13.reasons.why.s02e06 - Croatian subtitles [Download .srt file]
UTF-8
1
00:00:06,000 --> 00:00:12,074
Reklamirajte vaš proizvod ili brend ovdje

2
00:00:32,032 --> 00:00:34,534
Zach, napisao sam vam pismo.

3
00:00:36,369 --> 00:00:40,248
Izlio sam srce, otvarajući
se oko osobnih stvari

4
00:00:41,750 --> 00:00:44,127
Nisam imao hrabrosti
priznati nikome.

5
00:00:46,796 --> 00:00:50,341
Koliko je težak život postao.
Kako sam osjećao samu sebe.

6
00:00:55,180 --> 00:00:56,598
Uglavnom se držim za sebe.

7
00:00:57,682 --> 00:01:00,310
Ne govorim uvijek ljudima.
Nisam dobar s...

8
00:01:00,393 --> 00:01:01,393
Zach?

9
00:01:01,978 --> 00:01:03,229
... kao, drama.

10
00:01:04,898 --> 00:01:07,859
Izgledaš dobro. Vrlo oštro.

11
00:01:08,443 --> 00:01:09,569
Jeste li spremni za ovo?

12
00:01:10,737 --> 00:01:12,614
Da, sve sam spreman. Da.

13
00:01:12,697 --> 00:01:14,616
Naučio sam prilično rano
da ne bacam na brod.

14
00:01:15,658 --> 00:01:17,368
- Učinit ćeš sjajno.
- Ostati u mojoj traci.

15
00:01:17,452 --> 00:01:21,498
Ti si dobar dečko.
Najbolji sin kojeg bi majka mogla imati.

16
00:01:24,709 --> 00:01:26,169
Ne brini, mama. Bit će dobro.

17
00:01:27,921 --> 00:01:29,172
Ne brini se zbog toga.

18
00:01:29,506 --> 00:01:31,216
U redu? Vratit će se.

19
00:01:31,591 --> 00:01:33,718
On je bolestan kao pakao.
Ne može ići u grad.

20
00:01:33,802 --> 00:01:35,220
Nema novca, nema automobila.

21
00:01:35,804 --> 00:01:38,431
Clay, ja sam na tvojoj strani, u redu?

22
00:01:38,515 --> 00:01:39,724
Shvatit ćemo ovo.

23
00:01:41,810 --> 00:01:42,810
Hvala vam.

24
00:01:44,229 --> 00:01:47,315
- Može... Mogu li vam pomoći?
- Stalno.

25
00:01:54,864 --> 00:01:57,992
Imate li pojma gdje se
u školi možda uzima?

26
00:01:59,911 --> 00:02:02,789
Ne, ja... ne prepoznajem.

27
00:02:07,585 --> 00:02:09,671
- Čekaj, je li to...?
- Bryce.

28
00:02:13,675 --> 00:02:14,675
Wow.

29
00:02:15,760 --> 00:02:16,636
Yup.

30
00:02:16,719 --> 00:02:18,096
Pokušavam ne biti nasilnik.

31
00:02:18,680 --> 00:02:19,514
Gospodine Baker!

32
00:02:19,597 --> 00:02:21,867
- Pokušavam ne biti žrtva.
- Što očekujete od danas?

33
00:02:21,891 --> 00:02:24,894
Mi čvrsto vjerujemo da je
naša kći zaslužila bolje

34
00:02:24,978 --> 00:02:27,438
i da je škola...
škola bi mogla učiniti više.

35
00:02:27,522 --> 00:02:30,817
Ne dopuštamo da to zaboravimo.
Tako se zadržavamo.

36
00:02:30,900 --> 00:02:33,778
- Zajedno smo.
- Gospodine Baker, još jedno pitanje.

37
00:02:34,445 --> 00:02:35,613
Zajedno smo.

38
00:02:35,697 --> 00:02:37,497
- Hvala vam gospodine.
- Hvala vam.

39
00:02:39,534 --> 00:02:40,702
Olivia, sve u redu?

40
00:02:41,452 --> 00:02:43,913
Samo se nadam da ta glupa
djeca danas kažu istinu.

41
00:02:43,997 --> 00:02:45,540
Liv, ovaj put imamo stvarni dokaz

42
00:02:45,623 --> 00:02:47,625
da je Hannah rekla školi
da je ozlijeđena.

43
00:02:47,709 --> 00:02:51,170
Napisala je tu bilješku u razredu.
Nisu ništa učinili. U pravu smo na ovom.

44
00:02:51,671 --> 00:02:52,951
- To je pobjeda.
- Slažem se.

45
00:02:53,464 --> 00:02:55,341
I tako je dobro da vas vidimo ovdje.

46
00:02:55,842 --> 00:02:56,926
Iako, ako kažem,

47
00:02:57,010 --> 00:02:58,803
sada kada igramo ti
si ujedinjena fronta,

48
00:02:58,887 --> 00:03:00,805
korisno je držati ruke za tisak.

49
00:03:00,889 --> 00:03:03,600
Ne igramo ni na što.

50
00:03:05,018 --> 00:03:06,853
To je teška linija za hodanje.

51
00:03:08,479 --> 00:03:10,857
Zato ovo zlostavljanje koje ste upravo spomenuli,

52
00:03:10,940 --> 00:03:13,776
da li vi osjećate pritisak da se
pridružite kada vidite da se to događa?

53
00:03:13,860 --> 00:03:16,029
- Da gospodine.
- Kakva vrsta nasilničkog ponašanja vidite?

54
00:03:16,321 --> 00:03:19,157
Pa, ponekad je očito,
a ponekad i nije.

55
00:03:19,949 --> 00:03:21,951
Ponekad dijete dobiva roughed gore.

56
00:03:23,202 --> 00:03:24,495
Puno vremena, međutim,

57
00:03:25,663 --> 00:03:28,374
to je samo ono što ljudi kažu.

58
00:03:28,833 --> 00:03:30,001
Posebno sportaši.

59
00:03:30,418 --> 00:03:33,296
Pa, kakvu vrstu stvari kažete?

60
00:03:36,799 --> 00:03:42,305
Hvalimo se stvari koje
radimo s djevojkama, kao...

61
00:03:43,556 --> 00:03:45,642
uh... seksualno.

62
00:03:46,142 --> 00:03:49,062
Čak i kad nisu istiniti.
I ponekad se to može okrenuti.

63
00:03:49,437 --> 00:03:51,064
A tko to govori?

64
00:03:58,863 --> 00:03:59,863
Mnogo djece.

65
00:04:01,741 --> 00:04:02,867
To je teška škola.

66
00:04:03,534 --> 00:04:06,871
Tri tjedna prije nego što ste otišli
u bolnicu, primili ste trake.

67
00:04:06,955 --> 00:04:08,248
Sjećate li se kako?

68
00:04:08,539 --> 00:04:09,539
U školi?

69
00:04:10,541 --> 00:04:11,793
Ne, poslali su vam poštom.

70
00:04:13,211 --> 00:04:16,881
Na traci pet, Hannah govori o trčanju
u vas i Jessicu na zimskom formalnom.

71
00:04:17,757 --> 00:04:19,300
Sjećaš li se što je rekla o tebi?

72
00:04:20,843 --> 00:04:22,053
Da smo izgledali dobro zajedno?

73
00:04:23,054 --> 00:04:26,349
Ne. Nisi bio na plesu s Jessicom.
Upravo si razgovarao s njom.

74
00:04:26,432 --> 00:04:27,809
Dobro...

75
00:04:28,268 --> 00:04:31,396
Jeste li... Jeste li studirali?
- Da, studirao sam se.

76
00:04:32,981 --> 00:04:35,692
Glina, slušala sam trake,
poput, četiri puta.

77
00:04:35,900 --> 00:04:38,820
Ne znam ni hoće li me
liječnik danas pitati.

78
00:04:38,903 --> 00:04:39,903
Išao sam na internet.

79
00:04:40,530 --> 00:04:44,117
Neki su liječnici testirali Marince koji su
imali TBI s datumima i memorijskim pitanjima

80
00:04:44,200 --> 00:04:45,743
kako bi vidjeli mogu li nastaviti služiti.

81
00:04:45,827 --> 00:04:48,871
Nisam jabeni mornar, Clay.
Ja sam pucao u glavu.

82
00:04:50,373 --> 00:04:52,875
G. Porter je jutros.

83
00:04:53,418 --> 00:04:58,464
Ja sam gospođa Paul, a mi ćemo
gledati vrlo zanimljiv film.

84
00:04:58,548 --> 00:05:00,174
Ljudski stalak?

85
00:05:01,426 --> 00:05:04,971
Pa ne. Nije priroda film.

86
00:05:05,054 --> 00:05:06,054
To je, uh...

87
00:05:08,016 --> 00:05:11,352
Radi se o životu nakon srednje
škole, i kako se to bolje.

88
00:05:12,103 --> 00:05:14,689
To je sjajno, ali što ćemo
dovraga raditi do tada?

89
00:05:19,527 --> 00:05:21,487
Preklopio sam DVD player zatvoren.

90
00:05:21,863 --> 00:05:24,282
Sada čekamo da vidimo koliko
dugo ju je trebalo shvatiti.

91
00:05:27,744 --> 00:05:29,329
Dude, dođi, slavite me.

92
00:05:31,372 --> 00:05:32,749
Moj susjed vidio nas je pucanje.

93
00:05:33,207 --> 00:05:35,251
- Pa tata ti zove tata.
- Sranje.

94
00:05:36,544 --> 00:05:38,087
Ali sada nas želi snimiti.

95
00:05:38,463 --> 00:05:40,965
Dakle, pričekajte, dolazimo
u nevolje za pucnjavu,

96
00:05:41,049 --> 00:05:42,925
pa nas tjeraju da idemo pucati?

97
00:05:43,384 --> 00:05:44,469
U suštini, da.

98
00:05:46,512 --> 00:05:47,992
Da li odrasli misle ovakve stvari?

99
00:05:48,514 --> 00:05:51,267
- Znam ali...
- Ne, čovječe, ja sam tamo.

100
00:05:51,434 --> 00:05:52,894
- Jebeno, da.
- Da, cool.

101
00:05:53,478 --> 00:05:56,355
U redu.
Tko je dobar s elektronikom?

102
00:06:05,281 --> 00:06:08,361
- Ovaj tihi tretman trajat će cijeli dan?
- Što želiš da kažem, Kev?

103
00:06:09,035 --> 00:06:11,871
Drago mi je što sam vas oslobodio iz
zatvora i čekao dva sata u zatvoru?

104
00:06:12,163 --> 00:06:17,168
Rekli ste da bih trebao iskoristiti vrijeme
koje sam ostavio da bih napravio najviše dobro.

105
00:06:17,835 --> 00:06:18,835
Vodite računa o tim djeci.

106
00:06:19,003 --> 00:06:21,881
A kako je napad na trgovca drogama
koji vodi brigu o onoj djeci?

107
00:06:21,964 --> 00:06:25,009
Sve je samo stavio cijenu
na glavu Justina Foleyja.

108
00:06:25,343 --> 00:06:27,386
A što se dogodilo sa stražnjim prozorom, hmm?

109
00:06:30,640 --> 00:06:32,921
To...
Sigurno se dogodilo tijekom borbe.

110
00:06:32,975 --> 00:06:35,495
- Mislim, mi ćemo... mi ćemo to riješiti.
- Nije riječ o automobilu.

111
00:06:35,645 --> 00:06:36,729
To...

112
00:06:36,813 --> 00:06:40,358
Gledaj, ponosan sam na tebe, Kev.

113
00:06:41,067 --> 00:06:44,320
Borite se za ovu djecu, radeći
sve što mogu, ja dobijem.

114
00:06:44,779 --> 00:06:47,115
Ali, dušo, ima stakla na
Masonovom sjedalu automobila.

115
00:06:48,616 --> 00:06:49,909
Želim da to učinite.

116
00:06:50,451 --> 00:06:53,621
Ali što ako netko iz škole otkrije što
se dogodilo i da ste dobili otkaz?

117
00:06:53,704 --> 00:06:55,123
Neće, u redu?

118
00:06:55,540 --> 00:06:58,543
- A što ako sljedeći put ozlijediš?
- Neće biti sljedeći put.

119
00:06:59,001 --> 00:07:01,254
Obećajem. U redu?

120
00:07:02,213 --> 00:07:03,213
Tako...

121
00:07:04,006 --> 00:07:06,425
Opsjednut sam ovim novim
životom koji vodiš.

122
00:07:07,093 --> 00:07:09,846
Ali, mogu li te pitati o svojim
starim danima navijačima?

123
00:07:10,263 --> 00:07:11,263
Naravno.

124
00:07:13,224 --> 00:07:15,184
Jeste li ikada čuli za
mjesto zvano The Clubhouse?

125
00:07:16,185 --> 00:07:18,020
To je mjesto gdje su jockovi možda visjeli.

126
00:07:19,939 --> 00:07:21,899
Ne, ne zvuči poznato.

127
00:07:21,983 --> 00:07:23,526
Sve ostalo što znate o tome?

128
00:07:24,235 --> 00:07:27,238
Očigledno, Hannah je otišla tamo
sa sportašem, vjerojatno Justinom,

129
00:07:27,530 --> 00:07:30,575
- dugo nakon što su se razbili.
Ozbiljno, Ryan?

130
00:07:31,325 --> 00:07:33,125
Stvarno pokušavate iskopati
prljavštinu na Hannah?

131
00:07:33,286 --> 00:07:36,080
Ne, nisam bio. Ja sam zainteresiran.

132
00:07:36,164 --> 00:07:38,499
Da, pa, vaš interes ima tendenciju
da završi u vašem zine.

133
00:07:39,333 --> 00:07:41,210
Ne bih nikada. Ja... bio sam samo...

134
00:07:43,588 --> 00:07:44,588
U pravu si.

135
00:07:50,928 --> 00:07:51,929
Ja ću ga ispustiti.

136
00:07:55,516 --> 00:07:57,768
Posebno je teška djevojkama.

137
00:07:59,020 --> 00:08:00,271
Bilo je to za Hannah.

138
00:08:01,189 --> 00:08:04,650
Prema vašem znanju, ni
gospođa Bradley niti...

139
00:08:05,610 --> 00:08:09,489
bilo koji fakultet Liberty poduzima bilo kakvu
akciju nakon što je tu anonimnu notu čitala naglas?

140
00:08:09,572 --> 00:08:10,740
Ne moje znanje, ne.

141
00:08:10,823 --> 00:08:16,412
Znači, glasina koja je pokazala interes za
samoubojstvo, čitala se glasno u razredu,

142
00:08:16,496 --> 00:08:19,081
i članovi fakulteta zanemarili ga?

143
00:08:19,165 --> 00:08:22,084
- Prigovor. Upitan i odgovorio.
- Održan.

144
00:08:22,168 --> 00:08:23,920
Nema daljnjih pitanja, časni suče.

145
00:08:26,380 --> 00:08:30,468
Hej, Kevin. Kako to radiš, prijatelju?
Kako ide ta nova klasa?

146
00:08:30,760 --> 00:08:33,804
- Sve je u redu, hvala.
- Dobro. Drago mi je što to čujem.

147
00:08:33,888 --> 00:08:38,184
Samo pomaže da spustite glavu i,
znate, usredotočite se na rad

148
00:08:38,267 --> 00:08:40,686
kad se stvari malo
uznemiruju, znate.

149
00:08:42,813 --> 00:08:43,940
Poput sinoć.

150
00:08:44,899 --> 00:08:45,899
Žao mi je?

151
00:08:47,568 --> 00:08:49,737
Imam prijatelja s kojim sam otišao u srednju školu,

152
00:08:49,820 --> 00:08:52,740
i, uh, on je jedan od
poručnika na stanici tamo.

153
00:08:53,324 --> 00:08:56,536
- Nazvao me kad su vas doveli.
- Bio je to nesporazum.

154
00:08:56,619 --> 00:08:59,539
Znate, izgleda, svi
smo bili tamo, znaš?

155
00:08:59,622 --> 00:09:02,917
I očigledno, tamo su imali onog
tipa trgovca, poput, jednom tjedno.

156
00:09:03,209 --> 00:09:09,590
Ali, izgleda, bio sam siguran za vas,
a on je rekao da će sve to oduzeti.

157
00:09:10,841 --> 00:09:13,970
- Vidim.
- Samo ću zadržati ovo između nas.

158
00:09:43,541 --> 00:09:46,210
Pa, da, provela sam cijelu
noć u svojem krevetu,

159
00:09:46,294 --> 00:09:48,170
i moj otac je ostao samo pola od toga.

160
00:09:48,254 --> 00:09:50,423
Da, mislim, to je sve.

161
00:10:01,601 --> 00:10:04,687
Previše je lako uzeti natrag u staru govno.
Sada to mogu podnijeti.

162
00:10:06,147 --> 00:10:08,733
Hej, što je gore?
Uh... Znate li Michael?

163
00:10:09,108 --> 00:10:11,444
- Bok.
- Hej. Michael.

164
00:10:11,736 --> 00:10:15,072
- Pa, što je rekao tvoj liječnik, Alex?
- Žao mi je, pokušao sam.

165
00:10:15,323 --> 00:10:17,950
- Ali me neće dopustiti da svjedočim.
- Sranje.

166
00:10:18,659 --> 00:10:20,036
Je li liječnik rekao zašto?

167
00:10:42,558 --> 00:10:43,558
Justin.

168
00:10:55,112 --> 00:10:56,112
Hej, Jess.

169
00:10:57,073 --> 00:10:58,282
Nedostajao si mi.

170
00:10:59,450 --> 00:11:03,454
- Možemo li ići negdje drugdje da razgovaramo, sami?
- Ne.

171
00:11:06,999 --> 00:11:08,501
Vratio sam se za tebe.

172
00:11:10,086 --> 00:11:11,587
To je jedini razlog zbog kojeg sam ovdje.

173
00:11:13,589 --> 00:11:16,300
Ako želiš da ostanem,

174
00:11:17,551 --> 00:11:19,470
Obećavam vam da sam ovdje za dobro.

175
00:11:20,805 --> 00:11:22,848
Gledaj, ako želiš da odem, idem.

176
00:11:23,557 --> 00:11:24,767
Zauvijek, ovaj put.

177
00:11:24,934 --> 00:11:26,769
- To si prije rekao.
- Ja...

178
00:11:28,229 --> 00:11:29,897
Pokušao sam otići.

179
00:11:31,190 --> 00:11:33,275
Pokušao sam zaboraviti na tebe. Ja...

180
00:11:34,944 --> 00:11:36,904
Pokušao sam tako jebeno teško.

181
00:11:37,321 --> 00:11:39,240
Ali ne mogu prestati razmišljati o tebi.

182
00:11:41,450 --> 00:11:43,119
Da, mislim io tebi.

183
00:11:45,871 --> 00:11:47,039
I želim da ste mrtvi.

184
00:11:53,671 --> 00:11:54,671
Žao mi je.

185
00:11:56,465 --> 00:11:58,050
Nisam te htjela više povrijediti.

186
00:12:05,516 --> 00:12:06,516
Vas.

187
00:12:09,562 --> 00:12:11,021
Justin!

188
00:12:12,148 --> 00:12:13,983
- Justin.
- Justin, probudi se.

189
00:12:14,275 --> 00:12:16,235
- Justin. Justin.
- Probudi se. Probudi se. Justin.

190
00:12:16,652 --> 00:12:17,486
Jebati.

191
00:12:17,570 --> 00:12:20,531
- Da, moramo ga vratiti u kuću.
- Ne, ne mogu više to raditi.

192
00:12:20,614 --> 00:12:22,426
- U redu? Vani sam.
- Kako to misliš?

193
00:12:22,450 --> 00:12:25,244
- Nema "mi", u redu?
Što je s tobom?

194
00:12:28,205 --> 00:12:30,082
- Moramo ga izvući odavde.
- Da.

195
00:12:30,624 --> 00:12:32,626
Hajde, Justin. Koristite noge.
Koristite noge.

196
00:12:51,437 --> 00:12:52,480
Jeste li znali da se vratio?

197
00:12:53,522 --> 00:12:55,024
Ne, ne, stvarno nismo znali.

198
00:12:55,524 --> 00:12:58,819
Što vam je važno?
Zašto se bojiš li Justinov povratak?

199
00:12:58,903 --> 00:13:00,237
Jer, očito, ti to radiš.

200
00:13:00,321 --> 00:13:02,823
Ne bih se brinula.
Ne znate kako se osjećam.

201
00:13:05,868 --> 00:13:08,704
Da u pravu si. Ja ne.

202
00:13:17,129 --> 00:13:20,382
Zach, zar nije istina da te
Hannah također pruži ruku

203
00:13:20,466 --> 00:13:21,546
da razgovaraju o njezinim osjećajima?

204
00:13:22,176 --> 00:13:25,554
- Um, da.
- I ti je napisala bilješku?

205
00:13:26,263 --> 00:13:28,182
Bilješka koja nije bila anonimna?

206
00:13:29,517 --> 00:13:33,062
Da. Da, napisala mi je
pismo s objašnjenjem...

207
00:13:34,063 --> 00:13:35,856
koliko je tužno osjećala o svemu.

208
00:13:36,023 --> 00:13:38,943
Kako se osjećao jako
samome puno vremena.

209
00:13:39,401 --> 00:13:43,781
Zato nisi rekao ni jednom u Liberty
High da te Hannah napiše bilješku

210
00:13:43,864 --> 00:13:45,950
reći vam kako je sama osjećala?

211
00:13:50,871 --> 00:13:52,081
Nisam znao kako.

212
00:13:52,164 --> 00:13:55,042
Ali zar nije istina da ste joj
se obratili izvan kampusa?

213
00:13:58,212 --> 00:13:59,046
Hm...

214
00:13:59,129 --> 00:14:01,006
Ljeto nakon druge godine.

215
00:14:01,215 --> 00:14:03,801
Ljeto nakon bilješke.
Jeste li imali kontakt s njom?

216
00:14:06,220 --> 00:14:07,304
- Da.
- I nije točno

217
00:14:07,388 --> 00:14:09,431
da ste je vidjeli više
od jednom tog ljeta?

218
00:14:12,351 --> 00:14:16,438
Um, da, prošlog je ljeta bio spor.
Većina ljudi je bila izvan grada.

219
00:14:18,816 --> 00:14:21,110
- Uzmi ih, u redu?
- Naravno.

220
00:14:22,403 --> 00:14:23,403
Mogu li vam pomoći?

221
00:14:23,737 --> 00:14:25,990
Hej. Da, mogu li dobiti
kutiju Mikea i Ikea,

222
00:14:26,073 --> 00:14:29,034
kutija Hot Tamales i
dijetna koksa, molim te?

223
00:14:29,118 --> 00:14:31,620
Ne, ne možeš jebeno Mike
i Ikes i Hot Tamales

224
00:14:31,704 --> 00:14:33,330
jer nisi dijete.

225
00:14:33,414 --> 00:14:36,375
- Zapravo, njegova mama kaže da jest.
- U redu. Jebi se, dečki.

226
00:14:36,458 --> 00:14:38,103
Ne umorite se od dječjih viceva?

227
00:14:38,127 --> 00:14:40,379
Uh, ne. Ne, ne.

228
00:14:47,261 --> 00:14:48,741
Tako sam otišao na mnoge filmove.

229
00:14:51,849 --> 00:14:52,849
Što ti mogu donijeti?

230
00:14:54,935 --> 00:14:55,935
Ja...

231
00:14:57,104 --> 00:15:00,316
samo sam htio reći da mi je žao...

232
00:15:01,817 --> 00:15:03,152
za sve to.

233
00:15:04,820 --> 00:15:07,656
Ono što sam rekla za tvoju
guzicu, to nije bilo...

234
00:15:08,407 --> 00:15:11,285
A vaši pohvale i, um...

235
00:15:13,120 --> 00:15:14,371
Ja sam stvarno...

236
00:15:16,081 --> 00:15:17,081
Jako mi je žao.

237
00:15:18,918 --> 00:15:19,918
Hvala.

238
00:15:22,087 --> 00:15:24,173
- Ti si šupak, ali hvala.
- Da.

239
00:15:27,551 --> 00:15:28,551
Mike i Ikes?

240
00:15:30,512 --> 00:15:31,512
Da.

241
00:15:32,222 --> 00:15:33,557
I Hot Tamales, molim vas.

242
00:15:36,143 --> 00:15:37,394
I... i dijetalna koksa.

243
00:15:48,155 --> 00:15:51,075
Mislim, pretpostavljam da sam vidio
i filmove koje nisam htio vidjeti.

244
00:15:53,953 --> 00:15:56,288
Vidite puno filmova.

245
00:15:56,538 --> 00:16:00,417
Da. Pa, ova 2001 stvar bi
trebala biti remek-djelo, pa...

246
00:16:00,501 --> 00:16:02,086
Bože, to je... tako dosadno.

247
00:16:02,419 --> 00:16:04,380
- Oh, je li?
- Da, ali barem je dugo.

248
00:16:05,255 --> 00:16:06,715
Ipak, i dalje biste trebali vidjeti,

249
00:16:06,799 --> 00:16:09,879
tako da barem kad pretenciozni ljudi razgovaraju
o tome, možete zijevati stvarno glasno.

250
00:16:10,594 --> 00:16:12,596
U redu. Cool, da.

251
00:16:14,598 --> 00:16:15,598
Tako...

252
00:16:24,858 --> 00:16:25,858
Hvala.

253
00:16:57,891 --> 00:17:00,144
Pa da...

254
00:17:01,812 --> 00:17:04,106
to je bilo bolno.

255
00:17:05,274 --> 00:17:09,111
Pravo? Vi ste u svemiru.
Zašto se ne zabavljaš u svemiru?

256
00:17:09,194 --> 00:17:10,696
Zašto nitko ne govori?

257
00:17:10,779 --> 00:17:14,366
Zašto je film tako dug i
nitko ne govori ništa?

258
00:17:14,575 --> 00:17:18,078
Mislim, barem razgovaraj o činjenici da,
sveto sranje, nalazite se u svemiru.

259
00:17:19,455 --> 00:17:20,622
Hoćeš li...

260
00:17:23,417 --> 00:17:25,627
Želite li ikada gledati neki drugi film?

261
00:17:26,378 --> 00:17:28,672
- Kao...
- Kao s tobom?

262
00:17:28,756 --> 00:17:32,593
Da. Da. Da, mislio sam
sa mnom, kao dio...

263
00:17:34,344 --> 00:17:35,512
plan.

264
00:17:35,846 --> 00:17:38,807
Osim u mojoj kući.
Moja mama ne dopušta da imam djevojke.

265
00:17:39,183 --> 00:17:42,478
Dakle, pozivate me da
gledam film u mojoj kući?

266
00:17:45,314 --> 00:17:48,358
Mislim, nikada neće snimiti film o
Cameronu koji će uzeti slobodan dan.

267
00:17:50,319 --> 00:17:53,113
Ljudi podcjenjuju
kamere svijeta.

268
00:17:54,823 --> 00:17:56,742
Mislim, mogu biti iznenađujuće.

269
00:17:57,910 --> 00:18:02,581
Svatko misli kad padne s daske
za odbijanje da se želi utopiti.

270
00:18:03,248 --> 00:18:06,293
Ali mislim da je samo
želio da ga netko spasi.

271
00:18:09,546 --> 00:18:13,133
- Ja to zapravo dobivam.
- Da.

272
00:18:15,511 --> 00:18:17,054
Hannah?

273
00:18:17,137 --> 00:18:19,640
- Sranje. Moji roditelji su rano u kući.
- Uh...

274
00:18:19,723 --> 00:18:20,724
Uh...

275
00:18:21,475 --> 00:18:23,727
Samo se sakrij. Kao...

276
00:18:25,479 --> 00:18:27,314
- Hannah, jesi li gore?
- Oh, jebem.

277
00:18:30,359 --> 00:18:32,111
Dušo, jesi li gore?

278
00:18:48,460 --> 00:18:51,296
Ne. Za moje znanje, njezini
roditelji nikada nisu otkrili.

279
00:18:52,339 --> 00:18:55,968
Zato nisi rekao ni drugima o
vremenu koje ste proveli s Hannah,

280
00:18:56,051 --> 00:18:58,345
- nije li to točno?
- Da.

281
00:18:58,428 --> 00:19:00,806
Onda nije istina da ste se
sramili pričati nikome?

282
00:19:00,889 --> 00:19:02,432
Ne, samo...

283
00:19:10,274 --> 00:19:13,026
To je ljeto što je moj tata umro.

284
00:19:14,027 --> 00:19:18,157
I ja sam bio bez svijesti, i trebala sam
nekoga s kojom bih mogao razgovarati.

285
00:19:18,240 --> 00:19:22,661
Da, ali, Zach, nisi li poslao
stotine tekstualnih poruka?

286
00:19:23,245 --> 00:19:24,245
Ja...

287
00:19:25,581 --> 00:19:28,458
Stotine? Mislim, ja... Da, slagali smo.

288
00:19:28,542 --> 00:19:30,823
Ne znam koliko puta.

289
00:19:31,086 --> 00:19:32,337
Tko je to, Zachy?

290
00:19:34,715 --> 00:19:36,592
Nitko. To je samo moja mama.

291
00:19:40,929 --> 00:19:43,056
Kako to radi? Je li dobro?

292
00:19:47,269 --> 00:19:48,937
Samo mi treba da dođem kući.

293
00:19:50,731 --> 00:19:51,857
Kako si?

294
00:19:53,233 --> 00:19:55,444
Ja sam dobro. Dobro sam.

295
00:19:59,072 --> 00:20:00,616
Nisam dobar.

296
00:20:01,617 --> 00:20:02,701
Moja mama...

297
00:20:03,410 --> 00:20:05,913
Moja mama ne želi ni pričati o tome.

298
00:20:06,496 --> 00:20:10,959
Ona se ponaša kao da je život
pravedan, kao, događa.

299
00:20:11,543 --> 00:20:15,422
I mislim, znam da je uništena
i zabrinuta je za budućnost

300
00:20:15,505 --> 00:20:19,176
i sve, ali ne govori
ništa o tome.

301
00:20:20,427 --> 00:20:22,262
Moji roditelji rade isto.

302
00:20:25,432 --> 00:20:26,516
Mi samo...

303
00:20:27,226 --> 00:20:29,811
Imali smo zajedničke stvari za razgovor,

304
00:20:29,895 --> 00:20:33,482
i stvari o kojima nismo morali pričati,
stvari koje smo upravo poznavali.

305
00:20:34,816 --> 00:20:37,736
To se moralo iscrpiti,
držeći tajnu tajnu.

306
00:20:40,239 --> 00:20:44,868
Da, pretpostavljam da...
Samo sam htio zadržati naše prijateljstvo.

307
00:20:45,202 --> 00:20:48,914
I cijelo vrijeme ste zajedno
proveli, svi ti tekstovi,

308
00:20:48,997 --> 00:20:51,667
ti i Hannah nikad nisi
više od prijatelja?

309
00:20:52,334 --> 00:20:54,878
Nikad niste rekli kolegama
kolegama o njemu,

310
00:20:54,962 --> 00:20:56,588
kao što ste rekli da rade?

311
00:20:57,005 --> 00:21:00,008
- Hvaljen malo?
- Ne bih nikad to učinio.

312
00:21:00,467 --> 00:21:04,054
Zato što se nije hvalisalo ili
zato što nisi takav da to učinite?

313
00:21:04,596 --> 00:21:07,224
Zato što nije bilo tako.

314
00:21:07,849 --> 00:21:09,309
Što je bilo onda?

315
00:21:11,019 --> 00:21:14,982
G. Dempsey, nešto se dogodilo
između tebe i Hannah Baker

316
00:21:15,065 --> 00:21:17,109
ljeta prije nego što je uzeo svoj život?

317
00:21:31,415 --> 00:21:32,833
Što? Začepi.

318
00:21:32,916 --> 00:21:35,585
Nakon toga, otišli smo na Planinu
Svemir, a ja sam se bacila po nju.

319
00:21:35,669 --> 00:21:39,881
A nakon što me razbila sa sobom,
prošetala sam kroz Toon Town.

320
00:21:41,675 --> 00:21:43,885
Da. A ti? Bilo kakvih loših razbijanja?

321
00:21:44,970 --> 00:21:48,223
Vrlo je teško razbiti kad
nikad nisi imao dečka.

322
00:21:48,807 --> 00:21:51,601
Što? Stvarno? Mislio sam te i...

323
00:21:52,894 --> 00:21:55,397
Oh, tako mi je žao. Nisam htjela...

324
00:21:55,480 --> 00:21:58,734
Svatko misli da sam puno
poslao s puno ljudi, ali...

325
00:22:01,194 --> 00:22:03,030
Hej, zato što sam momak,
ljudi mi daju sranje

326
00:22:03,113 --> 00:22:04,865
jer ne radim dovoljno, pa...

327
00:22:07,326 --> 00:22:08,493
A što si učinio?

328
00:22:09,286 --> 00:22:12,164
- Ozbiljno vas pitate?
- Ja sam.

329
00:22:14,458 --> 00:22:18,045
Uh, da, ništa. Ja sam djevica.

330
00:22:24,801 --> 00:22:26,011
Čudno je.

331
00:22:26,928 --> 00:22:30,891
Znaš, zbog moje ugleda poput
ljudi koji me zovu drolja i sve,

332
00:22:30,974 --> 00:22:35,270
činilo se da je seks loš,
kao ova negativna stvar.

333
00:22:36,146 --> 00:22:38,826
Ali ne želim da bude.
Želim da prvi put budem ono što želim,

334
00:22:38,857 --> 00:22:40,609
ne kako svi kažu da je to bilo.

335
00:22:41,401 --> 00:22:44,112
Da. Ja to zapravo dobivam.

336
00:22:45,864 --> 00:22:47,800
Čini se da u ovom gradu
nema lijepih osoba

337
00:22:47,824 --> 00:22:49,618
čak i željeti to učiniti.

338
00:23:05,467 --> 00:23:07,177
Dakle, um...

339
00:23:09,387 --> 00:23:11,056
Samo, ja...

340
00:23:11,556 --> 00:23:14,518
Samo si dobra osoba i volim te.

341
00:23:15,143 --> 00:23:16,520
I ti se meni sviđaš.

342
00:23:19,272 --> 00:23:20,482
Oprostite, što se događa?

343
00:23:23,902 --> 00:23:26,947
Želim izgubiti nevinost
i želim da bude super.

344
00:23:27,906 --> 00:23:30,575
Kao da želim to raditi po mojim
uvjetima i nekome tko mi se sviđa.

345
00:23:32,744 --> 00:23:35,539
Biste li zainteresirani za seks?

346
00:23:38,667 --> 00:23:40,919
Oh! Da!

347
00:23:42,337 --> 00:23:45,632
U redu, čovječe, pa, tko je ta cura?

348
00:23:46,383 --> 00:23:49,761
Ona je, uh... Ona je iz druge škole.

349
00:23:50,220 --> 00:23:51,555
- Lijepo.
- Da.

350
00:23:51,763 --> 00:23:52,848
Pa što želiš znati?

351
00:23:53,265 --> 00:23:55,684
Pa, što točno trebam znati?

352
00:23:55,976 --> 00:24:00,147
Pa, jako sam sretan što ste došli
u moj ured za ovaj razgovor...

353
00:24:01,606 --> 00:24:03,066
Ne, ali, ozbiljno,

354
00:24:03,150 --> 00:24:09,489
to je vruće kada djevojka voli ono
što radite i ona se osjeća dobro.

355
00:24:18,790 --> 00:24:21,459
Žao mi je, ne znam kako, um...

356
00:24:25,338 --> 00:24:27,799
početi ovo...

357
00:24:28,717 --> 00:24:31,052
... stvar koju radimo.

358
00:24:35,765 --> 00:24:39,728
- Da li se to trese ili vi?
- Možda oboje. Malo od oboje.

359
00:24:56,536 --> 00:24:58,914
- Ja... Mrzim svoje tijelo.
- Što?

360
00:24:59,164 --> 00:25:02,000
- Zašto? Lijepo je.
- U redu, moraš to reći.

361
00:25:02,083 --> 00:25:06,046
Ne. Svakodnevno gledam svoje tijelo,
i mislim da je to savršeno.

362
00:25:19,309 --> 00:25:21,603
Mm. Mm-hmm.

363
00:25:35,325 --> 00:25:36,325
Uh...

364
00:25:38,036 --> 00:25:39,579
U redu, da.

365
00:25:50,257 --> 00:25:51,925
- Boli li?
- Uh...

366
00:25:52,008 --> 00:25:56,721
Samo... pritisak. Nastavi.

367
00:26:04,813 --> 00:26:05,897
Uredu je.

368
00:26:07,148 --> 00:26:08,275
Uredu je.

369
00:26:44,227 --> 00:26:45,227
Uf.

370
00:26:50,650 --> 00:26:53,737
Je li to bilo... Je li to bilo u redu?

371
00:26:54,821 --> 00:26:57,407
Da. Bilo je dobro.

372
00:26:58,116 --> 00:27:01,911
Vjerojatno bih to mogao
učiniti ako pokušate ponovno.

373
00:27:03,204 --> 00:27:04,247
Mogli bi pokušati ponovno.

374
00:27:06,958 --> 00:27:08,084
U redu.

375
00:27:15,008 --> 00:27:16,008
Da.

376
00:27:16,384 --> 00:27:17,469
- Što?
- Da.

377
00:27:19,721 --> 00:27:20,722
Mi...

378
00:27:23,224 --> 00:27:24,224
Imali smo seks.

379
00:27:25,769 --> 00:27:28,021
- Samo jednom?
- Ne mi...

380
00:27:30,482 --> 00:27:31,482
Bilo je to cijelo ljeto.

381
00:27:33,234 --> 00:27:35,278
Ali to nije bio samo seks.

382
00:27:36,154 --> 00:27:38,156
Stvarno smo se međusobno brinuli.

383
00:27:40,450 --> 00:27:44,662
Bilo je nevjerojatno... mislim.

384
00:27:45,455 --> 00:27:47,665
Ne znam kako se Hannah osjećao zbog toga.

385
00:28:02,389 --> 00:28:05,767
Dakle, trenirao sam.

386
00:28:09,646 --> 00:28:12,649
- Što prakticiraš?
- Shvatiti što volim.

387
00:28:13,691 --> 00:28:15,568
Morao sam proći početak

388
00:28:15,652 --> 00:28:18,863
"Ovo je u redu, Bog će kazniti
mene i sve žene" osjećaj sramote.

389
00:28:20,490 --> 00:28:22,700
Što nije bila šala, ali...

390
00:28:24,285 --> 00:28:27,497
sada je kao, doslovno,
jedino što želim učiniti.

391
00:28:39,092 --> 00:28:41,344
- Sranje.
- U redu?

392
00:28:41,428 --> 00:28:44,973
- Sada sve počinje imati smisla.
- U redu?

393
00:29:10,081 --> 00:29:11,499
- Hej.
- Hej.

394
00:29:40,904 --> 00:29:43,031
Hej, misliš li da
to radimo previše?

395
00:29:44,157 --> 00:29:45,700
Mislite li da jesmo?

396
00:29:46,618 --> 00:29:51,039
Mislim, mislite li tako?

397
00:29:51,539 --> 00:29:55,543
- Jeste li u redu s tim?
- Ja sam dobro.

398
00:30:00,089 --> 00:30:02,342
- I trebamo li...? U redu.
- Da. Da.

399
00:30:17,941 --> 00:30:20,860
Ja... uhvatit ću se s Dennisom.

400
00:30:20,944 --> 00:30:22,654
- Kontrola štete.
- Volio bih doći.

401
00:30:24,823 --> 00:30:26,366
Fino. Sastajali smo se u mojoj kući.

402
00:30:27,116 --> 00:30:29,285
Ne želim da se osjećate
sami u ovome, Liv.

403
00:30:30,495 --> 00:30:33,998
Pa, to je lijepo, Andy.
Počašćen sam zbog vaše brige.

404
00:30:34,207 --> 00:30:37,043
Ne možeš li dati jedan centimetar?
Pokušavam ovdje.

405
00:30:37,627 --> 00:30:40,171
Ima li negdje jedan
prokleti praznik?

406
00:30:40,255 --> 00:30:42,173
Neki... neka vrsta razumijevanja

407
00:30:42,257 --> 00:30:45,510
da nisu svi ostali
samozatajni kao i vi?

408
00:30:47,679 --> 00:30:49,305
Oprost zbog čega? Za koji dio?

409
00:30:49,389 --> 00:30:52,517
- Napuštanje ili ne boriti se?
- Ovo si ti, ipak.

410
00:30:53,560 --> 00:30:56,205
Ovo je cijeli naš život zajedno.
Ne samo ovo suđenje, ne samo Hannah.

411
00:30:56,229 --> 00:31:00,567
Nikad niste imali oproštenje
slabosti, nesavršenosti ili borbe.

412
00:31:03,820 --> 00:31:04,863
Oprostio sam...

413
00:31:06,197 --> 00:31:10,243
svaku slabost, svaku nesavršenost,
svaku pogrešku koju smo napravili

414
00:31:10,869 --> 00:31:12,245
u roditeljstvu naše kćeri.

415
00:31:12,328 --> 00:31:15,540
Valjda sam iznenađen što
je to sve što smo imali.

416
00:31:17,667 --> 00:31:21,588
Lagao sam ti.
Ja živim s Valerie i njezinom kćerkom.

417
00:31:23,423 --> 00:31:24,465
Znam.

418
00:32:00,919 --> 00:32:02,211
Glina, jesi li kod kuće?

419
00:32:09,677 --> 00:32:11,930
- Koji vrag?
- Aah! Nisam bio ja!

420
00:32:12,722 --> 00:32:13,765
Tko si ti, dovraga?

421
00:32:18,394 --> 00:32:21,898
"Česte spolne odnose."
To je ono što kaže.

422
00:32:34,077 --> 00:32:36,245
Nikada nisam nikome rekao jer...

423
00:32:37,372 --> 00:32:40,667
Pa, mislio sam da štiti Hannah.

424
00:32:44,462 --> 00:32:46,673
Možda sam se samo zaštitio.

425
00:32:51,636 --> 00:32:52,636
Koji kurac?

426
00:32:55,974 --> 00:32:58,267
Mislim, što daje, Dempsey?

427
00:32:58,351 --> 00:33:00,937
Platiš li svoju v-karticu i ne
kažeš svom najboljem prijatelju?

428
00:33:02,271 --> 00:33:06,275
- Što jebeno, Bryce? Koji kurac?
- To je šala. Olakšaj jebu.

429
00:33:06,359 --> 00:33:10,738
- Što nije u redu s tobom?
- Hej. Hej! Isti tim, isti tim.

430
00:33:12,991 --> 00:33:13,992
Chill out.

431
00:33:15,326 --> 00:33:16,869
Što se događa, vas dvoje?

432
00:33:17,453 --> 00:33:18,454
Nije ništa, trener.

433
00:33:19,580 --> 00:33:20,665
U redu.

434
00:33:21,457 --> 00:33:24,335
Ako ništa nije, ne želim vidjeti
ponovno takvo ponašanje.

435
00:33:24,419 --> 00:33:26,139
I ne želim ga vidjeti tamo.
Čuj me?

436
00:33:28,214 --> 00:33:30,341
To vrijedi za sve nas. U redu?

437
00:33:30,425 --> 00:33:32,552
Nije me briga tko si vani vani.

438
00:33:32,635 --> 00:33:36,723
Ušli ste u ovu sobu, prijeđete
preko te osnovne linije,

439
00:33:36,806 --> 00:33:38,141
ti si Liberty Tigers.

440
00:33:39,017 --> 00:33:40,977
Kraj. Da?

441
00:33:41,060 --> 00:33:42,395
Da.

442
00:33:47,442 --> 00:33:49,610
Olivia, jednostavno ne
mislim da ga trebamo zvati.

443
00:33:50,236 --> 00:33:51,988
Mislim, Sonya će ga razdvojiti.

444
00:33:52,071 --> 00:33:54,365
Moraju znati sve o
djetetu, zar ne?

445
00:33:54,532 --> 00:33:55,950
I mi to ne činimo.

446
00:33:56,534 --> 00:33:58,244
Lainie se ponavljala, ali to je...

447
00:33:58,327 --> 00:34:03,624
Nekako, nisam zabrinuta zbog
majke koja zna tajne sinova.

448
00:34:04,834 --> 00:34:08,713
To se obično ne događa ovih
dana, čini se, s majkama.

449
00:34:08,796 --> 00:34:09,796
Liv...

450
00:34:10,048 --> 00:34:11,340
Naša kćer...

451
00:34:13,426 --> 00:34:14,594
Mislim, ona...

452
00:34:15,970 --> 00:34:19,307
postaje žena, a mi smo to propustili?

453
00:34:19,390 --> 00:34:21,100
Ali je li to pravi odgovor?

454
00:34:22,310 --> 00:34:25,354
Stavljamo još jedno dijete na
stalak i nadamo se najbolje?

455
00:34:25,438 --> 00:34:27,238
Postoji razlog zašto smo
ga zadržali s popisa.

456
00:34:27,523 --> 00:34:31,486
Clay je bio devastiran kad
je Hannah umrla, u redu?

457
00:34:31,569 --> 00:34:35,114
Bio je zaljubljen u nju.
Mislio je da je savršena.

458
00:34:35,531 --> 00:34:37,075
Žiri mora to čuti.

459
00:34:37,617 --> 00:34:39,368
U redu, večeras ćemo ga morati pripremiti.

460
00:34:39,452 --> 00:34:42,246
Idi naprijed i ispunite papirologiju.
Prvo ću razgovarati s njim.

461
00:34:42,705 --> 00:34:44,373
Što si to učinio?

462
00:34:45,374 --> 00:34:48,920
Zašto bi sve to rekao?
Napravio si sve gore za nju.

463
00:34:49,003 --> 00:34:50,088
Nisam htjela.

464
00:34:50,755 --> 00:34:52,673
Glina, kunem se Bogu, to nije laž.

465
00:34:53,257 --> 00:34:55,468
- Žao mi je.
- Kako to nitko nije znao o tome?

466
00:34:56,260 --> 00:34:58,660
- Lani ste bili izvan grada.
- Nije bilo na tvojoj vrpci.

467
00:34:58,805 --> 00:35:00,085
Stavila je sve na tvoju kasetu?

468
00:35:04,227 --> 00:35:05,353
Niste joj zaslužili.

469
00:35:05,978 --> 00:35:07,438
Znam. Žao mi je.

470
00:35:08,815 --> 00:35:11,234
Jebi se. Samo idi u pakao.

471
00:35:11,317 --> 00:35:13,237
- Glina, čovječe.
Izvuci se odavde!

472
00:35:32,171 --> 00:35:33,923
Imate li nešto što mi želite reći?

473
00:35:57,864 --> 00:36:01,450
Hej. Tražio sam vas posvuda.
Naziva se The Clubhouse.

474
00:36:02,410 --> 00:36:04,370
- Čekaj, što?
- Mjesto u polaroidima.

475
00:36:04,453 --> 00:36:05,538
Naziva se The Clubhouse.

476
00:36:06,038 --> 00:36:07,915
Isus. Više me ne brine.

477
00:36:08,291 --> 00:36:09,375
Što?

478
00:36:10,293 --> 00:36:13,296
- Kako odlaziš iz...?
- Gledajte, ne bih se brinula, u redu?

479
00:36:13,379 --> 00:36:14,630
Gotov sam.

480
00:36:16,132 --> 00:36:17,466
Moram to uzeti.

481
00:36:18,009 --> 00:36:21,053
Pa, vidjet ću vas.

482
00:36:42,533 --> 00:36:45,578
U redu, stavi svoje oružje, momci.
Guns na stolu.

483
00:36:48,331 --> 00:36:50,124
Stavit ćemo novu kopiju, u redu?

484
00:36:50,208 --> 00:36:51,751
Cyrus, pogledaj ovo.

485
00:36:52,168 --> 00:36:55,588
Izvući ćemo stari isječak
pritiskom na taj gumb.

486
00:36:55,671 --> 00:36:57,506
Roll u novi isječak kao što je to.

487
00:36:58,424 --> 00:37:00,676
Podignite klizač. U redu?

488
00:37:05,348 --> 00:37:07,308
- Vi to pokušate.
- Lijepo.

489
00:37:07,767 --> 00:37:09,685
Zapamtite, čak i ako
nema tamo isječka,

490
00:37:09,769 --> 00:37:12,271
uvijek postupajte s vašim
oružjem kao da su učitani.

491
00:37:12,355 --> 00:37:13,439
- U redu?
- Da.

492
00:37:13,522 --> 00:37:15,358
U redu. Pokušaj.

493
00:37:17,652 --> 00:37:19,528
Stvarno cijenim ovo.

494
00:37:19,695 --> 00:37:22,114
Moja supruga nije mislila
da je prikladno nazvati,

495
00:37:22,198 --> 00:37:24,533
ali ne znamo nikoga tko
bismo mogli pitati,

496
00:37:24,617 --> 00:37:27,745
i Alex je dobar prijatelj Tylera.

497
00:37:28,037 --> 00:37:31,082
O, pa, sretna sam to.
Tyler je dobro dijete.

498
00:37:31,791 --> 00:37:36,295
Znaš, ne možemo promijeniti prošlost,
ali možemo biti bolji, zar ne?

499
00:37:41,968 --> 00:37:45,471
Čovječe, što je jebote? Čekao
sam vani za 30 minuta.

500
00:37:46,389 --> 00:37:47,848
Ja sam plateauing.

501
00:37:48,891 --> 00:37:51,018
- Plateauing?
- Da.

502
00:37:51,727 --> 00:37:54,480
Očigledno, to se događa
kad se ubijete u glavu.

503
00:37:56,274 --> 00:37:58,985
Nakon, kao, šest mjeseci, bez obzira
na to koliko posla ste stavili,

504
00:37:59,068 --> 00:38:01,529
vaše tijelo samo se smiruje
u biti slomljena zauvijek.

505
00:38:01,779 --> 00:38:03,406
Dođi. Imali ste grube par dana...

506
00:38:03,489 --> 00:38:05,700
Nije to grub par dana, Zach.

507
00:38:06,492 --> 00:38:08,160
Ovo je moj život sada.

508
00:38:09,370 --> 00:38:10,871
Moj liječnik je to rekao.

509
00:38:11,122 --> 00:38:12,790
Vrlo siguran da vaš liječnik to nije rekao.

510
00:38:12,873 --> 00:38:13,873
Pa, ne mogu svjedočiti.

511
00:38:14,709 --> 00:38:17,712
Ne mogu pomoći Hannahu, ne mogu pomoći Jessu.
Ja sam beskoristan.

512
00:38:17,795 --> 00:38:20,548
Pa, možda je to bolje.

513
00:38:21,757 --> 00:38:22,967
Što bi to trebalo značiti?

514
00:38:23,050 --> 00:38:24,343
Nakon onoga što mi se danas dogodilo,

515
00:38:24,427 --> 00:38:27,263
- Možda ne želiš svjedočiti.
Nemoj mi reći što ja želim.

516
00:38:27,430 --> 00:38:29,307
- Alex...
- Čovječe, bar to možete učiniti.

517
00:38:29,390 --> 00:38:32,059
I barem možete hodati i zajebavati djevojke.

518
00:38:32,518 --> 00:38:33,352
Jebati.

519
00:38:33,436 --> 00:38:34,353
- Alex.
- Jebi se!

520
00:38:34,437 --> 00:38:36,981
- Alex, nemoj...
- Odmakni se od mene!

521
00:38:37,064 --> 00:38:40,067
Jebi moju nogu i ovu
jebenu rupu u glavi.

522
00:38:40,776 --> 00:38:43,571
A onda jebi Justin za
povratkom za Jessicu.

523
00:38:43,654 --> 00:38:45,990
- I jebi i Jessicu!
- Gledaj, čovječe, samo...

524
00:38:46,157 --> 00:38:48,242
- Ne! Odlazi od mene!
- Dođi.

525
00:38:48,993 --> 00:38:50,244
Alex, zaustavi.

526
00:38:50,328 --> 00:38:52,330
- Borite se! Čovječe, borite se!
- Smiri se, Alex.

527
00:38:52,413 --> 00:38:54,749
- Samo... neću...
- Jebi se!

528
00:38:54,832 --> 00:38:58,085
- Whoa! Zaustavite, zaustavite se, zaustavite!
- Što? Što nije u redu? Što nije u redu?

529
00:38:58,961 --> 00:38:59,961
Ja, uh...

530
00:39:07,720 --> 00:39:09,263
Ja, um...

531
00:39:10,556 --> 00:39:13,684
Čovječe... Uh, slušaj. Vjerojatno je samo...

532
00:39:14,018 --> 00:39:17,980
poput, iz fizičkog kontakta i, um...

533
00:39:18,522 --> 00:39:19,899
Jeste li dobro?

534
00:39:22,318 --> 00:39:23,318
Da.

535
00:39:24,570 --> 00:39:25,570
Da, jesam.

536
00:39:28,282 --> 00:39:29,784
Moj kurac radi.

537
00:39:30,368 --> 00:39:31,494
Da.

538
00:39:35,956 --> 00:39:38,417
Moramo razgovarati o vašem prijateljstvu.

539
00:39:39,710 --> 00:39:42,213
O onome što ste dvojica mislili jedni drugima.

540
00:39:42,922 --> 00:39:44,423
Njezina ljubaznost.

541
00:39:46,842 --> 00:39:48,177
Hoće li me pitati...

542
00:39:49,637 --> 00:39:51,138
o tome da je poljubiš?

543
00:39:53,724 --> 00:39:55,184
Vjerojatno će.

544
00:39:56,227 --> 00:39:58,145
Ali to je bio samo jedan poljubac.

545
00:39:59,814 --> 00:40:03,150
Važno je da žiri razumije
tko je Hannah doista bio.

546
00:40:03,526 --> 00:40:06,779
Dennis će vas pitati o
čemu ste razgovarali,

547
00:40:07,154 --> 00:40:10,783
nade i snovi koje je
Hannah podijelila s vama,

548
00:40:10,866 --> 00:40:12,201
njezine dobre osobine.

549
00:40:12,493 --> 00:40:13,869
Ovo suđenje...

550
00:40:16,455 --> 00:40:19,959
Mislim, naučili sam stvari o Hannah,
pretpostavljam da nisam znao prije.

551
00:40:20,167 --> 00:40:21,335
Razumijem.

552
00:40:22,461 --> 00:40:23,712
Ja isto.

553
00:40:24,588 --> 00:40:27,800
Osjećam se kao da zapravo
nisam znao tko je ona.

554
00:40:29,427 --> 00:40:32,263
Možete li sve to
izvući iz uma, i...

555
00:40:33,139 --> 00:40:37,810
usredotočite se na koga je Hannah stvarno bila za vas?

556
00:40:44,024 --> 00:40:45,651
Nisam se mogao pomaknuti.

557
00:40:46,402 --> 00:40:50,197
Stigao je do mene i nisam
mogao pomaknuti ruke.

558
00:40:51,949 --> 00:40:54,702
Ili, ako sam to učinio,
samo bi ih gurnuo natrag.

559
00:40:55,411 --> 00:40:59,206
Samo je gurao svuda.

560
00:40:59,957 --> 00:41:01,709
Ne bi slušao.

561
00:41:02,626 --> 00:41:06,046
Još uvijek mogu osjetiti njegove
ruke skidanjem donjeg rublja.

562
00:41:07,089 --> 00:41:09,800
Samo ga osjećam cijelo vrijeme.

563
00:41:10,134 --> 00:41:13,679
Ako poljubim nekoga, osjećam dah.

564
00:41:15,723 --> 00:41:19,685
Ako dodirnem nekoga, samo se sjećam
pokušavajući da ga ne dotakne.

565
00:41:23,647 --> 00:41:27,318
Bog. Zato je stvarno glupo
da sam zabrinut za Justina

566
00:41:27,401 --> 00:41:31,489
kad je jedan od prokletih razloga
zašto se bavim s ovim sranjem.

567
00:41:36,994 --> 00:41:39,755
Uništite se kad mislite da
držanjem stvari skrivene,

568
00:41:40,080 --> 00:41:41,999
olakšava vam pristup.

569
00:41:42,082 --> 00:41:44,642
... ljudi koji me sada gledaju,
okrenuti prema drugoj strani,

570
00:41:44,668 --> 00:41:46,388
a dva će mi biti s leđima.

571
00:41:46,462 --> 00:41:47,880
Neka se suočimo s našim partnerima.

572
00:41:47,963 --> 00:41:51,008
Pusti one da budu agresori,
neka ih uhvatimo za vrat.

573
00:41:51,091 --> 00:41:54,929
Dvojica razbiju držanje, bacaju dlan,
zgrabite ramena, bacaju koljeno.

574
00:41:55,012 --> 00:41:56,722
Izvoli. Ubrzajte je.

575
00:41:56,805 --> 00:41:59,016
Ovdje Lucas, možete se prebaciti
s Selenom na trenutak.

576
00:41:59,099 --> 00:42:00,184
Hvala vam.

577
00:42:00,392 --> 00:42:02,436
U redu? Još jednom.
Uhvatit ćeš mi vrat.

578
00:42:02,520 --> 00:42:04,688
Uništit ćemo držanje,
bacit ćemo dlan,

579
00:42:04,772 --> 00:42:05,940
bacati koljeno.

580
00:42:06,023 --> 00:42:08,192
U redu? Prebacit ćemo
se, a to je uz zvuk.

581
00:42:08,275 --> 00:42:09,360
Spreman? Zgrabite moj vrat.

582
00:42:12,947 --> 00:42:14,448
- Izvoli. Jesi li dobro?
- Da.

583
00:42:14,532 --> 00:42:16,927
Vratite se u red. Selena, prebaci se.
Dvojica su agresori.

584
00:42:16,951 --> 00:42:19,888
Iako znate da biste se bolje
osjećali ako ste upravo čistili.

585
00:42:25,501 --> 00:42:29,713
Nemojte piti tako brzo.
To je jednosmjerno putovanje u barf grad.

586
00:42:34,218 --> 00:42:37,805
- Zvuči zabavno.
- Ne, prijatelju.

587
00:42:41,475 --> 00:42:42,475
Učinjeno je.

588
00:42:42,893 --> 00:42:47,189
Srušio si Zachov iCloud
račun za dvije minute?

589
00:42:47,273 --> 00:42:50,109
Lozinka je bila "zachattack", pa...

590
00:42:54,572 --> 00:42:56,323
Nije li ta djevojka umrla?

591
00:43:00,369 --> 00:43:03,038
Da. To je čudno.

592
00:43:03,706 --> 00:43:04,873
Što je to?

593
00:43:05,833 --> 00:43:10,462
Marcus! Marcus! Marcus! Marcus!

594
00:43:10,713 --> 00:43:13,007
- Sranje.
- Ovo je nevjerojatno.

595
00:43:15,593 --> 00:43:18,095
- Moramo to poslati posvuda.
- Ne ne ne ne.

596
00:43:19,263 --> 00:43:21,348
Ne, najprije ćemo se zajebavati s njim.

597
00:43:22,641 --> 00:43:26,895
Ne, mislim, mislim... Mislim da
si hrabar razgovarati o Justinu.

598
00:43:28,897 --> 00:43:31,108
Postoji li još netko o kojem želite pričati?

599
00:43:32,651 --> 00:43:35,112
- Možda Bryce?
- Bryce?

600
00:43:36,030 --> 00:43:37,990
Što misliš?

601
00:43:40,909 --> 00:43:41,952
Izgled...

602
00:43:43,454 --> 00:43:46,415
Ja sam bila djevojka koja se
izbjegava silovatelju u dvoranama.

603
00:43:47,791 --> 00:43:51,086
Moja je bila viša osoba po imenu Mark Perry.

604
00:43:52,212 --> 00:43:55,132
A to je priča još jednom, ali...

605
00:43:56,383 --> 00:43:58,903
Odlučio sam vam reći svoje
ime, iako ga nisam obratio.

606
00:43:58,927 --> 00:44:00,220
Želiš znati zašto?

607
00:44:02,181 --> 00:44:06,685
Zato što je moja jebena priča reći.
Nitko drugi nije.

608
00:44:07,061 --> 00:44:11,315
A ti bi trebao biti tako
ponosan što si večeras rekao.

609
00:44:15,402 --> 00:44:18,155
- Ja sam.
- Dobro.

610
00:44:20,908 --> 00:44:23,869
Znate, samo znajte da uvijek možete
uvijek razgovarati o meni sa mnom.

611
00:44:24,828 --> 00:44:25,828
Razumijem.

612
00:44:28,332 --> 00:44:29,958
Zagrljaji.

613
00:44:33,045 --> 00:44:35,631
Gledaj, pokušavao sam pomoći Hannahovom slučaju.

614
00:44:35,714 --> 00:44:37,508
Skrivajući Justin ovdje?

615
00:44:37,591 --> 00:44:41,970
U domu odvjetnika čija
tvrtka pokušava slučaj?

616
00:44:42,054 --> 00:44:43,889
Imate li kakvu ideju kako bi to moglo izgledati?

617
00:44:43,972 --> 00:44:46,225
To nije samo izgled
za koje se brinemo.

618
00:44:46,767 --> 00:44:48,477
Matt, ja sam službenik suda.

619
00:44:48,560 --> 00:44:51,230
Justin nije odgovorio na njegovo poziv.
On je prezirno.

620
00:44:51,313 --> 00:44:54,400
Gledaj, ja sam ga skrivao ovdje, jer nisam
imao nikakve druge mogućnosti, u redu?

621
00:44:54,483 --> 00:44:57,361
Što je s mogućnošću
da nam se obratite?

622
00:44:57,444 --> 00:44:58,654
Nisam imao kamo otići.

623
00:44:59,405 --> 00:45:01,657
Zato nije imao drugih mogućnosti.

624
00:45:01,990 --> 00:45:04,701
Moja mama je narkoman.

625
00:45:05,327 --> 00:45:07,496
A njezin dečko je...

626
00:45:08,414 --> 00:45:11,583
On je trgovac i nije baš lijep tip.

627
00:45:13,335 --> 00:45:15,421
Znao sam da me ne žele odvesti natrag.

628
00:45:15,504 --> 00:45:19,842
Clay i Tony, pronašli su me...
i spasio me.

629
00:45:21,343 --> 00:45:22,511
Nije vam rekao

630
00:45:22,594 --> 00:45:25,264
jer sam bio previše
stidljiv da bilo tko zna.

631
00:45:31,895 --> 00:45:34,398
I bolestan je od gripe,

632
00:45:34,481 --> 00:45:36,817
Zato smo ga čekali da svjedoči.

633
00:45:38,902 --> 00:45:40,863
Možete ostati koliko god vam treba, Justin.

634
00:45:42,072 --> 00:45:45,451
Ali morat ću vas obavijestiti
o povratku odvjetnicima.

635
00:45:45,534 --> 00:45:48,996
- Žao mi je, to je zakon.
- To je u redu. Razumijem.

636
00:45:49,329 --> 00:45:52,541
Hvala ti, gospođo Jensen i gospodine Jensen.

637
00:45:54,126 --> 00:45:57,171
Sada... tko je gladan?

638
00:45:57,713 --> 00:46:01,008
Stvarno?
Upalio si se na svoje omiljene čizme.

639
00:46:03,510 --> 00:46:07,264
Što ste vi pili?
Zato što je hladno.

640
00:46:07,347 --> 00:46:10,225
Uh, rekao je da je to njegov poseban recept.

641
00:46:12,102 --> 00:46:14,062
Na što ste i vi radili?

642
00:46:14,980 --> 00:46:15,980
Hm...

643
00:46:16,607 --> 00:46:18,025
Imaš malo...

644
00:46:21,820 --> 00:46:22,863
Izvoli.

645
00:46:24,948 --> 00:46:26,366
Mrzit će me.

646
00:46:27,159 --> 00:46:30,537
Zašto? Ne govorim mu što se dogodilo.

647
00:46:31,163 --> 00:46:35,417
Ne morate ni znati?
To bi moglo biti samo naša tajna.

648
00:46:36,335 --> 00:46:37,711
Kao i samo mene i tebe.

649
00:46:38,754 --> 00:46:41,632
U redu. Hvala.

650
00:46:43,467 --> 00:46:44,467
Da.

651
00:46:44,676 --> 00:46:47,095
Što plaćamo za Walkersov odvjetnik

652
00:46:47,179 --> 00:46:49,014
ako ćeš samo čuvati
tajne od njega?

653
00:46:50,015 --> 00:46:52,267
I ovo se događalo cijelo prošlog ljeta?

654
00:46:56,021 --> 00:46:59,942
- Ne, nisam bio spreman.
- I... uštedjeti.

655
00:47:02,569 --> 00:47:04,863
Ne, nisam spreman.

656
00:47:06,406 --> 00:47:09,535
Ne želim se vratiti u školu.

657
00:47:09,618 --> 00:47:12,871
Junior godina je kao jedina
godina koja broji vaš transkript.

658
00:47:16,542 --> 00:47:19,002
Oh, Bryce se vratio i želi se zabaviti.

659
00:47:19,253 --> 00:47:21,922
Ako hoćete, možemo s njim kasnije s njim objesiti.
Nemam planove.

660
00:47:23,674 --> 00:47:24,967
Zapravo...

661
00:47:26,426 --> 00:47:28,929
Ne želim da moji
prijatelji znaju za ovo.

662
00:47:29,680 --> 00:47:30,722
Nas.

663
00:47:31,932 --> 00:47:34,685
Samo želim da ovo
bude naše, znaš?

664
00:47:36,979 --> 00:47:38,897
Um... da, u redu.

665
00:47:46,947 --> 00:47:48,490
Zašto bi ovo zadržao od mene?

666
00:47:49,283 --> 00:47:51,883
- Zato što radimo stvari, zar ne?
- Što to znači?

667
00:47:52,119 --> 00:47:54,413
Čak i ne znam kako se osjećaš
o tome da umre tata.

668
00:47:55,581 --> 00:47:57,416
Ne znam kako se osjećaš za bilo što.

669
00:47:58,000 --> 00:47:59,501
Što ako se osjećam kao što je Hannah učinila?

670
00:47:59,960 --> 00:48:02,504
Jer imam, mama. Zapravo sam.

671
00:48:03,130 --> 00:48:05,507
- Što bi ti napravio?
- Zachary Shan-Yung Dempsey,

672
00:48:05,716 --> 00:48:08,302
dosta je. Nemoj reći takve stvari.

673
00:48:08,635 --> 00:48:10,220
- Zašto ne?
Ovo suđenje...

674
00:48:10,846 --> 00:48:13,348
Ta je djevojka stavila misli u tvoju glavu.

675
00:48:14,474 --> 00:48:17,936
Ne osjećaš se na taj način. Vi ste u redu.

676
00:48:21,690 --> 00:48:23,775
Da, točno.

677
00:48:24,568 --> 00:48:25,694
Dobro sam.

678
00:48:31,074 --> 00:48:33,910
Pa, što je s Jessicinom zabavom?
Mislim, nisi razgovarao s njim tamo.

679
00:48:33,994 --> 00:48:36,705
Bio je pijan i glup
kad se pojavio.

680
00:48:36,788 --> 00:48:38,268
Pa zašto ga nisi stavio na njegovu kasetu?

681
00:48:39,416 --> 00:48:41,835
Možda sam to držao
privatnim za mene i njega.

682
00:48:42,002 --> 00:48:45,714
- Ili si možda zaštitio sebe.
- Da. Mislim, možda sam bio.

683
00:48:47,215 --> 00:48:51,136
Možda je ozlijeđen što to
znači nešto meni, a ne njemu.

684
00:49:00,687 --> 00:49:02,731
Da sam u ljeto bio u gradu...

685
00:49:05,692 --> 00:49:06,902
bi li to bio ja umjesto toga?

686
00:49:20,290 --> 00:49:21,290
Razmišljaš o Zachu?

687
00:49:23,960 --> 00:49:26,755
Što? Ne.

688
00:49:28,215 --> 00:49:30,092
Pročitao sam taj glupi blog.

689
00:49:30,509 --> 00:49:35,180
Moram sutra reći stotinama
ljudi što sam volio o Hannah,

690
00:49:36,056 --> 00:49:38,975
i sve što mogu razmišljati jest
kako je izgubila nevinost Zachu.

691
00:49:39,059 --> 00:49:40,185
Mislim, Zach.

692
00:49:40,727 --> 00:49:42,647
Zatim, kao mjesec, kasnije,
ona je zakačila sa mnom,

693
00:49:42,729 --> 00:49:43,563
i onda je iznenadila.

694
00:49:43,647 --> 00:49:46,650
Ali nije se iznenadila kada
je zakačila Zach? Mislim...

695
00:49:47,359 --> 00:49:49,444
Što radiš, Jensen?

696
00:49:50,612 --> 00:49:55,742
Mislim, znaš li koliko
djevojaka s kojom sam spavao?

697
00:49:56,368 --> 00:49:57,619
Kao, puno.

698
00:49:57,869 --> 00:50:00,747
Razvrstava me kao, kao,
igrač ili nešto i...

699
00:50:01,248 --> 00:50:04,292
moji najbolji prijatelji su
mislili da sam jabeni jebeni.

700
00:50:04,376 --> 00:50:05,544
U redu.

701
00:50:05,627 --> 00:50:08,755
Hannah, spava s jednim momkom.

702
00:50:08,839 --> 00:50:14,761
Ona se zaljubi na drugog tipa, kao
mene, i ona poljubi treći, kao ti.

703
00:50:15,512 --> 00:50:17,723
I to je sve, sve je u redu, zar ne?

704
00:50:18,265 --> 00:50:20,475
Odjednom, ona je drolja?

705
00:50:21,351 --> 00:50:23,031
Odjednom, ne znaš tko je ona?

706
00:50:24,896 --> 00:50:27,065
- Ti si dumbass.
- Nisam glup.

707
00:50:27,232 --> 00:50:30,402
Vi ste glupi. Ti si magarac. Glupan.

708
00:50:31,737 --> 00:50:34,018
Nisam dumbass koji je
danas iz kuće zatvoren.

709
00:50:38,243 --> 00:50:39,828
Clay, danas nisam bio zatvoren.

710
00:50:42,497 --> 00:50:44,875
Netko je razbio. Ja...

711
00:50:44,958 --> 00:50:48,044
Nisam vidio tko je to, a nisam
rekao svojim roditeljima.

712
00:50:48,128 --> 00:50:49,171
Koji kurac?

713
00:50:49,588 --> 00:50:51,590
Mislim, za koga si jebeno
u zadnje vrijeme ljut?

714
00:50:54,468 --> 00:50:57,721
Bryce. To mora biti Bryce.

715
00:50:57,888 --> 00:51:01,057
Je li ostavio ništa,
ili je nešto poduzeo?

716
00:51:01,516 --> 00:51:04,895
Jebati. Ja... nisam bio dolje sa
svojim roditeljima cijelu ovu...

717
00:51:04,978 --> 00:51:06,188
Jebati.

718
00:51:27,876 --> 00:51:29,795
- Što je?
- Što...?

719
00:51:30,670 --> 00:51:32,255
Ništa. To je... Dobro je.

720
00:51:34,007 --> 00:51:35,425
Sve je ovdje.

721
00:51:38,470 --> 00:51:40,931
Hannah se nije imalo što se sramiti.

722
00:51:42,307 --> 00:51:44,184
Osjećala sam se kao ona.

723
00:51:45,519 --> 00:51:48,814
Jer ne govorim ljudima,
kao što sam rekao.

724
00:51:51,483 --> 00:51:54,820
Pet ulaznica za Sudden Descent, molim.

725
00:51:54,903 --> 00:51:57,781
Hej, još uvijek nosiš onaj
čarobni, crni donji rublje?

726
00:51:57,864 --> 00:51:59,157
Da, idi, pokaži nam.

727
00:51:59,241 --> 00:52:03,203
Oh. Milja i milja kože.

728
00:52:03,286 --> 00:52:06,998
- U redu, dame. Dovoljno.
- Što? Osjećam se slobodnim.

729
00:52:07,082 --> 00:52:09,417
Da, samo zadržite promjenu.
Hvala ti draga.

730
00:52:14,589 --> 00:52:15,757
Pa da...

731
00:52:20,971 --> 00:52:22,514
Sranje. Zaboravio sam novčanik, momci.

732
00:52:22,597 --> 00:52:24,599
- Vidimo se tamo vani.
- U redu.

733
00:52:31,523 --> 00:52:32,649
Hej.

734
00:52:34,276 --> 00:52:35,318
Žao nam je ranije.

735
00:52:35,402 --> 00:52:37,654
Nisam htio da se ismijavaju
ili nešto drugo.

736
00:52:37,737 --> 00:52:38,989
Ionako su me ismijavale.

737
00:52:39,531 --> 00:52:42,117
Pravo. Žao mi je zbog toga.

738
00:52:43,159 --> 00:52:44,911
Mogu li vam to učiniti,

739
00:52:46,788 --> 00:52:48,456
uh, neko vrijeme?

740
00:52:50,041 --> 00:52:51,376
Uh, bili ste u pravu prije.

741
00:52:52,502 --> 00:52:55,839
Možda je najbolje da zadržimo
ovu stvar između nas.

742
00:52:56,590 --> 00:53:00,010
Znaš, ako sada završimo, onda ostaje dobro.
Nije komplicirano.

743
00:53:02,262 --> 00:53:03,262
Da.

744
00:53:04,472 --> 00:53:07,058
Da, ne, to zvuči dobro.

745
00:53:10,395 --> 00:53:11,855
U redu. Cool.

746
00:53:16,484 --> 00:53:18,820
Hannah mi nije rekla
kako se i sama osjećala.

747
00:53:20,030 --> 00:53:23,199
Ali sada... pretpostavljam da znam.

748
00:53:48,850 --> 00:53:52,020
I stidit ću se za
ostatak svog života.

749
00:53:53,521 --> 00:53:55,857
I sramotno gori.

750
00:54:15,961 --> 00:54:18,296
Za pomoć pri pronalaženju kriznog resursa,

751
00:54:18,380 --> 00:54:21,049
posjetite 13reasonswhy.info.

752
00:56:43,942 --> 00:56:45,902
Dobro učinio, Ed. Dobro napravljeno.

752
00:56:46,305 --> 00:56:52,867
Molimo vas da ocijenite ovaj titl na www.osdb.link/6a7jt
Pomognite drugim korisnicima da izaberu najbolje titlove