 --> 01:31:07,625
ทูมิๆ ตอนนี้เลย

657
01:31:07,708 --> 01:31:09,125
เดี๋ยวนี้เลย

658
01:37:47,541 --> 01:37:50,375
(ขอบคุณ)

659
01:37:53,666 --> 01:37:55,958
(ขอบคุณ)

659
01:37:56,305 --> 01:38:02,575