Secret.Defense.2008.FRENCH.AC3.1080p.x264-GOLDORAK - Croatian subtitles [Download .srt file]

1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Reklamirajte vaš proizvod ili brend ovdje

2
00:00:18,375 --> 00:00:29,750
sa engleskog preveo
!!! STANA67UE !!!

3
00:00:31,750 --> 00:00:34,875
Sve dok ne prodaš dušu đavolu,

4
00:00:35,083 --> 00:00:38,458
đavo pokušava da je kupi.

5
00:00:48,333 --> 00:00:50,000
Sljedeći ponedjeljak,
tri sata.

6
00:00:51,125 --> 00:00:53,833
Pridruži mi se moj anđele
prije nego se vratim u Lebanon.

7
00:00:55,292 --> 00:00:56,833
Ne mogu.

8
00:00:57,792 --> 00:00:59,583
Sada možeš.

9
00:01:01,042 --> 00:01:03,000
Jesi li ikad bila u Beirutu, Lisa?

10
00:01:04,208 --> 00:01:05,833
Nema više Lisa.

11
00:01:06,167 --> 00:01:07,708
Danas mi je posljednji dan.

12
00:01:12,708 --> 00:01:14,667
Vidimo se u ponedjeljak, Lisa.

13
00:01:39,750 --> 00:01:41,458
Ne mogu to da ti urade.

14
00:01:41,625 --> 00:01:44,000
Mogu da te izbace na ulicu.

15
00:01:44,167 --> 00:01:46,000
Koliko duguješ?

16
00:01:47,458 --> 00:01:49,250
Četiri mjeseca, uskoro će biti pet.

17
00:01:50,250 --> 00:01:53,125
Koliko je to? Tri tisuće?
Nabavit ću pare.

18
00:01:53,791 --> 00:01:56,750
Već si dovoljno problema napravio sa tim!

19
00:01:59,333 --> 00:02:01,958
Moraš biti sposoban da uradiš
nešto za svog agenta.

20
00:02:02,125 --> 00:02:06,041
Provodi sate, dane, tjedna sa njim
ne dolazi kući.

21
00:02:06,250 --> 00:02:09,458
Upoznaj mu ženu, roditelje,
djecu, imena rođendane.

22
00:02:09,666 --> 00:02:12,458
Tvoj život stavi na čekanje zbog njega.
Uradi sve što možeš

23
00:02:12,666 --> 00:02:15,250
dase osjeća kao ljudsko bit će.

24
00:02:15,750 --> 00:02:17,083
Agent nije čovjek,

25
00:02:18,083 --> 00:02:19,750
on je oružje.

26
00:03:57,541 --> 00:04:00,875
Da, neke lijepe vijesti,
zahvaljujući Allahu.

27
00:04:01,125 --> 00:04:06,541
Naš emir, Mujahid Sheikh
i Lion islamski,

28
00:04:07,291 --> 00:04:09,791
Osama bin Laden,
neka ga Allah čuva,

29
00:04:09,958 --> 00:04:12,708
da prenesem dobre vijesti

30
00:04:12,958 --> 00:04:16,375
Muslimanskim masama
i moj brat Mujahideen

31
00:04:16,541 --> 00:04:19,791
iz organizacije Salafist Group
za molitvu i borbu

32
00:04:19,958 --> 00:04:22,083
sa grupom Qaeda Al'-Jihad.

33
00:04:22,250 --> 00:04:25,083
Slavljen bio Allah,
slavljen bio Allah!

34
00:04:25,250 --> 00:04:28,500
Zahvaljujemo Allahu
na ovom blagoslovljenom skupu

35
00:04:28,666 --> 00:04:31,875
koji će biti kost u grlu

36
00:04:32,041 --> 00:04:35,291
U.S. i Francuskim krstašima
i njihovim saveznicima

37
00:04:35,458 --> 00:04:37,416
i inspiraciji za nevolje,
brige i malodušnost

38
00:04:37,583 --> 00:04:41,083
u nijhovim srcima za odbačene
sinove Francuske.

39
00:04:41,250 --> 00:04:45,791
Molimo ih da vode našu braću...

40
00:04:47,541 --> 00:04:48,875
"Zašto?" pitaju Francuzi?

41
00:04:49,625 --> 00:04:51,125
To uzrokuje da naša braća pate.

42
00:04:51,958 --> 00:04:54,000
Francuzi su kolonizovali našu zemlju

43
00:04:54,208 --> 00:04:56,666
i našim sestrama zabranili veo.

44
00:05:00,958 --> 00:05:01,625
Izađi!

45
00:05:03,791 --> 00:05:05,541
Hajde, izađi!

46
00:05:13,541 --> 00:05:17,833
Francuska se bori protiv naše Afghan. braće,
štampa karikature o Prophet...

47
00:05:18,208 --> 00:05:20,333
Nek' je blagoslovljen.

48
00:05:21,749 --> 00:05:24,666
Imate li kakve argumente za Francuze?

49
00:05:25,208 --> 00:05:27,124
Imaju Zidane.

50
00:05:27,333 --> 00:05:28,666
On je najbolji.

51
00:05:35,374 --> 00:05:36,958
To je najbolje što Zapad ima.

52
00:05:41,166 --> 00:05:44,666
Francuska je kriva
i natjerat ćemo je da plati.

53
00:05:50,374 --> 00:05:52,291
Damascus
Attawil Souk

54
00:06:15,791 --> 00:06:17,124
Paris
D.G.S.E HQ

55
00:06:17,291 --> 00:06:18,791
Jan 13, 2008. 9 AM sastanak.

56
00:06:18,958 --> 00:06:23,291
Krećemo. Prisutni su
Glavni za Strategiju, Obavještajci i Operativci.

57
00:06:23,499 --> 00:06:24,249
Nastavi.

58
00:06:24,416 --> 00:06:27,708
Naš ubačeni agent u Damascus
saznao je od izvora

59
00:06:27,874 --> 00:06:30,166
da je Francuska
meta sljedećeg napada.

60
00:06:30,374 --> 00:06:32,499
Pouzdan izvor?
Najpouzdaniji.

61
00:06:32,666 --> 00:06:33,874
Procjena?

62
00:06:34,083 --> 00:06:35,083
70% vjerojatnost.

63
00:06:35,999 --> 00:06:37,333
Dajte mi agentov dosje.

64
00:06:37,541 --> 00:06:40,041
Dajte mi 15 minuta
da se Predsjednikov kabinetom office.

65
00:06:40,208 --> 00:06:42,541
Reci te im da je prijetnja ozbiljna.

66
00:06:46,749 --> 00:06:50,583
"Ozbiljna" nije kao "neće se ostvariti"?
Što da napravim!

67
00:06:50,749 --> 00:06:51,624
Ti ništa.

68
00:06:51,833 --> 00:06:55,583
Ali ako se dogodi ne očekivano,
pustit ćeš malu suzicu

69
00:06:55,749 --> 00:06:57,916
prije nego obavijestiš Predsjednika.

70
00:06:58,083 --> 00:06:59,791
Siguran sam da će razumjeti.

71
00:06:59,999 --> 00:07:02,416
Tvoj izvor je na srednjem istoku?

72
00:07:03,374 --> 00:07:05,708
Da li je tvoj izvor smješten na Middle East?

73
00:07:05,916 --> 00:07:07,458
Da, gospodine naravno.

74
00:07:07,666 --> 00:07:09,208
Da li želite da znate gdje?

75
00:07:16,333 --> 00:07:19,791
Znate da se trudimo da udovoljimo režimu.

76
00:07:19,958 --> 00:07:21,874
Ne smijemo riskirati diplomatski incident.

77
00:07:22,999 --> 00:07:24,708
Odlično razumijem, sir.

78
00:07:24,874 --> 00:07:27,624
Oni nas teroriziraju,
a mi smo i dalje prijatelji sa njima.

79
00:07:32,791 --> 00:07:33,999
Što želiš, Fouche?

80
00:07:34,208 --> 00:07:35,666
Ubacite se u njihove redove.

81
00:07:35,874 --> 00:07:39,083
Trebaju nam sredstva za Special Fond. 3 milliona.

82
00:07:39,541 --> 00:07:43,499
Nerćete dobiti ništa dok ne
dokažete da je prijetnja stvarna.

83
00:07:46,499 --> 00:07:47,541
Dokaz prijetnje?

84
00:07:48,416 --> 00:07:50,249
To se zove bombardiranje.

85
00:07:54,208 --> 00:07:57,708
Institut
za Orientalne jezike

86
00:07:58,041 --> 00:08:00,999
Yalidzin, 11/20.
Prolazno.

87
00:08:01,166 --> 00:08:03,833
Le Sentier, 6/20. Pojasni svoje ideje.

88
00:08:03,999 --> 00:08:06,124
Asloum, 10/20. Bolje.

89
00:08:06,291 --> 00:08:08,208
Sibaut, skoro 0.

90
00:08:08,791 --> 00:08:10,958
Bellanger, blizu ali ne dovoljno.
9.5/20.

91
00:08:11,166 --> 00:08:13,958
Moram da ponovim semestar zbog ovog?

92
00:08:14,166 --> 00:08:15,083
Za pola poena?

93
00:08:15,249 --> 00:08:18,499
Tvoj Arapski je loš.
Stvarno si očekivala da prođeš?

94
00:08:19,791 --> 00:08:22,249
Pola poena za prolaz!

95
00:08:22,458 --> 00:08:24,541
Ne možete to da napravite, gospodine!

96
00:08:24,874 --> 00:08:28,583
Ako želite, dat ću vam 5,
bez trunke žaljenja.

97
00:08:29,291 --> 00:08:32,708
Ako ne diplomiram,
neću dobiti posao u vojsci Francuske.

98
00:08:32,874 --> 00:08:35,833
6 mjeseci prevodilac
u Emiratima. Pravi posao!

99
00:08:36,249 --> 00:08:38,166
Drache, 16. Vrlo dobro.

100
00:08:38,499 --> 00:08:40,208
Mr. Djouri,

101
00:08:40,374 --> 00:08:42,624
dajte mi još jednu šansu.

102
00:08:42,958 --> 00:08:44,499
polagasću ponovno ispit...

103
00:08:44,666 --> 00:08:48,541
Arapska poslovica glasi: "Kad omane diplomacija,
pošaljite ženu."

104
00:08:50,124 --> 00:08:51,999
Francuska poslovica: "Sanjaj!"

105
00:09:05,332 --> 00:09:07,332
Stvarno je seronja, što je napravio.

106
00:09:07,499 --> 00:09:11,541
Ako ti je za utjehu,
nisi jedina. On je smrad.

107
00:09:11,707 --> 00:09:14,332
Ja sam Jeremy.
Otpratit ću te...

108
00:09:14,749 --> 00:09:16,666
Hvala, ali ja sam sad velika cura.

109
00:09:16,832 --> 00:09:18,832
Stvarno? Što vole vlike cure?

110
00:09:19,124 --> 00:09:20,791
Prestara za tebe.

111
00:09:28,166 --> 00:09:31,457
Nisam siguran da te razumijem,
ali kad sam rekao...

112
00:09:39,416 --> 00:09:41,707
Što ne razumiješ u "ne"?

113
00:09:41,916 --> 00:09:43,707
Koliko ćeš dugo živjeti?
110,

114
00:09:43,916 --> 00:09:45,541
120 godina?
Tražim ti 2 sata.

115
00:09:45,749 --> 00:09:47,832
Od 120 godina,
2 sata za mene?

116
00:09:47,999 --> 00:09:51,416
Da te upoznam, odakle si, kuda se krećeš.

117
00:09:51,624 --> 00:09:53,707
Poslije tioga, ostavit ću te na miru.

118
00:09:56,707 --> 00:09:57,749
Dva malena sata.

119
00:10:04,666 --> 00:10:07,166
Lille
sjeverno predgrađe

120
00:10:08,124 --> 00:10:09,541
Skloni mi se sa očiju!

121
00:10:09,749 --> 00:10:12,166
- 5 grama? 10 grama?
Daj mi 20.

122
00:10:12,332 --> 00:10:14,249
- Ne 50 kao prošle tjedna?
- Ne, to je previše.

123
00:10:14,416 --> 00:10:15,666
- 50 je dobro.
- Ne, 20!

124
00:10:15,832 --> 00:10:17,457
Ma hajde, 50 je pravo
Daj mi 20.

125
00:10:17,624 --> 00:10:18,916
Lovu!
Ne zajebavaj me.

126
00:10:19,124 --> 00:10:20,666
Prvo lovu.
Donijet ću ti.

127
00:10:20,874 --> 00:10:21,666
Daj lovu.

128
00:10:21,874 --> 00:10:23,041
Da vidim gudru.

129
00:10:30,957 --> 00:10:32,332
Donijet ću ti, OK?

130
00:10:40,041 --> 00:10:41,166
Jebi ga!

131
00:10:41,332 --> 00:10:43,124
Policija! Stani, seronjo!

132
00:11:43,624 --> 00:11:44,791
Ne diraj, ne zajebavaj se sa tim!

133
00:11:46,082 --> 00:11:47,124
Zaveži!

134
00:11:57,624 --> 00:11:59,374
Vidiš li novajliju?
Gdje?

135
00:11:59,541 --> 00:12:01,207
Novajlija, siva jakna.

136
00:12:24,832 --> 00:12:26,082
Gubite se!

137
00:12:26,290 --> 00:12:27,624
Gubite se kad kažem!

138
00:12:27,832 --> 00:12:29,540
Get the hell outta here!

139
00:12:33,040 --> 00:12:34,290
Hey, pametnjakoviću...

140
00:12:34,624 --> 00:12:35,999
Ti si novi?

141
00:12:36,540 --> 00:12:37,915
Hoću da mi budeš kučka?

142
00:12:39,790 --> 00:12:40,457
Stani!

143
00:12:42,957 --> 00:12:44,749
Za boga miloga, stani!

144
00:12:46,540 --> 00:12:47,915
Ne to!

145
00:12:48,082 --> 00:12:49,499
Ne to! Stop!

146
00:13:11,374 --> 00:13:13,040
Moje ime je Aziz.

147
00:13:13,249 --> 00:13:14,374
Moji momci će to riješiti.

148
00:13:15,832 --> 00:13:16,957
Pogledaj me.

149
00:13:18,124 --> 00:13:19,165
Što se događa?

150
00:13:19,457 --> 00:13:21,332
Ništa, glancamo pod.

151
00:13:21,832 --> 00:13:25,290
Šefe, ako hoćete da izdrži više od dvije tjedna,

152
00:13:25,499 --> 00:13:27,374
treba će mu zaštita.

153
00:13:27,790 --> 00:13:29,290
Pakuj se preseljavaš se.

154
00:13:41,165 --> 00:13:42,749
Ovo je tvoj novi dom.

155
00:13:42,957 --> 00:13:45,457
Shift!
Napravi mjesta za novog momka.

156
00:13:45,624 --> 00:13:49,540
Sada si na mojoj teritoriji, a mi ovdje
ne napuštamo svoju braću.

157
00:15:04,665 --> 00:15:06,124
Koliko je sati?
- 7.

158
00:15:07,415 --> 00:15:08,832
Vidimo se večeras.

159
00:15:29,832 --> 00:15:32,249
Sretan rođendan sine.
Stari, veliko iznenađenje.

160
00:15:32,415 --> 00:15:35,207
Ne izgledaš presretan
što vidiš svoga oca.

161
00:15:35,457 --> 00:15:39,165
Ma nije to. Imam zabavu.
Nisam te očekivao.

162
00:15:39,665 --> 00:15:41,499
U redu je.
Drago mi je da sam te upoznao.

163
00:15:41,665 --> 00:15:43,207
Stari, ovo je Diane.

164
00:15:43,832 --> 00:15:46,123
Ona što mu je ukrala srce?
Divno!

165
00:15:46,290 --> 00:15:47,957
OK, hvala što si došao...

166
00:15:48,123 --> 00:15:50,873
Sada ne možete da idete.
Neko piće ?

167
00:15:51,040 --> 00:15:52,207
Vrlo prijateljski.

168
00:15:58,540 --> 00:16:02,748
Ja sam uvijek na putu, prodajem vina strancima bez ukusa.

169
00:16:03,498 --> 00:16:07,790
Jeremy mi reče da ćeš ponoviti godinu.
To mora da je bolno.

170
00:16:07,957 --> 00:16:11,540
Odličan posao, u trenu
godina života ode u dim.

171
00:16:12,040 --> 00:16:14,707
Naći ću nešto drugo.
Siguran sam da hoćeš.

172
00:16:14,915 --> 00:16:16,957
Uvijek možeš da se vratiš svom starom poslu.

173
00:16:18,373 --> 00:16:20,957
Usput je li tvoja prijateljica Lisa,

174
00:16:21,123 --> 00:16:24,540
ostala u Grenoble
ili si je dovela sa sobom?

175
00:16:25,873 --> 00:16:28,332
Ne znam nikoga da se zove Lisa.
Što je ovo?

176
00:16:35,415 --> 00:16:37,748
Sa perikom te nitko ne prepoznaje?

177
00:16:38,998 --> 00:16:39,998
Vidi...

178
00:16:40,457 --> 00:16:44,665
Vatati krivine da se plati,
kirija, hrana, nije me briga!

179
00:16:44,832 --> 00:16:48,415
Ali moj sin je zaljubljen u tebe.
Mrzio bi te da zna tko si.

180
00:16:51,123 --> 00:16:52,415
Ostavi ga odmah...
Ili?

181
00:16:53,207 --> 00:16:55,790
Bit će mi lijepo? izgubit ću dozvolu?

182
00:16:56,915 --> 00:16:58,332
Naći ćemo kompromis.

183
00:16:59,665 --> 00:17:00,457
Jeremy!

184
00:17:01,623 --> 00:17:02,498
Što?
Ovamo.

185
00:17:10,248 --> 00:17:12,123
Diane ima loše vijesti za tebe.

186
00:17:15,707 --> 00:17:16,790
Ona ide na put..

187
00:17:17,290 --> 00:17:20,832
Kao moj prezenter.
Sad razumijem moje Arapske klijente.

188
00:17:21,665 --> 00:17:23,082
Ti idiiote, prepao si me.

189
00:17:24,832 --> 00:17:26,373
U redu, bolje da pođem.

190
00:17:26,582 --> 00:17:27,832
OK, Diane.

191
00:17:28,040 --> 00:17:29,707
6 AM, ponedjeljak.
Doći ću po tebe.

192
00:17:30,998 --> 00:17:32,665
Sretan rođendan, sine.

193
00:17:35,582 --> 00:17:37,748
Stvarno ćeš raditi sa njim?

194
00:17:42,873 --> 00:17:44,373
Odmah se vraćam.

195
00:17:58,832 --> 00:18:01,373
Da li ti često "vadiš" ljude iz kreveta?

196
00:18:01,582 --> 00:18:02,790
Skini se sa mog slučaja!

197
00:18:03,082 --> 00:18:06,290
Prezenter vina!
nisam zainteresirana, OK?

198
00:18:07,957 --> 00:18:09,457
Tko je spomenuo prezentovanje?

199
00:19:16,290 --> 00:19:17,665
Što je to do đavola?

200
00:19:18,581 --> 00:19:20,081
Gdje smo mi?

201
00:19:22,165 --> 00:19:24,373
Nećeš mi reći?
Gdje smo mi?

202
00:19:42,123 --> 00:19:43,498
Izlazi.
Što?

203
00:19:44,081 --> 00:19:45,790
Izlazi.Soba 12.

204
00:20:48,290 --> 00:20:50,498
Ne tu, bit ćeš mi na putu.

205
00:21:13,998 --> 00:21:14,831
Sjedite.

206
00:21:16,915 --> 00:21:18,331
Ja sam Alex.

207
00:21:18,540 --> 00:21:23,706
Ovo je D.G.S.E.,
Francuska tajna služba.

208
00:21:23,915 --> 00:21:26,040
Danas, počinje vaša obuka.

209
00:21:26,248 --> 00:21:28,706
Da bi bili operativni,
6 stvari zapamtite ...

210
00:21:29,831 --> 00:21:32,165
Živjeti u tajnosti i disciplinovano
je osnova svega.

211
00:21:32,373 --> 00:21:34,415
Naučiti da udariš munjevito i da se povučeš.

212
00:21:34,623 --> 00:21:37,665
Održavati svoju legendu
i hraniti je zaštitom.

213
00:21:37,831 --> 00:21:39,706
Naučiti da govorite da ne budete viđeni.

214
00:21:39,915 --> 00:21:41,956
Da tečno govorite metin jezik.

215
00:21:42,165 --> 00:21:43,373
Naučiti osnove samoobrane.

216
00:21:43,581 --> 00:21:44,248
Gospodine?

217
00:21:44,873 --> 00:21:45,998
O samoobrani...

218
00:22:00,456 --> 00:22:01,331
U redu.

219
00:22:02,123 --> 00:22:05,498
Hoću opis napadača,
boju očiju, vrstu oružja,

220
00:22:06,081 --> 00:22:09,540
broj ispaljenih hitaca,
i bilo što o Leila,

221
00:22:09,915 --> 00:22:12,915
koja će biti vaš instructor
sladećih 6 mjeseci.

222
00:22:17,956 --> 00:22:21,915
Dobar obavještajac prikuplja
informacije od značaja.

223
00:22:22,081 --> 00:22:23,623
Otkucajte vaše ime.

224
00:22:26,706 --> 00:22:30,456
Niste ovdje samo zbog talenta.
Provjerili smo vas.

225
00:22:32,498 --> 00:22:35,123
Sranje, ovo je nečitko.
Pročitaj ovo?

226
00:22:35,706 --> 00:22:38,456
Ne diraj moj Koran
dok se ne umiješ i ne tražiš dozvolu.

227
00:22:39,206 --> 00:22:39,956
Razumiješ?

228
00:22:40,331 --> 00:22:42,040
Zanima te zakon?

229
00:22:42,206 --> 00:22:43,331
Zakon?

230
00:22:43,498 --> 00:22:44,914
Jebeš zakon!

231
00:22:45,831 --> 00:22:47,289
Doveo me je 6 mjeseci ovdje.

232
00:22:47,914 --> 00:22:49,539
Govorim o Sharia-(šerijatskom) zakonu.

233
00:22:49,706 --> 00:22:52,498
Jedini pravi put.
Jednom kad saznaš put...

234
00:22:52,914 --> 00:22:54,456
Nikad se nećeš izgubiti.

235
00:22:56,414 --> 00:22:57,789
Brzo učiš .

236
00:23:00,164 --> 00:23:02,081
Koji posao osigurava najbolji "zaklon"?

237
00:23:02,289 --> 00:23:03,914
Pravnik, knjigovođa ili zubar?

238
00:23:04,164 --> 00:23:05,164
Pravnik suviše rizično.

239
00:23:05,914 --> 00:23:07,831
Pristup tajnama čini vas metom.

240
00:23:08,164 --> 00:23:09,664
Dobro.
Zubar je najbolja zaštita.

241
00:23:10,081 --> 00:23:13,081
Ljudi vjeruju obrazovanom doktoru.

242
00:23:13,456 --> 00:23:15,123
Zubar je također i najgora maska.

243
00:23:15,748 --> 00:23:16,623
Vi zastrašujete ljude

244
00:23:16,831 --> 00:23:20,248
i ako vas pitaju
da izvadite zub, vi ste gotovi.

245
00:23:21,748 --> 00:23:24,539
Vaš pravi identitet je u umjetnosti komunikacije.

246
00:23:24,748 --> 00:23:27,623
Vaća braća će vas štititi i
vi ćete štititi njih.

247
00:23:27,789 --> 00:23:30,164
Od koga?
Od ljudi poput vas.

248
00:23:30,623 --> 00:23:31,789
Zašto?

249
00:23:31,956 --> 00:23:34,873
Zato što još niste braća,
moja braćo.

250
00:23:35,498 --> 00:23:39,081
Ako pratite, morate biti
spremni na preobražaj u sekundi.

251
00:23:39,248 --> 00:23:40,331
Ona ide u tvom smjeru.

252
00:24:00,664 --> 00:24:01,914
Što vam to znači?

253
00:24:03,539 --> 00:24:04,873
Bitange! Izradi nas!

254
00:24:05,039 --> 00:24:07,456
Gdje je ona do đavola?
Ne vidim je.

255
00:24:09,123 --> 00:24:12,248
Nisi van zemlje?
Žarko sam željela da te vidim.

256
00:24:13,748 --> 00:24:15,539
Drugačije je, i mnogo bolje.

257
00:24:15,706 --> 00:24:17,206
To je isto.

258
00:24:17,664 --> 00:24:19,081
Kažem ti.

259
00:24:20,123 --> 00:24:22,498
To je još uvekl ista boca.
Nema šanse!

260
00:24:22,664 --> 00:24:24,414
Jeste.
Nema šanse.

261
00:24:44,206 --> 00:24:46,373
Moja prva misija,
treba li da se presvučem?

262
00:24:50,914 --> 00:24:52,039
Čovjek za barom.

263
00:24:52,248 --> 00:24:53,039
Patrick.

264
00:24:53,248 --> 00:24:54,748
Troje djece.

265
00:24:54,956 --> 00:24:57,581
Vjeran suprug 8 godina.
Kompromituj ga.

266
00:24:57,748 --> 00:24:59,289
Donesi mi njegov vjenčani prsten.

267
00:25:01,914 --> 00:25:04,539
Čekaj malo, prošla sam kroz to.

268
00:25:05,498 --> 00:25:07,039
Upropastit ćeš svoju prvu misiju?

269
00:25:25,164 --> 00:25:27,164
Stavi tvoj prsten u moja usta.

270
00:25:27,331 --> 00:25:29,289
Stavit ću tu nešto drugo.

271
00:25:32,831 --> 00:25:34,289
Molim te...

272
00:25:37,039 --> 00:25:40,289
Zar ne možeš da mi daš svoj prsten?
Molim te.

273
00:25:53,039 --> 00:25:54,539
Umorna sam.

274
00:25:55,331 --> 00:25:59,039
Iskreno sam umorna, i ne mogu više.
Razumiješ?

275
00:26:00,373 --> 00:26:01,748
Preispituješ metod.

276
00:26:01,956 --> 00:26:04,956
Zato si podbacila.
Mi obučavamo operativce,

277
00:26:05,164 --> 00:26:05,998
ne kurve.

278
00:26:07,956 --> 00:26:11,123
Mrziš me jer sam spavala sa
tvojim sinom?

279
00:26:13,581 --> 00:26:15,247
Ne znam na što misliš.

280
00:26:15,831 --> 00:26:18,456
Što da kažem Jeremy
ako me pita o mom proteklom danu?

281
00:26:19,456 --> 00:26:20,872
Nek' ti vjeruje.

282
00:26:22,164 --> 00:26:24,456
Za laži povjerenje je neophodno.

283
00:26:45,081 --> 00:26:46,331
Dakle?

284
00:26:47,831 --> 00:26:48,706
Zar su gluhi?

285
00:26:48,872 --> 00:26:52,456
Ne još gore. Ako to nije u Parizu,
neće povjerovati u to.

286
00:26:52,872 --> 00:26:56,081
Bradate budale,luđi su od terorista.

287
00:26:56,247 --> 00:26:58,622
Operacija Shard.
Mala...

288
00:26:59,164 --> 00:27:00,997
Mala i nevidljiva.

289
00:27:01,164 --> 00:27:05,997
Hoću tvoje ideje za 48 sati.
Raportiraš direktno meni.

290
00:27:06,164 --> 00:27:07,747
Što ćemo za financije?

291
00:27:07,914 --> 00:27:11,914
Koristi uobičajeni sustav za pranje.
Samo navedi banke u Luxemburg.

292
00:27:13,497 --> 00:27:15,831
Trebaju mi dobri ljudi,
ne lopovi i probisveti.

293
00:27:15,997 --> 00:27:18,081
Vidi ako je Aline završila sa Chad-om

294
00:27:18,247 --> 00:27:20,372
i provjeri Ahmeda, on je...

295
00:27:40,122 --> 00:27:41,456
Problem za tebe?

296
00:27:41,664 --> 00:27:42,706
Da.

297
00:27:45,164 --> 00:27:47,164
I problem
je problem?

298
00:27:48,539 --> 00:27:49,747
Da.

299
00:27:53,372 --> 00:27:57,956
Kakav je osjećaj imati problem sa
10% države koju braniš?

300
00:27:59,081 --> 00:28:01,247
Sastat ćemo se u sobi za situacije.

301
00:28:28,747 --> 00:28:31,997
Naši experti analiziraju najnovije
obavještajne podatke.

302
00:28:32,206 --> 00:28:35,372
Khaled Ibn Ahbad
je možda član obitelji.

303
00:28:35,789 --> 00:28:38,206
Egyptian, Musliman,
godine u zatvoru

304
00:28:38,414 --> 00:28:41,456
za učešće u atentatu na Sadata.

305
00:28:45,164 --> 00:28:48,664
Namjera ti je da budeš kemičar.
Letiš za Njemačku, doktore.

306
00:28:53,914 --> 00:28:57,331
Ne, lijek koji želiš da porućiš od nas

307
00:28:57,497 --> 00:29:02,206
sadrži extrakovani cijanid.
Naša tajna služba...

308
00:29:02,497 --> 00:29:03,664
Tvoja kćerka?

309
00:29:04,164 --> 00:29:06,997
Želim joj dug i lijep, život.

310
00:29:07,206 --> 00:29:08,122
Bez nezgoda.

311
00:29:08,289 --> 00:29:10,164
Muhammad Al'-Haj.
Jordanian doktor.

312
00:29:10,372 --> 00:29:15,331
Sudjelovao u napadima u Saudi Arabiji.
Njegova maska je Amman bolnica.

313
00:29:15,539 --> 00:29:18,122
Postavljen za Direktora '98.
Radikalni Salafist.

314
00:29:19,372 --> 00:29:20,331
Kao i Khaled Ibn Ahbad.

315
00:29:20,789 --> 00:29:24,747
Upoznali su se preko tajnog agenta u Africi.

316
00:29:26,581 --> 00:29:28,581
Njegovo ime je Salem Al'-Qatba.
Sudanac.

317
00:29:28,914 --> 00:29:31,539
Član je Islamic Courts Union.

318
00:29:32,164 --> 00:29:35,831
Prema Taliban, nestao je prije izbijanja rata u Iraq.

319
00:29:36,039 --> 00:29:38,247
Vjerojatno jedan od osnivača mreže.

320
00:29:38,456 --> 00:29:42,122
Što se tiče druge dvojice, ništa.
Naš izvor ih nije nikad vidio.

321
00:29:42,289 --> 00:29:44,164
Moramo da znamo što planiraju.

322
00:29:44,872 --> 00:29:46,205
Dajte da radimo.

323
00:29:51,914 --> 00:29:56,122
Zahtijevamo od Francuske
da povuče svoje snage iz Afghanistana

324
00:29:56,997 --> 00:29:58,914
i svih zemalja Islama

325
00:29:59,122 --> 00:30:00,539
čekat ćemo tri mjeseca.

326
00:30:00,705 --> 00:30:04,205
Ili sljedeće žrtve neće biti psi.

327
00:30:37,539 --> 00:30:38,747
Kako ste to dobili?

328
00:30:38,914 --> 00:30:41,955
USB je poslat
šefu naše baze u Beirut.

329
00:30:44,747 --> 00:30:46,997
Pregledajte detaljno, da nam nešto ne promakne.

330
00:30:54,247 --> 00:30:57,830
Znaju da se nećemo povući iz Lebanon i Afghanistan.

331
00:30:57,997 --> 00:31:01,414
Ultimatum je 3 mjeseca.
To je da se zapitamo?

332
00:31:01,580 --> 00:31:06,705
Ne, Salafisti upozorenje na njihovu kaznu...

333
00:31:06,872 --> 00:31:09,872
Gdje kaže...
"Francuska da povuče svoje snage",

334
00:31:10,039 --> 00:31:12,414
nije mogao da kaže iz N.E. Lebanon.

335
00:31:12,580 --> 00:31:14,122
Spiker je Sunni...

336
00:31:14,289 --> 00:31:17,747
Njegov izgovor vokala i samoglasnika
je tipično za...

337
00:31:17,914 --> 00:31:21,039
čitanje Jidiš verzija
sa poništavanjem ...

338
00:31:21,205 --> 00:31:22,955
Za Shiite žuto znači smrt...

339
00:31:23,122 --> 00:31:25,539
Umro je vjerojatno
zbog respiratorne blokade...

340
00:31:25,705 --> 00:31:27,497
Može biti transformirani cijanid...

341
00:31:27,664 --> 00:31:31,580
Sa hladnim eksplozivom,
to čini perfektnu kemijsku bombu.

342
00:31:31,747 --> 00:31:33,664
Tko je spomenuo neku bombu?

343
00:31:34,122 --> 00:31:37,414
Jedna od tih u Metrou,
izazvat će 50-200 mrtvih.

344
00:31:41,914 --> 00:31:45,664
Nije dovoljno dobro! Nađi otrov
za paklenu lekciju.

345
00:31:45,830 --> 00:31:49,039
Tražio si cijanid.
Uzalud trošimo vrijeme.

346
00:31:49,205 --> 00:31:51,747
Sad i Frencuzi troše vrijeme,

347
00:31:51,914 --> 00:31:55,247
tražeći cijanid u malim
bocama za šampon.

348
00:31:55,414 --> 00:31:56,455
A mučenik?

349
00:31:56,622 --> 00:31:59,455
Nije nitko od naše braće,
jedan je od njih.

350
00:31:59,622 --> 00:32:01,039
To je snažna poruka.

351
00:32:01,205 --> 00:32:04,789
Nevjernik?
Kako će nevjernik da se bori za Jihad?

352
00:32:05,830 --> 00:32:08,455
Preobraća se neće
dugo biti nevjernik.

353
00:32:08,747 --> 00:32:10,122
Pratiš li me?

354
00:32:28,164 --> 00:32:30,455
Slim, jesi li dobro?
Što se događa?

355
00:32:30,664 --> 00:32:32,205
Ništa,kao i obično.

356
00:32:38,914 --> 00:32:41,622
Da li izgledam dobro, ili da li izgledam dobro?

357
00:32:43,955 --> 00:32:47,039
Nikad ne progovaraš,
shvatio sam da si glup.

358
00:32:47,205 --> 00:32:50,372
Sad znam da si posvećen Bogu.
Mi smo isti.

359
00:32:50,539 --> 00:32:52,330
Ti si pravi čovjek.

360
00:32:52,914 --> 00:32:54,705
A ti prava budala.

361
00:33:00,122 --> 00:33:02,289
Doživio si veliki pad.

362
00:33:03,539 --> 00:33:06,539
Mišići i teritorija me ne čine snažnim.

363
00:33:06,705 --> 00:33:08,372
Tebi govorim!

364
00:33:08,539 --> 00:33:12,497
Moja jedina snaga je što držim
usta zatvorena,i ponašam se kao oni.

365
00:33:12,663 --> 00:33:15,080
Ako Aziz ikad pogleda "kroz" mene...

366
00:33:18,622 --> 00:33:21,997
Prestravljen sam.
Brojim dane i šutim.

367
00:33:25,205 --> 00:33:28,747
Znaš, mali,
nisu svi kao Aziz ovdje.

368
00:33:36,580 --> 00:33:38,080
Hajde, bacaj!

369
00:33:41,788 --> 00:33:42,497
Plati.

370
00:33:43,163 --> 00:33:44,747
Daj mi 20.
Nisi platio.

371
00:33:45,497 --> 00:33:48,538
Pet na moju pobjedu
to je za zajednicu.

372
00:33:48,747 --> 00:33:50,288
Ti reče da Islam brani kockanje.

373
00:33:52,455 --> 00:33:54,497
Ti reče da Majka totalni švorc.

374
00:33:55,330 --> 00:33:58,872
Slušaj! Nikad tako ne govori
o mojoj majci.

375
00:34:14,788 --> 00:34:16,663
Pogriješio sam u vezi tebe.

376
00:34:17,913 --> 00:34:21,622
Primio sam te kao jadnika,
a ti se ponašaš tko pravi Musliman.

377
00:34:22,330 --> 00:34:24,538
Zašto? Je li to jedna od podvala?
Naravno.

378
00:34:24,705 --> 00:34:27,538
Ljudi koji služe čovjeku
skoro kao Bogu.

379
00:34:27,705 --> 00:34:29,205
Oni su jahilin.

380
00:34:29,997 --> 00:34:31,497
Kao ja...

381
00:34:32,330 --> 00:34:34,372
Ako ne štitim svoju reputaciju...

382
00:34:38,205 --> 00:34:40,205
Opet.
Zašto te je Alex regrutirao?

383
00:34:40,747 --> 00:34:41,913
To je moja stvar.

384
00:34:42,330 --> 00:34:43,997
Zašto te je Alex regrutirao?

385
00:34:45,122 --> 00:34:45,830
Tko je Alex?

386
00:34:46,497 --> 00:34:48,538
Tko mi dade glupu kučku poput tebe?

387
00:34:48,747 --> 00:34:51,372
Alex.
Viđam se sa njegovim sinom.

388
00:34:53,205 --> 00:34:54,330
Zašto te je Alex regrutirao?

389
00:34:56,330 --> 00:34:58,705
Ošamari me opet..
nećeš dobiti odgovor ...

390
00:34:59,080 --> 00:35:00,330
Upravo tako.

391
00:35:00,497 --> 00:35:03,038
Koliko god da si prestrašena,
zadrži svoju kontrolu.

392
00:35:05,830 --> 00:35:06,788
Jesi li OK?

393
00:35:10,455 --> 00:35:14,080
Povjerovala si mi, huh?
Kad sam rekla da sam sa njegovim sinom.

394
00:35:22,830 --> 00:35:24,622
Pretres! Svi van!

395
00:35:24,788 --> 00:35:26,247
Polako!
Van!

396
00:35:28,997 --> 00:35:30,205
Polako ... .

397
00:35:42,163 --> 00:35:43,705
Što je ovo?
Odakle ti ovo?

398
00:35:43,872 --> 00:35:44,913
Knjiga Koran!

399
00:35:45,163 --> 00:35:47,080
U redu je šefe. Sve je OK.

400
00:35:47,288 --> 00:35:47,997
Zaveži!

401
00:35:50,038 --> 00:35:51,288
Puštaj te me, pederčine!

402
00:35:51,747 --> 00:35:52,872
Pustite me!

403
00:36:00,330 --> 00:36:01,747
Ti gusjenice.

404
00:36:05,622 --> 00:36:08,497
Ne jedem svinjetinu!
Ne jedem svinje kao vi!

405
00:36:50,538 --> 00:36:53,871
Jebite se!
Hoću da vidim moju majku!

406
00:36:54,038 --> 00:36:55,705
Pustite me van!

407
00:37:15,246 --> 00:37:16,830
Hoću da vidim moju majku!

408
00:37:20,246 --> 00:37:23,746
Pariz
D.G.S.E. glavni stožer

409
00:37:24,913 --> 00:37:26,621
Abu Ghadab znači
Otac gnjeva.

410
00:37:26,830 --> 00:37:28,246
Koristi se od '98.

411
00:37:28,996 --> 00:37:30,913
Njegovo pravo ime je
Arzam Taha Al'-Bharad.

412
00:37:31,871 --> 00:37:34,246
Libanac,
rođen u Saida '54,

413
00:37:34,455 --> 00:37:37,371
startovao je ispod ranga Osbat Al'-Ansar,

414
00:37:37,538 --> 00:37:39,663
i napredovao kao Abu Nidal's F.C.R.

415
00:37:40,080 --> 00:37:44,413
Grupa postaje nešto kao "pod izvođač"
operacija protiv zapada.

416
00:37:44,621 --> 00:37:45,830
Oprostite što kasnim.

417
00:37:45,996 --> 00:37:49,246
Nema problema,
sve dok nije 10 puta na dan.

418
00:37:50,746 --> 00:37:52,580
Mole se pet puta na dan.

419
00:37:54,080 --> 00:37:55,496
Tvoj posao je 50 sati tjedno.

420
00:37:58,955 --> 00:38:01,496
Govore 5 jezika,
uključujući Hebrejski i Francuski.

421
00:38:02,455 --> 00:38:05,580
Tokom 1998, Britanci ga ubacuju
kao aktivnog u Damascus.

422
00:38:05,955 --> 00:38:09,621
Ali poslije 9/11, Al'-Bharad
gubi utjecaj u Salafist krugovima.

423
00:38:09,996 --> 00:38:13,205
Glavni napad u Europe
predstavlja prestiž za njega

424
00:38:14,413 --> 00:38:18,163
poišto je isključen od Londonskog
i Madridskog bombardiranja.

425
00:38:27,621 --> 00:38:30,121
Nađite mi slabu točku.
Ne zanima me što.

426
00:38:33,788 --> 00:38:35,246
Što su to Britanci pokušavali?

427
00:38:35,455 --> 00:38:37,246
Informacije o Chadia Daoud.

428
00:38:41,246 --> 00:38:43,246
Amman
March 3, 2008

429
00:38:45,830 --> 00:38:49,746
Žena želi da se sretne sa Danar.
Ona kaže da je spremna za borbu

430
00:38:49,913 --> 00:38:51,788
i da je odana cilju.

431
00:38:52,996 --> 00:38:54,288
Rekla je mnogo.

432
00:38:54,496 --> 00:38:55,371
Tko je ona?

433
00:38:56,205 --> 00:38:58,496
Alžirka, u Francuskoj već 11 godina.

434
00:38:58,955 --> 00:39:00,871
Osnovala je financijsku mrežu

435
00:39:01,038 --> 00:39:04,413
za pomaganje NGO
zvanih "Djeca pustinje".

436
00:39:04,580 --> 00:39:07,871
To koristi kao paravan
za operacije protiv zapada

437
00:39:08,080 --> 00:39:09,163
pa čak i Francuske.

438
00:39:09,330 --> 00:39:10,996
Njeno ime je Chadia Daoud.

439
00:39:12,830 --> 00:39:14,496
Skini veo.

440
00:39:21,330 --> 00:39:24,538
Spremna si da uradiš što ti tražimo?

441
00:39:25,163 --> 00:39:27,371
Treba nam originalni Francuski pasoš.

442
00:39:27,580 --> 00:39:29,455
Imamo li tvoje povjerenje?

443
00:39:29,663 --> 00:39:30,788
Povjerenje?

444
00:39:30,955 --> 00:39:33,580
Suviše si pametan da bi
koristio ružne riječi, brate.

445
00:39:33,746 --> 00:39:35,746
Uradit ću to što tražite u Parizu

446
00:39:35,913 --> 00:39:39,080
pod jednim uvjetom.
Želim da upoznam Abu Ghadab.

447
00:39:39,913 --> 00:39:41,705
Abu Ghadab ne odobrava

448
00:39:41,913 --> 00:39:44,080
i ne vjeruje ženama u Jihad.

449
00:39:44,288 --> 00:39:47,538
Recite mu da žene umiru kao muškarci
kad se bore za Allah.

450
00:39:49,246 --> 00:39:51,621
Posluži se.
Podsjećaju na kuću.

451
00:39:58,580 --> 00:40:02,663
Ako dobro uradiš posao u Parizu,
ja ću intervenisati za tebe.

452
00:40:07,163 --> 00:40:08,080
Alžir...

453
00:40:08,663 --> 00:40:10,621
Ukus mog djetinjstva.

454
00:40:14,829 --> 00:40:17,996
Kontraverznost se javlja
zbog namjere

455
00:40:18,204 --> 00:40:21,121
za pojačenjem Francuskog kontingenta
u Afghanistanu.

456
00:40:21,288 --> 00:40:23,871
Delegati napuštaju Parliament.

457
00:40:24,079 --> 00:40:25,621
Thierry Curtet izvještava.

458
00:40:25,829 --> 00:40:28,413
Umirati da ne bi bilo opet 9/11.

459
00:40:28,704 --> 00:40:31,246
Umirati da bi se svijet učinio boljim.

460
00:40:33,079 --> 00:40:34,329
Gdje je Slim?

461
00:40:35,913 --> 00:40:38,579
Nećeš vidjeti Slim
uskoro.

462
00:40:39,746 --> 00:40:41,538
Uvjetno oslobođen.

463
00:40:42,288 --> 00:40:43,329
Gladan?

464
00:41:00,663 --> 00:41:03,163
Pridružiš mi se i ljudi
kažu da si lud,

465
00:41:03,329 --> 00:41:06,829
fundamentalista,
fanatik, ludara.

466
00:41:09,871 --> 00:41:11,788
Ali neće gledati na tebe.

467
00:41:12,163 --> 00:41:13,663
Bit ćeš član obitelji.

468
00:42:42,996 --> 00:42:44,996
Sada si jedan od nas.

469
00:42:46,954 --> 00:42:48,954
Treba da ti nađemo ime.

470
00:42:51,746 --> 00:42:53,121
Moj brate.

471
00:43:14,829 --> 00:43:15,871
Što si to obukao?

472
00:43:18,288 --> 00:43:20,329
Izašao sam jutros.
Hladno, huh?

473
00:43:36,121 --> 00:43:37,954
Zašto me nisi posjetila u zatvorul?

474
00:43:38,871 --> 00:43:40,871
Nije da nisi imala vremena.

475
00:43:45,954 --> 00:43:48,996
Imam dobre novosti, da znaš.
Imam posao.

476
00:43:50,412 --> 00:43:52,287
Isporučilac u suprmarketu.

477
00:43:52,912 --> 00:43:55,829
Nije neka plaća,
ali možemo kupovati.

478
00:43:56,996 --> 00:43:59,412
Našao sam ljude kojim možeš vjerovati?

479
00:43:59,871 --> 00:44:01,496
Ne vjeruješ mi?

480
00:44:01,996 --> 00:44:06,037
Vidi, šef mi dovoljno vjeruje
da mi je dao pare za 2 dana unaprijed.

481
00:44:09,037 --> 00:44:11,079
Koji supermarket?

482
00:44:11,246 --> 00:44:13,037
Onaj na obilaznici.

483
00:44:21,037 --> 00:44:23,037
500 eura za dva dana?

484
00:44:24,996 --> 00:44:26,537
Hajde, van.

485
00:44:26,787 --> 00:44:28,912
Što nije u redu?
Izlazi van!

486
00:44:29,204 --> 00:44:30,871
Van!

487
00:44:31,037 --> 00:44:32,454
Radim ovo zbog tebe.

488
00:44:32,621 --> 00:44:36,371
Baš me briga!
Ponesi svoj usrani ranac

489
00:44:36,537 --> 00:44:38,079
i izlazi van!

490
00:44:38,246 --> 00:44:40,496
To je za tebe
Prošao sam sve te nevolje!

491
00:44:40,662 --> 00:44:43,079
Hajde! Van!

492
00:44:48,746 --> 00:44:51,287
Ne želim više nikad da te vidim, Pierre.

493
00:44:52,287 --> 00:44:53,996
Moje ime nije Pierre.

494
00:44:54,162 --> 00:44:55,787
Ja sam Aziz.

495
00:45:12,329 --> 00:45:13,746
Neki znak kontakta?

496
00:45:14,204 --> 00:45:16,079
Kažu da će biti plavuša.

497
00:45:19,246 --> 00:45:21,037
na 2 sata,
plavuša.

498
00:45:23,537 --> 00:45:26,496
Ne u 10 cm štiklama.
Čemu li su te učili?

499
00:45:27,454 --> 00:45:29,496
Ne da čekam 50-tu
zbog tvog kontakta.

500
00:45:29,662 --> 00:45:32,412
Ako ja odem, pozdravi se sa Chadia Daoud
i Abu Ghadab.

501
00:45:32,579 --> 00:45:34,579
Moje lijevo, plavi džemper?

502
00:45:36,121 --> 00:45:37,537
Čovjek iza tebe prilazi ti.

503
00:45:38,912 --> 00:45:40,912
Leila?
Kakva je to buka?

504
00:45:42,579 --> 00:45:43,621
Ne čujem te.

505
00:45:44,121 --> 00:45:46,537
Uspavao mi je mobilni.
Čuješ li me?

506
00:45:47,662 --> 00:45:48,662
Odgovori molim te.

507
00:45:50,954 --> 00:45:52,204
Prati loptu.

508
00:45:53,329 --> 00:45:55,371
Koju? Koju loptu?

509
00:45:57,287 --> 00:45:57,996
Ispred tebe.

510
00:46:05,496 --> 00:46:08,204
Nastavi da ideš.
Predaj pasoš za 10 jardi.

511
00:46:08,371 --> 00:46:10,204
Kada i gdje ću sresti Abu Ghadab?

512
00:46:10,371 --> 00:46:12,787
Nastavi, rekoh.
Pasoš...

513
00:46:12,954 --> 00:46:14,412
Kad i gdje?

514
00:46:14,829 --> 00:46:15,912
Vidi, nemaš izbora.

515
00:46:21,579 --> 00:46:23,662
Ne budi idiot,predaj ga.

516
00:46:41,079 --> 00:46:44,079
Da ne misliš da ne vjerujem ženama u Jihad...

517
00:46:44,746 --> 00:46:46,579
Beirut, jedna tjedan.

518
00:47:17,537 --> 00:47:19,745
Prestani
Želim te.

519
00:47:23,037 --> 00:47:25,120
Moram da te vratim.
To je protokol.

520
00:47:25,287 --> 00:47:28,412
Protokolišimo kod mene.
Samo jedan sat.

521
00:47:29,329 --> 00:47:31,620
Vraćam te natrag.
Alexova naređenja.

522
00:47:31,787 --> 00:47:34,329
Vidiš kako te tretira...
Hajde.

523
00:47:34,870 --> 00:47:37,579
Idemo kod mene.
Jebeš Alex!

524
00:47:38,120 --> 00:47:41,329
Prije bih se predao neprijatelju.

525
00:47:42,454 --> 00:47:43,870
Hajde!
Iskreno ne mogu.

526
00:47:44,037 --> 00:47:45,954
Možeš.
Stani.

527
00:47:47,120 --> 00:47:49,495
Molim te prekini.

528
00:47:57,912 --> 00:47:58,995
Što?

529
00:47:59,829 --> 00:48:01,579
Ništa, stižem odmah.

530
00:48:42,079 --> 00:48:46,329
Zbog "nedostataka" moram da obavijesti tvoje
predpostavljene o tvojoj vezi sa "Mirage"

531
00:48:46,495 --> 00:48:50,662
i ignorisanju sigurnosnog protokola,
ti si direktno odgovoran

532
00:48:50,829 --> 00:48:52,537
za njeno ubojstvo.

533
00:48:53,412 --> 00:48:56,162
"Bit ćete zadržani u pritvoru odmah,

534
00:48:56,329 --> 00:49:00,954
"do izricanja disciplinske mjere
po završetku istrage koja je u toku."

535
00:49:01,329 --> 00:49:05,704
Ahmed, nadam se da mi vjeruješ,
ovo nema veze sa tvojim molitvama.

536
00:49:10,495 --> 00:49:12,829
Nije mi ni palo na pamet.

537
00:49:18,620 --> 00:49:22,037
Samo zato jer je imao intimnost.
Znaš da je patriot.

538
00:49:22,204 --> 00:49:24,120
Tko je mogao da ubije Leila.

539
00:49:24,329 --> 00:49:27,620
imamo li analizu eksploziva
kojim je ubijena Mirage?

540
00:49:27,787 --> 00:49:30,037
Eksploziv je bio u bravi.

541
00:49:30,245 --> 00:49:33,162
To je zaštitni znak
Syrianskih prekomorskih operacija.

542
00:49:33,620 --> 00:49:37,995
Al'-Bharad,čovjek kog je namjeravala vidjeti,
još je u Damascus.

543
00:49:39,995 --> 00:49:41,579
Kako znaš?

544
00:49:42,079 --> 00:49:45,370
Poslužio sam delikatesni kolač.
100% Syrian.

545
00:49:46,454 --> 00:49:48,912
Alžir...
Ukus mog djetinjstva.

546
00:49:49,579 --> 00:49:53,412
Ako Syrian kolač podsjeća Alžirku
na njeno djetinjstvo,

547
00:49:53,704 --> 00:49:55,829
ona ne može biti Alžirka.

548
00:49:56,079 --> 00:49:58,537
A ako nije Alžirka...

549
00:49:58,704 --> 00:50:01,495
Kako će nas kontaktirati?
Preko Al'-Haj?

550
00:50:02,620 --> 00:50:05,787
Trebao si je zadržati dok ti
ne naredim drugo.

551
00:50:05,954 --> 00:50:07,454
Nije bila vrijedna.

552
00:50:08,620 --> 00:50:12,370
Mnogo su korisniji živi nego mrtvi.

553
00:50:19,870 --> 00:50:21,870
Eliminiraj Al'-Bharad.
Imaš 3 dana.

554
00:50:22,079 --> 00:50:24,579
To podrazumijeva ostavljanje
našeg potpisa.

555
00:50:24,787 --> 00:50:26,037
To će biti katastrofa.

556
00:50:26,412 --> 00:50:29,662
Katastrofa sa kojom ćemo eliminisati prijetnju.

557
00:50:29,829 --> 00:50:33,579
15,000 Al'-Bharads na Sredn jem Istoku
nestrpljivo čeka promjene.

558
00:50:34,745 --> 00:50:35,829
Što preporučujete?

559
00:50:39,704 --> 00:50:42,703
Naši ljudi u Beirut
posjeduju tajni vidio zapis

560
00:50:42,953 --> 00:50:45,245
o Al'-Bharad's stari apartmanski blok.

561
00:51:03,995 --> 00:51:05,828
Šelite da ih pošaljem u medenu zasjedu?

562
00:51:08,578 --> 00:51:09,453
Neko na pameti?

563
00:51:13,120 --> 00:51:14,453
Tvoj ugovor sa državom.

564
00:51:15,120 --> 00:51:18,453
Kad ga potpišeš,
ne planiraj ništa u sljedećih 5 godina.

565
00:51:19,328 --> 00:51:21,453
Krećeš u Beirut za 10 dana.

566
00:51:23,203 --> 00:51:24,287
Mogu li da vidim Jeremy?

567
00:51:25,328 --> 00:51:27,120
Ne govori mu gdje ideš.

568
00:51:36,162 --> 00:51:39,287
Mi smo Pierre's prijatelji.
Da li znate gdje je?

569
00:52:06,995 --> 00:52:09,787
Je li to sve? Sada sam agent?

570
00:52:10,203 --> 00:52:11,787
Državni službenik.

571
00:52:12,037 --> 00:52:14,328
Radim to zbog sebe.
Nikoga drugog.

572
00:52:14,828 --> 00:52:16,537
Svi mi imamo svoje razloge.

573
00:52:19,537 --> 00:52:21,203
Da li si ti našao svoje?

574
00:52:21,953 --> 00:52:25,412
Znao si da je to zamka, seronjo!
Zato ti nisi išao.

575
00:52:25,578 --> 00:52:26,620
Nisam znao.

576
00:52:35,537 --> 00:52:38,453
Al'-Bharad govori 5 jezika,
uključujući Hebrejski i Francuski.

577
00:52:38,620 --> 00:52:42,037
Njegova desna ruka je
Khaled, Danar, Muhammad Al'-Haj...

578
00:52:42,203 --> 00:52:43,120
Poznat kao Al'-Haj.

579
00:52:43,620 --> 00:52:47,537
42, Jordanian, Direktor i kirurg
u Amman bolnici.

580
00:53:01,120 --> 00:53:02,578
Tu je paket.

581
00:53:17,703 --> 00:53:20,870
Sljedeći put kad daš nalog za
smaknuće u moje ime, obavijesti me.

582
00:53:21,703 --> 00:53:26,537
Morao sam da odgovorim,ili bih
izgubio povjerenje ljudi. Ljudski resursi.

583
00:53:27,787 --> 00:53:30,078
Tko mi je preporučio Ahmed?

584
00:53:30,287 --> 00:53:32,120
"Veliko" upravljanje ljudskim resursima, sir.

585
00:53:42,412 --> 00:53:43,953
Što ti misliš?

586
00:53:44,787 --> 00:53:46,453
Mislim da je čist.

587
00:53:47,120 --> 00:53:48,662
Ispravan.

588
00:53:49,453 --> 00:53:50,828
Nastavite.

589
00:53:57,287 --> 00:53:58,537
Tko vam je nadređeni?

590
00:54:02,203 --> 00:54:03,495
U kući.

591
00:54:06,870 --> 00:54:07,745
Tko?

592
00:54:12,995 --> 00:54:18,536
Delphine Boileau,rođen u Orleans
1982. Br. socijalnog 282...

593
00:54:21,703 --> 00:54:24,911
St. Emilion je bio u UNESCO
Svjetskoj Baštini od osnivanja 1988.

594
00:54:25,078 --> 00:54:26,411
'99.
Probaj ponovno.

595
00:54:26,578 --> 00:54:28,786
Sranje!Nikad to neću moći.
Ponovno!

596
00:54:34,953 --> 00:54:36,828
Što te sprečava?

597
00:54:38,828 --> 00:54:41,078
Zona kontakta?
Ashrafieh, Shatila, Hamra.

598
00:54:41,245 --> 00:54:42,620
Shiite sektor?
Južno predgrađe.

599
00:54:57,370 --> 00:54:58,120
Što do đavola!

600
00:54:58,328 --> 00:55:00,286
Što pokušavaš da uradiš?

601
00:55:00,495 --> 00:55:01,786
Mora da si slijepa!

602
00:55:02,036 --> 00:55:04,161
Što nije u redu sa tobom?
Ludačo!

603
00:55:04,370 --> 00:55:05,120
Ne funkcionira.

604
00:55:07,495 --> 00:55:09,036
Izmaći će nam.

605
00:55:09,995 --> 00:55:11,245
Udari me, seronjo!

606
00:55:13,745 --> 00:55:15,161
Gledaj kuda ideš!

607
00:55:15,370 --> 00:55:16,370
Što je problem?

608
00:55:19,828 --> 00:55:21,036
OK...

609
00:55:21,411 --> 00:55:22,370
Sad je dosta.

610
00:55:25,578 --> 00:55:28,411
Zapadni Beirut
Hamra okrug

611
00:55:46,745 --> 00:55:48,036
Dobro večer.

612
00:55:51,620 --> 00:55:54,078
Pa, reci mi, zašto vino?

613
00:55:54,661 --> 00:55:56,703
To je oduvijek moja opsesija.

614
00:55:56,870 --> 00:56:00,203
Naslijedila sam to od moga oca.
Kad mi je ponuđen taj posao,

615
00:56:01,786 --> 00:56:02,995
nisam mogla reći ne.

616
00:56:09,703 --> 00:56:10,995
Moje poštovanje, madam.

617
00:56:11,161 --> 00:56:13,120
Vaša želja za mene je zapovijed, sir.

618
00:56:13,870 --> 00:56:17,036
Dama će da izabere,
ona zna najbolje.

619
00:56:17,828 --> 00:56:20,411
Donesite nam Ksara Comte '98.

620
00:56:20,578 --> 00:56:24,453
Da popijem sa gospodinom
koji se pita da li znam da izaberem.

621
00:56:25,745 --> 00:56:29,703
Ja sam bogat čovjek a
Lebanon je opasna zemlja.

622
00:56:30,161 --> 00:56:32,495
Moram da znam sa kim se družim.

623
00:56:33,036 --> 00:56:35,911
A ovdje, posao sa vinom nije za žene.

624
00:56:38,078 --> 00:56:41,036
U mojoj zemlji to
je više od posla.

625
00:56:41,578 --> 00:56:44,370
I mi u Lebanon imamo dobrih vina, također.

626
00:56:45,161 --> 00:56:46,786
Čudi me da to kažete.

627
00:56:46,953 --> 00:56:49,203
Lebanska vina imaju dobar ukus...

628
00:56:55,161 --> 00:56:57,328
Uzgledađ kao da si vidio duha.

629
00:57:03,703 --> 00:57:06,578
Francuska imaju finu reputaciju,
Sigurno to znate.

630
00:57:08,036 --> 00:57:08,870
Lisa?
Jesi li to ti?

631
00:57:10,828 --> 00:57:13,786
Ne, ja sam Delphine.
Ne znam niokoga tko se zove Lisa.

632
00:57:15,328 --> 00:57:16,745
Je li ovo tvoj "sudar"?

633
00:57:17,661 --> 00:57:19,245
Pripazi je se.

634
00:57:19,661 --> 00:57:20,995
$300 na sat.

635
00:57:21,495 --> 00:57:24,078
Ona je đavo...
Ako ste vi makro

636
00:57:24,286 --> 00:57:25,870
to mene ne čini kurvom!

637
00:57:26,036 --> 00:57:28,161
Ostavi nas. Idi!

638
00:57:28,370 --> 00:57:30,578
Što?
da li tvoja kurva govori Arapski?

639
00:58:18,286 --> 00:58:20,078
Što još želiš da vidiš?

640
00:58:20,286 --> 00:58:21,619
Pariski tim ima spisak

641
00:58:22,078 --> 00:58:25,786
sa dobrim poklapanjima
i naš igrač je izabran.

642
00:58:32,828 --> 00:58:34,786
Rezervirao sam za finale 18 Lipanj.

643
00:58:35,494 --> 00:58:38,328
To je konačno.
Karte su na sigurnom.

644
00:58:38,744 --> 00:58:41,619
Nadam se da će konačno biti u redu.

645
00:58:43,328 --> 00:58:46,619
Da li često zoveš
kada si sa ženom?

646
00:58:47,786 --> 00:58:49,703
Zavisi od žene.

647
00:59:03,911 --> 00:59:08,411
Da li si ga čula da je rekao "sigurno"?
"Karte su na sigurnom"?

648
00:59:08,619 --> 00:59:09,828
Da.

649
00:59:09,994 --> 00:59:13,203
I rekao je da se poklapa sa 18 lipnjem?

650
00:59:13,453 --> 00:59:15,328
Rekao je Nyhaja. Konačnol.

651
00:59:15,494 --> 00:59:19,744
Nema finala u Lipnju.
Sve sporske sezone se završavaju u Svibnju.

652
00:59:20,411 --> 00:59:22,161
Vidjet ću što mogu da pronađem.

653
00:59:22,536 --> 00:59:25,953
Kako god moraš,
ostati bliska sa njim.

654
00:59:26,578 --> 00:59:27,994
A tip što me je prepoznao?

655
00:59:28,161 --> 00:59:32,661
Što da kažem? Kako sam mogao da znam da
si poševila pola Beiruta?

656
01:01:45,411 --> 01:01:49,244
Al'-Ghuraba kamp
200 km južno od Kabula

657
01:01:51,911 --> 01:01:56,577
Kad se raznosite, osigurajte
da "rulja" ne ograniči eksploziju.

658
01:02:03,911 --> 01:02:06,952
U ovom kampu,
će te zaboraviti vaše prethodne živote.

659
01:02:07,536 --> 01:02:09,494
Ovdje će te postati vojnici.

660
01:02:10,077 --> 01:02:12,786
Ovdje ćemo vas pripremiti za mučeništvo.

661
01:02:12,952 --> 01:02:16,661
Onda ćemo vas poslati u zemlje
gdje licemjeri i nevjernici

662
01:02:16,827 --> 01:02:20,619
muče i ponižavaju Muslimane.

663
01:02:20,786 --> 01:02:22,161
Nisam razumio ni riječ.

664
01:02:26,869 --> 01:02:31,036
Za prave Mudžahedine,
je borba do smrti.

665
01:02:32,077 --> 01:02:33,452
Bog je veliki!

666
01:02:44,869 --> 01:02:46,619
Brže!

667
01:02:47,244 --> 01:02:49,119
Ili ću te išutirati!

668
01:02:50,244 --> 01:02:51,244
Mrdaj!

669
01:02:51,411 --> 01:02:52,911
Mičite se, vi vreće!

670
01:02:53,077 --> 01:02:55,744
1, 2, 3, 4...

671
01:02:56,286 --> 01:02:57,827
Brže, idioti !

672
01:03:24,369 --> 01:03:26,494
Vi ste ubili Al'-Haj.

673
01:03:26,911 --> 01:03:28,286
Vi ste izdajice !

674
01:03:32,161 --> 01:03:35,286
VX, najmočniji neurotoxin.

675
01:03:35,452 --> 01:03:37,077
10 milligrams

676
01:03:37,536 --> 01:03:40,619
je dovoljno da ubije osobu tešku 70 kg.

677
01:03:44,202 --> 01:03:45,869
Nemojte! Slušajte me...

678
01:03:46,786 --> 01:03:48,327
Govorim vam.

679
01:03:49,327 --> 01:03:50,452
Molim vas, ne ovako.

680
01:03:53,161 --> 01:03:54,619
Ne radite to!

681
01:03:55,827 --> 01:04:00,369
Možete ga pustiti u zrak iznad grada
ili ga ubaciti u vodu.

682
01:04:00,536 --> 01:04:03,577
Bez boje i ukusa je.

683
01:04:32,786 --> 01:04:34,619
Da li to dolazi iz Iraka?

684
01:04:34,786 --> 01:04:37,661
Ne, ovo jeAlžirski desert.

685
01:04:38,119 --> 01:04:41,785
Francuzi su pokrenuli experiment dolje još 1975.

686
01:04:43,160 --> 01:04:46,494
"Udri neprijatelja njegovim oružjem."

687
01:04:47,577 --> 01:04:50,369
Sun Tzu, umjetnost ratovanja.

688
01:06:13,244 --> 01:06:14,285
Delphine?

689
01:06:55,452 --> 01:06:59,785
Vratio si se?Tuširala sam se. Hoćeš piće?

690
01:07:02,702 --> 01:07:04,202
Ideš?

691
01:07:06,952 --> 01:07:08,369
Samo sekundu.

692
01:07:23,869 --> 01:07:27,077
Diane je pronašla njihov plan.
Provjerila sam datum.

693
01:07:27,494 --> 01:07:31,285
Lipanj 18 je bio prijenos Gdje Gaulle
iz Londona 1940.

694
01:07:31,535 --> 01:07:32,577
Simbol pokreta otpora.

695
01:07:33,202 --> 01:07:34,285
Lipnje 18, '46.

696
01:07:34,535 --> 01:07:39,119
Proglašenje Italije kao Republike.
Pobjeda demokracije nad fašizmom.

697
01:07:39,327 --> 01:07:41,035
Lipnje 18, '52.

698
01:07:41,244 --> 01:07:44,410
Ruski UN Veleposlanik nagovijestio
mogućnost biološkog ratovanja.

699
01:07:44,785 --> 01:07:46,994
Godinu kasnije, Lipnje 18, '53,

700
01:07:47,202 --> 01:07:49,577
General Naguib proglašava
Egypt republiku.

701
01:07:50,660 --> 01:07:52,744
Lipnje 18, '54,
Savjet sigurnosti

702
01:07:52,952 --> 01:07:55,077
osuđuje apartheid u Južnoj Africi.

703
01:07:55,285 --> 01:07:56,410
Francuska je uzdržana.

704
01:07:59,119 --> 01:08:02,327
Lipnje 18, '59,
ustanak crnaca u Durban, J. Africa.

705
01:08:02,619 --> 01:08:05,119
Lipnje 18, '79,
SALT II dogovor

706
01:08:05,327 --> 01:08:07,785
usporava trku u naoružanju
između USSR i USA.

707
01:08:08,077 --> 01:08:08,994
Konačno,

708
01:08:09,202 --> 01:08:13,577
Lipnje 18, '92, Irska na referendumu
dobiva Maastricht Treaty .

709
01:08:14,118 --> 01:08:15,660
Zaključak je?

710
01:08:15,827 --> 01:08:19,077
Po hipotezi Al'-Bharad
udar na Francusku Lipnje 18

711
01:08:19,868 --> 01:08:21,535
je moguć.

712
01:08:21,993 --> 01:08:27,035
Beirut-Paris avio linija simbolizira
sjever-jug tenzije, Francuske greške

713
01:08:27,202 --> 01:08:29,368
i bakteriološku prijetnju za Zapad.

714
01:08:29,702 --> 01:08:31,702
Ključ USB je siguran?

715
01:08:31,910 --> 01:08:35,660
Linkovan je na website
sa videom Al'-Bharad.

716
01:08:42,702 --> 01:08:43,952
Prijevod?

717
01:08:46,452 --> 01:08:49,035
Gospodine, primili smo to prije 45 minuta.

718
01:08:49,243 --> 01:08:50,910
Zovite sigurnost.

719
01:09:25,202 --> 01:09:27,077
Ja, Abu Ghadab,

720
01:09:27,327 --> 01:09:29,952
na značajan datum Lipnje 18,

721
01:09:30,118 --> 01:09:32,368
ću umrijeti kao mučenik

722
01:09:32,577 --> 01:09:36,035
da pokažem Francuzima
da nikada nećemo biti robovi.

723
01:09:38,910 --> 01:09:42,160
I odlučio sam da
se sretnem sa Allahom danas

724
01:09:42,827 --> 01:09:44,577
jer nema drugog Boga.

725
01:09:48,327 --> 01:09:49,535
Radite pogrešno.

726
01:09:50,160 --> 01:09:54,202
Koristite Islam
za politiku više od 20 godina.

727
01:09:54,452 --> 01:09:57,660
Ovo je mamac.
Nikad ne bi sebe raznio.

728
01:10:02,285 --> 01:10:04,910
Ali možete pogriješiti ako mene poslušate.

729
01:10:10,452 --> 01:10:13,327
Ponedljak, Lipnje 16

730
01:10:25,827 --> 01:10:27,993
Vidiš li sebe kao mučenika?

731
01:10:31,285 --> 01:10:32,035
Spreman sam.

732
01:10:33,368 --> 01:10:36,618
Samo ne mogu da se pomirim sa
ubijanjem djece.

733
01:10:38,535 --> 01:10:40,160
Ja imam sina.

734
01:10:44,368 --> 01:10:47,452
Njegova kučka od majke
ne dopušta mi da pričam sa njim.

735
01:10:47,618 --> 01:10:50,327
Svakako ne možeš pričati
sa njim odavde.

736
01:10:56,243 --> 01:10:57,535
Kupio sam to u Kabulu.

737
01:11:02,952 --> 01:11:05,118
Nismo kod kuće.
Ostavite poruku.

738
01:11:05,285 --> 01:11:06,868
Zdravo, Ma.

739
01:11:07,535 --> 01:11:09,327
Podigni slušalicu, molim te.

740
01:11:09,743 --> 01:11:11,493
Znam da si tamo.

741
01:11:13,160 --> 01:11:15,660
Ja sam vrlo daleko.
Javi se.

742
01:11:17,160 --> 01:11:19,035
Znam da me čuješ.

743
01:11:21,618 --> 01:11:24,952
Samo hoću da ti kažem da
radim nešto vrlo važno.

744
01:11:25,993 --> 01:11:29,618
Neću moći da te zovem
za nekoliko tjedan, možda mjeseci.

745
01:11:33,493 --> 01:11:35,493
I želim da ti kažem...

746
01:11:36,868 --> 01:11:39,951
da znam da nisam bio
uvijek ono što si željela.

747
01:11:41,118 --> 01:11:43,076
Sve sam upropastio.

748
01:11:44,701 --> 01:11:47,618
Ali da me vidiš sada,
bila bi ponosna.

749
01:11:48,910 --> 01:11:50,535
Promijenio sam se.

750
01:11:51,660 --> 01:11:53,951
Borim se za pravi cilj.

751
01:11:54,826 --> 01:11:56,493
Promijenio sam se, Ma.

752
01:12:00,160 --> 01:12:02,160
I želim da znaš da te volim...

753
01:12:02,618 --> 01:12:03,993
Volim te.

754
01:12:04,910 --> 01:12:07,368
samo ti znaš koliko te volim.

755
01:12:55,743 --> 01:12:59,118
Ugrozili su sigurnost kampa.

756
01:12:59,576 --> 01:13:02,785
Ove kukavice su osramotile Allaha.

757
01:13:03,243 --> 01:13:07,451
Onaj tko osramoti Allaha
ne zaslužuje da živi.

758
01:13:14,118 --> 01:13:16,160
To nije moje.
Samo sam pozvao kući.

759
01:13:16,368 --> 01:13:18,576
Htio sam da čujem majku.

760
01:13:18,951 --> 01:13:20,535
To nije moj telefon!

761
01:13:20,785 --> 01:13:23,660
Ako je to istina, dokaži.

762
01:13:27,285 --> 01:13:28,910
Ubij izdajicu.

763
01:14:17,118 --> 01:14:18,910
Drago mi je da si me poveo.

764
01:14:19,660 --> 01:14:21,785
Nećeš da mi kažeš gdje idemo?

765
01:14:22,493 --> 01:14:24,076
Ne voliš iznenađenja.

766
01:14:24,535 --> 01:14:25,868
Volim naravno.

767
01:14:31,618 --> 01:14:34,160
Idemo da posjetimo tvoju zemlju.

768
01:15:14,159 --> 01:15:15,784
Idem da se osvježim.

769
01:15:37,159 --> 01:15:38,201
Da.

770
01:15:38,784 --> 01:15:42,576
Ja sam na aerodromu. Zamijenili su kofere.
To ide za Pariz.

771
01:15:42,743 --> 01:15:45,409
To je Middle East Airways.

772
01:15:45,618 --> 01:15:46,868
Krećem odmah.

773
01:15:47,701 --> 01:15:49,951
Namjerava da raznese avion.

774
01:15:50,326 --> 01:15:52,326
Neće ni poletjeti.
Vjeruj mi.

775
01:15:52,659 --> 01:15:56,076
Da ti vjerujem?
Ne znaš bolje da lažeš?

776
01:16:13,701 --> 01:16:15,076
Zaboravi.

777
01:16:40,618 --> 01:16:42,076
Zovi Libansku sigurnost.

778
01:16:42,284 --> 01:16:44,743
Neka drže na pisti avion i čekaju nas.

779
01:16:44,909 --> 01:16:48,618
I dajte mi broj sjedišta Al'-Bharad i Boileau.

780
01:17:06,201 --> 01:17:07,701
Mr. and Mrs. Dhorgan?

781
01:17:08,951 --> 01:17:09,993
Tako je.

782
01:17:29,284 --> 01:17:30,284
Idemo.

783
01:17:45,118 --> 01:17:46,909
Sjedišta 33H and J.

784
01:17:47,076 --> 01:17:48,534
Pretražite sav prtljag.

785
01:18:02,534 --> 01:18:04,826
Nasankali su nas.
Oni su na drugom letu.

786
01:18:06,618 --> 01:18:07,993
Na kom?

787
01:18:18,868 --> 01:18:20,284
Koliko dugo znaš?

788
01:18:21,659 --> 01:18:25,743
Pravo pitanje je,
zašto su tvoji pretpostavljeni poslali,

789
01:18:26,368 --> 01:18:29,034
početnika, protiv
profesionalca kao ja?

790
01:18:36,868 --> 01:18:39,034
Raznećeš nas?

791
01:18:53,617 --> 01:18:55,326
Jedina bomba ovdje, medena,

792
01:18:55,534 --> 01:18:56,951
si ti!

793
01:18:58,242 --> 01:19:01,117
Razgovor koji si čula...

794
01:19:02,201 --> 01:19:04,034
vezano za Lipnje 18.

795
01:19:04,242 --> 01:19:05,784
USB ključ je siguran...

796
01:19:07,659 --> 01:19:09,576
Avio karte za Lipnje 18...

797
01:19:10,659 --> 01:19:12,742
Sve je to da se obmane tvoja služba.

798
01:19:12,951 --> 01:19:16,409
Nema finala u Lipnje...

799
01:19:24,201 --> 01:19:27,909
Oni su sad uvjereni da
ću ja da se raznesem.

800
01:19:37,576 --> 01:19:38,492
Dakle?

801
01:19:38,659 --> 01:19:41,117
Al'-Bharad's let treba da sleti u Pariz.

802
01:19:41,284 --> 01:19:43,326
Je li tvoj tim spreman?
Da, sir.

803
01:19:47,201 --> 01:19:51,492
Kontrola ljeta za FA 213 iz Beiruta.
Imate dozvolu za slijetanje, pista 4.

804
01:20:15,367 --> 01:20:19,159
Sigurno, provjerili smo prtljag.
Sačekaj te, ona je ovdje.

805
01:20:19,659 --> 01:20:21,076
Alex, za tebe je.

806
01:20:22,409 --> 01:20:24,201
Slušaj...
Ne, slušaj ti.

807
01:20:24,409 --> 01:20:27,076
Nema ništa na Middle East letu.

808
01:20:27,284 --> 01:20:29,784
Kofer koji si vidjela mora biti u Parizu.

809
01:20:30,076 --> 01:20:31,951
Diane, da li slušaš?

810
01:20:32,742 --> 01:20:33,659
Čuješ li me?

811
01:20:35,701 --> 01:20:37,284
Da li si čula što sam rekao?

812
01:20:38,784 --> 01:20:40,076
To je u Parizu.

813
01:20:40,701 --> 01:20:42,451
Diane, odgovori mi.

814
01:20:43,117 --> 01:20:44,909
Čuješ li me?

815
01:20:46,409 --> 01:20:48,076
Diane, da li slušaš?

816
01:20:49,826 --> 01:20:51,326
Kofer mora da je u Parizu.

817
01:20:51,951 --> 01:20:54,617
Mora da je na letu iz Beiruta.

818
01:24:43,992 --> 01:24:45,950
18th of Lipnje, 1940 Plaza

819
01:25:40,367 --> 01:25:42,617
Miss, ovdje nije dopušteno.

820
01:25:43,700 --> 01:25:44,742
Morate izaći.

821
01:25:46,783 --> 01:25:48,908
Čujete li me?
Morate izaći.

822
01:25:49,200 --> 01:25:51,533
Hajde, miss...
Momak sa rancom.

823
01:25:51,742 --> 01:25:52,867
Ne možete ostati ovdje.

824
01:25:58,367 --> 01:26:00,450
Osigurajte Liniju 4.

825
01:28:12,825 --> 01:28:13,908
Ne radi to.

826
01:28:28,242 --> 01:28:30,908
Ne dopusti mu
da ti uradi što je meni.

827
01:28:31,075 --> 01:28:33,283
Ne dopusti mu da ti upropasti život.

828
01:28:37,200 --> 01:28:39,033
Da znaš...

829
01:28:39,200 --> 01:28:40,867
ja sam mrtav već neko vrijeme.

830
01:28:52,242 --> 01:28:53,408
Stani!

831
01:28:53,617 --> 01:28:54,825
Drži ga!

832
01:28:55,492 --> 01:28:56,742
Telefon! Zaustavi ga...

833
01:29:00,783 --> 01:29:01,700
Drži ga dolje!

834
01:29:02,450 --> 01:29:04,242
Ne mrdaj.

835
01:29:16,783 --> 01:29:19,658
Strah.
To sam ja.

836
01:29:19,908 --> 01:29:22,241
Strah vas uništava iznutra.

837
01:29:24,158 --> 01:29:26,200
Danas, nisam uspio.

838
01:29:27,991 --> 01:29:29,950
Sutra, će uspjeti.

839
01:29:35,158 --> 01:29:36,825
Bog je velikodušan.

840
01:29:38,825 --> 01:29:40,700
Jer me je doveo ovdje danas.

841
01:29:40,908 --> 01:29:43,658
To te ne čini borcem.
To nisi.

842
01:29:44,075 --> 01:29:45,616
Ti si kukavica.

843
01:29:46,450 --> 01:29:48,908
Čovjek koji ubija civile,
žene i djecu.

844
01:29:49,075 --> 01:29:52,825
Koji je preslab da raznese sebe za Islam.

845
01:29:53,408 --> 01:29:55,075
Tvoj izopačeni Islam.

846
01:29:55,241 --> 01:29:57,908
Kada govoriš,
izdaješ Islam i Muslimane.

847
01:29:58,158 --> 01:30:00,116
Čuo sam to 100 puta,
moj brate.

848
01:30:00,325 --> 01:30:01,991
Ja ti nisam brat.

849
01:30:02,533 --> 01:30:04,075
Ne miješaj nas.

850
01:30:09,200 --> 01:30:11,783
U pravu si, brate.

851
01:30:17,491 --> 01:30:20,241
A tvoja žena?
Da li se ona slaže sa tobom?

852
01:30:23,325 --> 01:30:25,408
Moja žena ne želi da me ubije.

853
01:30:25,700 --> 01:30:27,908
Ali bi me mrzila da sam kao ti.

854
01:30:37,408 --> 01:30:39,033
Čeka te.

855
01:30:46,366 --> 01:30:48,116
Da vas upoznam.

856
01:31:01,450 --> 01:31:05,450
Kako si znao da će smeće da
upotrijebi Diane da nas obmane?

857
01:31:06,366 --> 01:31:09,825
Da nije otkrila bombaša,
zamisli tragedije.

858
01:31:10,283 --> 01:31:13,200
Znaš, nemam
bujnu maštu.

859
01:31:16,283 --> 01:31:17,950
Slučaj zaključen.

860
01:31:20,991 --> 01:31:21,783
SECRET OF STATE

861
01:32:22,866 --> 01:32:24,950
Ako vam nešto treba,
zovite šefa.

862
01:32:25,116 --> 01:32:26,991
Nije mi dopušteno da pričam sa vama.

863
01:32:27,158 --> 01:32:29,366
Ne smijem da kršim pravila izolacije.

864
01:32:37,908 --> 01:32:39,658
Budi jak, Aziz.

865
01:32:41,949 --> 01:32:43,616
Moje ime je Pierre.

866
01:32:54,908 --> 01:32:56,991
Tvoj otac te zajebava.

867
01:33:01,533 --> 01:33:03,449
Oduvijek te je lagao.

868
01:33:03,824 --> 01:33:07,033
On ne radi sa vinima,
radi za tajnu službu.

869
01:33:07,491 --> 01:33:09,741
Reci mi gdje je on, Jeremy.

870
01:33:12,283 --> 01:33:14,116
On nije moj otac

871
01:33:14,324 --> 01:33:16,366
i ja nisam Jeremy.

872
01:33:25,158 --> 01:33:28,074
Uvojačen sam sa koledža u službu.

873
01:33:28,241 --> 01:33:29,949
Momci uglavnom.

874
01:33:49,908 --> 01:33:52,033
Dakle noćas,
lažeš, također?

875
01:33:52,824 --> 01:33:55,283
Kao i ti, na putu prodajem vina.

876
01:33:55,741 --> 01:33:57,491
Mi smo u istom poslu.

877
01:33:59,574 --> 01:34:01,241
A koji je to?

878
01:34:03,699 --> 01:34:06,574
Reci mi gdje je ili
ću ti slomiti ruku.

879
01:34:18,616 --> 01:34:21,199
Kada si znao da sam označena?

880
01:34:21,366 --> 01:34:23,283
Znao si to, zar ne?

881
01:34:23,866 --> 01:34:27,658
Kad me je taj čovjek prepoznao,
bilo je vrijeme da me izvučeš.

882
01:34:28,616 --> 01:34:33,324
Točnije da me zaštitiš, kockao si se sa mojim
životom i pustio da me tuča.

883
01:34:33,491 --> 01:34:35,658
Tako da je mislio da je korak ispred nas.

884
01:34:38,324 --> 01:34:41,033
Da li ćeš ikada reći istinu?

885
01:34:46,491 --> 01:34:48,574
Ja sam patriota, Diane.

886
01:34:48,908 --> 01:34:52,283
Ako traže da kažem mojoj majci,
napravio bih to.

887
01:34:52,449 --> 01:34:54,449
To što se dogodilo tebi
događa se često

888
01:34:54,616 --> 01:34:56,574
kad ljudi kao ti
sretnu ljude kao ja.

889
01:34:57,616 --> 01:35:00,158
Ako si kao ja...
Nikad neću biti kao ti!

890
01:35:00,366 --> 01:35:02,116
Ako si kao ja...

891
01:35:02,574 --> 01:35:06,324
moraš znati što možeš da uradiš
skoro bilo što, za svog agenta.

892
01:35:06,533 --> 01:35:10,783
Provesti sate, dane, tjedna sa njim
bez odlaska svojoj kući.

893
01:35:11,241 --> 01:35:14,908
Upoznati njegovu ženu, roditelje,
znati imena djece i njihove rođendane.

894
01:35:15,074 --> 01:35:17,783
Srtaviti svoj život na čekanje za to.

895
01:35:17,949 --> 01:35:21,824
Jedino što ne možeš da ga motriš
kao ljudsko bit će.

896
01:35:21,991 --> 01:35:25,949
Agent nije čovjek,
on je oružje. Ništa više.

897
01:35:26,824 --> 01:35:29,908
Jedina mi je utjeha saznanje
da si sam

898
01:35:30,074 --> 01:35:31,824
i uvijek ćeš biti.

899
01:35:33,283 --> 01:35:34,783
Znam.

900
01:36:12,491 --> 01:36:14,074
Fouche na vezi.

901
01:36:14,241 --> 01:36:18,991
Imam poruku o 3 mlada radikala
da su napustili kamp u Yemenu.

902
01:36:19,157 --> 01:36:22,574
Imaš li soluciju da
infiltriraš agenta?

903
01:36:22,741 --> 01:36:26,449
Čovjeka kome možemo vjerovati,
koji je dovoljno dobar za posao.

904
01:36:27,116 --> 01:36:29,157
Jesi li tu?
Čuješ li me?

905
01:36:31,824 --> 01:36:35,282
USEĆANJE NA AGENTE
KOJI SU UMRLI ZA FRANCUSKU

906
01:36:35,491 --> 01:36:37,199
Pitao sam za soluciju.

907
01:36:38,866 --> 01:36:40,741
Imaš li soluciju ili ne?

908
01:36:41,657 --> 01:36:43,157
Solucija, Alex.

909
01:36:45,074 --> 01:36:45,907
Solucija.

910
01:36:48,199 --> 01:36:52,407
Od Rujna 11, 2001,
Francuska služba je otkrila

911
01:36:52,407 --> 01:36:56,074
preko 15 bombaških pokušaja
na vlastitoj teritoriji.

912
01:36:56,074 --> 01:37:06,491
sa engleskog preveo
!!! STANA67UE !!!

913
01:37:07,305 --> 01:37:13,154
Molimo vas da ocijenite ovaj titl na www.osdb.link/6a6hk
Pomognite drugim korisnicima da izaberu najbolje titlove